Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Lokalizace výboje blesku
Kruhy v Obilí: Nejjednodušším důkazem souvislosti pravidelných obrazců a výbojů blesku je lokalizace
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Věda nabízí důkazy, ale bez jistoty. Kreacionisté nabízejí jistotu, ale bez jakýchkoliv důkazů.  C.E.Montague
Fakta jsou pro vědce tím, čím je pro ptáky vzduch. Bez nich nedokáží létat. Linus Pauling
Problém není existence přebytku hlupáků, ale to, že blesky směřují jinam než by měly.  M.Twain

Kruhy v Obilí, Agrosymboly Lokalizace výboje blesku

PagPh

 

 

Lokalizace bleskového výboje

O principech lokalizace výbojů blesků není třeba se sáhodlouze rozepisovat. Nejpodstatnější skutečností je informace, že lokalizace je možná a existuje. Následuje stručný popis ze stránek EUCLID.com, na nichž je samozřejmě možné vyhledat mnohem podrobnější informace. Každý výboj blesku je zachycen jako rádiový signál, prostřednictvím detektorů, kterých je po celé Evropě asi 140, a následným počítačovým zpracováním je určena jeho poloha zásahu s přesností na několik desítek metrů, někdy i lépe.

 

Aktuální EUCLID mapa detekce blesků

 

http://www.euclid.org/links.html - zajímavé odkazy týkající se detekce blesků

 

Technologie

V současnosti se celá síť skládá z přibližně 140 senzorů v různých státech evropy, zapojených do celoevropské sítě detekce blesků.

Všechna data o jednotlivých výbojích jsou zachycována elektromagnetickými senzory, která prvotní data zasílají k centrálnímu zpracování. Použitý systém využívá technologii a software vyvinutý ve Vaisala (Tucson, AZ). Každý senzor zachycuje elektromagnetické signály, vyzařované během výbojů blesku. Časové údaje přebírá ze satelitního systému GPS.

Pro každý výboj je zaznamenán především přesný čas a intenzita zaznamenaného signálu. Polarita a proud, počet a parametry signálů z následných výbojů.

Data ze všech senzorů celé sítě jsou v reálném čase koncentrována a okamžitě odesílána do dvoch nezávislých centrálných operačních center Euclid. Jsou tam okamžitě zpracována, je z nich vypočtena a určena přesná poloha výboje a další vlastnosti, kromě toho jsou předepsanými způsoby data korigována pro získání co nejpřesnějších výsledků. Získané údaje jsou okamžitě odesílány do servisních operačních center Euclid, a do národních spolupracujících center. V nich jsou převáděna na obrázky aktualizované v reálném čase, zobrazující aktivitu blesků nad územím celé Evropy a nad jednotlivými státy. Veškerá získaná data o naměřených výbojích jsou ukládána a archivována pro účely jakéhokoliv pozdějšího zpracování, analýzy a statistiky.

 

Užitečné odkazy (tabulka převzata z euclid.com)

LIGHTNING DETECTION - MEZINÁRODNÍ STŘEDISKA DETEKCE BLESKŮ
ALDIS - síť detekce blesků Rakousko
METEORAGE - Detekce blesků a dodavatel software pro jejich zpracování ve Francii
METEOFRANCE - Národní Meteorologický Ústav, Francie - vlastník francouzské sítě detekce blesků a detektorů
BLIDS - "BLitz Informations Dienst von Siemens", Síť detekce blesků v Německu, vlastněná Siemensem
SCALAR - Síť detekce blesků ve Slovinsku
Instituto Nacional de Meteorologia - Španělský národní meteorologický institut, vlastník sítě detekce blesků ve Španělsku
SINTEF - vlastník sítě detekce blesků v Norsku
The Finnish Meteorological Institute (FMI) , vlastník sítě detekce blesků ve Finsku
CESI SIRF - sít detekce blesků v Itálii
INFORMACE O BOUŘKÁCH A BLESCÍCH
tigger.uic.edu Výzkumný program, zkoumající zásahy blesků
lightningsafety.com Národní ústav ochrany proti zásahům blesků
www.usatoday.com USAtoday, stránka s mnoha informacemi a odkazy o blescích
lightning.nmt.edu Langmuir Laboratory, výzkumná laboratoř extrémního počasí a blesků USA
wwwghcc.msfc.nasa.gov Globální centrum hydrologie a klimatu, instituce NASA
www.spc.noaa.gov SPC, centrum předpovědí bouřek instituce NOAA
www.nssl.noaa.gov Národní laboratoř výzkumu prudkých bouřek, instituce NOAA
METEOROLOGICKÁ CENTRA
www.magmacom.com Magmacom, odkazy na meteorologické weby celého světa
www.noaa.gov NOAA Národní výzkum oceánu a atmosféry - USA
www.met-office.gov.uk British Met Office
www.meteo.fr MeteoFrance
www.dwd.de Deutsche Wetterdienst
www.meteoswiss.ch MeteoSwiss
MEZINÁRODNÍ LABORATOŘE VÝZKUMU BLESKŮ
www.cenelec.org CENELEC Evropská komise pro standardizaci v elektrotechnice
www.cigre.org CIGRE Mezinárodní rada pro elektrické sítě vedení Velmi Vysokého Napětí
www.ieee.org IEEE Institut elektrického a elektronického výzkumu

 

 

Princip výboje blesku

Co je to blesk?

Během výboje blesku dojde k přemístění významného množství náboje mezi dvěma nabitými objekty. Bleskové výboje mohou probíhat jako cloud-to-cloud (CC, mrak-mrak), tzv. cloud-to-air (CA, mrak-vzduch), a cloud-ground (CG, mrak-země). Buienradar.nl poskytuje on-line data o blescích mrak-země. Cloud-to-ground, blesky z mraků do země mají největší vliv na náš každodenní život. Úder blesku může zabít, zničit zařízení, zapříčinit požáry, a je nejběžnější příčinou přibližně 70% výpadků napájení elektrické sítě.

 

Výboj

Průběh výboje blesku se skládá z několika fází, z nichž první se anglicky nazývá "Leader" (stupňovitý nebo mžikový), který je okem neviditelný. Během něho dojde k utvoření vodivé cesty mezi mrakem a zemí, která je pak použita pro hlavní výboj elektrické energie. Tento výboj se nazývá "Return Stroke", hlavní výboj. Je to oslepující bílý záblesk světle, během něhož se vzduchový kanál ohřeje asi na 30 000 °C, následovaný ohlušující explozí hromu, způsobenou nadzvukovým šířením ohřátého vzduchu do okolí. První výboj je často následovaný několika dalšími, které následují po několika setinách sekundy. Až 20 nebo více takových sekvencí Leader / výboj může proběhnout za sebou, a to je důvod, proč blesky často vytvářejí dojem blikání, míhavého impulzu.

 

Blesk

Všechny výboje, které se odehrají v průběhu okamžiku nepřesahujícím jednu vteřinu, a ve vzdálenosti menší než 10 km od prvního výboje, bývají sdruženy dohromady a nazvány jednoduše "Blesk" nebo "Výboj blesku". Tak bývá dohromady potenciálně sdružena jedna událost výboje blesku do jedné společné viditelné události.

 

Real-time, v průběhu reálného času

Real-time znamená zpracování informací, okamžitě potom co jsou doručeny do centra zpracování. Proces, který se nezabývá jejich "real-time" zpracováním slouží například k jejich uložení pro účely pozdějšího zpracování. Systém detekce blesků - data jsou přebírána ze všech senzorů, odkud okamžitě putují do místa, kde jsou centrálně zpracována.

 

Projekce

Země je zhruba koule. Při potřebě zobrazení sférické zemi na ploché obrazovce monitoru je třeba využít trochu matematického modelování nazývaného projekce. The earth is roughly a sphere. To view the spherical earth on the flat screen of a monitor requires a bit of fancy math called a projection.

 

Time-Zone

Web www.buienradar.nl - stránky zpracovávají převážnou většinu časových pásem v Evropě. Lightning Observer, Lightning Explorer a Lightning Advisor.

 

Acronyms

EUCLID - European Cooperation for Lightning Detection

BLDN - Benelux Lightning Detection Network

CELDN - Central European Lightning Detection Network

 

Kompletní charakteristika negativního výboje blesku mrak - zem

 

Stupňovitý počáteční výboj (Stepped leader)
Délka kroku 50 m
Časový interval mezi kroky 20 - 50 μs
Proud krokového výboje >1 kA
Náboj osamoceného kroku >1 mC
Průměrná rychlost šíření 200 km / s
Celková doba trvání 35 ms
Průměrný proud 100 - 200 A
Celkový náboj 5 C
Elektrický potenciál ~ 50 MV
Teplota v kanálu výboje ~ 10.000 K
První Return Stroke založeno na měření u základny kanálu blesku.
Špičkový proud 30 kA
Maximální strmost nárůstu proudu >10 - 20kA / μs
Doba nárůstu proudové křivky (10 - 90 %) 5 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 70 - 80 μs
Přenesený náboj 5 C
Rychlost šíření 100 - 200.000 klm / s
Průměr kanálu výboje ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanálu výboje ~ 30.000 K
Dart leader
Doba trvání 1 - 2 ms
Náboj 1 C
Proud 1 kA
Napětí ~ 15 MV
Rychlost šíření 10 - 20.000 klm / s
Teplota v kanálu výboje ~ 20.000 K
Dart-stepped leader
Délka kroku  10 m
Časový interval mezi kroky 5 - 10 μs
Průměrná rychlost šíření 1 - 2.000 km / s
Následný Return Stroke založeno na měření u základny kanálu blesku.
Vrcholový proud 10 - 15 kA
Maximální strmost nárůstu proudu 100kA / μs
10-90 % strmost nárůstu proudu 30-50 kA / μs
Doba nárůstu proudové křivky (10-90 %) 0.3 - 0.6 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 30 - 40 μs
Přenesený náboj 1 C
Rychlost šíření 100 - 200.000 km / s
Průměr kanálu výboje ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanálu výboje ~ 30.000 K
Pokračující proud (delší ~ 40 ms) Zhruba 30 až 50% blesků obsahuje proudy doby trvání delší než ~ 40 ms.
Proud 100 - 200 A
Doba trvání ~ 100 ms
Přenesený náboj 10 - 20 C
M-component založeno na měření u základny kanálu blesku.
Vrcholový proud  100 - 200 A
Doba nárůstu proudové křivky (10-90 %) 300 - 500 μs
Přenesený náboj 0.1 - 0.2 C
Kompletní výboj blesku
Celková doba trvání 200-300 ms
Počet výbojů v jeho průběhu 3-5 (přibližně 15 až 20 procent blesků se skládá z jediného výboje).
Průměrný interval mezi výboji 60 ms
Celkový přenesený náboj 20 C
Celková přenesená energie 109 - 1010 J

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

některé další shrnující informace:

Kruhy v obilí, další Kruhy v obilí - Kornkreise (anglicky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Není dobré pokoušet se brzdit pokrok. Nevědomost není nikdy lepší než vědění.  E.Fermi
Angličan považuje za morální, jen to, co je nepříjemné. G.B.Shaw
O manželství se často říká, že je stvrzováno v nebi. Ale to samé platí o hromu a blesku. Clint Eastwood
z