Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning

Princip objasněn.

Kruhy v obilí.

Vysvětlení principu vzniku.

crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Crop Circle Puzzle sestaveno...

Kruhy v obilí jsou vytvořeny elektřinou z výboje blesku. Rostliny jsou během něho částečně poškozeny. V rastru polních plodin je potom zobrazena simulace fotografického záznamu siločar elektromagnetického pole.

 

Sdělení zakódovaná do

Kruhů v Obilí

jejich velkým tvůrcem.

Fenomén

kruhů v obilí

od nynějška plně objasněn. Navždy.

Fascinující, plně postačující, první skutečně vědecká, zcela nová teorie.

Ohromující tajné kódy a mystická znamení kruhů v obilí rozluštěny. Jednou provždy a všechny.

 

Veškerý význam jejich sdělení lidstvu je totiž jeden jediný - naprosto žádný.

 

Snad s jedinou výjimkou - jejich jediný a opravdový velký tvůrce se nám jejich prostřednictvím možná snaží sdělit:

"Nikdy nechoďte na pole, když já tvořím. Mohli byste totiž přesně v tom okamžiku poprvé v životě, s velmi vysokou pravděpodobností ale současně i naposledy, na vlastní oči spatřit, a možná dokonce i pochopit, jak to dělám."

 

Některé, převážně mechanické následky jeho činnosti bude možné pozorovat zde.

 

O_K_A Veškeré matematicko - technicko - geometricko - mechanicko - fyzikálně - astronomicko - astrologicko - vesmírné principy, které byly díky jejich dekódování dosud lidstvu předloženy, je proto možné zcela bez nejmenšího zaváhání označit za naprosté nesmysly a hlouposti. Mají asi stejný význam, jako by se někdo pokusil dekódovat obrázky z kaleidoskopu. Také se nikdy neopakují, jistě by ale v nich bylo lze najíti velmi mnoho velmi přesných převážně matematických, fyzikálních, ale i jakýchkoliv jiných zákonů a principů.

 

Například že obvod pravidelného šestiúhelníku je poměrně přesně roven šestinásobku délky jedné jeho strany, zatímco obvod osmiúhelníku dokonce osminásobku...

 

Mimochodem, každý kruh v obilí má v sobě poměrně přesně zakódovánu numerickou hodnotu čísla π (pí). Skutečně, obvod kteréhokoli kruhu v obilí, který se kdy na světě objevil, rozvinut do přímky, má délku odpovídající 3,1415... násobku jeho průměru...

 

 

Záhada

kruhů v obilí

definitivně vyřešena...

Jedině reálné přírodní principy vzniku, jednoduše stanovitelné i předvídatelné.

Dokonce (!!!!!) mnoho let dozadu zpětně ověřitelné.

Stačí se dotázat meteorologů, nebo Siemens - Vaisala

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

Časová osa

 

13. únor 2008 - startuje zcela nový, komplexní, interdisciplinární vědeckovýzkumný projekt studia poškození plodin a slábnutí, poškození a oslabení obilí následkem průchodu elektrického proudu

 

13. únor 2009 (ale i o něco dřív) - první výsledky výzkumu publikovány na internetu, přesně jeden rok po začátku výzkumu, pouze velmi nenápadná zmínka

 

13. srpen 2009 - je možné označit za přibližné datum, od kterého lidstvo

ví a rozumí, jak

kruhy v obilí

vznikají. Agroglyfy, piktogramy.

- od tohoto data, a krátce před ním zde postupně publikovány další zajímavé výsledky výzkumu, den za dnem, měsíc za měsícem? www.cropcirclesonline.com. Publikováno pouze na internetu, žádné další zveřejnění, tisk, noviny, sdělovací prostředky.

 

 

Základní, ale i detailní informace o poškození, slábnutí plodin zde

 

Šokující odhalení ! Aféra Crop Circle Gate (CropCircleGatee, Crop Circle Gatee)...

 

13. srpen 2010 Konečné datum, od kterého lidstvo (pravděpodobně) ví a rozumí způsobu, jakým se formuje a vzniká jev zvaný kruhy v obilí.

 

(Crop Circles, CC, agrosymboly, agroglyphes, piktogramy)

 

Od tohoto data pripraveny stránky note for commandant a warning,

a mnoho dalších informací na mnoha dalších stránkách.

 

konec časové osy

 

 

 

Jen pro srovnání 

Úplně nakonec, jen pro zajímavost. Během výboje blesku je v kanále blesku, jehož přibližná šířka je 5 - 10 mm, objemová koncentrace energie, tj. energie vyzářená v určitém objemu prostoru za jednotku času, srovnatelná s procesem, který se odehrává během exploze supernovy...

 

Alespoň během nejstrmější části náběhové hrany proudového impulsu výboje blesku.

 

Je možné, že příroda tak lidem prostřednictvím obrazců kruhů v obilí chce předvést, co se odehrává v místech, na která se nikdy nikdo nepodívá, snad jedině ve fantazii sci-fi povídek, románů a filmů. Povrch, vnitřek i plynný obal supernovy, během jejího výbuchu i před ním a po něm. Procesy v jádře supernovy těsně před explozí, během ní i po ní. foto_wilsonovy_komory-a-dráhy_sem Povrch černé díry, prostor pod ním, prostor nad i pod horizontem událostí. Procesy ke kterým dochází mezi horizontem událostí a povrchem černé díry. Procesy ke kterým dochází na povrchu i v jádře hvězdy, nad ním i pod ním. Procesy ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti i uvnitř nukleárního nebo termonukleárního výbušného zařízení v čase těsně před, během exploze i po ní. Také procesy během jakéhokoliv konvenčního výbuchu. Procesy ke kterým dochází při srážce planet, hvězd, černých děr. Fyzikální procesy a síly, ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti elektronového obalu atomů během vzniku nové chemické vazby, její změny nebo rozpadu. Procesy a síly, ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti atomového jádra během jeho rozpadu nebo během různých jaderných reakcí uvnitř něho. Procesy a síly, ke kterým dochází při střetu a reakci nebo anihilaci dvou částic nebo antičástic. Symetrie a geometrie procesu, během kterého dochází k přeměně hmoty v energii, nebo naopak. Geometrie a symetrie, časové průběhy, síly a energetické změny všech uvedených procesů. Procesy, které se odehrávaly v průběhu, před a po Velkém třesku ve stavech hmoty a energií, které se tam nacházely.

 

Jedno místo navíc

Ještě jedno místo se nám pravděpodobně s pomocí kruhů v obilí příroda snaží zobrazit. Místo, na které se ani dlouho v budoucnosti nikdo nepodívá, ani v jeho bezprostřední blízkosti nebude nic pozorovat, zkoumat a měřit. Místo kam dopadá výboj blesku, a všechno co se tam odehrává od Preliminary Breakdown až do dlouhého pokračujícího proudu po posledním Return Stroke. Explozivní rozpínání vzduchu a plazmy, mechanické, elektrostatické a elektromagnetické projevy rezonance a interference, které se tam odehrávají. Přenos několika megawatthodin elektrické energie mezi místy vzdálenými několik kilometrů během doby kratší než deset milióntin sekundy.

 

Shrnutí nakonec

(místy už méně vážně)

Kruhy v obilí ode dneška jednou provždy pochopeny.

Fascinující, obsáhlá, první reálná a jedině vědecká,

realistická, kompletně nová teorie.

Základní výzkum.

Ohromující kódy kruhů v obilí odhaleny. Všechny a navždy.

Mnoho podrobností se nachází na dalších stránkách.

 

Kruhy v obilí se právě nyní stávají reálně vysvětlitelným fenoménem, za použití pouze reálných přírodních věd. Biochemické, fyzikální, technické, mechanické, chemické a jiné, z reálné vědy vycházející principy výzkumu. Využívající pouze přírodní zákony. Využívající jedině a pouze kompletně ověřitelné procesy a principy.

 

Přibližný seznam vědeckých, technických a výzkumných oborů a metod, které je možné použít k objasnění principu vzniku a průběhu jakéhokoliv poškození a oslabení obilí a rostlin po výboji blesku, včetně kruhů v obilí:

 

Fytopatologie, rostlinná anatomie, fyziologie a morfologie, biologie, biochemie, biofyzika, biomechanika, fyzika, chemie, pedologie, hydrodynamika, statistika, mikroskopie, spektroskopie, fotogrammetrie, elektromechanika, elektrostatika, fyzika a dozimetrie elektromagnetického a ionizujícího záření, elektrotechnika, hydrologie, geofyzika, fyzika rezonance a interference, optika, krystalografie, magnetohydrodynamika, hydrometeorologie, elektrodynamika, fyzikální chemie, termodynamika, kvantová chemie, termochemie, hydrostatika, kinetika exploze, dynamika tekutin, fotografie, geometrie, toxikologie, speleologie, magnetismus, elektromagnetismus, radiobiologie, mechanika, fotometrie, fraktální geometrie, agronomie, aerodynamika, geologie, matematika, archeologie, seismologie, agrobiologie, agrochemie ...

 

i mnoho dalších, často mezioborových, prolínajících se a vzájemně propojených vědních disciplín.

 

Úplně nová, originální teorie vzniku a formování obrazců kruhů v obilí, zcela prostá od jakýchkoliv náznaků pseudovědy, esoterických úvah, mysticismu nebo okultismu, pavěd, záhado-nelogických úvah, UFO, létajících talířů, mimozemšťanů, které jinak téměř veškeré úvahy dotýkající se obrazců v obilí až nerozlučně doprovázejí.

 

 

Velmi důkladná, ale současně jednoduchá a pochopitelná.

Z plných 100% vědecká teorie a vysvětlení vzniku kruhů v obilí,

připravená k jakémukoliv vědeckému ověření, zkoumání a oponentuře.

Šokující !!!

 

Teorie zpětně ověřitelná prostřednictvím záznamů, které existují,

ale dosud nikdy nebyly k popisovaným účelům využity.

 

Záhada kruhů v obilí prolomena..

 

Kompletne nová teorie, využívající klasické vědecké postupy

absolutně oproštěná od jakéhokoliv pseudo vědeckého výzkumu.

Úžasná, až děsivá, šokující, současně také téměř nepředvídatelná teorie.

Žádní duchové ani strašidla, ani náznak spiritismu.

Žádné esoterické, mystické nebo okultní síly, efekty, práce nebo experimenty.

Žádní posraní mimozemšťané, UFO, létající talíře.

 

Kód kruhů v obilí jednou provždy odhalen.

Kruhy v obilí

rozluštěny. Jednou provždy a zcela.

Absolutně žádné UFO, létající talíře, žádné známé nebo neznámé létající stroje.

Žádné neznámé nebo nepředvídatelné síly, žádné paranormální vysvětlení.

Žádné zázraky, žádné záhady, žádná znamení.

 

Žádní mimozemšťané, žádné pokusy o kontakt.

Žádné vojenské testy, experimenty nebo výzkumy.

Žádné jiné podobné vědecké, tajně prováděné experimenty, testy nebo výzkumy.

Žádné paranormální nebo telepatické pokusy z vědeckotechnické fikce.

Ani metafyzika, ani parapsychologie.

 

Zcela neuvěřitelné, ale jediné možné pravdivé vysvětlení. Více zde.

 

Absolutně žádné působení inteligence (ani intelligence service), ani co by se za nehet vešlo jakýchkoliv myšlenkových pochodů během utváření kruhů v obilí. Samozřejmě včetně těch, které byly zhotoveny tzv. crop circle makery, protože u těchto jedinců by se nějaké inteligence v mozku nikdy nikdo nedohledal, ani kdyby opravdu hodně hledal.

 

Žádná inteligence nebo myšlenkové pochody planet, UFO, létajících talířů, brouků, vesmíru, slunce, měsíce, kosmického prostoru, myší, much, čmeláků, pavouků, hmoty, zvířat, rostlin, posmrtné inteligence, duchů, materiálu, látek, vírů, atomů, molekul, hmyzu, krystalů, podloží, větrů, baktérií, hnoje, přízraků, zjevení, kostlivců, prostoru, mimozemšťanů, hub, škůdců, vakua ani jakékoliv jiné inteligence během vytváření obrazců kruhů v obilí.

 

Ani náznak meziplanetární inteligence, žádná intergalaktická inteligence, žádná inteligence marťanů, žádná inteligence zeměkoule, žádná inteligence rostlin, žádná inteligence obilí, žádná inteligence půdy, žádná inteligence počasí, žádná inteligence rostlin, žádná inteligence zvířat, žádná inteligence podzemních vod, žádná inteligence skal, žádná inteligence ježků, žádná inteligence klokanů, žádná inteligence pitomců utvářejících kruhy v obilí.

 

Tajemství kruhů v obilí odhaleno. Navěky.

 

Princip utváření velmi přesných, podle mnoha os souměrných a zrcadlených geometrických útvarů, často fraktálních, je možné připodobnit k principu utváření a formování sněhové vločky, nebo sestrojení grafického záznamu intenzity elektromagnetického pole v okolí vodičů proudu, nebo v elektromagnetech, včetně parazitních a vířivých (!) sekundárních elektromagnetických polí a proudů. Bude jinde, vysvětluje nerozlučně doprovázející doprovodné malé kroužky umístěné přesně v místě dotyku dvou velkých kruhů.

 

 

Záhada kruhů v obilí vyřešena. Definitivně. Absolutně.

ŠOKUJÍCÍ ODHALENÍ !!!!!

 

Teorie seslaná na všechny průzkumníky jevu Crop Circle jako Blesk z čistého nebe, (ha-ha-ha), The Bolt from the Blue ;-o

 

Teorie jasnější než slunce (povrchová teplota slunce je okolo 6000°K, teplota plazmy bleskového výboje je kolem 30000°K, tj. asi 5 krát tolik).

 

Logické, nejen snadno laicky pochopitelné, ale i vědecky prokazatelné, statisticky ověřitelné, a přímo se samo nabízející pochopení a vysvětlení celého procesu vytváření kruhů v obilí.

 

Vysvětlení, které nejen velmi pochopitelně vysvětluje samotnou problematiku vzniku kruhů v obilí, ale současně i velmi průzračným způsobem osvětluje veškeré tam se vyskytující anomálie, dosud označované za až nadpřirozené a hrůzostrašné.

 

Kruhy v obilí nevytváří žádná nadzemská, nadpozemská, vesmírná, kosmická ani mimozemská síla nebo inteligence, ani jakákoliv jiná myslitelná lidská nebo živočišná inteligence. Pouze přírodní a fyzikální síly, procesy a interakce mezi nimi, nic jiného.

 

Žádné takzvané "vortexy" (plazmové víry).

 

Žádné větry (dokonce ani ty divoké - mám je! - Jára Cimrman),

nebo cyklóny, tornáda, deště, kroupy.

Dokonce ani kroupy, po kterých následují "divoké větry".

 

 

Žádná zvířata (až na ty "ježky" v Milovice), ani mimozemšťané.

Nejde o mimosmyslové nebo nadsmyslné síly nebo vnímání.

 

NejeNejedná se ani o paranormální, ufologické, ani jakékoliv jiné podobné jevy, síly nebo výzkumy.

 

Žádné "ley lines" - dráhy spojující starověká místa, nebo geopatogenní, ani dráhy jakýchkoliv energií.

 

S výjimkou drah, ve kterých proudí elektřina, plyn nebo voda - jakékoliv inženýrské sítě, do kterých se blesky mohou strefit, a po nich běhají, i v podzemí, jako po tobogánu.

 

Podobně se někdy chovají i dráhy kolejí po traktoru (tramlines), díky tomu že mají v některých případech pravděpodobně i víc než tisíckrát vyšší elektrickou vodivost proti svému okolí.

 

Také dráhy jiného druhu - dráhy postupujících bouřek, pohybujících se ve směru převažujících větrů. Blesky jmenovaných bouřek kruhy v obilí vytvářejí, mnoho kilometrů od sebe.

 

SvýmSvým dílem mohou pravděpodobně přispět i nejrůznější archeologické pozůstatky, nacházející se v podzemí, stejně jako geologické anomálie. V jejich důsledku vznikají především porostové příznaky, cropmarks, velmi významný a důkladně studovaný archeologický úkaz. Mohou mít velmi významný vliv na způsob vedení elektřiny v podzemí, a zřejmě se i podílejí na statisticky významném zvýšení pravděpodobnosti výboje nad některými konkrétními místy, podobně jako na prudkém svedení proudu hluboko do podzemí. Tak nedojde k výraznému vedení po povrchu, a vzniku dalších nepravidelných poškození rostlin v porostu, nacházejících se mimo pravidelný tvar kruhu v obilí.

 

Také díky tomu, že může dojít velmi rychle k vedení velkého množství elektrické energie hluboko pod zem. Bez výrazného vedení na povrchu, a tedy nepravidelná poškození jiných rostlin na povrchu mimo pravidelný tvar. Energie, vedená popsaným způsobem tak může svým vlivem vytvořit "pouze" tvar magnetických siločar, kolem přímého vodiče, jako relativně pravidelných kruhových tvarů, případně jejich resonance a interference, což vše se podílí na výsledných tvarech kruhů v obilí.

 

Na přednostním svedení výboje do určitých lokalit zcela určitě mají svůj podíl i sloupy a vodiče elektrického vedení, jistě by o tom mohli hodně povědět "soudruzi z NDR", vlastně "soudruzi z ČEZ", ale především v zahraničí pracující nejrůznější silnoproudé elektrotechnické výzkumné ústavy, pracující pro výrobce a distributory elektřiny a zabývající se problematikou výroby energie a vedení VN a vyhodnocováním následků zásahů výbojů blesků do podobných zařízení, v blízkosti nalezených kruhů v obilí.

 

Žádní duchové ani kostlivci

kruhy v obilí

nevytvářejí

(ani kostlivci ve skříni)

Žádné síly ze záhrobí.

Nejde o strašidla, duchy, víly ani bludičky.

Žádné nadpřirozené bytosti ani síly.

Žádné "vlny myšlení", ani myšlenkové síly nebo pochody jakéhokoliv živého nebo neživého organismu, lidského ani zvířecího.

Tajné písmo kruhů v obilí dešifrováno.

Absolutně žádné (úmyslné nebo vědomé) působení jakéhokoliv člověka ani zvířete.

Žádné akce, energie nebo síly myšlení

 

foto ©cropcirclesonline.com,  ©rychlé pípy

 

Nejde o telekinezi ani podobné síly, ani nadpřirozené schopnosti, ani parapsychologie, ani síly, věda nebo výzkumy pohybující se na rozmezí psychologie a nadpřirozena.

Žádné mezihvězdné, kosmické nebo vesmírné záhady, působení, energie nebo síly.

 

Ach, ti ježci. Oni také

kruhy v obilí

nevytvářejí

 

Žádné mimo známé dimenze se pohybující nebo existující ani jakékoliv

jiné pokusy o styk, spojení nebo komunikaci.

S jedinou výjimkou - případ Milovice - východ. Ti ježci, ti nám dávají...

Tam se evidentně jednalo o pokus o spojení nebo styk.

Tady řádili ježci (komunikovali). Výsledek - plocha na zemi ležícího - uváleného - obilí asi 8m2

 

Žádný pohon, energie nebo síla myšlení, myšlenkových pochodů.

Žádný pohon, energie nebo síla "bytí".

Žádné interdimenzionální nebo extra-dimenzionální pohony, energie nebo síly.

Žádný pokus o mezigalaktickou, mezihvězdnou nebo mimozemskou komunikaci.

 

 

Pouze jednoduché biologické, biochemické, fyzikální, chemické a podobné

reálně vědecky vysvětlitelné a  zcela přirozené přírodní příčiny a následky, v průběhu procesu vytváření

kruhů v obilí.

 

SUPERNATURAL (anglický termín pro "NADPŘIROZENÝ")

absolutně žádný nadpřirozený proces se na vytváření kruhů v obilí nepodílí

Naprosto žádné projevy čehosi nadpřirozeného, "super - naturálního", alespoň tak jak byl tento pojem míněn z pohledu dosavadních, zcela ohromených a nechápajících průzkumníků. Ačkoliv, z čistě lingvistického hlediska, pojem  supernatural, super - natural, super - natural anglický výraz pro "nadpřirozený", často se vyskytující v proslovech užaslých a ohromených průzkumníků Crop Circles.

 

zde malá vsuvka: Jaká náhoda - jedna z možností, jak lze do angličtiny přeložit slovo "ohromený" je použití slova "thunderstruck", které se ale jistě mnohem častěji používá ve svém základním významu "zasažen bleskem"...

 

zpět k pojmu supernatural:

 

Blesk je záležitostí absolutně a čistě přírodní (natural), pozemskou, ne-mimozemskou, ale kromě toho se jeví v naprosto všech svých vlastnostech, kvalitativních i kvantitativních ukazatelích "super", ba dokonce nejvíc super, absolutně veškeré jeho vlastnosti leží mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Počáteční napětí mezi mrakem a zemí může být vyšší než několik miliard voltů. Vrcholové hodnoty proudu se mohou blížit milionu ampér. Přenášená energie - utáhla by mnoho nákladních vlaků tisíce kilometrů. Rychlost "Return Stroke", hlavního výboje je něco mezi 1/3 až 2/3c. To už je opravdu dost, vzhledem k tomu, že vyšší rychlost než c se podle současného pojetí fyziky v námi pozorovaném vesmíru nevyskytuje. Neutrina je možné z podobných úvah vypustit. Koncentrace energie, vztažená k ploše a jednotce času, je mnohem vyšší než na povrchu Slunce.

 

Jeden centimetr čtvereční povrchu slunce vyzáří za vteřinu 6200 J (cm-2 s-1), jeden centimetr průřezu výboje blesku (počáteční průměr necelých 5 mm, během 100 milióntin sekundy, nebo i během mnohem kratší doby vyzáří průměrný blesk přibližně 5×109 J. Pokud je výboj dlouhý 1km, je jeho povrch 5×3,14×106mm2, 15700cm2, centimetr čtvereční povrchu výboje blesku vyzáří necelých 3,2×109 J cm-2 s-1, tj přibližně půl milionkrát tolik.

 

Objem: Jeden centimetr krychlový objemu slunce vyzáří za vteřinu energii asi 10-7 J, (objem slunce 1,41×1033 cm3, zářivý výkon 3,827×1026 W) metr čtvereční povrchu vyzáří za sekundu do okolního prostoru přibližně 62,86×106 J (wiki). Hustota výkonu Slunce je 0,19 mW.kg−1. (wiki)

 

 

Strmost náběžné hrany proudového impulsu (autorem stránek řazená na pomyslné první místo ze všech v tomto odstavci vyjmenovaných vlastností, zlatá medaile ) - několik desítek až stovek tisíc ampér za  mikro sekundu, jednu jedinou milióntinu sekundy. V případě Restrike - následného výboje velmi často přes 250 000 A / mikrosekundu. Snad jedině některé lasery mohou mít strmost nárůstu energie vyšší, ale energii jakéhokoliv na světě sestrojeného laseru je možné ve srovnání s energií i hodně podprůměrného blesku označit za "droboučký", nebo spíš "maličký", včetně toho který bude v Břežany.

 

Přestože výboj blesku opravdu je SUPER a současně i NATURAL, ani v nejmenším nejde o záležitost nadpřirozenou, anglicky SUPERNATURAL,  je pouze ji možné nazývat SUPER & NATURAL.

 

Upozornění (charakteristika)

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda. Jakákoliv podobná odvětví pavědy, také nazývané lživěda (pseudověda), nebo také velmi často "alternativní věda" je nutné co nejdůkladněji oddělit a odlišit od přírodních oborů a vědy opravdové, ověřitelné, reprodukovatelné, a nakonec co nejdůrazněji vymýtit a zničit.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

A nakonec, pro chvíle oddechu...

V následujícím textu chvílemi v některých odstavcích místy budou opuštěna především opakovanými pokusy a pozorováními opakovatelně dokazatelná vědecká tvrzení, vysvětlování a dokazování, a text se bude občas pohybovat na poněkud tenčím ledě pouhých úvah a teorií, místy spíš pro pobavení. (i když...???!!!)

 

Slunce, plazma

Velmi podobné objekty jako kruhy v obilí - ne tak dlouho trvající, ale vteřiny, minuty

snad i hodiny a možná i dny, vznikají na povrchu sluneční plazmy. Kruhy v plazmě.

 

Existují tam procesy podobající se bouřkám,  ve výronech plazmy probíhají i elektrické proudy, ale mnohem silnější, než v blescích, dejme tomu 1012 - 1015  krát silnější. Nikdo se nebude je pokoušet zkoumat zblízka.

 

 

vizuálně v pohybu možno pozorovat např na http://www.thesuninmotion.com

nějaké základní údaje o slunci zde (česky)

Sluneční korona, Sluneční erupce (wikipedie - anglicky)

 

Slunce a planety

Velmi podobné objekty existují na povrchu slunce (i jakékoliv jiné hvězdy).

Ve sluneční koroně a na povrhu sluneční plazmy totiž probíhají takové elektrické a plazmové erupce a výboje, že by se působením některých z nich celá zeměkoule beze zbytku vypařila. Jejich dopadem do povrchu plazmy na povrchu slunce, která má vlastnosti daleko podobnější tekutině než pevné látce, se vytvoří obrazce velmi porovnatelné s kruhy na vodě, včetně nejrůznějších interferencí a rezonancí. O něco velmi podobného se může jednat i v případě tolik oblíbených slunečních skvrn.

 

 

 

Objekty, připomínající tvarem i způsobem vzniku kruhy v obilí, budou někdy v budoucnosti zaznamenány prakticky na každé planetě a jejích měsících a ve velmi vzdálené budoucnosti, pokud se mezitím lidstvo zcela nevybije, nebo je nepostihne nějaká podobná zničující katastrofa, jako například když v roce 2012 skončí stouni, jak přepověděli staří Mayové na jakémkoliv jiném vemírném mimozemském planetárním systému.

V neorganických a neživých mimozemských materiálech, jako písek, sníh, prach, kamenná drť a podobně.

Před jakýmkoliv reálným výzkumem budou očekávány a předpovězeny

 

Výzkumy ale v nejbližší budoucnosti začínat nebudeme, Hawking před nimi

důrazně varuje, že by nás využili jako stravu, tak ho raději poslechneme,

i když se s ním v tomto tvrzení spíše rozcházíme.

 

 

Žádná inteligence

kruhy v obilí

nevytváří

Je možné se zeptat Georgino Paroubek, jeden bývalý, prokazatelně velmi hloupý český politik. Pokoušel se být zvolený za pomoci Marťanů a komoušů, a vládnout jejich jménem. Praskl jako mýdlová bublina.

 

Žádná mimozemská inteligence, žádna jiná inteligence, žádná lidská inteligence.

Míněno formování kruhů v obilí, ne paroubek. Ale kdo ví?

 

Žádné "plasma vortexy". Nikdo nikdy žádné neviděl ani nedokázal.

Žádné "vortexy elektrizované třením". Nikdo nikdy žádné neviděl ani nedokázal.

Žádné větry, žádné cyklóny, žádná tornáda, žádné deště, žádné kroupy.

Žádná zvířata ani mimozemšťané.

Žádní senzibilové nebo transcendentální síly nebo vnímání.

 

Žádné paranormální jevy, UFO, žádné anomální jevy, síly nebo výzkumy.

 

Žádné ley lines, žádné energetické trasy.

 

Šifra kruhů v obilí odhalena.

Na vytvoření obrazců kruhů v obilí se nepodílela ani žádná mimozemská inteligence, ani jakákoliv jiná inteligence, dokonce ani v nejmenším lidská inteligence.

 

Záhada kruhů v obilí odhalena.

Žádné "vlny myšlení", žádné síly ovlivňované myšlenkami jakéhokoliv žijícího organismu nebo ze záhrobí působícího člověka nebo zvířete. Nebo nějakými temnými silami, temnou stranou síly.

 

Slepice nebo vejce?

Co bylo dřív, vejce nebo slepice? Nevíme.

 

Co bylo dřív, kruhy v obilí nebo slepice? Nevíme.

Promiňte, na tuhle otázku vlastně odpověď známe.

To nebyla ta správná otázka.

 

Chtěli jsme se zeptat na něco poněkud jiného.

Být, anebo ne, to... Promiňte, opět se vloudila malá chybička.

 

Co bylo dřív, kruhy v obilí nebo Stonehenge? To je to, oč tu běží.

Na tuto otázku si po dnešku může každý odpovědět sám.

 

Poslední šance

P.S.

Drazí crop circle makers, pomalu se blíží poslední šance,

abyste se přiznali k tomu,

že jste ani jednou jedinkrát za celý svůj život

nevyrobili ani jediný kruh v obilí.

 

Až na těch několik výjimek, vyrobených jen a pouze pro tu chvíli v záři reflektorů...

i potom se ale jednalo o výtvory tak příšerné v porovnání s obrazci,

zhotovenými jejich jediným skutečným autorem - výbojem blesku,

že žádný i jen trochu inteligentní člověk

by vám za vaši práci neměl zaplatit ani zlámanou grešli.

Veškerá vaše předchozí "přiznání" o tom, jak jste za nocí vyráběli kruhy v obilí,

byla ve skutečnosti zpunktována v hospodě, po vypití velkého množství fermentovaných nápojů, ve vaší hantýrce mnohem častěji nazývány jako "chlast".

Nebo jako poněkud trapný pokus k oklamání prostoduché paní Bowerové.

 

Ne, Ne, Ne, Ne, Ne, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy

Žádné nadpřirozené bytosti, úkazy nebo síly.

Absolutně žádné (aktivní nebo úmyslné) působení

jakéhokoliv člověka nebo zvířete.

Žádné telekineze, žádné podobné síly, žádné tele- nebo para- síly, vědy a vyšetřování. Žádné kosmické nebo vesmírné nebo nadpozemské tajemství,

působení, energie nebo síly.

Žádné interdimenzionální nebo extra-dimenzionální nebo jakékoliv jiné

spojení nebo komunikace. S výjimkou případu Milovice - východ.

Žádná moc, energie nebo síly myšlení.

Žádná moc, energie nebo síly "bytí".

Žádné interdimenzionální nebo extra-dimenzionální

působení, energie a síly.

Žádné mezigalaktické, mezihvězdné komunikace a mimozemšťané.

 

Žádná z vyjmenovaných sil kruhy v obilí nevytváří.

 

Pouze jednoduché biologické, biochemické, fyzikální, chemické, mechanické a další čistě přírodní, fyzikálně vysvětlitelné příčiny a následky.

 

Žádný senilní hloupý... idiot nikdy

kruhy v obilí

nevytvářel

Žádné žerty ani crop circle makeři.

Ani Doug, ani Dave. Žádné provazy ani prkna.

Ani prkénka, ani šňůry, ani desky, ani lanka.

Žádní přihlouplí, senilní a dementní dědové,

ani jejich napodobovatelé, obdivovatelé nebo následovníci.

 

PŘÍRODNÍ JEVY, NATURE, SCIENCE

Pouze skutečné přírodní síly, měřitelné a vyhodnotitelné, využívající přírodních pravidel a zákonů biochemie, biofyziky, fyziky, matematiky, biologie, chemie, mechaniky a dalších obdobných a z nich odvozených reálných přírodních věd a oborů se podílejí na vzniku kteréhokoliv kruhu v obilí, který byl kdykoliv objeven.

 

Fyzikální síly ve spolupráci s chemickými, elektrochemickými a biochemickými pochody, předtím ale i jen samotné fyzikální, chemické a elektrochemické síly vytvořily na povrchu Země za dobu její existence miliardy nejrůznějších kruhů v obilí Crop Circles, nebo podobným způsobem vzniklé obrazce, dávno předtím, než se vyvinul člověk, i zvířata a rostliny. Nejprve v neživých materiálech, jako sníh, prach nebo písek a jim podobné struktury nebo materiály, později v mechu nebo lišejníku, a ještě později v rostlinách jako tráva a předchůdci obilí.

 

BIG BANG - Velký třesk

Opravdu jde o Velký Třesk ve výzkumech a oznámeních.

(slovní hříčka... Blesk následovaný hromem vyprodukuje opravdu veliký třesk)

 

Podobné procesy vytvářejí objekty podobné kruhům v obilí na povrchu jakékoliv hvězdy, jakékoliv velikosti, a těsně pod ním.

V těchto případech se jedná se spíš o obdobu dopadu tělesa do kapaliny

nebo blesku do vody

ani tyto jevy nebudeme zkoumat zblízka.

Také na povrchu mnoha, i když ne všech, planet a jejich měsíců (dostatečné velikosti)

u jakékoliv hvězdy, v jakékoliv galaxii, v celém vesmíru.

My - nyní žijící nebudeme nikdy zkoumat zblízka, Obama zarazil.

 

poznámka:

Ne všech těles - například náš pozemský měsíček zřejmě nevykazuje z tohoto hlediska v současnosti žádnou aktivitu, ale nemuselo tomu tak být vždy...

Stejně i oba měsíce Marsu, Phobos a Deimos. Obecně vzato, jakýkoliv "prcek" ve sluneční soustavě i ve vesmíru. Tělesa která neudrží atmosféru a bez vulkanické činnosti budou na tom obdobně. Zato na povrchu Marsu existují větry, tření a tak by se tam měly vyskytovat i bouřky, i když v tomto případě samozřejmě pouze písečné. Kde bouřky tam blesky a kde blesky tam kruhy (občas), takže až některé nové sondy prozkoumají povrch s dostatečným rozlišením...

Vědecké publikace se zatím o pozorovatelné bouřkové činnosti na Marsu nezmiňují.

 

Černé díry (Black holes)

Stejně tak je možné, že kruhům v obilí podobné objekty

(i když s poněkud jinými mechanickými vlastnostmi)

se vyskytují v blízkosti povrchu černých děr

(někde mezi jejich povrchem a horizontem událostí).

Za využití jakýchkoliv dnes známých principů fyziky,

nebudeme nikdy schopni zabývat se jejich průzkumem z blízké vzdálenosti. To už neovlivní ani Obama, ani Hawking.

Takže zatím leda nějaké výpočty, nebo blíže nedefinovatelné gravitační projevy.

 

Toto NENÍ žert.

 

 

Ve vesmíru existují miliardy galaxií, každá obsahuje miliardy hvězd s násobky miliard planet a jejich měsíců, a na většině každé jedné z nich z nich během každého z miliard dosud uplynulých let vzniklo během každého roku (pozemského - přibližně 31,557.600 sec) několik tisíc (na větších objektech miliónů) objektů vzniklých obdobným způsobem a podobajících se kruhům v obilí, jako obrázky z osciloskopu (Lissajous), pružné membrány (Chladni), fraktálové obrazce (vločky, větvení), kaleidoskop, Kyrlian a Lichtenberg obrazce (další obdoby fraktálů)

 

 

Otázka dne

Drazí crop circle makers, podle uvedeného schématu během existence (našeho) vesmíru v něm vniklo a zaniklo odhadem okolo 10 30 (nebo ještě mnohem víc) obrazců

velmi se podobajících a i obdobně vzniklých

jako Crop Circles, kaleidoskop & interferenční & Lissajous & Chladni

 

a jejich kombinace v prachu, písku, sněhu a podobných materiálech, i rostlinných jako obilí, pokud ještě i jinde existovaly nebo existují...

černé díry nejsou započítané, ani obilí na nich

 

1030je přibližně 1000 krát tolik, než má kdokoliv z nás, i pokud se jedná o takzvané "objemnější exempláře", ve svém těle atomů

 

Drazí, až neuvěřitelně debilní, crop-circle-makers,

ještě pořád budete tvrdit,

že jste vytvořili byť jen

jeden jediný z nich?

...

...

 

Nějaké poznámky...

 

Tajemství kruhů v obilí definitivně odhaleno a dešifrováno.

 

Noli tangere circulos meos, quod licet Iovi, non licet bovi, fiat fulgur ergo fulgur fecit

 

Crop Circle Gateee

 

Quamvis dē omnibus dubitandum est, crēdō quia absurdum est, credendo vides AMDG

 

Omnia vero fulmen gubernat.  The thunderbolt pilots all things. (Heraclitus)

 

Top secret ...

On this page and others able to follow results

of more than three years continued

top secret hard investigation (approx. 38 months)

Hobby toy only... (at least in the beginning)

 
end of message

 

Literatura, zdroje

Některé knihy, použité k vysvětlení nejrůznějších fyzikálních a přírodních jevů a úkazů v textu a na podstránkách www.cropcirclesonline.com Literatura

 

 

5 cs

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

z