Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning

Hra je u konce.

Kruhy v obilí.

Podlá hra, podraz zvaný CROP CIRCLE GATE

crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Pravda se svou neuvěřitelností sama zbavuje možnosti, aby byla poznána. (Heraclitus)

Pravda je podivnější, než všechno, co se dá vymyslet. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat:   Blesk ovládá vše. (Heraclitus)       SITEMAP - seznam všech stránek tohoto webu

První pouze přírodní vysvětlení principu formování  KRUHŮ V OBILÍ,  využívající prokazatelné, opakovatelně statisticky ověřitelné vědecké postupy a výzkumné metody. Rostlinná anatomie, patologie, fyziologie, biologie, chemie, archeologie, fyzika, hydrometeorologie, speleologie, geologie, elektřina, magnetismus a další, často interdisciplinární obory.

kruhy v obilí. záhada  definitivně vyřešena

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Crop circles created by Lightning Electromagnetic Fields
Crop circle - a simulation of Lightning Electromagnetic Fields

Na  schématickém zobrazení vpravo je znázorněna jedna z celé řady velmi zajímavých analogií Kruhů v Obilí a fyzikálních vlastností výboje blesku. Podobnost číslo 1. Výboj blesku do struktury obilí, rastru, zaznamená své elektromagnetické siločáry. Probíhá podobný děj jako při záznamu fotografie. Výsledek se zobrazí, vyvolá, až po řadě dnů.

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli Kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Stěží popsatelná energie výboje blesku, téměř nepředstavitelná, je současně velmi pravděpodobná příčina poškození a díky němu ohnutí stébel k zemi jakéhokoliv obilí, objeveného kdekoliv ve světě. To je mnohem zajímavější a důležitější skutečnost než jakýkoliv dosud i v budoucnosti objevený pravidelný obrazec. Podrobnosti budou následovat.
Stěží popsatelná energie výboje blesku, téměř nepředstavitelná, je současně velmi pravděpodobná příčina poškození a díky němu ohnutí stébel k zemi jakéhokoliv obilí, objeveného kdekoliv ve světě. To je mnohem zajímavější a důležitější skutečnost než jakýkoliv dosud i v budoucnosti objevený pravidelný obrazec. Podrobnosti budou následovat.
Jednoduše lze dokázat i to, že přírodní výboj blesku je  možné určit jako velmi srozumitelnou příčinu téměř jakékoliv anomálie, zjištěné uvnitř nebo v blízkosti  genuine Crop Circles, včetně "nevysvětlitelných" pocitů a reakcí lidí i zvířat.
Jednoduše lze dokázat i to, že přírodní výboj blesku je  možné určit jako velmi srozumitelnou příčinu téměř jakékoliv anomálie, zjištěné uvnitř nebo v blízkosti  genuine Crop Circles, včetně "nevysvětlitelných" pocitů a reakcí lidí i zvířat.
Kterýkoliv kdykoliv na poli se vyskytující crop circle maker, absolvující i jen velice krátké setkání s jedním jediným opravdovým autorem jakýchkoliv pravidelných i nepravidelných tvarů poškozeného obilí, výbojem blesku, by vypadal asi tak.
Kterýkoliv kdykoliv na poli se vyskytující crop circle maker, absolvující i jen velice krátké setkání s jedním jediným opravdovým autorem jakýchkoliv pravidelných i nepravidelných tvarů poškozeného obilí, výbojem blesku, by vypadal asi tak.
Doba, která uběhne od výboje blesku až do chvíle, kdy se reálně objeví obrazec - ohnutí stébel k zemi se stane pozorovatelným - vyžaduje nejméně několik dnů, ale mnohem častěji týdny i déle (!!!!!). To je také jedna z nejdůležitějších příčin, proč hlavní viník nebyl v průběhu mnoha desetiletí až dosud nikdy spolehlivě označen a odhalen.
Po průchodu proudů z elektrického výboje skrz rostliny, nastane slábnutí stonků, chemicko - biochemicko - biomechanicko - biofyzikální proces, probíhající řadu týdnů před ohnutím stébel k zemi. Samotný proces pokládání, padání stébel k zemi může spustit motýlí efekt až týdny po výboji, a díky domino efektu může trvat jen několik minut. Ranní mlha, déšť, vlhkost může být příčinou velmi rychlého hmotnostního přírůstku o 50 - 100 % celkové hmotnosti rostlin, několik g/stéblo, desítky tun/hektar, závisí na typu. Celý proces je velmi podobný expozici a chemickému vyvolávání fotografií v želatinové vrstvě s halogenidy stříbra.
Doba, která uběhne od výboje blesku až do chvíle, kdy se reálně objeví obrazec - ohnutí stébel k zemi se stane pozorovatelným - vyžaduje nejméně několik dnů, ale mnohem častěji týdny i déle (!!!!!). To je také jedna z  nejdůležitějších příčin, proč hlavní viník nebyl v průběhu mnoha desetiletí až dosud nikdy spolehlivě označen a odhalen.
Kompletně celá tato nová teorie je velmi snadno ověřitelná prostřednictvím reálných přírodních, biologických, chemických a fyzikálních sil a procesů. Řadou dostupných, objektivních, přesných přírodních a vědeckých metod a měření. Proti všem dřívějším ji lze podrobit testu falzifikace, jedné z nejhodnotnějších metod vědeckého důkazu

Kromě jiného je to naprosto dokonalá a zcela nemilosrdná likvidace mimozemšťanů.

Kompletně celá tato nová teorie je velmi snadno ověřitelná prostřednictvím reálných přírodních, biologických, chemických a fyzikálních sil a procesů. Řadou dostupných, objektivních, přesných přírodních a vědeckých metod a měření. Proti všem dřívějším ji lze podrobit testu falzifikace, jedné z nejhodnotnějších metod vědeckého důkazu

Kromě jiného je to naprosto dokonalá a zcela nemilosrdná likvidace mimozemšťanů.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com

www.flickr.com

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

SHOCKING !!!!!!!

Objektivně zjištěná, elektronicky naměřená a vypočítaná místa dopadu výboje blesku.

GPS poloha  - desítky metrů, čas  - miliontiny sekundy, polarita, vrcholový proud (kA).

Lightning effects inside ceral fieldsNejvíce šokující zpráva pro jakéhokoli předchozího pozorovatele kruhů v obilí: Téměř jakékoliv na zemi ležící, sehnuté, nahnuté, ohnuté, nakloněné, skloněné, položené, poškozené, oslabené, obilí na světě leží na zemi jedině a pouze, především v důsledku oslabení elektrickou energií z výboje blesku. Doprovodné fotografie jsou jen zcela  nepatrným vzorkem z kolekce víc než 10 000 fotografií. Většina z nich byla pořízena přesně na místech, kde byly objektivně zjištěné, elektronicky naměřené a vypočtené GPS lokace, čas, polarita a intenzita bleskového výboje. Také typ - výboj z mraku do země (CG - cloud to ground) a mezi mraky (cloud to cloud - CC), přičemž typ CC byly z výzkumu vynechány. Objektem výzkumu byly pouze zásahy blesků do země, do polí s obilovinami. Byly shromažďovány v Lightning effects inside ceral fieldsprůběhu řady let. Po lokalizaci výboje blesku bylo na některých popsaných místech uskutečněno pozorování a zhotoveny fotografie více než desetkrát. Díky tomu byla na takových místech velmi podrobně zdokumentována chronologie vývoje poškození obilovin. Téměř ve všech případech bylo pozorováno, samozřejmě s některými ojedinělými výjimkami, že trvá řadu dnů, než se stébla úplně ohnou a položí na zem. Někdy i několik týdnů. Někdy déle než dva měsíce. Totéž se děje během vzniku kruhů v obilí. Nikdy, nikdy, nikdy žádné neznámé, nepochopitelné síly. Jen oslabení stébel, a účinek jejich vlastní váhy. Na některých místech byly pořízeny fotografie řadu dní potom, co tam byl identifikován blesk. Ale stále ještě bez jakýchkoliv sebemenších známek oslabení nebo poškození rostlin. Přestože proces slábnutí stébel může trvat řadu dnů nebo týdnů, vznik tvarů, jaké jsou zobrazeny na doprovodných fotografiích, může být jen záležitostí několika minut nebo hodin. Viz domino efekt, chronologie. Veškeré pravidelné, i velmi složité tvary kruhů v obilí vznikly zcela přirozeným procesem v přírodě. Takzvané podvrhy tvoří jen velmi nepatrné procento, v rámci statistické chyby, ale spíš hluboko pod její úrovní. Záběry jsou jako upomínka a snaha vzdát poctu největšímu a nejdůležitějšímu výrobci fotomateriálů všech dob stylizovány do podoby pásu diapozitivů KODAK.

 

Upozornění (charakteristika)

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

Tak který z nich vlastně? No to je přeci jasné, například kterýkoliv fanatický vyznavač a stoupenec pavědy, což se třemi vyjmenovanými pojmy jedno a totéž jest.

 

Mimochodem, zemědělci znají velmi dobře veškeré efekty výbojů blesku do jejich obilných polí v průběhu vegetačního období. Také s jakýmikoliv jinými rostlinami. Cukrová řepa, brambory, rajčata, bavlna nebo jiné. Zemědělská věda a vědci jim věnuje pozornost v desítkách a desítkách odborných článků a vědeckých publikací. Některé ukázky z podobných článků jsou na třetím pokračování této stránky. Vědí velmi dobře, že velmi často po výboji blesku do pole, je po nějakém čase vytvořen kruh, poškozených, oslabených, špatně rostoucích nebo zcela zničených rostlin. Stačilo se jen zeptat. Skutečnost, že našim milým zemědělcům se podařilo podobné informace před obdivovateli pavědy a podobnými rádoby průzkumníky až do současné doby poměrně úspěšně utajit, je možné považovat za velmi podařený vtip. Dělali si z nich vlastně celou dobu legraci, spolu s Matkou Přírodou. Je to ale poměrně logické, protože obdivovatele UFO, psychotroniky, záhad a neznámých energií podobné objektivní informace nikdy nezajímaly. Svými jalovými průzkumy zemědělce na jejich polích spíš jen obtěžovali. Proč seznamovat s odbornou literaturou hlupáky, kteří v průběhu desetiletí očividně s jakoukoliv vědeckou nebo odbornou informací, natož knihou, nepřišli vůbec do styku. Nedokážou aplikovat poznatky, které se malé děti dozvídají na základní a střední škole, například o zcela přirozené funkci kolének rostlin čeledi lipnicovitých i dalších. Nevzdělanci, kteří o jakoukoliv odbornou radu zjevně vůbec nestáli, a stále jen věnovali zájem svým ufo-tele-para-psycho-kine-teri-logi-pati-eso-extra-senzo-inter-gala-terre-stela-super-natu-kvazi-tera-giga-mega-ultra-infra-makro-mikro-nano bludům a nesmyslům. Dobře jim tak. Naprostá většina jedinců, kteří o kruhy v obilí měli kdykoliv jakoby, rádoby, pseudo "profesionální" zájem, ve skutečnosti jenom parazitují na faktu, že celá záležitost je velmi obtížně vysvětlitelná. Byli to především paraziti, nic jiného.

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

Tři velmi, velmi, ale opravdu velmi podobné podobnosti

Podobnost čistě náhodná... Vzniku kruhů v obilí - monstrózní, extrémní, enormní.

Znovu a znovu, bude nepřetržitě zdůrazňováno: Proces vytváření obrazce, ve kterém jsou zobrazeny kruhy v obilí, ale i jakéhokoliv, zcela nepravidelné tvary poškozeného obilí, se až neuvěřitelně podobá procesu klasické fotografie a filmu, založených na želatinové emulzi obsahující halogenidy stříbra. Po expozici se nejprve vytvoří latentní, neviditelný obraz.

 

Podobnost # 1 - rastr rostlin na poli obilí se chová jako fotografická citlivá vrstva, záznam latentního obrazu. Obrazec je zaznamenán jako elektromagnetické siločáry.

 

Vyvíjení - chemické, biologické a fyzikální změny, způsobené průchodem elektrického proudu, které vedou k oslabení stébel. Po nějaké době jsou oslabená natolik, že nejsou schopná udržet vlastní váhu, a ohnou se k zemi. To vše zcela bez působení jakékoliv další síly, efektu, nebo jiného jevu. Nepochopitelného, neznámého, nevysvětlitelného, nadpřirozeného. Proces může trvat velmi dlouho, ne jen několik dnů, ale i týdnů, dokonce déle než měsíc. Ale v některých, spíš výjimečných případech, se obrazec může objevit téměř bezprostředně po bouřce a výboji blesku, a připomíná tak Polaroid. Po vyvolání se obrazec kruhů v obilí stane viditelným.

 

Podobnost # 2 - obraz je zviditelněn prostřednictvím (bio)chemických a fyzikálních procesů. Napodobují působení vývojky a ustalovače ve fotografické temné komoře.

 

Obraz, záznam tvaru poškozeného obilí - kruh v obilí, je vytvořen, zaznamenán během výboje blesku, který funguje podobně jako fotografický blesk - způsobí změny v citlivé vrstvě. Je možné konstatovat, že energie dopadající na citlivou vrstvu může být v takovém případě někdy třeba i 1018 krát vyšší. Tj 10 umocněno na osmnáctou, jednička za kterou následuje 18 nul.

 

Podobnost # 3 - obraz je zaznamenán ve chvíli, kdy je scéna osvětlena bleskem

 

Přirovnání obrazů, které jsou zobrazeny v polích prostřednictvím přírodní vývojky, je možné najít v řadě publikací nebo vědeckých článků, které se věnují letecké archeologii. Je možné uvést například  Leo Deuel - Objevy z ptačí perspektivy: příběh letecké archeologie,  Mladá Fronta 1979, ISBN: 23-047-79, str. 50: "Vegetace působí tak trochu jako chemická vývojka na exponovaný negativ: vyvolává skryté obrazy". V originále (Flights into yesterday: the story of aerial archeology, St. Martin's Press, NY, 1969, ISBN 9780356031521, str. 38): "In this way, vegetation acts in somewhat the manner of a chemical developer of exposed photographic plates: it throws up the latent pictures." Autor pravděpodobně použil citaci některého průkopníka tohoto oboru, možná dokonce samotného Crawforda. To je možné usoudit z použitého výrazu "fotografické desky", které byly daleko víc využívány v roce 1922, kdy Crawford prováděl své výzkumy, než v šedesátých letech, kdy Deuel sbíral materiály pro svou publikaci.

 

Letecká archeologie je zcela reálná, klasická vědeckovýzkumná disciplína (viz). Na rozdíl od všech dosavadních velmi pochybných teorií o vzniku kruhů v obilí. Ty považují za příčinu nejčastěji mimozemšťany, UFO, létající talíře, mikrovlnnné záření, zprávy z vesmíru, energii myšlenek nebo podobné, občas i mnohem horší nesmysly (zfetovaní klokani, ježci). Několik dalších klasických vědeckých oborů, které budou postupně použity k potvrzení této zcela nové teorie, se nachází zde.

 

Teorie je pro každý jednotlivý výskyt, "genuine", přírodní kruh v obilí poměrně věrohodně zpětně ověřitelná mnoho let dozadu, 20-30, je možné se dotázat meteorologů.

 

Jakékoliv zprávy o kruzích v obilí před tímto datem tak pravděpodobně byly jen mnoho povyku pro nic - Much ado about nothing.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Jedinou příčinou vzniku jevu nazývaného kruhy v obilí jsou výboje blesků do polí, nebo v jejich těsné blízkosti. Projeví se obrovské hodnoty elektromagnetického záření, magnetického pole, statická elektřina, mechanické síly. Účinek rezonancí a interferencí všech vyjmenovaných sil.

Výboje blesků jsou také až na nepatrné výjimky příčinou téměř veškerého poškozeného, oslabeného a na zemi ležícího obilí na celé zeměkouli. Na celém světě je možné předpokládat víc než 60 - 70 %, na některých lokalitách přes 90%, nebo se opravdu jedná o jedinou možnou příčinu. Dejme tomu hodně přes 90%, s výjimkou hurikánů, tornád, povodní. Což jsou ale mimořádné, ojedinělé přirodní jevy, extrémní klimatické podmínky. Výboj blesku je sám o sobě jeden z nejextrémnějších hydrometeorologických úkazů. V některých parametrech #1.

 

 

Kruhy v obilí

- kouzla Matky Přírody -

Crop circles

Všechna dosavadní pozorování tomu bohužel nasvědčují. Posledních přibližně 40 let, nepočítáme-li neověřená a dodatečná hlášení z let předcházejících. Z příslušníků druhu Homo Sapiens - lidstvo, mankind - si příroda zcela bezostyšně, tím nejhorším možným, avšak zcela ojedinělým, příšerným, nepředstavitelným, ba až strašidelným, bezostyšným a hrůzostrašným způsobem  tropila výsměch .

 

 

Dobře nám tak, sežrali jsme jí to i s navijákem.

Byl to totiž žert, jak se říká, "zcela v jejím stylu", a možnostech.

Žert kruhů v obilí.

 

Mohli jsme si za to ale opravdu sami, protože jsme se po celou onu velmi dlouhau dobu, příšerným až nepředstavitelným způsobem motali v kruhu. V obilí.

 

Pokud neověřené a dodatečné zprávy z let minulých započítáme, k uvedeným 40 letům je možné přičíst odhadem nějakých dalších 5 - 6 tisíc dalších let. Obtížně ověřitelné teorie se na těchto stránkách objevují jen opravdu minimálně, ale i obtížně ověřitelné teorie k vědecké práci patří. Tady by jedna byla:

 

Není vyloučeno, že staří číňané znak Jin - Jang, Yin - Yang (Ťing - Ťang), nejprve objevili v polích, a až teprve potom se stal součástí jejich symboliky. Něco podobného by mohlo platit i o vyobrazeních jakékoliv jiné dávné civilizace - Mayové a jiné. Stejně tak je možné se domnívat, že Stonehenge, a řadu dalších tisíciletých kamenných sestav postavili praobyvatelé jednoduše proto, že už nevydrželi jen nečinně shlížet na pravidelné sestavy kruhů v obilí, které se jim v několikaletých intervalech v blízkosti dané lokality objevovaly. Považovali je za příkaz boží, k provedení nějaké podobné voloviny, jakou postavení megalitické stavby je.

 

Tohle není žert.

Ale byl.

Kruhy v obilí.

Byl to jeden z největších šprýmů, jaké si z lidstva Matka Příroda mohla tropit, výpravné divadelní představení, dlouholetý filmový seriál, které lidstvu kompletně zrežírovala sama příroda ve svých pečlivě nachystaných kulisách a zcela ve své režii, ve kterém nejrůznější lidé, zvířata, rostliny (Adélo!), chemické, biologické i fyzikální procesy fungovaly v nejrůznějších hlavních i vedlejších rolích, jako loutky, figuranti, prosťáčci, figuríny, marionety, klauni, šašci, kašpárci a šotci, které jakoby matka příroda úmyslně vystavovala nejrůznějším překvapivým a nepochopitelným situacím a nepřetržitě je při jejich kreacích natáčela skrytou kamerou.

 

Název filmu: Jak jsem si z lidí dělala prdel. Matka příroda

Rok výroby: MCMLXX - MMXI, i dřív. (VI.M BC?)

Exteriéry: příroda, vesmír, země

Režie: Příroda & věda a jejich zákony, slunce

V hlavní roli:Výboj blesku Hraje sám sebe, ale zhostil se i rolí mnoha komparsistů, loutek a statistů: telepatických sil, mimozemšťanů, mentálních sil, hloupých crop circle makerů, skřítků, duchů, létajících talířů, UFO, sil ze záhrobí, paranormálních sil, kata mimozemšťanů a vyznavačů pavědy, vortexů, mikrovlnného záření a mnoha dalších

Další hlavní role: slunce - také hlavní dodavatel energie,

zeměkoule - provozuje i catering,

měsíc - také loutkovodič náměsíčníků

Vedení loutek: se zhostili úspěšně všichni čtyři představitelé hlavních rolí

Guest stars: Přírodní zákony, fyzikální zákony, rostliny, obilí, zvířata

Ve vedlejších rolích: Celé poněkud znejistělé lidstvo, zemědělci, fyzici, chemici, biologové, psychologové, psychiatři, vojenští specialisté, astronomové, veřejní činitelé, vládci, policisté, tajní agenti, špióni, tajná policie, redaktoři novin a televize, filmoví pracovníci, čtenáři novin, filmoví a televizní diváci

Kompars: proutkaři, UFO, létající talíře, čarodějové, šamani, vyznavači UFO a mimozemšťanů, provozovatelé voodoo, kouzelníci, mágové, mudrci, astrologové, telepati, mystici, okultisté, parapsychologové, obdivovatelé záhad, vyznavači paranormálních jevů, sil ze záhrobí, alternativních věd, přenosu myšlenek a další pseudovědci a podobní "specialisté"

fiktivní mimozemšťané. Během natáčení "nešťastnou náhodou" kompletně vyhlazeni, s dovolením pana režiséra, úkolu se s potěšením a rád zhostil představitel hlavní role -Jeho veličenstvo blesk.

fiktivní circle-makeři. Někdy v budoucnu budou zcela kompletně zlikvidováni a vyhlazeni, s dovolením pana režiséra, úkolu se s potěšením ujme a zhostí představitel hlavní role - Jeho veličenstvo blesk.

Náklady: mnoho miliard dolarů, eur, liber, jenů a obdobné objemy i mnoha dalších, některých dnes již neexistujících, konvertibilních i nekonvertibilních měn. Marek, franků, ruble, forinty, drachmy, liry, pesos, juany.

 

 

 

Jedinou příčinou vzniku kruhů v obilí, crop circles je

 

přírodní Výboj blesku

 

Gigantický, přitom ale zcela přírodní a přirozený proces, objektivně existující, měřitelný, pochopitelný a vysvětlitelný, mimo jakékoliv nadpřirozené působení a síly

 

Extrémně silý elektrický výboj který přenáší a vyzáří gigajouly během cesty dlouhé v průměru dva kilometry, v extrémních případech až terajouly (1012 J). Pohybuje se rychlostí 1/3 - 2/3 c, co do množství přenášené energie absolutně nenapodobitelný a neuskutečnitelný ani v laboratoři ani v průmyslu.

 

Bezprostředně následovaný nesmírně intenzivním mechanickým impulsem. Pohybuje se zpočátku nadzvukovou rychlostí - rázová vlna, později rychlostí zvuku i podzvukovou rychlostí - zvuková a tlaková vlna, otřesy povrchu země.

 

Dále je doprovázen, i předcházen projevy statické elektřiny, a následován elektromagnetickým pulsem - šíří se rychlostí světla, a sekundárními projevy šíření elektromechanických a elektromagnetických vln - šíří se indukcí ve stoncích a listech, vedením elektřiny rostlinami které se dotýkají navzájem, vedením proudu ionizovaným vzduchem, ionizovanou vzdušnou vlhkostí, povrchem země a pod ním.

 

Také obtížně popsatelnými přeskoky nábojů a vedením proudu, včetně elektrochemického přenosu, a možnými interferencemi a rezonancemi mezi všemi vyjmenovanými jevy.

 

V některých případech se na místě pravděpodobně vyskytuje i nepředstavitelně silné rotační elektromagnetické pole.

 

Mnohem víc než 99,9% kruhů v obilí nalezených kdykoliv ve světě vzniklo naprosto přirozenou cestou, ani v nejmenším nevznikly přispěním lidí.

 

Jmenované kruhy v obilí vznikly působením reálných přírodních, nepředstavitelně silných, mechanických, elektrostatických a elektromagnetických sil a obrovských napětí a proudů.

 

Kterákoliv z těchto sil se pohybuje mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost.

 

Také se na vzniku jevu kruhů v obilí podílelo běžné, klasické, opět velmi obtížně představitelné vedení proudu vzduchem, půdou, stonky, listy, kořeny a elektrolýzou toho všeho.

 

Na místě vzniku jevu kruhů v obilí se odehrávala i pyrolýza, vysokonapěťová disociace par, kapalin i pevných látek, termální rozklad a podobné změny.

 

Podobné děje se odehrávaly ve stoncích, listech i kořenech díky elektromagnetické a elektrostatické indukci.

 

Na místě vzniku jevu kruhů v obilí se mohou někdy odehrát obrovské interference a rezonance mezi všemi vyjmenovanými silami, a mezi paralelními i následnými výboji, Restrikes, které na místě probíhaly, i mezi elektromagnetickými paprsky, které z nich byly vyzářeny.

 

Předpokládaná plošná výměra poškození

Mezi 0,5 až 1,5 miliónu km2 na zemi ležícího i jinak poškozeného obilí ročně. Kruhy v obilí i jakékoliv jiné pravidelné obrazce jsou pouze milióntinou z uvedené plochy, nic co by stálo za řeč. Přesto, ačkoliv se to vůbec nezdá, se princip jejich vzniku a základní příčiny naprosto shodují s jakýmkoliv běžně, zcela a naprosto nepravidelně poškozeným obilím, se stébly ohnutými k zemi, kdekoliv na světě. Způsob formování pravidelných obrazců - kruhů v obilí může být velmi významně závislý na místních podmínkách - Británie, a v některých případech není vyloučeno, že k jejich utváření dojde i díky tomu, že k výboji blesku dojde na jednom místě dvakrát. Druhý o několik týdnů později, který už dopadá do struktury obilí podstatně oslabeného.  V některých případech je také možné, že výboj, který pravidelnou strukturu utvářel, byl extrémně silný, mimo jakoukoliv běžnou představivost. Jakýkoliv, i ten nejslabší výboj blesku, pracuje s takovými fyzikálními parametry, že kterýkoliv z nich je mimo jakoukoliv běžnou představivost. Napětí, proud, magnetismus, strmost náběhové hrany. Safety first, please. Alan Pinkerton

 

Podíl inženýrských sítí - industrializace venkova (1)

Z hlediska vedení elektrického proudu v blízkém podzemí může hrát podstatnou roli i přítomnost nejrůznějších podzemních vedení vytvořených člověkem. Inženýrské sítě - voda, elektřina, plyn, kanalizace, drenáže, trativody. Jejich přítomnost a tvar se může podstatnou měrou podílet na tvaru vzniklého elektromagnetického obrazce - kruhu v obilí. V důsledku existence podzemních sítí, uměle vytvořených člověkem, dokonce pravděpodobně dochází k jednomu z nejčastějších jevů, vzniku rovných čar poškozeného, na zemi ležícího nebo zcela mrtvého obilí v polích. Protože se ale pro průzkumníky jevu vyznačujícího se natolik "terrible - horrible nepochopitelným rozsahem a dosahem", jako jsou kruhy v obilí, jedná o jev zcela podružný a okrajový, nevěnují mu prakticky žádnou nebo jen zcela zanedbatelou pozornost. Je mu věnována celá stránka lines. Je to totiž jediný tvar, jehož výskyt, především velmi přesné pozice, bude možné poměrně úspěšně předvídat v budoucnosti. Jeho výskyt bude pravděpodobně možné detekovat na velkém množství leteckých fotografií z minulosti. Osamocené, nijak zvláštní čáry poškozeného ležícího obilí, mohou se vyskytovat i v blízkosti nebo uvnitř zcela nerovnoměrných tvarů poškozeného obilí. Vzniknou samozřejmě jedině tehdy, pokud v jejich těsné blízkosti dopadne blesk. Ale pokud k tomu dojde, vzniknou zcela určitě.

 

Vzniknou tak, že určitá, může to být i velmi podstatná, část energie z výboje projde po jakémkoliv v podzemí se vyskytujícím potrubí nebo síti. Jakákoliv inženýrská síť, také se může jednat o keramické, betonové nebo umělohmotné podzemní trativody, drenáže, kanalizace. Kolem nich je vždy koncentována vyšší vlhkost. Zůstatková energie výboje blesku, která prochází po jakýchkoliv podzemních strukturách, zčásti zasáhne kořenové systémy rostlin, nacházející se nad nimi, a nastane řada dějů následných, popsané na stránce chronologie. Elektrochemie, chemie, biologie, fyziologie, fytopatologie. Rostliny poškozené a oslabené průchodem elektrické energie jsou snadnějším terčem, pro jakéhokoliv škůdce. Uplyne několik dnů, nebo i týdnů, a rostliny v linii přesně kopírující směr podzemního vedení proto skloní, ohnou stébla k zemi, nebo zcela odumřou. Může k tomu samozřejmě docházet v různých časových obdobích, pokud zasažené podzemní vedení přesahuje hranice několika polí, vzhledem k odlišným lokálním podmínkám a rozdílech v odolnosti nad ním pěstovaných plodin.

 

Je velmi pravděpodobné, že tyto rovné čáry, vzniklé v souladu s vysvětlením podaným v předchozím odstavci, jsou součástí mnoha pravidelných obrazců kruhů v obilí, nalezených kdykoliv v minulosti. Plány inženýrských sítí existují a je možné je prozkoumat. Na řadě polí se vyskytují drenážní systémy. Pod zemí vyskytují i přírodní vedení a zásoby vody a vlhkosti - aquifer.

 

Linie nebo některé složitější tvary se můžou objevit i nad některými archeologickými strukturami. Zahradní architektura by mohla vést k vytváření ještě složitějších tvarů. Kruhy samozřejmě také, například nad místem, kde byla studna, rondel, mlat, zahradní jezírko. Díky chronologii, během dnů nebo týdnů, mohou být obiloviny nad těmito liniemi postupně slábnout a ohýbat se k povrchu, nebo také velmi často zcela zvadnout a odumřít. I když se nachází v blízkosti všech kruhů v obilí, bývají zcela mimo pozornost každého pozorovatele kruhů v obilí. Také možné, že tyto linky procházejí více než jedno pole s obilím, někdy mnoho. Viz Opočno.

 

 

Potrubí

Místo, kde by se dalo předpokládat potrubí, je na spojnici středů kruhů v obilí, která na následujícím obrázku vlevo pokračuje rovnou čárou až ke kraji fotografie.

Crop circle created by lightning with underground pipesVlevo East Field, Wiltshire, 18. červenec 2005. Vpravo Winterbourne Bassett, Wiltshire, 23. květen 1998

Na obrázku kruhu v obilí vpravo je možné předpokládat výskyt podzemního potrubí nebo vedení. Samozřejmě se může i zde jednat o již dávno nevyužívaný historický nebo prehistorický pozůstatek, třebas dávných civilizací, ale tak to opravdu nevypadá. Elektrický výboj zde totiž zcela evidentně po nějakém kanálu nebo vedení "běžel pod" silnicí. V popisu obrázku je sice uvedeno, že " The formation also crossed over a road", obrazec dokonce přechází nad cestou, mělo by však být zcela jednoznačně uvedeno, že proběhl pod ní -  under.

 

Bylo by pravděpodobně možné najít celou řadu dalších fotografií kruhů v obilí, které obsahují delší čárové útvary, z nichž některé, nebo přímky spojující středy kruhů, bude možné ztotožnit s potrubím nebo vedením čehokoliv, Energie, data, suroviny, voda, odpady, tj. veškeré inženýrské sítě. Kromě toho, nejčastěji se pod povrchem polí vyskytující - drenáže a odvodňovací kanály, vedoucí v podzemí. Podrobněji se zmiňovanému jevu bude věnovat stránka Linie poškozeného obilí, kam bude soustředěna celá řada dalších fotografií kruhů v obilí výzkumníků z předchozích let.

 

Řadu fotografií z jednoho takového místa, bude možné je najít na stránce věnované zpětné lokalizaci bleskových výbojů Zpětná lokalizace výboje blesku. Jak je vidět z fotografie, elektrický proud z výboje vedený kovovým potrubím má velmi přesný "dostřel", doslova na úseku několika centimetrů kde končí mrtvé rostliny už není obilí ani skloněné, neleží na zemi a nepoškozené roste dál.

 

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda. Jakákoliv podobná prašivá odvětví pavědy, také nazývané lživěda (pseudověda), nebo také velmi často "alternativní věda" je nutné co nejdůkladněji oddělit a odlišit od přírodních oborů a vědy opravdové, ověřitelné, reprodukovatelné, a nakonec co nejdůrazněji vymýtit a zničit.

 

Pohled do minulosti hodnocení problematiky kruhů v obilí

http://wylatowo.pl/download/kregi_fenomen_poza_logika.pdf - jde o shrnutí dosavadních poznatků a výzkumy provedené v problematice kruhů v obilí, poměrně podrobně rozpracováno - LEBEK, Bogusław: Kregi zbożowe – fenomen poza logiką (Kruhy v obilí - fenomén mimo logiku). Jedná se o vcelku objektivní pohled na danou problematiku z období před rokem 2007, i když s některými subjektivními rysy (důvěra v tvrzení dvou pochybných parazitů D&D). Do češtiny přeložená verze článku se nachází zde. Další rozsáhlé zdroje je možné vyhledat prostřednictvím vyhledávačů po zadání hesla "Kruhy v obilí" nebo "Crop circles". Další poměrně objektivní zdroj je práce kterou zveřejnil Dee Cragg (www.swimoutsidethepool.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/cropcircles.pdf). Ani tato práce se neubránila některým subjektivním hodnocením, především v částech "Musical Notes in the Fields - The Work of Hawkins and Gragg" a UFO. Naopak je možné vysoko vyzdvihnout jeho pohled na Douga a Davea, které považuje jen za dva zvrhlé a perverzní falzifikátory, parazitující na přirozeném jevu.

 

If interested, contact cropcirclesonline@gmail.com

 

Kruhy v obilí

- záhada odhalena.

 Jednou provždy, navždy a zcela.

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů, neznámých a neexistujících energii a podobných nesmyslů se mohou nechat transportovat do nenávratna (nekonečna).

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubek's Marťan. Také mohou táhnout do ...

poznámka: paroubek = poměrně bezvýznamný český idiot

 

1 cs

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z