Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
CC - Omalovánky na poli
Obrazce, které jsou občas na polích celého světa vytvořeny, do určité míry připomínají omalovánky
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

'Lidé zapomněli na tuto pravdu' řekla liška. 'Ale ty na ni zapomenout nesmíš. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.' A.S.Exupery
Kočka může být tvůj přítel, ale nikdy sluha.. T.Gautier
Nemálo idealistů stihne smutný osud vesnického pomatence.  S.Kubrick

Kruhy v obilí, Agrosymboly Omalovánky na poli

PagPh
První alespoň částečně logicky zdůvodnitelná, dokonce i trochu pochopitelná teorie, založená na měřitelných předpokladech a úvahách, vědecky ověřitelná a opakovatelnými pokusy kdykoliv dokazatelná. FBR
Dál na stránce jsou shromážděny některé doprovodné fotografie (použité jako ilustrace na pravém horním okraji stránek), pozděj přibudou i další. Odkaz z každého obrázku směřuje na stránky, odkud byl pořízen.

 

1993.06 ENG 1993.06.21, USA 1994.06.14, USA 1994.07, ENG
1994.07.15, ENG 1994.07.15, ENG 1998.07.23, ENG 1994.08.11, ENG
1995.06.20, ENG 1995.07, USA 1996.05.15, ENG 1996.06.30, CZE
1996.06.30, CZE 1996.07.03, ENG 1996.07.13, ENG 1996.07.14, USA
1996.07.28 CZE 1996.08.04 CZE 1997.07.06, USA 1997.07.10, ENG
1997.07.23, ENG 1997.08.01, ENG 1997.08.08, ENG 1997.08.17, ENG
1998.05.23, ENG 1998.05.23, ENG 1998.06.08, ENG 1998.07.02, GER
1998.07.08, ENG 1998.07.10, ENG 1998.07.10, ENG 1998.07.22, ENG
1998.07.22, ENG 1998.08.02, ENG 1998.08.08, ENG 1999.06.04, ENG
1999.06.20 ENG 1999.06.26, GER 1999.07.17, ENG 1999.07.19, ENG
1999.07.21, CZE 1999.07.21, CZE 1999.08.11, NOR 1999.09, CAN
1999, ENG 2000.05.17, GER 2000.06.24, GER 2000.06.26, GER
2000.07.09, ENG 2000.07.13, ENG 2000.07.14, ENG 2000.07.16, ENG
2000.08.04, ENG 2000.08.06, ENG 2001.05.12, GER 2001.08.12, ENG
2001.08.14, ENG 2001.09.15, NOR 2002.06.08, GER 2002.06.17, GER
2002.06.21, NLD 2002.07.01, GER 2002.07.28, ENG 2003.05.21, ENG
2003.06.22 ENG 2003.07.04, USA 2003.07.04, USA 2003.07.15, GER
2003.07.16. USA 2003.07.22, ENG 2003.07.27, ENG 2003.07.31, ENG
2004.06.10, ITA 2004.06.15, ENG 2004.06.18, ITA 2004.08.04, ENG
2005.05.21, ITA 2005.06.05, ENG 2005.07.02, ITA 2005.07.10, GER
2005.08.03, ENG 2005.08.09, ENG 2005.08.21, USA 2006.06.30, ENG
2006.07.08, ENG 2006.07.14, ENG 2006.07.20, ENG 2006.07.26, ENG
2006.08.14, ENG 2007.05.13, ITA 2007.05.20, ITA 2007.05.24, ITA
2007.06.01, ENG 2007.06.10, ITA 2007.07.16, ENG 2007.07.16, ENG
2007.07.16, ENG 2007.07.16, ENG 2007.07.19, ENG 2007.07.26, USA
2007.08.02, ENG 2008.05.27, ITA 2008.06.12, ITA 2008.06.12 ITA
2008.06.16, SVK 2008.06.22, ITA 2008.06.26, ENG 2008.06.28, ENG
2008.07.27, ENG 2009.06.09, ITA 2009.06.15, ENG 2009.06.22, SVK
2009.07.09 SVK 2009.07.11, SVK 2009.07.11, SVK 2009.07.11, SVK
2009.07.11, SVK 2009.07.11, SVK 2009.07.19, ENG 2009.07.19, ENG
2009.07.19, ENG 2009.08.06, ENG 2010.06.12, ENG 2010.07.08, GER
2010.07.09, SVK 2010.07.27, ENG 2010.08.09, NOR

 

Úvod

Crop circle ElectroMagnetic Field simulation
Crop circle ElectroMagnetic Field simulation

Zde na této stránce bude předvedeno nejprve teoreticky, co dokáže natropit jediný svislý kolmý blesk v poli obilí. I když se to na první pohled vůbec nezdá, v případě výboje blesku jde o klasický průchod proudu vodičem. Až stovky tisíc ampér probíhající po dobu několika desítek mikrosekund, který v těsné blízkosti kolem sebe vytváří obrovské mžikové elektromagnetické pole. Na připojeném obrázku je znázorněn proud výboje blesku modře, jím vyvolané siločáry elektromagnetického vlnění červeně. V přítomných vodičích (rostliny) vytváří indukované proudy, a působí na ně silou přesně jako na sebe působí vodiče protékané elektrickými proudy. Nezanedbatelný příspěvek vnáší do proudu protékajícího rostlinami bezprostřední okolí výboje (korona), vyplněné velmi silně ionizovaným vzduchem. Obklopuje kanál blesku až do vzdálenosti několik metrů, v případě nejsilnějších výbojů i několik desítek metrů. Za bezvětří má velmi přesně kruhový tvar. (zde bude umístěno ještě ilustrační foto výboje 3000V, korona ho obklopuje do vzdálenosti asi 1mm, je to asi 3W, čili asi 1mA). I ovlivnění tvaru proudem vzduchu.

 

Klasický "obyčejný" jediný kruh v obilí, obdoba obrazce v magnetických pilinách, vytvořený elektromagnetickými účinky (velmi přesně kruhový tvar - !!!!!), případně společným působením mechanického účinku rázové a tlakové vlny blesku (mají také velmi přesně kruhový tvar).

 

Obdoba větrných vln - video, budou se tvořit i kruhové vlny (video kapek padajících do vody, i velmi zpomalené, i barevné do jiné barvy)

 

Soustava několika svislých kolmých blesků (souběžná ramena jediného výboje)

 

vložit video zpomaleného blesku běhajícího po stejné dráze nahoru a dolů - změřit odstupy záblesků, vytvořit přibližnou osciloskopickou odezvu takového záznamu - zde jde už opravdu o klasický střídavý proud.

 

Nakonec pokus o vysvětlení vzniku obrazce prostřednictvím dočasně vytvořeného přírodního osciloskopu - dva kolmé (ale může být i jiný úhel) zdroje fázově posunutého střídavého proudu, alespoň jeden kreslící paprsek (ale může být i vícepaprskový), a lissajoussovy obrazce už vznikají. Kreslicím prostředkem by mohlo být v tomto případě i něco jako obdoba kulového blesku, prachoplynová koule plazmy vytvořená po výboji blesku dočasně z materiálu na zemi, díky elektrickému náboji v ní přítomném vychylovatelná elmag polem. Model takového přírodního "jiskrového" osciloskopu by bylo možné sestrojit v laboratoři.  Záběry možností ovlivňování směru a tvaru elektrického výboje prostřednictvím (elektro)magnetického pole je možné najít na youtube. Velmi často se ale v podobných podmínkách pravděpodobně vytvoří vírový prstenec, velmi silně ovlivňovaný a vychylovaný a poháněný obrovským na místě přítomným elektromagnetickým polem (i rotačním). To už by byl poměrně obtížný úkol i pro poměrně vybavenou laboratoř. Nezbývá než konstatovat, že příroda sama se občas chová jako laboratoř nejvybavenější.

 

Kruhy v obilí. Obilné formace. Pravidelné obrazce v obilí. Figury, tvary, znamení, obrázky, kresby, diagramy, grafy, konstrukce, značky, znaky, symboly, schéma, obrazce, vzory, formace, modely, vzorce, tvary, nákresy, designy, layouty, malby, obvody, schéma zapojení, kresby, náčrtky, nákresy, sight, ornamenty, šablony, dekorace, struktury, formace, razítka, otisky, obtisky, výtažky, známky, znamení, piktogramy, šablony, formy, profily, scény, ornamenty, textury

periodické

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Můj cíl je jednoduchý. Úplné porozumění vesmíru, proč je všechno tak jak to je a proč vůbec existuje.. S.Hawking
Tak takový  je proces alchymie: zřizovatelem je kovář Vulcan.  Paracelsus
Pokud by politici a vědci byli jen o něco línější, o kolik šťastnější bychom všichni byli. E.Waugh
z