Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v Obilí - Timelapse
Průběžné časové snímání se nabízí jako velmi zajímavá možnost záznamu po objevení formace
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Je přirozené předpokládat existenci jevů, neobjasnitelných dnes dostupnými metodami. Přitom ale tolik badatelů nabízí tak prosté odpovědi - mimozemšťany a spiritismus. H.Ramis
Vždy je moc brzy skončit. N.V.Peale
Učením lze zvýšit vědomosti. Inteligenci nikdy.  Herakleitos

Kruhy v obilí, Agrosymboly Časové snímání vývoje

PagPh
Nerozluštitelná záhada definitivně rozlousknuta

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Všichni průzkumníci Crop Circles se zcela mylně domnívají, že po zjištění existence obrazce už o to nejdůležitější přišli (jeho vytvoření). Nezbývá tedy než jej zaznamenat a dál už není co sledovat. To ale není vůbec pravda, protože mnoho velmi zajímavých věcí se teprve začne odehrávat (pomineme - li zástupy zvědavců, valící se skrz pole). Není sice už možné celý proces zaznamenat úplně od začátku, ale to co bude teprve následovat, není o nic méně zajímavé, a vývoj je možné sledovat až do sklizně, někdy i nějakou dobu po ní.

 

Timelapse camera.

odstavec v přípravě

 

Chyby průzkumníků

Jednou z dalších velkých chyb, kterých se průzkumníci kruhů v obilí dopouštějí, jsou jejich domněnky, že vznik kruhů v obilí kdekoliv na světě je záležitostí několika minut, odhadem okolo 5-10, nejvýš 20-30, a předtím ani potom se na poli už nic neděje. Ve skutečnosti celý děj, který se na místě odehrává, trvá souhrnně 1000 - 1500 krát delší dobu. Několik měsíců. polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí (prvotní, nejvýrazněji pozorovatelné), které během něho opravdu a zcela zákonitě nastane, představuje většinou jen několik procent z celé doby, ale i hluboko pod jedno procento. Někdy skutečně dojde k polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí už během výboje blesku, jedná se ale opravdu o velmi výjimečné případy. Pravděpodobně především tehdy, když už k tomu bylo obilí připraveno o několik týdnů dřív úplně jiným výbojem (Dva Výboje do jednoho místa). Ale i v případě ojedinělého extrémně silného výboje může být všechno jinak, a žádného "předchůdce" netřeba. (pomocnýka, jak by řekl Fazekaš)

 

Mechanické vlastnosti nepoškozeného obilí

I když to opravdu nemusí být patrné, nepoškozené zcela zdravé obilí dokáže odolat i velmi extrémním povětrnostním vlivům, a bezprostředně po odeznění tlakové vlny, která odpovídá výbuchu několika set kg TNT nedaleko nad povrchem pole, která se nad polem může ve zlomku sekundy přehnat rychlostí několika set km/hod. Rázová vlna dokonce rychlostí mnoha tisíc km / hod. Obilí může na okamžik bez zlomení ohnout téměř k zemi, stébla se bezprostředně po jejím odeznění postaví okamžitě zpět do svislé polohy. Rostliny si ale samozřejmě takový mimořádně intenzivní mechanický impuls "zapamatují", v jejich tkáních dojde k deformaci a poškození (směrovému) částí tkání, některých buněk, zpočátku sice nepozorovatelnému, mikroskopickému, které ale během delší doby začne přerůstat do makroskopických rozměrů.

 

Mechanické poškození

se projeví na rostlinách až do určité poměrně přesné mezní vzdálenosti od místa dopadu výboje, poměrně přesně do kruhu, za touto vzdáleností prakticky vůbec. Tuto vzdálenost je možné poměrně přesně stanovit podle intenzity výboje. Jde o desítky až stovky tisíc ampér, v extrémních případech se může blížit miliónu. Výboj se odehrál mezi místy vzdálenými od sebe v průměru 2 kilometry. Počáteční napětí mezi mrakem a zemí mohlo být až několik miliard voltů, proud probíhal několik milióntin sekundy (jeho nejpodstatnější část), a během cesty výboje mezi nebem a zemí (jsou věci mezi nebem a zemí) bylo vyzářeno několik megawatthodin elektrické energie. Jedná se o průměrný, nebo jen mírně nadprůměrný blesk. V případě extrémně silných výbojů se může jednat o hodnoty až tisíckrát větší.

 

Vyzářená elektrická energie  několika posledních metrů až desítek metrů výboje nad polem se do rostlin (v poměrně přesném kruhu od místa dopadu) částečně indukovala a poškodila je. Toto poškození je ale bezprostředně po výboji vizuálně naprosto nepozorovatelné, a ještě několik hodin se neprojeví na rostlinách ani snížením mechanické pevnosti, pružnosti, odolnosti proti zlomení a přetržení, pevnosti v tahu. Zato po několika dnech, natož týdnech, mikroskopické změny se začnou projevovat i makroskopicky, a změny začnou být na rostlinách vizuálně i mechanicky pozorovatelné.

 

Zemědělci by možná mohli hovořit o štěstí, že velká většina energie je vyzářená na cestě výboje mezi nebem a povrchem Země, v kanále blesku jehož šířka se pohybuje kolem 5 mm, a ani u nejextrémnějších výbojů blesků nepřesáhne 10 mm (zdroje se liší, existují i údaje 10-20mm, vysvětleno jinde). Tento kanál plazmy o teplotě přibližně 30000 stupňů Celsia se v okamžiku, kdy skrz něj prochází proud blesku, chová jako odpor s hodnotou přibližně 1 ohm na metr. Jde o přibližnou aproximaci, která ale pro toto vysvětlení stačí. Kdyby totiž byla hodnota odporu kanálu podstatně nižší, dejme tomu desetkrát, téměž veškerá energie výboje by se vyzářila až těsně po doteku čela výboje (Return Stroke) se zemí, zemědělci by na takových místech místo úrody sklízeli na podstatné části takového pole dřevěné uhlí.

 

Kromě indukované energie může být do rostlin elektřina přivedena i půdou, jako obdoba takzvaného krokového napětí. Díky němu můžou být zasažené kořenové systémy rostlin, v závislosti na variabilitě elektrického odporu půdy a podzemních vrstev, opět často i poměrně přesně do kruhu.

 

Dalším faktorem, který může do rostlin v určité vzdálenosti od místa dopadu čela výboje přivést elektrický proud, je korona (koronový výboj). Ten obklopuje Return Stroke jako obal až do určité vzdálenosti, podobně jako je vodič obklopen pláštěm (sheath - Corona Sheath). Průměr korony závisí jen na proudu výboje (vrcholovém), čím větší proud, tím dál zasahuje. Způsobí zasažení rostlin elektrickým proudem velmi přesně do vzdálenosti průměru korony, jak jinak, do kruhu. Nachází se mezi P.T. obecenstvem ještě nějaký "odvážlivec", který nevěří, že výboj blesku dokáže vytvořit na poli kruh poškozených rostlin, které dříve nebo později zahynou, nebo se ohnou k zemi ve směru nebo proti směru hodinových ručiček?

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Věda může očistit náboženství od chyb a pověr. Náboženství může očistit vědu od modlářství a falešných absolutních pravd. Papež Jan Pavel II
Den bez smíchu je zcela promarněný. Charles Chaplin
Když nás hloupost dostala do takové šlamastyky, proč nás také nedokáže vytáhnout z ní ven? W.Rogers
z