Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
KOLEJE OD TRAKTORŮ
(významně se podílejí na vedení proudu povrchem země, struktuře a tvarech polehlého obilí
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Největším  problémem  Ameriky vždy byli ilegální přistěhovalci. Zeptejte se kteréhokoliv indiána. R.Orben
Neexistuje  větší  překážka vědeckého pokroku, než touha uskutečnit jej příliš rychle.             G.C.Lichtenberg
Kdykoliv hlupák dělá něco za co se stydí, vždy bude tvrdit, že k tomu byl vyvolen. G.B.Shaw

Koleje po traktorech jsou výraznými vodiči proudu

PagPh
Tvar kolejí od traktorů velmi nápadně připomíná tvar plošného spoje. Z fyzikálního hlediska jde o obdobu vodiče,  umístěného v nevodivém prostředí (na nevodivé podložce). Tvar připomíná meandr plošného spoje.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Koleje od traktorů

 

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

Kirchhoffovy zákony v kolejích po traktoru

Stránka je v nejvyšším stádiu příprav, a bude brzo zveřejněna

Velmi mnoho velmi zajímavých podrobností.

 

Kromě jiného bude vědychtivá veřejnost seznámena s řadou zajímavých skutečností. Například, že v plošném spoji kolejí po traktoru, který se na poli nachází, se zcela regulérně uplatňují Kirchhoffovy zákony, i celá řada jiných čistě elektrotechnických zákonů a pravidel. Tvrzení je poměrně důvěryhodně dokazatelné prostřednictvím tisíců leteckých i pozemních snímků. Stačí navštívit například Google Maps, nebo mnohem lépe využít služeb Google Earth, především možnost zobrazení leteckých fotografií z různých let. Pro zemedělce se jedná samozřejmě alespoň prozatím o sdělení velmi podružného významu, a určitě díky tomu nebudou napřesrok brambory levnější ani pivo dražší. Není ale vůbec vyloučeno, že s pomocí uplatnění podobných poznatků by mohlo někdy v budoucnosti být alespoň to pivo o něco lepší. Zatím ale není třeba vůbec předbíhat.

 

Kromě Kirchhoffových zákonů je z velmi podobných důvodů nutné uplatňovat i další fyzikální zákony a pravidla. Vedení proudu v plynech, stlačených i zředěných, plazmě, horkých plynech, Faradayovy zákony a Ohmův zákon. Na některých místech poměrně pravděpodobně dojde ke svedení elektrického proudu hluboko pod zem způsobem velmi podobným průrazu dielektrika.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Člověk je hlupák, když popíjí před dosažením 50 let, a stejný blázen, pokud nepije pak.   F.L.Wright
Kterýkoli hlupák dokáže kritizovat, odsuzovat a stěžovat si, a většina jich tak skutečně činí. B.Franklin
V dávných časech byly kočky považovány za bohy. Nikdy na to nezapomněly. T.Pratchett
z