Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Vaše Veličenstvo !
Příležitostný výzkumník zde stručně vylíčí, kdo na obilných polích Vašeho království léta tropí neplechu
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Světlo se chybně domnívá, že je rychlejší než cokoliv. Ať se pohybuje seberychleji, kamkoliv dorazí, zjistí, že tma už tam byla dávno před ním a čeká na něj. T.Pratchett
Existuje jediný druh disciplíny. Perfektní disciplína. G.Patton
Je dost nebezpečné být upřímný, nejste-li rovněž dost hloupí.  G.B.Shaw

Vzkaz pro Její Veličenstvo: >>Hlavní viník usvědčen<<

PagPh
Nikdy ho nezkoušejte chytit. Není to bezpečné. Marathon man.
 

Lysá nad Labem, 

Česká republika.

zpracováno v období 

13. února 2008 - 13. srpna 2010  

(nejdůležitěší část; pokračuje dosud)

od: U.F.O. - Likvidátor

(také Deratizátor mimozemských krys

a Marťanských voličů),

likvidátor - kat pavědeckých krys a prasat

Brewer - Chef Agent 008

 

 

 

 

 

 

Zpráva pro vrchního velitele.

Vážené Veličenstvo,

mise ukončena.

 

Crop circle ElectroMagnetic Field simulation
Crop circle ElectroMagnetic Field simulation

Viníci, obvinění a usvědčení jako pachatelé

nepořádku na Vaší zahrádce -

autorství a výroba Kruhů v Obilí,

jako jediní možní kdo připadá v úvahu -

pan Blesk von Výboj,

ruku v ruce spolupracující s paní

Elektřina von Bouřka,

za občasného přispění

složitých a komplikovaných procesů

interference a rezonance,

a kromě toho využívající celé řady zcela přírodních a přirozených, ověřitelných,

většinou například fyzikálních, chemických a biologických procesů.

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole výboje blesku.

 

Odhaleni jednou provždy, donuceni k přiznání,

pod tíhou nevyvratitelných důkazů,

dokazujících zavinění mimo jakoukoliv pochybnost.

 

Policejní ani jakékoliv jiné jednotky

je nikdy nebudou moci dostihnout,

natož dopadnout nebo jim jakkoliv v jejich činech zabránit.

Rychlost šíření (Return Stroke) se pohybuje mezi 1/3 - 2/3c,

zatímco rychlost šíření jakékoliv policejní jednotky

je většinou mnohem méně než milióntina c.

Jedná se přesně o to samé "c" ze vzorečku E=mc2,

který kdysi vyprodukoval jakýsi einstein...

 

Nikdy nebude v možné jim v tom zabránit jakýmkoliv úsilím,

budou se jen celému lidstvu navždy vysmívat a páchat své činy nadále,

jako pachatelé nejrůznějších jiných kriminálních deliktů,

jako Kožený z Baham nebo Krejčíř z JAR nebo Pitr ze Švýcarska.

 

Využívají jednu z nejkomplikovanějších, nejrafinovanějších

ale i nejzajímavějších forem přírodního maskování (Mimikry),

jaké se kdy v přírodě vyskytovaly, protože:

Všechny jmenované pravidelné obrazce se totiž

ve skutečnosti objeví (stanou viditelnými, pozoravatelnými)

úplně jindy, mnohem později,

než ve chvíli, kdy byly doopravdy vytvořeny

v rastru skládajícím se ze stonků obilí, tj.

byly tam "uloženy", "nahrány", "zaznamenány",

"vyfotografovány", "exponovány".

 

Definice "vyfotografovány" nebo "exponovány" jsou opravdu přesné,

protože bezprostředně "po expozici" (prostřednictvím výboje blesku)

nastane velmi dlouhé "období klidu" (prodleva), několik dnů i týdnů,

během něhož působí "natural developer"

- přírodní vývojka (viz archeologie - motto),

kdy se zdánlivě naprosto vůbec nic neděje.

Ve skutečnosti ale rostliny, zasažené elektřinou

přesně během této doby postupně slábnou tak dlouho, ale až tak silně, až najednou

neunesou nakonec ani svoji vlastní hmotnost, díky čemuž se skloní k zemi.

 

Procesy nazvané jako "expozice",

(během níž vznikne latentní - neviditelný obraz)

následné období klidu,

dlouhou dobu trvající "vyvolávání" (dny, týdny)

- chemický - elektrochemický - biologický - biochemický

- fyziologický - fyzikální - mechanický proces

následovaný až úplně nakonec objevením, vizualizací obrazce,

nesmírně nápadně připomíná jiný proces,

který lidstvo využívá ve větší míře

přibližně od roku 1830 - proces fotografický, krátce předcházený

nesmírně zajímavým procesem Daguerrotypickým.

Ty také nejprve vytvoří po expozici latentní, zcela neviditelný obraz.

Zviditelněn je až teprve po chemickém vyvolání,

které jednak trvá nesrovnatelně déle,

dokonce může probíhat dny, týdny, měsíce i roky po expozici.

Vypadá to, že Matka Příroda znala, a v hojné míře využívala,

fotografický proces už několik miliard let před tím,

než se na zeměkouli objevil,

a zahájil aktivitu první fotograf.

 

Na místě může někdy během poléhání,

poškození, oslabení nastat Domino Efekt,

díky jehož působení může v takovém případě

sehnutí stébel k zemi nastat poměrně velmi rychle,

tvary ne příliš přesně vytvořeného obrazce se tak mohou ještě o něco zpřesnit

a okraje obrazce mohou díky tomu mít ostřejší ohraničení.

 

Na rostliny nikdy během poléhání, poškození, oslabení nepůsobila

žádná "nevysvětlitelná", "nepochopitelná", "neznámá", "záhadná" síla.

Především ale na ně absolutně v žádném případě

nepůsobila ani žádná mikrovlnná energie.

Dokonce ani vůbec žádná jiná síla, než jejich vlastní hmotnost,

nejvýš zvýšená o vlhkost, způsobenou například noční rosou nebo deštěm.

Například hmotnost porostu pšenice může být deštěm nebo vlhkostí

velmi rychle navýšena až o pět miliónů kilogramů na kilometr čtvereční.

 

Náhlé sehnutí k zemi proto může začít

někdy i zcela bez jakékoliv

dodatečné a nadbytečné síly nebo vnějšího impulsu.

Může být spuštěno dokonce i bez pověstného usednutí "Motýla",

protože oslabená stébla, držící už jen tak tak vzpřímeně svoji vlastní váhu

se sama od sebe zprvu jen pomalu začnou naklánět na stranu

až některé z nich překročí mezní úhel,

který jsou jeho oslabené tkáně dolní části stébla ještě schopné udržet

alespoň částečně ve vzpřímené poloze,

a začne se naopak k zemi pokládat už velmi rychle.

Přitom se dotkne jednoho nebo několika dalších,

čímž dojde ke spuštění Domino Efektu

(lavinový efekt, řetězová reakce),

a celá oslabená struktura stébel

se zřítí k zemi jako domeček z karet.

 

Hmotnost kolmo stojících stébel obilí

je v jejich struktuře obsažena také jako jejich potenciální energie,

(mgh, kde h je 1/2 průměrné výšky stébel)

a ta je u ležících stébel rovna nule.

Jde o několik kWh na kilometr čtvereční.

 

Další forma popisovaného přírodního maskování ("Mimikry")

je skutečnost, že se vůbec nejedná pouze o příčinu vytváření

jmenovaných pravidelných obrazců

(několik tisíc metrů čtverečních ročně).

Elektřina z výbojů blesku je současně i jediná nejhlavnější příčina

vzniku veškerého poškozeného, oslabeného a zcela "běžně", "obyčejně",

na zemi zcela nepravidelně ležícího, polehlého obilí kdekoliv na celém světě,

které nevytváří žádné pravidelné obrazce.

Stejně jako v případech pravidelných obrazců

následuje ohýbání stébel obilí k zemi až velmi dlouho po bouřce,

té, jejíž blesk vše způsobil (dny, týdny).

 

Nikoho už vůbec ani nenapadne,

že téměř jedinou možnou příčinou veškerého polehnutí, ohnutí stébel k zemi

by mohla být bouřka, která proběhla už před řadou týdnů,

přesněji i jen jeden jediný z jejích blesků do pole s obilím.

Především díky tomu, že se obilí velmi často začne sklánět k zemi

až v průběhu toho nejnádhernějšího počasí,

jaké si zemědělci jen mohou pro účely pěstování obilí přát,

a těsně po bouřce během zběžné kontroly pole obilí

ještě řadu dní vše vypadalo,

jako by se zdánlivě naprosto nic nestalo.

 

Odhadem se jedná přibližně i o víc než milión km2

poškozeného a na zemi ležícího obilí ročně.

 

Účinky elektřiny na rostlinné tkáně

je možné zařadit mezi abiotické stresové faktory,

kam patří mezi jinými například účinky extrémních teplot,

nedostatek živin, CO2, světla, kyslíku.

Jejich účinek je často také velmi pomalý,

vizuálně pozorovatelný až mnoho dní po nástupu.

 

Z hlediska praktického i experimentálního

zemědělství a botaniky je možné následky

působení elektrické energie na rostliny

zařadit mezi abiotické stresové faktory

(další jsou např. nadbytek nebo nedostatek vláhy,

světla, kyslíku, nedostatek CO2, minerálů,

působení vysoké nebo nízké teploty, mechanický stres).

Jejich účinek bývá většinou velmi postupný,

vizuálně pozorovatelný až mnoho dní od začátku působení.

 

Kromě toho jsou následky působení elektřiny

v některých případech vizuálně téměř totožné

s působením herbicidů, které jsou řazeny

mezi biotické stresové faktory.

Nástup jejich účinků také trvá několik dní,

a to i v případě rostlin, které jsou zasaženy

vysoce nadletální koncentrací.

 

V případě výboje blesku se u některých rostlin,

především u těch nejblíž výboji, může také jednat

kromě účinků elektřiny také o přímý účinek vysoké teploty.

 

Kromě jiného, jmenovaná zjištění mohou být velmi užitečná

pro některé vaše poddané, jmenovitě mezi jinými především zemědělce,

a posloužit ke sledování, kontrole a zlepšování kvality pěstovaných obilovin

a (například) k dosažení co nejvyšší kvality z nich vyráběného sladu

sloužícího k výrobě celé řady tolik oblíbených nápojů. Protřepat, nemíchat.

 

Jedná se o jeden z největších žertů,

které si kdy příroda z užaslého a šokovaného lidstva ztropila.

Samozřejmě se v žádném případě nejednalo o žert poslední,

další překvapení budou následovat.

 

Jako jeden z nejdostupnějších důkazů, seslaných Matkou Přírodou

a určených specielně přímo Vám, Vaše Veličenstvo

je možné považovat případ objevení kruhů v obilí v Chequers (1991),

nedaleko sídla ministerského předsedy (v té době John Major)

ve střežené oblasti, kam nemá žádný lidský ani mimozemský vetřelec

vstup povolen ani umožněn.

 

Podle tehdejšího sdělení premiérova tiskového mluvčího:

"Kruhy v obilí v Chequers nepředstavují žádnou bezpečnostní hrozbu

ale jedná se velmi pravděpodobně o zcela přírodní fenomén,

který nějakým způsobem souvisí s počasím."

Jistě, pane premiére!

Stačí se podívat do meteorologických záznamů z toho roku,

nebo do záznamů bezpečnostních složek,

v obou by zmínka o dotyčné bouřce být měla.

 

Velevážené Naše Vaše Veličenstvo!

Začínáme mít dojem, že přibližně od roku 1991

vy i vaše tajné služby přinejmenším do značné míry tušíte

nebo možná dokonce velmi dobře víte

jakým způsobem kruhy v obilí vznikají.

Jen ponecháváte poddané lidstvo

v blažené nevědomosti a hrůze z mimozemšťanů,

především proto, abyste Matce Přírodě

tento jeden z jejích nejpovedenějších triků (žertů) zbytečně nepokazilo?

 

Vaše jednání v takovém případě vlastně velmi nápadně připomíná

váš jiný velmi povedený kousek,

jako tehdy když jste seskočilo padákem na olympijský stadión v Londýně

v doprovodu agenta 007 Jamese Bonda, (protřepat, nemíchat)

a nám nezbývá než vám pogratulovat

k vaší zjevně velmi veselé mysli (jistě mnohem víc než jen půl zdraví).

 

Takzvaní circlemakers, zvaní též cropmakers, cropcirclemakers, šlapači kruhů,

(lháři, falsifikátoři a plagiátoři, ve skutečnosti těžce mentálně poškození jedinci),

by mohli být "odměněni" jeden po druhém,

v průběhu kteréhokoliv jejich náhodného setkání

s jediným pravým a legitimním autorem obrazců (dohodnuto).

On by si s nimi mohl přijít jakoby náhodou "potřást rukou".

 

Kdokoliv na poli nemá co pohledávat,

si tam o něco podobného jakoukoliv zbytečnou činností doopravdy provokuje,

protože na poli obilí by se měl doopravdy vyskytovat jen ten,

kdo tam vykonává něco užitečného.

 

UFO, létající talíře a mimozemšťané byli také usvědčeni jako nic jiného,

než pouzí podvodníci, prohlašující sami sebe za autory díla.

Jedná se samozřejmě také o kriminální delikt - lhaní, křivé svědectví,

podvod, padělání a mystifikace.

 

Likvidace zajištěna, dohodnuto s přírodními silami

podobným způsobem jakým by dokázaly likvidovat circlemakery,

mimozemšťanů nikdy nikdo litovat nebude. (kromě Paroubka)

 

Ve vší úctě, k Vašim službám,

Muž v Černém (Černobílém - fotograf)

osamělý odstřelovač,

vracející se do svého brlohu vysoko v horách,

 

Pivovarský Agent 008, James Blond.

 

P.S.

Bylo byste tak laskavé, Vaše Veličenstvo,

a požádalo všechny své poddané

aby provedli co nejrychlejší sčítání UFO,

létajících talířů a mimozemšťanů,

protože blesky a bouřky

je všechny začnou likvidovat (s potěšením),

jednoho po druhém,

v počtech až miliónů denně?

Není vyloučeno, že je to jedna z posledních příležitostí,

protože jejich počty začnou velmi záhy povážlivě klesat.

(Jak dohodnuto s přírodními silami)

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Pokud si sami nenavrhnete vlastní životní plán, je velmi pravděpodobné, že se dostanete do plánu někoho jiného. A hádejte, co pro vás naplánoval on? Nic moc. Jim Rohn
Procházíte-li peklem, nezvolňujte. W.Churchill
Začněte spíš tím, co je správné, než tím, co je přijatelné.  F.Kafka
z