Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v Obilí - Expozice
"Osvětlení bleskem", exponující Kruhy v Obilí, je i víc než 1018 krát vyšší, než u běžné fotografie
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Vědec je v jistém smyslu učenlivý malý chlapec. Něco z vědce je v každém malém chlapci. Ostatní vyrostou, ve vědcích se ale ukrývají malí chlapci po celý život.  G.Wald
Inteligence je schopnost přizpůsobit se změnám. S.Hawking
Jediná věc, na které opravdu záleží, je snaha. A.S.Exupery

Kruhy v obilí, Agrosymboly Efekt expozice (fotografie)

PagPh
Motto: Kruhy v Obilí, i jakékoliv jiné obrazce, jsou nejprve do struktury rostlin ("rastru") na poli obrovskou energií výboje "naexponovány" (neznatelným poškozením rostlin), a až teprve po dlouhé době jsou za pomoci "přírodního vyvolávacího procesu" (zeslábnutí rostlin a polehnutí, ohnutí stébel k zemi zobrazeny.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Tato kapitola se podrobněji věnuje analogii, kterou proces tvorby obrazců v obilí (Kruhů v Obilí) připomíná. Je ho možné přirovnat k procesu expozice fotografie a následného vyvolání. Je míněn klasický fotografický proces, využívající želatinové vrstvy s rozptýlenými halogenidy stříbra a jejich citlivosti ke světlu. Jako zajímavost je možné uvést, že k expozici Kruhů v Obilí dochází při "osvětlení bleskem", které může být dejme tomu 1018 krát vyšší (ale i mnohem víc), v porovnání proti světlu, kterým jsou exponovány běžné fotografie.

 

Upozornění

Jak je ale neustále zdůrazňováno na mnoha místech celého tohoto webu, nejsou podobným procesem vytvářeny jen pravidelné obrazce v obilí, ale téměř bez výjimky veškeré polehlé, na zemi ležící obilí na celém světě. Pravidelné obrazce vzniknou jen velmi náhodnou souhrou mnoha okolností, v jediném z několika miliónů případů, kdy do pole dopadne výboj blesku. V jednom případě z několika miliónů. Ve všech ostatních případech dojde "pouze" k polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí. Velmi přibližně je možné podobným poměrem vyjádřit poměr mezi plochou obilí, která ročně jen "normálně polehne, ohne stébla k povrchu země," (0,5 - 1,5 miliónů kilometrů čtverečních plochy polehlého, na zemi ležícího obilí, a plochy, která je polehlá, stébla leží na zemi v podobě pravidelných obrazců (méně než jeden jediný kilometr čtvereční dohromady součet plochy všech pravidelných obrazců na celém světě).

 

Definice

kterou již před dávnámi lety vyslovil Velký Mistr:

"S uvedeným tvrzením můžeme nesouhlasit, můžeme proti němu protestovat, ale to je asi tak všechno, co s tím nebo proti tomu můžeme dělat."

(Jára Cimrman, volně citováno)

 

Analogie s fotografií a působení dalších efektů

 

Zmínka o koronovém výboji

 

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Podstatou filmu je střih. Kombinace efektních záběrů, nebo snímků osob v emocionálních momentech, nebo obecných obrazů, dohromady v jakési alchymistické směsi. F.F.Coppola
Vědci mohou být nejšťastnějšími z lidí.  G.Wald
Pokud o tom dokážete snít, dokážete to také realizovat. W.Disney
z