Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Vedení po povrchu Země
Před svedením do podzemí se výboj určitou dobu může klikatit po zemi podobně jako ve vzduchu
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Nejvyšší borovice zmítá vítr nejvíc. Vysoké věže padají s největším hlukem. Blesky se strefují do nejvyšších hor.  Horace
Nejtěžší je vzít si málo, když můžete nabrat hodně.  K.Hubbard
Alchymisté během hledání zlata objevili i řadu jiných věcí mnohem užitečnějších.   A.Schopenhauer

Kruhy v Obilí, Agrosymboly Vedení po povrchu Země

PagPh
Motto: Tato stránka se věnuje průběhu elektrických proudů po výboji blesku po povrchu země a v blízkém podzemí. Popisuje případy, které ovlivňují vitalitu, rychlost růstu a dozrávání rostlin

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Vedení elektrické energie po povrchu Země

přednostně místy s nižším odporem (zviditelní kromě jiného i osevní příznaky)

Zpočátku se vedení proudu odehrává víceméně náhodně, v důsledku obrovského přebytku náboje a energie v místě dopadu. Lokálním ohřevem a ionizací vznikají na místě spíš náhodně vodivější trasy, kterými je proud výboje veden. Až ve vzdálenosti několika metrů od místa dopadu je energie vedena dál rovnoměrně, přednostně prostřednictvím vodivějších tras, které ma místě existují. Může jich být několik druhů, podle způsobu vzniku:

(jsou řazeny podle stáří od nejstarších)

1) Geologické (kromě řady jiných s nimi souvisí i rozložení vlhkosti v podzemí

2) Archeologické

3) Industriální (inženýrské sítě)

4) Obdělávací

5) Lokální, náhodné, vzniklé ionizací prostředí a ohřevem na zlomek vteřiny:

 

Částečně náhodné vedení proudu výboje po povrchu Země

(pokračování jiskrového výboje nějakou dobu náhodnými směry)

Vztahuje se například k fotografii pod Copyrightem. Přesně na tom místě, ani na žádném podobném místě nikdy nikdo nebyl, ani tam nic nepozoroval přesně v době, kdy tam obrazec vznikal. Je proto možné připustit i tu teoretickou možnost, že se skrz klikatou čáru, následovanou jen mírně zahnutým úsekem v délce přibližně 30 m, proběhl kulový blesk. Úvahy se ale v těchto případech pohybují především v rovině představivosti, kterou je možné povolat na pomoc jedině na úplném začátku jakékoliv vědecké práce, potom musí následovat objektivní ověřování.

 

Vysvětlování jednoho obtížně vysvětlitelného jevu prostřednictvím jiného obtížně vysvětlitelného jevu je metoda velmi krkolomná a mezi seriózní vědecké metody rozhodně nepatří. Je uváděna jen zcela na okraj, jako víceméně nepravděpodobná možnost. Rovných čar je na obrazci víc, sice podstatně kratších, ale pravděpodobně vzniklých propojením nekterých ramen výbojů dopadajících blízko sebe. Všechny kruhy byly vytvořeny dopadem mnoha ramen mnohonásobně rozvětveného výboje, z nichž některé se na zemi propojily, a jeden výboj pravděpodobně pokračoval po zemi (chvíli klikatě, potom téměř rovně) mnohem dál, než je tomu v podobných případech obvyklé.

 

Poznámka: existuje fotografie, na které se vyskytuje několik set metrů dlouhá čára - cesta po zemi od obrazce do dálky, kde je pravděpodobnost působení kulového blesku mnohem pravděpodobnější, i když samozřejmě zcela neověřitelná. Také se může jednat o pouhou cestu elektrického proudu od výboje po povrchu země.

 

Na místě, kam dopadne čelo RS, se po určitou velmi krátkou dobu vyskytuje obrovský přebytek elektrického náboje. Ten by mohl být okamžitě sveden pod zem jedině velmi dobrým hromosvodem. Pokud se něco jako velmi dobrý hromosvod na místě nevyskytuje, což je na poli pravděpodobně hodně přes 99% případů, hledá si z místa dopadu cestu pryč kterýmkoliv i víceméně náhodným směrem. Děje se tak téměř bez ohledu na to, kterým směrem je nižší odpor, protože protože pro tak obrovské proudy, jaké se na místě vyskytují, obrazně řečeno, žádný odpor není dost malý. Vodivost jakéhokoliv na tom místě se vyskytujícího materiálu je pro účely odvedení proudů několik set tisíc ampér příliš nízká. Lokálním ohřevem, ionizací prostředí se ale může vodivost v některých směrech mžikově velmi zvýšit (průraz dielektrika). Potom je tím směrem zbývající energie poměrné rychle svedena do podzemí.

 

Někdy je proud v podzemí veden velmi špatně (může tam být relativně nízká vlhkost), a proudy se potom šíří po povrchu země ještě mnohem déle, napáchají tak v porostu obilí mnohem víc škody. Pole může být v takovém případě polehlé, na zemi ležící až okolo 90%. (foto)

 

Někdy se výboj může odebrat do podzemí cestou, která přibližně napodobuje strukturu kořenů stromu. Vždy se jedná o fraktálové struktury. Takový fraktál může vypadat přibližně jako vzhůru nohama obrácený a do země zapuštěný jehličnan - smrk, borovice, ale i některý listnatý strom - topol, lípa. Ve všech v tomto odstavci vyjmenovaných případech je také okolo místa dopadu rozprostřeno poměrně přesná kruhová plocha, na které je přítomno životu nebezpečné krokové napětí. Není se moc čemu divit, protože v nevelké vzdálenosti od dopadu výboje blesku (desítky metrů) bude komukoliv hrozit smrtelné nebezpečí vždy. Krokové napětí je v celé ploše kruhu přibližně konstantní, za hranicí kruhu klesá okamžitě k nule. (nákres)

 

Podíl podzemních struktur na vedení elektrické energie

v blízkém podzemí (archeologie, geologie, industrializace - inženýrské sítě)

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Pokud někdo tvrdí, že se dokáže věnovat kvantové fyzice, aniž by se z toho  N.Bohrtéměř zbláznil, jen potvrzuje že nepochopil téměř nic, co se tam odehrvá.
Blesk je úkaz, kterému bychom  R.Bransonse měli raději vyhýbat.
Příroda nijak nespěchá, přesto  Lao Tzuale všechno dokončí.
z