Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Chronologie Kounice 2010
Pozorování vychází z přístrojově zaznamenaného výboje blesku přesně do pšeničného pole
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Měl jsem vždy velkou podporu od svých rodičů, a velmi mě to těšilo. Nikdy o mě netvrdili, že bych byl hloupý, ale že jsem zábavný. J.Carrey
Vtip je velmi vážná věc. W.Churchill
Každá dívka může být okouzlující. Jediné, co od vás žádají, je stát na místě a tvářit se hloupě. H.Lamarr

Kruhy v obilí, Agrosymboly Kounice 2010, časový vývoj

PagPh

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Kounice 2010 - časový průběh

 

zatím jen několik poznámek

 

Ta pšenice, ta si dává na čas... (platí i pro lokalitu Ostrá, nad tratí, ječmen leží po dvou týdnech, pšenice začíná uléhat až po řadě měsíců)

 

Blesk detekován dne ..., přibližně v ... hodin SELČ, polarita ...

GPS přibližně ..., proud ... tisíc ampér

 

byl to typ mrak - zem (MZ neboli "emzák"), anglicky cloud to ground, CG

 

při první návštěvě místa dne ... ještě neleželo na poli ani stébélko (foto)

 

fteprve při další návštěvě dne 1.8.2010 následovalo "přiznání k činu", celkový součet nalezených polehlých, jejichž stébla leží na zemi ploch byl hluboko pod 1% celkové plochy pole (několik desítek metrů čtverečních z více než 15ha)

 

fpři návštěvě 8.8.2010 již polehlých, jejichž stébla leží na zemi několik procent plochy, jak je vidět z připojených snímků, výboj blesku na poli doslova "položil kabel", lépeřečeno kabely...

 

Také je možné, že se nějaká energie indukovala v kolejích po traktoru (tram lines), dokonce by se tak mohlo stát i při blesku typu MM, to je ale prozatím opravdu jen domněnka. Nad vedlejším polem (Kounice B) blesk MM indikován byl, je také polehlé, na zemi ležící. Samozřejmě nelze vyloučit, že pole B (proč zrovna my jsme béčko?) bylo zasaženo paralelním výbojem blesku, který zasáhl Kounice A. Tolerance vzdálenosti vyhovuje, zasaženo může být cokoliv až asi kilometr daleko. Zrovna tak je možné, že blesk, identifikovaný jako typ MM v některých případech může v určitém malém procentu vykazovat i znaky typu MZ. Kromě toho se něco mohlo odehrát během jiné bouřky, která nebyla monitorována.

 

Ještě byly pořízeny záběry na poli Kounice C, (západ, směr na Poříčany vpravo od silnice, opět pšenice, vzdálenost výboje přibližně 1000 - 1200 m od západního okraje obce), které však bylo při druhé návštěvě Kounic již sklizeno.

 

Popisované zpoždění je pořád mnohem menší proti lokalitě Ostrá, nedaleko od železniční trati (asi 50 m), kde si pšenici trvalo než polehla, stébla se ohnula k zemi asi tak 4 měsíce. Sousední pole ječmene (jižně od trati) polehlo, stébla se sklonila k zemi, poslušně asi týden až 14 dní "po činu". Samozřejmě nikoliv celé, zpočátku pouhé desítky metrů, později stovky a nakonec tisíce (dohromady odhadem mezi 10-15% celkové rozlohy pole). Fotograficky bohatě zdokumentováno, snímky budou postupně přidávány na stránce Ostrá.

 

Pro zajímavost je možné se podívat na stránku Comparative Crop Field, kde jsou fotografie pole ječmene (Benátecká Vrutice), které celý rok žádný blesk nezasáhl.

 

 

 

 

 

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Největší problém se světa je, že blázni a fanatici jsou si vždy tak jistí sami sebou, a moudří lidé tak plní pochybností.  B.Russell
Soutěživost je nejvíc řízena představivosti. N.Bonaparte
Znám vynikající lék na bolest v krku: useknout. Alfred Hitchcock
z