Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

 

         Část 1        Část 2        Část 3        Část 4       Část 5  

 

 

Část 2  

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

 

Samotná Lucy Pringle, jedna z nejznámějších dokumentaristek jevu, se kromě jiného věnuje záhadným elektromagnetickým a elektrostatickým úkazům na místě výskytu jevu Crop Circles (http://www.spiritofmaat.com/archive/dec2/pringle.htm) !!!  

rozhovor je někde datován rokem 2001, zmínky i v mnoha pořadech o Crop Circles v rozhovorech s L. P.

 

http://www.lucypringle.co.uk/articles/heartthrobs/  

Stránka velmi nápadně připomíná poznámky psychologa z rozhovorů se zdrogovanými jedinci

 

http://www.lucypringle.co.uk/articles/brains/  

popis velmi podobných příznaků a následků

 

zkopírováno z http://www.spiritofmaat.com/archive/dec2/pringle.htm, text je barevně zvýrazněn (jde o nejrůznější zjištěné nezvyklé pocity lidí přítomných na místě výskytu Crop Circles)  

 

list of health categories and their effects:

 * Oral — taste (metallic), tooth pain, unusual thirst

 * Cranial — headaches

 * Ocular — vision changes, hallucination

 * Auditory

 * Intestinal — nausea, diarrhea, sudden hunger, etc.

 * Systemic — dizziness, weak knees, leg pain, etc.

 * Mental — thought processes affected, short-term memory loss, feelings of panic, terror, evil, peace, love and light, disorientation, sense of a Presence

 

seznam zdravotních kategorií a jejich příznaků

 * Ústa — chuť (kovová ), bolest zubnů, neozvyklý pocit žízně

 * Hlava — bolesti hlavy

 * Oční — poruchy vidění, halucinace

 * Sluchové vjemy

 * Střevní — nevolnost, průjem, náhlý hlad, atd.

 * Systémové — závratě, slabá kolena, bolest nohou, atd.

 * Mental — myšlenkové procesy ovlivněny, krátkodobá ztráta paměti, pocity paniky, teror, zlo, mír, lásku a světlo dezorientace, pocit přítomnosti nějaké vyšší bytosti

 

hlavně mental, jsou opravdu klasické "momentál", ale vlastně naprosto bez výjimky  všechny, jde o klasické, takřka učebnicové případy syndromu užití drog, nebo otravy nejrůznějšími chemikáliemi. Nutno poznamenat, že vzhledem k tomu, co se nedlouho předtím na onom místě těsně nad zemí a v nehlubokém podzemí odehrávalo, opravdu, ale opravdu není divu. Pracovalo zde na ploše několika desítek čtverečních milimetrů (nebo v objemu několika málo metrů krychlových) několik miliónů nebo i miliard či více temelínských elektráren najednou, i když jen po dobu několika milióntin sekundy (v průměru 100)

 

Velmi často svědci líčí, že je opouštějí nejrůznější syndromy onemocnění, bolesti a cítí se všeobecně zdravější. Není se vůbec čemu divit, protože jejich organismus v těch chvílích má s velkou pravděpodobností úplně jiné starosti. Pokud někdo spadne do vody, zcela jistě už během zlomku vteřiny zapomene, že měl hlad, že ho píchalo v boku nebo že měl tik v oku. Ich organizmy v tej chvíli preukázatelne bojovali so smrťou, tak prečo vedieť o nejakých "obyčajných" ochoreniach.

 

"mnoho žen tvrdí, že trpěly abnormálitami menstruačního cyklu a problémy typickými pro období přechodu poté, co navštívily kruhy v obilí" (přeloženo z rozhovoru s L. P.)

opět, naprosto stejné příznaky se vyskytují i po požití drog nebo otravě chemikáliemi...  

 

Lucy: I believe it is a result of the electromagnetic fields found inside the crop circle. Lucy ví, že uvnitř Crop Circles je (bylo) elmag pole, ale nepátrá po tom jak mohlo vzniknout. Ano, to je přesné. Elektromagnetické pole tam opravdu bylo (obrovské), díky výboji blesku. Mohu se tam pod zemí stále vyskytvat značná množství chemikálií, podobných drogám, nebo dokonce něco ještě mnohem horšího. Plyny, vysoce excitované ionty nebo molekuly, megajouly skryté elektrostatické energie v podzemí. Také efekt nazývaný LIRM - "Lightning Induced Remaining Magnetism", "Bleskem vyvolaný zbytkový magnetismus", ne tolik nebezpečný.  

 

Podle popisu se jedná o naprosto klasické příznaky intoxikace jedy nebo halucinogenními látkami. Je nutné si uvědomit, že na místě byla během zlomku milisekundy vyzářena nad zemí a v podzemí energie, na kterou by nákladní vlak ujel desítky a nákladní automobil větších rozměrů (full loaded truck - okolo 40 tun) stovky až tisíce kilometrů. Minimálně, popisované údaje se týkají "jen" zcela průměrného výboje blesku. Může tam být nehluboko v podzemí vytvořeno obrovské množství zplodin. Mezi nimi se může vyskytovat jen namátkou například oxid uhelnatý, ale kromě něho ještě ... to ale už je zjištění opravdu zjištění jen pro "otrlé povahy". Včetně zvlášť nebezpečných jedů a halucinogenních látek, desítky kilogramů i více, od kterých by každý člověk za jasného stavu mysli utíkal co by mu nohy stačily. Kromě toho tam může být dosud uskladněno nemalé množství zbytkové statické elektřiny (lze změřit - foto), která vyvolává další neplechu - "Auditory" (různé zvukové vjemy, praskání) a může způsobit i nejrůznější světélkování. Zbytková statická energie může nadále vytvářet nebezpečné chemikálie. V podzemí může nepřetržitě doutnat řadu dní tam přítomné dřevo, humus, rašelina nebo obdobné záležitosti, a tak nepřetržitě doplňovat především CO2 a CO.

 

Poznámka k "auditory" - zvuky. Pod zemí akumulovaná elektrická energie (desítky kilowathodin i víc), okamžitě přeměněné na teplo, může být příčinou obrovských tlakových rozdílů, které jsou schopné vytvořit mnohem výraznější a zaznamenatelné zvuky. Podzemní plyny nebo tekutiny mohou mnoho dní přemisťovat z míst o vyšší teplotě a tlaku jinam, za vytváření příslušných zvukových efektů. Pod zemí se vyskytující pevné látky (skály, kameny, balvany) mohou při snižování i zvyšování teploty měnit objem, dochází tam ke tření, které opět vyvolává zvuky. Zeměkouli prostě semtam po výboji blesku trochu "kručí v břiše" (v podzemí). Proces se opravdu až neskutečně podobá tomu, co se odehrává v břiše přejedeného člověka. Tam také dochází k přesunu materiálů z místa na místo, o různém tlaku, v tekutém nebo plynném stavu.

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda. Jakákoliv podobná prašivá odvětví pavědy, také nazývané lživěda (pseudověda), nebo také velmi často "alternativní věda" je nutné co nejdůkladněji oddělit a odlišit od přírodních oborů a vědy opravdové, ověřitelné, reprodukovatelné, a nakonec co nejdůrazněji vymýtit a zničit.

 

Sdělené skutečnosti pravděpodobně vyvolají v řadách Crop Circles průzkumníků mnoho zmatku, ale první a jediný, kdo by vždy měl navštívit jakýkoliv nově objevený kruh v obilí, by měli být pracovníci regulérní akreditované toxikologické laboratoře (vybaveni patřičnými ochrannými obleky, maskami a měřicími přístroji), a teprve až po mnoha dnech od objevení obrazce by jedině oni směli vydat rozhodnutí - už je dovoleno vstupovat na toto místo, koncentrace jedovatých a nebezpečných zplodin už nepřekračuje nebezpečnou mez. Průzkum Crop Circles se tak možná hodně prodraží, ale co je dneska levné. Určitě lepší, než aby řada nezasvěcených jedinců dělala ze sebe nedobrovolně a zcela nevědomě pokusné králíky a testovala "kovovou chuť v ústech" na místě, kde je pozorován Crop Circles, přičemž kovová chuť je typická právě pro některé zvlášť nebezpečné jedovaté látky, kromě jiného i .......).  

 

Prakticky všichni lidé, kteří byli otráveni jakoukoliv chemikálií, dokonce i smrtelnou dávkou, a byli z tohoto stavu úspěšně vyléčeni, popisují některé pocity nápadně podobné až shodné s tím, co výše uvedeno.  

 

Naprostá většina smrtelně jedovatých látek při intoxikaci v podlimitních (subletálních) dávkách vyvolává příznaky podobné působení drog, zatímco drogy při předávkování způsobují smrt. Při aplikaci jakékoliv drogy jde vlastně o podlimitní dávkování smrtelně jedovaté látky. Spojí-li se dohromady efekt složitosti, nepochopitelnosti, až hrůzostrašnosti právě objeveného obrazce na mozky průzkumníků jevu Crop Circles oslabené v tu chvíli ještě nejrůznějšími zdraví škodlivými látkami, a to vše ještě ve spojení s další drogou, lépe řečeno adrenalinem (také droga), jakousi drogou možnosti styku s čímsi mimozemským, nadzemským, nevysvětlitelným, lidmi nezhotovitelným (v tom mají ostatně pravdu), extra-dimensional, paranormal, není divu, že v tu chvíli nejsou schopni uvažovat rozumně a reálně. Ponechme je v jejich říši, kterou si částečně sami vytvořili, ať si tam meditují a vytvářejí iluze o mimozemšťanech a mystériích. Sami ale tuto říši nadpřirozena raději navždy opustíme, a budeme se nadále věnovat především reálným úvahám (i když semtam, Lomikare, předsedo...).  

 

Jedině prostřednictvím působení takovéto drogy podezření z paranormalismu a extra-dimensionalismu si lze vysvětlit, že takto omámení průzkumníci jsou schopni vysvětlovat prodloužená a ohnutá kolénka (prolonged and bended nodes) působením "síly", která je takto změnila. Průzkumníkům Crop Circles je proto třeba velmi šetrně oznámit, že na místě nepůsobila žádná jiná síla než přitažlivost zemská, a jev, který kolénka ohýbá a natahuje se nazývá negativní geotropismus a prostřednictvím kolének se snaží napravit polehnutí, ohnutí stébel k zemi rostliny - snaží se narovnat rostlinu která polehla, stébla se ohnula k zemi a dostavuje se až PO jejím polehnutí, ohnutí stébel k zemi, nebo během něho. Proces nemusí trvat jen minuty nebo hodiny, ale i řadu dnů nebo dokonce týdnů. Nikoliv, jak se domnívají průzkumníci jevu Crop Circles, že nastane působením neznámé síly nebo formy energie, kolénka ohne během několika vteřin až desítek vteřin a v důsledku toho způsobí polehnutí, ohnutí stébel k zemi rostlin. Na některých místech se dokonce vyskytují časové údaje v nanosekundách, prý "pozorováno". To muselo být opravdu zajímavé "pozorování". Člověk, který dokáže pozorovat přírodní děje odehrávající se v rozmezí nanosekund, by si měl co nejrychleji objednat pelíšek v dobře uzavřeném oddělení pana docenta Chocholouška.  

 

BLT Research: (http://www.bltresearch.com/plantab.php) "node elongation (the stretching) that is a permanent effect caused by the formation energies" "In some crop formations the energy system involved is intense enough to cause bending of this apical (top) node", tj. že síla působí na rostliny, některá kolénka ohne, jiná prodlouží a v důsledku toho rostliny polehnou, ohnou stébla k zemi. Ne, ne, ne, nikdy, nikdy, nikdy, chyba, chyba, chyba.

 

Účel a princip fungování kolének (stébelných) na rostlině obilí komukoliv velmi důvěryhodně objasní studenti prvního ročníku jakékoliv střední (v americe high) zemědělské školy. Jednou z funkcí kolének (nodes) lipnicovitých (Poaceae, ale i téměř i všech dalších) rostlin je dorovnávání odchylek od svislého směru vzrůstu, děje se tak jejich zbytněním na místě, které je protilehlé odchylce od svislého směru (nákres) a změna je ireverzibilní (děje se tak nárůstem počtu buněk, nikoliv jejich velikosti a tvaru). Pokud se rostlině podaří zcela narovnat, nejdříve ohnutá kolénka se musí narovnat dalším zmnožením buněk na opačné straně a zůstanou znatelně prodloužená (nákres), pokud je rostlina natolik oslabená, že už se nedokáže vůbec pozvednout, kolénkům to stejně nikdo nepoví, a ona se jen permanentně prodlužují (ve snaze rostlinu pozdvihnout, což se nedaří). Často dochází ke kombinaci obou jevů, kdy rostlina je tak oslabená, především v dolní části, že dejme tomu první dvě kolénka odzdola již nemohou mít dostatek síly a rostlinu neuzvednou a jen se prodlužují, další alespoň pozvednou zbývající část rostliny do svislého směru (foto), čímž znatelně napomohou při sklizni, nákres principu. Velmi podobně jako kolénka, za využití obdobného principu a k dosažení stejné funkce se mohou chovat i téměř kterékoliv bezkolénkové stonky, lodyhy nebo kmeny kterýchkoliv dalších rostlin, a samozřejmě i kterékoliv lipnicovité rostliny ještě před tím, než u nich dojde k výraznější diferenciaci pletiv. Stejně se chovají stonky některých rostlin i v internodiích, aniž by k této funkci využívaly pouze kolénka. Jako příklad může posloužit mák. Jeho internodia totiž stále obsahují dělivé meristémy, takže mohou vykonávat požadovanou funkci, aniž by byla omezena pouze na kolénka.

 

Kromě toho, že v rostlině dojde bezprostředně po účinku elektrického proudu ke vzniku celé řady pro ni toxických látek, dojde v ní během následujících dnů ke "stěhování národů", kdy jsou tyto toxické látky přemisťovány spíš do dolní části rostliny, která se tak vlastně obětuje pro zdárnou "výchovu potomstva", v tomto případě obilných zrn a co nejlepší zachování genetické informace. Opačným směrem, nahoru, naopak putují látky užitečné pro dokončení zdárného vývoje zrn. I když to tak nevypadá, a zdá se že rostlina je prakticky suchá a do stavu vhodného ke sklizni již jen řízeně dosychá, procesy dozrávání a transport tekutin probíhají do poslední chvíle a své o tom vědí zemědělci, že při takzvaném podtržení ječmnene, kdy je sklizeno obilí v ještě ne zcela plném stavu zralosti, trvá řadu měsíců než zrno dosáhne optimální a vyrovnané klíčivosti.  

"Takový ječmen má dlouhou dobu posklizňového dozrávání"  

Technologie výroby sladu a piva, Kosař, Procházka, VÚPS 2000,  

ISBN 80-902658-6-3, strana 34

 

Celou řadu procesů, probíhajících v rostlinách za podmínek nepříznivých vývoji, což jsou i popisované případy polehnutí, ohnutí stébel k zemi oslabených rostlin, je možné se dočíst v:

Handbook of Plant nad Crop Stress, Mohammad Pesarakli, Dekker, 1999,  

ISBN 9780824719487.  

Úryvkům z knihy bude věnována řada poznámek na dalších stránkách  

 

Základní skutečnost, kterou je nutné si uvědomit, je fakt, že jakékoliv polehlé, na zemi ležící obilí je obilí oslabené, a je nutné hledat příčinu tohoto oslabení, a nikoliv pídit se po emzácích. Průzkumníkům jevu Crop Circles je ale samozřejmě nutné velmi hezky poděkovat za to, že podobných, pro ně sice zatím těžko vysvětlitelných a pochopitelných jevů, snesli sami od sebe na hromádku víc než dost. Každý, kdo se kdy bude chtít pokusit o vysvětlení principu vzniku Kruhů v Obilí, si bude samozřejmě i jejich velkou zásluhou chvílemi připadat jako lasička v kurníku, nebo to selátko v lánu žita. Stačí popadnout chytré knížky, a dát se do vysvětlování.  

 

Na rostliny skutečně působil "very high energy power", avšak velmi často i mnoho týdnů před tím, než polehly, stébla se ohnula k zemi. Jednalo se (velmi pravděpodobně) z největší části o elektrickou energii, která se při "elektromagnetické explozi" indukovala v rostlinách, v jejich tkáních. Jiná část energie může být dodána indukcí elektrostatickou a další přímým vedením el. proudu silně ionizovaným plynem v bezprostředním okolí jakéhokoliv výboje vysokého napětí - foto, nákres - zde několik desetin mm, u blesku až několik metrů i mnoho desítek metrů (jde i o koronový výboj, nákres). Další část energie může být předána přímým vedením proudu pod povrchem půdy (hlavně kořenům), a nakonec se na oslabení výrazně mohou podílet elektrochemické změny v půdě. Intenzita všech vyjmenovaných jevů zcela přestane působit v určité vzdálenosti, zeslabuje se se vzdáleností od místa dopadu (v závislosti na druhé až třetí mocnině), až v určité vzdálenosti zcela ustane (je už zcela zanedbatelná). Za bezvětří - v bouřce vzácný jev - a při rovnoměrně rozloženém elektrickém odporu půdy může být výsledkem poměrně přesný kruh. I při všech možných nepřesnostech je ale možné, že nakonec se při integrálním působení několika nepříliš přesných kruhů složí dohromady jeden poměrně přesný, k tomu ještě zpřesněný prostřednictvím Domino Efektu.

 

Expulsion cavities, převzít obrázek z BLT (vyfouklé prohlubně; zajímavá shoda názvu - expulsion gap - vyfukovací bleskojistka...) - Nebudou jako Objektivní důkaz účinků jakékoliv energie nebo síly vůbec zařazeny. Jsou totiž pro jakýkoliv podobný účel absolutně nevyužitelné. Je a bude mnohem podrobněji vysvětleno na mnoha dalších stránkách. Na fotografiích zobrazené deformace rostlin nemusí totiž být vůbec způsobeny jakýmkoliv působením jakékoliv energie nebo síly, s výjimkou vlastní síly a tlaku rostoucích a schnoucích a díky tomu tvary měnících pletiv, tkání a částí rostliny.

 

Přestože to tak zdánlivě nevypadá (samozřejmě především pro zemědělské analfabety, jakými je naprostá většina průzkumníků kruhů v obilí), jedná se o zcela běžné růstové změny, jakých je možné objevit miliardy miliard na polích celého světa každý rok, v místech, kde se nikdy žádné kruhy v obilí nevyskytovaly.

 

 Na poškození rostlin by se jistě mohl doopravdy spolupodílet i průchod elektrického proudu, elektromagnetická i elektrostatická indukce, mechanické síly, vedení elektřiny velmi silně ionizovaným vzduchem v bezprostředním okolí výboje. Koronový výboj - dosahuje až do vzdálenosti několika metrů i desítek metrů, za bezvětří má velmi přesně kruhový tvar, a jeho průměr záleží téměř jen na intenzitě procházejícího proudu (nákres). Krokové napětí (nákres). Střední hodnota rezistivity ornice je podle ČSN 332000-5-54 okolo 100 ohmů na metr. Měrný odpor půdy je definován jako činný odpor krychle z této půdy o hraně 1m měřený mezi protilehlými stěnami.  

 

Mimochodem, velmi podobné poškození kolének lze nalézt na místech, kde byla stébla ohnuta čistě mechanicky (nenásilně, bez zlomení) o téměř 90°, u těch kolének, která začnou klas rovnat zpět do svislé polohy (1. a 2. odshora, foto). Dojde dokonce k obdobnému mechanickému poškození, mechanickými silami vzniklými množením buněk kolénka sama sebe poškodí, bez dalších výrazných následků na vitalitu rostliny. Pravděpodobně je to dáno tím, že jde o extrémní případ změny směru růstu, a to téměř 90°, v naprosté většině případů kolénka řeší odchylku několika úhlových stupňů. foto  

 

Aby se ale něčemu takovému pokusili dosavadní průzkumníci jevu Crop Circles uvěřit, nezbývá, než aby se je pokusili najít sami i tam, kde by podle nich vůbec být neměly. K tomu je nutné vyzvat všechny rozumně uvažující průzkumníky jevu Crop Circles, aby někdy provedli sami pokus, široce používaný především v seriózním a objektivním vědeckém výzkumu. Jde o tzv. slepý pokus, nebo prázdný experiment. Je hojně využíván zejména ve fyzice, ale i chemii a biologii, ale daleko častěji pod názvem "korekce nuly". Stačí nechat růst rostliny obilí v laboratoři, bez působení jakékoliv energie. V určité době jim změnit směr růstu, pouze natočením nádoby, ve které rostou. Část z nich je možné po určité době vrátit zpět. Také jiný druh slepého pokusu se nabízí - navštívit místa se zcela nerovnoměrně polehlým obilím, se stébly ohnutými k zemi, kde, podle nich, nepůsobila žádná "mimozemská energie", ani jakákoliv jiná, třeba mikrovlnná.

 

Kromě toho, nejen drogy extra-dimensionalismu a paranormalismu mohou na průzkumníky jevu působit na místě výskytu Crop Circles, mohou se tam vyskytovat opravdu "zvláštní", podivné a nezvyklé sloučeniny, volné radikály, ionizované atomy a molekuly a podobné neplechy, které mohou působit na lidský mozek podobně jako lysohlávky ve spreji.  

 

Ono naše milé lidstvo by na to stejně dřív nebo později přišlo samo. To, že kruhy a jiné, téměř jakékoliv pravidelné i zcela nepravidelné obrazce v obilí, jistě hodně přes 99,9999999% vznikají prostřednictvím výboje blesků a nikoliv prostřednictvím nějakých pomýlených proklamátorů, to je prostě objektivní skutečnost, a objektivní skutečnosti ono přeci zjišťovat dokáže (občas), ono to umí, ono na to má. (i když s tímhle se párá už hodně přes 30 let a výsledky jaksi nikde...)  

Ale nevadí vždyť jindy to bylo i mnohem horší...  

 

Upozornění (Charakteristika):

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

Tak který z nich vlastně, zatraceně? Například kterýkoliv z fanatických zastánců a vyznavačů pavědy, kteří se tak velmi přesně řadí do tří vyjmenovaných kategorií.

 

Přírodní mimikry (číslo 1)

Jedna z nejdůležitějších, a současně nejzajímavějších příčin, proč tomu tak bylo - přírodní síly využily jeden z nejpozoruhodnějších způsobů přírodního maskování, jaký se jim kdy podařilo sestrojit. Jedná se o velmi pozoruhodné a nenapodobitelné přírodní mimikry. Přitom jde ale o poměrně velmi prostou skutečnost: Kruhy v obilí se jen naprosto výjimečně objeví ve stejnou dobu, kdy byly vytvořeny, tj. bezprostředně "po akci", i když i to se někdy přihodit může, ale opravdu zřejmě jen velmi výjimečně. Naopak. Objeví se v naprosté většině až několik dnů, ale i týdnů, nebo dokonce měsíců po tom, kdy byly ve skutečnosti vytvořeny, "naexponovány" do struktury obilí na poli výbojem blesku. Použití slova "naexponovány" je v tomto případě skutečně na místě, podoba procesu s klasickým fotografickým procesem, nebo například s některým z jeho předchůdců - Daguerrotypií, je až obdivuhodná. Stejně jako u fotografie se v "citlivé vrstvě" rostlin na poli vytvoří jen zcela neviditelný, latentní obraz. Druhým důvodem, proč je slovo "naexponovány" skutečně na místě, je skutečnost, že k vytvoření obrazce - expozici - dochází při osvětlení výbojem blesku, podobně jako u mnoha fotografií. Bezprostředně po výboji by bylo možné na místě najít jen některé velmi ojedinělé jevy - mrtvý hmyz, ožehlé rostliny, nebo rostliny spletené do provazců nesmírně intenzivním rotačním vírem, který se někdy odehraje po výboji blesku a netrvá déle než vteřinu. Také změny magnetického pole, tepelné změny v podzemí, přebytky statické elektřiny by bylo možné zjistit okamžitě. V neposlední řadě (pravděpodobně, dosud neprověřeno, jde zatím pouze o odhad) řadu pro organismy škodlivých chemikálií. Polehlé, na zemi ležící obilí se ale objeví většinou až po řadě týdnů, nebo i déle než po dvou měsících. Naprostá většina rostlin se totiž bezprostředně po výboji vrátí až nerozeznatelně do původní polohy, a všechno teprve začíná. Začnou slábnout, především díky elektřině, která skrz ně prošla. Také mohou být pravděpodobně do určité míry poškozeny prudkým pohybem, a jejich slábnutí trvá týdny. Na skutečnosti, že rostliny často stojí ještě dlouhou dobu ve vzpřímené poloze, pravděpodobně mnohem déle, než by to jinak nepřetržitě slábnoucí konstituce osamocené rostliny dovolila, se s velkou měrou může pravděpodobně podílet Povrchové Napětí Vody. Jejich polehnutí, ohnutí stébel k zemi, které ale opravdu nastane až po řadě týdnů, zase naopak může v některých případech proběhnout až neskutečně rychle v porovnání s tím, jak dlouho slábly. Zatímco slábnutí rostlin trvalo týdny, jejich polehnutí může nastat i u velmi rozsáhlého obrazce poměrně rychle, během několika minut. Velmi znatelný podíl na této skutečnosti může někdy pravděpodobně mít Domino Efekt. Velmi často také díky tomu, že kolem letěl nějaký Motýl.  

 

Milé lictvo!

Příště si už raději nic od senilních dementů radit nenechávej.

Kdyby nebylo těch dvou senilních dementních troubů, D&D, kteří kdysi dávno někde v putyce upatlali "přiznání", mohl se výzkum už desítky let ubírat zcela jiným směrem, jako jakákoliv jiná klasická a zcela seriózní věda. Každopádně by později lidstvo celou záležitost jistě rozřešilo samo, například na Juhůhu (YouTube) je možné najít video (snad Wylatovo?, zatím ne, a na to Wylatowo to nevypadá; budiž, on to někdo objeví), kde se lidé svolávají k právě objevenému kruhu v obilí, a v dáli je ještě vidět vzdalující se bouřku...  

 

Dál v textu je také zmíněno, že v některém dokumentárním filmu je vyslovena úvaha, že by to mohly být blue jets a red sprites, což jsou také atmosférické výboje, ale vysoko v atmosféře, objevené relativně nedávno. To už je pravděpodobně zcela mylná představa. Jejich vzdálenost je příliš velká na to, aby mohly na povrchu země něco tak ostře ohraničeného způsobit. I o nich je možné se dočíst v Lightning: Physics and effects, Rakov, Uman, str.  

 

Další důvod, proč by na to jistě lidstvo přišlo zcela samo, je ten, že na světě budou čím dál více instalovány na nejrůznějších místech tzv. live webcams (nebo alespoň time-lapse cameras), i na odlehlá místa planety, a dřív nebo později by si prostě to předchozí počasí s těmi kruhy (byť se objevily třeba až za několik měsíců) někdo spojil.  

 

Poslední důvod je ten, že existují firmy, jako např. Vaisala - Siemens (2011 - odpojeno od Siemensu, už jen samotná Vaisala), které se měřením místa dopadů, druhu, polarity a intenzity blesků zabývají, mají rozsáhlé databáze i z let minulých, a nebude pro ně jistě problém (pokud bude zájem) potřebné údaje dohledat. (mimochodem, jejich údaje jsou často velmi přesné, a i když jimi udávaná chyba měření je i několik set metrů, mnohdy jsou mnohem přesnější, i méně než 10m). Z toho důvodu lze teorii "CC-Lightning" považovat za "totally verifiable backwards", a fidli. Sběrem údajů o výbojích blesků (čas výboje, GPS údaje o místě dopadu, polarita, síla, druh – Crop Circles neboCG) se například ve střední Evropě zabývá síť CELDN – Central European Lightning Detection Network, v celé Evropě pak mnoho dalších. Všechny využívají síť detektorů Vaisala-Siemens, nebo podobných. Bude jistě velmi zajímavé zjistit, které obrazce se nakonec, proti všem předpokladům, ukážou jako "not man-made", neboli genuine, pravé?  

 

Kromě výše uvedených možností existuje na http://www.blitzortung.org  - stránka sítě jednoduššího systému průzkumníků dopadů blesků, kteří využívají síť vlastních detektorů. Nedisponuje sice pravděpodobně tak přesnými údaji o poloze, ale i oni by mohli k celé problematice dodat zajímavá data.  

 

Jiná věc je ta (pokud jde o přesnost měření), že často jediný mnohočetně rozvětvený blesk (plus jeho eventuální následné výboje) je schopen "pokropit" plochu o rozloze několik hektarů foto (v případě extrémně silných výbojů se může jistě jednat i o území podstatně větší). Podle údajů z literatury (například jmenovaná Lightning: Physics and effects, Uman, Rakov) není výjimkou jev, kdy rozvětvená ramena jediného blesku dopdají až několik kilometrů od sebe. Zde znovu nezbývá než zdůraznit tu nejdůležitější skutečnost: k výboji blesku do pole, na kterém se objevil nějaký pravidelný obrazec, dochází mnohdy i o několik dnů, ale i týdnů až měsíců dříve, než stébla doopravdy polehnou, ohnou stébla k zemi, a objeví se výsledný obrazec kruhu v obilí, nebo mnohem častěji jen zcela nepravidelný útvar polehlého obilí.  

 

Zemědělci ani jejich pracovníci, i kdyby byli přítomni vzniku pravidelného obrazce a na vlastní oči ho sledovali, si takové pozorování vždy nechají pro sebe, stejně jako jakékoliv zjištění už hotového pravidelného obrazce na svých polích, a vědí velmi dobře proč. Z jejich hlediska se vždy jedná jen a pouze o polehlé, na zemi ležící obilí a nic jiného, a takový postoj je jediný správný. Jejich prací vždy bylo  a bude především starat se o úrodu, a ne o voloviny. Obrazec v poli úroda není. Veškeré polehlé, na zemi ležící obilí je zajímá jedině z hlediska, zda je bude možné ještě sklidit. Kombajnér, který by objevil obrazec v poli, a zavolal k němu novináře, by přišel o práci, a už nikdy by ho jako kombajnéra nikdo nazaměstnal. Nálezy pravidelných obrazců v polích nikdy nepocházeji od samotných zemědělců, vždy od nějakého žvanila "zvenku", od laické senzacechtivé veřejnosti.  

 

Jak popsáno, i po uplynutí tak poměrně velmi dlouhé doby po výboji, během níž slábnutí stonku trvá týdny, samotný časový průběh polehnutí, ohnutí stébel k zemi může pravděpodobně občas opravdu trvat jen několik minut (Domino Efekt), někdy dokonce přímo před zraky zděšených náhodných pozorovatelů (Stonehenge Fractal). Samozřejmě se mohou občas vyskytnout i případy, kdy obilí polehne, ohne stébla k povrchu země, okamžitě po výboji blesku, během vteřin, minut, nejvýš hodin, jedná se ale spíš o velmi výjimečné případy. Záleží totiž evidentně na momentálním stavu, kondici a zralosti obilí, do kterého směřuje výboj, a také na síle konkrétního dopadajícího blesku, pravděpodobně i na tom, jak se větví, a kolik následných výbojů dopadne do jediného místa. Také může mít vliv intenzita dopadajícího deště a z ní plynoucí vlhkost a vodivost rostlin a povrchu půdy. Velice často ale dochází k tomu (především tehdy, když je obilí ještě dostatečně zelené, s vysokým obsahem vody v buňkách), že i po velmi silném výboji blesku není na poli pozorovatelné naprosto nic, a to nejen bezprostředně po bouřce, ale ještě po mnoho dalších dnů a týdnů.  

 

jeden z nejobludnějších přírodních vtipů, které si pravděpodobně kdy Matka Příroda na lidstvo přichystala, tvoří spolu dohromady Mimikry číslo 1 a 2

 

Mimikry Číslo 2

Tančící Vzduchový Vír

Kromě toho, co již bylo všechno popsáno, je možné upozornit na jednu další velmi zajímavou skutečnost, která se na může na místě odehrát. Přesto že různé přírodní procesy, které probíhaly na místě dlouho před samotným polehnutím, ohnutím stébel k zemi, trvaly stovky hodin, mohou náhodní pozorovatelé sledovat v době, kdy se stébla právě pokládají k zemi, něco co není možné zahlédnout nikdy jindy, a co může trvat jen několik minut: Jde o Mimikry Číslo 2 - Tančící Vzduchový Vír.  

 

Ještě než bude Tančící Vzduchový Vír popsán podrobněji, bude vyjmenováno několik jevů nebo efektů, které jej nejčastěji předcházejí. Zdaleka ale nejsou vyjmenovány všechny, jen několik nejtypičtějších. Mnohem podrobněji bude problematika zůčastněných dějů rozpracována například na stránce Chronologie a podstránkách, nebo v oddíle Doprovodné Efekty.

 

Jde o příklady jevů, z nichž některé už velmi dávno, některé jen velmi těsně, předcházejí samotný úkaz polehnutí, ohnutí stébel k zemi obilí v případě pravidelných obrazců. Nejen pravidelných obrazců, ale vlastně veškerého polehlého, na zemi ležícího obilí, které se objeví kdykoliv a kdekoliv. Jedním z velmi podstatných rozdílů, kromě pravidelnosti a nepravidelnosti vzniklých tvarů, je skutečnost, že u pravidelných obrazců se pravděpodobně v mnohem větší míře uplatňuje Domino Efekt, než u útvarů nepravidelných. Vysvětlení některých možných příčin se bude nacházet na připravovné, dosud zatím neexistující stránce Efekt Vysokého Kontrastu.

 

Některé doprovodné efekty předcházející vytvoření plochy polehlého, na zemi ležícího obilí na poli, chronologicky řazené: Efekt Expozice, Efekt Interference, Efekt Slábnutí Stonku, Povrchové Napětí Vody, Motýlí Efekt, Domino Efekt  

 

Bezprostředně po nástupu Domino Efektu se objeví další efekt - Efekt Tančícího Víru (vzduchu). Není ale pro něj vytvořena žádná speciální stránka, bude jen přiřazen k Domino Efektu jako jeho součást, protože k němu nepominutelně patří a bez něj by nikdy nenastal. Zatímco kterýkoliv z předchozích vyjmenovaných efektů se na vytvoření obrazce aktivně podílí a může být jednou z jeho mnoha neodlučně spjatých příčin, pohybující se vzduchový vír je jen zcela pasivním následkem, podobně jako například po vhození předmětu do vody se vždy objeví na hladině kruhy. I vzdušný vír, pohybující se téměř synchronně nad svazky obilí, které se právě pokládají k zemi, je především následkem, nikoliv příčinou celého zdánlivě tak nepochopitelného jevu, i když takové tvrzení může zpočátku vypadat jako něco zcela neuvěřitelného.

 

Proto byl tančící vzduchový vír pojmenován jako Mimikry Číslo 2 - díky tomu, že velmi dobře plní významnou funkci maskování a neinformovanému pozorovateli musí téměř zákonitě připadat, že se na vytvoření obrazce zcela neoddělitelně podílí. Jako nějaká neznámá, sice velmi obtížně postřehnutelná, ale přesto přeci jen, i když s obtížemi pozorovatelná síla. Zdánlivě proto může vypadat jako jedna z nejpravděpodobnějších příčin celého procesu, jakoby "sestupující shůry", nebo naopak vystupující ze země. Postupující vzduchový vír totiž velmi přesně sleduje polohu svazků stébel, postupně se pokládajících k zemi jako kostky domina. Svazky stébel tak nakonec mohou být poskládány jeden přes druhý jako tkaný vzor, což celému procesu ještě více přidá na mysterióznosti. Celý jev tančícího vzduchového víru ale není nic jiného, než alespoň zpočátku jedině a pouze zcela pasivní proudění vzduchu, vyvolané svazky stébel, které padají k zemi - nastupující počátek Domino Efektu. K zemi se totiž pokládá mnoho set kilogramů materiálu, i u nepříliš rozsáhlého obrazce může jít až o několik tun, z průměrné výšky necelého půl metru. Takový pohyb materiálu už nějaké proudění vzduchu vyvolá. Dokonce tak silné, že se může později opravdu i částečně podílet na kácení některých dalších nepříliš vzdálených svazků stébel, a do určité míry se tak na průběhu Domino Efektu spolupodílet, což samozřejmě jen podpoří celkový dojem mysterióznosti a záhadnosti pozorovaného jevu. Samozřejmě se ale především zdánlivý vzduchový vír pohybuje téměř přesně nad místy, která se zrovna pokládají k zemi, i když toho nemusí být vůbec příčinou. Domino Efekt může postupovat zcela nezávisle na vyvolaných poryvech vzduchu, a dílo jednoho velkého omylu hravě dokonáno jest. Jistě není třeba zdůrazňovat, že největší dávky záhadnosti a mysterióznosti jevu je dosaženo za úplného bezvětří, během něhož nad a mezi svazky kácejících se stébel zcela osamoceně a nezávisle krouží Tančící Vzduchový Vír. K tomu všemu ještě na metr přesně zrovna tam, kde se právě svazky stébel kácejí k zemi. Díky tomu zdánlivě nejen jako síla, která na místě vznikla zcela sama bez jakékoliv příčiny, dokonce ještě k tomu zdánlivě i jako síla, která veškerý pohyb, ke kterému na místě dochází sama vyvolala.

 

Kromě jiného, firmy vlastnící databáze o polohách bleskových výbojů tak pravděpodobně vlastní něco, o čem nemají ani ponětí, a sice velmi podrobnou databázi zdravotní kondice a vitality zemědělských plodin v jednotlivých letech na rozsáhlých územích.

 

konec části 2

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

   

         Část 1        Část 2        Část 3        Část 4        Část 5  

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z