Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

 

 

         Část 1        Část 2        Část 3        Část 4        Část 5

 

 

 

Ještě rozdělit na odstavce, udělat nadpisy, vložit odkazy, obrázky

Poznámka: zde na tomto místě měla být umístěna předběžná verze článku, určeného k vytisknutí v některém populárně vědeckém nebo odborném periodiku. Postupem času se ale z původně plánované krátké informativní studie stal "mamut", který již nebude dále měněn, (březen 2011). Může sloužit jako určitá zásobárna informací, ale i jako informativní zdroj pro případné zájemce z řad jmenovaných periodik. Průběžně jsou jen do textu pouze doplňovány nejrůznější odkazy a obrázky. Pro získání podrobnějších informací je možné kontaktovat cropcirclesonline(at)gmail(dot)com nebo lightningsymbols(at)hotmail(dot)com. Na dalších stránkách a podstránkách tohoto webu budou jednotlivé dílčí informace zpracovány mnohem podrobněji.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Část 1

 

27. června 2010, 10:06:35 začato psáto

(Březen 2011 ukončeno. Několik odstavců vepsáno i později, u všech je to ale znatelně zvýrazněno. Později budou pravděpodobně společně přemístěny do jedné, poslední dosud neexistující části. Zatím zůstávají na místě, protože se vztahují k textu nacházejícímu se na místě. Po přemístění na ně bude vést odkaz pojmenovaný datem vzniku)

 

Pro čtenáře, které problematika Crop Circles zajímá, bude nejlepší, aby v textu zmiňovaná filmová díla nikde na internetu nesháněli a nesledovali je, z jejich sledování by se někteří z nich mohli vzpamatovávat i několik měsíců. Jednu výhodu ale zmiňovaná dílka mají – (občas) obsahují řadu leteckých záběrů, z nichž je možné posoudit stav okolní vegetace i poměrně daleko od obrazce, i na okolních polích a dál, na rozdíl od fotografií "umělců" vystavujících své výtvory na internetu nebo je publikující v knihách, které bývají od podobných "zbytečností" velmi často poměrně pečlivě oproštěny. Ne vždy a ne všichni, někteří nám alespoň na 50% fotografií poskytnou i pohled na okolní krajinu, což už lze považovat za postačující. Daleko lepší bude počkat až zmiňované fenomény budou obstarány z fotografií a webů o Crop Circles a umístěny na tyto stránky (kopie zveřejněných článků se budou vyskytovat na některé podstránce www.cropcirclesonline.com nebo www.lightningsymbols.com, jednak v přesné podobě otištěného textu, ale i s odkazy na novější verze především doplňované o zajímavé a důležité fotografie, vysvětlení původu fotografií a způsobu provádění experimentů.

 

Jednu z nejlepších možností seznámení se strukturami nepravidelně polehlé, na zemi ležící no obilí, poskytují stránky italských průzkumníků Crop Circles. Ti předvedou na svých stránkách obrázky bez ořezu, tak jak byly nasnímané. Také jim zcela zjevně už dříve začalo docházet, že se mezi obrazce v obilí řadí i zcela nepravidelná polehnutí, ohnutí stébel k zemi (nejpozději v letech 2005-2007, ale i dřív). Bylo to sice možná způsobeno spíš nedostatkem pravidelných obrazců v oněch letech, při jejich hojnějším výskytu v letech následujících opět poněkud polevili ve svém úsilí. I tak je ale třeba jim za jejich příspěvek k odhalení pravého viníka velmi poděkovat, stejně jako průzkumníkům z Wylatovwa, jejichž obrázky obsahují také nádherně zasažené okolí. Mimochodem, nepravidelně polehlé, na zemi ležící struktury obilí má možnost fotografovat a zkoumat 99% všech lidí na celém světě, aniž by se většinou museli obtěžovat dál než kilometr od svého domova. I v tak nepravidelných strukturách objeví všechny takzvané "typické změny", objevované ve vzorcích odebraných z Kruhů v Obilí. Ohnutá a prodloužená kolénka (nody), i jevy nazývané exploded nodes nebo expulsed cavities. Ten nešťastný slepý pokus, který průzkumníci Crop Circles v opojení ze záhadnosti a mysteriozity jevu nikdy neprovedli...

Ale jak řečeno, možnost má každý obyvatel modré planety. To jedno procento jsou nepohybliví, případně líní jedinci.

 

Milé lictvo! Odpusť ten překlep hned v úvodu, ale byl odpozorován někde v nějakém slohu či deníku kteréhosi žáka 3.B nebo jinde, a okamžitě oblíben. Ale budiž, nechť je vyhověno i jazykozpytným a lingvistickým puristům, tak ještě jednou a správně:

 

Milé lidstvo! Tak už ti zase píšeme. Divíš se, že jsi dosud od nás nic nedostalo? Není divu, my jsem ti také dosud nikdy nic neposlalo. Bylo kdysi, v oněch dávných časech (únor 2008) započato psáno takové sdělení, je tomu už jistě hodně přes dva roky. (vloženo 13. února 2011 - završili jsme třetí rok. Hurá. Vloženo 13. února 2012. Uplynul čtvrtý rok. To už není normální.)

 

Tehdejší úkol ale vůbec nezněl: dokončit a zveřejnit (v minulých časech také velmi často používaný termín dohnat a předehnat), naopak. Bylo toho tehdy rozepsáno víc, na různé strany, víceméně cvičně, ale s jediným cílem: rozepsat, snad i jakž takž dokončit, a potom minimálně rok nechat uležet. On celý ten materiál opravdu vypadal poněkud "horký" a i po odborné stránce dost nestravitelný, než aby se dal veřejnosti jen tak předložit v takové surové podobě. Dalo se jen velmi obtížně odhadnout, co ještě může následovat. Jednalo se totiž o "velmi rozsáhlé pátrání", obrovské pole k úvahám i experimentům. Lze předpokládat, že možná navždy. Nakonec bylo ponecháno v klidu déle než roky dva, ale ven to jednou musí, je to něco jako ta inspirace, jak říká Boleslav P. (P jako Polévka), to musí ven, to je jako ... (doplňte sami).

 

Vloženo 18. července 2010: Ono to stejně možná vypadá, že to klidně může ležet ještě další rok, nebo dva...

 

Mimochodem, ten rok byl vlastně přesně (no, vlastně, Lomikare, rok a den...) dodržen, a základní myšlenka, velice stručné sdělení, opravdu jen absolutní základ, zveřejněna, i když bez jakékoliv publicity, na stránce www.lightningsymbols.com (dnes už neplatí, kopie sdělení bude umístěná zde). To datum je správně, bylo to přesně rok a den po začátku výzkumu (bude vysvětleno). Ale i to je zveřejnění, i když o něm vědělo jen několik lidí (odhadem do deseti). Je vidět, že dvouleté uleženíčko k něčemu bylo, například po "domino efektu" nebylo v teorii ještě před pár týdny (jaro - léto 2010) ani vidu ani slechu, a dnes jej lze považovat za jednu z nejzajímavějších součástí celé teorie. Něco podobného platí o teorii dvojího výboje do téhož místa v rozmezí nejméně několika dnů, ale raději týdnů. No a letecká archeologie začala pootevírat svá velmi zajímavá zákoutí až v roce 2011. Nemůže každý přijít na všechno hned...

A léta běží, vážení. Na začátku roku 2011 bylo jest se začato věnovati letecké archeologii, dokonce knížka byla zakoupena, jako dva písaři, kteří na všechno měli knížku. Určité tušení o možnosti zásahu archeologických reliktů a artefaktů do struktury některých obrazců na poli existovalo od počátku výzkumů (přes čáry v obilí, změny odporu v podzemí a základní předpoklad, že jakékoliv předměty v podzemí mohou přiložit ruku k dílu...) 2011 - tři roky po začátku výzkumu... copak nás ještě čeká?

 

Teorie čeho? Zde se nachází sděleníčko číslo jedna (budou celkem dvě, a teprve ta dvojka, to bude opravdu hlína): Veškeré takzvané Kruhy v obilí (Crop Circles, Crop Circles), not manmade, tj. ty, které neudělali lidé (což jsou, ač je to k neuvěření, téměř bez výjimky všechny, i když z některých dokumentárních filmů věnovaných Crop Circles by se mohl zdát opak), jsou vytvořeny prostřednictvím výboje blesku do pole při bouřce.

 

Jak říká největší génius lidstva, Jára Cimrman (nikoliv úplně přesná citace, ale myšlenkově se shoduje): Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom pochybovat, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak skoro všechno, co s tím nebo proti tomu můžeme dělat.

 

Proti tomuto sdělení se vzedme (samozřejmě zcela marně) obrovská vlna odporu ze strany průzkumníků jevu Crop Circles, kteří se budou nadále bít jako lvi za jeho nadpřirozenost, létající talíře, mimozemšťany, paranormální jevy, inteligenci obilí, myšlenkové procesy zemského jádra, všesvětový, meziplanetární a celovesmírný rozum, nevysvětlitelnost a nepochopitelnost. Dále v textu (nebo až v některém pokračování, původně zamýšlený krátký článek se stále jasněji rozpadá na víc než tři) je jim ale dokonce nabídnuta možnost, jak vše prověřit (naprosto objektivně a vědecky nevyvratitelně), a je jen jejich věc, zda ji využijí.

 

Příznivci a zastánci kterýchkoliv dosavadních, i jakýchkoliv  jiných nevědeckých a pavědeckých vysvětlení se  kromě toho všeho mohou pokusit dokázat tvrzení, že na kterémkoliv místě, kde byl nalezen Genuine Crop Circles, nedošlo nikdy před tím k zásahu blesku do pole, nebo dokonce že tam vůbec žádná bouřka od doby, kdy bylo pole oseto, až do doby objevení obrazce nebyla. Ještě předtím, než se pustí do složitého a náročného bádání, je možné je poměrně důvěryhodně ujistit, že takový důkaz se jim nepodaří sehnat nikdy.

 

Hned na začátku bude uvedena jedna velmi podstatná skutečnost, která všem podobným snahám a námitkám zasadí opravdu velkou trhlinu: jedním z nejzajímavějších faktů (praktickým průzkumem v terénu i v laboratoři mnohonásobně potvrzených, často dokonce samotnými průzkumníky jevu Crop Circles, aniž by cokoli tušili) celé teorie je skutečnost, že mezi výbojem blesku, a vlastním vytvořením - fyzickým vznikem obrazce, respektive jeho vizuálním zpodobněním, což znamená vlastním polehnutím, ohnutím stébel k zemi obilí, může uplynout až mnoho týdnů, a všechny jeho části nemusí vzniknout ve stejném čase, záleží na expozici (první shoda s fotografií), kterou je možné vyjádřit jako intenzitu zásahu (poškození, v první fázi způsobené elektrickým proudem) jednotlivých rostlin, které mohou být zasaženy kromě všeho jiného také elektrickým proudem, který se v nich jen indukoval. Nemusí přitom jít o jediný výboj, ale o celou soustavu ramen jednoho blesku včetně jeho následných výbojů, mezi nimiž se vytvářejí nejrůznější elektromagnetické, elektrostatické i mechanické interference a rezonance. Bouřka někdy předchází objevení obrazce i déle než dva měsíce, bezprostředně po ní se obrazec objeví jen v naprosto výjimečných případech, ale i to se může stát.

 

Rostliny v obrazci jsou oslabené, jejich stav se velmi podobá povadnutí (viz), proto polehly, stébla se ohnula k zemi, mohou být v důsledku oslabení druhotně napadeny škůdci, což je ještě více oslabí. Protože polehly, stébla se ohnula k zemi, v důsledku oslabení a snížení mechanické pevnosti stébel (především těsně nad zemí, protože směrem dolů ke kořenům stěhují všechny jedy, které se v nich elektrolýzou vytvořily, dolní část rostliny se tak vlastně obětuje pro zdárný vývoj potomstva), nejsou nalomené ani zlomené (až na výjimky, většinou na okraji obrazce), protože k jejich zlomení dojde přeci jen působením značné mechanické síly, kdy součet hmotností mnoha řad stébel, značně nakloněných a navzájem se o sebe opírajících, je až několik kilogramů.

 

Domino efekt, řetězová reakce: bezprostředně po výboji mají stébla obilí nezměněnou mechanickou pevnost a dokážou odolat i nejprudším vichrům, stejně jako nepoškozená. Přestože už byly zaznamenatelně poškozené elektrickým proudem, v jejich buňkách a tkáním dosud nedošlo k tak rozsáhlým anatomickým a fyziologickým změnám, aby se podstatně projevily na jejich fyzikálních vlastnostech. Prozatím by totiž byly zaznamenatelné pouze změny mikroskopické, a změny mechanických vlastností v rozsahu nejvýš několika procent, což jsou hodnoty v rámci tolerance a statistické chyby i poměrně blízce sousedících rostlin objektivně téměř nezjistitelné. I jen k mírnému vychýlení stébla ze svislé polohy je přibližně v jeho středu nutné použít tlak odpovídající desítkám gramů na centimetr, nízko nad zemí ještě mnohem víc, a bezprostředně po odeznění síly se okamžitě vrací zpět. Během dnů a týdnů v nich ale probíhající fytopatologické procesy tuto mechanickou pevnost značně oslabí, a pravděpodobně tím víc, čím je část stébla blíž k zemi. Ne u všech stejně, neboť distribuce proudu probíhala vlivem nejrůznějších náhodných činitelů velmi nerovnoměrně, ale  přibližně do kruhu (nemusí být ani moc přesný) od místa dopadu výboje až do vzdálenosti například přibližně 10 m jsou stébla exponována značnou dávkou elektrické energie, dál už ale téměř neznatelně (také díky Koronovému Výboji). Nejvíce zasažená a následně oslabená budou stébla uprostřed, a po několika dnech to dojde tak daleko, že některá z nich už neudrží vlastní váhu, a opřou se o ta relativně zdravější, stále stojící kolmo. V té době už jsou mechanické vlastnosti rostlin odhadem na úrovni přibližně 10 % zdravé nepoškozené rostliny i méně. I takto oslabená stébla by sama svou vlastní váhu ještě udržela, ale součet vah mnoha dalších už ne, a začnou se proto také naklánět na stranu, opírat se o další a další a najednou se celý navzájem opírající propletenec stébel pomalu sesune k zemi. Může se podílet i značné navýšení hmotnosti díky vlhkosti, stačí ranní rosa nebo mlha, jde o desítky tun na hektar. Proto stébla většinou jen ohnutá, nikoliv zlomená, celý proces mohl trvat i desítky minut, ale i mnohem kratší nebo delší dobu. Začalo jej jen několik málo nejslabších jedinců, ke kterým se ale přidaly desetitisíce a statisíce dalších, které by samostatně ještě stát vydržely, proto jakási obdoba řetězové reakce. Jednotlivé kácející se větší trsy mohou sebou strhávat další a další, které se všechny skládají přes sebe navzájem, čímž vznikne situace, kterou by D&D ani žádný z jejich následovníků nedokázali za žádných okolností napodobit. To, zda stébla budou položena po nebo proti směru hodinových ručiček, záleží tak víceméně na náhodě a na místě, odkud pokládání začalo. Může dokonce dojít k tomu, že část stébel jednoho celistvého kruhu může být položena po směru, část proti. Také Je možné, že se díky domino efektu poměrně výrazně zpřesní okraje ne zcela přesně "naexponovaného" kruhu . Stejně tak je možné, že Domino Efekt je hlavní příčina často stojících skupin stébel uprostřed kruhu. V případě, že k položení prvních svazků stébel nedojde přímo uprostřed obrazce, skupiny pokládajících se svazků stébel střed jakoby oběhnou. Stojící střed je ale také možné připsat nějakému dosud nepříliš prozkoumanému mechanickému nebo elektromagneticko – elektrostatickému jevu, ke kterému dochází těsně před dopadem výboje za působení nepředstavitelně silných elektrostatických a počínajících elektromagnetických sil, kdy stébla uprostřed nejsou nakonec zasažena takovou dávkou energie jako jejich okolí. Podobný jev je možné částečně vysvětlit tak, že mechanické nebo elektrostatické síly na okamžik způsobí, že stébla vytvoří přechodně něco jako svazek o průměru okolo metr, a stébla nacházející se uvnitř nejsou zasažena tolik jako stébla po obvodu (podobně jako u stíněného elektrického kabelu). Dopad velmi intenzivního kolmého impulsu shora nezasáhne mechanicky rostliny přesně v centru dopadu zdaleka tak intenzivně, jako v jeho okolí. Může to být způsoběno tím, že směr mechanického působení tlakové vlny přesně v místě dopadu je přesně kolmý, a i když tam má největší sílu, rostliny jejím působením vůbec nemusí být tolik vychýleny do strany, jako v určité vzdálenosti od místa dopadu, kde se teprve směr tlakové vlny srovná s povrchem země.

 

Další úkol pro výzkumníky Crop Circles: fotografování obrazce od doby jeho objevení, z jednoho místa s přibližně týdenními odstupy až do sklizně, případně ještě nějakou dobu potom. Pokud by náhodou něco podobného již existovalo, bylo by to jen dobře, ale po prostudování mnoha tisíc na internetu i v literatuře dostupných fotografií z nejrůznějších "míst činu" nezbývá než bohužel konstatovat opak. Pokud by totiž už někdo podobnou sadu fotografií vlastnil, zcela určitě by se tím velice rád pochlubil. Bylo by totiž možné snadno pozorovat, že se na místě začínají čím dál víc vyskytovat další a další polehlá, stébla leží na zemi místa, tentokrát už jen zcela nepravidelná. Budou následovat směr tram lines a vyskytovat se často v blízkosti středu čtvrtzávitů nebo některých "víc než čtvrtzávitů". Nezbývá než se spokojit s jen velmi ojediněle se vyskytujícími fotografiemi některých Crop Circles lokalit, nejčastěji různých autorů, pořízených v různé době. (foto - Itálie + Google, a jiné)

 

Velmi často fotografie potvrzují další poměrně frekventovaně se vyskytujíci jev na  poli obilí zasaženém elektřinou bleskového výboje - nejvíc zasažené jsou rostliny v největší vzdálenosti od kolejí po traktoru, které byly zasaženy proudem přicházejícím ze dvou stran. Je zajímavé, že na různých polích se někdy mohou vyskytovat dva takové případy "oboustranného zásahu", někdy mezi dvojicí kolejí po traktoru uprostřed rozchodu (2,5 - 3 m), jindy uprostřed mezi vzdáleností pojíždění - pohybuje se okolo 20 metrů. Další elektřinou velmi značně ovlivněné a poškozené místo bývá, často úplně nejvíc, ve vzdálenosti přibližně 10 m od kolejí u kraje pole směrem dovnitř, kde se všechny proudy nasčítaly nejvíc dohromady. Něco podobného se vyskytuje i na fotografii z Ancony o něco dál v textu. Budou zde umístěny fotografie všech podobných případů. Jednak je možné je nalézt na fotografiích kruhů v obilí, v jejich okolí, i na sousedících a vzdálenějších polích, pokud se ale tato pole na fotografiích Crop Circles vůbec vyskytují. Přímo nekonečným zdrojem podobných fotografií je Google Earth, i jakékoliv jiné dostupné zdroje leteckých fotografií (letečtí archeologové mohou zalovit v archivech). Samozřejmě je také možné najít a vyfotografovat podobné příklady polehnutí, ohnutí stébel k zemi na jakémkoliv poli, které bylo zasaženo bleskem. Postupně zde, ale především na mnoha dalších stránkách tohoto webu budou umístěny příklady všech vyjmenovaných možností. Crop Circles a Google jen zařadit, jsou připravené. Poslední případ - snad se mezi přibližně 18000 fotografiemi, které byly nashromážděny jen za první tři roku pozorování a výzkumů 2008-2010, "něco" najde. Jedná se o záběry obilných polí s dokladovanými zásahy blesku. (nákres nebo foto nebo oba)

 

Crop Circles - Quest For Truth For Truth, čas 1:09:53 vpravo nahoře od obrazce – světlejší plochy – klasické polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí po blesku, bez pravidelného interferenčního tvaru. Vlevo od obrazce a pod ním vpravo – tmavší zelenější plochy – místa také zasažená, ale dosud nejsou polehlá, jejich stébla neleží na zemi, dozrávají pomaleji a měla by v budoucnosti polehnout (ohnout stébla k zemi). Další podrobnosti se budou nacházet na stánkách a podmenu Chronologie

 

Ancona 29. června 2008, Itálie

Nahoře u kraje pole, ale i směrem dolů podle tramlines, i skrz obrazec, jsou velice zřetelně vidět klasické následky výboje blesku do pole, a jeho průchodu a indukce skrz koleje a v jejich blízkosti. Pokud by se na místě nenacházel obrazec, tak velmi podobně vypadá jakékoliv jiné pole po zásahu blesku, bez pravidelného obrazce (ale většinou až za několik dní, nebo ještě mnohem později). Místa s rostlinami nejvíc zasaženými elektřinou a nejzřetelněji polehlým, se stébly ohnutými k zemii sledují poměrně přesně směr kolejí, skrz které a v jejich blízkosti nejčastěji projde největší množství elektrické energie. Nejvíce poškozené elektřinou bývá obilí v blízkosti kolejí tam, kde se traktory otáčejí, velmi často přesně ve středu čtvrtkruhů zatáčky traktoru (integrál, akumuluje se tam největší množství elektrické energie). Pokud se někde na poli vyskytuje náhodný "víc než čtvrtzávit", většinou přesně v něm bývá obilí nejvíc zasažené, a podobná situace je tam, kde se koleje sbíhají.

 

(2010 mezi Kostomlaty a Kamenné Zboží, vpravo od železného oře směr K.Z., + něco z Anglie, L.P., + GOOGLE maps, je to tam)

Hodně záleží na době, která uplynula od prvních známek polehnutí, ohnutí stébel k zemi

 

Zajímavou analogií, uvedenou několikrát v následujícím textu i na mnoha dalších stránkách, je přirovnání tvorby obrazce v citlivé vrstvě klasického halogenostříbrného fotografického materiálu. Bezprostředně po průchodu elektrického proudu a působení mechanických sil, IR záření, drobná mechanická poškození způsobená prudkým nakloněním rostlin a jejich návratem zpět. To vše vyvolané elektrickými a mechanickými účinky výboje blesku, dojde stejně jako u fotomateriálu k vytvoření jen obrazce latentního - neviditelného. Především oslabením rostlin průchodem proudu a narušením buněk a tkání např. elektrolýzou, jejími zplodinami. Možná i tepelnými účinky procházejícího elektrického proudu, to ale s daleko menší pravděpodobností (vysvětleno zde). Vlivem obrovské setrvačnosti pochodů v rostlinách dojde k vizuálně registrovatelným změnám a efektům (polehnutí, ohnutí stébel k zemi rostlin a následné ohýbání a prodlužování kolének při jejich více nebo méně úspěšném pokusu o opětovné vztyčení vlivem geotropismu) až během řady dnů. Také díky tomu, že se celková síla výboje a obrovský (angl.: huge) elektrický proud rozloží velmi nerovnoměrně mezi mnoho milionů rostlin, úplně zahyne většinou jen několik procent (do 10%, což je vizuálně téměř nepozorovatelné). who after a lightning look like on the accompanying photo in a second. Nabízí se možnost porovnání s živočichy, kteří po zásahu bleskem vypadají podobně jako na doprovodné fotografii během jediné vteřiny

 

Pro pobavení (v případě circlemakerů ale i velmi důrazné varování): takto jedině by vypadalo opravdové setkání tzv. circlemakerů, cropcirclemakerů neboli hoaxerů s tím, kdo kruhy v polích opravdu vyrábí – šlo by o jejich první a současně jediný i poslední vzájemný kontakt... (potřesení rukou?)

 

Vloženo Listopad 2011 ---------------------------------------------------------------------

 

Slovo k Circlemakerům:

 

Vážení!

 

Velice vám děkujeme za všechnu vaši snahu, za úsilí, se kterým jste se chopili pokusu o vysvětlení činnosti, ke které se celá léta nikdo hlásit nechtěl, a rozhodli jste se proto vzíti toto těžké břímě na svá bedra. V poslední době se ale začíná zdát, že pravý a skutečný autor se, prozatím sice zpočátku opravdu jen velmi nesměle, ale přeci jen, začíná ke svému dílu hlásit ve stylu:

 

"My přeci jen tak trochu sem tam, i když většinou opravdu jenom zcela výjimečně, smíme něco naznačovat..."

Například (možná) podzim 2011 Pardubice, ale to jsou zatím zcela neověřené zprávy a nemusí se nakonec ani potvrdit.

 

Proto, vážení Circlemakeři, vy opravdu už raději nikdy na pole více. Na poli s obilím by se raději opravdu nikdy neměl vyskytovat nikdo, kdo tam nemá co dělat. Patří tam jen zemědělští pracovníci a jejich pomocníci, případně zemědělští vědecko - výzkumní pracovníci. Při veškeré úctě, to vy jste ale opravdu nikdy nebyli, nejste a nebudete.

 

Proto, vážení Circlemakeři, vy opravdu už raději nikdy na pole více. Na poli s obilím by se opravdu nikdy neměl vyskytovat nikdo, kdo tam nemá co dělat. Patří tam jen zemědělští pracovníci a jejich pomocníci, případně zemědělští vědecko - výzkumní pracovníci. Vesměs lidé, kteří na poli vykonávají něco užitečného. Především také jedině a pouze rozumní lidé. Při veškeré úctě, to vy jste ale opravdu nikdy nebyli, nejste a nebudete. Nejenomže opravdu nepatříte mezi lidi, kteří na poli vykonávají něco užitečného, vy jste totiž, jak se říká, rozumu ani za mák nepobrali.

 

V některých velmi ojedinělých případech možná dokonce byla snaha některých z vás financována ze zdrojů vojenských nebo tajných služeb, nebo mnohem spíš tyto služby samy pokusně vykonávaly něco podobného. Základním úkolem jakýchkoliv tajných služeb vždy bylo, je a bude vytváření dezinformací, v rámci boje s jakýmkoliv vnitřním nebo vnějším nepřítelem. Využívají je k zesměšnění nebo svedení stopy často pouze domnělého nepřítele, velmi často ale také k odvedení pozornosti od své vlastní neschopnosti. Často ani vůbec nevědí, kdo je zrovna ve skutečnosti nepřítelem, proti kterému tak usilovně bojují. V takovém případě se nejčastěji domnívají, že bojují proti cizím tajným službám, kterým se ale zatím daří svou totožnost před nimi úspěšně utajit. Týká se to i zde popisovaného případu. Někdy se dokonce může stát, že některé složky tajných služeb jednoho státu, pracující v nejpřísnějším utajení, dlouhá léta bojují proti jiným složkám tajných služeb téhož státu, pracujícím v ještě přísnějším utajení. Nic se ale neděje, kapsa daňového poplatníka je totiž bezedná. Pravděpodobně především proto, že je neustále děravá. S velkou pravděpodobností ale popisovaná činnost kdykoliv v minulosti, dnes i v budoucnost byla, je a bude zcela zbytečná.

 

Poznámka - sdělení se až dosud týkalo samozřejmě především těch circlemakerů, kteří skutečně někdy na pole vyrazili něco vyrobit. Takových ale ve skutečnosti bylo jen opravdu nepatrné procento, především s kamerami a fotoreportéry v zádech (tj. za prachy, a především pro vlastní zviditelnění). V naprosté většině případů ve skutečnosti nikdy na poli nebyli, jen se snaží zvými žvásty přihlásit k činům někoho úplně jiného. I když samozřejmě také velmi často jen pro prachy a vlastní zviditelnění. Jednalo se tak ve skutečnosti pouze o takzvané sebedeklarující circlemakery. Je jich ve skutečnosti mnohem víc, než 99% všech, kteří na světě kdy existovali. V naprosté většině případů se jen velmi výjimečně vzdálili od svého stolu v hospodě na víc než několik metrů, kde je po zkonzumování patřičného množství nápojů původně všechno napadlo. Taková činnost není ani tolik zbytečná, jako hloupá. Bylo by proto možné z technologického hlediska circlemakery na celém světě rozdělit na zbytečné a hloupé. V některých případech se dokonce stali z hloupých zbyteční (povýšili nám, chlapci), protože byli už sami svými žvásty natolik opojeni, že dokonce vyrazili na pole aby tam nějaký obrazec zplodili. Byla to ale činnost zcela zbytečná, v jejich případě by totiž úplně stačilo, kdyby setrvali na pozici hloupých.

 

Provolání nebo heslo "Circlemakeři celého světa, spojte se!" se ale pravděpodobně nikdy ve větší míře neprosadí, a bude nejlepší konstatovat, že cropcirclemakeři kdekoliv na světě vždy byli, jsou a budou zbyteční a hloupí. Pletou se totiž do řemesla někomu, kdo by je při jakémkoliv setkání na poli zcela bez zaváhání přímo na místě okamžitě a naprosto nemilosrdně zabil.

 

Ještě než se s nimi definitivně a navěky zcela rozloučíme, je možné je odkázat na Sdělení Emzákům, které má s proslovem k CM poměrně mnoho společného.

 

Váš

 

The Lightning Discharge (Výboj Blesku)

 

Kdykoliv na setkání s vámi Vždy Připraven, potřást si s vámi rukou, ve které on třímá vždy takové množství energie, které by dokázalo přemístit elektrickou lokomotivu na vzdálenost od několika tisíc kilometrů do několika stovek tisíc kilometrů.

 

Snad ještě nakonec, když se jedno heslo neprosadilo,

"Circle Makeři všech zemí, vyližte si prdel!"

 

Howgh.

 

Konec vloženého textu Listopad 2011 -----------------------------------------------------

 

Jeden velmi zajímavý efekt je možné pozorovat mnohem dřív, řadu dní před polehnutím, ohnutím stébel k zemi, zatím pozorováno jen na ječmenu, u dalších obilovin se pravděpodobně neprojevuje zdaleka tak výrazně. Rostliny se "sklopenými hlavami" (klasy nebo nejvrchnějšími listy)  byly zasažené elektřinou z blesku, a dalšími efeky jej doprovázejícími, a během několika dnů až týdnů polehnou, ohnou stébla k zemi. Někdy možná i hodin, řekněme do druhého dne, záleží především na intenzitě zásahu. Ječmen na doprovodných fotografiích skutečně byl zasažen elektrickým proudem blesku, skutečně po několika dnech polehl, a rozdílný vzhled praporcových listů byl pozorovatelný už asi týden před pořízením zde zobrazených fotografií. Všechno fotografováno, zaznamenáno, dokumentováno, bude mnohem podrobněji vyobrazeno na stránce chronologie. Polehnout, ohnout stébla k zemi, mohou i rostliny v jejich blízkosti, zasažené méně, opět ale před tím nejdřív "sklopí hlavu". Něco takového zdravá rostlina ječmene v těchto stadiích vývoje (jarní ješmen, období od začátku do konce května, těsně před vymetením a po něm), kdy je ještě zelená jako rostliny na fotografii, nikdy neprovede, do vodorovné polohy (kolmo ke svislému stéblu) se dostanou klasy nijak nezasaženého ječmene až těsně před dozráním (stadium růstu těsně před 69), kdy rostliny velmi zjevně začínají žloutnout nebo jsou již zcela bezpečně žluté.

 

Popisovaný jev se pravděpodobně u dalších obilnin (pšenice, žito, triticale) vzhledem ke konstituci neprojevuje na klasu, nebo zdaleka tolik ne, ale na listech by pozorovatelný být mohl.

 

Poznámka: otáčení klasu k zemi patří k průběhu dozrávání pšenice, žita a ječmene případně podobných nebo odvozených obilnin naprosto neoddělitelně, jedná se o jev na kterém se (pravděpodobně) spolupodílí jednak nepřetržité větší mechanické namáhání stonku v blízkosti napojení klasu, jednak přirozené morfologické a další změny během dozrávání. Dalo by se velmi jednoduše prověřit, leč nebylo dosud provedeno. Platí i na podzim 2011. Bude prověřeno. Úvaha vychází ze skutečnosti, že například stonek ječmene je natolik málo pevný, že při sebemenším zvýšeném mechanickém namáhání stonku v blízkosti klasu nebo poškození (povadnutí) celé rostliny se klasy začnou znatelně natáčet směrem dolů podstatně dřív, než by tomu bylo během jejich přirozeného růstu a vývoje. Naopak pšenice se vyznačuje stonkem těsně pod klasem natolik silným a pevným, že by k otáčení klasu směrem dolů behem dozrávání nemuselo nikdy dojít, kdyby tomu nenapomáhaly přirozené anatomické, fyziologické nebo morfologické změny. (photo)

 

31.7.2010: Další odhady - není vylouč, že některé Crop Circles jsou vytvořeny opakovaným výbojem blesku do téhož místa - poprvé proběhne jen něco jako předexpozice (opět jaká podobnost s fotografií, pokolikáté už!), a podstatná část pole je jen oslabena, ale není polehlá stébla nejsou ohnutá k zemi, snad jen místy. Teprve druhý výboj se strefuje do místa (podstatně citlivějšího na mechanické podněty), kde se snadno vytvoří obrazec, například kruh, a to téměř okamžitě, během zlomku sekundy. Myšlenka pochází už z roku 2008, datum znamená jen čas jeho zápisu sem

 

V následujícím textu (ale především na dalších podstránkách) budou nebo už jsou některé tyto údaje značně zpřesněny, zde jen stručně. Elektrostatické pole vytvořené těsně před, během a těsně po výboji blesku je obrovské (anglicky: huge). Elektromagnetické pole vytvořené v okamžiku výboje blesku je obrovské (anglicky: huge). Mechanická síla vytvořená výbojem blesku je obrovská (anglicky: huge). Veškeré tyto veličiny jsou řádově minimálně milionkrát až miliardkrát větší, ale i mnohem víc, než cokoliv co je člověk schopen vytvořit v laboratoři i v průmyslu. Nic ani náznakem podobného není možné připravit ani v těch nejohromnějších (anglicky: huge) elektrárnách světa. Snad jen pro srovnání: během výboje (pouze!) průměrného blesku (který trvá 100-150 milióntin vteřiny) se nad zemí a v podzemí vyzáří energie, na kterou by dlouhý a naložený nákladní vlak (tisíce tun) ujel několik desítek kilometrů, a full loaded truck (desítky tun) stovky až tisíce kilometrů. V případě polehnutí, ohnutí stébel k zemi několika desítek až stovek metrů čtverečních obilí se jedná o přemístění řádově stovek kilogramů materiálu o vzdálenost desítek centimetrů, dokonce bez jakéhokoliv transportu z místa na místo...

 

Podrobnějším rozborem křivky průběhu výboje blesku je možné zjistit, že nejpodstatnější část energie, která je během něho vyzářena, je přenesena během času nepřevyšujícího 10 mikrosekund. Strmost náběhu proudové křivky se pohybuje mezi 30 tisíci (první RS) až víc než 250 tisíci (některé následné RS) ampéry za mikrosekundu

(pic - norm), krátký popis

 

Popisované údaje se týkají průměrných výbojů blesku (vrcholový proud 10-30 tisíc ampér). Za předpokladu, že stejně jako jinde v elektrotechnické praxi platí ta úměrnost, že přenesená energie je úměrná druhé mocnině proudu (i když zde jde o extrémní případ a mohou se uplatňovat různá náhodná pravidla), potom na energii z takových blesků (ve všech třech případech se jednalo o tzv. pozitivní blesky, které bývají podstatně silnější a dopadají často i mnoho km od bouřkového mraku, často i bez deště, jako "blesk z čistého nebe", "the bolt from the blue"), jaké byly 6.8.2010 naměřeny nedaleko obce Morkovice-Slížany (jeden 115 tisíc ampér, čas přibližně 10:39, nedaleko další 133 tisíc ampér, čas přibližně 10:40), nebo necelý kilometr nad severním okrajem Slavkova u Brna, přibližně 10:40 SELČ, 219 tisíc ampér, by snad i ten vlak objel celou zeměkouli několikrát...

 

Poznámka: místo navštíveno (Slavkov), zdokumentováno. Určité změny na rostlinném materiálu (kukuřice) pozorovatelné jsou, ale již jen zanedbatelné, ve srovnání s tím co se nad polem odehrálo. K tomu, aby došlo k polehnutí, ohnutí stébel k zemi rostlin, musel by se blesk strefit takzvaně "do zeleného", kdy dojde k částečnému poškození a narušení meristémových tkání, které se časem projeví právě poruchami ve vzrůstu. V srpnu se již rostliny nacházely poměrně delší dobu po dosažení stádia zelené zralosti a plné produkční výšky, růst ukončen, růstové meristémy jsou již neaktivní a jejich buňky se nemnoží, probíhá už jen zrání. Jednalo se pravděpodobně o některou vysokovzrůstnou pozdní odrůdu (koňský zub?), nezkoumáno podrobněji. Znovu ale nutno zdůraznit, i kdyby popisovaná situace nastala dřív a rostliny byly dejme tomu teprve v poloviční výšce, bezprostředně po odeznění blesku by na nich nebylo pozorovatelné téměř nic, přestože nad polem se odehrál pravý a nefalšovaný ohňostroj.

 

Je nutné si uvědomit obrovskou setrvačnost rostlinných pochodů. I obilí, které je velmi rychle zcela usmrceno (elektřina, chemikálie), není v prvních dnech téměř možné rozeznat od obilí živého, stojícího v jeho těsné blízkosti. To by jistě bylo možné dokázat jen tak, že již nevykazuje látkovou výměnu. Teprve po několika dnech začne vadnout, a až po několika týdnech se doslova rozpadne na prach. To ale není případ Crop Circles, které pracují především s obilím oslabeným. Jako příklad může posloužit situace plevele nebo jakékoliv nežádoucí rostliny i několik dní po aplikaci herbicidů - jako by se zdánlivě nic nestalo, ačkoliv rostliny jsou objektivně již zcela bezpečně mrtvé a zcela bez stopy jakékoliv látkové výměny, kterážto skutečnost by byla jistě objektivně zjistitelná, ale kdo sebou při cestách do polí tahá chemickou laboratoř...

 

Podobný případ vyfotografován - jedná se o výboj blesku do hydrantu a totální uhynutí obilí pouze v místech přesně nad kovovou trubkou uloženou v podzemí. Jak dlouho ještě bude utržená květina ve váze vypadat jako živá? (slaměnky navždy). Místo bylo fotografováno opakovaně, možné sledovat chronologii vývoje poškození a odumírání rostlin.

 

Vloženo říjen 2011:

jako příklad pomalého průběhu rostlinných pochodů může posloužit zežloutnutí trávy na pardubickém závodišti na podzim 2011 - jak bylo konstatováno, k aplikaci herbicidů muselo dojít minimálně týden před zežloutnutím. Mimochodem, není vyloučeno, že i tam došlo k zásahu blesku do trávníku, nějaká malá podzimní bouřka byla. Mohla být i víc než měsíc před zežloutnutím trávy. Bylo by nutné se zeptat meteorologů. Jestli tam ale opravdu k nějakému výboji blesku došlo, pracovnící závodiště si ho jistě všimli, i když nemuseli stát hned vedle něho, naštěstí pro ně. Mohl i zanechat nějaké následky na některých tam stojících stromech (popadané větve, zásah kmene). Herbicidy zjištěny nebyly. Záležitost je opravdu vlemi zajímavá, byla pro ni zřízena speciální stránka. Pokud se skutečně jednalo o zásah bleskem, tráva časem zcela odumře, ale místo bude moci být zcela bez problémů oseto znovu. Viz jmenovaná stránka Pardubice.

 

Proč si samotní průzkumníci jevu Crop Circles zcela zjevně nechtějí dát tyto skutečnosti do souvislosti, když se na místě velmi často vyskytuje celá řada velmi zajímavých úkazů, které lze naprosto všechny bez výjimky zařadit mezi doprovodné jevy vznikající během a po výboji blesku?

 

Malfunctions - nefunkčnost elektronických přístrojů – zbytky statické elektřiny.

 

Kompas – například LI(R)M Lightning Induced (Remanent) Magnetism (Google). Dál například v Uman: The lightning discharge, str. 7 (The Modern Era)

..."První měření proudů výboje blesku provedl Pockels (1897, 1898, 1900) v Německu. Zkoumal zbytkový magnetismus indukovaný v čediči zásluhou nedalekého výboje blesku a z té potom odvozoval předpokládanou intenzitu takových proudů"...

(pozn aut. - takže už před rokem 1900 běhali výzkumnící v po polích a v jejich  okolí nad čedičovým podložím s kompasem a magnetometrem, a vůbec se nedivili, že na místech, kde nedávno uhodil blesk, dochází k odchylkám magnetického pole proti normálu. Stačilo se jen zeptat...)

 

Mrtví živočichové, hmyz – zabiti elektrickým proudem, v případě hmyzu by se mohlo jednat někdy i jen o proud indukovaný. Jak to, že se mrtvý hmyz ale nenachází na rostlinách všude, kde byly nalezeny kruhy v obilí a vůbec polehlé, na zemi ležící obilí? Objektivně vzato, během jara a léta se hmyz vyskytuje naprosto všude. Je tomu tak proto, že téměř ve všech případech už dávno stačilo něco z místa, kde dopadl blesk, něco veškerý hmyz buď zahnat do úkrytu (blížící se bouřka, vítr, déšť), nebo jednoduše odfouknout (prudký vítr), nebo spláchnout. Mrtvý hmyz je tak nalezen pouze v těch velmi ojedinělých případech, na kterých došlo k tak velmi ojedinělému úkazu, jakým blesk z jasného nebe je. Během návštěv několika stovek míst, na kterých uhodil blesk do pole v letech 2008 - 2010, bylo místo, na kterém se nacházel i mrtvý hmyz, objeveno pouze jednou. Zato ale se jednalo o případ, kde není třeba vůbec pochybovat o možné příčině jejich stavu. Každý vyfotografovaný exemplář hmyzu obdržel dávku energie minimálně několik Joulů, možná i daleko víc. Přesto rostliny, na kterých se nacházely, pravděpodobně nebyly zcela usmrceny.

 

Částečky železa a oxidu železitého v půdě, možná i na stéblech, klasech a zrnech: katodická a pyrolytická redukce, částečky mohly být i částečně přetaveny. Údajně vykazující magnetismus, což opravdu není vyloučeno, vzhledem k tomu co se tam odehrávalo. Průzkumníci ale nikdy věrohodně nedoložili, jak jejich údajný magnetismus zjistili nebo ho měřili. Mimochodem, opravdu není třeba pátrat po meteoritickém původu železa, v samotné zemědělské půdě je ho jen díky přirozenému obsahu v jediném hektaru a jen do hloubky 10 cm obsaženo 7500 - 10000 tun. Bude li zemědělská půda na některém místě vystavena  byť jen na okamžik teplotě okolo 30 tisíc stupňů C a elektrickému proudu někdy přesahujícímu půl milionu ampér, nějaké částečky přetaveného železe se v ní jistě najdou. Nic a nikomu nebrání, aby se pokusil provést něco podobného v laboratoři, nějaké výsledky dosáhne jistě i s daleko nižšími teplotami a proudy. Následující pokus sice nebyl proveden se zemědělskou půdou, může ale posloužit jako názorná demonstrace. Na fotografii je čistý oxid železitý, vysrážený z roztoku chloridu železitého amoniakem, promytý a vysušený. Vlevo v původním stavu a vpravo (jedná se o jeden a ten samý vzorek, před experimentem a po něm) po vystavení opakovanému přeskoku jiskry o intenzitě 0,03 J, 2500 V v jeho bezprostřední blízkosti (méně než milimetr). Barevná změna může být způsobena částečnou redukcí, rozkladem nebo změnou modifikace, prozatím blíž nezkoumáno. Množství použitého Fe2O3 bylo přibližně 0,3 g a přeskoků jiskry bylo několik desítek. Pokus je velmi jednoduše demonstrovatelný a kdykoliv opakovatelný. Síla výboje použitého v experimentu je přibližně 1012 krát nižší, než energie průměrného blesku (tisíc miliard nebo milión miliónů krát nižší). Lze si představit, že i jen "o něco" silnější výboje než v popsaném pokusu (1000x, 10000x) by se zvoleným médiem provedly podstatně rozsáhlejší kvalitativní i kvantitativní změny.  Fe je v zemědělské půdě obsaženo v ekvivalentu něco přes 3%, převážně jako hydratované oxidy.

 

Výskyt jedů a nejrůznějších zdraví škodlivých chemikálií (to si sice návštěvníci Crop Circles dosud nikdy neuvědomili, ale jejich svědectví a prožitky nemohou žádného toxikologa nechat ani v nejmenším na pochybách, a mělo by se jim to proto co nejšetrněji oznámit) – mnoho návštěvníků popisuje klasické příznaky otravy chemikáliemi nebo působení halucinogenních látek – důsledek průchodu a aktivity obrovského množství elektrické energie v podzemí, která je schopná přeměnit stovky kilogramů tam přítomných původně zcela neškodných přírodních látek na velmi nebezpečné chemikálie. Elektrolýza, teplota, tlak, pyrolýza, vysokotlaká vysokoteplotní disociace, termické procesy, jejich kombinace a mnoho dalších následných procesů. Na místě se mohou ve velmi znatelně zvýšeném množství vyskytovat především tyto chemikálie:

Oxid uhličitý CO2 (smrtelná koncentrace okolo 20% ve vzduchu), Oxid uhelnatý CO (smrtelná koncentrace ve vzduchu něco přes 0,2%), Kyanovodík nebo kyanidy (LD přibližně 300mg). Bude upřesněno. Kromě vyjmenovaných tří příkladů se tam ale mohou vyskytovat tisíce dalších velmi nebezpečných chemikálií. Mohou vzniknout prostřednictvím vyjmenovaných procesů jenom z toho, co se jinak zcela přirozeně nachází v půdě ve zcela neškodné podobě. Namátkou lze jmenovat například organofosfáty.

 

Tvrzení není prozatím nijak experimentálně ověřeno, jedná se výhradně a pouze o kvalifikovaný odhad. Kdokoliv by chtěl tvrdit, že se tam nic podobného nevyskytovalo a nevyskytuje, může se pokusit to dokázat u kteréhokoliv obrazce v budoucnosti. Protože se jedná o velmi vážné tvrzení, budou zde časem podrobně doplněny příznaky otravy především vyjmenovanými třemi chemikáliemi (na některých dalších stránkách už vyjmenovány jsou). Naprostá většina z nich byla jako nejrůznější popisované  dojmy, pocity, představy a vjemy nebo dokonce halucinace návštěvníků Crop Circles v průběhu let na místech výskytu obrazců svědecky doložena. Příklad - kovová chuť v ústech - typická např. pro otravu kyanidy, ale i celou řadu dalších zvlášť nebezpečných jedů. Kyanidy (v případě kyanovodíku HCN) byly vybrány jako nejtypičtější případ především proto, že všechny tři jeho složky - H, C, i N, na místě zcela nepopiratelně bez jakýchkoliv pochybností přítomny jsou, a pro výboj blesku a jeho energii nebude pravděpodobně žádný zvlášť velký problém je pospojovat ("upéct v přírodním podzemním autoklávu"). Návštěvníci Crop Circles se proto možná řadí mezi velmi vzácnou skupinu lidí, jakési bílé vrány, kteří se dokázali s někým podělit o své pocity po otravě kyanidy. Naprostá většina lidí, kteří kdy byli intoxikováni kyanidovými ionty, neměla totiž na to, aby se s někým podělila o své pocity, téměř nikdy o mnoho víc času než několik vteřin, nejvýš dvě minuty.

 

Největším sběratelem pocitů lidí v kruzích v obilí je Lucy Pringle, tahá tam objekty pozorování jako pokusné králíky po tisících, včetně nezletilců a nechá je o tom vyplňovat dotazníky. Dřív nebo později za to na ni pravděpodobně někdo podá trestní oznámení, protože neinformované a nic netušící osoby bez jakýchkoliv ochranných pomůcek zcela prokazatelně vystavuje účinku toxických látek, smrtelně jedovatých chemikálií. Jejich netrénované, zcela nepřipravené a nic netušící organismy se nacházejí v pocitech a stavu blízkého smrti a u některých citlivých jedinců může dojít k iniciaci drogové závislosti. Neznalost zákona neomlouvá, Lucinko. Získanými informacemi plní stránky laciného braku a vydává je za mysteriózní a nadpřirozené jevy. Kdokoliv si smlsne na jedovatých látkách (plyny) v množství desítek procent smrtelné dávky (popisované pocity pokusných osob tomu spolehlivě odpovídají), může si delší dobu myslet, že je na cizí planetě, vidí UFO nebo se setkal s mimozemšťany. V úvahu přicházejí jakékoliv smyslové halucinace. Proto je na všechna svědectví, které přichází z kruhů v obilí, třeba pohlížet jako na činnost s velmi nízkou objektivitou. Jejich vypovídací hodnota je asi na takové úrovní, jako svědectví opilce, nebo dokonce ještě mnohem nižší. Jakmile někdo spustí - zažívali jsme tam něco velmi zvláštního (nádherného, hrozivého, neobvyklého), je možné mu odpovědět: víme proč. Byli jste tak blízko smrti, že si to ani nedokážete představit.

 

vloženo listopad 2011

Podle některých svědectví se na místech výskytu Crop Circles občas vyskytují jedinci, kteří "čichají k zemi" (např. popsáno na "bára klára sdílí" nebo tak nějak). Jedná se pravděpodobně o individua, která se pokoušejí zafungovat jako kanárek spuštěný v kleci na dno dolu. (Červený Trpaslík, řada 8 ep. 4 - Kassandra)

 

Oxid uhelnatý a oxid uhličitý tvoří zvláštní podskupinu jedovatých chemikálií, které se mohou v některých případech vytvářet dokonce ještě v průběhu návštěvy průzkumníků Crop Circles na místě, mnoho dní po výboji blesku. V podzemí pod hlubokou orbou se mohou nacházet nejrůznější dřevěné předměty - části původních staveb, kořenové systémy poražených stromů, ložiska humusu nebo rašeliny. Kterýkoliv z těchto předmětů může být průchodem blesku zapálen, dokonce i ve stavu velmi vysoké vlhkosti, a hořet (doutnat) řadu dní, podobně jako milíř během výroby dřevěného uhlí, aniž by se tento stav nad zemí jakkoliv výrazněji projevoval a byl pozorován. Něco by pravděpodobně bylo možné zjistit pomocí termokamery, která by také jistě hodně prozradila o teple, rozptýleném v podzemí pouze jako energie procházejícího elektrického proudu. Termokamery (termovize) na místech výskytu Crop Circles dosud nikdy využívány nebyly, takže, milí výzkumníci, v budoucích letech s chutí do toho! Jedná se o velice vhodnou metodu pozorování, takzvanou distantní, takže pozorovatel se nevystavuje všem možným nebezpečím, která se mohou vyskytovat na místě. Pro chudší průzkumníky bude někde na stránkách k nalezení poměrně podrobný popis, jak využít i velmi jednoduchý a levný fotoaparát (<2000 Kč) jako termokameru (>100 000 Kč), s kterým je možné alespoň identifikovat už i jen nadbytek tepla uloženého v podzemí v důsledku průchodu elektrického proudu.

 

Vloženo podzim 2011: Jako anomálie z míst výskytu Crop Circles bývají popisovány poruchy motorů automobilů v jejich blízkosti, snad i letadel pohybujících se nad nimi. Motory jednak ke své činnosti využívají řadu elektronických přístrojů, které mohou být ovlivňovány zbytkovou statickou elektřinou a indukcí, jak je popsáno jinde. Statická elektřina může negativně ovlivňovat přímo i chod jejich zapalovacího systému. Statická elektřina, která může být po takovém výboji blesku nějakou dobu uložena v podzemí, to není jen několik ebonitových tyčí, které někdo třel liščím ohonem, Nicku Cartere, může se tam reálně v podobě uloženého elektrostatického náboje na náhodných přírodních kondenzátorech izolovaných vysoce účinným dielektrikem (některé kameny) vyskytovat řada kilowatthodin (megajouly). V běžných kondenzátorech v přístrojích bývá uloženo nejvýš několik milijoulů, výjimečně o něco více. Další možnou příčinou poruch spalovacích motorů na popisovaných místech by mohla být skutečnost, že se tam vůbec nemusí vyskytovat množství kyslíku zastoupeného ve vzduchu, jaké podobné přístroje vyžadují k bezporuchové činnosti. Snížené procentuální zastoupení kyslíku může být i příčinou poruch chodu dalších přístrojů, na místě přítomných, kterými jsou lidské a zvířecí organismy. Takové poruchy bývají také velmi často popisovány. Jako v mnoha podobných případech na těchto stránkách, jedná se (pouze) především o (nepříliš) kvalifikovaný odhad.

 

Téměř každá skupina (Se tady plůží jak nějaká lemra člověče, ty skupino!) nebo člověk, kteří se na internetu nebo v knize snaží i jen trochu věnovat jevu Crop Circles, věnuje minimálně jednu web stránku nebo kapitolu knihy "nevysvětlitelným" úkazům v místě nálezu, přičemž absolutně bez výjimky naprosto všechny tyto zdánlivě nevysvětlitelné jevy lze vysvětlit prostřednictvím působení nesmírně intenzivního elektrického výboje nedaleko od místa jejich objevení nedlouho předtím, a působení nesmírně silného elektrostatického a elektromagnetického impulsu, jakým výboj blesku je.

Viz anomálie.

 

Další kapitolou "nevysvětlitelných jevů" jsou z hlediska průzkumníků Crop Circles "abnormality obilí", které ale zatím budou ponechány stranou. Jedná se například v případě ohnutých a prodloužených kolének o naprosto normální reakci oslabené a časem polehlé, na zemi ležící rostliny, takže vlastně ani žádnými abnormalitami nejsou, viz Nodes.

 

Dokonce i ta světélka by mělo být pravděpodobně možné vysvětlit díky působení zbytkové statické elektřiny a další energie v podzemí - výboje, eliášův oheň, jiskření. V podzemí v přítomných organických látkách může vzniknout i určitá obdoba bahenních plynů, CO, H2, O3, k tomu ještě nějaké ty silně ionizované atomy a molekuly. Záhadná světélka ale i tak bude nejlepší ponechat příliš bujné fantazii pozorovatelů, nebo poměrně velmi jednoduše doložitelné skutečnosti, že nemalé procento z nich mohlo být doopravdy "pod vlivem" (z toho jen částečně vlastním zaviněním). Na místě se totiž mohou kromě jiného vyskytovat takové chemické sloučeniny (viz), že jejich mozky mohou pracovat na úplně jiný "převodový stupeň", než je obvyklé, takže vůbec není nutné se divit, že v některých případech mohli vidět věci, které se vůbec neudály.

 

Často se vyskytují úvahy o možnosti působení kulového blesku, analogie kruh - koule se opravdu přímo nabízí. Skutečnost je ale velmi pravděpodobně mnohem jednodušší, přítomnost kulového blesku na místě totiž zřejmě není vůbec třeba. Jednalo se totiž velmi pravděpodobně jen o jednu z tradičních, velmi často používaných slepých uliček lidstva při pokusu o "vysvětlení nevysvětlitelného nevysvětlitelným". Emzáci by pravděpodobně mohli hodně vyprávět.

 

Za určitých, i když jen velice vzácných podmínek, popisovaných na desítkách stránek a stovkách míst tohoto webu, může pravděpodobně Crop Circles vytvořit blesk jakýkoliv. Veškeré síly se od bodového i čárového kolmo dopadajícího zdroje šíří v kruhových vlnách po ploše na kterou dopadl. Takovou plochou je nejčastěji fázové rozhraní. Povrch obilného pole ve výšce, kam dosahují stébla obilí, je možné považovat za velmi přesnou aproximaci fázového rozhraní. Mohou po něm běhat vlny stejně jako po vodě. (youtube - wind waves) Stejně jako dopad jakéhokoliv tělesa do vody vytvoří kruhové vlny, a několik těles vytvoří interference kruhových vln, dopad několika ramen téhož výboje blesku v nevelké vzdálenosti od sebe, ve shodném okamžiku nebo s odstupem desítek až stovek milisekund vytvoří v lánu obilí interference kruhových vln, do kterých se mohou strefovat, a tím je fixovat další následné výboje, které mezi sebou také mohou tvořit rezonance a interference. Elektřina následného výboje je vedena především po strukturách dočasně nakloněného obilí, které mají i několik tisíckrát nižší odpor než obilí stojící kolmo, protoče je mezi nimi vytvořeno mnohem víc kontaktních bodů a jsou mnohem silněji přitisknuty k sobě. Tvoří dočasně strukturu například napodobující kruhy na vodě, takže rostliny, které se v nich nacházejí, obdrží daleko vyšší množství energie dopadajícího následného výboje. Okamžitě po odeznění mechanických impulsů se ale kompletně navrátí díky vlastní pružnosti do původní polohy. "Obraz", který se tak v nich vytvořil díky tomu, že jsou mnhem víc poškozeny než rostliny v jejich bezprostřední blízkosti, je naprosto neviditelný, latentní. Jejich poškození v průběhu času narůstá, díky růstovým pochodům, které se v nich odehrávají, a stébla nepřetržitě slábnou tak dlouho, až nakonec polehnou, ohnou stébla k zemi. Tím teprve dojde k vlastnímu zviditelnění pravidelného, ale i jakéhokoliv nepravidelného obrazce. Problematika je nebo bude mnohem podrobněji rozvedena na dalších stránkách webu, například Chronologie a podstránky.

 

Vloženo podzim 2011:

Díky specifickým vlastnostem ječmene může někdy dojít ke zviditelnění obrazce ještě před polehnutím, ohnutím stébel k zemi, což je případ obrazce z ...,(foto) ve kterém stébla nejsou vůbec polehlá, stébla leží na zemi na zemi, stále stojí téměř kolmo vzhůru. Obrazec je zviditelněn hlavně díky naklonění klasu a praporcového listu do zcela odlišné polohy proti okolním rostlinám. Jedná se vlastně o určitou obdobu nebo formu povadnutí, i polehnutí, ohnutí stébel k zemi je vlastně také jen určitá forma povadnutí, k zemi se pokládají zásadně jen poškozené a tak oslabené (povadlé) rostliny. Podobně se může chovat i jen samotný praporcový list (foto), možná i u dalších obilovin. Popsané chování klasu je ale opravdu specialitou pouze ječmene. Mnohem víc podrobností bude opět na stránce Chronologie a dalších. Není to jediný případ Crop Circles, kdy se ječmen zachoval podobně, je to ale spíš výjimka, v celé dlouhé historii Crop Circles za posledních přibližně 30 let se odehrálo pouze několik podobných. Ječmen se ale stejným způsobem dokáže zachovat pravděpodobně velmi často, především v období květen - červen. Možná ale hlavně v období těsně před a po vymetení - jarní ječmen přibližně v polovině května. Nic nebrání, aby v tomto ohledu byl učiněn nějaký statisticky významný počet dalších pozorování, která ale vůbec nen nutné provádět pouze na pravidelných obrazcích. Je také jednoduše možné, že jsou obrazce v ječmenu většinou objevovány příliš pozdě, až po polehnutí, ohnutí stébel k zemi, ale bylo by je ve skutečnosti možné objevit o něco dřív. Je také možné, že v naprosté většině případů je období "vychýlení pouhého klasu" ve skutečnosti tak krátké, že je ani není možné zaregistrovat. Výrazně delší dobu může trvat jen v ojedinělých případech, a za přispění některého dalšího efektu, například Povrchové Napětí Vody, který pomůže stonky udržet stojící delší dobu.

 

Je pravděpodobně víc než na 99% jisté, že stébla ve zmiňovaném obrazci později polehla, ohnula se k zemi, jako v jakémkoliv jiném případě, fotografie z pozdější doby se ale na žádných stránkách průzkumníků Crop Circles nikdy neobjevily. Proč také, když oni už mají "uděláno". Ještě ani po víc než 30 letech výzkumů jim nedošlo, že sledují děj, který začal často už několik měsíců před tím, než oni přišli fotografovat, a pokračuje ještě několik měsíců potom, až do sklizně i po ní, a pořád je co fotografovat, pořád je co objevovat, k pozorovatelným změnám dochází téměř každý den. I jedna fotografie za týden by stačila. Možná se ale ozve nějaký návštěvník "z lidu", který obrazec navštívil a fotografoval později.

 

Vírový prstenec velmi často vzniká po konvenční explozi (foto) těsně nad zemí nebo ve vzduchu, po nukleární naprosto vždy, a často se může pravděpodobně na několik vteřin vytvořit i po výboji blesku, vzhledem k tomu co se tam odehrává po mechanické stránce. Bezprostředně po výboji se nad místem dopadu může pohybovat vírový prstenec o průměru několik metrů až desítek metrů, který obsahuje velké množství elektrického náboje, a v určitých chvílích se může "otisknout" do struktury pod ním (obilí). Prstenců se může pohybovat i několik v těsné blízkosti, jejich náboje se mohou sčítat a odčítat. Podle tvaru některých obrazců by se u některých z nich mohlo jednat o poměrně složitou soustavu vírových prstenců, pohybujících se nad zemí různými směry, jejichž některé části se zobrazí v určitých chvílích ve struktuře obilí. Mohou být nakloněny pod nejrůznějšími úhly.

 

Po interakcii vírových prstencov sa môžu odohrávať veľmi zaujímavé, aj veľmi súmerné procesy (foto-video)

 

Jedná se zatim jen o velmi teoretickou úvahu. Takže na některých dalších stránkách toho jistě bude plno. Vírový prstenec bývá pozorován velmi často bezprostředně po některých explozích. (foto) Na místě kde dopadne výboj blesku, dojde k procesům velmi podobným explozi. Opravdu jen velmi málo pozorovatelů z takového místa odejde po svých. Nějaké další podrobnosti budou zde.

 

Původně psáno jako jeden text, protože se ale začal poněkud rozrůstat, rozhodnuto o rozdělení na více exemplářů. Zde malá nápověda pro ty, kteří se nemohou dočkat, a chtěli by rozjet vlastní pátrání, jak to vlastně všechno bylo:

 

Bylo kalné únorové ráno, den jako každý jiný, a naprosto nic nenasvědčovalo tomu, že se právě možná začíná chystat položení základu řešení jedné z největších záhad lidstva 20. století, která se nám zcela nerozřešena přelila do století jednadvacátého... Programy byly naprogramovány, dokumenty byly zdokumentovány, nahrávači byli nahráni, záznamy byly zaznamenány, filmy byly zfilmovány a fotografie byly vyfotografovány. Pořady byly dokončeny, materiály do promítacích přístrojů založeny, přenosové cesty aktivovány, přijímače nachystány, vysílací elektronky nažhaveny. Bylo 12. února 2008... Pokračování příště...

 

konec části 1

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

          Část 1        Část 2        Část 3        Část 4        Část 5

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z