Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v Obilí-předpověď
Předpovědět, kde a kdy se Kruhy v Obilí objeví je téměř nemožné. Kde se neobjeví zjistit možné je.
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Vědec miluje pravdu už jen pro samotnou lásku k ní, ať už může ležet kdekoliv. Luther Burbank
Předpovídání je velmi obtížné, zvláště pokud se má týkat budoucnosti.  N. Bohr
Věda nikdy nevyřeší jediný problém, aniž by přitom okamžitě nevytvořila deset dalších.         G. B. Shaw

Kruhy v obilí, Agrosymboly možnosti předpovídání

PagPh
Na této stránce budou popsány některé možnosti předpovídání (ne)vzniku (ne)pravidelných obrazců v budoucnosti. Budou zde vyslovovány především Predikce doprovodných jevů, které by mělo být kdykoli v budoucnosti možné v souvislosti s objevováním obrazců v obilí potvrdit nebo vyvrátit.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Na této stránce se nebudou nacházet předpovědi, kdy a kde se jaké kruhy objeví

Budou se zde ale nacházet předpovědi vyplývající z různých provedených pozorování, takzvané Predikce, neocenitelní pomocníci vědy a výzkumu (i základního). Některé jejich formy je také možné nazvat prognózy, ale predikce plně postačují. Co to je?

 

Zjednodušeně řečeno, predikce je určitá forma předpovědi, která vychází z nějaké formy objektivního pozorování, díky níž bylo možné dospět k určitému závěru. Nejedná se proto o žádné bludy nebo výmysly, vyslovované nejrůznějšími záhadologickými "kapacitami", které mají téměř bez výjimky jedno společné: není možné je vůbec žádným způsobem ani potvrdit, ani vyvrátit. Základní princip jakéhokoliv vědeckého výzkumu - princip ověřitelnosti, verifikovatelnosti a falzifikovatelnosti. Například jedna z nejoblíbenějších záhadologických  teorií - Crop Circles vyrábějí mimozemšťané: Tu není možné potvrdit neboli verifikovat - mimozemšťany nikdy nikdo neviděl. Stejně tak není možné ji ani vyvrátit neboli falzifikovat - na emzáky alias mimozemšťany je totiž možné svést jakýkoliv nevysvětlitelný jev. (Že ano, pane Rimmere?

 

Všechny takové i jakékoliv jiné podobné teorie si proto záhadologové celého světa mohou všichni společně strčit do svých záhadologických prdelí.

 

Zde vyslovované predikce se budou všechny bez výjimky zakládat na doložitelných logických předpokladech, a vůbec se nebudou bránit tomu, aby byly kdykoliv v budoucnu jakkoliv potvrzeny, nebo naopak vyvráceny.

 

Predikce je možné kontrolovat i zpětně, tj. použít jejich aplikace i na případy, které už nastaly v minulosti, a zkontrolovat zda by byly těmito případy potvrzeny nebo vyvráceny.

 

Predikce číslo 1

Genuine Crop Circles se nikdy neobjeví na místě, kde tomu nepředcházela bouřka, přesněji řečeno, kde se výboj blesku nestrefil do pole přesně v místě, kde se později objevily kruhy nebo jakékoliv jiné pravidelné obrazce.

 

Konstatování, že jsou genuine Crop Circles vytvářeny výbojem blesku, je predikce neodlučitelně předcházejícího doprovodného jevu. Každý, kdo bude chtít takové tvrzení vyvrátit, má možnost. Musel by se sice opravdu hodně snažit, ale ta možnost tu je. Každopádně se jedná o zcela objektivní jev, který je možné zcela beze zbytku potvrdit nebo i vyvrátit, a existují zcela objektivní technické prostředky, které to umožňují.

 

Jiné, dodatečné nebo vyplývající formulace: Genuine Crop Circles budou objeveny jedině tam, kde přesně v tom bodě bylo pole zasaženo výbojem blesku. Nikdy nebudou objeveny před první jarní bouřkou, nebo někde kde bouřka vůbec nebyla, přesněji tam, kde do pole nedopadl výboj blesku. Něco jako crop circle by se mohlo objevit v ozimých porostech i po bouřce zimní.

 

Predikce číslo 2

Stébla na místě výskytu genuine Crop Circle nikdy nepolehnou (neohnou stébla k zemi) v důsledku toho, že by na ně po nějakou přesně vymezenou dobu přesně v určitém okamžiku působila nějaká lokálně koncentrovaná mechanická nebo jakákoliv jiná síla. Obrazec už v nich byl vytvořen dávno předtím, a poléhají, ohýbají stébla k zemi jen tam, kde byl vytvořen poškozením a následným oslabením stébel. Polehnou (ohnou stébla k zemi) jedině v důsledku toho, že budou oslabená. Přesněji řečeno, budou natolik oslabená, že mohou polehnout (ohnout stébla k zemi) v důsledku mnohem slabších sil, kterým zdravá neoslabená stébla jsou schopna bez nejmenších problémů odolat. Zdravá, nepoškozená a neoslabená stébla jsou i víc než 100 x silnější a odolnější, schopná odolávat 100x větším silám.

 

Stébla v místě výskytu obrazců budou natolik oslabená, že nemusejí unést ani vlastní váhu. Většinou na ně ale mohou působit síly podstatně větší (spojená hmotnost svazku mnoha stébel, Domino Efekt, hmotnost stébel zvýšená víc než na dvojnásobek působením vlhkosti z rosy nebo deště, dočasné působení proudění vzduchu.

 

Oslabení stébel v obrazcích bude možné ověřit mechanickými zkouškami, a jde o oslabení stébel jaké se vyskytuje (bude vyskytovat) u jakéhokoliv polehlého, na zemi ležícího obilí na světě, i zcela nepravidelně. Je totiž polehlé, na zemi ležící z naprosto stejného důvodu, oslabení průchodem elektřiny dodané na místo výbojem blesku, v některých případech i jen indukcí.

 

Predikce číslo 3

V případě, že budou objeveny dostatečně brzo po výboji blesku, který je vytvořil, bude pravděpodobně někdy možné na každém místě výskytu Crop Circles termokamerou zjistit a tak ověřit přítomnost reziduální energie, dodané prostřednictvím elektrického výboje, uložené v podzemí jako dočasně akumulované teplo. V pokročilejším stadiu výzkumu bude pomocí termokamery možné identifikovat těsně po bouřce pole, která byla bleskem zasažena, a existuje tak zvýšená pravděpodobnost, že na nich obilí polehne, ohne stébla k povrchu země. Kromě toho existují i další možnosti, jak zjistit místa, kde uhodil blesk, s přesnosí na desítky metrů, a fotogrammetrie umožní něco podobného s přesností na centimetry.

 

Predikce číslo 4

Dřív nebo později bude fotograficky zachycen blesk, který dopadl přesně na místo, kde později vznikne pravidelný obrazec v obilí. S největší pravděpodobností se tak stane ve staré dobré Anglii. Pro povzbuzení úsilí stormchaserů je zde na tomto místě vyhlášeno, že:

První fotograf blesků, kterému se úspěšně podaří zaznamenat výboj blesku, který se strefil do pole obilí přesně do místa, kde v důsledku toho později vznikl pravidelný obrazec, kruh v obilí, bude velmi bohatě odměněn.

Kromě nehynoucí slávy z toho, že byl první na světě komu se něco podobného podařilo, obdrží z rukou autora tohoto textu pytlík žížal (bombóny), a pravý vlastnoručně vyrobený falešný podpis autora tohoto pojednání, slepený z vystříhaných písmen Rudého Práva. Stormchaseři celého světa, spojte se!

 

Fotografováním výbojů blesku se zabývá řada specialistů na celém světě. Viz např. Google (stormtrackers, stormchasers). Je to určitý podobor jejich zájmu, sledování extrémních projevů počasí. Někteří z nich dokonce provozují fotografování a sledování blesků jako zcela upřednostňovaný, hlavní zájem. Kromě nich se ale pozorováním, měřením, dokumentací, sledováním a záznamy extrémních projevů počasí zabývá také jeden zcela oficiální vědecký obor, nazývaný hydrometeorologie.

 

Predikce číslo 5

V případě, že budou objeveny dostatečně brzo po výboji blesku, který je vytvořil, bude na místě výskytu některých Kruhů v Obilí nebo jiných pravidelných obrazců zcela prokazatelně kvalitativně i kvantitativně zjištěna a ověřena zvýšená koncentrace velmi nebezpečných, i smrtelně jedovatých chemikálií. Především CO2, CO, ale pravděpodobně i řada jiných, mnohem horších (HCN), i některé organické vysoce nebezpečné chemikálie. Možná i sloučeniny křemíku, ńebo organofosfáty (ale nepocházející z ošetřování rostlin jako herbicidy a pesticidy)

 

 

6. Na místech s běžně polehlým obilím, se stébly ohnutými k zemi budou nalezeny rostliny se zcela nerozeznatelnými znaky, jako mají v obrazcích. Ať už v blízkosti pravidelných obrazců, nebo ve velké vzdálenosti od nich, nebo na místech, kde po jakýchkoliv pravidelných obrazcích, Crop Circles, není ani památky.

 

 

7. Predikce: Pokud bezpodmínečně a okamžitě nezanechají CropCircleMakers své choromyslné činnosti, bude dřív nebo později některý z nich nalezen na místě činu usmrcen výbojem blesku, jediným pravým a legitimním autorem Crop Circles. Varováni byli.

 

 

 

možná vypracovat něco jako částečná celosvětová předpověď Crop Circles - nikdy a nikde jinde než tam, kde byly bouřky a vydatně se blýskalo, a budou se vyskytovat hlavně v blízkosti umělých i přírodních hromosvodů - el vedení, inž. sítě, hnůj, stromy, keře, podzemní zdroje vody

 

(i do fyziky) Zatím pravděpodobně uděláme nejlépe, když se nebudeme pokoušet o vymýšlení nejrůznějších volovin. Když prostě a jednoduše místo toho přírodě "dovolíme", nebo ponecháme, schopnost vytvářet nejrůznější pravidelné a fraktálové struktury. Ona nám někdy sama prozradí, jak to doopravdy dělá. Když budeme mít trochu štěstí, třeba se nám některé její schopnosti podaří matematicky vymodelovat pomocí některých simulačních programů. Pro začátek bude úplně stačit vysvětlení některých maličkostí, nerozlučně obrazce doprovázejících, v minulosti i v budoucnosti (částečná, odvozená predikce doprovodných jevů)

 

8. Elektromagnetismus

 

9. Statická elektřina

Další do predikcí: elektromagnetismus, statická elektřina. Předpovídat něco, co už je dávno známé, je nečestné a nesportovní, řekl by Mirek Dušín. Jenže těm hlúpúčkým záhadologům to už do těch jejich poloprázdných vyklepaných makoviček někdo nasypat musel, když už si to nedokázali propojit sami. (... Uman ... The Lightning Discharge ... ) Stačilo se jen zeptat. Člověku je těch "expertů" z celého světa, kteří se tak rádi zaštiťují "odborností" svých výzkumů, až trochu líto. Je to ale bohužel jen potvrzení, že se nikdy vůbec nenamáhali jakýmkoliv studiem odborné literatury. V tomhle případě by se opravdu nemuseli vůbec namáhat. Strana 7 se nachází opravdu hodně na začátku knihy.

 

"can anyone predict their appearance" - ještě do 1. Není sice možné předpovědět kdy přesně, kde přesně a jaké přesně obrazce se v polích objeví. Místo toho je ale možné předpovědět řadu nerozlučně doprovodných jevů, které budou objevení obrazců předcházet, doprovázet i následovat. Je také velmi jednoduše možné zdůvodnit proč. Všechny tyto jevy mají jednu jedinou společnou vlastnost. Naprosto neodlučitelně se řadí mezi jevy, nerozlučně spjaté s výbojem blesku. Je tak poměrně přesně možné předpovídat, co se v souvislosti s objevováním všech tzv. Genuine Crop Circles bude v budoucnu ve světě kdekoliv na jejich místě odehrávat, co se na místě jejich objevu bude nalézat a proč.

 

10. Parazitní, vedlejší indukce - malé kroužky

 

11. Puklé kameny, Fulgurity (ale i jiné kameny, prokazatelně zasažené energií výboje blesku, a účinky výboje v půdě); obecně - následky působení energie výboje na zemědělskou půdu

 

12. čáry v obilí - a) rovné - nad potrubím a vedením... b) podle kolejí po traktoru a uprostřed mezi nimi hustota osevu je velmi přesně stanovena, a pokud se nic nepokazí, rostlinky rostou jako z vody, velmi rovnoměrně a bez poléhání, poškození, oslabení. Výboj blesku do pole toho ale pokazí až dost, "zasadí do pole" řadu škodlivých chemikálií. Rostliny už řadu týdnů předtím rostly přesně v souladu s množstvím živin v půdě, a pokud by k výboji blesku do pole nedošlo, v jejich velmi pravidelném rastru by byly mezi ně živiny rozděleny přesně tak, jak potřebují. Po výboji blesku jsou ale rostliny na obrovské ploše poškozeny, a elektřina k nim přichází především prostřednictvím kolejí po traktoru, a je tak rovnoměrně distribuována po obrovské ploše. Nejvíc poškozené bývají rostliny, ke kterým přišla elektřina z obou stran, přesně uprostřed mezi kolejemi. Rostliny se následně snaží nevhodných chemikálií zbavovat, a tam kde je jich nejvíc, se jim to nejhůř daří. Agronomie, osevní postupy, hnojení, ošetřování, hustota osevu - všechno je spočítané na co nejvyšší výnosy a je to léty prověřené, také jsou nepřetržitě šlechtěny nové odrůdy. c)křivolaké nacházející se nad předměty v podzemí - pokud nebudou vykopány, mohou se nacházet opakovaně

 

13. "Díry po kolíku"

 

 

 

Mrtvá zvířata

 

Doplňování a rozšiřování obrazce po určité době, stavy předcházející polehnutí, ohnutí stébel k zemi

 

Polopredikce - připouští určitou možnost selhání :

Známý čínský symbol Jin - Jang, Yin - Yang pochází z pozorování kruhů v obilí a překreslení jejich tvarů v dávnověku. Je téměř vyloučeno, že by tomu mohlo být jinak. Dřív nebo později bude možné uvedený názor potvrdit ze studií spisového materiálu. Nepůjde sice v pravém slova smyslu o doslovný psaný papírový spisový materiál, ale například záznamy vytesané do kamene. Stačí jen hledat. Snad bude možné někdy v budoucnu dokázat, že během určitého druhu řízené směrované exploze, během níž s velkou pravděpodobností do jednoho místa dopadá kladný (jing) a do druhého záporný (jang) výboj blesku (přesněji Return Stroke, existují i bipolární blesky), můžou se v jejich okolí vytvořit takové mžikové vzdušné víry, a především takové elektromagnetické pole, že nějaký podobný obrazec vytvořit může.

----

 

 

-----------------------------------------------

 

Část 2

 

 

 

Je možné předpovídat vznik genuine Kruhů v Obilí?

Do určité míry ano, i když samozřejmě ne zcela přesně..

Především je ale možné předpovědět, kdy a kde se neobjeví. Nikdy se neobjeví tam, kde nebyla bouřka a pole nebylo zasaženo bleskem. Samozřejmě se ale mnohem častěji na takových místech objeví obilí polehlé, na zemi ležící zcela nepravidelně. Celosvětově se jedná odhadem přibližně o miliónkrát větší množství případů i ploch, než jaké se nacházejí v pravidelných obrazcích. Přibližně 10% celkově oseté plochy ročně. Pokud během "přistání", dopadu některého elektrického výboje, o obrovské energii, do plochy pole dojde pravděpodobně k víceméně obtížně definovatelné a spíš náhodné souhře několika okolností, může se vytvořit obrazec pravidelný.

 

Obilí téměř nikdy nenepolehne (neohne stébla k povrchu země) bezprostředně po výboji blesku, naopak. To je také jedna z nejpodstatnějších skutečností, která jakékoliv potenciální průzkumníky polehlého, na zemi ležícího obilí nejvíc zmate. Ať už se jedná o samozvané průzkumníky, "záhadology" nejrůznějšího ražení, ufology, nebo naopak jedince, kteří by se chtěli pokusit na problematiku nahlédnout alespoň trochu z hlediska jakékoliv reálné přírodní vědy nebo výzkumu. Opravdoví vědci a výzkumníci se ale výzkumu problematiky problematiky věnovali jen s velkým odstupem, protože jejich výzkum byl prostřednictvím nejrůznějších "odborníků" jako jsou již jmenovaní záhadologové, ufologové a jedinci věnující se nejrůznějším pseudovědám a pavědám příšerným způsobem zdiskreditován. K tomu všemu se ještě kromě toho k autorství nejrůznějších obrazců začala hlásit nejrůznější pomatená individua typu D&D, což jakékoliv možné potenciální seriózní výzkumy v této oblasti zdiskreditovalo ještě mnohem víc. Dalo by se říct, že to jakýmkoliv dalším seriózním výzkumům v této oblasti jen zarazilo další, už téměř definitivní, hřebíček do rakve. Některá další individua potom především díky tomu, že jim jejich choré mozky nebyly schopné transpotrovat jinou informaci než tu, že veškeré Crop Circles jsou dílem lidí, skutečně nějaké nepříliš povedené obrazce vyrobila.

 

Skutečnost že obilí polehne, ohne stébla k povrchu země, mnohem později, než nastala příčina, která ho způsobila, je možné nazvat "Přírodní Mimikry". Mnohem víc podrobností o přibližném časovém průběhu a posloupnosti dějů, které nakonec vedou k polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí, se nachází na stránce Chronologie.

 

Někdy totiž polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí nastane za tak nádherného počasí, jaké si jen zemědělci dokáží pro jeho pěstování představit. Na bouřku, která byla už před několika týdny, si už v té době většinou nikdo ani nevzpomene. Naopak, těsně po bouřce během zběžné prohlídky přece obilí vypadalo, že se mu nic nestalo, a žádné kroupy nepadaly. Jenže právě těsně po bouřce už bylo ve skutečnosti na velké poléhání, poškození, oslabení "zaděláno", v rozsahu alespoň do vzdálenosti desítek metrů od míst, kam dopadl blesk, a někdy ještě mnohem dál. Rostliny ale ještě řadu dní po průchodu elektrického proudu, někdy pravděpodobně dokonce jen indukovaného, vypadají jako by se jim zdánlivě téměř nic nestalo. Dokonce i tehdy, když jimi prošla taková dávka elektrické energie, která je okamžitě a zcela bezpečně usmrtila.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Sklon k alkoholismu jsem zdědila, ale brzy jsem se naučila s ním zacházet. Vždy jsem se radila s lidmi, kteří o problému věděli daleko víc, než já. L. Minnelli
Čas k akci je teď. Nikdy není pozdě něco udělat. A. de Saint-Exupery
Nevědomost není nikdy lepší než znalosti. E. Fermi
z