Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Elektrofytopathologie
Vliv průchodu elektrického proudu na růst rostlin, jejich vadnutí, degradaci a odumírání tkání
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Specializované nesmysly až bludy jsou v některých kruzích považovány za pravý punc skutečné vědy. A.Huxley
Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než hlupák od svých přátel. B.Gracian
Odborník je ten, kdo vykonal všechny omyly, které se dají uskutečnit v jeho úzce specializovaném oboru. N.Bohr

Kruhy v obilí, Agrosymboly Elektrofytopathologie

PagPh
zabývá se účinky průchodu elektrického proudu rostlinnými tkáněmi, buňkami i celými rostlinami

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

 

Bude zde například popsána kvantitativní metodika stanovení hodnot prošlé elektrické energie, po kterých dojde k usmrcení stanoveného hmotnostního množství rostlinného materiálu, případně přepočítaného na sušinu. Dál bude zkoumáno a dokumentováno například stanovení letální dávky elektrické energie pro různé rostlinné materiály, vliv rychlosti průchodu proudu (použité napětí), chování rostlinného materiálu po průchodu podletálních, nadletálních i vysoce nadletálnách dávek elektrické energie, a řada dalších jevů.

 

I za velmi nepříznivých podmínek a po polehnutí, ohnutí stébel k zemi se ale mohou rostliny až do úplné zralosti dostatečně nebo téměř zcela vzpřímit, a odevzdat nepoškozenou genetickou informaci v kvalitním zrnu, přestože mechanická pevnost jejich stébel je ve srovnání s nezasaženým porostem nesrovnatelně nižší. Stejně tak může nastat situace, že je zrno těsně před uzráním (u pšenice těsně před fází 89 - plná zralost, rostliny jsou téměř suché, kdy mají rostliny mnohotisíckrát vyšší elektrický odpor než rostliny ve vegetativní fázi. V jejich tkáních mohou být indukována nesrovnatelně vyšší napětí (zjednodušený výklad), to už ale nemusí v DNA jader zárodečných buněk semen natropit takovou "paseku", neboť prochází zcela jinudy. Může ale nastat smutný fakt, že je políčko zcela polehlé, na zemi ležící, i když se zcela zdravou úrodou, a velmi obtížně se sklízí. Bylo by pravděpodobně možné stanovit přesné období fáze vývoje rostliny, kdy v rostlinách energie indukovaná výbojem blesku vyvolá největší škody a zachovat se podle toho. Jedná se zatím samozřejmě o pouhé předpoklady a teorii.

 

 

Jeden z nejzákladnějších a prvních úkolů: změřit odpor (měrný, a pravděpodobně vztažený i k obsahu sušiny) rostlin v různé fázi vývoje

 

je to přibližně 1MΩ/cm u zeleného obilí (měřeno při 40V), to zatím stačí

 

Biotické a abiotické stresové faktory

Z hlediska praktického i experimentálního zemědělství a botaniky je možné následky působení elektrické energie na rostliny zařadit mezi abiotické stresové faktory (další jsou např. nadbytek nebo nedostatek vláhy, světla, kyslíku, nedostatek CO2, minerálů, působení vysoké nebo nízké teploty, mechanický stres). Jejich účinek bývá většinou velmi postupný, vizuálně pozorovatelný až mnoho dní od začátku působení.

 

Kromě toho jsou následky působení elektřiny v některých případech vizuálně téměř totožné s působením herbicidů, které jsou řazeny mezi biotické stresové faktory. Nástup jejich účinků také trvá několik dní, a to i v případě rostlin, které jsou zasaženy vysoce nadletální koncentrací.

 

Botanicko - zemědělský pohled na účinky působení elektřiny na rostlinné tkáně

 

Následky zásahů blesků do zemědělského porostu

jak jsou popisovány v seriózní odborné zemědělské literatuře a webech


porost bavlny, poškozený zásahem blesku

Příklad poškození porostu bavlny. Zde popisované procesy se samozřejmě mohou odehrát i nad jakoukoliv jinou zemědělskou lokalitou, na které jsou zrovna pěstovány plodiny, které se po poškození nemohou položit na zem, protože jim to jejich anatomická stavba nedovoluje. Rajčata, brambory, řepa cukrová i červená, paprika nebo cokoliv jiného. Porost bavlny, poškozený elektřinou  výboje blesku na snímku vlevo. Zdroj - IPM Images (Integrated Pest Management), společný projekt mezi subjekty: The Center for Invasive Species and Ecosystem Health (link), Colorado State University (link), USDA National Institute of Food and Agriculture (link), Southern Plant Diagnostic Network (link), The University of Georgia (link) - Warnell School of Forestry and Natural Resources (link) a College of Agricultural and Environmental Sciences (link).

 

Jedná se o snímek ze seriózního zemědělského výzkumu, žádné absurdní a směšné bludy a výmysly crop circle pozorovatelů. Po delším časovém odstupu od výboje je možné pozorovat poškození rostlin nebo jejich úplné zničení - odumření, nejčastěji v kruhu. O takových případech je možné se dočíst v odborné literatuře, ukázky budou uvedeny např. na podstránkách sci-re, zemědělství.

 

sója poškozená bleskem

Zde jen některé jednotlivé příklady, ve jmenovaných  odkazech nějaké další, mnohem víc a podrobnější údaje je možné najít v profesionální a vědecké zemědělské literatuře, článcích a časopisech. Fotografie vpravo zobrazuje porost sójových bobů poškozený bleskem, z Soybean Disease Atlas (viz), ne parazitická poškození, publikováno na stránkách cipm.ncsu.edu (CIPM), stránky National Science Foundation Center for Integrated Pest Management, North Carolina University (web).

 

Další, velmi seriózní publikovaný text s několika fotografiemi, nazvaný "Záhady" sójových polí (viz), Emerson Nafziger (link), je možné najít na webu University of Illinois, illinois.edu, Integrated Pests Management, ipm.illinois.edu. Jednou z nejdůležitějších myšlenek tohoto článku je, že "důsledky zásahu bleskem do polních plodin se mohou velmi lišit případ od případu". Také potvrzuje, stejně jako na mnoha dalších místech: "Blesk může způsobit symptomy, které by mohly v některých případech být zaměněny za následky chorob, nebo působení rostlinných i živočišných škůdců".

 


poškození bleskem: Sójový Mr. Bean

 

porost papriky zasažený bleskem

Jako další příklad je vlevo umístěna fotografie porostu papriky, která zachycuje následky poškození rostlin výbojem blesku. Kliknutím na fotografii je možné navštívit zdroj - Soil, Crop & Pest Management, Diseases and virus management (link), součást webu University of Massachusetts Amherst, UMassAmherst (web), Centrum pro zemědělství, Massachusetts (link). Na fotografii je opět možné vidět velmi typické, velmi ostře ohraničené, poškození porostu ve tvaru kruhu.

 

Další velmi zajímavý text je možné najít v knize Slunečnice - produkční studie 2007 - viz (web NSA, National Sunflower Association). Na straně 95 se v ní nachází velmi charakteristická poznámka o trávě - čeleď Lipnicovité (Poaceae), což je i většina obilovin. Zatímco slunečnice i plevely zahynou, nebo jsou velmi těžce poškozené, tráva přežije. (Tráva - Lipnicovité - stejně jako většina obilovin, pozn. J. L.)  Přesněji, přežije ho značné procento zasažených jedinců rostlin čeledi Poaceae, a pokračují v růstu, dozrají, i když s viditelným poškozením. Tato jejich poměrně příznačná vlastnost souvisí s vysokou hustotou výsevu. Také je možné se v textu dočíst, co bývá téměř vždy v souvislosti s problematikou výbojů blesků do rostlinných porostů zmiňováno: "Poškození bleskem bývá často zaměňováno za chorobu"

 

Shrnutí předcházejících příkladů pokud jde o rostlinné druhy: 1x obecně, 3x cukrovka, jednou slunečnice, jednou brambory, plus několik dalších. Účinkům výboje blesku na porost kulturních plodin se věnují tisíce odborných článků, které je možné nalézt prostřednictvím internetu, a další desetitisíce i více, které se nacházejí v tištěných periodických i neperiodických publikacích - odborných knihách, časopisech, článcích. Naprosto všude je zdůrazněno, že po výboji blesku do pole se vytvoří poměrně ostře ohraničený kruhový nebo eliptický útvar poškozených, nebo zcela zničených rostlin. Dál je zdůrazněno, že poškození se projeví téměř vždy až několik dnů, týden i déle po výboji blesku. Přeje si snad někdo víc?

 

Zemědělci velmi dobře vědí, že následek výboje blesku mohou laici velmi snadno zaměnit za cokoliv jiného. Škůdci rostlinní i živočišní, nedostatek nebo přebytek hnojiva, působení sucha, vlhka, vysoké nebo nízké teploty, viz odborná literatura. Tam je ale také všude dostatečně spolehlivě popsáno, jak bezpečně zásah blesku od podobných poškození odlišit. Nejčastěji tak, že poškození se po určité době už nešíří dál porostem. Také je často pozorováno, že na takto zasažených místech mohou začít působit nejrůznější další škůdci, ale až později, následně, jen jako druhotný jev. Stejně dobře zemědělci vědí, že následky jednotlivých zásahů blesků do polí s obilovinami se můžou v různých případech velmi podstatně lišit. I tato skutečnost je v odborné literatuře poměrně podrobně popsána. Proto všichni naši milí zemědělci, nechávají spíš jen pro zábavu, diletantské průzkumníky kruhů v obilí dál tápat v jejich bludech a výmyslech.

 

Řada podobných případů byla v minulosti pozorovateli kruhů v obilí skutečně zaznamenána, a zcela mylně považována za výsledek působení nepochopitelných sil. Je to samozřejmě způsobeno především tím, že pozorovatelé, zajímající se o kruhy v obilí, jsou v oblasti zemědělství a botaniky, v naprosté většině totální diletanti, natož v některých odborných vědách rostlinných, například fytopatologii.

 

Vzorek "

kruhů v obilí

" z archivů, pro porovnání s následky zásahu bleskem

Holland, Sevenum, Limburg, 30. 6. 1999

Canada, Essex County, 26. 4. 2004

Argentina, Santa Fe, 29. 12. 2009

Zde malá vsuvka. Na tomto místě jsou pro ilustraci zobrazeny tři fotografie "

kruhů v obilí

" (dvakrát sója, brambory), aby si čtenáři mohli vytvořit ucelenou představu o tom, co všechno jsou "průzkumníci" schopni vydávat za

kruhy v obilí

. Ontario, Essex County, Kanada, 24. 6. 2004. Sevenum, Limburg, Holandsko, 30. 06. 1999. Argentina, Santa Fe, 29. 12. 2009. Podobných fotografií je možné najít v jejich sbírkách desítky, stačí hledat. Je možné najít řadu dalších fotografií, které se fotografiím v předcházejících odstavcích - paprika, sója, bavlna - jednoznačně identifikovaným jako následky zásahu bleskem, také velmi nápadně podobají. Záleží pravděpodobně především na tom, kdo se na podobné místo dostaví dřív. Pokud se jedná o seriózního zemědělského pracovníka nebo výzkumníka, zdokumentuje stav rostlin na pozorovaném místě a zmíní se o něm v některé odborné publikaci popisující následky zásahu blesků do monokultur polních plodin.

 

Několik dalších příkladů účinků blesku na rostliny, jen odkazy

Poškození porostu sójových bobů. Zelí. Salát. Fazole. Kukuřice. Sója.

 

Pohled do trochu vzdálenější minulosti na hodnocení účinků blesků na rostliny


zásah blesku do brambor, 1915, obr. 12a

Choroby pěstovaných plodin a jejich ošetřování, J. J. Taubenhaus, PhD fulltextonline, pozorování zásahu blesku v porostu brambor, Jones and Gilbert 1915 (!), obr. 12a. Strana 74: "Žádné známky mechanického zlomení nebo roztržení stonku nebyly pozorovány". Strana 75: Jones a Gilbert, vysvětlení tohoto jevu: "Když po období sucha náhle proběhne elektrická bouře, a první déšť zvlhčí ornou půdu, zůstává vrstva suché země mezi tímto mokrým povrchem a vlhkou půdou pod ním, a chová se jako špatný vodič elektřiny. Blesk, který zasáhne mokrý povrch země, se rozptyluje všemi směry, horizontálně a pak směrem dolů pod povrch. Postupuje cestou nejmenšího odporu. Stonky rostlin a kořeny, obsahující vysoké procento vlhkosti, jsou lepší vodiče než právě zmíněná vrstva suché půdy. Elektrický proud prochází skrz ně, a tkáně tak můžou být různě poškozeny nebo usmrceny, v závislosti na intenzitě procházejícího proudu." Jedná se o velmi přesný popis některých jevů a principů, spolupůsobících během vzniku kruhů v obilí. Byl sepsán přibližně před 100 lety.

 

Měsíční přehled počasí, (Monthly weather review, docs.lib.noaa.gov, NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration), březen, 1915 (!), str. 135 - hodnoceny účinky výboje blesku do brambor a bavlny, i dalších rostlin. Zemědělci dospěli k názoru, nejen pozorováním bavlny a brambor, že po výboji blesku se po nějaké době v jakékoliv plodině utvoří převážně kruhový útvar poškozených rostlin nebo obilí. Kukuřice, obilniny i tráva vykazují pozorovatelně vyšší odolnost proti elektřině z blesku proti jiným pěstovaným rostlinám.

 

Měsíční přehled počasí, (Monthly weather review, docs.lib.noaa.gov, NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration), srpen, 1920 (!), str. 452 - pozorován účinek výboje blesku na brambory. Další hodnocení účinků výboje blesku na zemědělské rostliny na polích.

 

Phytopathology, American phytopathological society (APS), (1917), fulltext, online.

 

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Nejjistější známkou, že jinde ve vesmíru existuje inteligentní život je, že se nikdy nepokusil o kontakt s námi. B.Watterson
Zkušenost je velmi drahý učitel, ale pro hlupáky jediný možný. B.Franklin
Věda se stává nebezpečná pouze tehdy, když si představuje, že dosáhla svého cíle.    G.B.Shaw
z