Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Vědecké, přírodní metody
použitelné k postupnému odhalování příčin vzniku jakéhokoliv polehlého, poškozeného, na zemi ležícího obilí kdekoli na celém světě
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Dopřeji si denně doušek, a třebaže mi táhne na osmdesát, mám pořád srdce jako zvon, a játra jako kámen !
Tož báť,  necháť hurozený pán hrábě klídně seďá  na pérdéli !
Kdo je tu nejstarší, kdo je tu nejstarší, volal jedenasedmdesátiletý Johann Strauss, a tloukl o stůl svým občanským průkazem.

PŘÍRODA a VĚDA - matky základního výzkumu

PagPh
Některé z dále vyjmenovaných oborů nebyly využity dosud nikdy, a jejich aplikace se nachází teprve ve velice ranných stádiích. Některé z nich využití v popisovaném zkoumání teprve čeká, ale dočkají se.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Přibližný seznam několika přírodních, vědeckých a technických oborů výzkumu, které je možné použít, hned vedle Zemědělství a Botaniky, k objasnění principů vzniku struktur polehlého, na zemi ležícího obilí:

 

Fytopatologie, rostlinná anatomie, fyziologie a morfologie, biologie, biochemie, biofyzika, biomechanika, fyzika, chemie, pedologie, hydrodynamika, statistika, mikroskopie, spektroskopie, fotogrammetrie, elektromechanika, elektrostatika, fyzika a dozimetrie elektromagnetického a ionizujícího záření, elektrotechnika, hydrologie, geofyzika, fyzika rezonance a interference, optika, krystalografie, magnetohydrodynamika, hydrometeorologie, elektrodynamika, fyzikální chemie, termodynamika, kvantová chemie, termochemie, hydrostatika, kinetika exploze, dynamika tekutin, fotografie, geometrie, toxikologie, speleologie, magnetismus, dendrologie, fraktální geometrie, radiobiologie, seismologie, aerodynamika, mechanika, fotometrie, archeologie, agronomie, matematika, geologie, elektromagnetismus, mineralogie, hydrogeologie, geochemie

 

stejně jako mnoho dalších, často mezioborových, prolínajících se a vzájemně propojených vědních disciplín.

 

Seznam už nebude dál rozšiřován, i když některé vědní disciplíny a výzkumné obory by ještě možné přidat bylo. Mohou také ale už být jen přiřazeny k některému z vyjmenovaných obecnějších oborů.

 

Přírodní postupy a logické, vědecky obhajitelné vysvětlení

Příroda, logika, věda a výzkum, především základní, ale samozřejmě i aplikovaný - smrtící bič na všechny pseudovědy, pavědy, pavědce, pseudovědce i mimozemšťany

Seznam je "poněkud delší". Jde přírodní metody a vědecké postupy, použitelné pro vysvětlení procesů a příčin, vedoucích kdykoliv k výskytu kdekoliv polehlého, na zemi ležícího obilí. Stejně jako občas (velmi zřídka) podobné nebo zcela shodné procesy mohou víceméně náhodně, za přispění a kooperace mnoha dalších, velmi obtížně stanovitelných, avšak přeci jen odhadnutelných příčin, vést ke vzniku velmi pravidelných obrazců, zpočátku naprosto nepochopitelných a neuvěřitelných. Kterýkoliv z uvedených postupů  a oborů je možné použít kdykoliv a opakovaně ke shromažďování důkazů podporujících uváděné procesy vzniku ploch polehlého, na zemi ležícího obilí.

 

 

Obrovskými brzdami vědeckého pokroku a výzkumu jsou:

Víra v mimozemšťany, záhady, pavědy, pseudovědy, amatérismus, diletantství, ale kromě toho:

Jednou z největších brzd pokroku jsou pilní idioti.

 

Víra v mimozemšťany je obrovskou brzdou pokroku z toho důvodu, že brzdí důvěru lidstva v samo sebe. Nevěří si, že by bylo schopné samo sobě cokoliv dokázat a vysvětlit, bez jakékoliv aktivity mimozemšťanů. Nevěří, že veškeré děje na jedné modré planetě, obývané polidštěnými opicemi typu humankind, se mohou odehrávat bez jakékoliv mimozemské intervence. Nevěří, že všechno, co se na této i okolních planetách kdy odehrálo, je způsobeno bez výhrady díky energii dodané hlavním dodavatelem - centrální hvězdou - Slunce. Malou část, mnohem méně než 1%, dodá sama planeta jako tepelnou energii jádra (v případě zeměkoule jde o geotermální energii). Vytváří se pod povrchem působením tření, slapových sil a radioaktivním rozpadem.

 

Jakmile se někdy kdekoliv objeví cokoliv neuvěřitelného a nepochopitelného, už jsou tady. Primitivní debilové, nazývaní mimozemšťané. Jejich technika je (měla by být) o milióny nebo spíš miliardy let vyspělejší než lidstva. Vládnou neomezenými zdroji energie. Možná že proto až tak neuvěřitelně často přistávají přímo na drátech elektrického vedení, jak je možné zjistit například zde.  Často ani nedokáží  umístit obrázek na jimi zvolené plátno tak, aby se jim tam vešel celý, zmínka je například zde. Jedním slovem - primitivové. Neomezenost víry v ně a víry v jejich schopnosti pravděpodobně přesahuje veškeré lidské chápání, protože nevysvětlitelné věci se budou vyskytovat vždy. Jednodušší lidé vyžadují jednodušší řešení i vysvětlení. Z toho důvodu pro některé polidšťené opice bývá objasnění složitějších a obtížně vysvětlitelných problémů prostřednictvím intervence mimozemšťanů opravdu tím nejjednodušším řešením. Pokud jim vyhovuje, že jimi zbožňovaní, obdivovaní, vychvalovaní a tolik všehoschopní jejich kamarádi mimozemšťané se občas ani nedokážou správně strefit na pole obilí o rozloze až stovek hektarů, bude pravděpodobně nejlépe je v jejich bláhové víře ponechat.

 

Byly již použity tisíce pseudovědeckých, přímo pavědeckých úvah a metod v průběhu desetiletí zkoumání jevu Crop Circles. Během mnoha let průzkumníci obrazců v obilí téměř zapomněli, že existuje něco jako botanika a zemědělství, natož desítky jiných, standardně využitelných vědeckých oborů, opakovatelných, měřitelných, ověřitelných, objektivních výzkumných postupů a přírodních metod. Na to, že existuje něco jako věda, natož základní nebo alespoň aplikovaný výzkum, dokázali zcela zapomenout. S největší pravděpodobností především díky opojení ze skutečnosti, že celý fenomén je tak nesrozumitelný, zarážející, nepochopitelný, nevysvětlitelný, spletitý, nepředvídatelný, ohromující, matoucí, nevypočitatelný, záhadný, překvapující, zavádějící, neodhadnutelný, tajemný až mysteriózní.

 

Většina z nich je vyjmenovaná v úvodu této stránky. Všechny, opravdu naprosto všechny z tohoto poměrně obsáhlého soupisu metod vědeckého výzkumu jsou využitelné, a opravdu budou postupně využity, zde na tomto webu k objasnění principu formování a vzniku polehlého, na zemi ležícího obilí, a vysvětlení příčin, proč se občas za velmi výjimečné shody okolností a náhod struktura polehlého obilí zformuje do podoby pravidelného obrazce, jevu nazývaného Kruhy v obilí. Samozřejmě k vysvětlení nebudou použity všechny ve stejné míře, ne najednou a ne hned. Zaručeně ale naprosto všechny. Některé sice spíš jen okrajově a pro zajímavost, jiné ale opravdu velmi intenzivním, vyčerpávajícím způsobem.

 

Kromě toho: možnosti, že by nějaká nimi "zkoumaná" záhada byla prostřednictvím vědy někdy skutečně vysvětlena, se jejich průzkumníci vyloženě obávají. Vysvětlená záhada ztrácí opojení záhadnosti, nevysvětlitelnosti, a už se na ní nedají vydělávat penízky. Pro zajímavost: v některém dalším pokračování budou zveřejněny fotografie experimentu, ve kterém je sledován a zobrazen následek dopadu elektrického výboje do povrchu půdy. Energie výboje, použitého v experimentu, je přibližně 2500J. Energie běžných fotografických blesků je kolem 5 J. Energie výboje opravdového přírodního blesku začíná od několika stovek milionů joulů, ale některé ojedinělé exempláře mohou přenášet i stotisícinásobek takového množství, tj. více než tisíce miliard Joulů, více než 1012. Bude dostupný i zpomalený filmový záznam. Milovníci záhad a pavědy budou muset ještě nějaký čas vydržet. Opravdu nedočkaví jedinci mohou shlédnout například video záznam nedalekého reélneho blesku zde. Jeho následky nebyly zkoumány zblízka, odhadovaná energie několika posledních metrů výboje je větší než 25 megajoulů. Na záznamu je patrné, že hlína létá všemi směry, ale také je zcela očividně zřejmé, že se na místě neodehrál ani k náznak požáru, zřejmě především díky vlhkosti na místě přítomné.

Close lightning compilation

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Pokud nedokážete kostlivce ze svých skříní vystrnadit, musíte se naučit s nimi tancovat. G.B.Shaw
Závist vždy trvá déle, než štěstí toho komu závidíme. Heraclitus
Jsem zuřivý alkoholik a uživatel drog. Nechtěl bych zažít možnost sledovat své děti v podobné situaci.  Ozzy Osbourne
z