Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Chronologie - Detaily
Kruhy v Obilí - podrobnější informace

o poléhání, poškození, oslabení obilí

crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Je těžké zjistit, co člověku opravdu přináší štěstí.  Kin HubbardChudoba ani majetek se příliš neosvědčily. 
Cizince, poslance a opilce ústava ochraňuje nejvíce. W.Rogers
Pokud váš experiment vyžaduje statistické  E.Rutherfordvyhodnocení, je lépe uskutečnit jiný.

Kruhy v obilí, Agrosymboly

Chronologie - Detaily

PagPh

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Chronologie poléhání, poškození, oslabení obilí - další podrobnosti

Na této stránce budou zobrazeny postupné změny obilných porostů, které se vyskytovaly především v blízkosti a okolí některých pozorovaných pravidelných struktur (Kruhy v obilí). Je to něco nesmírně obtížného, jakákoliv dokumentace v tomto smyslu je prakticky nulová, a lze ji získat víceméně náhodně. To je způsobeno nejčastější chybou naprosto všech průzkumníků Crop Circles, kteří objekt zdokumentují, a tím pro ně práce končí. Neuvědomují si totiž ani v nejmenším, že objekt, který právě zdokumentovali, podléhá časovému (chronologickému) vývoji až do sklizně. Přestože se jim doposud nikdy nepodařilo zachytit děj od samého počátku, je velmi zajímavé i to, co následuje poté, co oni svou činnost ukončí. To, co zdokumentovali, patří z hlediska chronologie spíš mezi výjimky, protože objekt vznikl velmi rychle, pravděpodobně především díky Domino Efektu a Butterfly Efektu. To ale vůbec neznamená, že se na místě nic nebude dít dál, naopak. Určité změny je totiž možné pozorovat až do sklizně.

 

Jak už bylo zmíněno, z dokumentace, kterou na místě pořídila velká většina "průzkumníků", není možné z hlediska chronologie odvodit naprosto nic, protože místo téměř ze zásady nenavštěvují opakovaně. Je ale naštěstí možné využít víceméně náhodného jevu, že některé snímky, dokumentující jev, pořízené nejrůznějšími lovci pravidelných obrazců v obilí, byly zhotovené v různé době.

 

Jedinou výjimku z vyjmenovaného pravidla tvoří ty případy, kdy dojde po nějaké době k dotvoření obrazce - přibydou některé další části. V takovém případě uznají někteří "průzkumníci" za vhodné, zvednout své pérdele z pohodlných křesel a jít objekt vyfotografovat znova.

 

Okamžitě sice narazíme na další obrovskou chybu, KTEROU BY SI ŽÁDNÝ FOTOGRAF NA CELÉM SVĚTĚ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NIKDY NEMĚL DOVOLIT. Tou je velmi smutná skutečnost, že jimi pořízené snímky (publikované na jejich webstránkách) nejsou zásadně nikdy označené datem pořízení fotografie, ale datem (pravděpodobným) vzniku obrazce. Po nějakých parametrech EXIF, kde je možné, kromě jiného, datum snímku velmi lehce uchovat, už vůbec nemá cenu pátrat. EXIF je zcela automaticky přiřazen naprosto ke každému snímku pořízenému digitálním přístrojem, osahuje velmi mnoho údajů o snímku (datum čas, expozici, typ přístroje) a běžnými procesy úprav není možné se ho zbavit. Je velmi pravděpodobné, že všichni dokumentaristé jevu Crop Circles ani nevědí, že něco takového existuje, a pokud ano, tak jej ze záhadných důvodů z každého snímku odstraní, protože se snaží být záhadnější než tajemný hrad v Karpatech. Nezbývá proto než kompletně všechny dokumentaristy jevu Crop Circles požádat, zda by tyto informace mohli do svých existujících webových databází doplnit. Alespoň to jediné a nejdůležitější, skutečné datum pořízení fotografie. Vypovídací hodnota jejich webových stránek by potom okamžitě stoupla odhadem minimálně o 10 000%.

 

Světlou výjimkou ze zmíněného pravidla je Klaus Leidorf. Jedinou příčinou této skutečnosti je ale celkem pochopitelná skutečnost, že je on především Pan Fotograf Klaus Leidorf, vynikající profesionál v oblasti především letecké fotografie. Fotografie obrazců v obilí pro něho představují prakticky jen vedlejší produkt.

 

I přes zmíněné nesnáze lze občas, i když spíš výjimečně, nějaká podobná pozorování učinit. Někdy se totiž stane, že své fotografické akce uskuteční průzkumníci v různém čase. I když skutečné datum pořízení fotografie se z jejich webových stránek nedozvíme nikdy, jak už bylo zmíněno, alespoň přibližně je možné něco odhadnout podle stavu porostu. Takové případy budou předvedeny zde.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Neví nic a myslísi, že ví všechno. To ho jasně  G.B.Shawpředurčuje pro politickou kariéru.
Fyzikální zákony lze vysvětlit i  A.Einsteinservírce.
Mnoho lidí zmešká velkou příležitost, protože šla kolem T.A.Edison v montérkách a tvářila se jako práce.
108
z