Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Benátecká Vrutice 2008
Blesk registrován vizuálně i akusticky, 1800 m od místa dopadu.Návštěva místa za několik hodin
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Vědec je motivován v první řadě zvědavostí a touhou po pravdě. I.Langmuir
Lidé jsou jen tak dobří, jak jim jejich technický vývoj umožní, aby byli. G.Orwell
Pesimista vidí obtížnost v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé obtížnosti.  W.Churchill

Kruhy v obilí, Agrosymboly Benátecká Vrutice 2008

PagPh
Okamžitá kontrola místa zásahu blesku

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Jednalo se o bouřku doprovázenou mimořádně silným deštěm. Místo navštíveno po dvou až třech hodinách, pole polehlé, na zemi ležící (ječmen) odhadem z 80%. Okolní pole beze změny, prakticky bez polehnutí, i nejbližší sousedící přes polní cestu. Přesněji řečeno, jejich stav nezměněn, protože na některých z nich polehlé plochy byly už předtím, vše průběžně evidováno a dokumentováno. Konzultací s místním zemědělcem, kontrolujícím stav pole bezprostředně po bouřce zjištěno, že před bouřkou na poli neleželo na zemi ani stéblo. Zbytek pole, do víc než 95% polehl, stébla se položila na zem během následujících týdnů.

 

Fotografie pořízené asi 3 hodiny po výboji blesku. Díky informacím od místního zemědělce zjištěno, že pole bylo před bouřkou zcela nepoškozené. Ostatní pole, jen sousedící přes cestu tohle, zůstala téměř nezasažená. Blesku zasáhla není extrémně silný (vrcholový proud 6000 A, možné zařadit mezi tzv. "menší", podprůměrné), ale déšť byl opravdu velmi silný a prudký, několik desítek milimetrů srážek během méně než hodiny. Možná, že výrazně změnil (snížil), elektrický odpor zemského povrchu i rostlin, a díky tomu mohly nastat tak rozsáhlé změny během několika minut, protože elektrický proud prošel kompletně skrz povrch celého pole, čímž nastalo znatelné zasažení rostlin na téměř celé ploše.

 

V průběhu přibližně 30 minut spadlo několik desítek mm srážek, polehlo celé políčko o přibližné rozloze 6 hektarů, velmi nepravidelného tvaru. Fotografie doprovázející tento odstavec byla na stejném místě pořízena o 4 dny později. Konzultací s místním zemědělcem, který se nacházel přímo na místě a kontroloval následky bouřky, zjištěno, že před bouřkou na poli neleželo na zemi ani stéblo. Jak se vyjádřil, během sklizně budou muset u kombajnu asistovat chlapi s vidlemi. Obilí (ječmen) polehlé téměř kompletně, 80 - 90 %, místa která polehlá nebyla rozmístěna jen velmi náhodně. Okolní pole netknuta, respektive jejich stav nezměněn, předtím jejich stav několikrát ověřen a pravidelně kontrolován. Včetně nejbližších, vzdálených jen o šířku polní cesty, kroupy by se nedokázaly strefit tak selektivně do jediného pole, ještě k tomu tak nepravidelného.

 

Blesk i následující hrom byly zaregistrovány vizuálně i akusticky, počítač ze kterého jsou do světa směrovány tyto informace se nachází 1700m vzdušnou čarou od "místa činu".  

 

Znovu nutno zdůraznit, i přes extrémní srážky byla ostatní pole netknuta, zato pole zasažené bleskem je polehlé téměř kompletně po celé ploše (odhadem přes 80 %). Pole má poměrně složitý tvar, viz doprovodný nákres a mapa, takže je téměř vyloučen lokální místní zásah meteorologickým jevem, tak aby bylo zasažené pouze tohle pole, bez znatelného zásahu sousedících polí, oddělených pouze polní cestou.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Jsem velmi inteligentní, dokážu dělat cokoliv. Vymyslela jsem parfém a vlastním hotelový řetězec. Jsem živým důkazem, že blondýnky nejsou hloupé. Paris Hilton
Natolik zbožňuji hloupé experimenty, že je stále provádím. C.Darwin
Pomsta je sladká, a netloustne se po ní. Alfred Hitchcock
z