Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Krásný úkaz z České republiky (28. 6. 2014) - Kruh v obilí Boskovice 2014

 

lightning discharge
Hra je u konce.
(Hra zvaná CROP CIRCLE GATĚ)
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Téměř žádné kruhy v obilí netvoří lidé, tvrdí věda a výzkum (základní)

Pravda se svou neuvěřitelností sama zbavuje možnosti, aby byla poznána. (Heraclitus)

Pravda je podivnější, než všechno, co se dá vymyslet. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat: Blesk vládne všemu. (Heraclitus)

První pouze přírodní vysvětlení principu, kterým se formují  KRUHY V OBILÍ,  využívající prokazatelné, opakovatelně statisticky ověřitelné vědecké postupy a výzkumné metody. Rostlinná anatomie, patologie, fyziologie, biologie, chemie, archeologie, fyzika, hydrometeorologie, speleologie, geologie, elektřina, magnetismus a další, často interdisciplinární obory.

záhada "kruhy v obilí" definitivně vyřešena

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Crop circles created by Lightning Electromagnetic Fields
Crop circle - a simulation of Lightning Electromagnetic Fields

Na  schématickém zobrazení vpravo je znázorněna jedna z celé řady velmi zajímavých analogií Kruhy v Obilí a fyzikálních vlastností výboje blesku. Podobnost číslo 1. Výboj blesku do struktury obilí (rastru) zaznamená své elektromagnetické siločáry. Probíhá podobný děj jako při záznamu fotografie. Výsledek se zobrazí (vyvolá) až po řadě dnů.

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli Kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

 

Začátek stránky, vyznačený jednotným lehce nazelenalým podkladem - velmi, opravdu velmi zkrácená verze stránky, která se nachází na adrese Kruhy v obilí - vysvětlení Je rozdělena na celkem 4 pokračování, a stránka na které se nacházíte, je poslední z nich. Jiná verze velmi podobného textu, ale o něco podrobnější, která je rozdělena na celkem 5 pokračování, se nachází na adrese Kruhy v obilí - vysvětlení - novější

 

Dál je na webu poměrně rozsáhlý archiv (řazeno podle zemí výskytu) a databáze (řazeno podle data výskytu). Jinou zajímavou databází jsou GPS pozice lokalit, ve kterých byly nalezeny kruhy v obilí. Ta ale obsahuje zatím jen asi desetinu případů, které jsou k dispozici, další budou průběžně doplňovány. 

 

cropmarksCelá problematika je dál poměrně podrobně rozpracována na řadě podstránek celého webu cropcirclesonline.com - mapa stránek, kde jsou odkazy na všechny další. Za zmínku stojí například stránka archeologie, která se zmiňuje o jednom dosud zcela opomíjeném aspektu míst, kde se kruhy v obilí vyskytují nejčastěji - opradu velmi nápadné souvislosti míst, kde se pravidelné obraze - kruhy v obilí  - vyskytují nejčastěji, a místa, odkud pochází nejvýznamnější první průzkumník letecké archeologie, Osbert Guy Stanhope Crawford, sám veliký zakladatel celého tohoto vědeckého oboru, který sehrává nesmírně důležitou podpůrnou roli pro celou archeologii.

 

Tato místa jsou totiž identická - Wiltshire a jeho široké okolí, kde už v době mládí prováděl nejrůznější pozorování a průzkumy, někdy před 1910 - 1914, aby se tam po první světové válce vrátil a prováděl nová pozorování, tentokrát už ze vzduchu, jako profesionální letecký archeolog. Byl to právě on, kdo jako první zaznamenal už během pozemních průzkumů existenci a tvary cropmarků (viz, další), porostových příznaků, z
Knowlton Rings (Circles), Church Henge
nichž některé jsou téměř nerozeznatelné od míst s kruhy v obilí, a velmi často jsou přímo součástí některých dnes pozorovaných obrazců. Také si velmi správně uvědomil, že  jejich výskyt a tvar zcela neoddělitelně souvisí s něčím, co se nalézá v podzemí. Na zde použitých doprovodných obrázcíchy nejsou v žádném případě zobrazeny kruhy v obilí, jedná se jedině a pouze o porostové příznaky - cropmarky. Ty se na stejném místě objevují častěji, záleží na druhu plodiny a meteorologických podmínkách. Někdy nemusí být vůbec pozorovatelné. Pokud je ale nějaké takové místo zasaženo bleskem, může dojít k jejich mnohonásobnému zintenzivnění, a mohou se objevit právě i takové, které nejsou nikdy jindy vůbec pozorovatelné. Souvisí to s odlišnou vodivostí půdy na takových místech (až o několik řádů).

 

Obrovské množství podobných fotografií je možné si prohlédnout po zadání hesla cropmark nebo aerial archeology do vyhledávače a přepnutím na obrázky. Oba termíny vedou k téměř identickým výsledkům, i když - v případě termínu cropmarks se občas objevují také odkazy na soutiskové značky. Proto je asi nejlepší zadat vše dohromady jako vyhledávání cropmarks aerial archeology, a pro zjednodušení je jeden takový odkaz přímo vytvořen zde.

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku - kruhy v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

Upozornění (Charakteristika):

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

Tak který z nich vlastně, zatraceně?

 

Poznámka autora: Letošní sezóna (2014) kruhů v obilí je opravdu mizerná, a odkazy na jednotlivé ojedinělé výskyty zde budou umístěny "až bude čas". Povedený kousek se objevil v Boskovicích, tak alespoň něco.

Najde se už konečně odvážlivec, který se zeptá meteorologů, zda přesně v místě (nebo v jeho těsné blízkosti, vzhledem k předpokládané chybě měření desítky metrů, někdy i 100-200, protože některé blesky jsou hodně rozvětvené a klikaté), kde byl objeven kruh v obilí, dopadl nějakou dobu předtím blesk? Mohlo to být řadu dní, i týdnů, než se kruh objevil. Měl by to být pořádný macek, samozřejmě CG (cloud tot ground), alespoň 100 000 Ampér, ale i přes 200 tisíc nebo ještě mnohem víc. Meteorologové tyto údaje k dispozici mají - CELDN, Siemens, Vaisala ...

Autor těchto stránek sám podobný dotaz vznést nemůže, protože při jakékoliv odpovědi v rozmezí od neutrální až po potvrzující by byl okamžitě obviněn z podvrhu.

Mimochodem, jak je možné se přesvědčit z leteckých záběrů pořízených na místě (míněno Boskovice, ale zdaleka nejenom tam), hromosvodů je na místě víc než dost...

Místní (opět míněno Boskovice) si na nedávnou bouřku jistě vzpomenou. Mimochodem, obyvatelé nedalekých obydlí museli zaslechnout strašnou ránu, necelou vteřinu po záblesku.
 

foto ikona funguje i jako odkaz na podrobnou stránkuKruhy v obilí 2014 - Česká republika

datummístoGPS souřadnice pozn.odkazyfoto
2014-06-28Boskovice 49.4991406, 16.6496542 GM 1

 

Sjednocující teorie - kruhy v obilí

Jednotná teorie - kruhy v obilí

Jedná se o první a jedinou sjednocující teorii - vysvětluje naprosto stejným postupem nejen vznik pravidelných obrazců, kruhy v obilí, ale i příčinu a vznik veškerého polehlého obilí na celé zeměkouli. Současně velmi srozumitelně vysvětluje naprosto bez výjimky příčinu a vznik jakékoliv takzvané "anomálie", které jsou hromadně nalézané v bezprostřední blízkosti míst s kruhy v obilí. Včetně častého případu, kdy je nalezena "díra po kolíku", a mentálně vyšinutí ufologové, a další jim podobní samozvaní "odborníci" dlouho křepčí a jásají, že odhalili padělatele. Pokud by se totiž na takovém místě nějaký skutečný padělatel opravdu předtím vyskytoval, potom by také takový důkaz jediným pohybem odstranil. Veškeré takové jevy, původně zcela chybně považované za anomálie (viz také dál na této stránce), totiž v případě předcházejícího výboje blesku do popisovaných míst žádnými anomáliemi nejsou. Výboj blesku opravdu spotřebuje velmi málo energie, aby něco jako díru po kolíku v zemi vyhloubil, jak je možné pochopit z doprovodné fotografie. Strom, který před zásahem blesku vážil několik tun, je rozlámaný jako párátko, a části, z nichž některé váží až několik set kg, jsou rozsypané po okolí jako krabička zápalek. Stačí hledat v Google výraz Lightning+tree (damage, roof aj.), aby si vážené čtenářstvo učinilo alespoň základní představu o možnostech a silových účincích výboje blesku.

 

 Motto: Ohromné množství míst s kruhy v obilí opravdu velmi nápadně připomíná obrazce, na kterých je zobrazena počítačová simulace elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

První a jediná teorie o tom, jak vznikají kruhy v obilí, jejíž veškerá tvrzení je a bude možné naprosto spolehlivě dokázat, nebo vyvrátit. Jeden z nejzákladnějších předpokladů jakéhokoliv ověřitelného důkazu je možnost falzifikovatelnosti (viz). Společným znakem téměř všech dosavadních teorií je skutečnost, že je není možné ani potvrdit, ani vyvrátit - základní společný znak veškeré pavědy.

 

S těmito tvrzeními, i s kterýmkoliv z následujících, mohou všichni dosavadní nebozí samozvaní "odborníci" na kruhy v obilí nesouhlasit, mohou proti nim i protestovat, mohou proti nim dokonce i povykovat a hrozit vztyčenými pěstičkami, nebo pořádat semináře a protestní shromáždění. Je to opravdu ale asi tak všechno, co s tím nebo proti tomu mohou dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

Matka Příroda si tímto poměrně jednoduchým způsobem velmi jednoduše tropí z lidstva legraci. Kruhy v obilí je proto možné považovat za něco jako test, jak poměrně správně uvádí paní Plíšková. Jedná se vlastně o poměrně rozsáhlý a komplikovaný test inteligence celého lidstva. Matka Příroda se jeho prostřednictvím pokouší odhalit, jak mohou někteří jedinci reagovat na různé neobvyklé a záhadné jevy. Výsledky prozatím nic moc.

 

Nový pohled na problematiku - kruhy v obilí

Kruhy v obilí - vysvětlení - zkrácená verze.

Jak vznikají kruhy v obilí

Jedná se o záznam obrazce elektromagnetických siločar, které byly vytvořené výbojem blesku, nebo soustavou takových paralelních a následných výbojů, a interferencí a rezonancí jimi vytvořených paprsků elektromagnetického záření.

 

V některých případech se také pravděpodobně na jejich vzniku a tvaru mohou podílet interference mechanické - chvění sloupců vzduchu a povrchu země, vzájemná interakce vzdušných vírů. Jako důsledek pohybu vzduchu a chvění povrchu země, vyvolané bezprostředně po výboji blesku. Mohou tak vzniknout například často pozorované analogie Chladniho obrazců.

 

Jen velmi výjimečně se obrazce objeví bezprostředně po výboji - pravděpodobně především v případě, že obilí už řadu dnů předtím bylo na větší ploše poškozeno a oslabeno jiným výbojem. Jinak se objeví zpravidla nejméně až za několik hodin, ale i dnů nebo týdnů po výboji, kdy dochází k velmi pomalému slábnutí rostlin. Experimentálně ověřeno, velmi jednoduše reprodukovatelné a ověřitelné experimenty. Teprve po delší době rostliny zeslábnou natolik, že dojde k jejich poměrně rychlému sklonění k zemi, jako analogie domino efektu. Opět experimentálně prověřeno, opět velmi jednoduše reprodukovatelné a ověřitelné experimenty. 

 

Každý, kdo se nepřetržitě snaží utvrzovat lidstvo v hlubinách pavědecké nevědomosti tvrzením, že kruhy v obilí vytvářejí mimozemšťané (UFO, létající talíře), je "lehce momentálně dezorientován".

 

Každý, kdo tvrdí, že téměř všechny kruhy v obilí vytvářejí převážně lidé, se hluboce mýlí. Přepečlivým pozorováním a studiem celého jevu uvedl v omyl především sám sebe, ale kromě toho se snaží o svých bludných závěrech přesvědčit i své okolí.

 

Poznámka: tu a tam se opravdu nějaká skupina omámených pomatenců, kteří sami sebe nazývají circlemakery, něco jako obrazec v poli doopravdy pokusí vytvořit. Většinou sami sebe definují jako pokračovatelé dua D&D. Takové pokusy ale tvoří hluboko pod zlomek jediného procenta všech obrazců, které vytvořila Matka Příroda sama, prostřednictvím výboje blesku. Jmenovaní jedinci tak většinou činí proto, že se tím pokouší dokázat především sami sobě, a následně i svému okolí, své vlastní, velmi pochybné tvrzení, že lidé takové obrazce v obilí vytvářet mohou. Ano, mohou, ale jedná se téměř ve všech případech o jedince mimořádně hloupé. Viz případ Doug & Dave. Jak ale uvedeno o několik vět dál, toto vyjádření se netýká vědeckých experimentů a pokusného ověření uskutečnitelnosti.

 

Každý, kdo tvrdí, že kruhy v obilí vytvářejí plazmatické, elektricky nabité vzdušné víry, zvané vortexy, které nikdy nikdo neviděl ani nenapodobil, ani matematicko - fyzikálně nesimuloval, je "lehce momentálně dezorientován".

 

Každý, kdo tvrdí, že kruhy v obilí kdykoliv a kdekoliv vytváří nebo vytvářel on, nebo se o to někdy doopravdy pokouší, je obludný pitomec. (Doug & Dave, a kterýkoliv z jejich následovníků). Jedná se v podstatě o velmi nemocné lidi, mentálně vyšinuté jedince.

 

Každý, kdo tomuto největšímu žertu Matky Přírody naletěl tak dokonale ("tohle přece nemohlo nikdy vzniknout samo od sebe, to museli udělat lidé"), že šel na pole s obilím něco takového vytvořit, aby tak toto své tvrzení podpořil, je hlúpúčký trúba.

(netýká se vědeckých experimentů a pokusného ověření uskutečnitelnosti)

 

Každý, kdo tvrdí, že výboj blesku nemůže vytvořit na povrchu půdy něco takového, jako efekt na doprovodné fotografii, se mýlí.

Viz několik dalších doprovodných obrázků, které budou teprve zveřejněny (především jako odkazy). Je možné za ně poděkovat především italským průzkumníkům. Tisíce zveřejněných i nezveřejněných fotografií podobných "důkazů činnosti lidí" - "důlek po kolíku".

 

Každý, kdo tvrdí, že kruhy v obilí jsou vytvářeny nějakou zvláštní, nepochopitelnou a neznámou elektro - magneticko - mechanickou (mikrovlnnou) energií, díky jejímuž působení je na takovém místě i po relativně dlouhé době možné zaregistrovat řadu nezvyklých jevů a efektů, např. př. LIMA - Lightning Induced Magnetic Anomalies (odchylky kompasu), infračervené vyzařování (naakumulované teplo), nezvyklé reakce lidí a zvířat, poruchy mikroelektroniky (díky působení zbytkového elektrostatického náboje), a není schopen z toho odvodit, že jediný takový, v přírodě se vyskytující, existující a probíhající jev je výboj blesku, se hluboce mýlí.

 

crop circlesNový Jičín, 3. 7. 1999. Každý, kdo je schopen tvrdit, že tento naprosto typický fraktálový obrazec, větvící se do stran naprosto přesně podle pravidel chování jiskrového výboje, který se jednoho dne objevil na jednom poli s obilím v české republice, mohl být vytvořen nějakým jiným procesem, než výbojem blesku, se mýlí. Jedná se o velmi přesný typ Lichtenbergova obrazce (viz), kladný výboj.

 

Jednou z nejtypičtějších vlastností výbojů blesku je jejich fraktálová struktura, postupné větvení do stále jemnějších struktur.

Jednou z nejčastějších vlastností pravidelných obrazců v obilí je jejich, momentíček, co ono to vlastně je...

Že by to byla jejich fraktálová struktura?

 

Každý, kdo se odváží tvrdit, že mrtvé mouchy, často nalézané na místech, kde byly objeveny kruhy v obilí, i jakýkoliv jiný mrtvý hmyz, případně jakékoliv jiné mrtvé živočichy, zabilo něco jiného než výboj blesku, se mýlí.

 

Každý, kdo nedokáže pochopit, že naprosto bez výjimky veškeré takzvané "anomálie", které bývají často pozorovány na místech, kde byly nalezeny kruhy v obilí, je možné vysvětlit tak, že na takovém místě nedávno došlo k výboji blesku, se mýlí.

 

Především a jako nejvýraznější příklad anomálie geomagnetického pole

Lightning Induced Magnetic Anomalies, Lightning Induced Remanent Magnetism, Lightning Induced Magnetism, Remanent Magnetism - tisíce odborných knih, tisíce tun popsaného a potištěného papíru.

Kterékoliv vyjmenované heslo stačí zadat do vyhledávače Google

Ono by totiž možná stačilo naučit se jenom trochu anglicky, vy kuci potrhlý ufologický záhadologický ...

 

Každý, kdo si nedokáže uvědomit, že základní příčina nejen všech kruhů i jakýchkoliv pravidelných rezonančních a interferenčních obrazců v obilí, ale i téměř veškerého polehlého obilí na celém světě, které je nerozlučně doprovází, je poškození elektřinou z výbojů blesku a postupné slábnutí rostlin, se mýlí

 

Mimochodem, zemědělci to vědí velmi dobře, ale z celkem pochopitelných důvodů si to nechávají (necháváme, nebo jsme si to nechávali) pro sebe. Je to dané poměrně přirozenou skutečností, že (porobený) zemědělný lid je tak nějak lépe a přirozeněji srostlý s přírodou, a dokáže odhadnout, orientuje se alespoň přibližně, instinktivně, co se na polích odehrává, mnohem lépe než zbytek obecenstva, i bez jachty. Nepotřeboval se s tím ale nikdy příliš chlubit. Rozhodně nepovažoval za nutné to vysvětlovat nevzdělaným a polovzdělaným hlupákům, jako jsou ufologové a záhadologové, "odborníci" na nejrůznější paranormální jevy, a podobná proutkařsko - astrologická chátra, která se na takových místech okamžitě slézá, jako švábi na pivo, a medituje tam o nesmrtelnosti chrousta.

 

Tisíce vědeckých a odborných zemědělských článků, publikací, které se zabývají účinky výboje blesku na zemědělské plodiny. Řada odkazů na prověřené vědecké zdroje a odborné zemědělské publikace například zde.

 

Míč je na vaší straně hřiště, vy kuci přitroublý ufologický záhadologický. Snažte se ho aspoň trefit. Na naši polovinu hřiště už ho ale nikdy nevrátíte...

 

Můžete se třeba pokusit dokázat, že přesně na místech (GPS databáze), kde se kdykoliv objevil kruh v obilí, vzniklý takto přírodním přirozeným způsobem, jak je popsáno na tomto webu (je to hodně přes 99,9 % všech případů), nedošlo několik minut, hodin, dnů nebo týdnů před jeho fyzickým zviditelněním (objevením) k dopadu výboje blesku. Ta možnost tu je, a vždycky byla i bude. Stačilo se zeptat meteorologů. Ha, Ha, Ha. Hi, Hi, Hi.

 

Pokud se nerozhodnou využít této nejsnadnější možnosti, jak se alespoň pokusit svoji pravdu dokázat, a tak se pokusit popřít jakékoliv tvrzení, které se nachází na této stránce, VKPZU, potom už by si asi opravdu zasloužili, aby je za to někdo pořádně nakopal do prdele. Také bude velmi zajímavé sledovat, jak ochotně výsledky takového svého zkoumání sdělí vědychtivé veřejnosti.

 

Stačí si jen uvědomit, jak často bývají kruhy v obilí objeveny "po velkých bouřkách"? Není na tom už samo něco nápadného? (stačí si prohlédnout blog nebo web Toničky Plíškové)

 

GPS - databáze, která začne být zveřejňována, někdy před  koncem roku 2012 (tj těsně po konci světa) - největší sbírka GPS lokalit, kde byly nalezeny kruhy v obilí, která kdy byla na světě sestavena. Jenom z Anglie obsahuje víc než 1000 položek. Obsahuje nejen řadu GPS lokalit, které jsou známé, a už byly na snímcích mapových podkladů nejrůznějších aplikací některými pozorovateli objeveny, a zveřejněny. Především samozřejmě Google Earth, protože umožňuje na místech, kde jsou takové mapové podklady dostupné, zobrazit stav v různých časových obdobích, ale i například na Bing maps nebo Yahoo maps.

 

Obsahuje určitě nejméně dvacet lokalit, které na jmenovaných mapových podkladech popisovaných aplikací dostupné jsou, ale dosud nikdy nebyly objeveny ani zveřejněny.

Nejvíc pravděpodobně z Itálie.

Zcela určitě nejsou vyčerpány všechny možnosti, a pozorní pozorovatelé na těchto zveřejněných lokalitách nebo v jejich blízkosti jistě objeví nějaké další.

Existují samozřejmě lokality, kde je kruh v obilí na mapových fotografiích zaznamenán, ale pozemním průzkumem nebyl nikdy lokalizován, lidstvo se o něm nikdy nedozvědělo (řada například z Itálie, jeden i v česku - bude zveřejněno časem)

Stejně tak je často možné místním lokálním průzkumem pomocí Google Earth objevit řadu zajímavých navazujících skutečností v blízkém i vzdálenějším okolí. Opět například řada takových případů z Itálie, ale nejen tam.

 

GPS databáze obsahuje především řadu přesných GPS údajů míst, kde byly nalezeny kruhy v obilí, z celého světa, jejichž přesná GPS lokalizace nebyla nikdy zveřejněna (stovky). Její postupné zveřejňování v plné verzi bude započato v nejbližších dnech, do konce roku 2012, nebo těsně po něm. Aktuální stav - je tam zatím přibližně 200 lokalit z Velké Británie, zvané též Anglie, nebo také Spojené Království Velké Británie a Severního Irska.

 

Pravděpodobně bude nejlepší doporučit každému, kdo hodlá shlédnout poměrně bezduchou slátaninu "Mayská proroctví a kruhy v obilí", nebo kdokoliv ji už nedejbože shlédl, aby se pokusil na veškerá tam uváděná tvrzení pohlížet z perspektivy zde uváděného objasnění. Mimochodem, nešťastní autoři si vůbec neuvědomují, že tam mají velmi přesně znázorněn vznik kruhu v obilí, i s výbojem blesku. Jednalo se (velmi pravděpodobně) o blesk z čistého nebe, "The bolt from the blue", který téměř nemusí být slyšet (v porovnání s běžným bleskem během bouřky). Jeho zvukové efekty jsou ve srovnání s běžným výbojem blesku mnohonásobně, nesrovnatelně slabší, díky nepřítomnosti mraků a mnohonásobných odrazů zvuku mezi nimi a povrchem země, kromě toho může být velmi podstatná část akustické energie odvedena kanálem blesku přímo vzhůru. Když je ale obsluha kamer ožralá a chrápe, neslyšela by ani normální bouřku, a není divu, že ji na nutnost výměny záznamového materiálu musí upozornit výboj blesku. Popleteným autorům se vlastně téměř podařilo chytit, zaznamenat hlavního viníka "přímo při činu", ale do dnešního dne si to nebyli schopni ani náznakem uvědomit.

 

Týká se samozřejmě i výplodů z jakéhokoliv jiného podobného "uměleckého veledíla", které kdy bylo na jmenované téma uvedeno. Namátkou například ""Crop Circles: Quest for Truth", nebo  "What On Earth? Inside the Crop Circle Mystery". Zde uváděné dva příklady jsou ještě mnohem horší, než Mayan..., na ten se dá alespoň koukat.

 

Společným znakem téměř každého podobného uměleckého veledíla, ať už ve filmové, nebo knižní podobě (týká se i většiny článků v novinách, časopisech a magazínech), je skutečnost, že ze začátku dávají divákům nebo čtenářům jen jakoby nenápadně nahlédnout do problematiky, která je "Jistě velmi zajímavá", a nabízí přinejmenším několik (3-4) obtížně pochopitelných, snad i nadpřirozených nebo zcela nepochopitelných vysvětlení. Na konci filmu, dokumentu, knihy nebo článku ná divák nebo čtenář hlavu jako pátrací balón, protože mu bylo předloženo asi 28 vysvětlení, převážně se dotýkajících možnosti existence mimozemšťanů, nebo něčeho, co by bylo možné charakterizovat asi jako "extradimenzionální komunikace" a mnoharozměrné prostory (6, 16, 62 - stačí si vybrat). Vysvětlení typu "Nejsme tady sami", nebo "Někde jsou", "Všude jsou, všude jsou, jestli nás unesou" (smyslníci smyslní). Zmíněná vysvětlení bývají propojována nejméně čtyřmi, ale někdy to vypadá že až čtyřiceti konspiračními teoriemi. Výsledkem je, že podobná díla naprost bez výjimky nepřinášejí žádné, alespoň trochu logické vysvětlení, a jejich dopad na nebohou laickou veřejnost je přesně opačný. Přinášejí jen zmatek, neporozumnění, chaos. Na celé nepochopitelnosti a velmi obtížné vysvětlitelnosti celého jevu tak ve skutečnosti jen sprostě parazitují. Samotná skutečnost, že vůbec žádné i jen trochu srozumitelné vysvětlení nepřinášejí, jim vůbec nevadí, protože se tak z psaní článků a natáčení filmů o popisovaných jevech stává velmi výnosné perpetuum mobile, které tak hezky sype, a by bylo jakýmkoliv objasněním a vysvětlením nanávratně a nemilosrdně zastaveno a zničeno.

 

Ve všech podobných materiálech je ale možné pozorovat na leteckých i pozemních záběrech jednu nejdůležitější skutečnost: Téměř veškeré pravé, "genuine" kruhy v obilí, vytvořené přírodou, jsou v menší nebo větší vzdálenosti zcela nerozlučně doprovázeny zcela běžně, nerovnoměrně polehlým obilím, které ale vzniká z naprosto stejného důvodu - poškozením rostlin elektřinou po výboji blesku. Neúčastní se ho ale žádné interference a rezonance. Nebo je vytvoření jakýchkoliv pravidelných obrazců, které se utvoří například už jen jako záznam kruhových elektromagnetických linií, vyzařovaných okolo vodiče - výboje blesku, okamžitě překryto, "vymazáno", rozmazáno působením proudů, šířících se po zemi zcela nepravidelně. Takové plochy zaujímají na celém světě plochu přibližně miliónkrát větší, než obrazce pravidelné.

 

Především za zveřejnění řady leteckých videozáběrů, je proto nutné autory jakéhokoliv podobného díla alespoň částečně pochválit, i kdyby se jednalo o sebevětší žvásty v duchu mimozemšťanů a nadpozemských nepochopitelných energií.

 

Také je nutné si dávat velmi dobrý pozor na podvrhy, a pokaždé se ptát cui bono? Kdo z realizace takového obrazce má největší prospěch. Dopátrat se pravdy není příliš složité. Jsou to autoři nejrůznějších publikovaných materiálů o kruzích v obilí - takové podvrhy totiž spolehlivě zabírají někdy i víc než 90% jejich "veledíla". Jedná se o nejrůznější ksichty mimozemšťanů a jakékoliv dešifrovatelné zprávy. Pozor ale zase na skutečnost, že na nejrůznějších pravých obrazcích kdekdo dešifruje nejrůznější obrazce starodávných kultur, postavení hvězd a podobně. Takové údaje je možné dešifrovat i na jakémkoliv obrázku z kaleidoskopu, nebo na dětských kresbičkách.

 

Zmíněný hlavní viník - výboj blesku. On to totiž není jen tak nějaký šmudla. Každého potenciálního pozorovatele svého vystoupení buď zažene tak daleko od místa činu, jak je to jen možné, nebo ho rovnou zabije. Jenom v USA výboj blesku ročně zabije okolo 50 lidí, Mexiko 200, Čína něco přes 1000. Kromě toho se mu v případě, že se někdo pokusí ho zachytit například prostřednictvím videokamery, podaří takový záznam velmi často vymazat, působením extrémně silného elektromagnetického impulsu (LEMP). Přesně taková situace nastala ve zmiňovaném snímku Mayská proroctví a kruhy v obilí, během záznamu vzniku obrazce u East Field v roce 2007. V místě záznamu, kde by měl být zobrazený výboj, je původní velmi zašumněný obraz zcela vymazán něčím mnohem silnějším - elektromagnetickým pulsem. Několik oddělených framů, přesně v souladu s pravidly průběhu elektromagnetického impulsu vícenásobného výboje blesku, složeného z několika následných výbojů.

 

Výboje blesků ale samozřejmě zaznamenávat možné je, fotografické i video záznamy, stačí se zeptat stormchaserů. Ti se sice v zahraničí zaměřují především na tornáda, ale například Amateur Stormchasing Societywww.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost jsou češi jako poleno, ti nespatří tornádo víc než jedno malé za několik let.

 

Proč se některá vyobrazení dávných civilizací tak nápadně podobají některým obrazcům, které v nedávných letech prokazatelně vznikly v přírodě, jako genuine kruhy v obilí, bez přičinění člověka? No přeci proto, že staří Mayové (Sumerové, Indiáni, kdokoliv jiný) je nejdřív objevili na svých polích, a až potom je přejali do své symboliky. Samozřejmě je považovali za dílo boží. Oni vlastně samozřejmě považovali i blesk za dílo boží. Kdo ví, jestli si ti pišišvoři dokonce nebyli přímo vědomi souvislosti mezi výbojem blesku a obrazci v obilí - kruhy v obilí, jen nám to zapomněli napsat. Třeba to i napsali, kolik jen toho bylo zničeno, nebo nikdy nebylo nalezeno. Ale třeba to někde leží v muzeu.

 

Dodnes na nejrůznějších místech, vzdálených od sebe tisíce kilometrů, vznikají občas velmi podobné obrazce. Vznikají proto, že se jich účastní naprosto shodné fyzikální principy. Krystaly soli budou pokaždé vypadat stejně, ať vzniknou v Africe nebo v Brazílii.

 

Na tomto místě, případně v odkazu, který odtud povede, bude po nějaké době rozpracováno vysvětlení, které poměrně věrohodným způsobem podává jeden z možných principů vzniku až neuvěřitelně mnohonásobně souměrných obrazců, velmi pravidelně zrcadlených podle mnoha os. Jedná se o vzájemnou interakci dvou, nebo dokonce i několika (??? - bude doplněno) a jejich rozpad nad polem. Mohou být nabité obrovským množstvím elektrické energie, miliony Joulů i víc.

 

Využívá především pouze relativně jednoduché mechanické principy (experimentálně uskutečnitelné, pozorovatelné a ověřitelné), aniž by prozatím bylo nutné se uchylovat k jejich řešení prostřednictvím zbytečně složitého matematicko - fyzikálního myšlenkového aparátu. Je na co se těšit, opravdu !

 

Crop Circle Puzzle sestaveno...

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda. Jakákoliv podobná prašivá odvětví pavědy, také nazývané lživěda (pseudověda), nebo také velmi často "alternativní věda" je nutné co nejdůkladněji oddělit a odlišit od přírodních oborů a vědy opravdové, ověřitelné, reprodukovatelné, a nakonec co nejdůrazněji vymýtit a zničit, rozdrtit.

 

Shrnutí nakonec

 

(místy už méně vážně)

Kruhy v obilí ode dneška jednou provždy pochopeny.

Fasciující, obsáhlá, první reálná a jedině vědecká,

realistická, kompletně nová teorie.

Základní výzkum.

Ohromující kódy - kruhy v obilí odhaleny. Všechny a navždy.

Mnoho jiných podrobností se nachází na dalších stránkách

 

Kruhy v obilí se právě nyní stávají reálně vysvětlitelným fenoménem, za použití pouze reálných přírodních věd. Biochemické, fyzikální, technické, mechanické, chemické a jiné, z reálné vědy vycházející principy výzkumu, využívající pouze přírodní zákony.

 

Přibližný seznam vědeckých, technických a výzkumných oborů a metod, které je vedle Zemědělství a Botaniky možné použít k objasnění principu vzniku a průběhu jakéhokoliv poškození obilí a rostlin po výboji blesku, včetně míst s kruhy v obilí:

 

Fytopatologie, rostlinná anatomie, fyziologie a morfologie, biologie, biochemie, biofyzika, biomechanika, fyzika, chemie, pedologie, hydrodynamika, statistika, mikroskopie, spektroskopie, fotogrammetrie, elektromechanika, elektrostatika, fyzika a dozimetrie elektromagnetického a ionizujícího záření, elektrotechnika, hydrologie, geofyzika, fyzika rezonance a interference, optika, krystalografie, magnetohydrodynamika, hydrometeorologie, elektrodynamika, fyzikální chemie, termodynamika, kvantová chemie, termochemie, hydrostatika, kinetika exploze, dynamika tekutin, fotografie, geometrie, toxikologie, speleologie, magnetismus, elektromagnetismus, radiobiologie, mechanika, fotometrie, fraktální geometrie, agronomie, aerodynamika, geologie, matematika, archeologie, seismologie, agrobiologie, agrochemie

 

i mnoho dalších, často mezioborových, prolínajících se a vzájemně propojených vědních disciplín.

 

Například: následky výbojů blesku do zemědělského porostu mají zemědělci poměrně podrobně zmapovány, tisíce odborných publikací. Nepatrná ukázka, s řadou odkazů na nejrůznější vědecké zemědělské publikace, je například zde.

 

Úplně nová, originální teorie vzniku a formování obrazců s kruhy v obilí, zcela prostá od jakýchkoliv náznaků pseudovědy, esoterických úvah, mysticismu nebo okultismu, pavěd, záhadologických úvah, UFO, létajících talířů, mimozemšťanů, které jinak téměř veškeré úvahy dotýkající se obrazců v obilí až nerozlučně doprovázejí.

 

 

Velmi důkladná, ale současně jednoduchá a pochopitelná.

Z plných 100% vědecká teorie a vysvětlení, jak vznikají kruhy v obilí,

připravená k jakémukoliv vědeckému ověření, zkoumání a oponentuře.

Šokující !!!

 

Teorie zpětně ověřitelná prostřednictvím záznamů, které existují,

ale dosud nikdy nebyly k popisovaným účelům využity.

 

Záhada - kruhy v obilí prolomena..

 

Zbrusu nová teorie, využívající klasické vědecké postupy

absolutně oproštěná od jakéhokoliv pseudovědeckéhoo výzkumu.

Úžasná, až děsivá, šokující, současně také téměř nepředvídatelná teorie.

Žádní duchové ani strašidla, ani náznak spiritismu.

Žádné esoterické, mystické nebo okultní síly, efekty, práce nebo experimenty.

Žádní posraní emzáci, UFO, létající talíře, mimozemšťané.

 

Kód - kruhy v obilí jednou provždy odhalen.

Kruhy v obilí rozluštěny. Jednou provždy a zcela.

Absolutně žádné UFO, létající talíře, žádné známé nebo neznámé létající stroje.

Žádné neznámé nebo nepředpokládatelné síly, žádné paranormální vysvětlení.

Žádné zázraky, žádné záhady, žádná znamení.

 

Žádní mimozemšťané, žádné pokusy o kontakt.

Žádné vojenské testy, experimenty nebo výzkumy.

Žádné jiné podobné vědecké, tajně prováděné experimenty, testy nebo výzkumy.

Žádné paranormální nebo telepatické pokusy z vědeckotechnické fikce.

Ani metafyzika, ani parapsychologie.

 

Zcela neuvěřitelné, ale jediné možné pravdivé vysvětlení. (více zde).

 

Absolutně žádné působení inteligence, (ani intelligence service), ani co by se za nehet vešlo jakýchkoliv myšlenkových pochodů v průběhu procesů, během nichž vznikají kruhy v obilí. Samozřejmě včetně těch, které byly zhotoveny tzv. circlemakery, protože u těchto jedinců by se nějaké inteligence v mozku nikdy nikdo nedohledal, ani kdyby opravdu hodně hledal.

 

Žádná inteligence nebo myšlenkové pochody planet, UFO, létajících talířů, brouků, vesmíru, slunce, měsíce, kosmického prostoru, myší, much, čmeláků, pavouků, hmoty, zvířat, rostlin, posmrtné inteligence, duchů, materiálu, látek, vírů, atomů, molekul, hmyzu, krystalů, podloží, větrů, baktérií, hnoje, přízraků, zjevení, kostlivců, prostoru, mimozemšťanů, hub, škůdců, vakua ani projevy jakékoliv jiné inteligence během vytváření obrazců s kruhy v obilí.

 

Žádná meziplanetární inteligence, žádná intergalaktická inteligence, žádná inteligence marťanů, žádná inteligence zeměkoule, žádná inteligence rostlin, žádná inteligence obilí, žádná inteligence půdy, žádná inteligence počasí, žádná inteligence rostlin, žádná inteligence zvířat, žádná inteligence podzemních vod, žádná inteligence skal, žádná inteligence ježků, žádná inteligence klokanů, žádná inteligence pitomců utvářejících kruhy v obilí.

 

Tajemství - kruhy v obilí odhaleno. Navěky.

 

Princip utváření velmi přesných, podle mnoha os souměrných a zrcadlených (často fraktálních) geometrických útvarů je možné připodobnit k principu utváření a formování sněhové vločky, nebo sestrojení grafického záznamu intenzity elektromagnetického pole v okolí vodičů proudu, nebo v elektromagnetech, včetně parazitních a vířivých (!) sekundárních elektromagnetických polí a proudů. Bude jinde, vysvětluje nerozlučně doprovázející doprovodné malé kroužky umístěné přesně v místě dotyku dvou velkých kruhů.

 

 

Záhada - kruhy v obilí vyřešena. Definitivně. Absolutně.

ŠOKUJÍCÍ ODHALENÍ !!!!!

 

Teorie seslaná na všechny průzkumníčky jevu Crop Circle jako Blesk z čistého nebe, (hihihi), The Bolt from the Blue ;-o

 

Teorie jasnější než slunce (povrchová teplota slunce je okolo 6000°K, teplota plazmy bleskového výboje je kolem 30000°K, tj. asi 5x tolik).

 

Logické, nejen snadno laicky pochopitelné, ale i vědecky prokazatelné, statisticky ověřitelné, a přímo se samo nabízející pochopení a vysvětlení celého procesu vytváření obrazců s kruhy v obilí.

 

Vysvětlení, které nejen velmi pochopitelně vysvětluje samotnou problematiku vzniku obrazců s kruhy v obilí, ale současně i velmi průzračným způsobem osvětluje veškeré tam se vyskytující anomálie, dosud označované za až nadpřirozené a hrůzostrašné.

 

Kruhy v obilí nevytváří žádná nadzemská, nadpozemská, vesmírná, kosmická ani mimozemská síla nebo inteligence, ani jakákoliv jiná myslitelná lidská nebo živočišná inteligence. Pouze přírodní a fyzikální síly, procesy a interakce mezi nimi, nic jiného.

 

Žádné takzvané "vortexy" (plazmové víry).

 

Žádné větry (dokonce ani ty divoké - mám je! - Jára Cimrman),

nebo cyklóny, tornáda, deště, kroupy.

Dokonce ani kroupy, po kterých následují "divoké větry".

 

 

Žádná zvířata (až na ty "ježky" v Milovicích), ani mimozemšťané.

Žádné mimosmyslové nebo nadsmyslné síly nebo vnímání.

 

Žádné paranormální, ufologické, ani jakékoliv jiné podobné jevy, síly nebo výzkumy..

 

Žádné "ley lines" (dráhy spojující starověká místa, ev. geopatogenní),

ani dráhy jakýchkoliv energií.

 

S výjimkou drah, ve kterých proudí elektřina, plyn nebo voda - jakékoliv inženýrské sítě, do kterých se blesky strefují, a po nich běhají, i v podzemí, jako po tobogánu.

 

Podobně se někdy chovají i dráhy kolejí po traktoru (tramlines), díky tomu že mají v některých případech pravděpodobně i víc než tisíckrát vyšší elektrickou vodivost proti svému okolí.

 

Také dráhy jiného druhu - dráhy postupujících bouřek, pohybujících se ve směru převažujících větrů. Blesky jmenovaných bouřek kruhy v obilí vytvářejí, mnoho kilometrů od sebe.

 

Svým dílem mohou pravděpodobně přispět i nejrůznější archeologické pozůstatky, nacházející se v podzemí, stejně jako geologické anomálie. Mohou mít velmi významný vliv na způsob vedení elektřiny v podzemí, a zřejmě se i podílejí na statisticky významném zvýšení pravděpodobnosti výboje nad některými konkrétními místy, podobně jako na prudkém svedení proudu hluboko do podzemí. Tak nedojde k výraznému vedení po povrchu, a vzniku dalších nepravidelných poškození rostlin na povrchu, nacházejících se mimo pravidelný tvar kruhu v obilí.

 

Také díky tomu, že může dojít velmi rychle k vedení velkého množství elektrické energie hluboko pod zem. Bez výrazného vedení na povrchu, a tedy nepravidelná poškození jiných rostlin na povrchu mimo pravidelný tvar. Energie, vedená popsaným způsobem tak může svým vlivem vytvořit "pouze" tvar magnetických siločar, kolem přímého vodiče, jako relativně pravidelných kruhových tvarů, případně jejich resonance a interference, což vše se podílí na výsledných tvarech obrazců s kruhy v obilí.

 

Na přednostním svedení výboje do určitých lokalit zcela určitě mají svůj podíl i sloupy a vodiče elektrického vedení, jistě by o tom mohli hodně povědět "soudruzi z NDR", vlastně "soudruzi z ČEZ", ale především v zahraničí pracující nejrůznější silnoproudé elektrotechnické výzkumné ústavy, pracující pro výrobce a distributory elektřiny a zabývající se problematikou výroby energie a vedení VN a vyhodnocováním následků zásahů výbojů blesků do podobných zařízení, v blízkosti nalezených obrazců s kruhy v obilí.

 

Žádní duchové ani kostlivci kruhy v obilí nevytvářejí

(ani ve skříni)

Žádné síly ze záhrobí.

Žádná strašidla, duchové, víly ani bludičky.

Žádné nadpřirozené bytosti ani síly.

Žádné "vlny myšlení", ani myšlenkové síly nebo pochody jakéhokoliv živého nebo neživého organismu, lidského ani zvířecího.

Tajné písmo obrazců s kruhy v obilí dešifrováno.

Absolutně žádné (úmyslné nebo vědomé) působení jakéhokoliv člověka ani zvířete.

Žádné akce, energie nebo síly myšlení

 

foto ©cropcirclesonline.com,  ©rychlé pípy

 

Žádná telekineze ani podobné síly, žádné tele- ani para- síly, věda nebo výzkumy.

Žádné mezihvězdné, kosmické nebo vesmírné záhady, působení, energie nebo síly.

 

Ježci také kruhy v obilí nevytvářejí

 

Žádné mimo známé dimenze se pohybující nebo existující ani jakékoliv

jiné pokusy o styk, spojení nebo komunikaci.

(s jedinou výjimkou - případ Milovice - východ, kde se evidentně

jednalo o pokus o spojení nebo styk. Ti ježci, ti nám dávají...)

tady řádili ježci (komunikovali); výsledek-plocha polehlého, na zemi ležícího (zváleného) obilí asi 8m2, na poli východně od Milovic

 

Žádný pohon, energie nebo síla myšlení, myšlenkových pochodů.

Žádný pohon, energie nebo síla "bytí".

Žádné interdimenzionální nebo extra-dimenzionální pohony, energie nebo síly.

Žádný pokus o mezigalaktickou, mezihvězdnou nebo mimozemskou komunikaci.

 

 

Pouze jednoduché biologické, biochemické, fyzikální, chemické a podobné

reálně vědecky vysvětlitelné a  zcela přirozené přírodní příčiny a následky, v průběhu procesu vytváření obrazců s kruhy v obilí.

 

SUPERNATURAL (anglický termín pro "NADPŘIROZENÝ")

absolutně žádný nadpřirozený proces se na vytváření obrazců s kruhy v obilí nepodílí

Naprosto žádné projevy čehosi nadpřirozeného, "supernaturálního", alespoň tak jak byl tento pojem míněn z pohledu dosavadních, zcela ohromených a nechápajících průzkumníků.

 

Blesk je záležitostí absolutně a čistě přírodní (natural), pozemskou, ne-mimozemskou, ale kromě toho se jeví v naprosto všech svých vlastnostech, kvalitativních i kvantitativních ukazatelích "super", ba dokonce nejvíc super, absolutně veškeré jeho vlastnosti leží mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Počáteční napětí mezi mrakem a zemí může být vyšší než několik miliard voltů. Vrcholové hodnoty proudu se mohou blížit milionu ampér. Přenášená energie - utáhla by mnoho nákladních vlaků mnoho kilometrů. Rychlost "Return Stroke", hlavního výboje je něco mezi 1/3 až 2/3c, což je opravdu dost, vzhledem k tomu, že vyšší rychlost než c se podle současného pojetí fyziky v námi pozorovaném vesmíru nevyskytuje. (Neutrina je možné z podobných úvah vypustit) Koncentrace energie, vztažená k ploše a jednotce času, je mnohem vyšší než na povrchu Slunce.

 

Strmost náběžné hrany proudového impulsu (autory stránek řazená na pomyslné první místo ze všech v tomto odstavci vyjmenovaných vlastností, zlatá medaile ) - několik desítek až stovek tisíc ampér za  MIKRO sekundu, Jednu Jedinou Milióntinu sekundy. Snad jedině některé lasery mohou mít strmost nárůstu energie vyšší, ale energie jakéhokoliv na světě sestrojeného laseru je možné ve srovnání s energií i hodně podprůměrného blesku označit za "čajíček", nebo spíš "prdítko", včetně toho který bude v Břežanech

Přestože výboj blesku opravdu je SUPER a současně i NATURAL, ani v nejmenším nejde o nadpřirozenou záležitost (SUPERNATURAL), pouze SUPER-NATURAL.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

A nakonec, pro chvíle oddechu...

V následujícím textu chvílemi v některých odstavcích místy budou opuštěna především opakovanými pokusy a pozorováními opakovatelně dokazatelná vědecká tvrzení, vysvětlování a dokazování, a text se bude občas pohybovat na poněkud tenčím ledě pouhých úvah a teorií, místy spíš pro pobavení. (i když...???!!!)

 

Slunce, plazma

Velmi podobné objekty jako kruhy v obilí - ne tak dlouho trvající, ale vteřiny, minuty

snad i hodiny a možná i dny, vznikají na povrchu sluneční plazmy. Kruhy v plazmě.

 

Existují tam procesy podobající se bouřkám,  ve výronech plazmy probíhají i elektrické proudy, ale mnohem silnější, než v blescích, dejme tomu 1012-1015  krát silnější. (nikdo se nebude je pokoušet zkoumat zblízka).

 

 

vizuálně v pohybu možno pozorovat např na http://www.thesuninmotion.com

nějaké základní údaje o slunci zde (česky)

Sluneční korona, Sluneční erupce (wikipedie - anglicky)

 

Slunce a planety

There exist very, very, very similar objects on sun (or any star) surface.

Velmi podobné objekty existují na povrchu slunce (i jakékoliv jiné hvězdy).

Ve sluneční koroně a na povrhu sluneční plazmy totiž probíhají takové elektrické a plazmové erupce a výboje, že by se působením některých z nich celá zeměkoule beze zbytku vypařila. Jejich dopadem do povrchu plazmy na povrchu slunce, která má vlastnosti daleko podobnější tekutině než pevné látce, se vytvoří obrazce velmi porovnatelné s kruhy na vodě, včetně nejrůznějších interferencí a rezonancí. O něco velmi podobného se může jednat i v případě tolik oblíbených slunečních skvrn.

 

 

 

Objekty, připomínající tvarem i způsobem vzniku kruhy v obilí, budou někdy v budoucnosti zaznamenány prakticky na každé planetě a jejích měsících a ve velmi vzdálené budoucnosti, pokud se mezitím lidstvo zcela nevybije, nebo je nepostihne nějaká podobná zničující katastrofa, jako například když v roce 2012 skončí stouni, jak přepověděli staří Mayové na jakémkoliv jiném vemírném mimozemském planetárním systému.

V neorganických a neživých mimozemských materiálech, jako písek, sníh, prach, kamenná drť a podobně.

Před jakýmkoliv reálným výzkumem budou očekávány a předpovězeny

 

Výzkumy ale v nejbližší budoucnosti začínat nebudeme, Hawking před nimi

důrazně varuje, že by nás využili jako stravu, tak ho raději uposlechneme,

i když se s ním v tomto tvrzení spíše rozcházíme.

 

 

Žádná inteligence kruhy v obilí nevytváří

 

Záhada obrazců s kruhy v obilí odhalena.

Žádné "vlny myšlení", žádné síly ovlivňované myšlenkami jakéhokoliv žijícího organismu nebo ze záhrobí působícího člověka nebo zvířete. Nebo nějakými temnými silami, temnou stranou síly.

 

Slepice nebo vejce?

Co bylo dřív, vejce nebo slepice? Nevíme.

 

Co bylo dřív, kruhy v obilí nebo slepice? Nevíme.

Promiňte, na tuhle otázku vlastně odpověď známe.

To nebyla ta správná otázka.

 

Chtěli jsme se zeptat na něco poněkud jiného.

Být, anebo ne, to... Promiňte, opět se vloudila malá chybička.

 

Co bylo dřív, kruhy v obilí nebo Stonehenge? To je to, oč tu běží.

Na tuto otázku si po dnešku může každý odpovědět sám.

 

Poslední šance

P.S.

Drazí circlemakeři, pomalu se blíží poslední šance,

abyste se přiznali k tomu,

že jste ani JEDNOU JEDINKRÁT za celý svůj život

nevyrobili ani jediný kruh v obilí.

 

Až na těch několik výjimek, vyrobených jen a pouze pro tu chvíli v záři reflektorů...

(i potom se ale jednalo o výtvory tak příšerné v porovnání s obrazci,

zhotovenými jejich jediným skutečným autorem - výbojem blesku,

že žádný i jen trochu inteligentní člověk

by vám za vaši práci neměl zaplatit ani zlámanou grešli.

Veškerá vaše předchozí "přiznání" o tom, jak jste za nocí vyráběli kruhy v obilí,

byla ve skutečnosti zpunktována v hospodě, po vypití velkého množství fermentovaných nápojů (ve vaší hantýrce mnohem častěji nazývány jako "chlast").

(nebo jako poněkud trapný pokus k oklamání prostoduché paní Bowerové)

 

No, No, No, No, No, never, never, never, never, never

Žádné nadpřirozené bytosti, úkazy nebo síly.

Absolutně žádné (aktivní nebo úmyslné) působení

jakéhokoliv člověka nebo zvířete.

Žádné telekineze, žádné podobné síly, žádné tele- nebo para- síly, vědy a vyšetřování. Žádné kosmické nebo vesmírné nebo nadpozemské tajemství,

působení, energie nebo síly.

Žádné interdimenzionální nebo extra-dimenzionální nebo jakékoliv jiné

spojení nebo komunikace. (s výjimkou případu Milovice - východ)

Žádná moc, energie nebo síly myšlení.

Žádná moc, energie nebo síly "bytí".

Žádné interdimenzionální nebo extra-dimenzionální

působení, energie a síly.

Žádné mezigalaktické, mezihvězdné komunikace a mimozemšťané.

 

Žádná z vyjmenovaných sil kruhy v obilí nevytváří.

 

Pouze jednoduché biologické, biochemické, fyzikální, chemické, mechanické a další čistě přírodní, fyzikálně vysvětlitelné příčiny a následky.

 

Žádný senilní hloupý... (idiot nikdy kruhy v obilí nevytvářel)

Žádné žerty ani circlemakeři.

Ani Doug, ani Dave. Žádné provazy ani prkna.

Ani prkénka, ani šňůry, ani desky, ani lanka.

Žádní přihlouplí, senilní a dementní staříci,

ani jejich napodobovatelé, obdivovatelé nebo následovníci.

 

PŘÍRODNÍ JEVY, NATURE, SCIENCE

Pouze skutečné přírodní síly, měřitelné a vyhodnotitelné, využívající přírodních pravidel a zákonů biochemie, biofyziky, fyziky, matematiky, biologie, chemie, mechaniky a dalších obdobných a z nich odvozených reálných přírodních věd a oborů se podílejí na vzniku kteréhokoliv kruhu v obilí, který byl kdykoliv objeven..

 

Fyzikální síly ve spolupráci s chemickými, elektrochemickými a biochemickými pochody, předtím ale i jen samotné fyzikální, chemické a elektrochemické síly vytvořily na povrchu Země za dobu její existence miliardy nejrůznějších obrazců s kruhy v obilí, Crop Circles, nebo podobným způsobem vzniklé obrazce, dávno předtím, než se vyvinul člověk, i zvířata a rostliny. Nejprve v neživých materiálech, jako sníh, prach nebo písek a jim podobné struktury nebo materiály, později v mechu nebo lišejníku, a ještě později v rostlinách jako tráva a předchůdci obilí.

 

BIG BANG - Velký třesk

Opravdu jde o Velký Třesk ve výzkumech a oznámeních.

(slovní hříčka... Blesk následovaný hromem vyprodukuje opravdu veliký třesk)

 

Podobné procesy vytvářejí objekty podobné obrazcům s kruhy v obilí na povrchu jakékoliv hvězdy (jakékoliv velikosti) a těsně pod ním.

V těchto případech se jedná se spíš o obdobu dopadu tělesa do kapaliny

(nebo blesku do vody)

(ani tyto jevy nebudeme zkoumat zblízka).

Také na povrchu mnoha (i když ne všech) planet a jejich měsíců (dostatečné velikosti)

u jakékoliv hvězdy v jakékoliv galaxii, v celém vesmíru.

(my - nyní žijící nebudeme nikdy zkoumat zblízka, Obama zarazil)

 

poznámka:

Ne všech těles - například náš pozemský měsíček zřejmě nevykazuje z tohoto hlediska v současnosti žádnou aktivitu, ale nemuselo tomu tak být vždy...

Stejně i oba měsíce Marsu, Phobos a Deimos (obecně vzato, jakýkoliv "prcek" ve sluneční soustavě i ve vesmíru). Tělesa která neudrží atmosféru a bez vulkanické činnosti budou na tom obdobně. Zato na povrchu Marsu existují větry, tření a tak by se tam měly vyskytovat i bouřky, i když v tomto případě samozřejmě pouze písečné. Kde bouřky tam blesky a kde blesky tam kruhy (občas), takže až některé nové sondy prozkoumají povrch s dostatečným rozlišením...

Vědecké publikace se zatím o pozorovatelné bouřkové činnosti na Marsu nezmiňují.

 

Černé díry (Black holes)

Stejně tak je možné, že objekty podobné obrazcům s kruhy v obilí

(i když s poněkud jinými mechanickými vlastnostmi)

se vyskytují v blízkosti povrchu černých děr

(někde mezi jejich povrchem a horizontem událostí).

Za využití jakýchkoliv dnes známých principů fyziky,

nebudeme nikdy schopni zabývat se jejich průzkumem z blízké vzdálenosti. To už neovlivní ani Obaná, ani Hjůking.

Takže zatím leda nějaké výpočty, nebo blíže nedefinovatelné gravitační projevy.

 

Toto NENÍ žert.

 

 

Ve vesmíru existují miliardy galaxií, každá obsahuje miliardy hvězd s násobky miliard planet a jejich měsíců, a na většině každé jedné z nich z nich během každého z miliard dosud uběhlých let vzniklo během každého roku (pozemského - přibližně 31,557.600 sec) několik tisíc (na větších objektech miliónů) objektů vzniklých obdobným způsobem, které vypadají jako kruhy v obilí, jako obrázky z osciloskopu (Lissajous), pružné membrány (Chladni), fraktálové obrazce (vločky, větvení), kaleidoskop, Kyrlianovy a Lichtenbergovy obrazce (další obdoby fraktálů)

 

 

Otázka dne

Drazí circlemakeři, podle uvedeného schématu během existence (našeho) vesmíru v něm vniklo a zaniklo odhadem okolo 1030 (nebo ještě mnohem víc) obrazců

velmi se podobajících a i obdobně vzniklých

jako Crop Circles, kaleidoskop & interferenční & Lissajous & Chladni

 

a jejich kombinace v prachu, písku, sněhu a podobných materiálech, i rostlinných jako obilí, pokud ještě i jinde existovaly nebo existují...

(černé díry nepočítáme, ani obilí na nich)

 

1030je přibližně 1000 krát tolik, než má kdokoliv z nás, i pokud se jedná o takzvané "objemnější exempláře", ve svém těle atomů)

 

Drazí cropcirclemakeři, ještě pořád budete tvrdit, že jste vytvořili

byť jediný z nich?

...

...

 

-----------

VKPZU - vy kuci přitroublý záhadologický ufologický

-----------

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné teorie a tvrzení velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Kruhy v obilí - záhada odhalena.

 Možná už konečně jednou provždy, navždy a dovždy.

Především ale, což je nutné zdůraznit ze všeho nejvíc, je předkládaná teorie jako první a jediná, zcela, na 100%, vědecky prokazatelná a ověřitelná, na rozdíl od všech předcházejících, především žvástů o mimozemšťanech

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů, neznámých a neexistujících energii a podobných nesmyslů se mohou nechat odtransportovat do nenávratna (nekonečna).

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubkových Marťanů.Také mohou táhnout do ...

z