Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Zdravotní následky
Na poli, kde dopadl blesk, lze očekávat řadu velmi nebezpečných jedů: CO, CO2, psychoaktivní látky
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Tvůrci vědí, že dokonalosti není dosaženo, když už není co přidat, ale tehdy, když už nelze nic odebrat A.de Saint-Exupery
Nesmíte se nikdy vzdát. Vítěz se nikdy nevzdá, a kdo se předčasně vzdá, nikdy nevyhraje. Ted Turner
Na všem v přírodě je něco nádherného. Aristoteles

Kruhy v obilí, Agrosymboly Zdravotní následky a rizika

PagPh
Velmi vážné varování !!!  Kterékoliv místo výskytu kruhu v obilí navštěvujete jen na vlastní nebezpečí. Mohou být přítomny vysoké koncentrace zvlášť nebezpečných jedů, CO (Oxid Uhelnatý - bez zápachu). Také uhličitý, mnoho organických jedů, komplikované sloučeniny uhlíku a křemíku.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Úvod

Výboj blesku, který přenáší v případě nadprůměrných exemplářů energii, na kterou by i hodně naložený nákladní vlak několikrát objel zeměkouli kolem dokola, je schopen vyprodukovat v podzemí takové množství jedovatých chemikálií, které by byly schopné zlikvidovat populaci celých měst. Jedině díky skutečnosti, že se uvolňují směrem k povrchu nesmírně pomalu, a také díky tomu, že velká většina z nich jsou velice reaktivní látky, které během několika centimetrů pohybu strukturou podzemí reagují okamžitě s okolím i mezi sebou a tak velká většina z nich (naštěstí) zrekombinuje za vzniku produktů podstatně méně nebezpečných nebo zcela nejedovatých, vděčí mnoho lidí, kteří kdy Kruhy v Obilí navštívili za to, že dosud žijí.

 

Typické symptomy některých otrav

Nicméně nějaké množství poměrně jedovatých látek se v podzemí nacházet může nadále, i během jejich návštěv. Je možné pozorovat, že někteří lidé se na těchto místech chovají velmi nezvyklými způsoby.

"Někdo v obrazci medituje, někdo se modlí, někdo očichává zem atd."

 

Například jedna z nejznámějších pozorovatelek jevu nazývaného Kruhy v obilí, Lucy Pringle, popisuje na jedné nebo dvou stránkách svého webu naprosto typické příznaky otravy subletálními dávkami smrtelně jedovatých sloučenin nebo drog, je možné se na to zeptat kteréhokoliv toxikologa.

 

Každopádně jsou všichni pod vlivem, může tam totiž být oxid uhelnatý CO (a s velkou pravděpodobností tam opravdu je). Mnohé popisované pocity a chování lidí se totiž podobají některým symptomům ze stránek publikací toxikologie, jako vejci.

 

Na místě může být i přebytek oxidu uhličitého CO2, takže přítomní pozorovatelé mohou být lehce přidušeni, a následky v takovém případě mohou také být velmi podobné působení drog. Příznaky také popsány v publikacích toxikologie. (CO2 - normální obsah ve vzduchu 0,03%, 2% - první příznaky otravy, 5% - bolesti hlavy, 20% - smrt).

 

Hlavním důvodem, proč se na místě s velkou pravděpodobností mohou vyskytovat dva v předchozím textu vyjmenované plyny, je skutečnost, že v podzemí mohlo velké množství organického materiálu shořet - zbytky rostlin, humus, kořeny dávno poražených stromů. Materiál v podzemí může dokonce stále hořet i během návštěv některých pozorovatelů, podobně jako milíř při výrobě dřevěného uhlí, se všemi následky z toho plynoucími. Zvýšený obsah CO a CO2 na popisovaném místě může působit na kohokoliv kdo je na místě přítomen. Je prokazatelně zdokumentovaným a známým faktem, že zvířata, která si sebou někteří průzkumníci přivedou, se chovají velmi vyplašeně. Pravděpodobně by bylo užitečné, kdyby si sebou nosili v kleci kanárka (viz Červený Trpaslík, epizoda Kassandra).

 

Velmi důrazné doporučení pro všechny návštěvníky Kruhů v Obilí kdykoliv do budoucna. Alespoň si vzít sebou měřiče obsahu CO a CO2 ve vzduchu (kanárka). Správně by ale taková místa vůbec navštěvovat neměli, nejprve by je měli nechat důkladně  prověřit skutečně odbornými pracovníky akreditované toxikologické laboratoře. Protože ale záhadologové žádná oficiální měření a pracovníky neuznávají, a ze všeho nejraději strkají své rypáky do věcí, kterým vůbec nerozumějí, měli by sebou nosit alespoň ty měřiče. Jakýkoli popletený až úchylný pavědec s proutky, kompasem nebo dozimetrem, který se potácí uvnitř Crop Circle, jakoby v tranzu, s očima obrácenými v sloup, a přitom každou chvíli zvolá WOW! nebo awesome!, opravdu není schopný objektivně změřit koncentrace smrtelně jedovatých látek. Jenom běhají po poškozeném obilí jako masařky po hovně, a jejich bezbřehé výmysly veřejnost jen obtěžují. Dozimetrom ešte nikdy nikdo koncentrácie smtteľne jedovatých chemikálií nenameral ani nikdy nenamerá.

 

Někdy později budou popsány další symptomy, které už nelze vztahovat jen na CO a CO2. Například kovová chuť v ústech, která je typická např při otravě olovem (jehož sloučeniny by na poli bylo těžko možné hledat), ale i některými organickými sloučeninami, které se působením obrovské energie, vysokého napětí, elektrolýzou a termochemickými pochody z humusu vytvořit mohou.

 

Je možné se podívat například na stránky Lucy Pringle. Už desítky let opakovaně vodí zájemce husím pochodem do míst, kde se mohou nacházet zvýšené koncentrace Zvlášť Nebezpečných Jedů, což je možné z popisovaných symptomů poměrně snadno odhalit (některé příznaky jako by uživatelům drog z vejcí vypadly). Toxikologové podobnou činnost rozhodně chválit nebudou. Stejně jako místního felčara, se kterým pravděpodobně kdysi následky působení lokálních podmínek na své "pokusné králíky" konzultovala.

 

Piloti, kteří zasypávali černobylský reaktor z vrtulníku pískem, když se po třech přeletech vypotáceli z vrtulníku a chodili zvracet do křoví, cítili v ústech právě kovovu pachuť. Je ale možné se zeptat už jenom těch, kteří se dožili dnešních dnů.

 

Je také možné, že se v půdě díky elektrolýze, vysokonapěťové a vysokoteplotní disociaci vytvoří značné množství vodíku ve stavu zrodu, který jak známo reaguje mnohem ochotněji a může navodit vznik nejrůznějších rostlinným i živočišným organismům nebezpečných sloučenin. Část ho může být přítomna krátkou dobu i ve formě plazmy.

 

Jistě je poměrně snadno ověřitelný fakt, že na místě zasaženém bleskem se může vyskytovat řada "velmi zvláštních sloučenin", volné radikály, sloučeniny kterýchkoliv prvků přítomných v půdě s vysokými oxidačními čísly, které se tam běžně nevyskytují. Ty jsou obecně většinou podstatně víc jedovaté, díky mnohem vyššímu oxidačně - redukčnímu potenciálu: bez kyslíku ve formě O2 by život neexistoval, zatímco veškeré jeho sloučeniny ve kterých je víc než dvojmocný jsou prudce jedovaté. Může se tam vyskytovat i ozón O3 a produkty jeho reakcí, plynné silikáty a podobné zdraví nepříliš prospěšné látky. Je zajímavé, že se z tohoto hlediska ještě nezačaly o problematiku blíže zajímat bezpečnostní orgány, když se jim na podobná místa slézají květinové děti z drogových squatů jako švábi na pivo, jakko kdyby tam rozlévali pivo zdarma. Možná by Její Veličenstvo mělo aktivovat některé tajné služby, James Bond třeba zrovna nemá do čeho píchnout, o inspektoru Cluseauovi nemluvě.

 

Jak je již uvedeno na jiných stránkách tohoto webu, nejlepší charakteristikou činnosti, které se naprostá většina návštěvníků obrazců zcela nevědomky oddává, je "expozice subletálním dávkám smrtelně jedovatých chemikálií", která je v naprosté většině případů prakticky nerozeznatelná od účinků působení drog. Ony totiž i veškeré drogy jsou ve skutečnosti smrtelně jedovaté látky (například i nikotin, alkohol), podávané v subletálních dávkách. Uvádějí člověka do stavu, ve kterém je smrti podstatně blíž, než za jiných okolností (někdo tomu říká adrenalin), a smažky se této situaci oddávají rády a opakovaně. Uvedenie organizmua do stavu blízkeho smrti sa tomu hovorí v odborných kruhoch aj literatúre.

 

Nezbývá, než všechny návštěvníky Kruhů v Obilí na celém světě velmi důrazně varovat, aby si dali opravdu velký pozor. Mohou totiž mít, zatím ještě velmi podprahově, a především zcela nevědomky, nakročeno k tomu, aby se z nich staly smažky (přesněji řečeno ti, kteří jimi ještě nejsou). Dobrou zprávou pro ně může být sdělení, že po přečtení a pochopení tohoto odstavce už v tom mohou pokračovat zcela vědomě.

 

Symptomy otravy oxidem uhelnatým

Při 20% koncentraci karboxyhemoglobinu udává postižený bolest hlavy, tlak na prsou, při 40-50% se přidává nevolnost, chuť ke zvracení a bolesti hlavy se stávají výraznějšími. Objevují se zrakové poruchy, změny chování. Nad 50% koncentraci karboxyhemoglobinu postižený upadá do bezvědomí, má snížený krevní tlak, rozšířené zornice, mohou se vyskytnout arytmie. Po otravě oxidem uhelnatým bývají pozorovány poruchy osobnosti a paměti, může se rozvinout organický psychosyndrom

Lékařská první pomoc, Pokorný J., Galén 2005, str. 231

 

Jiné zdroje:

Drtivá většina příznaků otravy jsou problémy nespecifické, obvyklé i u jiných onemocnění (nachlazení, počínající virová infekce, střevní problémy, otrava jídlem, mozková mrtvice apod.)

Kromě jiného se často se dostavuje bušení srdce, až arytmie.

 

Příznaky pobytu v prostředí se zvýšeným obsahem CO2

zrychlené dýchání, teple opocená pokožka, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku, otupělost, neschopnost jasného myšlení, ztráta vědoní a křeče

(poznámka: v případě některých jedinců může otupělost a neschopnost jasného myšlení představovat zcela nespecifický projev, který nemá žádnou souvislost s pobytem v prostředí se zvýšeným obsahem CO2)

 

Kovová chuť v ústech: je typická například při otravě olovem, ale i mnoha organickými jedy, které žádný kov neobsahují. Dostaví se například po uštknutí chřestýšem Encyclopedia of Toxicology, Four Volume Set, 1-4, Wexler a kol.,  str.142

ISBN13: 9780127453545

 

biguanidy (str 272): zvracení, nevolnost, břišní křeče, nechutenství, intolerance k některým potravinám, pocit nasycení, fotosenzitivita, trávicí potíže, pachuť (kovová chuť), zmatenost a letargie

 

Cyklofosfamid (Cytoxan – Bristol-Myers Squibb Oncology; Neosar – Pharmacia)

(strana 396, Appendix 2 - jde o lék používaný v chemoterapii)

Akutní účinky: Nausea and vomiting; Type 1 (anaphylactoid) hypersensitivity, facial burning and metallic taste, visual blurring

Chronické účinky: Bone marrow depression; alopecia; hemorrhagic cystitis; sterility (may be temporary); pulmonary infiltrates and fibrosis; hyponatremia; leukemia; bladder cancer; inappropriate ADH secretion; cardiac toxicity; amenorrhea

 

Koprin - účinná látka Hníku (hnojníku) inkoustového

Symptomy: Kovová chuť v ústech, zarudnutí v obličeji, třes, zvracení a průjmy

(Speciální toxikologie.pdf, Ing. Martin Adam, Ph.D.)

 

Lullman - Farmakologie a toxikologie

CO: závratě, hučení v uších, vyčerpání, rozšířené zornice (str. 581)

 

CO2: (str. 592) Při stoupajících koncentracích se vyvíjí zrychlené dýchání, bolesti hlavy, pocení, neklid, zmatenost a projevuje se zvýšená dráždivost. Následovat mohou apatie, křeče a hluboké bezvědomí.

 

No a tohle je opravdu hlína, z toho běhá mráz po zádech...

Gupta, R.C., Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, Elsevier 2009, ISBN: 978-0-12-374484-5, str. 593

to už si přečtěte sami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Vědec, který neumí vysvětlit co vymyslel, nevymyslel nic.  Walter Reisch
Nic nesvede objevitele na scestí  snadněji, než ukvapeně nalezená  polopravda. J.Rostand
Pokud kdokoliv tvrdí: "Vůbec nejde o peníze, ale o princip", potom jde jen o peníze.        Kin Hubbard
z