Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Velmi důrazné varování!
Návštěvníci Crop Circles jsou velmi často zcela nevědomě vystaveni účinkům působení tvrdých drog a smrtelně jedovatých látek!
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Dovolíme planetám, měsícům, Slunci, vesmíru, i systémům vesmírů, řídit se přírodními zákony miliony let, ale chceme, aby i nejmenší hmyz byl utvořen během okamžiku speciální akcí.  Charles Darwin
Člověk, nemající představivost, je bez křídel.  M.Ali
Každý zemře. Ne každý ale opravdu žije. W.Wallace

Extrémní množství energie přináší extrémní nebezpečí

PagPh
Pokusní králíci. Návštěvníci Kruhů v Obilí se nevědomě vystaví poměrně značné expozici jedů, s největší pravděpodobností CO (oxid uhelnatý), ale i řadě jiných zvlášť nebezpečných jedů a halucinogeních látek.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Varování před obtížně předpokládatelnými následky

Upozornění především pro těhotné, nemocné, invalidní, "v deprézi"

a podobné případy: nikdy nenavštěvujte obrazce Kruhů v Obilí !!!

 

 

Upozornění především pro uživatele kardiostimulátorů:

nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nenavštěvujte obrazce Kruhů v Obilí !!!

(případně s defibrilátorem v batohu a pohřebními zřízenci v zádech)

 

Upozornění především pro mladé jedince: delší nebo častější návštěvy

Kruhů v Obilí mohou zapříčinit neplodnost!

 

Upozornění především pro ženy odpovídajícího věku: pravidelnost vaší periody může být návštěvami Kruhů v Obilí velmi vážně narušena!

 

Upozornění pro ostatní, nepoučitelné a rádoby riskující jedince ("adrenalin"): návštěva Kruhů v Obilí může vážně poškodit vaše zdraví, ale i především vaše mikroelektronická zařízení (kamery, fotoaparáty, notebooky, mobily a jiná podobná i multifunkční zařízení), která pro vás pravděpodobně znamenají víc, než to zdraví...

 

Zde je možné se podívat na jednu průměrnou, zcela běžnou nukleární elektrárnu (2000MW, Temelín, jižní Čechy)

 

 

rozkládá se na ploše několika čtverečních kilometrů, stejně jako jakákoliv jiná atomová elektrárna, větší nebo menší

 

pro zajímavost: při plném výkonu 2000MW (2x109W) by její generátory dodávaly  při napětí jeden milión voltů do elektrické sítě proud 2000 ampér, tato čísla si, prosím, dobře zapamatujte

 

Během návštěvy kteréhokoliv obrazce v obilí jsou jeho návštěvníci přítomni na místě, kde před nějakou dobou (může to být i jen několik hodin), pracovalo několik miliónů nebo miliard takových elektráren najednou. Sice pouze velmi krátkou dobu, zlomek sekundy (několik set milióntin), ale pracovaly.

 

V počátečním okamžiku na ploše pouze několika milimetrů čtverečních (nebo v celkovém objemu do 1m3).

 

Pokud by se přesně v okamžiku, kdy se tak stalo, nacházel přesně nebo velmi blízko místa, kde se tak stalo, jakýkoliv objemnější živočich, nebo člověk (jakéhokoliv objemu), vypadal by po akci podobně, jako živočichové na ilustrativním snímku.

 

Na místě se může nacházet až nepředvídatelně velké množství velmi nebezpečných chemikálií, v toxikologické praxi označovaných jako Zvlášť Nebezpečné Jedy, pro jejichž skladování a přepravu platí jedna z nejpřísnějších pravidel, jaká byla kdy v historii lidstva ustanovena. Zde se naprosto volně, bez jakéhokoliv omezení, pohybují stovky až tisíce lidí denně, jako by si vyrazili na pláž za městem. Jejich volba.

 

Kromě ZNJ, mnoho z nich v plynném stavu, se zde může nacházet pod zemí nazanedbatelně velké množství statické elektřiny (miliony Joulů i víc), a ještě mnohem víc akumulovaného tepla. Obě tyto veličiny mohou přispívat k další tvorbě volných radikálů, vysoce excitovaných atomů a molekul, ozón a jiné sloučeniny s velmi vysokým oxidačním nebo redukčním potenciálem, které dále přispívají toxickému charakteru studovaných lokalit.

 

Jedná se o záležitost velmi lokální, na rozdíl od například chemického nebo radioaktivního celoplošného zamoření, a zvířata se takovým místům zjevně úzkostlivě vyhýbají (pozorováno), na rozdíl od lidí. Rostliny by se takovému místu jistě také raději vyhnuly, kdyby měly nožičky, což nemají, tak se alespoň snaží zahynout nebo "být spotřebovány", aby dál nepřenášely poškozenou genetickou informaci.

 

Především v kovových (železných) potrubích v podzemí, po kterých část nemalé elektrické energie samozřejmě nějakou chvíli probíhala, zůstal nějaký ten "zbytkový magnetismus" (ZDE bude víc informací). Podobně i nejrůznější železné součástky a nářadí, včetně otěrů železa z obdělávacích strojů, kterými rolníčci po staletí svá políčka obdělávají, a z nich vzniklého oxidu železnato - železitého (rez - ještě poněkud hydratovaný, ale stále dostatečně magnetický materiál). To je ale všechno jen nepatrné množství ve srovnání s přirozeným obsahem železa v půdě (3%). Všechny jeho sloučeniny mohou být v průběhu výboje katodickou a pyrolytickou redukcí na nějakou dobu přeměněny zpět na kovové železo.

 

Jedinou příčinou, která všechny popisované změny, chemikálie a anomálie způsobila, byl Výboj Blesku. Značnou část energie (víc než 99%) sice vyzářil nad zemí, protože se ale v případě i jen průměrného výboje jednalo o energii kolem miliardy (109) Joulů, zbyde toho i na podzemí dost. V případě silnějších výbojů je přenášena celková energie i víc než 1012 Joulů. Opravdu ojediněle se pravděpodobně mohou vyskytnout výboje 1014, snad i 1015 J.

 

Také možné, že na místě je stále přítomen vysoký obsah zbytkové statické elektřiny. Možnost změřit. (obrázek)

 

Každý, kdo by se chtěl pokusit takovou zbytkovou statickou elektřinu změřit, by si mohl připadat asi jako že se snaží změřit vzdálenost mezi galaxiemi, a koupil si na to posuvné měřítko...

 

Vyskytuje se tam také velké množství tepla, nahromaděného podzemní (není tak nebezpečné, ale?). Jeho přítomnost je možné ověřit a změřit. Termokamera, termovize.

 

Také se tam vyskytuje zbytkové magnetické pole (anomálie kompasu, není tak nebezpečné, ale?) díky předcházejícímu opravdu nepředstavitelně obrovskému electromagnetickému impulsu.

(impuls nese zkratku LEMP a magnetismus LI(R)M, LIM)

 

Jedinou příčinou všech popsaných nepochopitelných a obtížně vysvětlitelných efektů (včetně Kruhů v Obilí), je Výboj Blesku

 

Výboj blesku dokonce vytvoří na místě malé množství Roentgenova a gamma záření a některé zatím nepříliš ověřitelné zprávy dokonce tvrdí, že v plazmě výboje (teplota okolo 30 000K) dokonce může docházet i k některým typům termonukleárních reakcí (Proton - Proton nebo Deuteron - Proton)

 

Mnoho informací je možné získat například zde:

Lightning: Physics and effects, V. A. Rakov, M. A. Uman, Cambridge University Press 2003 (2007), ISBN 0-521-58327-6

Nachází se tam opravdu řada z vyjmenovaných "naprosto nepochopitelných fenoménů"

Například Lightning Electromagnetic Pulse, (LEMP), bouřková statická elektřina.

 

Lightning Induced Remanent Magnetism (LIRM, LIM) je možné s trochou úsilí najít pomocí google, (dát něco lepšího, spíš z archeologie)

 

Velmi zajímavým faktem je skutečnost, že na místě nikdy nebyl nalezen žádný Fulgurit. Nicméně tam, kde nikdo nikdy nic nehledá, tam také ani nikdo nikdy nic nenajde. Prokazatelným faktem totiž je skutečnost, že na žádném místě výskytu Kruhu v Obilí nebyly nikdy provedeny ani minimální výkopové práce, a fulgurity se jistě nacházejí spíš v podzemí. Přitom ale je nebo bude na některých jiných stránkách výslovně zdůrazněno, že na některých místech nálezu Kruhů v Obilí nebo v jejich bezprostřední blízkosti by se opravdu v nehlubokém podzemí (ale pod úrovní hluboké orby) opravdu něco zajímavého nacházet mohlo (Archeologie) a na některých takových místech se dokonce opravdu něco zcela prokazatelně nachází. Inženýrské sítě - viz Čáry v Obilí, nebo nějaké (pravděpodobně kovové) Předměty v Podzemí, jak se zmiňuje příslušný odstavec stejné stránky.

 

Něco fulguritům alespoň podobného ale přeci jen možná někdy nalezeno bylo, zmínka bude později umístěna zde. (kuličky SiO2 které jeví znaky působení teploty několik tisíc stupňů)

 

Je možné, že na místě byl někdy počáteční potenciálový rozdíl (napětí, potential difference, p.d.) mezi mrakem a zemí okolo 5 miliard voltů (5x109) a vrcholový proud občas přesahuje půl milionu ampér (0,5x106 A).

 

Úhrnné množství energie, vyzářené jedním průměrným bleskem, se pohybuje v rozmezí 109 až 1010 J

a plně naložený nákladní automobil (40 tun) by s jeho pomocí ujel mnoho set kilometrů

(5x109 J je okolo 1400 kWh, což je ekvivalent například 140 litrů nafty, nebo 1 tuny TNT). Vrcholový proud (jenom) průměrného blesku je okolo 30 000 ampér.

 

V případě extrémně silných, ojedinělých až abnormálních výbojů, ke kterým dochází jen velmi zřídka několikrát do roka na celém světě, by na jeho energii ujel ne nákladní automobil, ale nákladní vlak, a ne několik set kilometrů, ale několikrát dokola kolem zeměkoule...

 

O jedech jsou už na některých jiných stránkách mnohem výstižnější informace, najít a zkopírovat sem. Spíš k začátku. Zbytek líp seřadit.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Pokud se mnou herec chce konzultovat svou roli, řeknu: -'Je to ve scénáři.' -'Ale jaká je moje motivace?' -'Váš plat.' A.Hitchcock
Žádný zázrak ve skutečnosti neporušuje přírodní zákony. C.S.Lewis
Člověk je schopen uvěřit v nemožné, ale nedokáže uvěřit v neuskutečnitelné. O.Wilde
z