Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v obilí - Lovec blesků
Nejsnazší možností "lovu" blesků je fotografie Kruh v obilí je vlastně také druh fotografie.
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Tvůrčí akt trvá jen nesmírně krátkou chvíli, kompromis bleskově krátkého okamžiku k nastavení fotopřístroje a zachycení kořisti do té malé krabičky.  H.C.Bresson
Nejdůležitější ze všech vlastností je intuice. A.Einstein
Věda dneška je technologií zítřka. E.Teller

Je možné chytit blesk?

Ne, ale dá se zachytit.

PagPh
Zachytit ve smyslu určení poměrně přesného, (metry, desítky metrů) nebo i velmi přesného (cm) místa dopadu, polarity, energie a typu (mrak - zem, mrak - mrak), velmi přesného času výboje (nanosekundy).

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

Podrobnější údaje o elektronickém a fotografickém zaměřování poloh a měření intenzity blesku zde budou umístěny později, zatím se zde nachází především vysvětlení podobnosti poléhání, poškození, oslabení obilí a fotografického procesu

 

Fotografie blesku je záznam světelných účinků výboje.

Kruh v obilí je záznamem fyzikálních účinků výboje blesku - přírodní fotografie.

 

Kruhy v obilí jsou něco jako "přírodní fotografie".

Fotografická emulze je soustava stébel obilí (záznamový materiál se zrnitostí jeden až několik tisíc pixelů na metr čtvereční). Expozice probíhá během zlomku sekundy, pravděpodobně částečně indukcí, částečně přímým vedením proudu, a uloží se v rostlinných tkáních zprvu jen jako produkty elektrolýzy, a z ní plynoucí jejich částečné poškození. Jako vývojka působí přírodní procesy - nejdřív elektrochemie, následuje chemie, biochemie, biologie, slábnutí tkání, fytopatologie. Proces vyvolání trvá v průměru několik týdnů a je velmi postupný - nejdřív polehnou, ohnou stébla k zemi stébla nejblíže místu zásahu a den za dnem se přidávají další. Na některých druzích rostlin je často možné zjistit pozorovatelné změny i několik dnů až týdnů před polehnutím, ohnutím stébel k zemi (nejtypičtější je v tomto ohledu např. ječmen).

 

Proces poléhání, poškození, oslabení může v některých fázích nebo kompletně připomínat proces vadnutí, kdy jsou rostliny vystaveny nejrůznějším stresovým podmínkám, nejčastěji například nedostatku vlhkosti. Chování rostlin v podmínkách nepříznivých vzrůstu (nedostatek vody, nedostatek nebo nevhodné složení živin, pH, vysoké teploty) je podrobně zpracováno například v Handbook of plant and crop stress, Mohammad Pessarakli, CRC 2010. Vystavením rostlin podobným stresovým podmínkám je možné takové procesy napodobit i ověřit. Je možné ověřit i chování rostlin po průchodu určitého množství elektrické energie rostlinami nebo jejich částmi - nepoškozující, subletální, letální, nadletální i vysoce nadletální dávky. Bude zpracováno na jiných stránkách. Jako ukázku je možné uvést, že například po průchodu velmi vysoce nadletálních dávek elektrické energie některou částí rostliny nebo v její blízkosti je poměrně často možné zjistit, že taková část je ohořelá ;-)

 

Z jiných pokusů je možné stanovit, že po průchodu vysoce nadletálních dávek částmi rostlin, které nemají přímo význam pro fotosyntézu a rozmnožování, v případě lipnicovitých například části stébla, i v celém jeho průměru, mohou veškeré buňky v takové zasažené části rostlin zcela odumřít. Taková část rostliny je ale i přesto schopná dál zcela neporušeně vykonávat funkci vodivého pletiva, a rostlina může téměř bez následků dokončit vegetační cyklus.

 

Postupné (dlouhotrvající) poléhání, poškození, oslabení je možné pozorovat především v případě nepravidelného polehnutí, ohnutí stébel k zemi. V případě pravidelných obrazců někdy může nastat polehnutí, ohnutí stébel k zemi podstatně rychleji, jednak proto, že se na nich v některých případech pravděpodobně podílejí velmi intenzivní výboje proti běžnému průměru, dál se na nich může podílet Butterfly Effect (viz), Domino Effect (viz) a Efekt dvou výbojů (viz)

 

Výboj blesku je poměrně složitý fyzikální proces.

Skládá se z mnoha na sebe navazujících fází, jejichž souhrnná délka jen málokdy přesahuje jednu vteřinu. Doba jeho energeticky nejvýraznější části, Return Stroke, během níž je vyzářeno víc než 99% veškeré energie výboje, se pohybuje okolo 10 mikrosekund, nejvýš několik desítek. Jeho jednotlivé fyzikální projevy je možné různým způsobem zaznamenávat, nejčastěji v elektromagnetické oblasti. Zatím poměrně stručné, ale pro účely zde prováděných výzkumů postačující rozbor a popis jednotlivých fází je obsažen v menu a podmenu Blesk, i s odkazy na zdroje. (Bude podstatně rozšířeno)

 

Měřením a zkoumáním vlastností výbojů blesku se zabývají různé výzkumné instituce na celém světě. Často se jedná o pracoviště přidružená výrobě silové elektřiny, protože jejich pracovníky jejich problematika musí zajímat už z pouhého principu. Jednak se samozřejmě musí zajímat o to, jak vyrábí elektřinu konkurence. Dalším neméně podstatným faktorem jsou interakce mezi rozvody silové elektřiny a výbojem blesku, kterých jsou dva druhy: Přímý zásah a indukce. Podrobnější informace opět budou umístěny v menu a podmenu Blesk.

 

Zde zatím jen na okraj: i některé rostliny a jejich části mohou být zasaženy a poškozeny pouhou indukcí elekrické energie v těle rostliny (vodič) po výboji blesku. Indukcí proudu po výboji blesku ve vodičích se poměrně podrobně zabývají elektrotechnické normy, ČSN (EN) 62305. Ty ale slouží k ochraně a zabezpečení elektrotechnických vedení a elektrických zařízení před proudem blesku, přímým nebo indukovaným. Každopádně ale i rostlina je vodič, platí pro ni stejné fyzikální zákony a množství energie, které se v ní může indukovat, na její poškození stačit může. Samozřejmě je rostlina vodič uzemněný.

 

 

K podání důkazu, že kruhy v obilí vznikají po výboji blesku, je třeba monitorovat mnoho úkazů a efektů, které výboj blesku doprovázejí a následují. Je ale velmi pravděpodobné, že největší množství důkazů poskytli, zatím zcela nevědomky, průzkumnící záhadnosti výskytu tohoto jevu sami. Je samozřejmě nutné jim za to hezky poděkovat, přestože se všichni zatím ubírali směrem, který je možné nazvat slepá ulička - "Tudy ne, přátelé" (Jára Cimrman)

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Existují triviální pravdy a hluboké pravdy. Opakem triviální pravdy je jednoduše nepravda. Opak hluboké pravdy je opět pravda.  N.Bohr
Dotkněte se vědce, a dotkli jste se dítěte. R.Bradbury
Pokaždé, když kdokoliv provádí skutečnou hloupost, je to z velmi ušlechtilýh důvodů.     O.Wilde
z