Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v obilí - "Duch"
Pokud byl výboj blesku opravdu extrémně silný, je vidět stín obrazce i ve sněhu nebo obilí další rok
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Jak nekonečně příjemné je potkávat lidi hloupější než jsme my sami. Milujme je už jen za to, že existují. J.K.Jerome
Nesmíš se hned vzdávat naděje, i když je to úplně beznadějné.  Musíš doufat!
Vědecký výzkum vychází hlavně z pocitu, že něco není v pořádku.       T.Carlyle

V zimě nebo další rok-otisk obrazce ve sněhu nebo obilí

PagPh
Všechno záleží na energii výboje. Pokud byla extrémně vysoká, je možné spatřit stín deformovaného obrazce i ve sněhu nebo v obilí další rok. Ve velmi vzácných případech pozorovatelný i po 2 letech (Kozárovce)

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

Výboj blesku - vytváří "Duchy",fantomy, přízraky, kopie

Jak se to stane? Něco jako stíny, zrcadlení, otisky - v zimním sněhu nebo příští rok, stejný obrazec, podobný, ale jen velmi lehce naznačený ...

 

Všechno způsobila příroda - chemie, fyzika, biologie. V podzemí byly uskutečněny rozsáhlé fyzikální a chemické změny. Bylo vytvořeno znatelné množství rozpustných chemikálií, které se liší od běžných podmínek. Extrémně vysoké množství elektrické energie dodané obrovským impulsem výboje blesku je příčinou elektrolýzy organických a anorganických látek v podzemí, vysokonapěťové disociace a rozkladu kapalin par a pevných látek v podzemí, další velké chemické změny - pyrolýza se stala v důsledku tepla, které vyrobil týž impuls (i fyzikální - dehydratace). Velké množství chemických látek, rostlinám škodlivých, vzniká přímo v tělech rostlin, a jsou vylučovány do půdy kořeny, nebo se tam dostanou po zaorání.

 

Výboj blesku může vytvořit v půdě velké množství škodlivých látek (nejen pro rostliny, ale i pro člověka, viz Varování). Některé z těchto škodlivých chemikálií můžou zůstat v půdě i víc než půl roku, a způsobit vytvoření podobného obrazce v příštím roce oslabením rostlin, zhoršením vývoje a nedostatečným vzrůstem.

 

 

Určité množství energie může být uloženo v půdě díky termochemickým změnám chemické (nebo jen fyzikální) struktury některých tam obsažených sloučenin. Silikáty, oxid železitý, ferosilikáty, alfa - beta exotermické a endotermické změny modifikace krystalových struktur, změněné množství krystalové vody (dehydratace) a další podobné vratné termochemické změny. Podobně změněné chemické sloučeniny (hlavně fyzikální změny), můžou přetrvávat pod povrchem půdy řadu měsíců, a když nastanou změny vlhkosti a teploty, například po napadnutí sněhu, začnou vyzařovat absorbovanou tepelnou energii (podobně jako např. bezvodý síran měďnatý po přidání vody vyzařuje velké množství energie, probíhající fyzikální změna je silně exotermická). Uvolněné teplo se poměrně rychle projeví vytvořením obrazce ve sněhu.

 

Řada sloučenin v půdě mohla být zbavena části krystalové vody během výboje prostřednictvím obrovské energie, které vyzařuje. Po napadnutí sněhu může být absorbována chybějící voda a uvolní se energie, absorbovaná během výboje.

 

Například připojená fotografie je z Kozárovic, Slovensko

GPS: N 48°17'56.33" E 18°31'46.53" 

Bohatá dokumentace zde, velmi podrobný popis,

velmi podrobný nákres;

předpokládané datum vzniku 11.7.2009 (polehnutí, ohnutí stébel k zemi

 

obrazec pozorovatelný i ve sněhu v zimě 2009/2010, v řepce během vegetačního období 2010 a pozorovatelné náznaky se vyskytovaly i ve vegetaci v roce 2011. Nad polem se pravděpodobně během bouřky odehrálo pravé ohnivé peklo (odhadované datum bouřky květen - červen 2009), a není vůbec vyloučeno, že blesk který do pole dopadl a obrazec svými interferencemi vykreslil, o mnoho převyšoval půl milionu ampér. Není vyloučeno, že by se mohlo jednat o jeden z nejsilnějších výbojů blesku, jaký kdy byl na světě naměřen. Obrazec svým tvarem patří mezi takzvané "motorové typy", což jsou obrazce, které svým tvarem připomínají děje odehrávající se uvnitř válce vznětového nebo spalovacího motoru (lze najít například na Youtube, snímáno vysokou rychlostí).

 

Bude doplněno.

 

Tvůrce stránek www.uforevue.sk je třeba pochválit za velmi propracované zpravodajství o kruzích v obilí, naprosto objektivní, nezatížené jakýmikoliv nadpřirozenými, esoterickými nebo mimozemskými úvahami, což je téměř s podivem, vzhledem k tomu, že stránky se v první řadě zabývají úvahami o UFO a nadpřirozených jevech. Veškeré jejich zpravodajství o obrazcích v obilí je ale od jakýchkoliv podobných úvah zcela oproštěno, a to se netýká jen obrazce v Kozárovicích. Všechny jsou doplněny bohatou fotografickou dokumentací, GPS údajem, mapovými podklady, velmi přesným a podrobným nákresem obrazce. Je proto možné o jejich zpravodajství o obrazcích v obilí prohlásit za zcela bezkonkurenčně nejlepší, jaké na světě existuje. Především GPS informace, tento jeden z nejdůležitějších údajů, téměř kterékoliv existující stránky věnující se problematice Crop Circles považují za něco naprosto zbytečného, prakticky odpad, a ani se nenamáhají ho u snímků uvést. Samozřejmě existují výjimky, například některé německé stránky se v poslední době v tomto ohledu hodně ukáznily, a jistě přibudou další.

 

Za všechnu objektivně udělitelnou chválu o zpravodajství týkající se obrazců v obilí je možné udělit autorům slovenských stránek uforevue.sk 1+, jedničku s hvězdičkou (1++)

 

Poznámka o GPS: autor stránek vlastní pravděpodobně jednu z nejrozsáhlejších sbírek ověřených GPS údajů k nálezům kruhů v obilí z celého světa (500+), Anglie, Německo, Dánsko, Holandsko, Itálie, Česká republika, Slovensko, USA a další

 

Víc, jen z Anglie už jich je přes 1000.

 

Časem bude zřízena stránka (zde), která se jim bude věnovat podrobněji.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Vědci nyní věří, že primární biologickou funkci prsou je dělat z mužů hlupáky.  D.Barry
Být hlupákem, to není vůbec laciná záležitost. Čím jste hloupější, tím víc to leze do peněz. S.Brown
Nikdy není třeba rozebírat to, co už je hotové. Je třeba se starat hlavně o to, co zbývá dodělat. M.Curie
z