Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Poléhání, poškození, oslabení
veškeré polehlé, na zemi ležící obilí na polích je oslabené - povadlé, které bylo poškozeno před mnoha dny
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Lepší pivo, ječmen, pivovary, slad, pivovarnictví.

Příroda skrývá svá tajemství jak nejlépe umí . Heraclitus
Každá revoluční myšlenka vyvolá reakce: 1. Je to zcela nemožné a neuskutečnitelné.  2. Je to snad i uskutečnitelné, ale není to k ničemu. 3. Od prvního okamžiku jsem tvrdil, že je to vynikající nápad. A.C.Clarke
Hloupost je síla sama o sobě.

Polehlé obilí na jakémkoliv poli je obilí oslabené

PagPh
Nejdůležitější myšlenky obsažené dál v následujících textech: Výzkumníci (samozvaní experti) Kruhů v Obilí  nikdy neprovedli něco, co je v odborném výzkumu nazýváno "slepý pokus", a nešli se podívat na kolénka rostlin, které jsou zcela normálně, nepravidelně polehlé, na zemi ležící, mimo jakékoliv pravidelné obrazce, nejčastěji nazývané kruhy v obilí. Tj. z míst, kde podle nich nepůsobily žádné "tajemné" energie.

Lepší pivo, pivovarnictví, whisky, slad, ječmen, pivovary.

 

Poléhání, poškození, oslabení obilí. Základní principy.

 

Kruhy v obilí i jakékoliv jiné pravidelné obrazce neobsahují nic jiného, než jen zcela běžně, normálně polehlé, na zemi ležící (oslabené, poškozené) obilí, jaké se vyskytuje kdekoliv na světě. Jakékoliv tvrzení, že kolénka by se nikdy v přirozených podmínkách nemohla ohnout nebo prodloužit způsobem, jaký bývá v obrazcích nalézán, je sprostá lež. Na omluvu průzkumníků budiž uvedeno, že v jejich případě se jedná o lež zcela neuvědomnělou, z šoku, překvapení a nevědomosti, případně také z naprostého nedostatku vzdělání a vědomostí.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Lepší ječmen, pivovary, pivo, pivovarnictví, slad, whisky.

 

     Veškeré dosavadní průzkumy, které byly v této oblasti kdekoliv na světě provedeny, byly realizovány z odborného botanicko - zemědělského hlediska naprosto amatérským až diletantským způsobem, a důkazní materiál, který byl těmito "odborníky" laické veřejnosti předkládán, hraničí se zatajováním důkazů. Nelze jim to mít bohužel za zlé, protože se opravdu téměř naprosto ve všech případech jednalo o absolutní zemědělské diletanty a amatéry. Občas se sice zaštiťovali nejrůznějšími odbornými tituly, odbornými názvy prováděných výzkumů a činností, (viz) a odbornými názvy laboratoří, které jim při výzkumu pomáhaly, čímž se jim podařilo laickou veřejnost poměrně dokonale zmást. Ze statistického hlediska jsou veškeré jimi dosud provedené výzkumy naprosto neprůkazné, a proto tudíž prakticky bezcenné. Pro srovnání: celkový počet stébel obilí, která ročně na polích celého světa polehnou, ohnou stébla k zemi, je možné vyjádřit číslem 1015. Naprostá většina naprosto stejným způsobem - bez zlomení stébel, a z naprosto stejných důvodů, jako v pravidelných obrazcích - řadu dnů po poškození elektřinou.

 

     Průzkumníci Crop Circles každý rok předloží fotografie několika stovek, nejvýše tisíc poškozných stébel z obrazců. (1012 x méně, milión krát milión méně). Všechna z pravidelných obrazců, pro kontrolu vyfotografují i některá nepoškozená  mimo ně. Ani náznakem, ani náhodou, ani v nejskrytějších koutech mysli je nenapadne, že poškozená stébla se vyskytují také ve zcela nepravidelně polehlém, ležícím na zemi, obilí, a už vůbec je nenapadne aby tam šli něco vyfotografovat. Takovému výzkumu se říká že byl proveden záměrně subjektivním způsobem, v odborné terminologii zfušován. Velmi často bývá podobný výzkum nazýván, a to i odbornou veřejností, že byl zprasen.

 

     Stébel, která jsou poškozená a vypadají úplně stejně, jako v kterémkoliv pravidelném obrazci, se na celém světě vyskytuje ročně přibližně miliónkrát víc. Nezbývá než konstatovat, že v případě popisovaných výzkumů záhadologové opravdu šlápli do hovna, a co je to slepý pokus, nikdo z nich v životě ani neslyšel, a pokud snad náznakem ano, tak to stejně popletli. Například v lékařství ověřované účinky placeba, ale využívá se i kdekoliv ve fyzice - korekce nuly, adjustace měřicích přístrojů. Vždy je totiž především nutné zkoumat, co se dělo a jaká je situace na kontrolních místech, kde se předpokádané jevy neodehrávaly. Za kontrolní místo je proto naprosto nutné považovat nejen místo, kde obilí polehlé, na zemi ležící není, ale i místo, kde je obilí polehlé, na zemi ležící zcela nepravidelně. Protože ale nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí nevyvolává žádné záhadné a mimozemské asociace, leží zcela mimo jakýkoliv zájem průzkumníků Kruhů v Obilí. Ve skutečnosti by ale zájem o ně měl být na zcela prvním místě.

 

 

     Nikdo po výzkumnících Crop Circles nechce, aby prováděli svá pozorování na relevantním počtu stébel. Dejme tomu 1010-1012, což by představovalo stovky tisíc kilometrů čtverečních polehlého, na zemi ležícího obilí. Kde udělali největší chybu ve svých pozorováních po celá minulá desetiletí, a jak ji odstranit už v roce následujícím (2012) i dalších, bude i naznačeno v následujícím textu.

 

     Jednou z největších chyb, kterých se naprosto všichni, ale opravdu úplně a zcela všichni, ještě jednou a naposled, naprosto všichni průzkumníci kruhů v obilí i jakýchkoliv jiných pravidelných obrazců v obilí dopustili, je ta smutná skutečnost, že neprovedli takzvaně "korekci nuly" (přesněji řečeno Slepý Pokus, blind experiment). Ani je nenapadlo, aby se šli  přesvědčit, jak vypadá obilí na místech, kde polehlo, stébla se sklonila k zemi, úplně nepravidelně, zcela mimo obrazce, zdánlivě tedy bez působení jimi tolik adorovaných, vyzdvihovaných, zcela nepochopitelných až mysteriózních sil. To, co by tam objevili, by je poněkud překvapilo.

 

     Velmi hrubé chyby, která byla pravděpodobně tou nejhorší ze všech, se totiž průzkumníci zcela pravidelně dopouštěli tím, že stébla a rostliny zkoumali pouze na dvou místech. V obrazcích, kde je obilí polehlé, na zemi ležící, a mimo ně, kde polehlé, na zemi ležící není. Ve své nekonečné prostoduchosti se totiž domnívali, že zkoumáním a porovnáváním nepolehlého (neležícího na zemi) obilí mimo obrazce něco jako srovnávací, slepý pokus provádějí. Ve své nekonečné prostoduchosti totiž zcela zapomněli, že další srovnávací pokus je nutné provést zcela bezpodmínečně tam, kde je obilí polehlé, na zemi ležící zcela nepravidelně. Každý měřicí přístroj je nutné nastavit na 0% a 100%, teprve potom je možné měřit. Naprostá většina běžných přístrojů je z výroby nastavená tak, že provádět tyto dva úkony v běžných podmínkách téměř potřeba není. O obilí na poli to ale vůbec neplatí, tam totiž z průzkumníků, kteří se kdy pohybovali v Kruzích v Obilí dosud nikdo zatím vůbec nevěděl, kde nějaká 0 a 100% je, na rozdíl například od zemědělců.

 

     Jako jeden z nejpádnějších důkazů smutné skutečnosti, že průzkumníci Crop Circles v životě nebyli nikdy na poli s obilím jinde než na místech výskytu obrazců, jsou Expulsion Cavities (viz - Google). Ty totiž nebyly vůbec způsobeny tím, co o nich Crop Circles průzkumnící uvádějí - ani tlakem, ani plynu. Jedná se o naprosto přirozené růstové změny, ke kterým dochází během růstu, zrání a postupného usychání částí rostlin. Dochází tak ke tvarovým změnám, kdy nejsou ještě zcela uschlé a ztvrdlé, poloměké, a jsou vystaveny tlaku okolních rostoucích tkání. V žádném případě ne plynu.

 

Poznámka: tlak rostoucí tkáně je obrovský a dokáže pohodlně rozrušit zdivo, pálené cihly, beton, takže mnohem snadněji dokáže narušit a změnit tvar jiných, měkčích rostlinných tkání v jejich těsném sousedství. To, co průzkumníci Crop Circles nazývají Expulsion Cavities (vypuklé, vyfouklé prohlubně), jsou původně naprosto neviditelná, mikroskopická narušení tkáně. Ta se růstem zvětšují a rozšiřují a v jichž blízkosti dochází k dalšímu odumírání tkáně. To už ale může být způsobeno naprosto přirozeným dozráváním a růstem rostliny. I téměř suché části rostliny totiž nadále plní jednu ze svých nejdůležitějších funkcí - vodivé pletivo.

(doplnit vlastními snímky)

 

Lepší slad, pivovarnictví, whisky, pivo, pivovary, ječmen.

 

     Na počátku veškerých poškození byla zpočátku zcela nepozorovatelná poškození mikroskopická, pouhým zrakem zcela nepozorovatelná. Buňky jsou usmrceny přímo elektrickým proudem a produkty elektrolýzy, bez mechanického poškození. Většina mechanických poškození, zdánlivě vzniklá tlakem plynu, jsou pouhé růstové změny. Jednoznačný důkaz je možné vytvořit v jakékoliv školní biologicko - rostlinné laboratoři, nebo na záhonku, bez působení jakékoliv "záhadné" i nezáhadné energie.

 

Kdyby se totiž průzkumníci obrazců nějakou shodou okolností dostali na místo už v několika minutách, nejvýš do dvou hodin po vzniku obrazce, vůbec žádná, opravdu naprosto žádná, ještě jednou a naposled naprosto vůbec žádná taková poškození by tam neobjevili. Existují pouze tři možnosti:

     1) objevili by obrazec, skládající se z polehlého, na zemi ležícího obilí, jehož většina stébel (odhadem přes 90%) má stébla jen ohnutá, nikoliv zlomená, ve výšce do 5 cm nad zemí, a všechna jsou po celé délce naprosto rovná, bez jakéhokoliv náznaku ohnutých nebo prodloužených kolének. Ta se ale začnou objevovat (ohnutá kolénka) téměř okamžitě, už během několika prvních hodin po polehnutí, ohnutí stébel k zemi.

(zde bude následovat několik vysvětlujících time - lapse fotografií).

Zbytek stébel, převážně na kraji obrazce, něco pod 10%, má stébla zlomená, ale jinak zcela shodně po celé délce všechna rovná bez jakkoliv ohnutých nebo prodloužených kolének, bez jakýchkoliv tvarových změn. Veškeré tvarové změny, převážně kolének, ale i různě během růstu pokroucené a poškozené části rostliny, se v obrazci vytvoří až během následujících hodin, dnů a týdnů.

 

     2) případ (i 3) se týká převážně ječmene, ale částečně je pozorovatelný i na dalších obilovinách jako pšenice, žito, triticale a oves. V některých případech se jedná jen o předstupeň, fázi předcházející tomu co bylo vylíčeno. Objevili by obrazec, jehož většina stébel vůbec neleží na zemi, jsou jen výrazně nachýlená na stranu, (několik stupňů). Vytvoří se tak ve struktuře rostlin z fotografického hlediska výrazná změna struktury rastru. Ta by byla velmi obtížně měřitelná, je však velice dobře zdálky pozorovatelná (ukázky zvětšených rastrů - obtížně pozorovatelná, zdálky dobře). Mohou i tvořit skupiny rostlin které o sebe se opírají, přibližně sousedící

 

     3) může předcházet případu 1 i 2, týká se pouze (ověřeně zatím pouze) ječmene. Rostliny nemusí být ještě vůbec vychýlené ze svislého směru vzrůstu, mají ale znatelně povadlý praporcový list, nebo obecně nejvrchnější list (praporcový ještě není vytvořen), i některé pod ním, nebo výrazně nachýlený klas proti nezasaženým rostlinám. (změny směru růstu klasu se týkají téměř výhradně ječmene). Znovu se jedná o změny velmi dobře pozorovatelné zdálky, podobné už popsaným změnám v charakteru rastru.

 

Poznámka: otáčení klasu patří zcela neoddělitelně k dozrávání naprosto všech běžných obilovin kromě ovsa, který má latu. Pšenice, ječmen, žito, triticale - během posledních fází dozrávání se jejich klasy začnou postupně otáčet z původní zcela rovné polohy 0 stupňů kolmo vzhůru až do konečného stavu 180 stupňů, kdy jsou klasy otočené přímo proti zemi. Ječmen je ale velmi citlivý na jakékoliv změny podmínek, které pro něj znamenají výrazný stresový faktor, a otáčení klasu může nastoupit podstatně dřív například právě na plochách, které byly poškozeny elektrickým proudem. Vzhledem ke struktuře a stavbě klasu (osiny) jsou takové změny velmi dobře pozorovatelné proti nezasaženému okolí. U pšenice, žita, triticale nastupuje otáčení klasu až ve fázi konečného dozrávání, kdy už jsou zrna téměř plně vyvinuta a rostliny jsou převážně suché. Už dávno pozbyly podstatnou část zelené barvy a dozráváním se jen dál zbavují vlhkosti (jarní odrůdy po začátku července). U ječmene může nastat otáčení klasu  bezprostředně po vymetení (jarní odrůdy přibližně v půlce května), kdy jsou rostliny ještě zcela zelené a zrna v prvních stádiích mléčné zralosti. Dojde k němu převážně právě jen na místech, která byla zasažena elektřinou po výboji blesku. U pšenice, žita, triticale zasažených elektrickým proudem z výboje blesku nastane zpomalení dozrávání (obdoba přesazovacího efektu), a otáčení klasu proto nastane naopak spíš později. U pšenice, raže, triticale zasiahnutých elektrickým prúdom z výboja blesku sa vďaka ich vetšej mechanickej pevnosti na priebehu otáčaní klasu oveľa výraznejšie ako ochabnutie prejaví spomalenie dozrievania (obdoba presadzovacieho efektu), a otáčanie klasa preto môže v takých prípadoch nastať väčšinou naopak až pozdejšie

*****

     Pokud by totiž kterýkoliv průzkumník kruhů v obilí jednou jedinkrát v životě navštívil pole i na místech, kde je obilí normálně, nepravidelně polehlé, na zemi ležící, bez jakýchkoliv náznaků pravidelnosti, to čemu tak vznešeně říkají Expulsion Cavities by našel i tam. Zjistil by tak, že i na místě, kde podle něj se nevyskytovala žádná "záhadná, nadpřirozená" energie, dochází k naprosto stejným růstovým změnám a ohnutí kolének, i Expulsion Cavities (Exploded Nodes) se vyskytují v neztenčené míře. Z toho je možné zcela beze zbytku objektivně odvodit, že nadpřirozené ani jakékoli jiné (mimozemské) energie k jejich vzniku vůbec není zapotřebí.

 

     Poznámka: není vůbec vyloučeno, že někteří "průzkumníci" uvedená místa (s běžně, nepravidelně polehlým, se stébly ohnutými k zemi obilím) i navštívili, a skutečnost, že se tam vyskytují naprosto stejně deformovaná kolénka a rostliny, jednoduše odborné i laické veřejnosti zatajili. Pro něco takového už je ale možné použít termín "prasárna nejhoršího kalibru", a dopustit se jí dokážou jen lidé velice nízkých morálních kvalit.

 

     Průzkumníkům kruhů v obilí bude na tomto místě udělena jedna dobrá rada. Nemusí se už vůbec namáhat fotografováním jednotlivých stébel, jejich nejrůznějších deformací a ohnutých kolének. Takových snímků se každoročně objeví na internetu několik desítek, nejvýš stovek. Odbornou i laickou veřejnost tím poněkud matou. Můžou si být dokonale jisti, že na všech ostatních polích celého světa, kde je obilí polehlé, na zemi ležící zcela nepravidelně, vypadají stébla naprosto stejně. Je jich "jen" o něco víc. Odhadem 1015 ročně. To by nevyfotili. Pan profesor Ernest Rutherford tvrdil, že ve vědě by člověk neměl sázet nikdy proti kursu většímu, než je 1012 ku 1.

 

     Je dokonce možné provést Slepý Pokus s aktivním zásahem experimentátora, opatrně některé rostliny ohnout téměř až k zemi, zatížit, nechat je růst nějakou dobu ve změněné poloze, a pozorovat jak se budou chovat jejich kolénka. V takovém případě totiž existuje naprostá jistota, že na rostliny nepůsobila žádná jiná další dodatečná síla, a to, co se s nimi odehrává, není způsobeno absolutně ničím jiným než působením geotropismu a fototropismu. Nevyskytovala se tam žádná záhadná energie, ani plyn uvolňovaný elektrolýzou nebo termickými pochody. Přesto průzkumníci kruhů v obilí si mohou být naprosto jisti, že to, čemu oni říkají Exploded Nodes nebo Expulsed Cavities se po nějaké době zcela neodmyslitelně na (některých) popisovaných stéblech objeví.

 

     Každý, opravdu každý, a ještě jednou a naposled opravdu každý člověk na celém světě má možnost zhotovit naprosto stejné fotografie ohnutých a prodloužených kolének, stačí jen aby vyrazil na jakékoliv pole (stačí i trávník, lipnicovité jsou všude) do vzdálenosti v průměru ne větší než několik set metrů od svého bydliště. Během vegetačního období se tam jistě nějaké ty polehlé nebo ohnuté rostliny objeví, a i kdyby ne, mohou vyfotografovat svými digifoto nebo mobily následky působení fototropismu a geotropismu na rostliny vychýlené mechanicky ze vzpřímené polohy v blízkosti kolejí po traktoru. Každopádně ale na každém kilometru čtverečním obilných polí v průměru nejméně několik stovek metrů čtverečních zcela běžně polehlého, na zemi ležícího obilí nalézti možno jest. Tak to prostě v přírodě chodí. (Zemědělsky obdělávané)

 

V mírném pásmu, do kterého patří Česká republika i přilehlá Evropa, dochází v průměru ke 2 - 3 výbojům blesku na kilometr čtvereční ročně. Uvedené 2-3 výboje na kilometr znamenají výboje elektromagneticky zaregistrované. V každém z nich může být kromě prvního Return Stroke obsažena řada následných (3 - 5, ale i 15) RS, které mohou dopadat do přibližně stejného místa. Někdy do naprosto téhož místa, ale v některých případech i desítky až stovky metrů od sebe. Každý z vyjmenovaných RS může obsahovat řadu, až desítky paralelních ramen, která mohou v některých případech dopadat i dál než jen několik set metrů od sebe. Popsané skutečnosti znamenají, že jeden kilometr čtvereční polí mohou v průběhu roku zasáhnout v průměru někdy dvě ramena bleskového výboje a nic víc, ale také až několik set.

 

     Průzkumníkům obrazců v obilí nezbývá než co nejdůrazněji doporučit, aby od některé příští sezóny velmi důsledně navštěvovali i místa, kde je zcela běžně, naprosto nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí (nebo aby tak učinili alespoň jedinkrát, poprvé v životě), a pokusili se vyfotografovat rostliny a jejich fyziologické změny na takovém místě, a aby se pokusili i pochopit, co se tam asi odehrávalo. Malá nápověda: naprosto to samé, jako na místech, na kterých jsou nalézány i obrazce pravidelné. Jen se tam neodehrály velmi náhodné a výjimečné projevy interference a rezonance, ani jakékoliv jiné velmi náhodné efekty, které by daly vzniknout alespoň osamocenému kruhu.

 

     Poznámka: doporučení z předchozího odstavce, ani z dalších odstavců před ním se netýká průzkumníků Crop Circles a fotografů z Itálie, kteří něco takového zjistili již před mnoha lety. Jeden odkaz z vděčnosti a s pochvalou například sem: www.cropfiles.it. Fotografují nepravidelné plochy snad už odjakživa.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Někteří lidé si myslí, že Země trpí horečkou. Vědci se nás snaží přesvědčit, že i Mars  má vlastní oteplování. To vedlo některé lidi, ne nutně vědce, k přesvědčení, že Mars a Jupiter, kteří nesignovali Kjótskou smlouvu, jsou obydlené strukturami, které prohánějí svá meziplanetární SUV-čka mezi Saturnovými prstenci. Fred Thompson
z