Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v Obilí
Hubení mimozemšťanů - totální likvidace
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Jakou nádherou je vždy objev paradoxu. Je hlavní nadějí na dosažení pokroku.  N.Bohr
Nikdo nikdy nezapomene, kam zakopal válečnou sekyru.  K.Hubbard
Přesvědčení, že kdybychom chtěli, tak bychom mohli, je hlavní důvod, proč tolik vynikajících mozků zůstává nevyužito.  G.C.Lichtenberg

Kruhy v Obilí, Agrosymboly Možnost sponzoringu

PagPh
Zlikvidujte si svého vlastního mimozemšťana

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

každý vědecký výzkum vyžaduje peníze, a každá osoba i organizace má možnost přispět na špičkový výzkum, objasňující jednu z největších záhad všech dob

 

 

Kompletní vědecký výzkum, ze značné části základní výzkum. Jeden zcela nový vědecký obor založen prozatím jen a pouze pro účely potvrzení jmenované hypotézy - Elektrofytopathologie - zkoumá účinky působení elektrického proudu na rostliny, viz menu. Před jeho založením nebyl v této oblasti proveden téměř ani jediný experiment, který by se pokoušel vysvětlit, jak jsou rostliny poškozené průchodem elektrického proudu. Jsou. Ale naprostá většina jich poškození přežije, pouze jsou oslabeny. Záleží na intenzitě dávky, na její celkové energii, a na rozložení průchodu proudu a energie rostlinou a tkáněmi.

 

 

Dva kompletní nové dosud nezveřejněné vědecké objevy. (Jde ve skutečnosti o specifikaci jednoho)

 

 

Číslo 1, i 2, oni už jsou tak nějak navěky cohromady: Naprosto všechno polehlé, na zemi ležící obilí (i jiné rostliny, řepka, mák a další) na světě, je způsobené elektřinou z výbojů blesku. Především veškeré zcela nepravidelně polehlé, obilí na celém světě. Pravidelně polehlé obilí představuje jen přibližně jednu milióntinu ze jmenovaného počtu i plošné rozlohy případů. Přibližně miliarda zásahů blesku do polí a travnatých ploch na světě ročně. Základní příčina veškerého polehlého obilí na celém světě je jedna jediná - elektřina výbojů blesku, bez níž by na celém světě nepolehlo ani stéblo. Zdravé, elektřinou nepoškozené obilí vydrží téměř jakékoliv mechanické namáhání. Všechny pravidelné obrazce - piktogramy - Kruhy v Obilí jsou jen nepatrnou podmnožinou, vzniklou ze zcela stejné prvotní příčiny. Téměř veškeré elektřinou zasažené obilí stojí ještě mnoho dní než polehne, ohne stébla k povrchu země. Může se dostavit Domino Efekt (viz menu). Může se účastnit i řada dalších efektů. Druhý výsledek výzkumů je vlastně první, protože objev příčin vzniku Crop Circles vznikl jeho následkem, a je vlastně jenom jeho podmnožinou, i když s dalšími omezujícími předpoklady vzniku, které v naprosté většině ostatních případů nepůsobí.

 

Objev příčin vzniku Kruhů v Obilí představuje pouze vedlejší produkt, odpad mnohem rozsáhlejšího výzkumu.

 

Staňte se sponzorem jedné z nejrealističtějších, téměř šokující až neuvěřitelné teorie, trochu bláznivé, ale první a jediné pracující se skutečnými přírodními silami a účinky, reálně vědecky ověřitelnými a dokazatelnými.

 - Reálné fyzikální and reálné přírodní síly a jevy, dál např. chemie, biologie atd.

 - První a jediná teorie vědecky ověřitelná a prokazatelná.

  - První a jediná teorie připravená podstoupit zkoušku falzifikovatelnosti.

  - K dispozici kdykoliv opakovatelné a ověřitelné pokusy a zkoušky.

  - Nevyžaduje působení žádných hloupých mimozemských činností nebo efektů, nadpřirozených nebo neznámých sil.

 

Chcete se zařadit vedle NASA - agentury pro výzkum vesmíru, která stránky cropcirclesonline.com označuje jako významnou součást boje vědy proti pavědě?

 

Opakovatelné pokusy a ověřitelná pozorování - velmi významný princip a jedna z nejdůležitějších zásad základního výzkumu.

 

 

Víc než 40 vědeckých a výzkumných oborů použitelných k ověření nejrůznějších hypotetických součástí celé čerstvě se rodící a vyvíjené teorie.

 

Zlikvidujte si svého vlastního mimozemšťana.

 

 

Veškeré příspěvky mohou být využity kromě mnoho jiného ke zničení, vyhlazení, rozdrcení a anihilaci jakéhokoliv mimozemšťana, i jakékoliv teorie o působení mimozemšťanů na celém světě.

 

Vaše jméno bude jednou provždy nesmazatelně zapsáno a navždy zapamatováno jako Likvidátor Mimozemšťanů.

 

Pomůžete znatelným zvýšením sebedůvěry ochránit lidstvo před jednou z největších hrozeb, které by mu mohly v někdy budoucnosti hrozit - emzáci (podle Hawkinga).

 

Pomůžete vykořenit z myslí zmatených lidí jakékoliv myšlenky na působení mimozemšťanů a nebezpečí které by od nich lidstvu mohlo hrozit. Přesněji řečeno, přispějete na aktivitu, která se o to pokusí, protože z myslí hloupých lidí se myšlenky na mimozemšťany a podobné nesmysly nepodaří vymýtit nikdy.

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Jak nekonečně příjemné je potkávat lidi hloupější než jsme my sami. Milujme je už jen za to, že existují. J.K.Jerome
Nesmíš se hned vzdávat naděje, i když je to úplně beznadějné.  Musíš doufat!
Vědecký výzkum vychází hlavně z pocitu, že něco není v pořádku.  T.Carlyle
z