Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Hra je u konce.
(Hra zvaná CROP CIRCLE GATĚ)
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí (Agrosymboly)

Krásný úkaz z České republiky (28. 6. 2014) - Kruh v obilí Boskovice 2014

Stránku navštívil 18. srpna 2013 zájemce po dotazu - proč se kruhy v obilí objevují u pohřebišť. Otázka je mnohem podrobněji zodpovězena například na stránce archeologie, nebo v článku Kruhy v obilí. Nová možnost řešení. sepsaném pro časopis slovenských skeptiků. Jakékoliv případné dotazy směřujte na cropcirclesonline@gmail.com

Pravda se svou neuvěřitelností sama zbavuje možnosti, aby byla poznána. (Heraclitus)

Pravda je podivnější, než všechno, co se dá vymyslet. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat: Blesk vládne všemu. (Heraclitus)

První pouze přírodní vysvětlení principu formování  KRUHŮ V OBILÍ,  využívající prokazatelné, opakovatelně statisticky ověřitelné vědecké postupy a výzkumné metody. Rostlinná anatomie, patologie, fyziologie, biologie, chemie, archeologie, fyzika, hydrometeorologie, speleologie, geologie, elektřina, magnetismus a další, často interdisciplinární obory.

záhada kruhů v obilí definitivně vyřešena

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Crop circles created by Lightning Electromagnetic Fields
Crop circle - a simulation of Lightning Electromagnetic Fields

Na  schématickém zobrazení vpravo je znázorněna jedna z celé řady velmi zajímavých analogií Kruhů v Obilí a fyzikálních vlastností výboje blesku. Podobnost číslo 1. Výboj blesku do struktury obilí (rastru) zaznamená své elektromagnetické siločáry. Probíhá podobný děj jako při záznamu fotografie. Výsledek se zobrazí (vyvolá) až po řadě dnů.

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli Kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Stěží popsatelná energie výboje blesku, téměř nepředstavitelná, je současně velmi pravděpodobná příčina poškození a díky němu polehnutí, ohnutí stébel k zemi jakéhokoliv obilí, objeveného kdekoliv ve světě. To je mnohem zajímavější a důležitější skutečnost než jakýkoliv dosud i v budoucnosti objevený pravidelný obrazec; podrobnosti zde)
Stěží popsatelná energie výboje blesku, téměř nepředstavitelná, je současně velmi pravděpodobná příčina poškození a díky němu polehnutí, ohnutí stébel k zemi jakéhokoliv obilí, objeveného kdekoliv ve světě. To je mnohem zajímavější a důležitější skutečnost než jakýkoliv dosud i v budoucnosti objevený pravidelný obrazec; podrobnosti zde)
Jednoduše lze dokázat i to, že přírodní výboj blesku je  možné určit jako velmi srozumitelnou příčinu téměř jakékoliv anomálie, zjištěné uvnitř nebo v blízkosti  genuine Crop Circles, včetně "nevysvětlitelných" pocitů a reakcí lidí i zvířat.
Jednoduše lze dokázat i to, že přírodní výboj blesku je  možné určit jako velmi srozumitelnou příčinu téměř jakékoliv anomálie, zjištěné uvnitř nebo v blízkosti  genuine Crop Circles, včetně "nevysvětlitelných" pocitů a reakcí lidí i zvířat.
Kterýkoliv kdykoliv na poli se vyskytující circlemaker, absolvující i jen velice krátké setkání s jedním jediným opravdovým autorem jakýchkoliv pravidelných i nepravidelných tvarů poškozeného obilí, výbojem blesku, by vypadal asi tak.
Kterýkoliv kdykoliv na poli se vyskytující circlemaker, absolvující i jen velice krátké setkání s jedním jediným opravdovým autorem jakýchkoliv pravidelných i nepravidelných tvarů poškozeného obilí, výbojem blesku, by vypadal asi tak.
Doba, která uběhne od výboje blesku až do chvíle, kdy se reálně objeví obrazec - polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) se stane pozorovatelným - vyžaduje nejméně několik dnů, ale mnohem častěji týdny i déle (!!!!!). To je také jedna z  nejdůležitějších příčin, proč hlavní viník nebyl nikdy spolehlivě označen a odhalen.
Po průchodu proudů z elektrického výboje skrz rostliny, nastane slábnutí stonků, chemicko - biochemicko - biomechanicko - biofyzikální proces, probíhající řadu týdnů před ohnutím stébel k zemi. Samotný proces poléhání, poškození, oslabení může spustit motýlí efekt až týdny po výboji, a díky domino efektu může trvat jen několik minut. Ranní mlha, (déšť, vlhkost) může být příčinou velmi rychlého hmotnostního přírůstku o 50 - 100 % celkové hmotnosti rostlin, několik g/stéblo, desítky tun/hektar (závisí na typu). Celý proces je velmi podobný expozici a chemickému vyvolávání fotografií.
Doba, která uběhne od výboje blesku až do chvíle, kdy se reálně objeví obrazec - polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) se stane pozorovatelným - vyžaduje nejméně několik dnů, ale mnohem častěji týdny i déle (!!!!!). To je také jedna z  nejdůležitějších příčin, proč hlavní viník nebyl nikdy spolehlivě označen a odhalen.
Kompletně celá tato nová teorie je velmi snadno ověřitelná prostřednictvím reálných přírodních, biologických, chemických a fyzikálních sil a procesů. Řadou dostupných, objektivních, přesných přírodních a vědeckých metod a měření. Proti všem dřívějším ji lze podrobit testu falzifikace, jedné z nejhodnotnějších metod vědeckého důkazu

Kromě jiného je to naprosto dokonalá a zcela nemilosrdná likvidace mimozemšťanů.

Kompletně celá tato nová teorie je velmi snadno ověřitelná prostřednictvím reálných přírodních, biologických, chemických a fyzikálních sil a procesů. Řadou dostupných, objektivních, přesných přírodních a vědeckých metod a měření. Proti všem dřívějším ji lze podrobit testu falzifikace, jedné z nejhodnotnějších metod vědeckého důkazu

Kromě jiného je to naprosto dokonalá a zcela nemilosrdná likvidace mimozemšťanů.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com

www.flickr.com

 

zkrácená verze zde další verze zde

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v Obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti pseudovědy (pavědy), poslouží ale aspoň jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

Krásný úkaz z České republiky (28. 6. 2014) - Kruh v obilí Boskovice 2014

Poznámka autora: Letošní sezóna (2014) kruhů v obilí je opravdu mizerná, a odkazy na jednotlivé ojedinělé výskyty zde budou umístěny "až bude čas". Povedený kousek se objevil v Boskovicích, tak alespoň něco.

Najde se už konečně odvážlivec, který se zeptá meteorologů, zda přesně v místě (nebo v jeho těsné blízkosti, vzhledem k předpokládané chybě měření desítky metrů, někdy i 100-200, protože některé blesky jsou hodně rozvětvené a klikaté), kde byl objeven kruh v obilí, dopadl nějakou dobu předtím blesk? Mohlo to být řadu dní, i týdnů, než se kruh objevil. Měl by to být pořádný macek, samozřejmě CG (cloud tot ground), alespoň 100 000 Ampér, ale i přes 200 tisíc nebo ještě mnohem víc. Meteorologové tyto údaje k dispozici mají - CELDN, Siemens, Vaisala ...

Autor těchto stránek sám podobný dotaz vznést nemůže, protože při jakékoliv odpovědi v rozmezí od neutrální až po potvrzující by byl okamžitě obviněn z podvrhu.

Mimochodem, jak je možné se přesvědčit z leteckých záběrů pořízených na místě (míněno Boskovice, ale zdaleka nejenom tam), hromosvodů je na místě víc než dost...

Místní (opět míněno Boskovice) si na nedávnou bouřku jistě vzpomenou. Mimochodem, obyvatelé nedalekých obydlí museli zaslechnout strašnou ránu, necelou vteřinu po záblesku.
 

foto ikona funguje i jako odkaz na podrobnou stránkuKruhy v obilí 2014 - Česká republika

datummístoGPS souřadnice pozn.odkazyfoto
2014-06-28Boskovice 49.4991406, 16.6496542 GM 1

 

SHOCKING !!!!!

Objektivně zjištěná, elektronicky naměřená a vypočítaná místa dopadu výboje blesku.

GPS poloha (desítky metrů), čas (miliontiny sekundy), polarita, vrcholový proud (kA).

Lightning effects inside ceral fieldsNejvíce šokující zpráva pro jakéhokoli předchozího pozorovatele kruhů v obilí: Téměř jakékoliv polehlé, ležící, sehnuté, nahnuté, ohnuté, nakloněné, skloněné, položené (poškozené, oslabené) obilí na světě leží na zemi jedině a pouze, především v důsledku oslabení elektrickou energií z výboje blesku. Doprovodné fotografie jsou jen zcela  nepatrným vzorkem z kolekce víc než 10 000 fotografií. Většina z nich byla pořízena přesně na místech, kde byly objektivně určené, elektronicky naměřené a vypočtené GPS lokace, čas, polarita a intenzita bleskového výboje. Byly shromažďovány v Lightning effects inside ceral fieldsprůběhu řady let. Po lokalizaci výboje blesku bylo na některých popsaných místech uskutečněno pozorování a zhotoveny fotografie více než desetkrát. Chronologie vývoje poškození tam tak byla zdokumentována velmi podrobně. Téměř ve všech případech bylo pozorováno (samozřejmě s některými ojedinělými výjimkami), že to trvá řadu dnů, než se stébla úplně sehnou k zemi. Někdy i několik týdnů. Někdy déle než dva měsíce. Totéž se děje během vzniku kruhů v obilí. Nikdy, nikdy, nikdy žádné neznámé, nepochopitelné síly. Jen oslabení stébel, a účinek jejich vlastní váhy. Na některých místech byly pořízeny fotografie řadu dní potom, co tam byl identifikován blesk. Ale stále ještě bez jakýchkoliv sebemenších známek oslabení nebo poškození rostlin. Přestože proces slábnutí stébel může trvat řadu dnů nebo týdnů, vznik tvaru, jaké jsou zobrazeny na doprovodných fotografiích, může být jen záležitostí několika minut nebo hodin. Viz domino efekt, chronologie. Veškeré pravidelné, i velmi složité tvary kruhů v obilí vznikly zcela přirozeným procesem v přírodě. Takzvané podvrhy tvoří jen velmi nepatrné procento, v rámci statistické chyby, ale spíš hluboko pod její úrovní. Záběry jsou jako upomínka a snaha vzdát poctu největšímu a nejdůležitějšímu výrobci fotomateriálů všech dob stylizovány do podoby pásu diapozitivů KODAK.

 

Mimochodem, zemědělci znají velmi dobře veškeré efekty výbojů blesku do jejich obilných polí v průběhu vegetačního období. Také s jakýmikoliv jinými rostlinami (cukrová řepa, brambory, rajčata, bavlna nebo jiné). Zemědělská věda a vědci jim věnuje pozornost v desítkách a desítkách odborných článků a vědeckých publikací, jak bude později podrobněji zmíněno na některé podstránce. Vědí velmi dobře, že velmi často po výboji blesku do pole, je po nějakém čase vytvořen kruh, poškozených, oslabených, špatně rostoucích nebo zcela zničených rostlin. Skutečnost, že zemědělci podobné informace před obdivovateli pavědy až do současné doby velmi úspěšně zatajili, je možné považovat za velmi podařený vtip. Dělali si z nich vlastně celou dobu legraci, spolu s Matkou Přírodou. Je to ale poměrně logické, protože obdivovatele UFO, psychotroniky, záhad a neznámých energií podobné objektivní informace nikdy nezajímaly. Proč seznamovat s odbornou literaturou hlupáky, kteří v průběhu desetiletí očividně s jakoukoliv vědeckou nebo odbornou informací, natož knihou, nepřišli vůbec do styku. Nevzdělanci, kteří o jakoukoliv odbornou radu zjevně vůbec nestáli, a stále jen věnovali zájem svým ufo-tele-para-psycho-kine-teri-logi-pati-eso-extra-senzo-inter-gala-terre-stela-super-natu-kvazi-tera-giga-mega-ultra-infra-makro-mikro-nano bludům a nesmyslům. Dobře jim tak. Naprostá většina jedinců, kteří o kruhy v obilí měli kdykoliv jakoby "profesionální" zájem, ve skutečnosti jenom parazitují na faktu, že celá záležitost je velmi obtížně vysvětlitelná. Byli to především paraziti, nic jiného.

 

 

 

Tři velmi, velmi, ale opravdu velmi podobné podobnosti

Podobnost čistě náhodná... (vzniku kruhů v obilí - monstrózní, extrémní, enormní)

Znovu a znovu, bude nepřetržitě zdůrazňováno: Proces vytváření obrazce kruhů v obilí (ale i jakéhokoliv, zcela nepravidelného tvaru poškozeného obilí) se až neuvěřitelně podobá procesu klasické fotografie a filmu, založených na želatinové emulzi obsahující halogenidy stříbra. Po expozici se nejprve vytvoří latentní (neviditelný) obraz.

 

Podobnost # 1 - rastr rostlin na poli obilí se chová jako fotografická citlivá vrstva, záznam latentního obrazu. (obrazec je zaznamenán jako elektromagnetické siločáry)

 

Vyvíjení - chemické, biologické a fyzikální změny, způsobené průchodem elektrického proudu, které vedou k oslabení stébel. Po nějaké době jsou oslabená natolik, že nejsou schopná udržet vlastní váhu, a ohnou se k zemi. To vše zcela bez působení jakékoliv další síly, efektu, nebo jiného jevu (nepochopitelného, neznámého, nevysvětlitelného, nadpřirozeného). Proces může trvat velmi dlouho, a může proto trvat ne jen několik dnů, ale i týdnů, dokonce déle než měsíc. Ale v některých, spíš výjimečných případech, se obrazec může objevit téměř bezprostředně po bouřce a výboji blesku (připomíná tak Polaroid). Po vyvolání se obrazec kruhů v obilí stane viditelným.

 

Podobnost # 2 - obraz je zviditelněn prostřednictvím (bio)chemických a fyzikálních procesů. (napodobují působení vývojky a ustalovače ve fotografické temné komoře)

 

Obraz (záznam tvaru poškozeného obilí - kruhu v obilí) je vytvořen (zaznamenán) během výboje blesku, který funguje podobně jako fotografický blesk - způsobí změny v citlivé vrstvě. Je možné konstatovat, že energie dopadající na citlivou vrstvu může být v takovém případě někdy třeba i 1018 krát vyšší (tj 10 umocněno na osmnáctou, jednička za kterou je 18 nul).

 

Podobnost # 3 - obraz je zaznamenán ve chvíli, kdy je scéna osvětlena bleskem

 

 

Přirovnání obrazů, které jsou zobrazeny v polích prostřednictvím přírodní vývojky, je možné najít v řadě publikací nebo vědeckých článků, které se věnují letecké archeologii. Je možné uvést například Leo Deuel - Objevy z ptačí perspektivy: příběh letecké archeologie, Mladá Fronta 1979, ISBN: 23-047-79: "Vegetace působí tak trochu jako chemická vývojka na exponovaný negativ: vyvolává skryté obrazy". V originále: "In this way, vegetation acts in somewhat the manner of a chemical developer of exposed photographic plates: it throws up the latent pictures." Autor pravděpodobně použil citaci některého průkopníka tohoto oboru, možná dokonce samotného Crawforda. To je možné usoudit z použitého výrazu "fotografické desky", které byly daleko víc využívány v roce 1922 než v roce 1971.

 

Letecká archeologie je zcela reálná, klasická vědeckovýzkumná disciplína. Na rozdíl od všech dosavadních velmi pochybných teorií o vzniku kruhů v obilí. Ty operují nejčastěji s mimozemšťany, mikrovlným zářením nebo podobnými, občas i mnohem horšími nesmysly. Několik dalších klasických vědeckých oborů, které budou postupně použity k potvrzení této zcela nové teorie, se nachází zde.

 

Teorie je pro každý jednotlivý výskyt kteréhokoli "genuine" (přírodního) kruhu v obilí poměrně věrohodně zpětně ověřitelná mnoho let dozadu  (20-30), je možné se dotázat meteorologů.

 

Jakékoliv zprávy o kruzích v obilí před tímto datem tak pravděpodobně byly jen mnoho povyku pro nic - Much ado about nothing.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Jedinou příčinou vzniku jevu nazývaného kruhy v obilí jsou výboje blesků do polí, nebo v jejich těsné blízkosti. Projeví se obrovské hodnoty elektromagnetického záření, magnetického pole, statická elektřina, mechanické síly. Interference a rezonance všech vyjmenovaných sil.

Výboje blesků jsou také až na nepatrné výjimky příčinou téměř veškerého poškozeného, oslabeného a polehlého, na zemi ležícího obilí na celé zeměkouli. Na celém světě je možné předpokládat víc než 60 - 70 %, na některých lokalitách přes 90%, nebo se opravdu jedná o jedinou možnou příčinu. Dejme tomu hodně přes 90%, s výjimkou hurikánů, tornád, povodní. Což jsou ale mimořádné, ojedinělé přirodní jevy, extrémní klimatické podmínky. Výboj blesku je sám o sobě jeden z nejextrémnějších hydrometeorologických úkazů. V některých parametrech #1.

 

 

kouzla matky přírody

Vypadá to, a všechna dosavadní pozorování tomu bohužel nasvědčují, že posledních přibližně 40 let (nepočítáme-li neověřená a dodatečná hlášení z let předcházejících), si z příslušníků druhu Homo Sapiens (lidstvo, mankind) příroda zcela bezostyšně, tím nejhorším možným, avšak zcela ojedinělým, příšerným, nepředstavitelným, ba až strašidelným a hrůzostrašným způsobem  dělala prdel .

 

(zde, prosím, omluvíme ostřejší slůvko, ale jinak se to snad ani nazvat nedá)

 

Dobře nám tak, sežrali jsme jí to i s navijákem.

Byl to totiž žert, jak se říká, "zcela v jejím stylu" (a možnostech).

Žert kruhů v obilí.

 

Mohli jsme si za to ale opravdu sami, protože jsme se po celou onu velmi dlouhau dobu, příšerným až nepředstavitelným způsobem motali v kruhu (v obilí).

 

Pokud neověřené a dodatečné zprávy z let minulých započítáme, k uvedeným 40 letům je možné přičíst odhadem nějakých dalších 5 - 6 tisíc dalších let. Obtížně ověřitelné teorie se na těchto stránkách objevují jen opravdu minimálně, ale i obtížně ověřitelné teorie k vědecké práci patří. Tady by jedna byla:

 

Není vyloučeno, že staří číňané znak Jin - Jang, Yin - Yang (Ťing - Ťang), nejprve objevili v polích, a až teprve potom se stal součástí jejich symboliky. Něco podobného by mohlo platit i o vyobrazeních jakékoliv jiné dávné civilizace - Mayové a jiné. Stejně tak je možné se domnívat, že Stonehenge, a řadu dalších tisíciletých kamenných sestav postavili praobyvatelé jednoduše proto, že už nevydrželi jen nečinně shlížet na pravidelné sestavy kruhů v obilí, které se jim v několikaletých intervalech v blízkosti dané lokality objevovaly. Považovali je za příkaz boží, k provedení nějaké podobné voloviny, jakou postavení megalitické stavby je.

 

Tohle není žert.

Ale byl. Kruhy v obilí. Byl to jeden z největších šprýmů, jaké si z lidstva Matka Příroda mohla ztropit, výpravné divadelní představení, dlouholetý filmový seriál, které lidstvu kompletně zrežírovala sama příroda ve svých pečlivě nachystaných kulisách a zcela ve své režii, ve kterém nejrůznější lidé, zvířata, rostliny (Adélo!), chemické, biologické i fyzikální procesy fungovaly v nejrůznějších hlavních i vedlejších rolích, jako loutky, figuranti, prosťáčci, figuríny, marionety, klauni, šašci, kašpárci a šotci, které jakoby matka příroda úmyslně vystavovala nejrůznějším překvapivým a nepochopitelným situacím a nepřetržitěje při jejich kreacích natáčela skrytou kamerou.

 

 

 

Název filmu: Jak jsem si z lidí dělala prdel. Matka příroda

Rok výroby: MCMLXX - MMXI, i dřív. (VI.M BC?)

Exteriéry: příroda, vesmír, země

Režie: Příroda & věda a jejich zákony, slunce

V hlavní roli:Výboj blesku (hraje sám sebe, ale zhostil se i rolí mnoha komparsistů, loutek a statistů: telepatických sil, mimozemšťanů, mentálních sil, přiťáplých circlemakerů, skřítků, duchů, létajících talířů, UFOů, sil ze záhrobí, paranormálních sil, kata mimozemšťanů a vyznavačů pavědy, vortexů, mikrovlnného záření a mnoha dalších)

Další hlavní role: slunce (také hlavní dodavatel energie),

zeměkoule (provozuje i catering),

měsíc (také loutkovodič náměsíčníků)

Vedení loutek: se zhostili úspěšně všichni čtyři představitelé hlavních rolí

Guest stars: Přírodní zákony, fyzikální zákony, rostliny, obilí, zvířata

Ve vedlejších rolích: Celé poněkud znejistělé lidstvo, zemědělci, fyzici, chemici, biologové, psychologové, psychiatři, vojenští specialisté, astronomové, veřejní činitelé, vládci, policisté, tajní agenti, špióni, tajná policie, redaktoři novin a televize, filmoví pracovníci, čtenáři novin, filmoví a televizní diváci

Kompars: proutkaři, UFOlogové, létající talíře, čarodějové, šamani, vyznavači UFO a mimozemšťanů, wůdůisté, kouzelníci, mágové, mudrci, astrologové, telepati, mystici, okultisté, parapsychologové, záhadologové, vyznavači paranormálních jevů, alternativních věd, přenosu myšlenek a další pseudovědci a podobní "specialisté"

fiktivní mimozemšťané (během natáčení "nešťastnou náhodou" kompletně vyhlazeni, s dovolením pana rezyžéra, úkolu se s potěšením a rád zhostil představitel hlavní role -Jeho veličenstvo blesk)

fiktivní circlemakeři (někdy v budoucnu budou zcela kompletně zlikvidováni a vyhlazeni, s dovolením pana režiséra, úkolu se s potěšením ujme a zhostí představitel hlavní role - Jeho veličenstvo blesk)

Náklady: mnoho miliard dolarů, eur, liber, jenů a obdobné objemy i mnoha dalších, některých dnes již neexistujících, konvertibilních i nekonvertibilních měn (marky franky ruble forinty drachmy liry pesos juany)

 

 

 

Jedinou příčinou vzniku kruhů v obilí je

 

přírodní Výboj blesku

 

Gigantický, přitom ale zcela přírodní a přirozený proces, objektivně existující, měřitelný, pochopitelný a vysvětlitelný, mimo jakékoliv nadpřirozené působení a síly

 

Extrémně silý elektrický výboj který přenáší a vyzáří gigajouly během cesty dlouhé v průměru dva kilometry, v extrémních případech až terajouly (1012J) pohybuje se rychlostí 1/3-2/3c, co do množství přenášené energie absolutně nenapodobitelný a neuskutečnitelný ani v laboratoři ani v průmyslu.

 

Bezprostředně následovaný nesmírně intenzivním mechanickým impulsem (pohybuje se zpočátku nadzvukovou rychlostí - rázová vlna, později rychlostí zvuku i podzvukovou rychlostí - zvuková a tlaková vlna, otřesy povrchu země).

 

Dále je doprovázen projevy statické elektřiny a následován elektromagnetickým pulsem (šíří se rychlostí světla) a sekundárními projevy šíření elektromechanických a elektromagnetických vln (šíří se indukcí ve stoncích a listech, vedením elektřiny rostlinami které se dotýkají navzájem, vedením proudu ionizovaným vzduchem, ionizovanou vzdušnou vlhkostí, povrchem země a pod ním).

 

Také obtížně charakterizovatelnými přeskoky nábojů a vedením proudu (včetně elektrochemického přenosu), a možnými interferencemi a rezonancemi mezi všemi vyjmenovanými jevy.

 

V některých případech se na místě pravděpodobně vyskytuje i nepředstavitelně silné rotační elektromagnetické pole.

 

Mnohem víc než 99,9% kruhů v obilí nalezených kdykoliv ve světě vzniklo naprosto přirozenou cestou, ani v nejmenším nevznikly přispěním lidí.

 

Jmenované kruhy v obilí vznikly působením reálných přírodních (nepředstavitelně silných) mechanických, elektrostatických a elektromagnetických sil a obrovských napětí a proudů.

 

Kterákoliv z těchto sil se pohybuje mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost.

 

Také se na vzniku jevu kruhů v obilí podílelo běžné, klasické (opět velmi obtížně představitelné) vedení proudu vzduchem, půdou, stonky, listy, kořeny a elektrolýzou toho všeho.

 

Na místě vzniku jevu kruhů v obilí se odehrávala i pyrolýza, vysokonapěťová disociace par, kapalin i pevných látek, termální rozklad a podobné změny.

 

Podobné děje se odehrávaly ve stoncích, listech i kořenech díky elektromagnetické a elektrostatické indukci.

 

Na místě vzniku jevu kruhů v obilí se mohou někdy odehrát obrovské interference a rezonance mezi všemi vyjmenovanými silami, a mezi paralelními i následnými výboji (restrikes), které na místě probíhaly, i mezi elektromagnetickými paprsky, které z nich byly vyzářeny.

 

Pokračování

 

Pohled do minulosti hodnocení problematiky kruhů v obilí

http://wylatowo.pl/download/kregi_fenomen_poza_logika.pdf - jde o shrnutí dosavadních poznatků a výzkumy provedené v problematice kruhů v obilí, poměrně podrobně rozpracováno (LEBEK, Bogusław: Kregi zbożowe – fenomen poza logiką). Jedná se o vcelku objektivní pohled na danou problematiku z období před rokem 2007, i když s některými subjektivními rysy (důvěra v tvrzení dvou pochybných parazitů D&D). Přeložená verze článku se nachází zde. Další rozsáhlé zdroje je možné vyhledat prostřednictvím vyhledávačů po zadání hesla "Kruhy v obilí" nebo "Crop circles". Další poměrně objektivní zdroj je práce kterou zveřejnil Dee Cragg (www.swimoutsidethepool.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/cropcircles.pdf). Ani tato práce se neubránila některým subjektivním hodnocením, především v částech "Musical Notes in the Fields - The Work of Hawkins and Gragg" a UFO. Naopak je možné vysoko vyzdvihnout jeho pohled na Douga a Davea, které považuje jen za dva zvrhlé a perverzní falzifikátory přirozeného jevu. Přeložená verze jeho práce je zde.

 

If interested, contact cropcirclesonline@gmail.com

 

Pokračování hlavní stránky

 

Upozornění

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba si před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

Tak který z nich vlastně, zatraceně? Například kterýkoliv z fanatických zastánců a vyznavačů pavědy, kteří se tak velmi přesně řadí do tří vyjmenovaných kategorií.

 

Předpokládaná plošná výměra poškození

Mezi 0,5 až 1,5 miliónu km2 polehlého, na zemi ležícího i jinak poškozeného obilí ročně. Kruhy v obilí i jakékoliv jiné pravidelné obrazce jsou poze milióntinou z uvedené plochy, nic co by stálo za řeč. Přesto, ačkoliv se to vůbec nezdá, se princip jejich vzniku a základní příčiny naprosto shodují s jakýmkoliv běžně, zcela a naprosto nepravidelně polehlým (stébla ohnutá k zemi) obilím kdekoliv na světě. Způsob formování pravidelných obrazců - kruhů v obilí může být velmi významně závislý na místních podmínkách (Británie), a v některých případech není vyloučeno, že k jejich utváření dojde i díky tomu, že k výboji blesku dojde na jednom místě dvakrát. Druhý o několik týdnů později, který už dopadá do struktury obilí podstatně oslabeného.  V některých případech je také možné, že výboj, který pravidelnou strukturu utvářel, byl extrémně silný, mimo jakoukoliv běžnou představivost. Jakýkoliv, i ten nejslabší výboj blesku, pracuje s takovými fyzikálními parametry, že kterýkoliv z nich je mimo jakoukoliv běžnou představivost (napětí, proud, magnetismus, strmost náběhové hrany). Safety first, please. Alan Pinkerton

 

 

Tohle není žert.

 

 

Genuine Crop Circles - tzv. přirozené kruhy v obilí

(obrazce v obilí vzniklé přirozenou cestou - základní fyzikální principy)

Mnohem více než 99,9% kruhů v obilí nacházejících se každý rok v polích na celém světě jsou takzvané pravé (anglicky genuine), tj. nebyly zhotoveny lidskou rukou, nejedná se o padělky.

 

Vznik a tvorba jmenovaných přírodních kruhů v obilí byly zapříčiněny reálnými, čistě přírodními, nesmírně prudkými a intenzivními mechanickými, elektrostatickými a elektromagnetickými silami, vznikajícími těsně před, během a těsně po výboji blesku. Pokud se v průběhu jejich utváření, v některých poměrně výjimečných případech, významě podílí interference a rezonance (foto), mohou vzniknout dokonce nepochopitelně složité a pravidelné tvary.

 

Vyjmenované síly jsou extrémně silné, mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com tvar

www.flickr.com

 

Prvotní poškození rostlin kruhů v obilí - průchodem elektrického proudu

Kromě toho všeho se na vzniku obrazce kruhů v obilí podílelo i následné oslabení rostlin způsobené průchodem proudů rostlinami, které se v nich indukovaly, nebo do nich byly přímo přivedeny - půdou, ionizovaným vzduchem, dočasně vytvořenou strukturou vzájemně se dotýkajících stébel a listů, jejich kořeny a elektrolýzou toho všeho, (převážně, za následného vzniku rostlinám škodlivých látek, i přímo v jejich tělech) když všechny vyjmenované elementy se v tu chvíli chovaly jako vodiče proudu (ve kterých se napětí v okamžiku záblesku také indukovalo),

- pouze v okamžiku záblesku - méně než 1/1000sec.

 

Některé buňky díky tomu zahynou okamžitě, další se postupně přidávají v průběhu dnů a týdnů, díky přítomnosti vytvořených škodlivých chemikálií, kterých se ale rostlina současně snaží zbavit. Chronologie procesu je poměrně komplikovaná, ale rostliny se mohou z nastalého šoku i úspěšně vzpamatovat.

 

Kromě toho se současně na vzniku obrazce kruhu v obilí mohou velmi podstatnou měrou podílet rezonance a interference mezi všemi vyjmenovanými silami.

 

Také se mohou přidat mechanické rezonance a interference nejrůznějších podzemních prostor v blízkosti vznikajícího kruhu v obilí (dutých - jeskyně, nebo vyplněných vodou, eventuelně vodonosným substrátem - aquifery).

 

 

 

Podíl inženýrských sítí - industrializace venkova (1)

Z hlediska vedení elektrického proudu v blízkém podzemí může hrát podstatnou roli i přítomnost nejrůznějších podzemních vedení vytvořených člověkem (inženýrské sítě - voda, elektřina, plyn, kanalizace, drenáže, trativody). Jejich přítomnost a tvar se může podstatnou měrou podílet na tvaru vzniklého elektromagnetického obrazce - kruhu v obilí. V důsledku existence podzemních sítí, uměle vytvořených člověkem, dokonce pravděpodobně dochází k jednomu z nejčastějších jevů, vzniku rovných čar polehlého, na zemi ležícího nebo zcela mrtvého obilí v polích. Protože se ale pro průzkumníky jevu vyznačujícího se natolik "terrible - horrible nepochopitelným rozsahem a dosahem", jako jsou kruhy v obilí, jedná o jev zcela podružný a okrajový, nevěnují mu prakticky žádnou nebo jen zcela zanedbatelou pozornost. Je mu věnována celá stránka lines. Je to totiž jediný tvar, jehož výskyt, především velmi přesné pozice, bude možné poměrně úspěšně předvídat v budoucnosti. Jeho výskyt bude pravděpodobně možné detekovat na velkém množství leteckých fotografií z minulosti. Osamocené, nijak zvláštní čáry poškozeného ležícího obilí, mohou se vyskytovat i v blízkosti nebo uvnitř zcela nerovnoměrných tvarů poškozeného obilí. Vzniknou samozřejmě jedině tehdy, pokud v jejich těsné blízkosti dopadne blesk. Ale pokud k tomu dojde, vzniknou zcela určitě.

 

Crop circle created by lightning with underground pipesVzniknou tak, že určitá (může to být i velmi podstatná) část energie z výboje projde po jakémkoliv v podzemí se vyskytujícím potrubí nebo síti. Jakákoliv inženýrská síť, také se může jednat o keramické, betonové nebo umělohmotné podzemní trativody. Zůstatková energie výboje blesku, která prochází po jakýchkoliv podzemních strukturách, zčásti zasáhne kořenové systémy rostlin, nacházející se nad nimi, a nastane řada dějů následných, popsané na stránce chronologie. Elektrochemie, chemie, biologie, fyziologie, fytopatologie (rostliny poškozené a oslabené průchodem elektrické energie jsou snadnějším terčem, pro jakéhokoliv škůdce). Uplyne několik dnů, nebo i týdnů, a rostliny v linii přesně kopírující směr podzemního vedení, polehnou (ohnou stébla k zemi) nebo zcela odumřou. Může k tomu samozřejmě docházet v různých časových obdobích, pokud zasažené podzemní vedení přesahuje hranice několika polí, vzhledem k odlišným lokálním podmínkám a rozdílech v odolnosti nad ním pěstovaných plodin.

 

Je velmi pravděpodobné, že tyto rovné čáry, vzniklé v souladu s vysvětlením podaným v předchozím odstavci, jsou součástí mnoha pravidelných obrazců kruhů v obilí, nalézaných kdykoliv v minulosti. Plány inženýrských sítí existují a jsou k dohledání. Na řadě polí se vyskytují drenážní systémy.

 

Linie nebo některé složitější tvary se můžou objevit i nad některými archeologickými strukturami. Zahradní architektura by mohla vést k vytváření ještě složitějších tvarů. Kruhy samozřejmě také, například nad místem, kde byla studna, rondel, mlat, zahradní jezírko. Díky chronologii, během dnů nebo týdnů, mohou být obiloviny nad těmito liniemi postupně slábnout a ohýbat se k povrchu, nebo také velmi často zcela uvadnout a odumřít. I když se nachází v blízkosti všech kruhů v obilí, bývají zcela mimo pozornost každého pozorovatele kruhů v obilí. Také možné, že tyto linky procházejí více než jedno pole s obilím, někdy mnoho. (Opočno)

 

 

 

Potrubí

Místo, kde by se dalo předpokládat potrubí, je na spojnici středů kruhů v obilí, která na následujícím obrázku vlevo pokračuje rovnou čárou až ke kraji fotografie.

Crop circle created by lightning with underground pipesVlevo East Field, Wiltshire, 18. červenec 2005. Vpravo Winterbourne Bassett, Wiltshire, 23. květen 1998

Na obrázku kruhu v obilí vpravo je možné předpokládat výskyt podzemního potrubí nebo vedení (samozřejmě se může i zde jednat o již dávno nevyužívaný historický nebo prehistorický pozůstatek, třebas dávných civilizací, ale tak to opravdu nevypadá). Elektrický výboj zde totiž zcela evidentně po nějakém kanálu nebo vedení "podběhl" silnici. V popisu obrázku je sice uvedeno, že "The formation also crossed over a road", obrazec dokonce přechází nad cestou, mělo by však být zcela jednoznačně uvedeno, že proběhl pod ní (under).

 

Bylo by pravděpodobně možné najít celou řadu dalších fotografií kruhů v obilí, které obsahují delší čárové útvary, z nichž některé (nebo přímky spojující středy kruhů) bude možné ztotožnit s potrubím nebo vedením čehokoliv, Energie, data, suroviny, voda, odpady, tj. veškeré inženýrské sítě. Kromě toho, nejčastěji se pod povrchem polí vyskytující - drenáže a odvodňovací kanály, vedoucí v podzemí. Podrobněji se zmiňovanému jevu bude věnovat stránka Linie poškozeného obilí, kam bude soustředěna celá řada dalších fotografií kruhů v obilí výzkumníků z předchozích let.

 

Řadu fotografií z jednoho takového místa, bude možné je najít na stránce věnované zpětné lokalizaci bleskových výbojů (Zpětná lokalizace výoje blesku ). Jak je vidět z fotografie, elektrický proud z výboje vedený kovovým potrubím má velmi přesný "dostřel", doslova na úseku několika centimetrů kde končí mrtvé rostliny už není obilí ani polehlé, leží na zemi (ležící na zemi) .

 

 

 

Záznam elektromagnetických dějů ve struktuře stébel

Pole obilí - záznamové médium, graficky zobrazující elektromagnetické děje

Každý, i nejjednodušší, jeden jediný kruh v obilí, lze považovat za obdobu zobrazení magnetického pole přímého vodiče prostřednictvím kovových pilin v rovině kolmé na tento vodič. Kruhy v obilí (a samozřejmě jakékoliv polehlé, leží na zemi (ležící na zemi) obilí) je možné považovat za určitý druh záznamu, grafu, charakteristiky nebo fotografie elektromagnetického děje, který se odehrál nad plochou pole s obilím, převedeného prostřednictvím přirozených pochodů v rostlinách (jejich oslabením, a po něm následujícím polehnutím (ohnutí stébel k zemi) - vysvětleno jinde v textu - Mimikry, a mnohem podrobněji na stránce Chronologie) do viditelné podoby. Toto zviditelnění ale může trvat řadu dnů, v některých případech dokonce týdnů nebo měsíců.

 

 

Grafické znázornění

Velmi jednoduše řečeno, každý jednotlivý kruh v obilí je možné považovat za "vizualizaci průběhu magnetických indukčních siločar v okolí vodiče".
Jedná se o poměrně přesnou grafickou reprezentaci. Vodičem byl v tomto případě vzduch, lépe řečeno plazma, která se z něho prostřednictvím výboje vytvořila, byl široký okolo 5, nejvýš  10mm, a protékal skrz něj proud několik set tisíc ampér (občas téměř milión). Magnetické pole takového vodiče je přeci jen "o něco větší", než pole jaké vytvoří pan učitel během fyzikálního pokusu v laboratoři. Pro zajímavost je možné uvést, že rychlost změny proudu v tomto vodiči během nárůstu (di/dt, strmost náběhové hrany) byla i víc než dvě stě tisíc ampér za jedinou mikrosekundu - milióntinu sekundy. V běžné technické praxi (spouštění motorů, generátorů, přechodové jevy) se pracuje s hodnotami řádově milionkrát nižšími. Strmost náběhové hrany je rozhodující činitel v průběhu indukce do okolních vodičů (i rostlina je vodič), čím je vyšší, tím vyšší je indukované napětí.

 

Některé možnosti přivedení elektrické energie do rostlin

Podstatnou roli v původu oslabení rostlin v kruhu v obilí může hrát i jen samotná indukce proudu v rostlinách (je jí věnována celá podstránka  Indukce oddílu EFP).  Proud, poškozující rostlinu, se do ní ale může dostat i dalšími způsoby - přímým vedením půdou nebo vzduchem. Za dalšího velkého favorita vedení elektřiny do rostlin je možné považovat koronu, která může obklopovat některé výboje velmi přesně do kruhu. Korona se vyskytuje všude tam, kde jsou napětí vyšší než stovky tisíc voltů, nezanedbatelnou roli hraje u ztrát na vysokonapěťových vedeních, lze ji detekovat především na ostrých hranách vedení, a v případě VVN (400 000V i víc) může dosahovat až do vzdálenosti několika centimetrů. V případě výboje blesku se jedná o vzdálenosti metry až desítky metrů (milióny až miliardy voltů), obklopuje kanál výboje velmi přesně do kruhu jako plášť. To, co je slyšet pod vedenim VVN (slabé sršení nebo bzučení) jsou koronové výboje.

 

 

Aféra CropCircleGatee - mnoho povyku pro nic

Vypadá to tak, že veškerá dosavadní fantastická sdělení o výskytu kruhů v obilí kdekoliv na světě, opírající se o nejfantastičtější teorie (mimozemšťané, psychická energie, vojenské pokusy nebo zastrašování, tančící ježci, nafetovaní klokani, telekineze, parapsychologie), lze s konečnou a definitivní platností odkázat do říše bajek, jednalo se totiž o pouhé vaření ve lžíci vody, neboli jak se říká, mnoho povyku pro nic. Pravděpodobně bude možné vše, co se okolo Kruhů v obilí během mnoha desítek let zpět (1970-2010, ale i mnohem dřív) na polích a ve všech sdělovacích prostředcích odehrálo, pro budoucí časy nazývat jako takzvaná

"Aféra crop circle gatee"...(gatě)

 

 

 

Přibližné parametry přírodních výbojů blesku

(podrobnější, výpočty doložené a reálně měřené údaje viz blesk a podstránky)

Během kteréhokoliv výboje blesku, do nebo nad kterýmkoliv místem na zeměkouli,

se tam vyskytuje, a současně i reálně fyzikálně - elektricky, elektromagneticky

i mechanicky pracuje:

 

 

Interference a rezonance mezi extrémně silnými elektromagnetickými paprsky mohou být také jedním z jevů, jehož pomocí by by se pravděpodobně dalo vysvětlit vytváření fraktálů a jiných složitějších obrazců (převážně uvnitř kruhu). Na místě může docházet k ohybu, difrakci, rozptylu, lámání a odrazům elektromagnetických paprsků. Chovají se do určité míry podobně, jako světelné paprsky. I světlo, včetně UV a IR jsou elektromagnetické paprsky (vlnění) o určité frekvenci. Viditelné světlo v rozmezí přibližně 390 - 790nm, což odpovídá frekvenci 3.9×1014 Hz až 7.9×1014 Hz. Za některých specifických podmínek, které se na místě vyskytují, tam může docházet k totálním odrazům elektromagnetického vlnění. Mohou se tam nacházet fázová rozhraní plazma - vzduch, horký vzduch - studený vzduch, vysoký tlak - nízký tlak, vrstvy rychle se pohybujícího vzduchu - stojící vrstvy vzduchu.

 

poznámka: celkový přibližný počet výbojů blesku, ke kterým dojde ročně nad ornou půdou a travnatými plochami na celé zeměkouli, je jedna miliarda...

 

Pro srovnání: jeden jen o trochu větší než průměrný výboj blesku obsahuje a vyzáří tolik energie, že by díky ní mohl ujet plně naložený nákladní automobil víc než jednou kolem zeměkoule.

Compare: one a little more than only approximate lightning flash may transfer such a great quantity of energy, that full loaded truck would move by that more than one time round globe...

 

 

 

Anomálie - úvod

Co je možné sledovat prakticky v každém dokumentárním filmu, knize, novinovém článku, TV zpravodajství nebo webu věnovanému problematice kruhů v obilí. Sami průzkumníci tohoto jevu, mnohdy dlouholetí harcovníci, jsou vyloženě nešťastní ze skutečnosti, že na místě výskytu jevu kruhů v obilí (v těch případech, které prokazatelně nebyly zhotoveny lidmi, tzv. genuine) je možné s naprostou jistotou pravidelně evidovat výskyt "čehosi elektromagnetického nepochopitelného" (i elektrostatického), a hledání řešení považují za něco v blízké i vzdálenější budoucnosti absolutně nerealizovatelného, za problém pohybující se zcela mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Velká většina všech uvažovaných průzkumníků kruhů v obilí, kteří se kdy na místech jejich výskytu pohybovala, byla pravděpodobně odhalení principu jejich vzniku mnohem blíž, než si to kdokoliv z nich dokázal představit. Především ti z nich, kteří běhali po obrazci s kompasem v ruce jako splašení. Na jedné planetě sluneční soustavy, nazývané zeměkoule, totiž jiný způsob, jak zapříčinit odchylku intenzity geomagnetického pole s takovým časovým průběhem, jakou mohli zjistit oni, než výboj blesku neexistuje. Například na čedičovém podloží. To už věděl pan Pockels. Ten ale dělal své pokusy někdy těsně před rokem 1900. Stačilo se jen zeptat.

 

Takové řešení ale skutečně existuje, tak proč jim ho nenabídnout! Vždyť právě samotný výboj blesku je možné považovat za jev, pohybující se zcela mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Velmi často se na podobných místech vyskytuje fráze v duchu "there does not exist any possibility of an explanation using science methods" (záležitost není možné vysvětlit pomocí vědeckých metod).

 

"Krátký" seznam téměř 40 vědeckých oborů, lze nalézt zde. Všechny z nich jsou zcela objektivně, opakovatelně a reprodukovatelně, použitelné pro vysvětlení příčin nejrůznější jevů, které doprovázejí poškozené a oslabené obilí. Nejen obilí, ale i všechny druhy jiných rostlin. Někdy díky poškození a oslabení ohnuté až k zemi. Tím lze vysvětlit všechny oslabené a poškozené rostliny, které vznikly i uvnitř jakéhokoliv nepravidelného tvaru, nejen poškozené rostliny, zjištěné v rámci "klasických" kruhů v obilí.

 

Naprosto bez výjimky veškeré jimi zjištěné tak nepochopitelné úkazy a anomálie je možné poměrně velmi jednoduše vysvětlit. Určitou dobu před jejich zjištěním byl přesně na tom místě přítomen obrovský, gigantický, téměř nepředstavitelný elektrostaticko - elektromagneticko - elektromechanicko - plazmový impuls, jakým výboj blesku je. Předvádí přímo dokonalou souhru jevů, působení a sil, které je možné použít pro účely vysvětlení jakéhokoliv na místě zjištěného atypického jevu nebo anomálie. Velikost kterékoliv veličiny (proudy, napětí, strmost náběžné hrany, vyzářená energie, teplota plazmy a další, viz např tato tabulka) se pohybuje mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Kdokoliv, kdo by si to s těmito silami doopravdy rozdal, takzvaně "na férovku", už by o tom nikdy nic  nikomu nepověděl. Je možné si představit, že výboj blesku dokáže díky jmenovaným vlastnostem způsobit kteroukoliv na místě nalezených anomálií, i když by s nimi nemusela zdánlivě příliš souviset. Energie na to má opravdu dost. LEMP (Lightning Electro Magnetic Pulse) - elektromagnetický impuls výboje blesku. Viz literatura, odborné články. Bližší informace např www.ufl.edu, vyhledávače. 

 

Mnohem víc dalších informací, mnohem podrobnějších, na stránce anomálie a podstránky. Mimochodem, nejedná se pouze o fyzikální anomálie, nalézané na místě výskytu kteréhokoliv genuine, přírodního kruhu v obilí. Elektrostaticé, elektromagnetické, teplotní diference, které způsobily v podzemí značné změny v tlaku - "nevysvětlitelné" zvuky, až týdny po výboji. Také mnoho chemických produktů - na místě se může vyskytovat řada extrémně jedovatých látek (zvlášť nebezpečné jedy), jedovaté chemikálie v podzemí, desítky kilogramů, řada z nich v plynném stavu. Všechny zcela neviditelné. Safety first, please. Alan Pinkerton. Návštěvníci Kruhů v Obilí by se měli pokusit nefungovat jako pokusní králíci, a taději na místo nejdřív pozvat toxikology. Z toho, co tam toxikologové objeví, budou velice překvapeni. Dozimetrem ještě nikdy nikdo koncentrace jedovatých látek nenaměřil.

 

 

Malá galerie obrázků, použitelných na kterémkoliv místě výskytu Kruhů v obilí

Místo navštěvujete na vlastní nebezpečí.

Pravděpodobný výskyt vysoce toxických látek, zvlášť nebezpečných jedů

 

Kruhy v obilí vysvětleny. Jednou provždy a navždy.

Šokující objasnění !!!!!

Tento odstavec slouží na této stránce jako Pausa, to se tak na divadle říká.

Logical, scientific, using laws of nature, understanding and explaining. 

 

Téměř neuvěřitelné, šokující, avšak velice jasné vysvětlení vzniku kruhů v obilí, které kromě samotného procesu a průběhu vzniku Crop Circles zcela přirozeným a pochopitelným způsobem poskytuje velice jednoduché a zajímavé objasnění mnoha dalších, nepřirozených a zdánlivě až nadpřirozených úkazů, provázejících snadno rozlišitelné tzv. genuine Crop Circle(s) - přirozeně vzniklé obrazce, viz anomálie.

 

 

 

Mimikry

Jednou z nejpozoruhodnějších skutečností, díky které především se až dosud "hlavnímu viníkovi" - jedinému skutečnému autorovi kruhů v obilí dařilo unikat pozornosti, je fakt, že bezprostředně po výboji nemusí být na poli pozorovatelné naprosto nic. Došlo pouze k něčemu, co je možné nazvat expozice, především díky až neuvěřitelné obdobě uvedeného procesu s průběhem tvorby latentního obrazu v citlivé vrstvě halogenostříbrného materiálu a jeho následného vyvolání, používané v klasické fotografii a kinematografii. K polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí, a vizualizaci obrazce kruhů v obilí, dojde většinou až za desítky dnů i déle, dříve jen výjimečně, díky velmi pomalu probíhajícím chemickým a biologickým pochodům v rostlinách. Teprve potom je kruh v obilí zviditelněn, většinou až řadu dnů po elektrickém výboji a bouřce, která ho způsobila..

 

Teprve po tak dlouhé době od průchodu elektrického proudu skrz rostliny stébla zeslábnou natolik, že nedokážou udržet svou váhu a ohnou se k zemi. Na rozdíl od předcházejícího procesu slábnutí stonků, který trvá několik dnů nebo dokonce týdnů, proces jejich sklonění k zemi - vlastní vizualizace obrazce kruhu v obilí - může být kratší než hodinu, dokonce jen několik minut (domino efekt, butterfly efekt)

 

Proto si už polehnutí, ohnutí stébel k zemi, a objevení kruhu v obilí, nikdo nespojuje s kdysi proběhlou bouřkou na onom místě. Bezprostředně po bouřce zemědělci během obhlídky polností a kontroly napáchaných škod ani žádná významnější poškození objevit nemusí, zato o několik týdnů později, často za nádherného počasí, obilí začne masivně poléhat, ohýbat se k zemi, zprvu sice jen několik metrů čtverečních (na nejvíce poškozených místech), později se přidává další a další až nakonec leží na zemi desítky procent, někdy i přes 90 % celého pole. Mnohem podrobnější vysvětlení i zdokumentování tohoto jevu se nachází nebo bude na stránce chronologie a podstránkách.

 

 

 

"Expoziční automatika"

Závislost doby, která uplyne od dopadu výboje blesku do struktury obilí, a dobou kdy se stébla ohnou k zemi, na intenzitě expozice

Další velmi podstatnou skutečností je to, že k polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí v důsledku i jen jediného výboje blesku vůbec nemusí docházet v jednom okamžiku, nebo dejme tomu během jediného dne, naopak. Poměrně často popisovaným jevem i u kruhů v obilí je, že některé z nich byly časem "dotvořeny", až po několika dnech. Samozřejmě z naznačené teorie velmi pochopitelně vyplývá, že se na jmenovaném "dotvoření", stejně jako na vytvoření předchozího obrazce, ani v jednom případě nepodílel žádný "lidský faktor". Odlišnou dobu objevení některých částí obrazce způsobila jedině odlišná "intenzita expozice". Kromě toho ale velmi často dochází k tomu, že po prvotním

Nine circles & associated pathways, at Eltopia

Washington (USA) which occurred during the night

of June 18-19, 1998. [photo taken June 21, 1998]

Eltopia, Washington formation re-photographed

3 weeks later, after the circle-making energy

system had revisited the field.

objevení obrazce, (který byl zasažen největší dávkou elektrické energie), se nejprve v jeho blízkosti, později i ve větší vzdálenosti začne objevovat nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí, vzniklé z úplně stejné příčiny, ale zasažené menší energií, a nacházející se díky své nepravidelnosti absolutně mimo jakýkoliv zájem průzkumníků pravidelných obrazců. Dvě doprovodné fotografie je možné nalézt na stránce bltresearch.com. S informací, že v druhém případě energie obrazec navštívila znovu, není třeba polemizovat, protože to samozřejmě připustit možné je. Obilí se ale chová naprosto stejně i bez jakékoliv další návštěvy jakékoliv další energie, úplně postačuje její jedna jediná návštěva - první a jediný (poslední) výboj blesku nebo soustava výbojů (v rozmezí nepřevyšujícím jednu vteřinu) může vést k postupnému poléhání, poškození, oslabení obilí  po celý zbytek vegetačního období. Každý čtenář uvedené informace by se měl zeptat: když "Circle Making energy has revisited the formation" (energie, která obrazec vytvořila, ho znovu navštívila), proč nevytvořila další circle - kruh? Autoři uvedeného textu tak vlastně nevědomky čtenářům, i sami sobě, podsouvají informaci, že vytváření RDF - nepravidelných obrazců, prostřednictvím "Circle-Making energy", energie utvářející kruhy, je něco zcela přirozeného. Má pravdu, předsedo! Obilí může postupně poléhat, ohýbat se k zemi (ohnout se k zemi) všude kolem, na celém poli, zcela nepravidelně, až do sklizně, včetně míst která nebyla viditelným výbojem  blesku vůbec zasažena. Jediný výboj nebo soustava výbojů v odstupu většinou nepřesahujícím jednu vteřinu, stačí k dokonání toho všeho (pozorováno, fotografováno). Kromě toho mohou být jeho důsledky některé další průvodní jevy, například nerovnoměrnost dozrávání. Ta může nastat u obilí, které vůbec nepolehne (neohne stébla k zemi), také především díky zásahu elektrickým proudem. Na stejné stránce je možné nalézt i další fotografii s popisem, pojednávající

Two formations at West Overton, Wiltshire (UK).

The large ring encircled the Overton Road "T"

junction -- and the long pictogram, which occurred

subsequently, itself gained another circle the night

after the rest of the pictogram had formed.

právě o jevu rozšiřování obrazce. Po 12 letech už stěží bude možné dohledat svědectví, kolik bouřek a blesků v místě proběhlo. Opět je ale možné vyslovit předpoklad, že za určitých okolností vše, co se na poli odehrávalo od prvních náznaků polehnutí (ohnutí stébel k zemi) až do sklizně (nejprve se objevil kruh, několik týdnů po něm cestička ubíhající do dáli a teprve jako poslední menší obrazec na konci), se může jednat o následky jediného, i když vícenásobného výboje (1st Return Stroke a po něm v průměru 4 až 8 Subsequent Strokes, viz Blesky), který na poli "naexponoval" všechny obrazce i jejich propojení, i když různou intenzitou expozice. Vzhledem k tomu, že kruh okolo T - křižovatky byl objeven najednou, je možné předpokládat, že na všech polích byla pěstována totožná plodina, i když nemusí být pravidlem. Po krátkém zagůglení je možné získat například ze stránky www.noufors.comm nebo freethinkradio.com obrázek kruhu v obilí vlevo, autor nezjištěn, totéž místo, zatím jen samotný kruh, bez dodatečného pokračování. 

 

 

 

 

Týká se veškerého polehlého, na zemi ležícího obilí

Ještě jednou je nutné zdůraznit: děje popsané nejen v oddílech

MIMIKRY a EXPOZIČNÍ AUTOMATIKA, ale na celém webu i všech podstránkách www.cropcirclesonline.com a na příbuzných webových stránkách, například www.lightningsymbols.com, se týkají veškerého polehlého, na zemi ležícího (ležícího na zemi) obilí na světě, a k polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) dochází téměř vždy se značným časovým odstupem po výboji blesku (týdny, měsíce). K vytvoření pravidelného obrazce, jako kruhu v obilí, dojde podle velmi hrubého odhadu asi tak v jednom případě z několika miliónů. Mnohem podrobnější zdokumentování konkrétních případů časového vývoje polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí po výboji blesku i dějů odehrávajících se v rostlinných tkáních po průchodu elektrického proudu se nachází na stránce chronologie a podstránkách, ale i jinde, např. EFP (vliv průchodu elektrického proudu na tkáně a části rostlin, Elektrofytopathologie)

 

 

Obrazce na přímce

(v mnohakilometrových vzdálenostech od sebe)

Prostřednictvím bouřky, postupující po směru větru krajinou, je možné vysvětlit i tu udivující skutečnost, že se v terénu obrazce kruhů v obilí leckdy nacházejí na přímce, i když se objevovaly v různých dnech (v závislosti na síle blesku, který je vytvořil, a z ní plynoucí intenzity "expozice", také na momentální kondici a odolnosti plodin, vlhkosti rostlin i půdy, do kterých výboje směrovaly), mnoho kilometrů od sebe: Krajinou putoval nevelký bouřkový mrak, přesně po směru větru - jak také jinak, a tu a tam "zasadil" obrázek... Obrazce kruhů v obilí ale objevovaly až po řadě dnů, mnoho kilometrů od sebe, a nikoliv ve stejnou dobu, proto už si je navzájem mezi sebou, ani s kdysi proběhlou bouřkou, nikdo nespojuje. Pokud taková bouřka putovala náhodou nad některou z tzv. "Ley lines" (dráhy spojující starověká místa), například nad Britským Královstvíčkem, což je samozřejmě možné, nutno ale znovu zdůraznit, že víceméně náhodou, lidé si toho samozřejmě všimnou, a dílo jednoho velkého omylu hravě dokonáno jest.

 

O úplnou náhodu se ale jednat nemusí, protože vůbec není vyloučeno, že starověká místa (kamenné skulptury, megalitické stavby) praobyvatelé zbudovali tam, kde se jim na jejich polích nebo pastvinách pravidelně objevovaly obrazce v obilí nebo trávě. Obrazce jednoduše považovali za příkaz boží, navádějící je k vyvedení nějaké podobné voloviny, jakou například zbudování megalitické stavby je. Namátkou je možné vyjmenovat Stonehenge, Rollright Stones, Milk Hill, Alton Barnes, Silbury Hill, Avebury Manor, když už máme na mysli právě ono britské království, kde se obrazce objevují nejčastěji.

 

Je všechno jenom náhoda?

 

Následující dva obrázky jsou převzaty z dokumentu: "Záhadný svět - Kruhy v obilí"

("Crop circles: In search of a sign", vznikl pod vedením Michele Gardner-Smith)

vlevo: kruh v obilí Langdon, severní Dakota (Jů Es Ej, USA), rok 2000, 25. červen;

Později objeveny dva další obrazce kruhů v obilí, přesně na přímce, několik kilometrů od sebe - obrázek vpravo. Pamětníci si možná na bouřku vzpomenou, a pokud ne, mohou se obrátit na meteorology a jejich záznamy. Je ale nutné brát v úvahu, že bouřka mohla být i několik týdnů před objevením kruhů.

 

Pod některými čárovými útvary, které kruhy v obilí propojují, nebo z nich vybíhají, se mohou nacházet potrubí nebo vedení (nejčastěji voda nebo meliorace, ale může se jednat o jakékoliv inženýrské sítě, dokonce i o již dávno nevyužívané potrubí, vedení nebo kanalizaci, spadající už jen do oblasti archeologie).

Další informace na stránce čáry v obilí 

Linie polehlého, na zemi ležícího nebo mrtvého obilí

- nově popisovaná anomálie, dosavadním

"lovcům" kruhů v obilí věc zcela neznámá

v minulosti zcela prokazatelně existující

 

Zatím ale dosud byly kruhy v obilí jen nepochopitelným jevem, nad kterým mohou vykulené američanky dělat jen WOW!  (česky: UAU!)

 

 

 

Domino efekt, motýlí efekt

Další velmi zajímavou a udivující skutečností, kterou je možné prostřednictvím popisované teorie expozice a postupného slábnutí rostlin uvnitř obrazce kruhu v obilí poměrně snadno vysvětlit, jsou často se vyskytující pravidelně přes sebe poskládané svazky stébel, zcela očividně nezhotovitelné jakýmikoliv lidskými postupy (f,f). Stébla totiž vydržela až do nejzazší možné doby vzpřímena, jen se vlivem postupného slábnutí mírně naklonila, takže v porostu se nejdříve vytvořily svazky několika  stovek navzájem se podpírajících stébel. Stále stojí přibližně kolmo vzhůru, i když už jen tak tak, také díky tomu, že se podpírají navzájem. Rostliny a jejich části, které se navzájem dotknou, se k sobě přichytí měřitelnou silou díky povrchovému napětí vody, čímž se poměrně labilní struktura slábnoucích rostlin opět na nějaký čas ustálí a ochrání navzájem před rychlejším pádem k zemi. Proces zviditelnění obrazce kruhu v obilí je tak stále oddálen.

 

Vtom zničehonic přiletí motýl, posadí se na jeden z nich (motýlí efekt). Dosud stojící svazek stébel se začne pomalu naklánět, avšak stále odolává. Teprve když úhel náklonu překročí určitou mez, (několik desítek stupňů), přitažlivost ho už zcela přemůže a on potom klesne poměrně rychle k zemi. Přitom zavadí nejméně ještě o jeden, ale spíš o několik dalších, které proto už žádného motýla nepotřebují. Nakonec se jejich svazky poskládají sice částečně náhodně, přesto ale velmi pravidelně přes sebe díky domino efektu, kdy během poměrně krátké doby padaly přes sebe jeden svazek po druhém. Obrazec kruhu v obilí je tak definitivně zviditelněn, až nepochopitelně rychle, a zdánlivě bez působení jakékoliv viditelné a známé síly (pokud by byl náhodou pozorován - podobná svědectví existují). Protože lze považovat za téměř vyloučené, že jeden takový padající svazek sebou strhne pouze jeden další, ale spíš dva i víc, je možné dokonce takový proces spíš připodobnit k řetězové reakci. (samozřejmě stačí řetězová chemická reakce, na atomovou bombu už není vůbec třeba si  hrát, stejně už i tak má většina čtenářů hlavu jako škopek).

 

Na pohonu Domino Efektu se může podílet i proudění vzduchu, vyvolané padajícími svazky stébel (bude demo!). Zvířené proudění vzduchu (a prachu) může vypadat jako neznámá síla, vystupující z hlubin země, a pozorovatelé popisovaného způsobu vytváření kruhu v obilí se proto mohou tvářit poněkud vykuleně, vyjeveně až užasle. Ono jim totiž opravdu skoro nic jiného nezbývá.

 

V některých případech je na fotografiích kruhů v obilí možné dohledat pravděpodobně podobným způsobem vzniklé svazky stébel, které se ani neskácely k zemi. To mohlo být způsobeno například častějším střídáním vysoce vlhkých a naopak suchých období, během kterých se takto dočasně vytvořené struktury mohly určitým způsobem zpevnit (přichytit se k sobě navzájem prostřednictvím povrchového napětí vody, a takto dotýkající se části se k sobě mohou i částečně přilepit, díky odpařování vody, vylučování solí a částečnému pronikání extracelulárních tekutin). Na fotografiích je potom možné identifikovat struktury, které by mohly být ještě stojící svazky obilí, které dosud nejsou polehlé, neleží na zemi, nebo polehlé, leží na zemi jen zčásti.  !foto

 

Jako iniciátor butterfly efektu může samozřejmě sem tam zapůsobit i jakýkoliv zatoulaný čmelák.

 

 

Možné náměty pro průzkumníky kruhů v obilí:

Kde hledat kruhy v obilí:

tam, kde byly bouřky, nejlépe přímo na místě lokalizovaného výboje blesku v poli; lokace je možné dohledat na internetových stránkách, které se zabývají touto problematikou, kdo hledá, najde; ale je možné i pozorovat pole po bouřce a čerstvý zásah blesku (lze bezpečně rozeznat) zjistit ze stavu poblíž stojících stromů; v některých případech lze po určité době na některých místech v poli možné rozeznat místo, které bylo zasaženo, ještě před tím, než se stébla definitivně ohnou k zemi. (chronologie)

 

Kdy hledat kruhy v obilí:

1. nikdy ne během bouřky. Takoví průzkumníci by měli velmi malou trvanlivost a museli by být velmi často obnovováni.

 

2. nejlépe dlouho po bouřce - alespoň několik hodin, když už jsou elektricky nabité mraky v bezpečné vzdálenosti, nebo už vůbec neexistují. Nejčastěji se dostaví první náznaky polehnutí (ohnutí stébel k zemi) teprve za několik dnů, i týdnů po výboji blesku. Mohou se ale vyskytovat i případy, kdy k polehnutí, ohnutí stébel k zemi dojde prakticky okamžitě po výboji. Příčinou mohou být mimořádně silné srážky, které mohly přispět jednak ke zvýšenému mechanickému namáhání rostlin, jednak k vyššímy vedení proudu rostlinami i po povrchu země a těsně pod ním. Na velmi rychlém polehnutí (ohnutí stébel k zemi) se také mohl spolupodílet efekt dvou výbojů (viz násl.).

 

3. V některých případech dojde k polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí až velmi dlouho po bouřce - dva měsíce i déle. Také není vyloučeno (ale nemusí to být pravidlem), že k polehnutí, ohnutí stébel k zemi došlo někdy hlavně díky tomu (a v mnohem větší míře než na okolních polích), že zásah blesku navštívil totéž pole dvakrát, při zcela nezávislých bouřkách, vzdálených časově nejméně několik dnů, ale i týdnů od sebe. Tato možnost je mnohem podrobněji popisována na stránce efekt dvou výbojů. První výboj jen připravil určitou nespecifikovaně velkou plochu (plochy), několik arů až hektarů oslabeného obilí (postupně stále více slábnoucího), které by ale přes toto oslabení vydrželo až do sklizně, nebo jen se zanedbatelným polehnutím (ohnutí stébel k zemi). Druhý zásah blesku o několik týdnů později už ale má podstatně znatelněji devastující účinky, protože dopadá do struktury mnohem méně odolné a pevné, dokonce tím slabší, čím větší je časové rozpětí mezi popisovanými událostmi. polehnutí, ohnutí stébel k zemi proto může po druhém výboji nastat téměř okamžitě, podstatně znatelnější následky mohou mít i jen silové účinky dopadajícího výboje - rázová a tlaková vlna, jejichž působení by jinak nepoškozené obilí přečkalo prakticky bez úhony. Stejně tak jen samotný druhý zásah blesku, bez předcházející "předexpozice" výbojem několik týdnů předcházejícím, by sám napáchal jen podstatně méně škody, nebo dokonce jen změny až do sklizně ani vizuálně, a snad ani laboratorně nezjistitelné.

 

Time - lapse - camera

 

 

4. jako velmi zajímavá možnost sledování procesu utváření kruhů v obilí se nabízí instalace time-lapse kamery, a nestarat se více. Například některé fotoaparáty Canon je možné naprogramovat tak, že fungují nejenom jako solidní time - lapse kamery, ale kromě toho zachytí viníka - blesk přímo "při činu". Při instalaci dvou takových shodně naprogramovaných kamer v nevelké vzdálenosti od sebe, metr nebo dva (podobně jako při snímání stereofotografie), zaměřených na lán obilí pro účely snímání stereo záběrů, by bylo možné prostřednictvím metod stereofotogrammetrie určit místo dopadu výboje (výbojů) s přesností na centimetry.

 

5. Alespoň dodatečná instalace time - lapse kamer po objevení obrazců kruhů v obilí, nebo sledování blízkého i vzdálenějšího okolí obrazce kruhu v obilí, alespoň v několikadenních intervalech (raději z uctivé vzdálenosti, viz varování, fotografování zdálky, pokud možno z nadhledu zcela postačuje) by po roce 2011 a následujících mělo být tou nejzákladnější povinností každého jen trochu seriózního průzkumníka kruhů v obilí. Pokud někdo takový na světě vůbec existuje. Pole ale navštěvovat co nejméně, k pozorování vybrat jen ta, která bude možné sledovat z uctivé vzdálenosti. Nutno zdůraznit, že samotný geometrický obrazec je pro účely následných výzkumů téměř nezajímavý, je nutné se zaměřit především na jeho bližší i vzdálenější okolí, které se na naprosté většině snímků kruhů v obilí téměř nikdy neobjevuje!!!

 

Podrobnosti o dosavadním nasazení Timelapse kamer ve výzkumu "procesů na polích",  a jejich možné využití v budoucnosti se někdy bude nacházet zde.

 

 

 

Polehlé, na zemi ležící obilí, běžně se vyskytující na polích

nepravidelné obrazce poškozeného, oslabeného, polehlého, na zemi ležícího obilí

další podrobnosti na stránce polehlé (ležící na zemi) obilí

Výboje blesků do polí a v jejich blízkosti jsou téměř jedinou hlavní příčinou (víc než 99%) polehlého, na zemi ležícího obilí na celém světě.

 

Něco mezi 0,5 až 1,5 miliónů km2 polehlého, na zemi ležícího (ležícího na zemi) obilí ročně na celé zeměkouli.

řepka během sklizně

Nejen obilí, ale i mnoha dalších kulturních plodin (namátkou např. řepka, mák). Nejen polehlého (ležícího na zemi), ale i jinak výrazně poškozeného - rostliny mohou být zcela mrtvé, nebo jen napadené škůdci, ať už rostlinného nebo živočišného původu - bakterie, viry, plísně, houby, paraziti. Napadení škůdci je v tomto případě samozřejmě pouze druhotné, protože o zdravých, elektrickým proudem nezasažených rostlinách by si jmenovaní škůdci mohli nechat jenom zdát. Znovu nutno opakovat, že síly, výbojem na místě vytvořené, byly nepředstavitelné, mechanické (lze přirovnat k velmi silné explozi, desítky až stovky kg TNT i víc), ale i elektrostatické a elektromagnetické, o stejné nebo i vyšší energii.
mák - 2008,  jedna lokalita, vlevo 6. července, další dva 3. srpna (strom vpravo - "identifikace viníka")
 

Přestože ale všechny vyjmenované síly byly opravdu mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost, bezprostředně po výboji (bouřce) nemusí být na celém poli polehlé, na zemi ležící ani stéblo, bylo by možné nalézt pouze mikroskopické změny ve tkáních rostlin, eventuelně několik sežehnutých, spálených jedinců. Až teprve časem...

 

Kruhy v obilí (i jakékoliv jiné pravidelné interferenční, fraktálové nebo kombinované obrazce) jsou jen nepatrným zlomkem tohoto jevu, a vznikají pravděpodobně jen při velmi vzácné souhře několika náhod, ke které dochází jen opravdu ojediněle, za podmínek, které dosud nejsou a ani v nejbližší době všechny nebudou pravděpodobně dostatečně uspokojivě a věrohodně objasněny a vysvětleny, mohou být jen velmi přibližně a částečně odhadnuty a laboratorně, případně počítačově simulovány.

 

Značný vliv těsně před polehnutím, ohnutím stébel k zemi může hrát vlhkost - i mírná přeháňka nebo mrholení, nebo dokonce jen ranní rosa. Další informace na stránce domino efekt. Zmínit se o zskvo 4-5 hodin ráno.

 

 

 

lissajousovy obrazce

Interference a rezonance

(napodobují chladni a lissajousovy obrazce v rostlinách)

Je také poměrně pravděpodobné, že určitou velmi výjimečnou shodou náhod došlo někdy při vzniku kruhů v obilí (především u složitějších geometrických obrazců) k velmi výrazným interferencím a rezonancím všech popisovaných sil, podílejících se na jejich vzniku. Jde o síly mechanické - proudění vzduchu, otřesy půdy, rázová a tlaková vlna,  rezonance podzemních dutin, dále síly elektromagnetické a elektrostatické. Ve všech vyjmenovaných případech se ve vzdálenosti do několika metrů až desítek metrů od místa dopadu výboje jednalo o síly obrovské, zcela mimo dosah jakékoliv běžné lidské představivosti. Některé obrazce kruhů v obilí potom vypadají jako záznam rezonančních a interferenčních dějů, ke kterým nad obilným lánem došlo. Nemělo by se zapomínat ani na pány Kyriliana a Lichtenberga, ale o nich až jindy a jinde.

Ukázka indukce proudu v rostlinách

 

Následující obrazce kruhů v obilí jsou nápadně podobné zobrazení magnetického pole, například v kovových (ferromagnetických) pilinách. Výboj se chová jako vodič umístěný kolmo k povrchu země a vytváří se kolem něj obrovské elektromagnetické pole, které se indukuje do všech předmětů v okolí.

Obrazce elektromagnetického pole, vytvořeného jedním, dvěma a šesticí ekvivalentních výbojů blesku.

 

Kruhy v obilí připomínají elektromagnetické siločáry, které byly vytvořeny elektromagnetickým polem v železných pilinách, jeden, dva a šest ekvivalentních elektrických výbojů, mířících kolmo k zemi, procházející povrchem hluboko pod zem. Byly vygenerovány velmi podobným způsobem, který je zobrazen na obrázku vpravo, ale ne jen jako jednoduchý kruh. Byly vytvořeny celé složité interferenční obrazce. Byly utvořeny velmi přesně v okamžiku bleskového výboje, ale byly zpracovávány několik dnů, týdnů, nebo ještě déle, díky velmi pomalému průběhu přírodních procesů uvnitř rostlin (přírodní vývojka). Doprovodný obrázek je možné zvětšit pomocí myši. Blesk ve všech naznačených případech vykonával až neuvěřitelně podobnou funkci jako fotografický blesk. Povrch pole obilí se choval až neuvěřitelně podobným způsobem, k jakému dochází během expozice fotografického materiálu. Letecká archeologie používá podobný termín, "přírodní vývojka", pro vysvětlení procesu během něhož dochází k utvoření cropmarks.

 

Vegetace působí tak trochu jako chemická vývojka na exponovaný negativ: vyvolává skryté obrazy. (Objevy z ptačí perspektivy: Příběh letecké archeologie, Leo Deuel, Mladá Fronta 1979, str. 50)

 

pro zajímavost: velmi podobné obrazce se pravděpodobně mohou vytvořit interferencí záření i jen jednoho excentricky dopadajícího následného výboje uvnitř válce rozpínajícího se vzduchu, který se vytvořil po prvním Return Stroke.

 

 

 

Trochu fyziky...

Jen pro ilustraci je možné uvést, že každý elektron v průměrném výboji blesku (myšleno jeho nejpodstatnější část - Return Stroke, hlavní elektrický výboj, viz blesky), přenáší energii řádově 1030 krát větší, než je potřeba k přeskoku elektronu z hladiny s na hladinu p v atomu vodíku, ale to už je opravdu dost. Elektronů je v takovém průměrném výboji blesku přibližně 1021, což sice zdánlivě není málo, jedná se o přibližně 300 Coulombů, což zase naopak zdánlivě vůbec není mnoho.

 

 

mimochodem, zde je odkaz na poznámku, která je pro jistotu umístěna až na konci této stránky, protože někteří čtenáři by to opravdu nemuseli rozchodit

 

Zde úvaha spíš teoretická:

Pravidelnost obrazců  kruhů v obilí a jejich statisticky vysoce nadprůměrně častá poměrně velmi přesná víceosá souměrnost

Mezi doposud obtížně vysvětlitelnou vlastnost obrazců v obilí je jejich velmi častá souměrnost i podle více než jedné osy, 2, 3, 4, 5, 6, i víc, také středová souměrnost a velmi přesné zrcadlení. Jedna z velmi těžko ověřitelných úvah nabízí, že se v plazmě výboje, během jeho dopadu na zem a těsně po něm může vytvořit něco jako gigantické obdoby atomových a molekulových struktur (krystalografie, atomové a molekulové orbitaly i jejich hybridizované varianty, konjugované dvojné a trojné vazby cyklických a řetězových sloučenin uhlíku nebo křemíku). Je to samozřejmě jen velmi mlhavá a těžko dokazatelná úvaha. Nutno podotknout, že v plazmě výboje, který může mít na délku jednoho metru mnoho miliónů voltů a probíhá jím několik set tisíc ampér, se mohou dít věci, které bude chtít (a moci) zkoumat málokdo...

 

O několik odstavců níž se ale vyskytuje popis procesu, u něhož je možné předpokládat - teoreticky i prakticky - (samozřejmě až někdy v budoucnosti) mnohem vyšší dokazatelnost (točivé elektromagnetické pole). Bezprostředně následuje úvaha možného přirovnání k dopadu kapky vody do kapaliny nebo tenké vrstvy kapaliny, které jsou všechny teoretickému i praktickému zkoumání mnohem přístupnější.

 

V přírodě se totiž úspěšné vzory opakují. Od nekonečně malých po ty nekonečně velké. Yann Arthus Bertrand. Nejlepší bude, když se omámené lidstvo přestane pokoušet přírodě "zakazovat" vytvářet pravidelné obrazce kruhů  v obilí. Stačí jen zcela jednoduše konstatovat, že to umí, stejně jako jakékoliv pravidelné obrazce kdekoliv jinde. Počítačové matematicko-fyzikální modelování je možné odložit kdykoliv do budoucnosti, stejně jako předběžné teoretické návrhy a představy jakýchkoliv fyzikálních modelů. Matka příroda si s tím poradí velmi dobře sama i bez hloupých mimozemšťanů. Nádherné obrazce ledových krystalů na skle, stejně jako jakékoliv krystalové struktury, také vytváří matka příroda zcela sama, bez jakékoliv asisence jakýchkoliv idiotských a směšných mimozemšťanů. Stačí jen sledovat. Nikdo se neshání po mimozemšťanech, když mu zamrzne okno, nebo když spatří čedičové varhany kdekoliv ve světě, nejenom ty u Panské skály u Kamenického Šenova (Steinschönau). Photo Devils Postpile National Monument U.S. National Park Service

 

Něco podobného je možné prohlásit i o možnostech mnohonásobných odrazů a interferencí paprsků elektromagnetického záření uvnitř sloupce prudce se rozpínajícího vzduchu. Vzhledem k zajímavosti tohoto tématu a faktu, že některé obrazce jako by podobnému způsobu vzniku skutečně jakoby "z oka vypadly", bude specielně této možnosti věnována některá nově založená podstránka oddílu blesk. Podstatné je, že podobným způsobem vznikne vždy jako základ kruh, uvnitř něhož se může nacházet nejrůznější interferenční, fraktálový nebo kombinovaný obrazec kruhů v obilí. (příklady fotografií)

 

Zde jen zjednodušený přehled:

Bezprostředně po výboji blesku (míněno první hlavní výboj - Return Stroke), během něhož existuje po velmi krátkou dobu (několik milióntin sekundy) jen velmi úzký sloupec plazmy, 5-10mm, který se okamžitě začne velmi rychle rozpínat do okolí a uvede do pohybu okolní masy vzduchu. Vyzařuje do svého okolí, a také dodává okolnímu vzduchu tepelnou a následně i kinetickou energii mnoha miliónů joulů na metr délky výboje. Paprsky elektromagnetického záření se od místa vzniku (kanál blesku) šíří rychlostí světla, rozpínání sloupce vzduchu se odehrává rychlostí srovnatelnou s rychlostí zvuku, tj asi milionkrát pomaleji. Během zlomku sekundy tak narážejí masy velmi rychle pohybujícího se sloupce vzduchu do vzduchu stojícího už ve vzdálenostech desítek metrů od výboje, a v tomto okamžiku může uvnitř tohoto sloupce prudce se pohybujícího vzduchu dojít k následnému výboji - Restrike. Pojem "sloupec prudce se pohybujícího vzduchu" je samozřejmě míněn relativně, sloupec se pohybuje rychle ve srovnání s okolním vzduchem.  Ve srovnání s elektromagnetickými paprsky, které se pohybují a odrážejí uvnitř něho, se pohybuje miliónkrát pomaleji.

 

Potom je ale možné považovat sloupec rozšiřujícího vzduchu za stojící objekt, válec, velmi ostře ohraničený, dejme tomu o průměru 10 m (0,03sec po prvním výboji), protože následný výboj se uvnitř tohoto sloupce pohybuje rychlostí 100-200 tisíc km/h a elektromagnetické záření, které vyzařuje, se pohybuje rychlostí světla. Během sto milióntin vteřiny, což je doba, za kterou dojde k vyzáření naprosté většiny energie následného výboje (99% a víc), urazí sloupec vzduchu, pohybující se "jen" rychlostí zvuku, vzdálenost 30 mm. Elektromagnetické záření následného výboje urazí za stejnou dobu vzdálenost 30 kilometry takže jeho paprsky, šířící se všemi směry, se mohou uvnitř takového sloupce během té doby přibližně 3000x odrazit a vytvářet nejrůznější interference.

 

Plášť válce i vzduch uvnitř bude velmi silně ionizovaný a elektricky vodivý. Část záření následného výboje se může na stěně válce indukovat a být svedena do země. Tak mohou vznikat pověstné úzké kruhy, které by nevytvořilo v porostu ani dítě, kdyby se jím proběhlo. Kromě toho se vzduchem šíří i rázová vlna, zpočátku rychlostí mnohem vyšší než zvuk, časem se zpomalí na rychlost zvuku. Rázová vlna se pohybuje před tlakovou vlnou, rychleji, a tak by mohly za určitých okolností po jednom restriku vzniknout dvě indukované kružnice. Z rozměrů některých vícenásobných kruhů by tak bylo možné přibližně odhadnout, jak dlouho trvaly odrazy uvnitř sloupce vzduchu vytvořeného prvním hlavním výbojem a jakou přibližně vzdálenost elektromagnetické záření uvnitř sloupce díky vícenásobným odrazům urazilo.

 

Šířka úzkých kruhů se pohybuje v rozmezí 10-20cm, což odpovídá půl tisíciny vteřiny při rychlosti zvuku, během které urazí světlo 150km. Jedná se o velmi přibližné odhady. Není vyloučeno, že uvnitř popisovaného dočasně vytvořeného sloupce vzduchu může docházet i k totálním odrazům paprsků elektromagnetického záření. Ty by se tak za určitých okolností mohly uvnitř pohybovat mnohem delší dobu, než je doba trvání následného výboje, urazit mnohem větší vzdálenost a vytvořit mnohem složitější interference. Totální odraz nastane, pokud paprsek svírá dostatečně malý (menší než mezní) úhel vůči tečně pláště válce v místě, do kterého dopadá.

 

Rychlost pohybu vzduchu vůči rychlosti světla je opravdu zanedbatelná, 1/106, ale právě díky velmi pomalému (ale nenulovému a konstantnímu) rozšiřování sloupce mohou uvnitř vznikat velmi zajímavé interference. Podrobnější zpracování možnosti interference záření uvnitř expandujícího sloupce se bude nalézat například na stránce mechanika výboje (interference uvnitř expandujícího sloupce vzduchu).

 

Uvnitř expandujícího sloupce vzduchu se může odehrát ještě jiná záležitost, napodobující přístroj z běžné technické praxe, pravděpodobně po nejbližším Restrike: regulérní obdoba exploze (nebo spíš řízeného spalování), odehrávající se uvnitř válce spalovacího, nebo vznětového motoru. Další podrobnosti budou na jiném místě stránky mechanika výboje (obdoba procesu uvnitř válce spalovacího motoru). (p)

 

Velmi zjednodušeně lze charakterizovat vznik některých obrazců kruhů v obilí tak, že jejich tvar představuje analogii interference zvukových vln a elektromagnetického záření (něco jako přírodní rádio, televize, osciloskop a fotografie dohromady)

 

 

 

Kapka vody - skokový impuls dopadající shora...

Další možností vytvoření pravidelné struktury kruhu v obilí je proces šíření obrovského přetlaku do okolí, podobně jako dochází k rozstřiku kapaliny při dopadu kapky do vody. Opět kliknutím navštívíme zdroj. (fotografie z webu zajímavá fyzika)

Od druhé fotografie dál se jedná o dopad kapky do tenké vrstvy kapaliny, velmi zajímavý je poslední snímek. V případě blesku dopadajícího do pole se vlastně také v některých případech může jednat o dopad impulsu do tenké vrstvy kapaliny, jen s tím rozdílem, že tento jev se dá přirovnat dopadu krabičky zápalek, vážící jako několik lokomotiv..

 

 

Točivé elektromagnetické pole, osciloskop

Jinou možností, kterou by bylo možné vysvětlit mnohonásobnou velmi přesnou víceosou souměrnost některých obrazců kruhů v obilí je možnost, že při dopadu následných výbojů (v průměru 20-30 ms po sobě) do míst vzdálených od sebe jen několik metrů, se na takovém místě vytvoří elektromagnetické točivé pole, i víc než třífázové, nebo několik takových polí, mezi kterými může docházet k nejrůznějším interferencím a rezonancím, a mohou ovlivňovat další dopadající elektronové paprsky a přímo jimi ";malovat po poli" nejrůznější mnohonásobně souměrné obrazce kruhů v obilí, podobně jako vykresluje elektronový paprsek v obrazovce osciloskopu nebo staršího televizoru. Dělo by se tak během časů, nepřevyšujících několik nepatrných zlomků sekundy (popisováno jinde, viz blesky)

 

Například při dopadu tří po sobě následujících (20ms) přibližně ekvivalentních impulzů přibližně do vrcholu rovnoramenného trojůhelníku ve vzdálenosti několika desítek metrů od sebe se nad povrchem obilného lánu může na okamžik vytvořit točivé elektromagnetické pole, sice jen na zlomek sekundy, zato však obrovské, mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Odstup impulsů 20 ms je hodnota běžné elektrické sítě (50Hz). Snad jen pro ilustraci, i kdyby se jednalo jen o hodně podprůměrný výboj blesku, vytvořil by nad povrchem obilného lánu takové elektromagnetické pole, kterým by bylo možné lehce pohánět elektromotor o výkonu alespoň 1 Terrawatt, pokud by na světě existoval.

 

Je možné odvodit, že takové elektromagnetické pole (stejně jako elektromagnetické pole jakéhokoliv blesku) dokáže kromě indukce na rostliny působit i mechanicky. Rostliny se v popisované chvíli chovají jako vodiče - prochází skrz ně indukovaný proud, takže se chovají i jako elektromagnety, a elektromagnetické pole na ně působí silou a může v nich zanechat mechanické následky i poškození. Kromě toho všeho, co je zde popsáno, mohou se na místě pozdějšího nálezu kruhu v obilí vyskytovat nejrůznější oscilace - harmonické i disharmonické, tlumené kmity (velké množství obrazců kruhů v obilí připomíná záznam tlumených kmitů, kdy po největším kruhu v obilí následuje menší, po něm ještě menší, a další a další, často víc než deset; některé fotografie takových kruhů v obilí slouží jako příklad i na této stránce 1,damped_id">1, 2, 3, a existují stovky dalších, které je možné najít na kterémkoliv webu s kruhy v obilí)

 

Všechny zde popisované děje, ke kterým ale nad lánem obilí (nebo kukuřice, máku, řepky i jakékoliv jiné plodiny) došlo, v nich nemusí zanechat téměř žádné viditelné následky, (zpočátku, v prvních dnech) protože se do pravidelné struktury tvořené jednotlivými rostlinami jen takzvaně "naexponovaly" (ovaly" (expozice - popisováno jinde), a k jejich viditelným změnám nebo polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) dojde až za řadu dnů, nebo dokonce týdnů i déle. Kruh v obilí je už sice ve struktuře rostlin zaznamenán, ale zatím je zcela neviditelný.

 

Zde popisované děje se samozřejmě mohou odehrát i nad jakoukoliv jinou zemědělskou lokalitou, na které jsou zrovna pěstovány plodiny, které se po poškození nemohou položit na zem (polehnout), protože jim to jejich anatomická stavba nedovoluje (potato, tomato, řepa cukrová i červená, paprika nebo cokoliv jiného). Po delším časovém odstupu od výboje je možné pozorovat poškození rostlin nebo jejich úplné zničení - odumření, nejčastěji v kruhu. O takových případech je možné se dočíst v odborné literatuře, ukázky budou uvedeny na podstránce sci-renlate">sci-re, zemědělství. Zde zatím jen jako příklad, ale v odkazu mnohem podrobněji. Řada podobných případů byla v minulosti pozorovateli kruhů v obilí zaznamenána, a zcela mylně považována za výsledek působení nepochopitelných sil. Zemědělci velmi dobře vědí, že následek výboje blesku je možné velmi snadno zaměnit za cokoliv jiného (škůdci rostlinní i živočišní, nedostatek nebo přebytek hnojiva, působení sucha, vlhka, vysoké nebo nízké teploty, viz odborná literatura), a tak spíš jen pro zábavu diletantské průzkumníky kruhů v obilí dál nechávají tápat v jejich bludech. (l, p)

 

 

 

Důležité upozornění é upozornění

Kterýkoliv náhodný svědek, nacházející se v okamžiku vzniku obrazce kruhu v obilí na místě vzdáleném pouze několik metrů až desítek metrů od něho, by o tom už nikdy, nikde ani nikomu žádné svědectví nepodal, jak je možné se přesvědčit na obrázcích, které lze kliknutím zvětšit. Nehledě na skutečnost, že by si ani v nejmenším nevšiml a neuvědomil, že tam něco jako kruh v obilí vzniká. Měl by totiž úplně jiné starosti, pokud by vůbec ještě nějaké měl. Na obrázku vpravo je na stromu, pod kterým se nebohý skot ukrýval, zřetelně vidět "podpis hlavního viníka". Na obrázku vlevo tak zřetelný není, ale je tam. Mnohem podrobnější informace na stránce varováníize">varování

 

 

 

Pokusy a experimenty

Některé pokusy a experimenty již byly provedeny, fotografie existují a budou zveřejněny na stránkách k tomu určených

Poznámka 5. prosince 2010: Budou provedeny (někdy) experimenty dopadu jiskry do práškového materiálu (disperzní barvivo, velikost částic řádu mikrometry, snímáno vysokou rychlostí (420-1000obr/sec), výsledky později zde.

 

Jiskra testovacího výboje, přestože přenáší velmi malou energii - okolo 0,03J, vykazuje všechny parametry exploze, včetně rázové a tlakové vlny.

 

 

 

Domácí a laboratorní elektronika v poli obilí...

Nabízí se úvaha, že souběžné a následné výboje, tj. výboje, které běží ve velmi podobném okamžiku v nevelké vzdálenosti od sebe, několik metrů až desítek metrů, protékají jimi desetitisíce až statisíce ampér - všechny kolem sebe vytvářejí stěží představitelné, obrovské magnetické pole (i točivé), kterým se mohou všechny  navzájem ovlivňovat, přitahovat a odpuzovat. Jedná se totiž, podobně jako v obrazovce osciloskopu nebo dnes již opouštěných vakuových obrazovkách bývalých televizorů, o známý proud elektronů - zjednodušeně řečeno, blesk je určitá forma elektronového paprsku, nepohybuje se sice ve vakuu, jako v obrazovkách, ale vůbec mu to nebrání v tom, aby se pohyboval přibližně 1-2/3 rychlosti světla, a tak je to hned po světle takový náš malý rekordman. Lze jej vychylovat elektromagnetickým nebo elektrostatickým polem, i když je "poněkud" silnější (řádově 1015krát) než elektronový paprsek v obrazovce, podobně silnější je ale i elektromagnetické a elektrostatické pole, které kolem sebe vytváří. Samozřejmě na sebe mohou působit i jejich elektrostatická pole, která jsou, jak jinak, obrovská. Výboje (dva nebo více), které dopadnou v nevelké vzdálenosti od sebe, v časovém rozestupu několik milisekund, vytvoří kolem sebe až nepředstavitelně velké rotační (!!!!!) elektromagnetické pole, do kterého mohou dopadat a být jím ovlivňovány další výboje. Dokonce lze považovat za možné, že se na poli vytvoží něco jako "přírodní osciloskop", kdy svazky souběžných a následných výbojů směřují do čtveřice (nebo i jiného počtu) přibližně do čtverce (nebo i jinak) uspořádaných stožárů elektrického napětí, nebo jen do země, a mohou tak fungovat přibližně jako vychylovací destičky osciloskopu, zatímco paprsek, který dopadá někde mezi nimi, kreslí po poli lissajousovy obrazce. kruhů v obilí.

 

Stejně tak je možné si představit, že během dopadu elektronového paprsku (následný výboj) do velmi silného rotačního elektromagnetického pole mohou vznikat velmi souměrné obrazce kruhů v obilí, podle mnoha os.

U pravého horního okraje doprovodného obrázku kruhu v obilí je možné si všimnout linie klasicky polehlého (ležícího na zemi) obilí, běžící podle kolejí po traktoru, v těsné blízkosti kolejí otáčejícího se traktoru (důkladněji rozježděné, vyšší vodivost). Není vyloučeno, že tudy vede nějaké podzemní vedení nebo kanalizace, ale stejně tak není vyloučeno, že tam jen takzvaně "položil kládu" některý z vedlejších výbojů, hlavně díky vyšší přístupnosti popisované lokality procházejícím proudům,

nebo se tam jen sečetly proudy procházející a indukované v tam umístěných tram lines (podstatně blíž u sebe než jinde, důkladnější). Také není vyloučeno, že se na tvorbě předchozího obrazce podílely principy mechanické, a vznikl podobným postupem jako vznikají chladniho obrazce (obrázek převzat z www.physics.ucla.edu). Mohlo jít i o kombinaci obou typů, nebo o něco úplně jiného.

 

 

 

Elektrická vodivost fázového rozhraní

(rázová vlna - vzduch, plazma - vzduch a mnoho dalších)

Vysvětlení přítomnosti jednoho nebo několika velmi úzkých kruhů v některých obrazcích kruhů v obilí prostřednictvím vzniku náboje na fázovém rozhraní rázové vlny (nebo velmi rychle se rozpínající plazmy) a stojícího nebo jen pomalu se pohybujícího vzduchu, a přenosu náboje  (nebo i podstatné části energie některého následného nebo souběžného výboje) po tomto fázovém rozhraní. Na fázovém rozhraní rázové vlny šířící se vzduchem a ostatními v něm obsaženými složkami (prach, vlhkost, vysoce ionizované částice) dochází k obrovskému tření, vzniku druhotného náboje a s velkou pravděpodobností se vyznačuje velmi vysokou elektrickou vodivostí. V případě jmenovaných velmi úzkých kruhů, se jedná o záznam momentálního stavu fázového rozhraní, vytvořeného některým předchozím výbojem, v okamžiku kdy skrz něj prošla energie některého následného výboje. Je možné spatřit například na doprovodných snímcích kruhů v obilí vpravo.

 

 

 

Kolénka a Polehlé, na zemi ležící obilí

Samotné obyčejné polehlé, na zemi ležící obilí, bez přítomnosti jakýchkoliv obrazců kruhů v obilí, vzniká za naprosto stejných podmínek jako je popsáno u kruhů v obilí, rostliny jsou úplně stejně poškozeny převážně elektrolýzou a jejími produkty, včetně mechanického poškození vznikajícími plyny, pravděpodobně i poškození vznikajícím teplem. Na podstránce kolénka (nodes) je možné zaregistrovat tu zajímavost, že při rovnání stébel, která nebyla zasažena žádným proudem, a stavějí se zpět jen díky mechanickému podnětu, dojde pravděpodobně díky velkému úhlu, který musela překonávat (téměř 90°, běžně v přírodě obilí, které není polehlé, jehož stébla neleží na zemi, jedná jen o mnohem menší odchylky), až k mechanickému poškození kolének (nijak nepříznivě neovlivní kvalitu dozrávající úrody, stébla byla vychýlena pouze mechanickým podnětem).

 

 

 

Kombinace běžného, nepravidelného polehnutí, ohnutí stébel k zemi a obrazců

Kruhy v obilí, v jejichž blízkosti se nacházejí nepravidelné struktury

Na pravém horním okraji pole nad obrazcem kruhu v obilí je možné pozorovat nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí, jaké vznikne zcela běžně po výboji blesku do pole. Stane se tak ale až po několika dnech nebo týdnech, jak je vysvětleno jinde na Ancona, Itálie, 29. června 2008 této stránce, nebo podrobněji na stránce chronologie, kde je proces degradace rostlinných tkání po průchodu elektrického proudu také velmi podrobně fotograficky zdokumentován. Na fotografii je vidět, že elektrický proud (energie) výboje se šířil jednak podle horního okraje pole, jednak kolem kolejí po traktoru kolmých k okraji, a to i skrz geometrický obrazec. Obrazec kruhu v obilí a nepravidelné polehnutí, ohnutí stébel k zemi samozřejmě nemusely vzniknout během jediné bouřky (jediného výboje blesku), ale možné to je. Během bouřky, v okamžiku výboje blesku však byly s velkou pravděpodobností pouze takzvaně exponovány, ohnutí stébel k zemi obilí se objeví až o řadu dní později (i týdnů, záleží na množství dodané energie - intenzitě expozice).

 

Nejprve polehne, ohne stébla k povrchu země, jen nepatrná část, hluboko pod jedno procento, jen desítky metrů čtverečních, na nejvíce zasažených místech. Postupně se den za dnem (v některé době i hodinu za hodinou nebo dokonce minutu za minutou) přidává další, až nakonec těsně před sklizní může být polehlé, na zemi ležící někdy kolem 5, někdy i víc než 20% celkové rozlohy (občas, bohužel, i přes 90%). K objasnění a zdokumentování popisovaného jevu bude v budoucnu možné využít time-lapse kamery, práce pro ně se v tomto případě opravdu vyloženě "nabízí". For now is possible satisfy with an explanation of the phenomenon on the page chronology and subpages. Velmi podobné procesy nastávají často přímo uvnitř obrazců kruhů v obilí, v jejich blízkosti i ve větší vzdálenosti, i na okolních polích. Na všech místech která byla zasažena elektrickou energií výboje blesku. Odehrávají se od doby objevení obrazce až do sklizně.

 

Také je možné, že pravděpodobně mnohem víc polehne, ohne stébla k povrchu země, obilí na těch polích, do kterých dopadly dva výboje, v odstupu několika týdnů. Druhý výboj totiž dopadá do rostlin značně oslabených, a může tak napáchat podstatně větší škody. Stejně tak je možné si představit, že pravidelné obrazce kruhů v obilí je možné mnohem snadněji vytvořit  na takovém poli, které k tomu bylo "připraveno" už několik týdnů předtím. Takové případy jsou samozřejmě mnohem vzácnější než místa zasažená pouze jednou.

 

Ještě poznámka k fotografii kruhu v obilí z Ancony: z některých pozorování se zdá, že jedním z mnoha faktorů, který se může spolupodílet na vzniku pravidelného geometrického obrazce kruhu v obilí může být skutečnost, že se jednalo o mimořádně silný výboj, jakých se vyskytne jen několik za bouřku nebo dokonce za celou sezónu. Je proto možné, že k naexponování všeho dojde skutečně jen jediným výbojem (respektive soustavou několika souběžných a následných výbojů, jejichž časový rozestup jen málokdy přesahuje jednu sekundu), jehož nejsilnější část dala vzniku pravidelného obrazce kruhu v obilí, slabší, vedlejší a následné výboje způsobily vznik nepravidelného polehnutí, ohnutí stébel k zemi v okolí.

 

Také je možné, že slabší výboje ani nemusely nastat, okolní nepravidelné polehnutí, ohnutí stébel k zemi vzniklo jen průchodem proudu kolejemi po traktoru, případně indukcí v nich.

 

Další možností, která během utváření obrazce kruhu v obilí připadá v úvahu (je podrobněji rozvedená v jednom z prvních publikovaných článků) je alternativa, že podstatná část výboje blesku je okamžitě po doteku čela výboje se zemí svedena dostatečně hluboko pod zem, aniž by se jeho energie stačila výrazněji rozšířit vlhkou půdou a kolejemi po traktoru do okolí. Výboj se potom chová v podstatě jako vodič, skrz který prochází proud, protínající zemský povrch a proud je tímto vodičem (nebo několika vodiči) sveden hluboko pod zem. Na povrchu země potom mohou vzniknout obrazce - kruhy v obilí, které se velmi nápadně podobají obrazcům které vytváří elektromagnetické pole v kovových pilinách (viz fotografie výš na této stránce). Byl například pozorován vznik pravidelného obrazce kruhu v obilí přímo nad kovovou podzemní nádrží - slouží jako velmi dobrý vodič proudu, podzemní hromosvod. Zmínka o podzemní nádrži odposlechnuta z některého dokumentárního filmu, snad několikadílného, věnujícího se Crop Circle(s) - kruhům v obilí.

 

 

 

Archeologie

Jednou z možností, která se může podílet na svedení proudu prudce kolmo dolů do podzemí, by mohla být přítomnost strusky, ale i kovových artefaktů navozená činností některé starověké huti, nebo přítomnosti jakýchkoliv dalších reliktů, především z doby železné a bronzové. Díky nedokonalostem tehdy používaných metod tavby obsahuje struska i několik desítek procent vyredukovaného kovu. To, že na některých místech velmi pravidelně navštěvovaných zjevením kruhů v obilí se v podzemí nacházejí pradávná starověká sídla, nebo mohyly, pohřebiště, poměrně snadno lokalizovatelná z leteckých snímků za využití metod letecké archeologie, je celkem doložitelný fakt. Jedním z nejtypičtějších takových míst je ...  (pic1) (pic2), ale jistě by bylo možno nalézt mnohá další.

 

Samozřejmě se může jednat i o jiná archeologická období a doby (doba zlatá, stříbrná, měděná, cínová, mosazná, kobaltová, olověná, zinková, wolframová nebo uranová).

 

Větší množství kovu se v podzemí také nalézá na místech, kam dopadla sestřelená letadla.

 

Více na stránce archeologie

 

 

 

Pravidelné obrazce kruhů v obilí v kombinaci s nepravidelnými

Zde fotografie kruhů v obilí z roku 1996, z rozsáhlého archivu Lucy Pringle. Pokud budou z  obrázku zcela vynechány kruhy v obilí, jedná se o naprosto běžné, typické poškození (Somerton, Somerset 27th Jul 1996) porostu zásahem blesku. Typická je především skutečnost, že poškození sleduje směr podle kolejí po traktoru (kudy vede elektrický proud, a kde se indukuje nejvíc elektrické energie), nejmarkantnější je poškození v blízkosti kolejí u kraje pole a tam, kde se traktory otáčejí - často dokonce s vypnutým diferenciálem - půda je tam nejvíce rozježděná, drží se v ní mnohem déle voda než v okolí, má díky tomu mnohem nižší elektrický odpor, probíhají tam největší proudy a rostliny jsou díky tomu nejvíc poškozeny.

 

Fotografie kruhů v obilí, původně získaná z neznámého zdroje, podle označení pochází z lokality Denton, Garsington. Později identifikován na stránce Oxfordshire Centre for Crop Circle Studies, byl pořízen 3. července 1996. Kromě obrazce kruhů v obilí na něm lze zřetelně rozeznat tři hromosvody - sloupy elektrického vedení, které se mohou velmi účinně podílet na "přilákání" bleskového výboje. Vedle obrazce kruhů v obilí, v místech pod ním, vidíme typické, nepravidelné poškození porostu bleskem, je vidět, že tam dopadaly některé pobočné nebo následné výboje, možná  slabší, pravděpodobně "odvanuté" tlakovou nebo rázovou vlnou. Tvar i místo dopadu jiskrového (plazmového) výboje, což je i blesk, je možné ovlivňovat kromě elektromagnetického a elektrostatického pole i proudem vzduchu, což tlaková i rázová vlna jsou. Souběžná ramena výbojů i násldených výbojů se mohou ovlivňovat navzájem. Výboj blesku je možné přirovnat k elektronovému paprsku ve vakuové obrazovce. Na místě je přítomné obrovské elektromagnetické a elektrostatické pole, které může paprsek vychylovat jako v obrazovce osciloskopu (elektrostatické) nebo televizoru (elektromagnetické). Dopadající následné výboje se ale mohou i ovlivňovat navzájem, například v knize Lightning: Physics and effects (Uman, Rakov), v kapitole 8 "Winter lightning in Japan" je možné se dočíst na str. 313 o pozitivních výbojích CG (mrak-zem), jejichž následné výboje nedopadají nikdy do stejného místa, ale vždy v určité vzdálenosti od předchozího výboje, a k něčemu podobnému nemusí občas docházet jenom v zimě a jenom v Japonsku.

 

 

Na videozáznamech a fotografiích uměle vyvolaných blesků je možné pozorovat, že se kanál bleskového výboje pohybuje po směru větru. V některých případech tak kanál před dopadem následného výboje může urazit několik desítek, výjimečně i stovky metrů. (blesky, fyzika)

 

Uměle vyvolané blesky ( Artificial Lightnings): pokud elektrostatické pole naměřené pod mrakem dosáhne dostatečné hodnoty, je vystřelena do mraků raketa s připevněným uzemněným drátem)

 

 

Chování rostlin po zásahu elektrickým proudem

(mnohem podrobnější informace v menu EFP a podstránkách)

Rostliny, zasažené elektrickým proudem, který způsobuje nevratné změny v tkáních, vytváří značné množství rostlinám škodlivých chemikálií a značné množství buněk může okamžitě usmrtit, nevykazují zpočátku téměř žádné nebo dokonce vůbec žádné vizuálně pozorovatelné změny. Dokonce i rostliny, které jsou po elektrickém výboji okamžitě mrtvé, jsou ještě několik dnů od okolního porostu vizuálně (i mechanicky)téměř k nerozeznání. Teprve po několika dalších dnech začnou žloutnout a až po několika týdnech se doslova rozpadnou na prach. Jde o rostliny, které obdržely letální nebo vyšší dávku elektrické energie; dokonce i v případě, že jde o dávku tuto hodnotu mnohonásobně převyšující, ze začátku budou i takové rostliny vizuálně téměř k nerozeznání od živých; teprve při dávkách o několik řádů vyšších může dojít k rychleji nebo dokonce okamžitě pozorovatelným změnám - žloutnutí, hnědnutí až zuhelnatění. 

( argentina - slunečnice )

 

Bližší informace na stránce numero uno - jde o stránku, kde je vysvětleno, jakým způsobem došlo (pravděpodobně, víceméně náhodou) k fotografování prvního následku zásahu blesku v poli, a po nějakém čase následků blesku z další bouřky.

 

 

 

Obilí nezasažené elektrickým proudem

Je velmi pravděpodobné, že pole, které nebylo v průběhu celého vegetačního období žádným bleskem zasaženo, až na výjimky téměř nikdy nebude polehlé, stébla se neohnou k zemi.

(někdy se ale výjimečně silný zásah bleskem může projevit výrazným snížením  vitality vegetace i následující rok, a vést téměř k polehnutí, ohnutí stébel k zemi,

na některých místech i polehne , ohne stébla k povrchu země, viz GHOSTS).

 

 

Zde příklad pole, které po celou sezónu žádný blesk nezasáhl (2010), z Benátecké Vrutice, pole ve vynikající kondici až do sklizně, není polehlé, ohnuté k zemi ani stéblo.

 

Fotografie pořízeny 26. června a 17. července 2010

 

 

 

Energie výboje přírodního blesku

Jen pro zajímavost je možné uvést, že i jediný průměrný blesk vyzáří tolik energie, která by stačila na sklizeň celého mnohahektarového lánu, vymlácení obilí, jeho semletí na mouku, upéct z ní chleba a jeho rozvoz i do nejzazších koutů republiky. Samozřejmě i na posklizňové práce by zůstalo. V případě polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí jde o změnu polohy několika set kg až několika tun materiálu o desítky centimetrů, dokonce bez jakéhokoliv transportu z místa na místo. Další podrobnosti a měřené fyzikální údaje týkající se energií výbojů blesku jsou k nalezení na stránce a podstránkách menu blesky

 

 

 

Lokální podmínky, možnost dvou výbojů do stejného místa

(s delším časovým odstupem)

Formování pravidelných obrazců (kruhů v obilí) může znatelně záviset na místních podmínkách. Anglie - pravděpodobně častější výskyt na křídovém podloží, ale podílet se mohou i archeologické artefakty. Je také možné, že řada pravidelných obrazců kruhů v obilí, ale i pouze polehlého, na zemi ležícího obilí, se vytvoří především na místě, kde dojde ke dvěma výbojům blesku do přibližně stejného místa, s delším časovým odstupem, alespoň několik dnů, ale spíše týdnů.

 

V případě ojedinělých velmi silných výbojů ale může dojít ke zformování pravidelného obrazce (v nejjednodušším případě jediného kruhu nebo několika kruhů v obilí, ale spíš daleko častěji nepravidelného polehnutí, ohnutí stébel k zemi okamžitě nebo téměř okamžitě, během několika vteřin, nebo minut až hodin. Výboj silnějšího blesku působí totiž na bezprostřední okolí kromě obrovských elektrostatických sil a přímých i indukovaných elektromagnetických proudů sil také mechanicky, jako exploze nemalého množství trhaviny (stovky kg i více TNT) v nevelké výšce nad zemí. Pravidelné obrazce se také mohou vytvářet častěji především za nepřítomnosti silného větru, v případě výboje tzv. blesku z čistého nebe (the Bolt from the Blue). Takovou domněnku ale bude nutné nejdřív ověřit.

 

 

 

Chvění povrchu Země

Kromě toho, co vše zde bylo popsáno a dál na stránce ještě bude, jednou z možných vysoce pravděpodobných příčin vzniku obrazců kruhů v obilí je, že se na jejich vzniku (respektive tvaru) určitým způsobem podílejí otřesy povrchu Země v místě vzniku. Povrch Země, který se v okamžiku výboje a působení jeho mechanických efektů (tlaková a rázová vlna) chová jako pružná membrána, i když obrovských rozměrů. O rozloze několik kilometrů čtverečních. Vlastní rezonanční kmitočet této membrány leží mezi hodnotami několik málo hertzů až několik desetin hertzu. Mohou se tak kromě prostých kruhů v obilí vytvářet nejrůznější analogie nebo obdoby chladniho obrazců.

 

 

 

Hlavní viník, původce kruhů v obilí stále úspěšně uniká

Nikoliv ojedinělým zjevem, naopak pravděpodobně dokonce vůbec nejčastějším

(díky němuž se dařilo pravému viníkovi tak dlouho unikat pozornosti), je však skutečnost, že k polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí obrazce kruhů v obilí, ale i jakéhokoliv nepravidelného, dojde až za řadu dnů, nebo dokonce i týdnů až měsíců po bouřce, (pravděpodobně velmi často za přispění tak nevinné události, jakou byla ranní mlha, viz domino efekt a motýlí efekt), kdy už si jej s událostí, která proběhla před řadou týdnů, a nikdo určitě nebyl jejím bezprostředním pozorovatelem (myšleno bouřky; opravdu si je možné jen stěží představit někoho, kdo během bouřky běhá po poli), naprosto určitě nikdo nespojí. Zásah bleskem a díky němu procházejícím elektrickým proudem byl však s největší pravděpodobností jednoznačně nejdůležitějším činitelem, který na úrodě způsobil největší poškození, všechny ostatní fytopatologické činitele (viry, plísně, houby, rostlinní a živočišní škůdci, poškození vlivem vlhka nebo sucha) zcela jednoznačně působí až jako druhotní - následní činitelé a bez předcházejícího poškození bleskem by na neoslabených rostlinách nezpůsobili téměř žádné, nebo dokonce vůbec žádné nebo jen zanedbatelné škody.

 

Bez prvotního oslabení elektrickým proudem by totiž  rostliny všem ostatním vyjmenovaným fytopatologickým činitelům hravě odolaly. Bez oslabení elektrickým proudem by se žádný kruh v obilí nikdy neobjevil. Dokonce i nerovnoměrnost dozrávání se pravděpodobně nejčastěji vyskytuje na lokalitách, které byly zasaženy bleskem, a téměř každá rostlina, která obdržela určitou dávku elektrické energie, vyšší než zanedbatelnou, ale nikoliv smrtelnou (EFP), dozrává zřetelně pomaleji. Dosud prověřeno především vizuálním pozorováním, ale nic nebrání tomu, aby tvrzení bylo ověřeno v laboratoři, a stanoveny dávky energie a jejich vliv na vitalitu rostlin.

 

Jistě nebudou častou výjimkou případy, že rostliny na některých zasažených částech pole nemusí ani polehnout (ohnout stébla k zemi), mohou však být napadeny škůdci (Ostrá).

 

Vysvětlení

Jedním z velmi logických důvodů, proč se hlavnímu viníkovi vytváření kruhů v obilí dosud tak hodnověrně dařilo unikat jakékoliv pozornosti a možnému odhalení, je poměrně doložitelná skutečnost, že se tomuto "původci všeho" totiž přesně v době, kdy on na poli něco "maluje", tj. vytváří obrazce kruhů v obilí, podaří naprosto bezpečně a nemilosrdně jakéhokoliv potenciálního pozorovatele takové tvůrčí činnosti zahnat od pole tak daleko, jak je to jen možné, pokud je rovnou nezabije.

 

 

 

Koleje po traktoru a struktury v podzemí u kruhů v obilí

Lizzano, frazione Celletta (Cesena - Forli), 12 Giugno 2008: www.cropfiles.it

Kliknutím na obrázek je možné navštívit přímo stránku, která se na stránkách italských průzkumníků věnuje vyobrazené lokalitě. Lze zaregistrovat "les hromosvodů", nacházejících se v těsné blízkosti obrazce (sloupy elektrického vedení). To ale není na popisované lokalitě  to nejzajímavější. Bez pravidelného obrazce kruhů v obilí se jedná o velmi přesný obraz lokality, zasažené bleskem. Dokonce na poli vpravo od obrazce kruhů v obilí, které žádný obrazec neobsahuje, je zasažení elektřinou a jím vyvolané polehnutí, ohnutí stébel k zemi mnohem markantnější, je zasaženo i obilí podél kolejí po traktoru, běžící skrz pole (na snímku vodorovně), a na poli s obrazcem kruhů v obilí je zasaženo především obilí v okolí kolejí u okraje pole, u kterých se traktory otáčejí. Ty totiž bývají na většině polí znatelně víc rozježděny, působí tak většinou jako daleko lepší hromosvody i vodiče proudu. Ale i na poli vlevo (dole, těsně pod copyrightem) je jedna výrazná kolej, kolem které se výboj zřetelné proběhl. Zasažení rostlin v bízkosti kolejí u kraje pole je na levém poli daleko markantnější než na jeho jiných částech. Také je možné, že přibližně v místech, která jsou určena středy kruhů geometrického obrazce kruhů v obilí, se v podzemí nachází potrubí vodovodu nebo kanalizace. Může se jednat i o jakékoliv jiné vedení - elektřina, plyn, digitální komunikace. Něco podobného se může týkat i jiných obrazců kruhů v obilí, které běží podle nějaké delší linie. Další příklady následují.

 

Elektřina může být rozvedena po poli především prostřednictvím kolejí po traktoru. Vyznačují se mnohem vyšší vodivostí proti zbytku povrchu půdy celého pole. Některé tenké čáry polehlého , na zemi ležícího obilí mohou být zcela náhodně rozvětvené, rovné nebo klikaté nedaleko od místa dopadu čela bleskového impulsu. Elektrický náboj se dočasně pohybuje po zemi nedaleko od pravidelných obrazců v obilí, nejen po stopách traktoru, před pokračováním v podzemí. Průchod elektrického proudu uvnitř rostlinného těla, buněk, tkání a tím jejich poškození může také způsobit nerovnoměrné dozrávání obilovin. Nerovnoměrný růst a zrání je fenomén, který vznikl proto, že podmínky tam jsou velmi podobné přesazování rostlin.

 

Poznámka:

Zde popisovaná situace odpovídá teoretickému předpokladu, že v případě vytvoření obrazce kruhů v obilí může být podstatná část energie výboje svedena mnohem rychleji kolmo do podzemí, než je tomu v běžných případech zásahu blesku do pole. Nenastane tudíž situace, která je po zásahu blesku do pole jindy mnohem obvyklejší, že se podstatná část energie blesku ještě před úplným svedením do země nějaký čas prohání po poli jako na kolotoči, a páchá neplechu. Je proto možné, že obě pole mohla být zasažena přibližně stejně, ale zatímco vlevo byla spotřebována podstatná část energie na vytvoření obrazce, a během této činnosti rychle svedena do země, na pravém poli byla energie mnohem víc rozvedena po poli především kolejemi po traktoru a napáchala tak na vzdálenějších místech větší škody.

 

(předpoklad je zmiňován několikrát na jiných místech této stránky a bude mu  věnováno mnohem víc pozornosti na stránkách věnujícím se víc fyzice a elektrotechnice, možná se mu bude věnovat  celá speciální stránka)

 

 

Drátěný plot v blízkosti kruhů v obilí

Další fotografii, která poměrně věrohodně podporuje teorii vzniku kruhů v obilí díky zásahu blesku (lze ji považovat téměř za důkaz), najdeme opět v přebohatém archivu Lucy Pringle, a nejen tam. V komentáři k obrázku je uvedeno, že na hranici mezi polem obilí a pastvinou, na které obrazec kruhů v obilí nepokračuje,

(Martinsell Hill, 19th Jul 2009)

 se nachází drátěný plot. Drátěný plot představuje uzemnění, a uzemnění představuje nepřekonatelnou překážku pro hlavní příčinu vzniku a formování obrazce kruhů v obilí - elektromagnetické záření, během zlomku milióntiny sekundy (rychlostí světla) se od místa zásahu blesku (centra obrazce) naprosto rovnoměrně a souměrně do všech stran šířící elektromagnetickou explozi (obrovskou). Elektromagnetické záření totiž ve vzduchu, na rozdíl od rázové a tlakové vlny, nemá překážek. Kovový plot, který představuje uzemnění, ale právě pro elektromagnetické záření takovou nepřekonatelnou překážkou je. Vegetace za plotem (pastvina) je sice znatelně odlišného charakteru, než obilnina pěstovaná na poli - jde o travinu na pastvě, svědecky doloženo, - ale její fyzická konstituce je natolik podobná, že působící energie by se na ní poměrně bezpečně projevila, i když by se tak nemuselo stát v 
úplně stejnou dobu. Protože ale energie byla  díky popisovanému uzemnění téměř stoprocentně odstíněna, rostliny byly ochráněny a nic takového se nestalo.

(otisk mimozemského razítka na pastvinu nedopadl

a kravičky mohou nadále dělat bůůů)

 

Otázka zde položená se přímo nabízí:  Opravdu si všichni UFOlogové a další "experti" na působení mimozemských civilizací dovedou i jen náznakem představit, že ti nebozí, plaší mimozemšťané, jejichž technologie je o mnoho tisíc (spíš milionů nebo miliard) let vyspělejší než pozemská, jsou skutečně natolik "(mo) mentálně zaostalí", že by nedokázali vyprojektovat obrazec kruhů v obilí o nějakých 50 metrů dál od plotu, aby se jim na zvolené "plátno" vešel celý?

 

Drátěný plot, který působí jako uzemnění, současně i jako hromosvod, se chová obdobně jako uzemněná stínící mřížka vakuové elektronky, přes kterou elektromagnetické záření ani elektrony neprojdou - no pasaran. Chová se vůči nim jako naprosto neproniknutelná zeď.

 

Drátěný plot blesky spíše přitahuje, a je tak možné se dokonce divit, že centrální kanál blesku neskončil přímo na něm. Pravděpodobně zadul větříček... (mezi stepped leaderem, který si nejprve jakoby "očuchá " pravděpodobné místo dopadu, a Return Stroke, skrz který projde téměř veškerá energie výboje, uplyne až několik desetin sekundy). Kromě toho se pod povrchem pole mohou nacházet nějaké archeo- nebo geo- artefakty, které přitahují Return Stroke ještě výrazněji, než samotný plot.

 

Jinde na internetu je popsáno, že tráva na pastvině má mechancké vlastnosti zcela srovnatelné s obilím za plotem, a že je proto divné, že za plotem obrazec nepokračuje.

 

Hromosvody na polích v blízkosti kruhů v obilí

Jako velmi dobré hromosvody působí velmi často na polích a v jejich blízkosti se vyskytující kupky hnoje, také blízké stromy a keře.

 

Naprosto neoddiskutovatelnými hromosvody jsou pak sloupy elektrického nebo telegrafního vedení, těch lze nalézt často ve velmi těsné blízkosti obrazců kruhů v obilí stovky. Mnoho z nich se někdy vyskytuje přímo v obrazci jako jeho neoddělitelná součást. Ancona, Italy, 10th Jul 2007 - dvě vedení VN procházehjí přímo skrz obrazec kruhů v obilí (odhadem 40 a 110 tisíc voltů), další vedení VVN (400 000 V) asi třista metrů od něho.

 

Další, které ale určit tak lehce nepůjde, jsou uloženy pod zemí. Jde o nejrůznější kanalizace a vedení. Na některých snímcích je ale lze alespoň odhadnout. Opět, pokolikáté už, lze navštívit známý archiv kruhů v obilí Lucy Pringle. (snímek vlevo, Horton - Nr Devizes, Wiltshire 3rd Jul 2005). Obrázek kruh v obilí vpravo pochází z ukcropcircles.co.uk, (jako odkaz vede přímo na galerii odkud byl zkopírován), ze stejného místa, ale pořízen řadu dní předtím, stejně jako všechny ostatní na stránce zde. (odhadem nejméně 14). Na obrázku vlevo je možné spatřit jeden velmi obvyklý, výrazný hromosvod - sloup elektrického vedení, jehož okolí ale vůbec není součástí geometrických útvarů kruhů v obilí, díky čemuž leží zcela mimo oblast zájmu jakéhokoliv průzkumníka kruhů v obilí. Od sloupu šikmo doleva nahoru (kolmo k silnici) vede žlutý pruh obilí, velmi přibližně odhadnutelné asi poloviny až třech čtvrtin výšky okolního obilí. Jde o obilí mrtvé, které bylo usmrceno buď okamžitě během výboje blesku do stožáru,  nebo později, následkem chemikálií vzniklých v rostlinách a v půdě (především díky elektrolýze v průběhu výboje) během několika následujících minut až hodin, ale i dnů. Výboj pokračoval v podzemí od sloupu po nějakém tam nacházejícím se vedení dál k silnici. Nemusí se ani jednat o vedení jakékoliv inženýrské sítě, může jít jen o zahrnutý příkop nebo výkop, kde se drží vlhkost víc než v okolním terénu, ale kabel elektrického vedení tam pravděpodobně je. Podobný pruh vede od kruhu vlevo dole k silnici. Zde se ani nemusí nic nacházet v podzemí, může jít jen o rozježděnou přístupovou cestu používanou při setí, zasaženou díky nižšímu odporu. Na obrázku vpravo vidíme stejný kruh v obilí z jiného úhlu pohledu, zasažené obilí ve směru k silnici vykazuje zatím jen několikacentimetrový rozdíl ve výšce a ještě vůbec není žluté (z toho vyplývá odhad rozdílu pořízení snímků alespoň 14 dní).

 

 

 

 

Nepravidelně epravidelně polehlé, na zemi ležící obilí

Randomly Downed Formations - RDF

V předchozím textu bylo už několikrát naznačeno, že výboje blesků nesou hlavní odpovědnost nejen za veškeré Genuine pravidelné, byť sebesložitější obrazce kruhů v obilí, ale kromě toho i za všechno ostatní, běžně a nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí na všech polích co na světě jsou. Literatura a webové stránky, zabývající se Kruhy v obilí, občas označují nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí zkratkou RDF (Randomly Downed Formations, nepravidelně polehlé, na zemi ležící formace). Klasický příklad (přímo učebnicový) je možné najít v jedné publikaci věnující se problematice kruhů v obilí. Jde o knihu: Crop Circles - Exploring the Designs and Mysteries, Werner Anderhub, Hans-Peter Roth, Vydavatel Lark Books, 2002, ISBN 1579902979. Na straně 111 se pod fotografií nachází text: "Classic wind damage in grain" (typické poškození - polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí způsobené větrem). Zásadní chyba všech dosavadních amatérských průzkumníků polehlého, na zemi ležícího obilí na celém světě, takové poškození zdravého obilí (dosud bleskem nezasaženého) samotný vítr nikdy za žádných okolností způsobit nemůže. Fyzikální vlastnosti - pružnost, pevnost - zdravého obilí prostě něco takového neumožní - lze pozorovat i při větru hodně přes 100km/h, okamžitě po jeho odeznění není polehlé, na zemi ležící ani stébélko. Stačí se podívat na jakýkoliv film se záběrem vrtulníku letícího nízko nad polem, stébla se ohnou klidně téměř k zemi, okamžitě po přeletu se postaví zpět do svislé polohy. Na zobrazené fotografii se jedná o naprosto typické poškození obilí po výboji blesku. Informace je to vpravdě šokující, nepochopitelná a bude jistě trvat nějaký čas, než se s ní kdokoliv ztotožní.

 

Na tomto místě nezbývá než volně reprodukovat klasickou myšlenku největšího génia na světě všech dob, pana Jaroslava Cimrmana: "Můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím nebo proti tomu můžeme dělat."

 

Nezbývá než zopakovat, jistě ne naposledy: osledy:

Naprostá většina těchto polehnutí, ohnutí stébel k zemi nastane až mnoho dní po bouřce, často za nádherného počasí, kdy si už bouřku a blesky, které proběhly před tolika dny, a po ní políčka vypadala jako netknutá, s polehnutím poškozením a oslabenim rostlin nikdo nespojuje. Týká se jak kruhů v obilí, tak zcela nepravidelných obrazců.

 

Mimochodem, pokud by byli autoři knihy schopni zjistit čas a lokalitu snímku domnělého u domnělého polehnutí, ohnutí stébel k zemi větrem ze své knihy, mohou se u firmy zabývající se archivací bleskových dat dotázat sami. Pravděpodobně by bylo možné dohledat víc než jen jeden zásah blesku do fotografovaného pole (s minimálně několikadenním, spíš několikatýdenním časovým odstupem), kdykoliv mezi vzklíčením až do času pořízení fotografie.

 

Stojící zdravé obilí v blízkosti kolejí po traktoru

Na fotografii z knihy, ale i na mnoha fotografiích dokumentujících obrazce kruhů v obilí, na kterých se současně vyskytuje obilí "normálně" polehlé, na zemi ležící, je obzvlášť zajímavé to, že polehlé, ležící na zemi může být téměř celé pole (okolo 80%), ale v bezprostřední blízkosti kolejí  po traktoru obilí stojí. To je velmi častý úkaz, u všech obilovin polehlých, jejichž stébla leží na zemi po zásahu bleskem. Z pozorování vyplývá, že četnost jeho výskytu je  natolik vysoká, že je téměř vyloučeno, že by se jednalo o pouhou náhodu. Přestože je možné, že podstatná část energie byla k rostlinám přivedena těmito kolejemi (ale nemusí být pravidlem), rostliny, které jsou kolejím nejblíž, a měly by tak být nejvíc poškozené, polehlé, na zemi ležící téměř nikdy nejsou (naopak obdobně vypadají téměř všechna pole s polehlým, se stébly ohnutými k zemi obilím, takže se vlastně o žádnou velkou zvláštnost nejedná). polehnutí, ohnutí stébel k zemi začíná téměř vždy nejméně 20 - 30 cm od těchto kolejí. Nabízí se vysvětlení, že rostliny v těsné blízkosti kolejí (koleje nejsou obsazeny rostoucími rostlinami obilí), mají k dispozici větší množství půdy s nižší koncentrací jedovatých látek, vylučovaných kořeny sousedních rostlin. Cizorodé a škodlivé látky, které v rostlinách vznikly, a snaží se jich kořeny zbavit, se tak v okolí kolejí podstatně více zředí a rostliny v těsné blízkosti kolejí tak mají větší šanci se uzdravit a nejsou vystaveny takové koncentraci škodlivých látek.

 

Velmi typické příklady budou například na stránce Kounice, ale nalezneme je téměř na každé fotografii kruhů v obilí, která kromě pravidelného obrazce obsahuje i nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí.  Téměř vždy alespoň 30 cm od kolejí, ale i metr a dál. Někdy se dokonce polehlé, na zemi ležící obilí nenachází, alespoň zpočátku, nikde jinde než v největší vzdálenosti od kolejí, přesně uprostřed mezi nimi, kde je pravděpodobně koncentrace škodlivých látek největší, a rostliny se jich nejhůř zbavují. Také může působit zvýšená elektrická vodivost na tom místě, trysky secího stroje ho mohly přejet dvakrát během setí díky překryvu rozpětí secího stroje, trasa je oseta dvakrát.

 

Mnohem podrobnější vysvětlení tohoto jevu se bude nacházet na stránce lines.

 

Jako jeden z možných důvodů poléhání, poškození, oslabení obilí udáváno přehnojení, především dusíkem. V takovém případě by ale nejvíc byly přehnojené rostliny nejblíž u kolejí, a poléhaly, jejich stébla se ohnula k zemi by nejčastěji, zatímco ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Přehnojení (zvýšený obsh rozpustných solí v půdě) ale může způsobit zvýšenou četnost výbojů blesku do tohoto místa. Kupky hnoje totiž přitahují blesky až obdivuhodným způsobem. Pokud se tedy v jejich blízkosti zrovna vyskytne polehlé, na zemi ležící obilí, není to v žádném případě z důvodu lokálního přehnojení, ale jednoduše proto, že tam dopadaly blesky. Logicky by totiž muselo být nejvíce polehlé, na zemi ležící obilí nejblíže kupičce (někdy opravdu řádné hromadě) chlévské mrvy, k čemuž nedochází téměř nikdy.

 

 

 

Ukázky běžného polehnutí, ohnutí stébel k zemi na fotografiích lovců kruhů v obilí

(Zde opět ukázka z archivu L.P.) Na fotografii je kromě kruhu v obilí možné velmi dobře pozorovat poškození obilí uprostřed mezi kolejemi po traktoru. Samozřejmě tento jev je možné nalézt nejen na fotografiích kruhů v obilí, ale na jakékoliv fotografii polehlých, se stébly ohnutými k zemi, obilovin. Jednou z dalších zajímavostí totiž je, že vůbec nejčastěji (nebo nejdříve) se polehlé, na zemi ležící obilí objeví v blízkosti středu čtvrtzávitů, které na kraji pole tak pravidelně vykrouží kola traktoru. V tomto případě bude pravděpodobně dokonce možné dosadit nějakou fyzikální zákonitost, jednak že v zatáčce budou koleje rozježděnější, jednak že integrál výkonu dodaného čtvrtkružnicí do vlastního středu má mnohem vyšší hodnotu, než integrál přímky ke stejně vzdálenému bodu (výkon dodávaný v rovině povrchu země ubývá s druhou mocninou vzdálenosti od bodu, která je v případě kružnice konstantní, takže neubývá; jedná se o přibližný odhad, mnohem podrobněji budee problematika vedení proudu v zemi a rostlinách vysvětlena na stránce LRC. Kromě toho koleje u kraje bývají přejety ještě jednou traktorem při návratu z pole. Další podrobnosti se budou nacházet na stránce koleje. Náhledy obrázků je možné zvětšit přejetím myší nad nimi.

 

Koleje po traktoru jsou pravděpodobně mnohem vodivější proti svému okolí (fungují proto i jako bleskosvody), vlhkost se v nich drží a shromažďuje nejlépe a nejdéle, a také jsou pravděpodobně jednou z příčin, proč po výboji blesku do jednoho pole jsou rostliny poškozené prakticky jen na něm, koleje si veškerou energii rozdistribuují jen mezi sebou a jinam ji prostě nepustí. Koleje na okraji pole mají jednoznačně nejvyšší vodivost, jsou přejeté i vícenásobně, a za vysoké vlhkosti půdy se u nich často traktory otáčejí s vypnutým diferenciálem. Dalšími velmi významnými bleskosvody jsou na polích se často vyskytující kupky hnoje.

 

 

 

Obrázky od přátel z Polska - Wylatowo

Zde je zobrazeno několik typických ukázek normálního polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí po zásahu bleskem v kombinaci s geometrickými obrazci kruhů v obilí, vyfotografované přáteli průzkumníky z polského městečka Wylatowo: (link 2002), (link piktogramy)

Ve všech případech by se bez geometrických tvarů kruhů v obilí jednalo o naprosto typické poškození obilovin způsobené výbojem blesku.

 

 

Argentina 2010, slunečnice slunečnice

Hned na začátku roku 2010 bylo možné zavítat na skok do Argentiny

(událost datována 15. března 2010, fotografie z touraine-insolite.xooit.com)

  

zuhelnatělé a ohořelé slunečnice (v kruhu) si jinak než zásahem blesku vysvětlit téměř nelze... (nebo že by přeci jen to ufíčko?)

 

Popis stavu rostlin na místě jako by vypadl z učebnice pro žáky střední zemědělské školy, kde je popisován následek výboje blesku do pole se slunečnicemi.

 

Když půjde někdo lesem, a spatří několik ohořelých stromů, pomyslí si: "Zde uhodil blesk". Když půjde po poli, a spatří ohořelé slunečnice, co si má myslet? Že se nad polem vznášela mimozemšťanská mikrovlnka, rotovala nad ním do kruhu, z ionosféry sestupoval lidskou a mimozemskou myslí a všeprostupující vesmírnou inteligencí podporovaný a vytvářející se plazmový vír alias vortex, ještě nějaké to UFO s lasery ostřelovalo pole a vše dotvořil elektrický proud, který se mezitím vytvořil mezi podzemními prameny vody a mlhou na blatech? (To byla jen malá ukázka toho, kam až se někteří průzkumníci jevu kruhů v obilí občas uchylují ve svých úvahách. Není možné jim to mít za zlé, jsou totiž z absurdnosti a nepochopitelnosti jevu evidentně nešťastní. Vždyť ty fraktály se přece v neživé přírodě a bez inteligence vytvářet nemohou a nedají. Ale dají se, milé děti, dají, a jak!) jí, a jak!)

 

K vytvoření toho všeho stačil někdy snad i jen jeden jediný zásah blesku, mohl být doprovázen několika souběžnými a následnými výboji, a nějaké ty rezonance a interference mezi nimi. Velmi často také výboje běhají po podzemních vedeních, a přesně nad nimi se vytvářejí čáry (v takovém případě se může jednat i o zcela mrtvé obilí - zmínka už na této stránce zde, další, mnohem názornější případy na stránce Lines).

 

Vše se odehrálo během několika desetitisícin vteřiny. Jde o čistý čas, tj. dobu, po kterou probíhal elektrický proud; mezi následnými výboji existují pausy (to se tak na divadle říká), trvající až stovky milisekund. Soustava hlavního výboje a několika následných se může odehrávat v čase až okolo jedné vteřiny, výjimečně i déle. Po jeho odeznění nemuselo být na poli pozorovatelné naprosto nic. Na počátku (během výboje a bezprostředně po něm) se odehrávaly především pochody fyzikální, mechanické, elektromechanické a elektrochemické. Po nich nastalo velmi dlouhé období klidu, během něhož nastoupila matka příroda, biologie, fytopatologie, biomechanika, biofyzika, chemie a podobné čistě přírodní procesy ("stěhování národů").

 

To, co potom následuje, může být částečně ovlivněno počasím, jaké zrovna okolo panuje. Velmi podstatná je ale skutečnost, že naprosto všechny dál popisované děje, které nastanou až po výboji, se budou odehrávat i za těch nejpříhodnějších povětrnostních podmínek, jaké je možné si pro účely pěstování obilí představit.

 

Během desítek dnů, ale i několika týdnů až měsíců, vlivem obrovské setrvačnosti průběhu biologických pochodů v rostliných tkáních, dochází k postupnému  oslabování rostlin. Části poškozených rostlin odumírají, další slábnou. Teprve když celkové oslabení rostlin jednoho dne překročí únosnou míru, k tomu ještě během noci padne londýnská mlha (butterfly), rostliny ztěžknou a nejslabší stébla se začnou zvolna pokládat k zemi (domino),  a během několika vteřin až minut se celá pečlivě vytvořená konstrukce skácí k zemi jako domeček z karet. Lze tak pravděpodobně vysvětlit často se vyskytující svazky stébel v některých kruzích v obilí, mnohonásobně poskládané pravidelně přes sebe. V takovém případě docházelo pravděpodobně k jejich postupnému poskládání přes sebe, nepopadalo úplně všechno najednou.  Podobný efekt je lidskými silami za pomoci primitivních pomůcek (a mozků) nevytvořitelný. Není třeba zdůrazňovat, že nerozeznatelné struktury se objevují i ve zcela nepravidelně polehlém obilí. (f)

 

Fakt, že polehnutí, ohnutí stébel k zemi, během kterého je obrazec kruhu v obilí zviditelněn, nastane podstatně rychleji, než byl celý proces připravován, a až velmi dlouho potom, co byl iniciován, vede laickou i "odbornou" veřejnost k poněkud ukvapeným i pomateným závěrům.

 

 

 

Stěhování národů (Migration Period)

Je tak obrazně nazýván proces, kdy se v těle celé rostliny (stonek, listy, klas i kořeny v případě obilí) vytvoří vlivem elektrolýzy, pravděpodobně i díky elektro-tepelným procesům řada škodlivých sloučenin. Rostlina je po určité době začne stěhovat dolů, ke kořenům, a kořeny vylučovat do půdy, opačným směrem pak postupují látky běžně se účastnící látkové výměny, rostlině prospívající a užitečné. Vše tak slouží k účelu ochrany genetické informace ukládané v semenech před poškozením Ani zrno nazmar - heslo kterým se příroda řídí miliony let, na rozdíl od komunistů. Na rozdíl od nich je ale příroda zjevně ochotna pro co nejlepší uchování genetické informace nějaké to zrno obětovat, a poškozené jedince proto jednoduše ponechá  k likvidaci prostřednictvím nejrůznějších fytopatologických činitelů, kteří v tomto případě konají zcela jednoznačně velmi záslužnou činnost. Jde řádově o 10% užitečně obětované úrody ročně.

 

Rozdělením rostliny (nadzemní části), například na deset dílů stejné délky, a za předpokladu, že každá z nich potřebuje k tomu, aby se zbavila škodlivých látek, které se v ní vytvořily ("odstěhovala o patro níž"), určitou konstantní dobu - například jeden den. Nejvrchnější část (desetina) rostliny - klas nebo část, kde bude utvořen, se tak během jednoho dne zbaví všech nepříznivých látek, všechny další části pod ní ale musí přetrpět i průchod jedů ze všech částí nad nimi. Z této (jistě velmi zjednodušené, ale pro účely vysvětlení zonálního oslabení rostliny postačující) vyplývá, že nejnižší desetina rostliny je vystavena působení nepříznivých sloučenin desetkrát delší dobu, než část nejvrchnější, a desetinásobku množství, než se v ní samotné vytvořilo, takže odhadem je vystavena stokrát vyššímu působení nepříznivých chemikálií. Z toho důvodu je spodní část nejvíce oslabena, a je mechanicky nejméně odolná. Spodní část se tak vlastně obětuje pro zdárnou výchovu potomstva. U velké části takto oslabených rostlin se jí to opravdu podaří, protože okamžitě po polehnutí, ohnutí stébel k zemi se začne rostlina vztyčovat prostřednictvím kolének - nodes, a naprosté většině z nich se to opravdu, i když jen částečně podaří, takže mohou být úspěšně sklizeny prostřednictvím známých žacích mlátiček alias kombajnů.

 

Časové rozvržení dějů popisované v tomto odstavci je jen příklad, nejedná se prozatím o nijak pokusně doložená fakta. Jde jen o přibližnou aproximaci pravděpodobného průběhu některých procesů, kterou bude teprve možno experimentálně prověřit, a v některých případech se může od nastíněného průběhu podstatně lišit (extrémně silné výboje)

 

 

 

Možnosti ověření, i zpětného, mnoho let dozadu...

Záhada kruhů v obilí definitivně vyřešena...

Pouze reálné a přirozené , mechanické - elektromechanické - elektrochemické - biochemické - biofyzikální - biomechanické - fytopatologické principy vzniku, poměrně jednoduše stanovitelné i předvídatelné. Dokonce (!!!!!)v naprosté většině případů, dejme tomu od roku 1980, a kdyby ne tak od 1990, alespoň v některých zemích, poměrně bezpečně zpětně ověřitelné téměř pro každou GPS lokalitu kruhu v obilí. Je možné dotázat se meteorologů, nebo přímo Siemens-Vaisala, ALDIS, CELDN, EUCLID, NORDLISLID, NORDLIS, nebo u firem, které s výsledky jejich měření pracují. K výboji blesku dochází v řadě případů mnoho dnů před objevením obrazce.

 

 

 

Nepravidelné obrazce z Itálie...

V některých zemích, např. Itálie (odkazy dál) se stalo nepsaným pravidlem, pokud je některý rok na "záhadné", velmi pravidelné obrazce kruhů v obilí poněkud "chudý", vezmou lovci fotografií jevu kruhů v obilí zavděk i naprosto běžnými, nepravidelnými obrazci polehleho obilí (stebla nepravidelně ohnutá k zemi). Italští průzkumníci pravděpodobně jako jedni z prvních zaregistrovali skutečnost, že obilí polehlé, na zemi ležící v pravidelných obrazcích kruhů v obilí i nepravidelně mají mnoho společného. Jedna jejich fotografie pravidelného obrazce kruhu v obilí už je použita v předchozím textu zdezano_id">zde a další zde. Stalo se totiž poměrně častým úkazem,  že na italských políčkách jsou pravidelné obrazce kruhů v obilí velmi často pozorovatelné v kombinaci s nepravidelným polehnutím, ohnutím stébel k zemi, jak je vysvětleno zde.

 

 

 

Velké poděkování

pro www.cropfiles.it: zde několik stránek s nejtypičtějšími odkazy, které pomáhaly při výzkumu - jako typické ukázky je možné zvolit například

http://www.cropfiles.it/cropcircles_2010/Allettamento_2010.pdf

http://www.cropfiles.it/cropcircles2008/Allettamento_2008.html

http://www.cropfiles.it/cropcircles2007/Allettamento_2007.html

http://www.cropfiles.it/crop_circles2006/Merate_11Maggio2006.html

označeny jako "e crop irregolari" - nepravidelné ; řadu fotografií lze zvětšit pravým tlačítkem po příkazu "zobrazit obrázek";

 

Není vyloučeno, že se zatím jedná pouze o subjektivní dojem, ale na některých fotografiích italských průzkumníků se to potenciálními hromosvody jenom "hemží".

Kliknutím na obrázek je možné přejít přímo na stránku zdroje

 

podobných záběrů z českých polí možno předložit tisíce, mnoho z míst doložitelně zasažených bleskem alespoň několik dnů před fotografováním. Výzkum trval do současnosti déle než 3 roky (podzim 2011 - 3 a 1/2 sezóny obilí) a odehrál se na ploše věršinou několik desítek, nejvýš několik stovek km2. Nejtypičtější z nich budou časem umístěny zde.

 

 

 

Vysvětlení

Na fotografiích pravidelných obrazců kruhů v obilí z Itálie je možné si povšimnout jedné zajímavé věci: podstatně častěji než v Británii se na nich vyskytuje vedle těchto obrazců i nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí. To může být způsobeno jednak tím, že v Itálii zdaleka není na obrazce v obilí pořádán takový "hon" jako v Británii. Italští starousedlíci se totiž pravděpodobně mnohem raději věnují zemědělské činnosti, na nějaké voloviny nemají čas a ani o ně nejeví zájem. Obrazce tak jsou v mnohých případech vyfotografovány až řadu dní po svém vzniku (myšleno po skutečné vizualizaci - polehnutí, ohnutí stébel k zemi, kdy se k nejvíc zasaženému a nejrychleji polehlému, ležícímu na zemi obilí v obrazci už stačilo přidat a dopolehnout (ohnout stébla k zemi) i další obilí v jeho bližším i vzdálenějším okolí, ale může to být způsobeno i lokálními podmínkami. Další možností je, že v Itálii nejsou tak účinné podzemní hromosvody, proto neodvedou největší část proudu ihned hluboko pod zem, a tak se určitá, někdy pravděpodobně i dost podstatná část energie výboje ještě nějaký okamžik před tím může šířit dál po zemi nebo nehluboko v podzemí, kde zasáhně alespoň kořenové systémy rostlin (viz Šíření elektrického výboje po zemi, kde bude tato problematika znázorněna mnohem podrobněji). Na stránce chronologie je ale zobrazen i příklad z Británie (16.07.2007, Hailey Wood, Ashbury, Wheat), kde je velmi zřetelně vidět, jak se k obrazci postupně přidává další obilí (uvnitř obrazce i mimo něj), poléhají, ohýbají stébla k zemi přesně podle pravidel poléhání, poškození, oslabení po výboji blesku (v co největší vzdálenosti od kolejí po traktoru, často přesně uprostřed mezi nimi)

 

 

 

Další poděkování

směřuje na stránky http://www.croponline.org/cropanomali.htm, konkrétně podstránka Lissone (Mi): tato lokalita bude využita na stránce Předpověď, vzhledem k pravděpodobné struktuře tam nacházejícího se elektrického vedení(dvě vedení), procházející kolem pole (obdélníkový závit opisující úhel větší než 200°). Tam se nějaký ten blesk občas strefit musí. Takže ne žádné kruhy, ale polehlé, na zemi ležící obilí tam občas v budoucnosti někdy bude určitě. Další podrobnosti viz na jmenované stránce Předpověď. Na lokalitě sice dochází k určitým stavebním změnám (čerpáno z Google Maps), ale snad z políčka něco zbyde.

 

 

 

Sdělení zakódovaná do kruhů v obilí jejich velkým tvůrcem.

Fenomén kruhů v obilí od nynějška plně objasněn. Navždy.

Fascinující, plně postačující, první skutečně vědecká, zcela nová teorie.

Ohromující tajné kódy kruhů v obilí rozluštěny. Jednou provždy a všechny.

 

Veškerý význam jejich sdělení lidstvu je totiž jeden jediný - naprosto žádný.

 

Snad s jedinou výjimkou - jejich jediný a opravdový velký tvůrce se nám jejich prostřednictvím možná snaží sdělit:

"Nikdy nechoďte na pole, když já tvořím. Mohli byste totiž přesně v tom okamžiku poprvé v životě, s velmi vysokou pravděpodobností ale současně i naposledy, na vlastní oči spatřit, a možná dokonce i pochopit, jak to dělám."

 

Některé, převážně mechanické následky jeho činnosti bude možné pozorovat zde.

 

Veškeré matematicko - technicko - geometricko - mechanicko - fyzikálně - astronomicko - astrologicko - vesmírné principy, které byly díky jejich dekódování dosud lidstvu předloženy, je proto možné zcela bez zavání označit za naprosté voloviny. Mají asi stejný význam, jako by se někdo pokusil pokusili dekódovat obrázky z kaleidoskopu. Také se nikdy neopakují, jistě by ale v nich bylo lze najíti velmi mnoho velmi přesných převážně matematických, ale i jakýchkoliv jiných výrazů.

 

Například že obvod pravidelného šestiúhelníku je poměrně přesně roven šestinásobku délky jedné jeho strany, zatímco obvod osmiúhelníku dokonce osminásobku...

 

Mimochodem, každý kruh v obilí má v sobě poměrně přesně zakódovánu numerickou hodnotu čísla Π (pí). Skutečně, obvod kteréhokoli kruhu v obilí, který se kdy na světě objevil, rozvinut do přímky, má délku odpovídající 3,1415... násobku jeho průměru...

 

 

Crop circles solved definitively...

Only real natural forming principles, simple calculable and predictable.

Also (!!!!!) many years back verifiable backwards.

(ask meteorologists or Siemens - Vaisala )

 

 

 

The Timeline

 

13. únor 2008 - startuje zcela nový, komplexní, interdisciplinární vědeckovýzkumný projekt studia poškození plodin a poléhání, poškození, oslabení obilí následkem průchodu elektrického proudu

 

13. únor 2009 - první výsledky výzkumu publikovány na internetu, přesně jeden rok po začátku výzkumu - lightningsymbols.com (pouze velmi nenápadná zmínka)

 

13. srpen 2009 - od tohoto data zde postupně publikovány další zajímavé výsledky výzkumu, den za dnem (měsíc za měsícem?)  www.cropcirclesonline.com. Publikováno pouze na internetu, žádné další zveřejnění, tisk, noviny, sdělovací prostředky.

 

Některé další zajímavé úvodní informace budou zveřejněny zde a zde

 

Základní, ale i detailní informace o poléhání , poškození, oslabení a poškození plodin zde  a zde

 

Šokující odhalení ! Aféra Crop Circle Gate (CropCircleGatee, CropCircleGatě) ...

 

13. srpen 2010 Konečné datum, od kterého lidstvo (pravděpodobně) ví a rozumí způsobu, jakým se formuje a vzniká jev zvaný kruhy v obilí.

 

(Crop Circles, CC, agrosymboly, agroglyphes, piktogramy)

 

From that time possible to see pages note for commandant and warning,

and many more informations down this page and many others.

 

end of timeline

 

 

 

Poděkování:

Pítrs od Petráčků, (numero uno),

Petr Světlý z Dywidag Prefa a. s., (number 2),

Pepa z Linde + Wiemann Cz, s.r.o.

Gouláš, Spejbl, Stánkař, Kelčák, Pid, Luboš Hanousek,

Kuba Lepič,

Bobeš Janík,

a mnoho dalších.

 

Velmi mnoho díků panu Václavu Bošinovi, místnímu zemědělci.

 

Dalších velmi mnoho díků přátelům z Itálie www.cropfiles.it a www.croponline.org

(viz jinde nebo na jiných stránkách; Roma locuta, causa finita )

 

 

 

Jen pro srovnání

Úplně nakonec, jen pro zajímavost. Během výboje blesku je v kanále blesku (přibližná šířka 5 - 10 mm) objemová koncentrace energie (energie vyzářená v určitém objemu prostoru za jednotku času) srovnatelná s procesem, který se odehrává během exploze supernovy...

 

Alespoň během nejstrmější části náběhové hrany proudového impulsu.

 

Je možné, že příroda tak lidem prostřednictvím obrazců kruhů v obilí chce předvést, co se odehrává v místech, na která se nikdy nikdo nepodívá, snad jedině ve fantazii sci-fi povídek, románů a filmů. Povrch, vnitřek i plynný obal supernovy, během jejího výbuchu i před ním a po něm. Povrch černé díry, prostor pod ním, prostor nad i pod horizontem událostí, děje ke kterým dochází mezi horizontem událostí a povrchem černé díry, děje ke kterým dochází na povrchu hvězdy, nad ním i pod ním, děje ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti i uvnitř nukleárního nebo termonukleárního výbušného zařízení v čase těsně před, během exploze i po ní, i jakéhokoliv konvenčního výbuchu. Děje ke kterým dochází při srážce planet, hvězd, černých děr. Děje a síly, ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti elektronového obalu atomů během vzniku nové, změny nebo rozpadu chemické vazby. Děje a síly, ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti atomového jádra během jeho rozpadu nebo během různých jaderných reakcí. Děje a síly, ke kterým dochází při střetu a reakci nebo anihilaci dvou částic nebo antičástic. Symetrie a geometrie pochodu, během kterého dochází k přeměně hmoty v energii, nebo naopak.

 

Jedno místo navíc

Ještě jedno místo se nám pravděpodobně s pomocí kruhů v obilí příroda snaží ukázat, na které se ani dlouho v budoucnosti nikdo nepodívá, ani v jeho bezprostřední blízkosti nebude nic pozorovat, zkoumat a měřit: Místo kam dopadá výboj blesku, a všechno co se tam odehrává od Preliminary Breakdown až do dlouhého pokračujícího proudu po posledním Return Stroke. Explozivní rozpínání vzduchu a plazmy, mechanické, elektrostatické a elektromagnetické projevy interference a rezonance, které se tam odehrávají. Přenos několika megawatthodin elektrické energie mezi místy vzdálenými několik kilometrů během doby kratší než deset milióntin sekundy.

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Kruhy v obilí - záhada odhalena.

 Možná už konečně jednou provždy, navždy a dovždy.

Především ale, což je nutné zdůraznit ze všeho nejvíc, je předkládaná teorie jako první a jediná, zcela, na 100%, vědecky prokazatelná a ověřitelná, na rozdíl od všech předcházejících, především žvástů o mimozemšťanech

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů, neznámých a neexistujících energii a podobných nesmyslů se mohou nechat odtransportovat do nenávratna (nekonečna).

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubkových Marťanů.Také mohou táhnout do ...

z