Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Hra je u konce.
Kruhy v obilí jsou testy, pomocí kterých se Matka Příroda pokouší měřit hodnotu inteligence obyvatelstva, které se na ní vytvořilo. Výsledky nabývají hodnot záporných čísel. Jednotná teorie vzniku.
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí - Agrosymboly

Pravda se svou neuvěřitelností sama zbavuje možnosti, aby byla poznána. (Heraclitus)

Pravda je podivnější, než všechno, co se dá vymyslet. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat: Blesk vládne všemu. (Heraclitus)

První pouze přírodní vysvětlení principu formování  KRUHŮ V OBILÍ,  využívající prokazatelné, opakovatelně statisticky ověřitelné vědecké postupy a výzkumné metody. Rostlinná anatomie, patologie, fyziologie, biologie, chemie, archeologie, fyzika, hydrometeorologie, speleologie, geologie, elektřina, magnetismus a další, často interdisciplinární obory.

záhada kruhů v obilí definitivně vyřešena

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Crop circles created by Lightning Electromagnetic Fields
Crop circle - a simulation of Lightning Electromagnetic Fields

Na  schématickém zobrazení vpravo je znázorněna jedna z celé řady velmi zajímavých analogií Kruhů v Obilí a fyzikálních vlastností výboje blesku. Podobnost číslo 1. Výboj blesku do struktury obilí (rastru) zaznamená své elektromagnetické siločáry. Probíhá podobný děj jako při záznamu fotografie. Výsledek se zobrazí (vyvolá) až po řadě dnů.

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli Kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Stěží popsatelná energie výboje blesku, téměř nepředstavitelná, je současně velmi pravděpodobná příčina poškození a díky němu polehnutí, ohnutí stébel k zemi jakéhokoliv obilí, objeveného kdekoliv ve světě. To je mnohem zajímavější a důležitější skutečnost než jakýkoliv dosud i v budoucnosti objevený pravidelný obrazec; podrobnosti zde)
Stěží popsatelná energie výboje blesku, téměř nepředstavitelná, je současně velmi pravděpodobná příčina poškození a díky němu polehnutí, ohnutí stébel k zemi jakéhokoliv obilí, objeveného kdekoliv ve světě. To je mnohem zajímavější a důležitější skutečnost než jakýkoliv dosud i v budoucnosti objevený pravidelný obrazec; podrobnosti zde)
Jednoduše lze dokázat i to, že přírodní výboj blesku je  možné určit jako velmi srozumitelnou příčinu téměř jakékoliv anomálie, zjištěné uvnitř nebo v blízkosti  genuine Crop Circles, včetně "nevysvětlitelných" pocitů a reakcí lidí i zvířat.
Jednoduše lze dokázat i to, že přírodní výboj blesku je  možné určit jako velmi srozumitelnou příčinu téměř jakékoliv anomálie, zjištěné uvnitř nebo v blízkosti  genuine Crop Circles, včetně "nevysvětlitelných" pocitů a reakcí lidí i zvířat.
Kterýkoliv kdykoliv na poli se vyskytující circlemaker, absolvující i jen velice krátké setkání s jedním jediným opravdovým autorem jakýchkoliv pravidelných i nepravidelných tvarů poškozeného obilí, výbojem blesku, by vypadal asi tak.
Kterýkoliv kdykoliv na poli se vyskytující circlemaker, absolvující i jen velice krátké setkání s jedním jediným opravdovým autorem jakýchkoliv pravidelných i nepravidelných tvarů poškozeného obilí, výbojem blesku, by vypadal asi tak.
Doba, která uběhne od výboje blesku až do chvíle, kdy se reálně objeví obrazec - polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) se stane pozorovatelným - vyžaduje nejméně několik dnů, ale mnohem častěji týdny i déle (!!!!!). To je také jedna z  nejdůležitějších příčin, proč hlavní viník nebyl nikdy spolehlivě označen a odhalen.
Po průchodu proudů z elektrického výboje skrz rostliny, nastane slábnutí stonků, chemicko - biochemicko - biomechanicko - biofyzikální proces, probíhající řadu týdnů před ohnutím stébel k zemi. Samotný proces poléhání, poškození, oslabení může spustit motýlí efekt až týdny po výboji, a díky domino efektu může trvat jen několik minut. Ranní mlha, (déšť, vlhkost) může být příčinou velmi rychlého hmotnostního přírůstku o 50 - 100 % celkové hmotnosti rostlin, několik g/stéblo, desítky tun/hektar (závisí na typu). Celý proces je velmi podobný expozici a chemickému vyvolávání fotografií.
Doba, která uběhne od výboje blesku až do chvíle, kdy se reálně objeví obrazec - polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) se stane pozorovatelným - vyžaduje nejméně několik dnů, ale mnohem častěji týdny i déle (!!!!!). To je také jedna z  nejdůležitějších příčin, proč hlavní viník nebyl nikdy spolehlivě označen a odhalen.
Kompletně celá tato nová teorie je velmi snadno ověřitelná prostřednictvím reálných přírodních, biologických, chemických a fyzikálních sil a procesů. Řadou dostupných, objektivních, přesných přírodních a vědeckých metod a měření. Proti všem dřívějším ji lze podrobit testu falzifikace, jedné z nejhodnotnějších metod vědeckého důkazu

Kromě jiného je to naprosto dokonalá a zcela nemilosrdná likvidace mimozemšťanů.

Kompletně celá tato nová teorie je velmi snadno ověřitelná prostřednictvím reálných přírodních, biologických, chemických a fyzikálních sil a procesů. Řadou dostupných, objektivních, přesných přírodních a vědeckých metod a měření. Proti všem dřívějším ji lze podrobit testu falzifikace, jedné z nejhodnotnějších metod vědeckého důkazu

Kromě jiného je to naprosto dokonalá a zcela nemilosrdná likvidace mimozemšťanů.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com

www.flickr.com

 

 - další verze zde a zde

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

Agrosymboly

 

SHOCKING !!!!!

Objektivně zjištěná, elektronicky naměřená a vypočítaná místa dopadu výboje blesku.

GPS poloha (desítky metrů), čas (miliontiny sekundy), polarita, vrcholový proud (kA).

Lightning effects inside ceral fieldsNejvíce šokující zpráva pro jakéhokoli předchozího pozorovatele kruhů v obilí: Téměř jakékoliv polehlé, ležící, sehnuté, nahnuté, ohnuté, nakloněné, skloněné, položené (poškozené, oslabené) obilí na světě leží na zemi jedině a pouze, především v důsledku oslabení elektrickou energií z výboje blesku. Doprovodné fotografie jsou jen zcela  nepatrným vzorkem z kolekce víc než 10 000 fotografií. Většina z nich byla pořízena přesně na místech, kde byly objektivně určené, elektronicky naměřené a vypočtené GPS lokace, čas, polarita a intenzita bleskového výboje (viz). Byly shromažďovány v Lightning effects inside ceral fieldsprůběhu řady let. Po lokalizaci výboje blesku bylo na některých popsaných místech uskutečněno pozorování a zhotoveny fotografie více než desetkrát. Chronologie vývoje poškození tam tak byla zdokumentována velmi podrobně. Téměř ve všech případech bylo pozorováno (samozřejmě s některými ojedinělými výjimkami), že to trvá řadu dnů, než se stébla úplně sehnou k zemi. Někdy i několik týdnů. Někdy déle než dva měsíce. Totéž se děje během vzniku kruhů v obilí. Nikdy, nikdy, nikdy žádné neznámé, nepochopitelné síly. Jen oslabení stébel, a účinek jejich vlastní váhy. Na některých místech byly pořízeny fotografie řadu dní potom, co tam byl identifikován blesk. Ale stále ještě bez jakýchkoliv sebemenších známek oslabení nebo poškození rostlin. Přestože proces slábnutí stébel může trvat řadu dnů nebo týdnů, vznik tvaru, jaké jsou zobrazeny na doprovodných fotografiích, může být jen záležitostí několika minut nebo hodin. Viz domino efekt, chronologie. Veškeré pravidelné, i velmi složité tvary kruhů v obilí vznikly zcela přirozeným procesem v přírodě. Takzvané podvrhy tvoří jen velmi nepatrné procento, v rámci statistické chyby, ale spíš hluboko pod její úrovní. Záběry jsou jako upomínka a snaha vzdát poctu největšímu a nejdůležitějšímu výrobci fotomateriálů všech dob stylizovány do podoby pásu diapozitivů KODAK.

 

Mimochodem, zemědělci znají velmi dobře veškeré efekty výbojů blesku do jejich obilných polí v průběhu vegetačního období. Také s jakýmikoliv jinými rostlinami (cukrová řepa, brambory, rajčata, bavlna nebo jiné). Zemědělská věda a vědci jim věnuje pozornost v desítkách a desítkách odborných článků a vědeckých publikací, jak bude později podrobněji zmíněno na některé podstránce. Vědí velmi dobře, že velmi často po výboji blesku do pole, je po nějakém čase vytvořen kruh, poškozených, oslabených, špatně rostoucích nebo zcela zničených rostlin. Skutečnost, že zemědělci podobné informace před obdivovateli pavědy až do současné doby velmi úspěšně zatajili, je možné považovat za velmi podařený vtip. Dělali si z nich vlastně celou dobu legraci, spolu s Matkou Přírodou. Je to ale poměrně logické, protože obdivovatele UFO, psychotroniky, záhad a neznámých energií podobné objektivní informace nikdy nezajímaly. Proč seznamovat s odbornou literaturou hlupáky, kteří v průběhu desetiletí očividně s jakoukoliv vědeckou nebo odbornou informací, natož knihou, nepřišli vůbec do styku. Nevzdělanci, kteří o jakoukoliv odbornou radu zjevně vůbec nestáli, a stále jen věnovali zájem svým ufo-tele-para-psycho-kine-teri-logi-pati-eso-extra-senzo-inter-gala-terre-stela-super-natu-kvazi-tera-giga-mega-ultra-infra-makro-mikro-nano bludům a nesmyslům. Dobře jim tak. Naprostá většina jedinců, kteří o kruhy v obilí měli kdykoliv jakoby "profesionální" zájem, ve skutečnosti jenom parazitují na faktu, že celá záležitost je velmi obtížně vysvětlitelná. Byli to především paraziti, nic jiného.

 

Následky výbojů blesku do zemědělského porostu mají zemědělci poměrně podrobně zmapovány, tisíce odborných publikací. Nepatrná ukázka, s řadou odkazů na nejrůznější vědecké zemědělské publikace, je například zde.

 

Tři velmi, velmi, ale opravdu velmi podobné podobnosti

Podobnost čistě náhodná... (vzniku kruhů v obilí - monstrózní, extrémní, enormní)

Znovu a znovu, bude nepřetržitě zdůrazňováno: Proces vytváření obrazce kruhů v obilí (ale i jakéhokoliv, zcela nepravidelného tvaru poškozeného obilí) se až neuvěřitelně podobá procesu klasické fotografie a filmu, založených na želatinové emulzi obsahující halogenidy stříbra. Po expozici se nejprve vytvoří latentní (neviditelný) obraz.

 

Podobnost # 1 - rastr rostlin na poli obilí se chová jako fotografická citlivá vrstva, záznam latentního obrazu. (obrazec je zaznamenán jako elektromagnetické siločáry)

 

Vyvíjení - chemické, biologické a fyzikální změny, způsobené průchodem elektrického proudu, které vedou k oslabení stébel. Po nějaké době jsou oslabená natolik, že nejsou schopná udržet vlastní váhu, a ohnou se k zemi. To vše zcela bez působení jakékoliv další síly, efektu, nebo jiného jevu (nepochopitelného, neznámého, nevysvětlitelného, nadpřirozeného). Proces může trvat velmi dlouho, a může proto trvat ne jen několik dnů, ale i týdnů, dokonce déle než měsíc. Ale v některých, spíš výjimečných případech, se obrazec může objevit téměř bezprostředně po bouřce a výboji blesku (připomíná tak Polaroid). Po vyvolání se obrazec kruhů v obilí stane viditelným.

 

Podobnost # 2 - obraz je zviditelněn prostřednictvím (bio)chemických a fyzikálních procesů. (napodobují působení vývojky a ustalovače ve fotografické temné komoře)

 

Obraz (záznam tvaru poškozeného obilí - kruhu v obilí) je vytvořen (zaznamenán) během výboje blesku, který funguje podobně jako fotografický blesk - způsobí změny v citlivé vrstvě. Je možné konstatovat, že energie dopadající na citlivou vrstvu může být v takovém případě někdy třeba i 1018 krát vyšší (tj 10 umocněno na osmnáctou, jednička za kterou je 18 nul).

 

Podobnost # 3 - obraz je zaznamenán ve chvíli, kdy je scéna osvětlena bleskem

 

 

Přirovnání obrazů, které jsou zobrazeny v polích prostřednictvím přírodní vývojky, je možné najít v řadě publikací nebo vědeckých článků, které se věnují letecké archeologii. Je možné uvést například Leo Deuel - Objevy z ptačí perspektivy: příběh letecké archeologie, Mladá Fronta 1979, ISBN: 23-047-79: "Vegetace působí tak trochu jako chemická vývojka na exponovaný negativ: vyvolává skryté obrazy". V originále: "In this way, vegetation acts in somewhat the manner of a chemical developer of exposed photographic plates: it throws up the latent pictures." Autor pravděpodobně použil citaci některého průkopníka tohoto oboru, možná dokonce samotného Crawforda. To je možné usoudit z použitého výrazu "fotografické desky", které byly daleko víc využívány v roce 1922 než v roce 1971.

 

Letecká archeologie je zcela reálná, klasická vědeckovýzkumná disciplína. Na rozdíl od všech dosavadních velmi pochybných teorií o vzniku kruhů v obilí. Ty operují nejčastěji s mimozemšťany, mikrovlným zářením nebo podobnými, občas i mnohem horšími nesmysly. Několik dalších klasických vědeckých oborů, které budou postupně použity k potvrzení této zcela nové teorie, se nachází zde.

 

Teorie je pro každý jednotlivý výskyt kteréhokoli "genuine" (přírodního) kruhu v obilí poměrně věrohodně zpětně ověřitelná mnoho let dozadu  (20-30), je možné se dotázat meteorologů.

 

Jakékoliv zprávy o kruzích v obilí před tímto datem tak pravděpodobně byly jen mnoho povyku pro nic - Much ado about nothing.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Jedinou příčinou vzniku jevu nazývaného kruhy v obilí jsou výboje blesků do polí, nebo v jejich těsné blízkosti. Projeví se obrovské hodnoty elektromagnetického záření, magnetického pole, statická elektřina, mechanické síly. Interference a rezonance všech vyjmenovaných sil.

Výboje blesků jsou také až na nepatrné výjimky příčinou téměř veškerého poškozeného, oslabeného a polehlého, na zemi ležícího obilí na celé zeměkouli. Na celém světě je možné předpokládat víc než 60 - 70 %, na některých lokalitách přes 90%, nebo se opravdu jedná o jedinou možnou příčinu. Dejme tomu hodně přes 90%, s výjimkou hurikánů, tornád, povodní. Což jsou ale mimořádné, ojedinělé přirodní jevy, extrémní klimatické podmínky. Výboj blesku je sám o sobě jeden z nejextrémnějších hydrometeorologických úkazů. V některých parametrech #1.

 

 

kouzla matky přírody

Vypadá to, a všechna dosavadní pozorování tomu bohužel nasvědčují, že posledních přibližně 40 let (nepočítáme-li neověřená a dodatečná hlášení z let předcházejících), si z příslušníků druhu Homo Sapiens (lidstvo, mankind) příroda zcela bezostyšně, tím nejhorším možným, avšak zcela ojedinělým, příšerným, nepředstavitelným, ba až strašidelným a hrůzostrašným způsobem  dělala prdel .

 

(zde, prosím, omluvíme ostřejší slůvko, ale jinak se to snad ani nazvat nedá)

 

Dobře nám tak, sežrali jsme jí to i s navijákem.

Byl to totiž žert, jak se říká, "zcela v jejím stylu" (a možnostech).

Žert kruhů v obilí.

 

Mohli jsme si za to ale opravdu sami, protože jsme se po celou onu velmi dlouhau dobu, příšerným až nepředstavitelným způsobem motali v kruhu (v obilí).

 

Pokud neověřené a dodatečné zprávy z let minulých započítáme, k uvedeným 40 letům je možné přičíst odhadem nějakých dalších 5 - 6 tisíc dalších let. Obtížně ověřitelné teorie se na těchto stránkách objevují jen opravdu minimálně, ale i obtížně ověřitelné teorie k vědecké práci patří. Tady by jedna byla:

 

Není vyloučeno, že staří číňané znak Jin - Jang, Yin - Yang (Ťing - Ťang), nejprve objevili v polích, a až teprve potom se stal součástí jejich symboliky. Něco podobného by mohlo platit i o vyobrazeních jakékoliv jiné dávné civilizace - Mayové a jiné. Stejně tak je možné se domnívat, že Stonehenge, a řadu dalších tisíciletých kamenných sestav postavili praobyvatelé jednoduše proto, že už nevydrželi jen nečinně shlížet na pravidelné sestavy kruhů v obilí, které se jim v několikaletých intervalech v blízkosti dané lokality objevovaly. Považovali je za příkaz boží, k provedení nějaké podobné voloviny, jakou postavení megalitické stavby je.

 

Tohle není žert.

Ale byl. Kruhy v obilí. Byl to jeden z největších šprýmů, jaké si z lidstva Matka Příroda mohla ztropit, výpravné divadelní představení, dlouholetý filmový seriál, které lidstvu kompletně zrežírovala sama příroda ve svých pečlivě nachystaných kulisách a zcela ve své režii, ve kterém nejrůznější lidé, zvířata, rostliny (Adélo!), chemické, biologické i fyzikální procesy fungovaly v nejrůznějších hlavních i vedlejších rolích, jako loutky, figuranti, prosťáčci, figuríny, marionety, klauni, šašci, kašpárci a šotci, které jakoby matka příroda úmyslně vystavovala nejrůznějším překvapivým a nepochopitelným situacím a nepřetržitěje při jejich kreacích natáčela skrytou kamerou.

 

 

 

Název filmu: Jak jsem si z lidí dělala prdel. Matka příroda

Rok výroby: MCMLXX - MMXI, i dřív. (VI.M BC?)

Exteriéry: příroda, vesmír, země

Režie: Příroda & věda a jejich zákony, slunce

V hlavní roli:Výboj blesku (hraje sám sebe, ale zhostil se i rolí mnoha komparsistů, loutek a statistů: telepatických sil, mimozemšťanů, mentálních sil, přiťáplých circlemakerů, skřítků, duchů, létajících talířů, UFOů, sil ze záhrobí, paranormálních sil, kata mimozemšťanů a vyznavačů pavědy, vortexů, mikrovlnného záření a mnoha dalších)

Další hlavní role: slunce (také hlavní dodavatel energie),

zeměkoule (provozuje i catering),

měsíc (také loutkovodič náměsíčníků)

Vedení loutek: se zhostili úspěšně všichni čtyři představitelé hlavních rolí

Guest stars: Přírodní zákony, fyzikální zákony, rostliny, obilí, zvířata

Ve vedlejších rolích: Celé poněkud znejistělé lidstvo, zemědělci, fyzici, chemici, biologové, psychologové, psychiatři, vojenští specialisté, astronomové, veřejní činitelé, vládci, policisté, tajní agenti, špióni, tajná policie, redaktoři novin a televize, filmoví pracovníci, čtenáři novin, filmoví a televizní diváci

Kompars: proutkaři, UFOlogové, létající talíře, čarodějové, šamani, vyznavači UFO a mimozemšťanů, wůdůisté, kouzelníci, mágové, mudrci, astrologové, telepati, mystici, okultisté, parapsychologové, záhadologové, vyznavači paranormálních jevů, alternativních věd, přenosu myšlenek a další pseudovědci a podobní "specialisté"

fiktivní mimozemšťané (během natáčení "nešťastnou náhodou" kompletně vyhlazeni, s dovolením pana rezyžéra, úkolu se s potěšením a rád zhostil představitel hlavní role -Jeho veličenstvo blesk)

fiktivní circlemakeři (někdy v budoucnu budou zcela kompletně zlikvidováni a vyhlazeni, s dovolením pana režiséra, úkolu se s potěšením ujme a zhostí představitel hlavní role - Jeho veličenstvo blesk)

Náklady: mnoho miliard dolarů, eur, liber, jenů a obdobné objemy i mnoha dalších, některých dnes již neexistujících, konvertibilních i nekonvertibilních měn (marky franky ruble forinty drachmy liry pesos juany)

 

 

 

Jedinou příčinou vzniku kruhů v obilí je

 

přírodní Výboj blesku

 

Gigantický, přitom ale zcela přírodní a přirozený proces, objektivně existující, měřitelný, pochopitelný a vysvětlitelný, mimo jakékoliv nadpřirozené působení a síly

 

Extrémně silý elektrický výboj který přenáší a vyzáří gigajouly během cesty dlouhé v průměru dva kilometry, v extrémních případech až terajouly (1012J) pohybuje se rychlostí 1/3-2/3c, co do množství přenášené energie absolutně nenapodobitelný a neuskutečnitelný ani v laboratoři ani v průmyslu.

 

Bezprostředně následovaný nesmírně intenzivním mechanickým impulsem (pohybuje se zpočátku nadzvukovou rychlostí - rázová vlna, později rychlostí zvuku i podzvukovou rychlostí - zvuková a tlaková vlna, otřesy povrchu země).

 

Dále je doprovázen projevy statické elektřiny a následován elektromagnetickým pulsem (šíří se rychlostí světla) a sekundárními projevy šíření elektromechanických a elektromagnetických vln (šíří se indukcí ve stoncích a listech, vedením elektřiny rostlinami které se dotýkají navzájem, vedením proudu ionizovaným vzduchem, ionizovanou vzdušnou vlhkostí, povrchem země a pod ním).

 

Také obtížně charakterizovatelnými přeskoky nábojů a vedením proudu (včetně elektrochemického přenosu), a možnými interferencemi a rezonancemi mezi všemi vyjmenovanými jevy.

 

V některých případech se na místě pravděpodobně vyskytuje i nepředstavitelně silné rotační elektromagnetické pole.

 

Mnohem víc než 99,9% kruhů v obilí nalezených kdykoliv ve světě vzniklo naprosto přirozenou cestou, ani v nejmenším nevznikly přispěním lidí.

 

Jmenované kruhy v obilí vznikly působením reálných přírodních (nepředstavitelně silných) mechanických, elektrostatických a elektromagnetických sil a obrovských napětí a proudů.

 

Kterákoliv z těchto sil se pohybuje mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost.

 

Také se na vzniku jevu kruhů v obilí podílelo běžné, klasické (opět velmi obtížně představitelné) vedení proudu vzduchem, půdou, stonky, listy, kořeny a elektrolýzou toho všeho.

 

Na místě vzniku jevu kruhů v obilí se odehrávala i pyrolýza, vysokonapěťová disociace par, kapalin i pevných látek, termální rozklad a podobné změny.

 

Podobné děje se odehrávaly ve stoncích, listech i kořenech díky elektromagnetické a elektrostatické indukci.

 

Na místě vzniku jevu kruhů v obilí se mohou někdy odehrát obrovské interference a rezonance mezi všemi vyjmenovanými silami, a mezi paralelními i následnými výboji (restrikes), které na místě probíhaly, i mezi elektromagnetickými paprsky, které z nich byly vyzářeny.

 

Pokračování

 

Pohled do minulosti hodnocení problematiky kruhů v obilí

http://wylatowo.pl/download/kregi_fenomen_poza_logika.pdf - jde o shrnutí dosavadních poznatků a výzkumy provedené v problematice kruhů v obilí, poměrně podrobně rozpracováno (LEBEK, Bogusław: Kregi zbożowe – fenomen poza logiką). Jedná se o vcelku objektivní pohled na danou problematiku z období před rokem 2007, i když s některými subjektivními rysy (důvěra v tvrzení dvou pochybných parazitů D&D). Přeložená verze článku se nachází zde. Další rozsáhlé zdroje je možné vyhledat prostřednictvím vyhledávačů po zadání hesla "Kruhy v obilí" nebo "Crop circles". Další poměrně objektivní zdroj je práce kterou zveřejnil Dee Cragg (www.swimoutsidethepool.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/cropcircles.pdf). Ani tato práce se neubránila některým subjektivním hodnocením, především v částech "Musical Notes in the Fields - The Work of Hawkins and Gragg" a UFO. Naopak je možné vysoko vyzdvihnout jeho pohled na Douga a Davea, které považuje jen za dva zvrhlé a perverzní falzifikátory přirozeného jevu. Přeložená verze jeho práce je zde.

 

Upozornění (Charakteristika):

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

Tak který z nich vlastně, zatraceně? Například kterýkoliv z fanatických zastánců a vyznavačů pavědy, kteří společně se třemi vyjmenovanými jedním jediným jsou.

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda. Jakákoliv podobná prašivá odvětví pavědy, také nazývané lživěda (pseudověda), nebo také velmi často "alternativní věda" je nutné co nejdůkladněji oddělit a odlišit od přírodních oborů a vědy opravdové, ověřitelné, reprodukovatelné, a nakonec co nejdůrazněji vymýtit a zničit.

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

If interested, contact cropcirclesonline@gmail.com

 

Kruhy v obilí - záhada odhalena.

 Možná už konečně jednou provždy, navždy a dovždy.

Především ale, což je nutné zdůraznit ze všeho nejvíc, je předkládaná teorie jako první a jediná, zcela, na 100%, vědecky prokazatelná a ověřitelná, na rozdíl od všech předcházejících, především žvástů o mimozemšťanech

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů, neznámých a neexistujících energii a podobných nesmyslů se mohou nechat odtransportovat do nenávratna (nekonečna).

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubkových Marťanů.Také mohou táhnout do ...

z