Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Povrchové napětí vody
Podílí se významnou měrou na zpoždění polehnutí, ohnutí stébel k zemi   které by jinak nastalo podstatně rychleji
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Hloupost vstává velmi brzy, proto se většina událostí odehraje dopledne. K.Krauss
Poučený hlupák je ještě mnohem větší hlupák než nepoučený.  B.Franklin
Dobrý plán násilně provedeny dnes je lepší než dokonalý plán provedený příští týden.  G.S.Patton

Kruhy v obilí, Agrosymboly Povrchové napětí vody

PagPh
Motto: Ještě předtím, než se oslabené stonky obilí položí na zem, jim v tom částečně zabrání skutečnost, že se jen mírně nakloní a začnou se opírat mezi sebou navzájem. Dojde tak ke zpevnění struktury.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Po určité době od poškození způsobeného průchodem proudu dosáhne oslabení rostliny takové úrovně, že se rostlina pomalu začne naklánět na stranu. Stéblo, hlavně jeho nejspodnější část, je tak slabé, že už neunese vlastní váhu, a začne se naklánět k zemi. Osamocené stéblo obilí by se, ničím z okolí nepodporováno, poměrně rychle  položilo na zem. Především po překonání určitého mezního úhlu náklonu k zemi, ve kterém už jeho oslabená tkáň těsně nad zemí nedokáže udržet působení vlastní hmotnosti (síla je mnohonásobně zvětšená působením páky). Takové stéblo se potom může úplně sklonit k zemi během vteřin, nejvýš desítek vteřin.

 

Efekt povrchového napětí vody (Přilnavosti),

je jedním z řady procesů, které na sebe jeden po druhém navazují po oslabení rostlin výbojem blesku na ploše mnoha metrů čtverečních, jejichž účinek nakonec vede k polehnutí, ohnutí stébel k zemi. Jejich posloupnost je nebo bude zpracována podrobněji na stránce Chronologie. Jde o působení van der Waalsových sil, které se projevují v bezprostřední blízkosti předmětů (obsahujících určité procento vlhkosti), nebo při jejich přímém doteku (listy, stébla).

 

Dočasná struktura navzájem se podpírajících rostlin

V tom okamžiku se ale jednotlivé rostliny začnou navzájem dotýkat svými stonky a listy v daleko větší míře, než tomu bylo předtím. Už jenom tento prostý fakt na určitou dobu dočasně omezí jejich další naklánění k zemi. Projeví se stav, který by bylo možné nazvat jako teepee efekt. Také se začne okamžitě projevovat efekt povrchového napětí vody, který způsobí, že dotýkající listy a stonky se díky jeho působení k sobě přichytí měřitelnou silou. K tomu by nedošlo, kdyby neobsahovaly vodu. V těsné blízkosti, do několika desetin milimetru od živého listu jakékoliv rostliny dosahuje vlhkost hodnoty 100% (stejně jako v blízkosti každé jiné její části obsahující vodu), a projevuje se zvýšenou přilnavostí k jakémukoliv předmětu v těsné blízkosti, kterého se dotýká. Opakovaným výskytem většího množství vlhkosti v podobě kapek rosy nebo deště a následným vysycháním se listy a stonky mohou k sobě dokonce částečně přilepit, což zcela zamezí jejich následnému polehnutí, ohnutí stébel k zemi. Řada obrazců v obilí proto nemusí být nikdy objevena. Na některých snímcích Kruhů v Obilí je skutečně možné objevit část plochy v podobném stavu. Obrazec z 9.7.2006, Charlbury Hill, Oxfordshire, foto Frank Laumen, www.visiblesigns.de, montáž J.L. Vznikne něco jako "slepené domino" (slepený domeček z karet)

 

 

Síla povrchového napětí

Síla dosahuje ekvivalentu hmotnosti necelého miligramu na centimetr čtvereční, navzájem se ale dotýkají desítky miliónů stébel a listů na hektar, a k překonání pouze této síly by byly třeba desítky tun. V případě, že na místě, kde se dva předměty dotýkají, se nachází vlhkost nikoliv jen jako voda obsažená uvnitř rostliny, ale jako kapky rosy nebo deště, je uvedená síla která dva takto se dotýkající předměty drží u sebe, až několik tisíc krát větší. O existenci síly, kterou na sebe části rostlin působí v důsledku přilnavosti způsobené povrchovým napětím vody, a mohou se tak přichytit navzájem, je možné se přesvědčit jednoduchým pokusem, stejně jako o tom, jak tato přilnavost vzroste při zvýšení vlhkosti.

 

Podobně, jako se listy, stonky a klasy mohou k sobě navzájem přichytit působením povrchového napětí vody (v d W forces), mohou se o sebe zachytit i osiny ječmene prostřednictvím mikroskopických háčků.

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Herec musí umět stvořit ve svých dlaních celý vesmír. Laurence Olivier
Hloupost a krása si vždy dobře rozumějí. B.Franklin

Lidé myslí, že velká prsa činí ženy hloupými. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak: obdařené Rita Rudnerženy dělají z mužů hlupáky.

z