Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning

Kruhy v obilí.

Vysvětlení principu vzniku kruhů v obilí

crop circles
 

Kruhy v obilí vznikají během zásahu bleskem. Napodobují fotografický záznam siločar elektromagnetického pole, který se vytvoří v rastru rostlin na poli.

 

Aféra

Crop Circle

Gatee - mnoho povyku pro nic

Vypadá to tak, že veškerá dosavadní fantastická sdělení o výskytu kruhů v obilí kdekoliv na světě, opírající se o nejfantastičtější teorie - mimozemšťané, psychická energie, vojenské pokusy nebo zastrašování, tančící ježci, nafetovaní klokani, telekineze, parapsychologie - lze s konečnou a definitivní platností odkázat do říše bajek. Jednalo se totiž o pouhé vaření ve lžíci vody, neboli jak se říká, mnoho povyku pro nic. Pravděpodobně bude možné vše, co se okolo kruhů v obilí během mnoha desítek let zpět, 1970-2010, ale i mnohem dřív, na polích a ve všech sdělovacích prostředcích odehrálo, pro budoucí časy nazývat jako takzvaná

"Aféra crop circle gatee"...(gatě)

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

Záznam elektromagnetických dějů ve struktuře stébel

Pole obilí - záznamové médium, graficky zobrazující elektromagnetické děje

Každý, i nejjednodušší, jeden jediný, zcela osamocený kruh v obilí, lze považovat za obdobu zobrazení magnetického pole přímého vodiče prostřednictvím kovových pilin v rovině kolmé na tento vodič. Kruhy v obilí, a samozřejmě jakékoliv poškozené obilí, částečně ohnuté nebo ležící na zemi, je možné považovat za určitý druh záznamu, charakteristiky, grafu nebo fotografie elektromagnetického děje, který se na tom místě odehrál. Převedeného prostřednictvím přirozených pochodů v rostlinách, jejich oslabením, a po něm následujícím sklonění, ohnutí stébel k zemi do viditelné podoby. Vysvětleno jinde v textu - Mimikry, a mnohem podrobněji na stránce Chronologie. Toto zviditelnění ale může trvat řadu dnů, v některých případech dokonce měsíců.

 

 

Grafické znázornění

Jednoduše řečeno, každý jednotlivý

kruh v obilí

je možné považovat za "vizualizace průběhu magnetických indukčních siločar v okolí vodiče".

Jedná se o poměrně přesnou grafickou reprezentaci. Vodičem byl v tomto případě vzduch, lépe řečeno plazma, která se z něho prostřednictvím výboje vytvořila, byl široký okolo 5, nejvýš  10 mm, a protékal skrz něj proud několik set tisíc ampér. V některých případech téměř milión. Magnetické pole takového vodiče je přeci jen "o něco větší", než pole jaké vytvoří pan učitel během fyzikálního pokusu v laboratoři. Pro zajímavost je možné uvést, že rychlost změny proudu v tomto vodiči během nárůstu, di/dt, strmost náběhové hrany, byla i víc než dvě stě tisíc ampér za jedinou mikrosekundu - milióntinu sekundy. V běžné technické praxi, spouštění motorů, generátorů, přechodové jevy, se pracuje s hodnotami řádově mnohem víc než milionkrát nižšími. Strmost náběhové hrany je rozhodující činitel v průběhu indukce do okolních vodičů. Čím je vyšší, tím vyšší je indukované napětí. I rostlina je vodič.

 

Upozornění (charakteristika)

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

 

Některé možnosti přivedení elektrické energie do rostlin

Podstatnou roli v původu oslabení rostlin v kruhu v obilí může hrát i jen samotná indukce proudu v rostlinách. Je jí věnována celá podstránka  Indukce oddílu EFP.  Proud, poškozující rostlinu, se do ní ale může dostat i dalšími způsoby - přímým vedením půdou nebo vzduchem. Za dalšího velkého favorita vedení elektřiny do rostlin je možné považovat koronový výboj, který může obklopovat některé výboje velmi přesně do kruhu. Koronový výboj se vyskytuje všude tam, kde jsou napětí vyšší než stovky tisíc voltů, nezanedbatelnou roli hraje u ztrát na vysokonapěťových vedeních, lze ji detekovat především na ostrých hranách vedení, a v případě VVN, 400 000V i víc, může dosahovat až do vzdálenosti několika centimetrů. V případě výboje blesku se jedná o vzdálenosti metry až desítky metrů, milióny až miliardy voltů, obklopuje kanál výboje velmi přesně do kruhu jako plášť. To, co je slyšet pod vedenim VVN, slabé sršení nebo bzučení, jsou koronové výboje.

 

 

Kruhy v obilí

- Anomálie - úvod -

Crop circles

Co je možné sledovat prakticky v každém dokumentárním filmu, knize, novinovém článku, TV zpravodajství nebo webu věnovanému problematice kruhů v obilí. Sami průzkumníci tohoto jevu, mnohdy dlouholetí, i když převážně samozvaní, jsou vyloženě nešťastní ze skutečnosti, že na místě výskytu jevu kruhů v obilí, v těch případech, které prokazatelně nebyly zhotoveny lidmi, tzv. genuine, je možné s naprostou jistotou pravidelně evidovat výskyt "čehosi elektromagnetického nepochopitelného", i elektrostatického, a hledání řešení považují za něco v blízké i vzdálenější budoucnosti absolutně nerealizovatelného, za problém pohybující se zcela mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Velká většina všech uvažovaných průzkumníků kruhů v obilí, kteří se kdy na místech jejich výskytu pohybovala, byla pravděpodobně odhalení principu jejich vzniku mnohem blíž, než si to kdokoliv z nich dokázal představit. Především ti z nich, kteří běhali po obrazci s kompasem v ruce jako splašení. Na jedné planetě sluneční soustavy, nazývané zeměkoule, totiž jiný způsob, jak způsobit odchylku intenzity geomagnetického pole s takovým časovým průběhem, jakou mohli zjistit oni, než výboj blesku neexistuje. Například na čedičovém podloží. To už věděl pan Pockels. Ten ale dělal své pokusy někdy těsně před rokem 1900. Stačilo se jen zeptat.

 

Takové řešení ale skutečně existuje, tak proč jim ho nenabídnout! Vždyť právě samotný výboj blesku je možné považovat za jev, pohybující se zcela mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Velmi často se na podobných místech vyskytuje fráze v duchu  "there does not exist any possibility of an explanation using science methods", záležitost není možné vysvětlit pomocí vědeckých metod.

 

"Krátký" seznam téměř 40 vědeckých oborů, lze nalézt zde. Všechny z nich jsou zcela objektivně, opakovatelně a reprodukovatelně, použitelné pro vysvětlení příčin nejrůznější jevů, které doprovázejí poškozené a oslabené obilí. Nejen obilí, ale i všechny druhy jiných rostlin. Někdy díky poškození a oslabení ohnuté až k zemi. Tím lze vysvětlit všechny oslabené a poškozené rostliny, které vznikly i uvnitř jakéhokoliv nepravidelného tvaru, nejen poškozené rostliny, zjištěné v rámci "klasických" kruhů v obilí.

 

Naprosto bez výjimky veškeré jimi zjištěné tak nepochopitelné úkazy a anomálie je možné poměrně velmi jednoduše vysvětlit. Určitou dobu před jejich zjištěním byl přesně na tom místě přítomen obrovský, gigantický, téměř nepředstavitelný elektrostaticko - elektromagneticko - elektromechanicko - plazmový impuls, jakým výboj blesku je. Předvádí přímo dokonalou souhru jevů, působení a sil, které je možné použít pro účely vysvětlení jakéhokoliv na místě zjištěného atypického jevu nebo anomálie. Velikost kterékoliv veličiny, proudy, napětí, strmost náběžné hrany, vyzářená energie, teplota plazmy a další, viz např tato tabulka,se pohybuje mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Kdokoliv, kdo by si to s těmito silami doopravdy rozdal, takzvaně "tváří v tvář", už by o tom nikdy nic  nikomu nepověděl. Je možné si představit, že výboj blesku dokáže díky jmenovaným vlastnostem způsobit kteroukoliv na místě nalezených anomálií, i když by s nimi nemusela zdánlivě příliš souviset. Energie na to má opravdu dost.  LEMP (Lightning Electro Magnetic Pulse)  - elektromagnetický impuls výboje blesku. Viz literatura, odborné články. Bližší informace např www.ufl.edu, vyhledávače. 

 

Mnohem víc dalších informací, mnohem podrobnějších, na stránce anomálie a podstránky. Mimochodem, nejedná se pouze o fyzikální anomálie, nacházené na místě výskytu kteréhokoliv genuine, přírodního kruhu v obilí. Elektrostatické, elektromagnetické, teplotní diference, které způsobily v podzemí značné změny v tlaku - "nevysvětlitelné" zvuky, až týdny po výboji. Také mnoho chemických produktů - na místě se může vyskytovat řada extrémně jedovatých látek, zvlášť nebezpečné jedy, jedovaté chemikálie v podzemí, desítky kilogramů, řada z nich v plynném stavu. Všechny zcela neviditelné. Safety first, please Alan Pinkerton. Návštěvníci kruhů v obilí by se měli pokusit nepracovat jako pokusní králíci, a raději na místo nejdřív pozvat toxikology. Z toho, co tam jejich chemická analýza objeví, budou velice překvapeni. Dozimetrem ještě nikdy nikdo koncentrace jedovatých látek nenaměřil.

 

 

Malá galerie obrázků, použitelných na kterémkoliv místě výskytu

Kruhů v obilí

Místo navštěvujete na vlastní nebezpečí.

Výskyt smrtelně jedovatých chemikálií.

Pravděpodobný výskyt vysoce toxických látek.

Vystavujete se působení zvlášť nebezpečných jedů

 

Obrazce na přímce -

Kruhy v obilí - Crop circles

v mnohakilometrových vzdálenostech od sebe

Prostřednictvím bouřky, postupující po směru větru krajinou, je možné vysvětlit i tu udivující skutečnost, že se v terénu obrazce kruhů v obilí leckdy nacházejí na přímce, i když se objevovaly v různých dnech. V závislosti na síle blesku, který je vytvořil, a z ní plynoucí intenzity "expozice", také na momentální kondici a odolnosti plodin, vlhkosti rostlin i půdy, do kterých výboje směrovaly, mnoho kilometrů od sebe: Krajinou putoval nevelký bouřkový mrak, přesně po směru větru - jak také jinak, a tu a tam "zasadil" obrázek... Obrazce kruhů v obilí ale objevily až po řadě dnů, mnoho kilometrů od sebe, a nikoliv ve stejnou dobu, proto už si je navzájem mezi sebou, ani s kdysi proběhlou bouřkou, nikdo nespojuje. Pokud taková bouřka putovala náhodou nad některou z tzv. "Ley lines", což mají být dráhy spojující starověká místa, například nad Britským Královstvím, což je samozřejmě možné, nutno ale znovu zdůraznit, že víceméně náhodou, lidé si toho samozřejmě všimnou, a dílo jednoho velkého omylu hravě dokonáno jest.

 

O úplnou náhodu se ale jednat nemusí, protože vůbec není vyloučeno, že starověká místa, kamenné skulptury, megalitické stavby, praobyvatelé zbudovali tam, kde se jim na jejich polích nebo pastvinách pravidelně objevovaly obrazce v obilí nebo trávě. Obrazce jednoduše považovali za příkaz boží, navádějící je k vyvedení nějaké podobné voloviny, jakou například zbudování megalitické stavby je. Namátkou je možné vyjmenovat Stonehenge, Rollright Stones, Milk Hill, Alton Barnes, Silbury Hill, Avebury Manor, když už máme na mysli právě ono britské království, kde se obrazce objevují nejčastěji.

 

Je všechno jenom náhoda?

 

Následující dva obrázky jsou převzaty z dokumentu: "Záhadný svět - Kruhy v obilí"

"Crop circles: In search of a sign", vznikl pod vedením Michele Gardner-Smith

vlevo:

kruh v obilí

Langdon, severní Dakota - USA, rok 2000, 25. červen;

Později objeveny dva další obrazce kruhů v obilí, přesně na přímce, několik kilometrů od sebe - obrázek vpravo. Pamětníci si možná na bouřku vzpomenou, a pokud ne, mohou se obrátit na meteorology a jejich záznamy. Je ale nutné brát v úvahu, že bouřka mohla působit i několik týdnů před objevením kruhů. 

 

Pod některými čárovými útvary, které kruhy v obilí propojují, nebo z nich vybíhají, se mohou nacházet potrubí nebo vedení. Nejčastěji voda nebo meliorace, ale může se jednat o jakékoliv inženýrské sítě, dokonce i o již dávno nevyužívané potrubí, vedení nebo kanalizaci, spadající už jen do oblasti archeologie.

Další informace na stránce čáry v obilí 

Linie poškozeného, na zemi ležícího nebo mrtvého obilí

- nově popisovaná anomálie, dosavadním

"lovcům" kruhů v obilí věc zcela neznámá

v minulosti zcela prokazatelně existující

 

Zatím ale dosud byly kruhy v obilí jen nepochopitelným jevem, nad kterým mohou vykulené američanky dělat jen

WOW!  (česky: UAU!)

 

 

 

Pokračování hlavní stránky

 

Upozornění

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba si před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

 

Tohle není žert.

 

Genuine

Crop Circles - Přirozené

Kruhy v obilí

obrazce v obilí vzniklé přirozenou cestou - základní fyzikální principy

Mnohem více než 99,9%

kruhů v obilí

nacházejících se každý rok v polích na celém světě jsou takzvané pravé, anglicky genuine, tj. nebyly zhotoveny lidskou rukou, nejedná se o padělky.

 

Vznik a tvorba jmenovaných přírodních

Kruhů v obilí

byly zapříčiněny reálnými, čistě přírodními, nesmírně prudkými a intenzivními mechanickými, elektrostatickými a elektromagnetickými silami, vznikajícími těsně před, během a těsně po výboji blesku. Pokud se v průběhu jejich utváření, v některých poměrně výjimečných případech, významě podílí interference a rezonance foto, mohou vzniknout dokonce nepochopitelně složité a pravidelné tvary.

 

Vyjmenované síly jsou extrémně silné, mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com tvar

www.flickr.com

 

Prvotní poškození rostlin kruhů v obilí - průchodem elektrického proudu

Kromě toho všeho se na vzniku obrazce kruhů v obilí podílelo i následné oslabení rostlin způsobené průchodem elektrických proudů skrz rostliny. Ty v nich vznikly prostřednictvím elektrické indukce, nebo do nich byly přímo přivedeny - půdou, ionizovaným vzduchem, dočasně vytvořenou strukturou vzájemně se dotýkajících stébel a listů, jejich kořeny a elektrolýzou toho všeho. Převážně, za následného vzniku rostlinám škodlivých látek, i přímo v jejich tělech, když všechny vyjmenované části rostlin, i půda a vzduch v jejich blízkosti se v tu chvíli chovaly jako vodiče proudu. Ve kterých se napětí v okamžiku záblesku také indukovalo. Pouze v okamžiku záblesku - méně než 1/1000sec.

 

Některé buňky díky tomu zahynou okamžitě, další se postupně přidávají v průběhu dnů a týdnů, díky přítomnosti vytvořených škodlivých chemikálií, kterých se ale rostlina současně snaží zbavit. Chronologie procesu je poměrně komplikovaná, ale rostliny se mohou z nastalého šoku i poměrně úspěšně zotavit.

 

Kromě toho se současně na vzniku obrazce kruhu v obilí mohou velmi podstatnou měrou podílet rezonance a interference mezi všemi vyjmenovanými silami.

 

Také se mohou přidat mechanické rezonance a interference nejrůznějších podzemních prostor v blízkosti vznikajícího kruhu v obilí. Dutých - jeskyně, nebo vyplněných vodou, eventuelně vodonosným substrátem - aquifery.

 

 

Přibližné parametry přírodních výbojů blesku

Podrobnější, výpočty doložené a reálně měřené údaje viz blesk a podstránky.

Během kteréhokoliv výboje blesku, do nebo nad kterýmkoliv místem na zeměkouli,

se tam vyskytuje, a současně i reálně fyzikálně - elektricky, elektromagneticky

i mechanicky pracuje:

 

 

Interference a rezonance mezi extrémně silnými elektromagnetickými paprsky mohou být také jedním z jevů, jehož pomocí by pravděpodobně bylo možné vysvětlit vytváření fraktálů a jiných složitějších obrazců, převážně uvnitř kruhů. Na místě může docházet k ohybu, difrakci, rozptylu, lámání a odrazům elektromagnetických paprsků. Chovají se do určité míry podobně, jako světelné paprsky. I světlo, včetně UV a IR, jsou elektromagnetické paprsky, vlnění, o určité frekvenci. Viditelné světlo v rozmezí přibližně 390 - 790nm, což odpovídá frekvenci 3.9×1014 Hz až 7.9×1014 Hz. Za některých specifických podmínek, které se na místě vyskytují, tam může docházet k totálním odrazům elektromagnetického vlnění. Mohou se tam nacházet fázová rozhraní plazma - vzduch, horký vzduch - studený vzduch, vysoký tlak - nízký tlak, vrstvy rychle se pohybujícího vzduchu - stojící vrstvy vzduchu.

 

poznámka: celkový přibližný počet výbojů blesku, ke kterým dojde ročně nad ornou půdou a travnatými plochami na celé zeměkouli, je jedna miliarda...

 

Pro srovnání: jediný, jen o trochu větší než průměrný výboj blesku, obsahuje a vyzáří tolik energie, že by díky ní mohl ujet plně naložený nákladní automobil víc než jednou kolem celé zeměkoule.

 

Kruhy v obilí vysvětleny. Jednou provždy a navěky.

Šokující objasnění !!!!!

Tento odstavec slouží na této stránce jako pausa, to se tak na divadle říká.

Logické, vědecké vysvětlení, využívající jedině a pouze přírodní zákony, pochopitelné a uvěřitelné. 

 

Téměř neuvěřitelné, šokující, avšak velice jasné vysvětlení vzniku kruhů v obilí, které kromě samotného procesu a průběhu vzniku Crop Circles zcela přirozeným a pochopitelným způsobem poskytuje velice jednoduché a zajímavé objasnění mnoha dalších, přesněji řečeno naprosto všech, nepřirozených a zdánlivě až nadpřirozených úkazů, provázejících snadno rozlišitelné tzv. genuine Crop Circles - přirozeně vzniklé obrazce, viz anomálie.

 

 

Kruhy v obilí

- Mimikry -

Crop circles

Jednou z nejpozoruhodnějších skutečností, díky které především se až dosud "hlavnímu viníkovi" - jedinému skutečnému autorovi kruhů v obilí dařilo unikat pozornosti, je fakt, že bezprostředně po výboji nemusí být na poli pozorovatelné naprosto nic. Došlo pouze k něčemu, co je možné nazvat expozice, především díky až neuvěřitelné obdobě uvedeného procesu s průběhem tvorby latentního obrazu v citlivé vrstvě materiálu z halogenidů stříbra a jeho následného vyvolání, používané v klasické fotografii a kinematografii. Ke sklonění, ohnutí stébel obilí k zemi, a vizualizaci obrazce kruhů v obilí, dojde většinou až za desítky dnů i déle. Dříve jen výjimečně, díky velmi pomalu probíhajícím chemickým a biologickým pochodům v rostlinách. Teprve potom je kruh v obilí zviditelněn, většinou až řadu dní po elektrickém výboji a bouřce, která ho způsobila.

 

Teprve po tak dlouhé době od průchodu elektrického proudu skrz rostliny stébla zeslábnou natolik, že nedokážou udržet svou vlastní váhu a ohnou se k zemi. Na rozdíl od předcházejícího procesu slábnutí stonků, který trvá několik dnů nebo dokonce týdnů, proces jejich sklonění k zemi - vlastní vizualizace obrazce kruhu v obilí - může být kratší než hodinu, dokonce jen několik minut (domino efekt, butterfly efekt)

 

Proto si už naklonění, ohnutí stébel k zemi, a objevení kruhu v obilí, nikdo nespojuje s bouřkou, která působila na popisovaném místě před mnoha dny. Bezprostředně po bouřce zemědělci během obhlídky polností a kontroly napáchaných škod ani žádná významnější poškození objevit nemusí, zato o několik týdnů později, často za nádherného počasí, stébla obilí se začnou masivně pokládat na zem, zprvu sice jen několik metrů čtverečních (na nejvíce poškozených místech), později se přidává další a další až nakonec leží na zemi desítky procent, někdy i přes 90 % celého pole. Mnohem podrobnější vysvětlení i zdokumentování tohoto jevu se nachází nebo bude na stránce chronologie a podstránkách.

 

 

Kruhy v obilí -

"Expoziční automatika" -

Crop circles

Závislost doby, která uplyne od dopadu výboje blesku do struktury obilí, a dobou kdy se stébla ohnou k zemi, na intenzitě expozice

Další velmi podstatnou skutečností je, že ke sklonění, ohnutí stébel obilí k zemi v důsledku i jen jediného výboje blesku vůbec nemusí docházet v jednom okamžiku, nebo dejme tomu během jediného dne, naopak. Poměrně často popisovaným jevem i u kruhů v obilí je, že některé z nich byly časem "dotvořeny", až po několika dnech. Samozřejmě z naznačené teorie velmi pochopitelně vyplývá, že se na jmenovaném "dotvoření", stejně jako na vytvoření předchozího obrazce, ani v jednom případě nepodílel žádný "lidský faktor". Odlišnou dobu objevení některých částí obrazce způsobila jedině odlišná "intenzita expozice". Kromě toho ale velmi často dochází k tomu, že po prvotním

Nine circles & associated pathways, at Eltopia

Washington (USA) which occurred during the night

of June 18-19, 1998. [photo taken June 21, 1998]

Eltopia, Washington formation re-photographed

3 weeks later, after the circle-making energy

system had revisited the field.

objevení obrazce, který byl zasažen největší dávkou elektrické energie, se nejprve v jeho blízkosti, později i ve větší vzdálenosti začnou objevovat nepravidelné tvary, na zem položené obilí, vzniklé z úplně stejné příčiny, ale zasažené menší energií, a nacházející se díky své nepravidelnosti absolutně mimo jakýkoliv zájem průzkumníků pravidelných obrazců. Dvě doprovodné fotografie je možné nalézt na stránce bltresearch.com. S informací, že v druhém případě energie obrazec navštívila podruhé, není třeba polemizovat, protože to samozřejmě připustit možné je. Obilí se ale chová naprosto stejně i bez jakékoliv další návštěvy jakékoliv další energie, úplně postačuje její jedna jediná návštěva. První a jediný (poslední) výboj blesku nebo soustava výbojů (v rozmezí nepřevyšujícím jednu vteřinu) může vést k postupnému ohýbání stonků na zem, poškození, oslabení obilí  po celý zbytek vegetačního období. Každý čtenář uvedené informace by se měl zeptat: když "Circle Making energy has revisited the formation" (energie, která obrazec vytvořila, ho znovu navštívila), proč nevytvořila další circle - kruh? Autoři uvedeného textu tak vlastně nevědomky čtenářům, i sami sobě, podsouvají informaci, že vytváření RDF - nepravidelných obrazců, prostřednictvím "Circle-Making energy", energie utvářející kruhy, je něco zcela přirozeného. Má pravdu, předsedo! Stébla obilí se mohou postupně pokládat na zem všude kolem, na celém poli, zcela nepravidelně, až do sklizně, včetně míst která nebyla viditelným výbojem  blesku vůbec zasažena. Jediný výboj nebo soustava výbojů v odstupu většinou nepřesahujícím jednu vteřinu, stačí k dokonání toho všeho (pozorováno, fotografováno). Kromě toho mohou být jeho důsledky některé další průvodní jevy, například nerovnoměrnost dozrávání. Ta může nastat i u obilí, jehož stébla se téměř vůbec neskloní k zemi, také především díky zásahu elektrickým proudem. Na stejné stránce je možné nalézt i další fotografii s popisem, pojednávající

Two formations at West Overton, Wiltshire (UK).

The large ring encircled the Overton Road "T"

junction -- and the long pictogram, which occurred

subsequently, itself gained another circle the night

after the rest of the pictogram had formed.

právě o jevu rozšiřování obrazce. Po 12 letech už stěží bude možné dohledat svědectví, kolik bouřek a blesků v místě proběhlo. Opět je ale možné vyslovit předpoklad, že za určitých okolností vše, co se na poli odehrávalo od prvních náznaků ohnutí stébel k zemi, až do sklizně. Nejprve se objevil kruh, několik týdnů po něm cestička ubíhající do pole s obilím, a teprve jako poslední menší obrazec na konci. Může se jednat o následky jediného, i když vícenásobného výboje (1st Return Stroke a po něm v průměru 4 až 8 Subsequent Strokes, viz Blesky), který na poli "exponoval" všechny obrazce i jejich propojení, i když různou intenzitou expozice. Vzhledem k tomu, že kruh okolo T - křižovatky byl objeven najednou, je možné předpokládat, že na všech polích byla pěstována totožná plodina, i když nemusí být pravidlem. Po krátkém pobytu na Googlu je možné získat například ze stránky www.noufors.com nebo freethinkradio.com obrázek kruhu v obilí vlevo, autor nezjištěn, totéž místo, zatím jen samotný kruh, bez dodatečného pokračování. 

 

 

 

Týká se veškerého poškozeného, na zemi ležícího obilí

Ještě jednou je nutné zdůraznit: děje popsané nejen v oddílech

MIMIKRY a EXPOZIČNÍ AUTOMATIKA, ale na celém webu i všech podstránkách www.cropcirclesonline.com a na příbuzných webových stránkách, které budou časem zpřístupněny, se týkají veškerého poškozeného, na zemi ležícího obilí na světě, a ke sklonění, ohnutí stébel k zemi, dochází téměř vždy se značným časovým odstupem po výboji blesku (týdny, měsíce). K vytvoření pravidelného obrazce, jako kruhu v obilí, dojde podle velmi hrubého odhadu asi tak v jednom případě z několika miliónů. Mnohem podrobnější zdokumentování konkrétních případů časového vývoje poškození, naklánění a ohýbání stébel obilí k zemi, po výboji blesku i dějů odehrávajících se v rostlinných tkáních po průchodu elektrického proudu se nachází na stránce chronologie a podstránkách, ale i jinde, např. EFP (vliv průchodu elektrického proudu na buňky, tkáně a části rostlin, Elektro-fytopatologie)

 

 

Kruhy v obilí

Domino, Motýl (Butterfly),

Crop circles

Další velmi zajímavou a udivující skutečností, kterou je možné prostřednictvím popisované teorie expozice a postupného slábnutí rostlin uvnitř obrazce kruhu v obilí poměrně snadno vysvětlit, jsou často se vyskytující pravidelně přes sebe poskládané svazky stébel, zcela očividně nezhotovitelné jakýmikoliv lidskými postupy F_1 F_2. Stébla totiž vydržela až do nejzazší možné doby vzpřímena, jen se vlivem postupného slábnutí mírně naklonila, takže v porostu se nejdříve vytvořily svazky několika  stovek navzájem se podpírajících stébel. Stále stojí přibližně kolmo vzhůru, i když už jen tak tak, také díky tomu, že se podpírají navzájem. Rostliny a jejich části, které se navzájem dotknou, se k sobě přichytí měřitelnou silou díky povrchovému napětí vody, čímž se poměrně labilní struktura slábnoucích rostlin opět na nějaký čas ustálí a ochrání navzájem před rychlejším pádem k zemi. Proces zviditelnění obrazce kruhu v obilí je tak stále oddálen.

 

Vtom zničehonic přiletí motýl, posadí se na jeden z nich motýlí efekt. Dosud stojící svazek stébel se začne pomalu naklánět, avšak stále odolává. Teprve když úhel náklonu překročí určitou mez, několik desítek stupňů, přitažlivost ho už zcela přemůže a on potom klesne poměrně rychle k zemi. Přitom zavadí nejméně ještě o jeden, ale spíš o několik dalších, které proto už žádného motýla nepotřebují. Nakonec se jejich svazky poskládají sice částečně náhodně, přesto ale velmi pravidelně přes sebe díky domino efektu, kdy během poměrně krátké doby padaly přes sebe jeden svazek po druhém. Obrazec kruhu v obilí je tak definitivně zviditelněn, až nepochopitelně rychle, a zdánlivě bez působení jakékoliv viditelné a známé síly, pokud by byl náhodou pozorován - podobná svědectví existují. Protože lze považovat za téměř vyloučené, že jeden takový padající svazek sebou strhne pouze jeden další, ale spíš dva i víc, je možné dokonce takový proces spíš připodobnit k řetězové reakci. Samozřejmě stačí řetězová chemická reakce. Na atomovou bombu už není vůbec třeba si  hrát. I tak už má většina čtenářů hlavu nacpanou k prasknutí.

 

Na pohonu Domino Efektu se může podílet i proudění vzduchu, vyvolané padajícími svazky stébel. Demo se bude nacházet zde. Zvířené proudění vzduchu, a prachu může vypadat jako neznámá síla, vystupující z hlubin země, a pozorovatelé popisovaného způsobu vytváření kruhu v obilí se proto mohou tvářit poněkud vyjeveně až užasle. Ono jim totiž opravdu skoro nic jiného nezbývá.

 

V některých případech je na fotografiích kruhů v obilí možné dohledat pravděpodobně podobným způsobem vzniklé svazky stébel, které se ani nesklonily k zemi. To mohlo být způsobeno například častějším střídáním vysoce vlhkých a naopak suchých období, během kterých se takto dočasně vytvořené struktury mohly určitým způsobem zpevnit, přichytit se k sobě navzájem prostřednictvím povrchového napětí vody, a takto dotýkající se části se k sobě mohou i částečně přilepit, díky odpařování vody, vylučování solí, lepkavých látek a částečnému pronikání extracelulárních tekutin. Na fotografiích je potom možné identifikovat struktury, které by mohly být ještě stojící svazky obilí, které dosud neleží na zemi, nebo leží na zemi jen zčásti.

 

Jako iniciátor butterfly efektu může samozřejmě sem tam zapůsobit i jakýkoliv zatoulaný čmelák.

 

 

Možné náměty pro průzkumníky

kruhů v obilí:

Kde hledat kruhy v obilí:

tam, kde byly bouřky, nejlépe přímo na místě lokalizovaného výboje blesku v poli; lokace je možné dohledat na internetových stránkách, které se zabývají touto problematikou, kdo hledá, najde. Je možné i pozorovat pole po bouřce a čerstvý zásah blesku zjistit ze stavu poblíž stojících stromů. Čerstvý zásah blesku lze bezpečně rozeznat podle barvy dřeva. F-1-2 V některých případech lze po určité době na některých místech v poli možné rozeznat místo, které bylo zasaženo, ještě před tím, než se stébla definitivně ohnou k zemi. chronologie

 

Kdy hledat kruhy v obilí:

1. nikdy ne během bouřky. Takoví průzkumníci by měli velmi malou trvanlivost a museli by být velmi často obnovováni.

 

2. nejlépe dlouho po bouřce - alespoň několik hodin, když už jsou elektricky nabité mraky v bezpečné vzdálenosti, nebo už vůbec neexistují. Nejčastěji se dostaví první náznaky naklonění, ohnutí stébel k zemi, teprve za několik dnů, i týdnů po výboji blesku. Mohou se ale vyskytovat i případy, kdy ke sklonění, ohýbání stébel k zemi dojde prakticky okamžitě po výboji. Příčinou mohou být mimořádně silné srážky, které mohly přispět jednak ke zvýšenému mechanickému namáhání rostlin, jednak k vyššímy vedení proudu rostlinami i po povrchu země a těsně pod ním. Na velmi rychlém sklonění, položnení, ohnutí stébel k zemi, se také mohl spolupodílet efekt dvou výbojů (viz násl.).

 

3. V některých případech dojde k položení, ohnutí stébel k zemi, obilí až velmi dlouho po bouřce - dva měsíce i déle. Také není vyloučeno, ale nemusí to být pravidlem, že k ohnutí stébel k zemi došlo někdy hlavně díky tomu, a v mnohem větší míře než na okolních polích, že zásah blesku navštívil totéž pole dvakrát, při zcela nezávislých bouřkách, vzdálených časově nejméně několik dnů, ale i týdnů od sebe. Tato možnost je mnohem podrobněji popisována na stránce efekt dvou výbojů. První výboj jen připravil určitou nespecifikovaně velkou plochu, nebo několik ploch, několik arů až hektarů oslabeného obilí, postupně stále více slábnoucího, které by ale přes toto oslabení vydrželo až do sklizně, nebo jen se zanedbatelným procentem, stébel ohnutých k zemi. Druhý zásah blesku o několik týdnů později už ale má podstatně výrazněji devastující účinky, protože dopadá do struktury mnohem méně odolné a pevné, dokonce tím slabší, čím větší je časové rozpětí mezi popisovanými událostmi. Sklonění, ohnutí stébel k zemi proto může po druhém výboji nastat téměř okamžitě, podstatně znatelnější následky mohou mít i jen silové účinky dopadajícího výboje - rázová a tlaková vlna, jejichž působení by jinak nepoškozené obilí přečkalo prakticky bez jakékoliv pozorovatelné změny. Stejně tak jen samotný druhý zásah blesku, bez předcházející "před expozice" výbojem několik týdnů předcházejícím, by sám napáchal jen podstatně méně škody, nebo dokonce jen změny až do sklizně ani vizuálně, a snad ani laboratorně nezjistitelné.

 

Time - lapse - camera

 

 

4. jako velmi zajímavá možnost sledování procesu utváření kruhů v obilí se nabízí instalace time-lapse kamery, a nestarat se více. Například některé fotoaparáty Canon je možné naprogramovat tak, že fungují nejenom jako solidní time - lapse kamery, ale kromě toho zachytí viníka - blesk přímo "při činu". Při instalaci dvou takových shodně naprogramovaných kamer v nevelké vzdálenosti od sebe, metr nebo dva, podobně jako při snímání stereofotografie, zaměřených na lán obilí pro účely snímání stereo záběrů, by bylo možné prostřednictvím metod stereo fotogrammetrie určit místo dopadu výboje nebo výbojů s přesností na centimetry.

 

5. Alespoň dodatečná instalace time - lapse kamer po objevení obrazců kruhů v obilí, nebo sledování blízkého i vzdálenějšího okolí obrazce kruhu v obilí, alespoň v několikadenních intervalech. Raději z uctivé vzdálenosti, viz varování, fotografování zdálky, pokud možno z nadhledu zcela postačuje. Od roku 2012 a následujících by mělo být tou nejzákladnější povinností každého jen trochu seriózního průzkumníka kruhů v obilí. Pokud někdo takový na světě vůbec existuje. Pole ale navštěvovat co nejméně, k pozorování vybrat jen ta, která bude možné sledovat z uctivé vzdálenosti. Nutno zdůraznit, že samotný geometrický obrazec je pro účely následných výzkumů téměř nezajímavý, je nutné se zaměřit především na jeho bližší i vzdálenější okolí, které se na naprosté většině snímků kruhů v obilí téměř nikdy neobjevuje!!!

 

Podrobnosti o dosavadním nasazení Timelapse kamer ve výzkumu "procesů na polích",  a jejich možné využití v budoucnosti se někdy bude nacházet zde.

 

 

 

Somerton, Somerset 27th Jul 1996

Pravidelné obrazce kruhů v obilí

kombinované s nepravidelnými

Zde fotografie kruhů v obilí z roku 1996, z rozsáhlého archivu Lucy Pringle. Pokud budou z  obrázku zcela vynechány kruhy v obilí, jedná se o naprosto běžné, typické poškození porostu zásahem blesku. Typická je především skutečnost, že poškození sleduje směr podle kolejí po traktoru, kudy vede elektrický proud, a kde se indukuje nejvíc elektrické energie. Nejmarkantnější je poškození v blízkosti kolejí u kraje pole, a tam, kde se traktory otáčejí - často dokonce s vypnutým diferenciálem. Půda je tam nejvíc rozježděná, drží se v ní mnohem déle voda než v okolí, má díky tomu mnohem nižší elektrický odpor, probíhají tam největší proudy a rostliny jsou díky tomu nejvíc poškozeny.

 

Fotografie kruhů v obilí, původně získaná z neznámého zdroje, podle označení pochází z lokality Denton, Garsington. Později identifikován na stránce Oxfordshire Centre for Crop Circle Studies. Byl pořízen 3. července 1996. Kromě obrazce kruhů v obilí na něm lze zřetelně rozeznat tři hromosvody - sloupy elektrického vedení, které se mohou velmi účinně podílet na "přilákání" bleskového výboje. Vedle obrazce kruhů v obilí, v místech pod ním, vidíme typické, nepravidelné poškození porostu bleskem, je vidět, že tam dopadaly některé pobočné nebo následné výboje. Možná  slabší, mohly být "odvanuté" tlakovou nebo rázovou vlnou. Tvar i místo dopadu jiskrového, plazmového výboje, což je i blesk, je možné ovlivňovat, kromě elektromagnetického a elektrostatického pole, i proudem vzduchu, což tlaková i rázová vlna jsou. Souběžná ramena výbojů i následných výbojů se kromě toho mohou navzájem ovlivňovat elektrostaticky i elektromagneticky. Výboj blesku je možné přirovnat k elektronovému paprsku ve vakuové obrazovce. Na místě je přítomné obrovské elektromagnetické a elektrostatické pole, které může paprsek vychylovat jako v obrazovce osciloskopu - elektrostaticky - nebo televizoru - elektromagneticky. Dopadající následné výboje se ale mohou i ovlivňovat navzájem. Například v knize Lightning: Physics and effects, Uman, Rakov, v kapitole 8, "Winter lightning in Japan" je možné se dočíst na str. 313 o pozitivních výbojích CG (mrak-zem), jejichž následné výboje nedopadají nikdy do stejného místa, ale vždy v určité vzdálenosti od předchozího výboje. K něčemu podobnému nemusí občas docházet jenom v zimě, a jenom v Japonsku. Každý kruh na doprovodném obrázku, menší a menší postupně dál od prvního základního, je možné považovat za "new termination on ground".

str. 313 Interestingly, Ishii et al. (1998) observed that subsequent strokes in multiple-stroke positive flashes in winter storms in Japan always create a new termination on ground.

 

Na videozáznamech a fotografiích uměle vyvolaných blesků je možné pozorovat, že kanál bleskového výboje má tendenci se pohybovat po směru větru. V některých případech tak kanál před dopadem následného výboje může urazit několik desítek, výjimečně i stovky metrů. blesky, fyzika. Uměle vyvolané blesky, Artificial Lightnings: pokud elektrostatické pole naměřené pod mrakem dosáhne dostatečné hodnoty, je do mraků vystřelena raketa s připevněným uzemněným drátem. UNIVERSITY OF FLORIDA LIGHTNING RESEARCH GROUP - www.ufl.edu (fotografie vlevo) - velmi významný zdroj informací a odkazů na publikace o fyzice výboje blesku, fotografie, videa. Pravá fotografie - titulní stránka Martin Uman: The Lightning Discharge

 

 

 

Poškozené obilí, ležící na zemi, běžně existující na polích

nepravidelné obrazce poškozeného, oslabeného, na zemi ležícího obilí

další podrobnosti na stránce Poškozené obilí, ležící na zemi

Výboje blesků do polí a v jejich blízkosti jsou téměř jedinou hlavní příčinou, víc než 99% poškozeného, na zemi ležícího obilí na celém světě.

 

řepka během sklizně

Něco mezi 0,5 až 1,5 miliónů km2 poškozeného, na zemi ležícího obilí ročně na celé zeměkouli. Nejen obilí, ale i mnoha dalších kulturních plodin, namátkou např. řepka, mák. Nejen poškozeného, položeného na zem, ale i jinak výrazně poškozeného - rostliny mohou být zcela mrtvé, nebo jen napadené škůdci, ať už rostlinného nebo živočišného původu - bakterie, viry, plísně, houby, paraziti. Napadení škůdci je v tomto případě samozřejmě pouze druhotné, protože zdravých, elektrickým proudem nezasažených rostlin by se jmenovaní škůdci ani nedotkli. Znovu nutno opakovat, že síly, výbojem na místě vytvořené, byly nepředstavitelné, mechanické - lze přirovnat k velmi silné explozi, desítky až stovky kg TNT i víc, ale i elektrostatické a elektromagnetické, o stejné nebo i vyšší energii.

poppy - 2008, identical locality; left 6th July, another two 3.th of August; tree - "identification of the culprit"

 

Přestože ale všechny vyjmenované síly byly opravdu mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost, bezprostředně po výboji ani po bouřce nemusí na celém poli ležet na zemi ani stéblo. Bylo by možné nalézt pouze mikroskopické změny ve tkáních rostlin, případně několik sežehnutých, spálených jedinců. Až teprve časem...

 

Kruhy v obilí, i jakékoliv jiné pravidelné interferenční, fraktálové nebo kombinované obrazce, jsou jen nepatrným zlomkem tohoto jevu, a vznikají pravděpodobně jen při velmi vzácné souhře několika náhod, ke které dochází jen opravdu ojediněle, za podmínek, které dosud nejsou a ani v nejbližší době všechny nebudou pravděpodobně dostatečně uspokojivě a věrohodně objasněny a vysvětleny, mohou být jen velmi přibližně a částečně odhadnuty a laboratorně, případně počítačově simulovány.

 

Značný vliv těsně před skloněním, ohnutím stébel k zemi může hrát vlhkost - i mírná přeháňka nebo mrholení, nebo dokonce jen ranní rosa. Další informace na stránce domino efekt.

 

 

 

Kruhy v obilí

- záhada odhalena.

 Jednou provždy, navěky a zcela.

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů. Neznámých a neexistujících energií, znamění a sil ze záhrobí, a podobných nesmyslů se mohou nechat transportovat do nenávratna (nekonečna).

 

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubek's Marťan. Také mohou táhnout do ...

poznámka: paroubek = poměrně bezvýznamný český idiot

 

2 cs

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z