Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Chronologie poléhání
poléhání obilí je poměrně složitý proces, během něhož po sobě následuje řada navazujících kroků
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Ohromují mě lidé, kteří chtějí "poznat" vesmír, když je těžké najít cestu kolem čínské čtvrti.  W.Allen
Znám pouze jedinou svobodu a to je svoboda mysli.     A.S.Exupery
Hloupost je také darem od Boha, ale nemá být nadužívána. Papež Jan Pavel II

Kruhy v obilí, Agrosymboly Chronologie poléhání

PagPh
Jednou z největších chyb veškerých dosavadních Crop Circles výzkumů byla skutečnost, že "průzkumníci" jim nevěnovali po prvotním, byť sebedetailnějším průzkumu, téměř žádnou navazující pozornost (až na výjimky)

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Kruhy v Obilí: Chronologie poléhání

Základní souhrn problematiky chronologie poléhání, poškození, oslabení je prozatím dostatečně podrobně zpracován v úvaze Fáze procesu poléhání - Chronologie.

 

Jde o kopii textu úvahy, který je průběžně zveřejňován na Sci-Fi webu www.sarden.cz (třetí pokračování). Odkazy na ostatní díly zde

 

 

Později bude postupně převáděn sem a povedou z něj odkazy na další podstránky tématu Chronologie, kde budou jednotlivé fáze procesu zpracovány ještě podrobněji.

 

Je velmi pravděpodobné, že veškeré obrazce, které se mají později ve struktuře obilí objevit, musí být do jejich struktury "exponovány" v období před dosažením zelené zralosti. Jinak řečeno, v období vegetativního růstu. Zelené buňky a tkáně mohou být po průchodu elektřiny poškozeny, uschlé tkáně jen minimálně nebo téměř vůbec. Kromě toho zelené tkáně zasažené elektřinou (určitou nadlimitní dávkou, která bude stanovena později v oddíle EFP) začnou slábnout a slábnou nepžetržitě dál, až díky oslabení mohou po nějakém čase rostliny polehnout (ohnout stébla k zemi). Pokud zeslábnou do té doby, než jsou jejich stébla téměř vyschlá. Schnutím se tkáně spíš zpevňují. Období zelené zralosti je pro různé obiloviny a rostliny různé, ozimy, jařiny, kukuřice a podobně. Je ale možné se zeptat zemědělců nebo se ponořit do chytrých knížek. Polehnout, ohnout stébla k zemi, dokáže skutečně kdeco, například mák.

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Lidé, kteří tvrdí, že vše je předurčeno, a nedá se na tom nic změnit, by se hlavně měli pořádně rozhlédnout, když jdou přes ulici... S.Hawking
Nikdy nepodceňujte sílu lidské hlouposti. R.A.Heinlein
Není pravda, že bych  selhal. Jen jsem vyzkoušel 10.000 způsobů, které nefungovaly.  T.A.Edison
z