Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Efekt padajícího hovna
(I ptačí trus může v některých případech plnit funkci vyvolávající efekt motýlích křídel)
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Moudrý člověk se dokáže z hloupé otázky poučit víc, než hlupák zjistí z moudré odpovědi. Bruce Lee
Nikdy se nevyjadřujte rychleji, než dokážete přemýšlet.  N.Bohr
Optimista si myslí, že je tohle nejlepší ze všech možných světů. Pesimista se obává, že je to pravda.  J.R.Oppenheimer

Kruhy v obilí, Agrosymboly Efekt motýlích křídel

PagPh
Motto: Řada přírodních dějů vyžaduje pro své spuštění iniciaci, impuls, který je uvede do pohybu. Většinou jde o děje, které jsou ke spuštění "uchystány", obsahují nadbytek potenciální energie. Ta se po spuštění začne postupně transformovat na kinetickou a celý děj pokračuje dál až do vyčerpání

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Prozatím bude uvedeno, že funkci motýla může v některých případech plnit například ranní rosa. Podobně může působit i déšť. Jindy vítr, i poměrně slabý. Jde hlavně o to, aby většina připravených "kostek domina" už byla v natolik labilní poloze, že i jen nepatrný impuls způsobí pád některé z nich k zemi, a další pokračování v podobě Domino Efektu.

 

Odbočka k nepravidelným tvarům

Poznámka: bude v budoucnu pravděpodobně téměř na každé stránce

Jak je na tomto webu neustále zdůrazňováno, pravidelné obrazce (kruhy v obilí) tvořené polehlým, se stébly ohnutými k zemi obilím (kruhy v obilí) tvoří jen nepatrné procento (odhadem jednu milióntinu) plochy polehlého, na zemi ležícího obilí na celém světě, které vzniká z naprosto stejných příčin. Oslabením (velmi podobnému povadnutí) rostlin prostřednictvím průchodu elektrického proudu skrz jejich tkáně. Díky tomu vzniknou, pravděpodobně převážně elektrolýzou, látky nepříznivé růstu. Část buněk může být poškozena tlakem plynů vzniklých elektrolýzou. Mnohem podrobněji je problematika prozkoumána v oddíle menu a podmenu Elektrofytopathologie.

 

Dát nějaký příklad - pýchavky, netykavky

 

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Objevitel není ten, kdo dává správné odpovědi, ale ten, kdo si klade ty správné otázky.  C.Levi-Strauss
Pokud všichni přemýšlí podobně, někdo nemyslí vůbec.      G.S.Patton
Rusko je hádanka zahalená do tajemství uprostřed záhady.  W.Churchill
z