Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Anomálie dozrávání
V každém obrazci v obilí je možné najít nějaké nerovnoměrně dozrávající, pokroucené rostliny
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Lepší slad, ječmen, pivo, pivovary, pivovarnictví

Nejvíce vzrušující věta ve vědě, při ohlášení nových objevů, není 'Hurá!' ale 'To je legrace...'  I.Asimov
Věda je nejlepší protijed proti otravám nastrojeným bludy a pověrami. A.Smith
Mladší si o starších myslí že jsou hlupáci, ale starší to o mladších vědí.  G.Chapman

Kruhy v obilí, Agrosymboly Anomálie dozrávání

PagPh
Kruhy v obilí, které byly vytvořené čistě přírodními silami, nerozlučně doprovázejí nejrůznější "nevysvětlitelné" anomálie. Kromě jiného jde o nejrůznější anomálie růstu a dozrávání, vyvolané elektřinou.

Úvod

V každém obrazci v obilí je možné najít nějaké nerovnoměrně dozrávající, pokroucené rostliny, rostliny s hluchými klasy, rostliny s abnormálními semeny (deformovaná, menší, hůře klíčící). Nezbývá než všem dosavadním průzkumníkům, ať už dlouholetým harcovníkům průzkumů kruhů v obilí, nebo kterýmkoliv náhodným návštěvníkům fotografujícím takové jevy, hezky poděkovat za jejich fotografie, grafy, vyhodnocení, a sdělit jim, že téměř bez výjimky bylo všechno co vyhodnotili, alespoň ze statistického hlediska, naprosto k ničemu. Musíme si totiž uvědomit, že například počet semen obilí, která jsou ročně na světě vyprodukovaná, je možné vyjádřit číslem číslem 1018. To, že někdo někde náhodou najde pár pokroucených semen, která ještě selektivně vybere bez použití dostatečně objektivně náhodné formy výběru, bohužel příliš velkou vypovídací hodnotu nemá. Bylo by nutné podrobit rozboru poněkud statisticky významnější vzorek, a především vybírat objekty podle regulérního pravidla náhodného výběru.

 

Inequality growth after lightning discharges

Objectively, it must be recognized, that the growth irregularity, of course, in place, that was hit by lightning, really occur. To a greater extent against unaffected places. In unaffected areas, of course, there are also present, but in a less extent. The total number of plants in corn field on 1 square kilometer is round one billion (109), and the number of seeds that are harvested on this one square kilometer, is around 20 billion.

 

Lepší pivovary, ječmen, whisky, pivovarnictví, slad, pivo.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. Mohou se proto krátce chovat podobně jako střelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické síly výboje na okamžik nutí vychýlit se ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na vzájemném poměru, polaritě a fázovém posuvu procházejícíh proudů. Dočasné mechanické změny a namáhání mohou také způsobit zatím neviditelné směrově orientované mechanické poškození. Takové mikroskopické směrově orientované poškození dokáže postupným narůstáním poškozených tkání později způsobit postupné směrově orientované naklánění všech stébel jedním směrem (CW or CCW). Magnetické pole výboje průměrného blesku je v určitém okamžiku alespoň deset tisíc krát silnější než magnetické pole Země. Další část práce mohou vykonat obrovské síly elektrostatické, díky nimž se listy a stébla rostlin chovají jako lístky a stébla elektroskopů. Průměr kruhu přibližně vyznačuje dosah elektromagnetických sil výboje blesku. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

Lepší pivovarnictví, pivovary, ječmen, pivo, slad, whisky.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránka se připravuje

Některé dílčí informace je možné zatím najít například na některých souhrnných stránkách. Jednou z nejrozsáhlejších je prozatím především stránka Kruhy v Obilí - vysvětlení. Další poměrně rozsáhlé informace je možné najít na odkazech ze stránky Texty. Tam jsou především odkazy na některé publikované texty. Také některé dosud nepublikované, možno definovat jako předpremiérové, ukázkové verze. Další soubor neroztříděných textů se nachází zde. Texty budou samozřejmě průběžně přibývat.

 

Ctěné P.T. čtenářstvo jest tímto žádáno o trpělivost a poshovění. Některé úzce specializované stránky jsou sice v naprosté většině případů poměrně rozsáhle připraveny, jen čekají na konečné úpravy do definitivní podoby a zveřejnění. Některé odstavce, a řada informací z nich se ale už ve velké míře předběžně podílí na obsahu některých již zmíněných souhrnných stránek. I informace z některých poměrně specializovaných stránek se velmi často poměrně intenzivně prolínají navzájem. Často nejsou jenom navzájem propojeny odkazem, ale kvůli přehlednosti se raději na několika příbuzných stránkách téměř opakují nebo budou opakovat. Proto na některých z nich už mohou být přítomny, na jiných dosud ne.

 

Některé stránky nebo jejich části také už byly předběžně přislíbeny k publikování jinde, takže nejdřív se objeví tam, krátce potom se na ně objeví odkaz ze stránky Texty a po nějaké době se objeví i na místě, pro které byly určeny.

 

Také je do téměř veškerých stránek připravena řada doprovodných fotografií nebo ilustrační grafiky, ať už vlastní tvorba, nebo "sebrané spisy" z internetu. Taková místa, určená pro umístění sice již existující, ale dosud nezobrazené fotografie, jsou v textu velmi výrazně barevně označena. Především pro samotného autora textu, aby je tam už konečně ráčil umístit. Jedná se o postupné zveřejňování výsledků výzkumu, který trval řadu let, takže to ještě nějaký čas potrvá. Často také došlo k tomu, že v průběhu sestavování textu některé stránky byl místy v jejích odstavcích soustředěn text, který by měl patřit spíš na stránku jinou, ale dosud nebyl na patřičná místa zkopírován nebo přemístěn.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Moderní věda má mnoho využití; její hlavní účel je ale poskytutí podrobných vysvětlení chyb bohatých lidí.  G.K.Chesterton
Dobře a špatně jsou pouhá slova. Všechno záleží na tvých činech.
Představivost, to je základ mojí tvorby. Zbytek je utvářen tak trochu jako sci-fi. Jimi Hendrix
z