Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v Obilí - Fyzika
Fyzika blesku, obecná charakteristika, základní principy utváření výboje
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Je chybou se domnívat, že nám fyzika sděluje, jak to v přírodě funguje. Fyzika sděluje, co o přírodě tvrdíme my. N.Bohr
Největší životní lekcí je zjištění, že i blbec může mít pravdu. Horace
Skutečně průkaznou známkou inteligence nejsou znalosti, ale představivost. A.Einstein

Kruhy v Obilí, Agrosymboly Princip výboje blesku

PagPh
Blesk je nesmírně silný fyzikální jev. Strmost vzestupné hrany proudové křivky je kolem 30 000A / μsec (RS prvního výboje, u následných výbojů i přes 200 000A / μsec). Naprosto nepředstavitelné hodnoty.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Poznámka: před doplněním údajů na této stránce, zatím je velké množství fyzikálních údajů, včetně elektromagnetických a elektrotechnických vlastností, obsaženo na stránce Mechanika

 

Bouřky a blesky

 

Vysvětlení vzniku blesku

 

Třídění typů blesku

 

Energetická bilance výboje blesku

 

Popis fází vývoje bleskového výboje

vztahuje se k nejběžnějšímu typu výboje, sestupný záporný výboj mrak - zem

zatím částečně obsaženo v převzaté tabulce

 

Charakteristika výboje blesku (negativní polarita, výboj mrak - zem)

Stupňovitý počáteční výboj (Stepped leader)
Délka kroku 50 m
Časový interval mezi kroky 20 - 50 μs
Proud krokového výboje >1 kA
Náboj jednotlivého kroku >1 mC
Průměrná rychlost postupu 200 km / s
Celková doba trvání 35 ms
Průměrný proud 100 - 200 A
Celkový náboj 5 C
Elektrický potenciál ~ 50 MV
Teplota v kanálu výboje ~ 10.000 K
První Return Stroke založeno na měření u základny kanálu blesku.
Špičkový proud 30 kA
Maximální strmost nárůstu proudu >10 - 20kA / μs
Doba nárůstu proudové křivky (10 - 90 %) 5 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 70 - 80 μs
Přenesený náboj 5 C
Rychlost šíření 100 - 200.000 klm / s
Průměr kanálu výboje ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanálu výboje ~ 30.000 K
Dart leader
Doba trvání 1 - 2 ms
Náboj 1 C
Proud 1 kA
Napětí ~ 15 MV
Rychlost šíření 10 - 20.000 klm / s
Teplota v kanálu výboje ~ 20.000 K
Dart-stepped leader
Délka kroku  10 m
Časový interval mezi kroky 5 - 10 μs
Průměrná rychlost šíření 1 - 2.000 km / s
Následný Return Stroke založeno na měření u základny kanálu blesku.
Vrcholový proud 10 - 15 kA
Maximální strmost nárůstu proudu 100kA / μs
10-90 % strmost nárůstu proudu 30-50 kA / μs
Doba nárůstu proudové křivky (10-90 %) 0.3 - 0.6 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 30 - 40 μs
Přenesený náboj 1 C
Rychlost šíření 100 - 200.000 km / s
Průměr kanálu výboje ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanálu výboje ~ 30.000 K
Pokračující proud (delší ~ 40 ms) Zhruba 30 až 50% blesků obsahuje proudy doby trvání delší než ~ 40 ms.
Proud 100 - 200 A
Doba trvání ~ 100 ms
Přenesený náboj 10 - 20 C
M-component založeno na měření u základny kanálu blesku.
Vrcholový proud  100 - 200 A
Doba nárůstu proudové křivky (10-90 %) 300 - 500 μs
Přenesený náboj 0.1 - 0.2 C
Kompletní výboj blesku
Celková doba trvání 200-300 ms
Počet výbojů v jeho průběhu 3-5 (přibližně 15 až 20 procent blesků se skládá z jediného výboje).
Průměrný interval mezi výboji 60 ms
Celkový přenesený náboj 20 C
Celková přenesená energie 109 - 1010 J

 

1. Preliminary Breakdown (Počáteční zvýšení elektrické vodivosti)

 

 

2. Stepped Leader (Krokově sestupující vstřícný vodič)

 

 

3. Upward Positive Streamer

 

 

4. Attachment Process

 

 

5. Return Stroke

 

 

6. Dart Leader

 

 

7. Continuing Current

 

 

8. J and K Processes in Discharges to Ground

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Byl tím typem člověka, co stojí na špičce hory během bouřky, ve vlhkém brnění z mědi a křičí "Všichni Bohové jsou bastardi!" T.Pratchett
Fyzik - to je jen způsob, kterým atomy zkoumají samy sebe.  N.Bohr
Mezi dvěma zly si vždy vyberu to, které jsem předtím ještě nikdy nevyzkoušela. Mae West
z