Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

 

          Část 1        Část 2        Část 3        Část 4        Část 5

 

Část 4

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

V mnoha dokumentech a pořadech věnovaných problematice Crop Circles se vyskytují zmínky o zcela nezasažených rostlinách, "cizích" přimíšených, v kultivované monokultuře (MZáci se zaměřili jen na ječmen a pšenici vynechali) - samozřejmě, jiná vlhkost, jiný odpor, jiná indukovaná energie, zelenější rostliny mohou vypadat jako zcela nezasaženy. V době (pozorování 2010, foto foto), kdy ječmen je na některých polích již v takovém stadiu zralosti, že podstatnou část jeho stébla tvoří suchá sláma, pšenice na jiných polích je ještě velmi zelená s vysokým obsahem vody a elektrickým odporem určitě mnohotisíckrát nižším, který tak představuje pro indukované napětí prakticky zkrat. Samozřejmě není vyloučeno, že za několik týdnů si v klidu polehnou, ohnou stébla k zemi i jedinci přimíšení do monokultury, kteří obdrželi mnohem nižší dávku elektrické energie, to už ale naši milí průzkumníčci Crop Circles nemusí vůbec zaznamenat.

 

Napětí indukované na přímém vodiči je možné považovat za velmi měkký zdroj energie, jehož napětí při propojení nízkým odporem tohoto vodiče nikdy nevystoupí na tak vysoké hodnoty, jako napětí na vodiči s odporem mnohonásobně vyšším. Totéž platí pro energii získávanou dalšími způsoby - přímým vedením a elektrostatickou indukcí. Další možnou cestou elektrického proudu do stébel obilí je to, čemu se říká krokové napětí a vzniká například při pádu drátu VN na zem - díky odporu půdy může být napětí mezi dvěma místy na zemi ve vzdálenosti lidského kroku i mnoho tisíc voltů, a při blesku samozřejmě ještě mnohem vyšší. Kromě toho nezanedbatelný příspěvek k poškození rostlin přidá proud procházející jejich kořeny při rozptylování bleskového proudu v podzemí, tj. proud přivedený klasicky vedením - vodičem, nikoliv indukovaný.

 

Dalším zajímavým jevem je skutečnost, že se na některých místech, kde došlo k výboji blesku do pole, po několika týdnech objeví mladé rostlinky téhož druhu, jejichž dobu vzklíčení by bylo možné odhadnout přibližně na čas, kdy došlo k výboji. Může se jednat se o relikt z dávných časů, který původně sloužil k zachování druhu, který dnes šlechtěné a pěstované druhy obilí samozřejmě již nepotřebují, ale jistě by jim byl užitečný, kdyby na zeměkouli nastala nějaká větší katastrofa. Například ta, kterou předpověděli staří mayové na rok 2012 (že Rolling Stones ukončí činnost). Typická v tomto směru jsou semena některých rostlin, snad z australské buše, možná i některých lesních, která vyklíčí pouze po požáru. Klíčit před ním by totiž vzhledem k pravidelnosti tamních požárů nemělo téměř význam, protože by pak vyhynula celá populace.

 

Průzkumníci Crop Circles samozřejmě budou na jimi zkoumaných místech nalézat něco podobného, nebo dokonce už mají něco podobného zaznamenaného na svých fotografiích, avšak nevyhodnoceno.

 

Objektivně nutno přiznat, že někteří průzkumníci jevu Crop Circles si již dávno všimli, že v blízkosti výskytu obrazců je možné zaregistrovat existenci (nebo předchozí existenci) "čehosi elektromagnetického nepochopitelného". Nutno ovšem dále konstatovati, že výplody, ke kterým díky tomu docházejí, lze v téměř veškerých případech označit za naprosté voloviny. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno co se proti tomu dá dělat.

 

Ohnutá a prodloužená kolénka:

Vyskytují se u naprosto všeho polehlého, na zemi ležícího obilí na světě. Už během času kratšího než hodina bezprostředně po polehnutí, ohnutí stébel k zemi je možné na kolénkách zaregistrovat růstové změny, kterými se rostlina snaží korigovat trvalé odchýlení ze svislého směru.

Skutečnost, že si toho výzkumníci (bended nodes u obilí polehlého, na zemi ležícího kdekoli) Crop Circles dosud nevšimli, lze snad omluvit jejich ohromením, úžasem, entuziasmem a zapálením pro výzkum čehosi fantastického a nepochopitelného, a že se zdánlivě tak snadno nabízí myšlenka mimozemské či nadzemské inteligence, že je bohužel nenapadlo zabývat se něčím tak obyčejným a pozemským, jako je "normálně", zcela nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí, bez obrazců. Při pohledu na některé formace obrazců v obilí, jejich objevitelům pravděpodobně nezbývá nic jiného, než:

1. valit bulvy

2. konstatovat: tohle přece nemohl udělat člověk (má pravdu, předsedo!)

3. konstatovat: tohle musela vytvořit nějaká inteligentní forma života nebo bytost (tady už je to s tou pravdou poněkud horší, že, předsedo)

poznámka ke 3: námitky průzkumníků Crop Circles proti přírodnímu, bez zásahu inteligence utvářenému obrazci směřuje k faktu, že samy od sebe nebo jen přírodními silami, tj náhodně, se pravidelné obrazce v přírodě vytvořit nemohou. Ale mohou, stačí si vzpomenout na:

krystalové mřížky, krystalové struktury, krystalografii

stavba atomu, elektronový obal, molekulová struktura látek, atomové a molekulové orbitaly a jejich hybridizace, stavba atomového jádra

fraktálová struktura vybíjení přebytečného elektrického náboje (Lichtenbergovy obrazce), fraktály v živých organismech (cévní a nervové systémy, kořenový systém, tvary listnatých i jehličnatých stromů... Fraktály v neživých strukturách - tvary galaxií, sněhových vloček a nakonec, znovu a ještě jednou: rezonance a interference - fyzika, mechanika, elektrotechnika, optika.

(foto, obrázky, foto, obrázky, foto, obrázky)

 

Nezbývá než vyzvat průzkumníky jevu Crop Circles, aby provedli něco, co ve více než třicetiletém průzkumu Crop Circles pravděpodobně neudělali nikdy. Vydat se do lánu obilí polehlého, na zemi ležícího zcela nepravidelně, bez náznaku vytvoření jakéhokoliv obrazce. I tam najdou mnoho (naprosto shodných) anomalous effetcs, bended and prolonged nodes. Porovnáním zjistí, že kolénka jsou naprosto k nerozeznání od těch, která nachází uvnitř Crop Circles. Zjistí, že mouchy jsou ugrilované úplně stejně jako ty, které nachází uvnitř Crop Circles. Infra, static electricity (malfunction), magnetic a další. vzorek.jpg, moucha.jpg Všechno tam bude, včetně expulsed cavities a exploded nodes, magnetické anomálie objeví a jejich mobilní telefony a mikroelektronika přestanou fungovat. Naprosto shodné změny kolének dokonce objeví i tehdy, když provedou pokusy se změnou směru růstu rostlin v laboratoři, pouze vynucenou změnou polohy stébel. Opět i expulsed cavities se dostaví. (korekce nuly, slepý pokus, už zmíněno)

 

Zatím to musel někdo udělat za ně. Navštíveny stovky, prohlédnuty tisíce míst, kde bylo obilí polehlé, na zemi ležící zcela obyčejně, bez ladu a skladu. Čistě "náhodou" se shodou okolností ve velké většině případů jednalo o místa, kdy do pole předtím uhodil blesk, několik hodin, dnů nebo týdnů předtím. Na internetu existují stránky, kde je (bylo) možné v určité omezené míře získat informace o poloze výboje blesků (přebírané z externích zdrojů) s poměrně vysokou přesností - desítky až stovky metrů. Chyba byla daná spíš faktem, že GPS poloha míst, odkud výboj začíná a kam dopadá, se v některých případech mohou podstatně lišit, nebo tím, že i jediný výboj sám múže mít několik souběžných ramen a souběžná ramena mohou mít i jeho tzv. subsequent strokes též zvané restrikes, které mohou dopadat na různá místa plochy, celkově i značně větší než je kilometr čtvereční. (odkaz na literaturu, několik fotek - kouty.jpg)

 

Velmi mnoho takto nepravidelně, zcela bez ladu a skladu polehlých, jejichž stébla leží na zemi částí lánů obilí je na až neskutečně vysokém počtu fotografií zveřejněných v knihách a na internetových stránkách průzkumníků Crop Circles, každý se může přesvědčit sám, zde zatím jen několik nejtypičtějších příkladů.

Wylatowo.jpg

 

Naprostá většina obrazců utvořených bleskem se podobá modernímu umění (zjednodušeně řečeno mazanice - nepravidelné), jen malá část je klasika, antika, baroko, secese - pravidelné obrazce, i když některé by také mohly patřit k modernímu umění.

 

Kromě jiného byla na jaře 2008, ale i během dalších let často téměř náhodou, ale i cíleně, pořízena řada snímků polí ještě "před akcí" (blesku), bez jakéhokoliv zásahu blesku, nebo polí sice zasažených, ale zatím stále bez jakýchkoliv náznaků polehnutí, ohnutí stébel k zemi. foto vzorky ze stožáru

 

nějaké obrázky

 

Co je ale opravdu nádherná paralela, česky řečeno souvislost: Nezanedbatelná část průzkumníků Crop Circles se domnívá, že jsou vytvářeny mimozemšťany, zkráceně MZ, pro které je také v češtině používán název emzáci (hovorově, zejména mezi fanoušky sci-fi). Dávno předtím, než si autor těchto řádků této souvislosti všiml, začal zcela automaticky používat pro typ mraků mrak - zem, v češtině zkráceně MZ, název emzáci... (anglicky Cloud to Ground, zkr. CG, tam už to tolik nevyhovuje). Takže ti zastánci MZ původu Crop Circles se alespoň v něčem trefili... (a ještě jeden, předsedo: pro výboje, které proběhnou jen mezi mraky - mrak mrak, v češtině zkratka MM, anglicky intracloud, nebo cloud to cloud, se používá zkratka CC - něco jako Crop Circles...) - a podle některých pozorování se zdá, že i CC - mrak - mrak dokážou v kolejích po traktoru něco naindukovat.

 

poznámka

"supernatural"

 

Názor, že se obrazce objevují především v noci. Je to alespoň v jednom filmu, Nancy Talbot konstatuje, ale bez uvedení jakýchkoliv zdrojů (velká chyba!), že obrazce se objevují nejčastěji mezi 4-5 hodinou ráno. foto Určitě ne všechny, ale někdy může být příčinou vzniku "domino efektu" ztěžknutí rostlin ranní rosou ještě za tmy a jejich následné poskládání na zem. Není ale vůbec vyloučeno, že se poměrně často vytvářejí i za dne, jen jsou objeveny až za několik dalších dní. Zde by bylo třeba obrátit se spíš na psychologii – pravděpodobně nikdy nebude objeven Crop Circles během noci (aby z toho bylo možné odvodit, že vznikl ve dne). Je to dáno celkem přirozenou skutečností, že v noci lidé dělají sice všechno možné, pozorování polí mezi tyto činnosti rozhodně nepatří. Téměř vyloučeno je i náhodné zpozorování z výšky při přeletu jakýmkoliv létajícím dopravním prostředkem, především díky tak prosté skutečnosti, že v noci bývá tma. Proto se pozorovatelům, kteří ani nikdy jindy než ve dne obrazec objevit nemohou, hned nabizí jediná odpověď: "to musel někdo udělat v noci". Obrazec klidně mohl vzniknout za dne, třeba před 5 dny.

 

Hodně by pomohly instalace time-lapse kamer na místech, kde se obrazce nejčastěji objevují, což by za dnešního stavu techniky nemusel být žádný zvláštní problém. Bylo by tak lze pozorovat i pouhé "obyčejné" poléhání, poškození, oslabení obilí a stanovit dobu uplynulou od bouřky, přičemž time-lapse Canon by mohly být naprogramovány tak, že by zachytily i blesky, dopadající v jejich úhlu záběru. Důležitou vlastností (některých) aparátů Canon je skutečnost, že se dají velice dobře programovat pro intervalové snímání a pro záznam rychlých dějů (výboj blesku)

 

Stébla ohnutá, ne zlomená. Zlomená stébla se určitě vyskytují i v Crop Circles, především na okraji obrazce, hlavně v případě domino efektu. Průzkumníci jevu Crop Circles předkládají skutečnost v poněkud "upravené" podobě, neboli v takzvaném flexibilnějším formátu (Jistě, pane ministře), a malé procento stébel zlomených, nikoliv jen ohnutých, jednoduše vyfotografovat nebo zahrnout do zpráv o svém zkoumání buď jen "náhodou" opomenou, nebo je považují za výjimku potvrzující pravidlo.

 

Xtreme Mysteries - 062 - Crop Circles, 2002, 01:47/24:34

(xtremem.jpg) na horním okraji snímku (podél vodorovné tram line) vidíme úkazy typické u klasických výbojů blesku do polí; kromě toho uvnitř obrazce je naznačen další, podružný obrazec, (podobné jevy se vyskytují u mnoha klasických Crop Circles) průzkumníky Crop Circles zcela opomíjený - jde o světlé čáry rozbíhající se od centra k okrajům, které pravděpodobně kopírují hlavní směry, kudy probíhala elektřina výboje v podzemí; poznámka: něco podobného je možné pozorovat na mnoha dalších fotografiích Crop Circles, jedná se o obdobu dvojexpozice s tolik porovnávanou klasickou fotografií

 

08:55 beneath high-voltage wires... to se docela shoduje s tím vším, co je naznačováno všude na těchto stránkách - vedení VN jsou velmi dobré hromosvody.

 

Světélka, světelné úkazy pohybující se nad polem, často zobrazované záběry ve filmech o Crop Circles. Bývá v těchto filmech i dokazováno, že se v některých případech může jednat o padělky, nebo (zcela logicky) rozostřené letící předměty (papír, pytlík, semena nebo části rostlin). Může se jednat i o případ, že pokud se z podzemí náhle uvolní oblak silně ionizovaného plynu a prachu, který byla krátce předtím vystaven potenciálovému rozdílu zbytkové statické elektřiny několik desítek tisíc voltů i víc. Kromě toho může obsahovat i ionizované hořlavé plyny (CO, H2), což všechno může být v podzemí přítomno ještě mnoho dní po výboji, který to vše zapříčinil. Může se vzduchem pohybovat desítky vteřin po směru větru. Přitom i světélkovat, ale stačí i jen aby měl proti okolnímu vzduchu odlišný index lomu, spektrální odraznost, světelnou propustnost nebo barvu, alespoň něco z toho může být za výše uvedených podmínek splněno. Mohlo by se jednat i jen o pouhý oblak dýmu nebo prachu, který drží pohromadě nějaký čas statická elektřina nebo jen vzdušné víry. Kromě toho CCD snímače mohou za určitých okolností zaznamenávat i tepelné rozdíly.

 

Ještě jedna domněnka: To, že se na některých místech staré dobré Anglie vytvářejí obrazce mnohem častěji proti zbytku světa, by mohlo být způsobeno také tím, kdyby na oněch místech nevanuly tak často a tak prudké větry jako ve zbytku světa. Tato domněnka však není podložena žádnými důkazy, z fyzikálního ani z meteorologického hlediska se pravděpodobně nenajde žádná skutečnost, která by tuto domněnku podporovala. Spíš některá údolí, před větry poněkud chráněná, což rovinaté Anglii spíš odporuje. Pravděpodobně se bude spíš jednat o nějaké tamní dosud nepopsané geologické anomálie. Něco se rýsuje, křídové podloží vykazuje znatelně častější výskyt obrazců, také se může podílet spodní voda (i mechanické rezonance), archeologie. Bolt from the blue?

 

Mrtvá zvířátka, hmyz - například mrtvá žížala na místě výboje, za několik dní tam nebyla (foto), což lze připsat běžným procesům, které se v přírodě odehrávají. Kostřičky obratlovců - například ptáci - jak je napsáno někde jinde, zvířátka v přírodě žijí a hrobečky si nedělají. I nám je líto ptáčka zpěváčka, jestliže ale zahynul opravdu v okamžiku kdy byl obrazec "exponován", pravděpodobně to bylo pouze z leknutí a rozhodně nebyl zasažen přímo kanálem bleskového výboje, protože pokud by se tak opravdu stalo, s největší pravděpodobností by explodoval a nenašli bychom z něho téměř nic, pokud vůbec něco.

 

Hmyz - (foto) ugrilované a ožehnuté mouchy je možné považovat za poměrně jednoznačný důkaz zásahu blesku na zkoumaném místě. Žádná unknown energy, military experiments, extaraterrestrial or alien forces a podobně.

 

CCD

 

Ještě jedna "anomality", která bývá popisována průzkumníky Crop Circles. Nějaká zmínka možná v "Ovni Crop Circles - Cercles dans les blés traces d'ovnis - Planete Tv 11.02.2006" – ne, bylo to jinde. Pravděpodobně bude k dohledání i na Crop Circles webech a v některých publikacích. Fotografie obrazců, na kterých je zobrazeno "záhadné něco" (ghosts jiného typu), co na místě nebylo pouhým okem vůbec pozorovatelné, a může se vyskytovat částečně (nebo i dost vzdáleně) od vyfotografovaného obrazce. S největší pravděpodobností se jedná pouze o snímky pořízené digitálními fotoaparáty a kamerami, nikoliv klasickým halogenostříbrným materiálem. Nabízí se totiž vysvětlení, že na snímek se naexponovala i část infračerveného spektra, které lidské oko nevnímá. Pod zemí může být u některých obrazců naakumulováno dosud velmi značné množství tepelné energie (znovu, průměrný blesk přenáší energii minimálně několik stovek kilowatthodin až několik megawatthodin), a i když pod zemí zůstane méně než jedno procento, pořád vyvolá takovou změnu (tepelnou), která může být v infračervené oblasti spektra velmi dobře zaznamenatelná. Zatímco klasické halogenostříbrné materiály nejsou k infračervené oblasti spektra téměř vůbec citlivé, jejich spektrální senzibilita i u barevných a čb panchromatických materiálů končí někde okolo 690nm, spektrální citlivost lidského oka končí někde mezi 700-720nm, citlivost běžných barevných CCD snímačů značně přesahuje hranici 780nm (1050-1100nm). Z toho důvodu je před ně zařazen IR filtr, který ale často určitou část pásma z IR oblasti propustí. To u naprosté většiny běžných fotografií nevadí. Je ale možné, že na Crop Circles fotografii se zobrazí například následky některého souběžného nebo následného výboje, který sice žádný obrazec nevytvořil, jen do blízkého podzemí uložil nějaké to "teplíčko". I výboje, které obrazce skutečně vytvářely, mohou takto znázornit svoje "únikové cesty" v podzemí. ("the mistery (!!!) of the crop circles, bongiovani, caria", cd1). 11:15 (ap1, ap2) Alton Priors, Wiltshire 11th Jul 1997(Lucy P.) ap1.jpg ap2.jpg 18_51.jpg 18_59.jpg Samotným IR úkazům na místech výskytu Crop Circles se průzkumníci věnují, to je další zkoumaná anomálie, ale věnují se jim naprosto nedostatečně a diletantsky, takže zde nebude žádný odkaz ani fotografie, přestože existují. (odkaz a foto z BLT research). CCDresponse.jpg Typical spectral response of a CCD image sensor. (přejato z http://www.customs.gov.au/site/page5973.asp)

 

Diletantismus v přístupu k některým jevům nacházejícím se na místě vzniku Crop Circles je jednou z hlavních příčin skutečnosti, proč se nikomu z dosavadních Crop Circles průzkumníků nepodařilo strefit hřebíček na hlavičku, a uchylují se raději k vysvětlením velice povrchním, nejraději zcela nedokazatelným. Už jenom za využití poměrně primitivních termokamer by bylo možné zcela objektivně zjistit přítomnost nemalého množství kilowatthodin uskladněných v podzemí, a to už by se na emzáky moc dlouho svádět nedalo.

 

Duchové - ghosts. Na některých místech se objeví i v dalším roce nápadná stopa, obdoba původního obrazce, kdy obilí už vůbec nemusí polehnout (ohnout stébla k zemi) (ale i to je možné, i když znatelně slaběji).

Cerchi nel grano (Maurizio D'Amato) 28_52-46_08.jpg

1

ghosts1.jpg © by Peter Sorensen

ghosts2.jpg Pics: Peter Sorensen

boh1.jpg foto č. 1 (c) Miroslav Zuzánek Vznik obrazce: pravděpodobně 2.- 4. 7.1999 Fotografie ze 4. 7. 1999, kdy byl obrazec objeven z rogala panem Miroslavem Zuzánkem. Průzkum obrazce: 7.7.1999

boh2.jpg foto č. 2 (c) Miroslav Zuzánek

boh4.jpg boh5.jpg foto č. 3 (c) Zdeňka Seidelová foto č. 4 (c) Zdeňka Seidelová Fotografie pořízené z jara roku 2000 nad místem, kde byl v loňském roce agrosymbol objeven.

boh3.jpg foto č. 5 (c) Miroslav Zuzánek Fotografie z 20.5.2000 To samé místo o několik měsíců později. Obrazec je již vidět zřetelněji. Na místě jeho objevení rostla vegetace pouze omezeně.

obrázky převzaty ze stránky http://www.ufo.cz/obili/1212c.htm, kde je možné se dočíst další podrobnosti

 

Obrázky (boh2 a boh3) otištěny i v publikaci "Piktogramy v České republice a energetický systém Země - Krásy agrosymbolů na Moravě 2000 - 2006", autoři Mgr. Tonička Plíšková a kol., s komentářem: Vznikl pravděpodobně mezi 2.7-4.7.1999. Objeven byl 4.7.1999 a 7.7.1999 byl proveden jeho průzkum. Na poli, opět nedaleko železniční tratě, se nacházelo 5 kruhů s téměř totožnými průměry, které se pohybovaly v rozmezí cca 17,5m. Dle stavu, v jakém se obrazec nacházel, bylo zřejmé, že byli badatelé Záblesku první, kdo do obrazce vstoupil. Provedení polehlých ploch bylo velice precizní, takové kvality, se kterou se do té doby u žádného ze zkoumaných Crop Circles nesetkali. Sklizní pšenice však existence agrosymbolu v Bohuslavicích neskončila. Po provedení všech standardních agrotechnických operací, spočívajících především v zorání pozemku, zasetí nové plodiny atd., se na jaře následujícího roku objevil stejný obrazec znovu. Tentokrát se však ve vegetaci neprojevil polehnutím plodiny, ale její retardací. Vegetace byla v místech všech pěti kruhů zakrslá celou vegetační dobu. (železniční trať - hromosvod, poznámka J.L.)

 

Je nutné si uvědomit, že na místě probíhaly obrovské elektrické proudy, mezi nimiž docházelo k nejrůznějším interferencím, které byly zaznamenány nejen v rostlinách, ale i v půdě bezprostředně pod nimi díky elektrochemickým a termochemickým pochodům, které se tam odehrály. Kromě toho se rostliny zbavovaly prostřednictvím kořenového systému rostlinných jedů, které se v nich nahromadily, a ty se v půdě mohou stále nacházet. Odtud pozorovatelnost i v následujícím roce - na místech, kde probíhaly větší proudy, došlo ke vzniku většího množství rostlinám možná ne vyloženě škodlivých, ale ani neprospívajících chemikálií. Už i samotné lokální podmínky na místech, kde žádné výboje neproběhly, mohou způsobit různé odstíny dozrávajícího nebo zralého obilí na rozlehlých lánech zdravého obilí, které vůbec není polehlé, na zemi ležící. Jedná se o určitou obdobu cropmarks známých z Archeologie.

 

Další anomálie, na stránkách průzkumníků Crop Circles zatím dosud nenalezená. cfad22_07.jpg cfad22_29.jpg Crop Circles - Crossover From Another Dimension (2006), 22:07-22:29 Jak je vidět na fotografiích, nezasažené obilí vykazuje zřetelně vyšší stupeň zralosti (otáčení klasů, zatímco klasy zasaženého obilí jsou ještě zcela rovné. Obilí zasažené elektrickým proudem a produkty elektrolýzy v půdě dozrává zřetelně pomaleji. Pozorováno, fotografováno, mnohokrát, opakovaně. Jindy lze pozorovat zřetelný rozdíl v zabarvení – zasažené obilí ještě zelené, nezasažené již bezpečně slámově žluté. Zde důkaz přímo od průzkumníků Crop Circles, + několik vlastních. Fotografie 6.8.2010, Kounice – zcela obdobný případ, také pšenice, klasy ležících stébel jsou ve zralosti i velikosti opravdu o několik týdnů pozadu. Odebrány vzorky, přibližně z 20 míst porostu zasaženého a z 20 míst porostu nezasaženého. Objektivně vzato, klasy z nezasaženého porostu jsou ve srovnání s porostem polehlým, se stébly ohnutými k zemi opravdu "mackové" (odhadem + 20-30% objemu). Žádnému z vzorků přitom nebylo nijak nadržováno, vždy uchopen celý trs stonků a ulámány všechny klasy z nich, malé velké, všechno jedno. Vše bude zváženo, spočítán počet zrn na klas, průměrná délka a hmotnost klasů, průměrná hmotnost zrn. Později bude následovat zkouška klíčivosti (až pominou nerovnoměrnosti a neochota ke klíčení způsobené posklizňovým dozráváním, čili nejdříve za dva měsíce). Podrobné i průběžné výsledky měření na www.cropcirclesonline.com/kounice. Budou i možná ještě další lokality. Ta pšenice, ta si opravdu dává někdy načas, předsedo! (specielně letos v Ostré – okolo 4 měsíců...)

 

Konstatování nebo zjištění, které se táhne absolutně veškerými pořady o Crop Circles:

It's risky to také electronic equipment into crop formation. Na tom elekvipmentu bývá velmi zřetelně napsáno tlustými písmenky, nebo alespoň v návodu, "May cause malfunction by static electricity"! Zde na místě, kde jsou ještě v podzemí uloženy megajouly zbytkové statické elektřiny (předtím se jí bezprostředně během extra silných výbojů blesku mohly nad zemí a pod ní prohánět i gigajouly až terajouly...)

 

Jako názornou ukázku lze popsat případ otravy kysličníkem uhličitým (toxikologie..., str. LucyP.) Crop Circles - Crossover From Another Dimension (2006) popisuje metallic taste a všechny ostatní příznaky otravy asi 49 minut před koncem pořadu

 

Glickmann: Many people sleeps better, after leaving Crop Circles formation (mnoho lidí spí mnohem lépe po návštěvě Crop Circles). není divu, mají toho v sobě tolik, jako by vyžahli půl litru rumu, 5 dvanáctek a k tomu a ještě přikousli pár lysohlávek...

 

Záhadný svět-Kruhy v obilí.avi 17:12 Geologie a spojitost s podzemní vodou. (nejen to, poznámka J.L., ale s podzemními kanály a potrubími, třeba už dávno nevyužívanými, viz foto) 18:25 - velmi majestátní větrné vlny v obilí -

 

1686 Robert Plot vědec z Oxfordu nakonec došel k závěru, že některé kruhy v obilí ve Staffordshiru (The natural history of Staffordshire) byly způsobeny bleskem. Docela frajeřina, tolik let před Franklinem (ten prováděl výzkumy okolo roku 1750), vůbec se nelze divit že zůstal nepochopen. Ono lidstvo to nechce pořádně pochopit ani ve věku nejmodernějších technologií. Ale až uvidí ty obrázky...

zskvo20_06.jpg zskvo20_13.jpg

je poměrně zažitým folklórem v mnoha dokumentárních filmech zabývajících se problematikou Crop Circles, že záhada jejich vzniku je ilustrována obrázkem dopadajícího blesku...

20:33 Divoké větry... Mám je!!!

zskvo25_39.jpgg Anomálie – elmag, elstat, drogy – : nesmírná pohoda, euforie, pohoda (něco takového hlásí i narkomani po aplikaci dávky), bolesti hlavy, zmatek a další potíže zde stojící ječmen, který teprve polehne, ohne stébla k povrchu země,

 

35:30 expulsed cavitiess

 

38:10 ať tyto kruhy vytváří cokoli nebo kdokoli, musí se jednat o zdatného matematika. Porovnat s obrázky z kaleidoskopu. Dejme čtyřletému dítěti s výrazným malířským nadáním, které ještě v životě nezaslechlo, že něco jako matematika existuje, do ruky kaleidoskop a pastelky. Namaluje takové obrázky, které až objeví za 5000 let badatelé, napíší o nich a o matematických zákonitostech, které v nich všechny nalezli, stohy tlustých knih...

 

41:08 i vědec se bojí do něho vstoupit

 

43:10 měření elmag mohutná přírodní síla. I někteří dnešní pozorovatelé uvádějí, že vznik Crop Circles byl pozorován po bouřce – co si přát víc? viz blog Toničky Plíškové, iDnes: (obrazec Jitrava 2010) Obrazec 2010 vznikl v zeleném obilí za velkých bouřek v předchozích dnech, v blízkosti obrazce jsou vymleté dolíky od vody tekoucí po svahu (hromosvody, poznámka J.L.), při objevení obrazce byly pšeničné klasy pevně přitisklé k zemi a stonky obilí pokryty blátem, tvar obrazce byl dokonalý...

 

2008 jitrava2008.jpg podle prvního dojmu z fotografií budilo dojem spíš padělku, ale mýliti se může každý... jitrava2010.jpg 2010

blog Toničky Plíškové.: Kruhy v obilí na katastru města Šlapanice mají dlouhou tradici. I populární herečka Libuška Šafránková vzpomíná ve své knize, jak si zde hrávali v dětství v kruzích v obilí...

 

Kapka vody dopadající na hladinu (foto) se také rozprskne velmi symetricky na několik stran, přičemž není nikdy předem známo na kolik. Jde také o jednorázový, krátkodobý, skokový impuls dopadající shora.

 

Výzvy k návštěvám agrosymbolů raději neposlouchat

www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm

odkaz je už nefunkční (2011 podzim), původně na této stránce byla nalezena citovaná věta níž v odstavci. Na uvedených stránkách ji už je možné najít pouze v dokumentu s adresou http://www.kpufo.cz/dokument/ccpost.pdf (czech). Jde o úryvek z rozsáhlejšího textu "Hypotézy o technologii vzniku agrosymbolu",

1.1.1. polehlé obilí

Zvláštní způsob polehlého obilí se nejprve snažily vysvětlit názory, že jde o zcela přirozený vliv, který vytváří náhodou kruhový tvar. Tento názor, velmi brzy opuštěný pro svou nesmyslnost, si však našel i po dvaceti letech v ČR své zastánce.

Podtrženou větu je možné po drobné úpravě kdykoliv podepsat. Jen před slovo "náhodou" je možné doplnit úryvek – "v některých případech nikoliv"

Celý dokument PDF na dnes funkční odkazované stránce má sloužit jako "Pracovní postup pri průzkumu agrosymbolů". Nezbývá než všechny zájemce velmi důrazně před jakýmkoliv průzkumem varovat, aby nikdy nedělali podobným vědátorům zdarma pokusné králíky a poskytovatele informací, a jakýmkoliv agrosymbolům se zdaleka vyhnuli. Na místě se totiž někdy nachází takové množství škodlivých chemických látek, že by to narkomanům vystačilo na desetiletí. Jakákoliv výzva k návštěvě podobného místa proto hraničí s trestným činem šíření toxikomanie, kterou lze pravděpodobně vztáhnout i na uvedený dokument.

 

§ 287 Šíření toxikomanie

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 

konec části 4

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

          Část 1        Část 2        Část 3        Část 4        Část 5

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z