Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-netriedený-texty.
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

 

 

         Časť 1         Časť 2        Časť 3        Časť 4        Časť 5

 

 

 

Ešte rozdeliť na odseky, urobiť nadpisy, vložiť odkazy, obrázky

Poznámka: tu na tomto mieste mala byť umiestnená predbežná verzia článku, určeného na vytlačenie v niektorom populárno vedeckom alebo odbornom periodiku. Postupom času sa ale z pôvodne plánovanej krátkej informatívnej štúdie stal "mamut", ktorý už nebude ďalej menený, (marec 2011). Môže slúžiť ako určitá zásobáreň informácií, ale aj ako informatívny zdroj pre prípadných záujemcov z radov menovaných periodík. Priebežne sú len do textu iba doplňované najrôznejšie odkazy a obrázky. Pre získanie podrobnejších informácií je možné kontaktovať cropcirclesonline (at) gmail (dot) com alebo lightningsymbols (at) hotmail (dot) com. Na ďalších stránkach a podstránkach tohto webu budú jednotlivé čiastkové informácie spracované oveľa podrobnejšie.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Časť 1

 

27. júna 2010, 10:06:35 začaté písať

(Marec 2011 ukončené. Niekoľko odsekov vpísané aj neskôr, vo všetkých je to ale znateľne zvýraznené. Neskôr budú možno spoločne premiestnené do jednej, poslednej doteraz neexistujúcej časti. Zatiaľ zostávajú na mieste, pretože sa týkajú textu nachádzajúceho sa tam. Po premiestnení na ne bude viesť odkaz pomenovaný dátumom vzniku)

 

Pre čitateľov, ktoré problematika Crop Circles zaujíma, bude najlepšie, aby v texte spomínaná filmová diela nikde na internete nesháněli a nesledovali ich, z ich sledovania by sa niektorí z nich mohli spamätávať aj niekoľko mesiacov. Jednu výhodu však spomínaná dielka majú - (občas) obsahujú množstvo leteckých záberov, z ktorých je možné posúdiť stav okolitej vegetácie aj pomerne ďaleko od obrazca, aj na okolitých poliach a ďalej, na rozdiel od fotografií "umelcov" vystavujúcich svoje výtvory na internete alebo ich publikujúcich v knihách, ktoré bývajú od podobných "zbytočností" veľmi často pomerne starostlivo zbavené. Nie vždy a nie všetci, niektorí nám aspoň na 50% fotografií poskytnú aj pohľad na okolitú krajinu, čo už možno považovať za postačujúce. Ďaleko lepšie bude počkať až spomínané fenomény budú zhromaždené z fotografií a webov o Crop Circles a umiestnené na tieto stránky (kópie zverejnených článkov sa budú vyskytovať na niektorej podstránke www.cropcirclesonline.com alebo www.lightningsymbols.com, jednak v presnej podobe vytlačeného texta, ale aj s odkazmi na novšie verzie predovšetkým dopĺňané o zaujímavé a dôležité fotografie, vysvetlenie pôvodu fotografií a spôsobu vykonávania experimentov.

 

Jednu z najlepších možností zoznámenia so štruktúrami nepravidelne poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia, poskytujú stránky talianskych prieskumníkov Crop Circles. Tí predvedú na svojich stránkach obrázky bez orezu, tak ako boli nasnímané. Tiež im úplne zjavne už skôr začalo dochádzať, že sa medzi obrazce v obilí radí aj úplne nepravidelné poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi (najneskôr v rokoch 2005-2007, ale aj skôr). Bolo to síce možno spôsobené skôr nedostatkom pravidelných obrazcov v oných rokoch, pri ich hojnejšom výskytu v rokoch nasledujúcich opäť trochu poľavili vo svojom úsilí. Aj tak je ale treba im za ich príspevok k odhaleniu pravého vinníka veľmi poďakovať, rovnako ako prieskumníkom z Wylatovwa, ktorých obrázky obsahujú tiež nádherne zasiahnuté okolie. Mimochodom, nepravidelne poľahnuté, na zemi ležiace štruktúry obilia má možnosť fotografovať a skúmať 99% všetkých ľudí na celom svete, bez toho aby sa väčšinou museli obťažovať ďalej ako kilometer od svojho domova. Aj v tak nepravidelných štruktúrach objavia všetky takzvané "typické zmeny", objavované vo vzorkách odobratých z kruhov v obilí. Ohnuté a predĺžené kolienka (Nody), aj javy nazývané exploded nodes alebo expulsed cavities. Ten nešťastný slepý pokus, ktorý prieskumníci Crop Circles v opojení zo záhadnosti a mysteriozity javu nikdy, naozaj absolútne nikdy neurobili ...

Ale ako povedané, možnosť má každý z obyvateľov modrej planéty. To jedno percento sú nepohybliví, prípadne leniví jedinci.

 

Milé ľudstvo! Tak už ti zase píšeme. Divíš sa, že si doteraz od nás nič nedostalo? Niet divu, my sme ti tiež doteraz nikdy nič neposlali. Bolo kedysi, v oných dávnych časoch (február 2008) začaté písané také oznámenie, je to už iste veľa cez dva roky. (Vložené 13. februára 2011 - zavŕšili sme tretí rok. Hurá. Vložené 13. februára 2012. Uplynul štvrtý rok. To už nie je normálne. No a 13. februára 2013 - nevložené už nič)

 

Vtedajšia úloha ale vôbec neznela: dokončiť a zverejniť (v minulých časoch tiež veľmi často používaný termín dohnať a prekonať), naopak. Bolo toho vtedy rozpísaného viac, na rôzne strany, viacmenej cvične, ale s jediným cieľom: rozpísať, snáď aj ako-tak dokončiť, a potom minimálne rok nechať uležať. On celý ten materiál naozaj vyzeral trochu "horúci" a aj po odbornej stránke dosť nestráviteľný, než aby sa dal verejnosti len tak predložiť v takej surovej podobe. Dalo sa len veľmi ťažko odhadnúť, čo ešte môže nasledovať. Išlo totiž o "veľmi rozsiahle pátranie", obrovské pole k úvahám aj experimentom. Možno predpokladať, že možno navždy. Nakoniec bolo ponechané v pokoji dlhšie ako roky dva (tri, štyri, päť), ale von to raz musí, je to niečo ako tá inšpirácia, ako hovorí Boleslav P. (P. ako Polievka), to musí von, to je ako ... (Doplňte sami).

 

Vložené 18. júla 2010: Ono to rovnako možno vyzerá, že to pokojne môže ležať ešte ďalší rok, alebo dva ...

 

Mimochodom, ten rok bol vlastne presne (no, vlastne, Lomikare, rok a deň ...) dodržaný, a základná myšlienka, veľmi stručné oznámenie, naozaj len absolútny základ, zverejnená, aj keď bez akejkoľvek publicity, na stránke www.lightningsymbols. com (dnes už neplatí, kópie oznámenia bude umiestnená tu ). To dátum je správne, bolo to presne rok a deň po začiatku výskumu (bude vysvetlené). Ale aj to je zverejnenie, aj keď o ňom vedelo len niekoľko ľudí (odhadom do desiatich). Je vidieť, že dvojročné odležanie na niečo dobré bolo, napríklad po "domino efektu" nebolo v teórii ešte pred pár týždňami (jar - leto 2010) ani chýru ani slychu, a dnes ho možno považovať za jednu z najzaujímavejších súčastí celej teórie. Niečo podobné platí o teórii dvojitého výboja do toho istého miesta v rozmedzí najmenej niekoľkých dní, ale radšej týždňov. No a letecká archeológia začala pootvárať svoje veľmi zaujímavé zákutia až v roku 2011. Nemôže každý prísť na všetko hneď ...

A roky bežia, vážení. Na začiatku roka 2011 bolo jest sa začat venovať leteckej archeológii, dokonca knižka bola zakúpená, ako dvaja pisári, ktorí na všetko mali knižky. Určité tušenie o možnosti zásahu archeologických reliktov a artefaktov do štruktúry niektorých obrazcov na poli existovalo od počiatku výskumov (cez čiary v obilí, zmeny odporu v podzemí a základný predpoklad, že akékoľvek predmety v podzemí môžu priložiť ruku k dielu ...) 2011 - tri roky po začiatku výskumu ... nu a čo nás ešte čaká?

 

Teória čoho? Tu sa nachádza oznámenie číslo jedna (budú celkom dve, a až tá dvojka, to bude naozaj hlina): Všetky takzvané Kruhy v obilí (Crop Circles, Agroglify), not manmade, tj tie, ktoré neurobili ľudia (čo sú, hoci je to neuveriteľné, takmer bez výnimky všetky, aj keď z niektorých dokumentárnych filmov venovaných Crop Circles by sa mohol zdať opak), sú vytvorené prostredníctvom výboja blesku do poľa pri búrke.

 

Ako hovorí najväčšie génius ľudstva, Jára Cimrman (nie úplne presná citácia, ale myšlienkovo sa zhoduje): Môžeme s tým nesúhlasiť, môžeme o tom pochybovať, môžeme proti tomu protestovať, ale to je asi tak skoro všetko, čo s tým alebo proti tomu môžeme robiť.

 

Proti tomuto oznámeniu sa vznesie (samozrejme úplne márne) obrovská vlna odporu zo strany prieskumníkov javu Crop Circles, ktorí sa budú naďalej biť ako levy za jeho nadprirodzenost, lietajúce taniere, mimozemšťanov, paranormálne javy, inteligenciu obilia, myšlienkové procesy zemského jadra, všesvětový, medziplanetárny a celovesmírný rozum, nevysvětlitelnost a nepochopitelnost. Ďalej v texte (alebo až v niektorom pokračovaní, pôvodne zamýšľaný krátky článok sa stále jasnejšie rozpadá na viac ako tri) je im ale dokonca ponúknutá možnosť, ako všetko preveriť (absolútne objektívne a vedecky nevyvrátiteľne), a je len ich vecou, či ju využijú .

 

Priaznivci a zástancovia ktorýchkoľvek doterajších, aj akýchkoľvek iných nevedeckých a pseudo, pavedeckých vysvetlení sa okrem toho všetkého môžu pokúsiť dokázať tvrdenie, že na ktoromkoľvek mieste, kde bol nájdený Genuine Crop Circles, nedošlo nikdy pred tým k zásahu blesku do poľa, alebo dokonca že tam vôbec žiadna búrka od doby, kedy bolo pole nanovo vysiate, až do doby objavenia obrazce nebola. Ešte predtým, než sa pustia do takéhoto pomerne zložitého a náročného bádania, je možné ich pomerne dôveryhodne uistiť, že takýto dôkaz sa im nepodarí zohnať nikdy.

 

Hneď na začiatku bude uvedená jedna veľmi podstatná skutočnosť, ktorá všetkým podobným snahám a námietkam nastaví naozaj veľkú prekážku: jedným z najzaujímavejších faktov (praktickým prieskumom v teréne aj v laboratóriu mnohonásobne potvrdeným, často dokonca samotnými prieskumníkmi javu Crop Circles, bez toho aby čokoľvek tušili) celej teórie je skutočnosť, že medzi výbojom blesku, a vlastným vytvorením - fyzickým vznikom obrazca, respektíve jeho vizuálnym spodobením, čo znamená vlastným poľahnutím, ohnutím stebiel obilia k zemi, môže uplynúť až mnoho týždňov, a všetky jeho časti nemusia vzniknúť v rovnakom čase, záleží na expozícii (prvá zhoda s fotografiou), ktorú je možné vyjadriť ako intenzitu zásahu (poškodenie, v prvej fáze spôsobené elektrickým prúdom) jednotlivých rastlín, ktoré môžu byť zasiahnuté okrem všetkého iného aj elektrickým prúdom, ktorý sa v nich len indukoval. Nemusí pritom ísť o jediný výboj, ale o celú sústavu ramien jedného blesku vrátane jeho následných výbojov, medzi ktorými sa vytvárajú najrôznejšie elektromagnetické, elektrostatické aj mechanické interferencie a rezonancie. Búrka niekedy predchádza objavenie obrazce aj dlhšie ako dva mesiace, bezprostredne po nej sa obrazec objaví len v úplne výnimočných prípadoch, ale aj to sa môže stať.

 

Rastliny v obrazci sú oslabené, ich stav sa veľmi podobá povädnutiu ( pozri ), preto poľahnuté rastliny môžu byť v dôsledku oslabenia druhotne napadnuté škodcami, čo ich ešte viac oslabí. Pretože poľahnutie, v dôsledku oslabenia a zníženia mechanickej pevnosti stebiel (predovšetkým tesne nad zemou, pretože smerom dolu ku koreňom sťahujú všetky jedy, ktoré sa v nich elektrolýzou vytvorili, dolná časť rastliny sa tak vlastne obetuje pre zdarný vývoj potomstva ), nie sú nalomené ani zlomené (až na výnimky, väčšinou na okraji obrazce), pretože k ich zlomeniu dôjde predsa len pôsobením značnej mechanickej sily, kedy súčet hmotností mnohých radov stebiel, značne naklonených a navzájom sa o seba opierajúcich, je až niekoľko kilogramov.

 

Domino efekt, reťazová reakcia: bezprostredne po výboji majú steblá obilia nezmenenú mechanickú pevnosť a dokážu odolať aj najprudším vetrom, rovnako ako nepoškodené. Hoci už boli zaznamenateľne poškodené elektrickým prúdom, v ich bunkách a tkanivám doteraz nedošlo k tak rozsiahlym anatomickým a fyziologickým zmenám, aby sa podstatne prejavili na ich fyzikálnych vlastnostiach. Zatiaľ by totiž boli zaznamenateľné iba zmeny mikroskopické, a zmeny mechanických vlastností v rozsahu nanajvýš niekoľkých percent, čo sú hodnoty v rámci tolerancie a štatistickej chyby aj pomerne blízko susediacich rastlín objektívne takmer nezistiteľné. Aj len k miernemu vychýleniu steblá zo zvislej polohy je približne v jeho strede nutné použiť tlak zodpovedajúci desiatkam gramov na centimeter, nízko nad zemou ešte oveľa viac, a bezprostredne po odznení sily sa okamžite vracia späť. Počas dní a týždňov v nich ale prebiehajúce fytopatologické procesy túto mechanickú pevnosť do značnej miery oslabí, a pravdepodobne tým viac, čím je časť stebla bližšie k zemi. Nie u všetkých rovnako, pretože distribúcia prúdu prebiehala vplyvom najrôznejších náhodných činiteľov veľmi nerovnomerne, ale približne do kruhu (nemusí byť ani moc presný) od miesta dopadu výboja až do vzdialenosti napríklad približne 10 m sú steblá exponovaná značnou dávkou elektrickej energie, ďalej už ale takmer nepoznateľne (tiež vďaka Koronovému výboju). Najviac zasiahnuté a následne oslabené budú steblá uprostred, a po niekoľkých dňoch to dôjde tak ďaleko, že niektoré z nich už neudržia vlastnú váhu, a oprú sa o tie relatívne zdravšie, stále stojacie kolmo hore. V tej dobe už sú mechanické vlastnosti rastlín odhadom na úrovni približne 10% zdravej nepoškodenej rastliny aj menej. Aj takto oslabené steblá by sama svoju vlastnú váhu ešte udržala, ale súčet váh mnohých ďalších už nie, a začnú sa preto tiež nakláňať na stranu, opierať sa o ďalšie a ďalšie a zrazu sa celý navzájom opierajúci prepletenec stebiel pomaly zosunie k zemi. Môže sa podieľať aj značné navýšenie hmotnosti vďaka vlhkosti, stačí ranná rosa alebo hmla, ide o desiatky ton na hektár. Preto steblá väčšinou len ohnutá, nie zlomená, celý proces mohol trvať aj desiatky minút, ale aj oveľa kratší alebo dlhší čas. Začalo ho len niekoľko málo najslabších jedincov, ku ktorým sa ale pridali desaťtisíce a státisíce ďalších, ktoré by samostatne ešte stáť vydržali, preto akási obdoba reťazovej reakcie. Jednotlivé pokladajúce sa väčšie trsy môžu sebou strhávať ďalšie a ďalšie, ktoré sa všetky skladajú cez seba navzájom, čím vznikne situácia, ktorú by D & D ani žiadny z ich nasledovníkov nedokázali za žiadnych okolností napodobniť. To, či steblá budú položené po alebo proti smeru hodinových ručičiek, záleží tak viacmenej na náhode a na mieste, odkiaľ pokladanie začalo. Môže dokonca dôjsť k tomu, že časť stebiel jedného celistvého kruhu môže byť položená po smere, časť proti. Tiež je možné, že sa vďaka domino efektu pomerne výrazne spresnia okraje nie celkom presne "naexponovaného" kruhu . ). Rovnako tak je možné, že Domino Efekt je hlavná príčina často stojacich skupín stebiel uprostred kruhu. V prípade, že na položenie prvých zväzkov stebiel nedôjde priamo uprostred obrazce, skupiny pokladajúcich sa zväzkov stebiel stred akoby obehnú. Stojaci stred je ale tiež možné pripísať nejakému doteraz neveľmi prezkúmanému mechanickému alebo elektromagneticko - elektrostatickému javu, ku ktorému dochádza tesne pred dopadom výboja za pôsobenia nepredstaviteľne silných elektrostatických a začínajúcich elektromagnetických síl, kedy steblá uprostred nie sú nakoniec zasiahnutá takou dávkou energie ako ich okolie. Podobný jav je možné čiastočne vysvetliť tak, že mechanické alebo elektrostatické sily na okamih spôsobí, že steblá vytvoria prechodne niečo ako zväzok s priemerom okolo meter, a steblá nachádzajúce sa vo vnútri nie sú zasiahnuté toľko ako steblá po obvode (podobne ako u tieneného elektrického kábla). Dopad veľmi intenzívneho kolmého impulzu zhora nezasiahne mechanicky rastliny presne v centre miesta dopadu zďaleka tak intenzívne, ako v jeho okolí. Môže to byť spôsobené tým, že smer mechanického pôsobenia tlakovej vlny presne v mieste dopadu je presne kolmý, a aj keď tam má najväčšiu silu, rastliny jej pôsobením vôbec nemusia byť toľko vychýlené do strany, ako v určitej vzdialenosti od miesta dopadu, kde sa ešte len smer tlakovej vlny zrovná s povrchom zeme.

 

Ďalšia úloha pre výskumníkov Crop Circles: fotografovanie obrazca od doby jeho objavenia, z jedného miesta s približne týždennými odstupmi až do žatvy, prípadne ešte nejakú dobu potom. Ak by náhodou niečo podobné už existovalo, bolo by to len dobre, ale po preštudovaní mnohých tisíc na internete aj v literatúre dostupných fotografií z najrôznejších "miest činu" nezostáva než bohužiaľ konštatovať opak. Ak by totiž už niekto podobnú sadu fotografií vlastnil, celkom určite by sa tým veľmi rád pochválil. Bolo by totiž možné ľahko pozorovať, že sa na mieste začínajú čím ďalej viac vyskytovať ďalšie a ďalšie poľahnuté, plochy, tentoraz už len celkom nepravidelné. Budú nasledovať smer tram lines a vyskytovať sa často v blízkosti stredu čtvrt-závitov alebo niektorých "viac ako čtvrt-závitov". Nezostáva než sa uspokojiť s len veľmi ojedinele sa vyskytujúcimi fotografiami niektorých Crop Circles lokalít, najčastejšie rôznych autorov, vytvorených v rôznej dobe. (foto - T- Taliansko + Google, a iné)

 

Veľmi často fotografie potvrdzujú ďalší pomerne frekventovane sa vyskytujúci jav na poli obilia zasiahnutom elektrinou bleskového výboja - najviac zasiahnuté sú rastliny v najväčšej vzdialenosti od koľají po traktora, ktoré boli zasiahnuté prúdom prichádzajúcim z dvoch strán. Je zaujímavé, že na rôznych poliach sa niekedy môžu vyskytovať dva takéto prípady "obojstrannej zásahu", niekedy medzi dvojicou koľají po traktora uprostred rozchoda (2,5 - 3 m), inokedy uprostred medzi vzdialenosťou pojazdu - pohybuje sa okolo 20 metrov. Ďalšie elektrinou veľmi značne ovplyvnené a poškodené miesto býva, často úplne najviac, vo vzdialenosti približne 10 m od koľají u kraja pole smerom dovnútra, kde sa všetky prúdy nasčítaly najviac dohromady. Niečo podobné sa vyskytuje aj na fotografii z Ancony o niečo ďalej v texte. Budú tu umiestnené fotografie všetkých podobných prípadov. Jednak je možné ich nájsť na fotografiách kruhov v obilí, v ich okolí, aj na susediacich a vzdialenejších poliach, ak sa ale tieto polia na fotografiách Crop Circles vôbec vyskytujú. Priamo nekonečným zdrojom podobných fotografií je Google Earth, aj akékoľvek iné dostupné zdroje leteckých fotografií (leteckí archeológovia môžu zaloviť v archívoch). Samozrejme je tiež možné nájsť a vyfotografovať podobné príklady poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi na akomkoľvek poli, ktoré bolo zasiahnuté bleskom. Postupne tu, ale predovšetkým na mnohých ďalších stránkach tohto webu budú umiestnené príklady všetkých vymenovaných možností. Crop Circles a Google len zaradiť, sú pripravené. Posledný prípad - snáď sa medzi približne 18000 fotografiami, ktoré boli nazhromaždené len za prvé tri roku pozorovaní a výskumov 2008-2010, "niečo" nájde. Ide o zábery obilných polí s dokladovanými zásahy blesku. (nákres alebo foto alebo obaja)

 

Crop Circles - Quest For Truth For Truth, čas 1:09:53  vpravo hore od obrazca - svetlejšie plochy - klasické poľahnutie, o, ohnutie stebiel obilia k zemi po blesku, bez pravidelného interferenčného tvaru. Vľavo od obrazce a pod ním vpravo - tmavšie zelenšie plochy - miesta tiež zasiahnuté, ale ešte nie sú poľahnuté, ich steblá neležia na zemi, dozrievajú pomalšie a mala by v budúcnosti poľahnúť (ohnúť steblá k zemi). Ďalšie podrobnosti sa budú nachádzať na stránkach a podmenu Chronológia

 

Ancona 29. júna 2008, Taliansko

Hore u kraja pole, ale aj smerom nadol podľa tramlines, aj cez obrazec, sú veľmi   zreteľne vidieť klasické následky výboja blesku do poľa, a jeho prechode a indukcie cez koľaje a v ich blízkosti. Ak by sa na mieste nenachádzal obrazec, tak veľmi podobne vyzerá akékoľvek iné pole po zásahu blesku, bez pravidelného obrazca (ale väčšinou až za niekoľko dní, alebo ešte oveľa neskôr). Miesta s rastlinami najviac postihnutými elektrinou a najzreteľnejšie poľahnutým obilím sledujú pomerne presne smer koľají, cez ktoré a v ich blízkosti najčastejšie prejde najväčšie množstvo elektrickej energie. Najviac poškodené elektrinou býva obilie v blízkosti koľají tam, kde sa traktory otáčajú, veľmi často presne v strede štvrťkruha zákruty traktora (integrál, akumuluje sa tam najväčšie množstvo elektrickej energie). Ak sa niekde na poli vyskytuje náhodná "viac ako čtvrtzákruta", väčšinou presne v nej býva obilie najviac zasiahnuté, a podobná situácia je tam, kde sa koľaje zbiehajú.

 

(2010 medzi Kostomlaty a Kamenné Zboží, vpravo od železného tátoša smer KZ, + niečo z Anglicka, LP, + GOOGLE maps, je to tam)

Veľa záleží na dobe, ktorá uplynula od prvých známok poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi

 

Zaujímavou analógiou, uvedenú niekoľkokrát v nasledujúcom texte i na mnohých ďalších stránkach, je prirovnanie k tvorbye obrazca v citlivej vrstve klasického halogenido-strieborného fotografického materiála. Bezprostredne po prechode elektrického prúdu a pôsobeniu mechanických síl, IR žiarenia, drobné mechanické poškodenia spôsobené prudkým naklonením rastlín a ich návratom späť. To všetko vyvolané elektrickými a mechanickými účinkami výboja blesku, dôjde rovnako ako u fotomateriála k vytvoreniu len obrazce latentného - neviditeľného. Predovšetkým oslabením rastlín priechodom prúdu a narušením buniek a tkanív napr. elektrolýzou, jej splodinami. Možno aj tepelnými účinky prechádzajúceho elektrického prúdu, to ale s oveľa menšou pravdepodobnosťou (vysvetlené tu ). Vplyvom obrovskej zotrvačnosti pochodov v rastlinách dôjde k vizuálne registrovatelným zmenám a efektom (poľahnutie, ohnutie stebiel k rastlín zemi, a následné ohýbanie a predlžovanie kolienok pri ich viac alebo menej úspešnom pokuse o opätovné vztýčenie vplyvom geotropismu) až počas série dní. Aj vďaka tomu, že sa celková sila výboja a obrovský (angl.: huge) elektrický prúd rozloží veľmi nerovnomerne medzi mnoho miliónov rastlín, úplne zahynie väčšinou len niekoľko percent (do 10%), čo je vizuálne takmer nepozorovateľné. Ponúka sa možnosť porovnania s živočíchmi, ktorí po zásahu bleskom vyzerajú podobne ako na sprievodnej fotografii počas jedinej sekundy

 

Pre pobavenie (v prípade circle-makers ale aj veľmi dôrazné varovanie): takto jedine by vyzeralo ozajstné stretnutie tzv. circle-makers, circle-makers čiže hoaxers s tým, kto kruhy v poliach naozaj vyrába - išlo by o ich prvý a súčasne jediný aj posledný vzájomný kontakt ... (Potrasenie rúk?)

 

Vložené November 2011 --------------------------------------------------------------------

 

Slovo k circle-makers:

 

Vážení!

 

Veľmi vám ďakujeme za všetku vašu snahu, za úsilie, s ktorým ste sa chopili pokusov o vysvetlenie činnosti, ku ktorej sa celé roky nikto hlásiť nechcel, a rozhodli ste sa preto vziať toto ťažké bremeno na svoje plecia. V poslednej dobe sa ale začína zdať, že pravý a skutočný autor sa, zatiaľ síce spočiatku naozaj len veľmi nesmelo, ale predsa len, začína k svojmu dielu hlásiť v štýle:

 

"My predsa len tak trochu sem tam, aj keď väčšinou naozaj len úplne výnimočne, smieme niečo naznačovať ..."

Napríklad (možno) jeseň 2011 Pardubice, ale to sú zatiaľ úplne neoverené správy a nemusí sa nakoniec ani potvrdiť.

 

Preto, vážení circle-makers, vy naozaj už radšej nikdy na pole viac. Na poli s obilím by sa naozaj nikdy nemal vyskytovať nikto, kto tam nemá čo robiť. Patrí tam len poľnohospodárski pracovníci a ich pomocníci, prípadne poľnohospodárski vedecko - výskumní pracovníci. Napospol ľudia, ktorí na poli vykonávajú niečo užitočného. Predovšetkým tiež jedine a len rozumní ľudia. Pri všetkej úcte, to vy ste ale naozaj nikdy neboli, nie ste a nebudete. Nielenže naozaj nepatríte medzi ľudí, ktorí na poli vykonávajú niečo užitočného, vy ste totiž, ako sa hovorí, rozumu ani za mak nepobrali.

 

V niektorých veľmi zriedkavých prípadoch možno dokonca bola snaha niektorých z vás, financovaná zo zdrojov vojenských alebo tajných služieb, alebo oveľa skôr tieto služby samy pokusne vykonávali niečo podobné. Základnou úlohou akýchkoľvek tajných služieb vždy bolo, je a bude vytváranie dezinformácií, v rámci boja s akýmkoľvek vnútorným alebo vonkajším nepriateľom. Využívajú ich na zosmiešnenie alebo zvedenie stopy často len domnelého nepriateľa, veľmi často ale aj na odvedenie pozornosti od svojej vlastnej neschopnosti. Často ani vôbec nevedia, kto je práve v skutočnosti nepriateľom, proti ktorému tak usilovne bojujú. V takom prípade sa najčastejšie domnievajú, že bojujú proti cudzím tajným službám, ktorým sa ale zatiaľ darí svoju totožnosť pred nimi úspešne utajiť. Týka sa to aj tu popisovaného prípadu. Niekedy sa dokonca môže stať, že niektoré zložky tajných služieb jedného štátu, pracujúce v najprísnejšom utajeniu, dlhé roky bojujú proti iným zložkám tajných služieb toho istého štátu, pracujúcim v ešte prísnejším utajeniu. Nič sa ale nedeje, vrecko daňovníka je totiž bezodné. Pravdepodobne predovšetkým preto, že je neustále deravé. S veľkou pravdepodobnosťou ale popisovaná činnosť kedykoľvek v minulosti, dnes aj budúcnosť bola, je a bude úplne zbytočná.

 

Poznámka - oznámenie sa až doteraz týkalo samozrejme predovšetkým tých circle-makers, ktorí skutočne niekedy na pole vyrazili niečo vyrobiť. Takých ale v skutočnosti bolo len naozaj nepatrné percento, predovšetkým s kamerami a fotoreportérmi v chrbte (tj za peniaze, a predovšetkým pre vlastné zviditeľnenie). V naprostej väčšine prípadov v skutočnosti nikdy na poli neboli, len sa snaží svojími táraninami prihlásiť k činom niekoho úplne iného. Aj keď samozrejme tiež veľmi často len pre zisk a vlastné zviditeľnenie. Išlo tak v skutočnosti iba o takzvané seba-deklarujúce circle-makere. Je ich v skutočnosti oveľa viac, ako 99% všetkých, ktorí na svete kedy existovali. V naprostej väčšine prípadov sa len veľmi výnimočne vzdialili od svojho stola v krčme na viac ako niekoľko metrov, kde ich po skonzumovaní patričného množstva nápojov pôvodne všetko napadlo. Takáto činnosť nie je ani toľko zbytočná, ako hlúpa. Bolo by preto možné z technologického hľadiska circle-makere na celom svete rozdeliť na zbytočné a hlúpe. V niektorých prípadoch sa dokonca stali z hlúpych zbytoční (povýšili nám, chlapcovia), pretože boli už sami svojimi táraninami natoľko opojení, že dokonca vyrazili na pole aby tam nejaký obrazec vyrobili. Bola to ale činnosť úplne zbytočná, v ich prípade by totiž úplne stačilo, keby zotrvali na pozícii hlúpych.

 

Prevolanie alebo heslo "circle-makers celého sveta, spojte sa!" sa ale pravdepodobne nikdy vo väčšej miere nepresadí, a bude najlepšie konštatovať, že circle-makers kdekoľvek na svete vždy boli, sú a budú zbytoční a hlúpi. Pletú sa totiž do remesla niekomu, kto by ich pri akomkoľvek stretnutí na poli celkom bez zaváhania priamo na mieste okamžite a úplne nemilosrdne zabil.

 

Ešte než sa s nimi definitívne a naveky úplne rozlúčime, je možné ich odkázať na Oznámenie mimozemšťanom, ktoré má s príhovorom k Circle-Makers pomerne veľa spoločného.

 

Váš

 

The Lightning Discharge (Výboj Blesku)

 

Kedykoľvek na stretnutie s vami Vždy Pripravený, potriasť si s vami rukami, v ktorých on drží vždy také množstvo energie, ktoré by dokázalo premiestniť elektrickú lokomotívu na vzdialenosť od niekoľkých tisíc kilometrov do niekoľkých stoviek tisíc kilometrov.

 

Snáď ešte nakoniec, keď sa jedno heslo nepresadilo,

"Circle Makeri všetkých krajín, vylížte si prdel!"

 

Howgh.

 

Koniec vloženého textu November 2011 ---------------------------------------------------

 

Jeden veľmi zaujímavý efekt je možné pozorovať oveľa skôr, rad dní pred poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi, zatiaľ pozorované len na jačmeni, u ďalších obilnín sa pravdepodobne neprejavuje zďaleka tak výrazne. Rastliny so "sklopenými hlavami" (klasy alebo najvrchnejšími listami - vlajkový, praporcový list) boli zasiahnuté elektrinou z blesku, a ďalšími efektami ho sprevádzajúcími, a počas niekoľkých dní až týždňov poľahnú, ohnú steblá k zemi. Niekedy možno aj hodín, povedzme do druhého dňa, záleží predovšetkým na intenzite zásahu. Poľahnúť, ohnúť steblá k zemi, môžu aj rastliny v ich blízkosti, zasiahnuté menej, opäť ale pred tým najskôr "sklopia hlavu". Jačmeň na sprievodných fotografiách skutočne bol zasiahnutý elektrickým prúdom od bleska, skutočne po niekoľkých dňoch poľahol, a rozdielny vzhľad praporcových listov bol pozorovateľný už asi týždeň pred zaobstaraním tu zobrazených fotografií. Všetko fotografované, zaznamenané, zdokumentované, bude oveľa podrobnejšie vyobrazené na stránke chronológia. Niečo také zdravá rastlina jačmeňa v týchto štádiách vývoja (jarný jačmeň, obdobie od začiatku do konca mája, tesne pred vymetením aj po ňom), kedy je ešte zelená ako rastliny na fotografii, nikdy nevykoná, do vodorovnej polohy (kolmo k zvislému steblu) sa dostanú klasy nijako nezasaženého jačmeňa až tesne pred dozretím (štádium rasta tesne pred 69), kedy rastliny veľmi zjavne začínajú žltnúť alebo sú už úplne bezpečne žlté.

 

Popisovaný jav sa pravdepodobne u ďalších obilnín (pšenica, raž, triticale) vzhľadom na konštitúciu neprejavuje na klasu, alebo zďaleka toľko nie, ale na listoch by pozorovateľný byť mohol.

 

Poznámka: otáčanie klasov nadol k zemi Patrí k priebehu dozrievania pšenice, raže a jačmeňa prípadne podobných alebo odvodených obilnín úplne neoddeliteľne, jedná sa o jav na ktorom sa (pravdepodobne) spolupodieľa jednak nepretržité väčšie mechanické namáhanie stonky v blízkosti napojenia klasu, jednak prirodzené morfologické a ďalšie zmeny počas dozrievania. Dalo by sa veľmi jednoducho preveriť, no nebolo doteraz vykonané. Platí aj na jeseň 2011. Bude preverené. Úvaha vychádza zo skutočnosti, že napríklad stonka jačmeňa je natoľko málo pevná, že pri najmenšom zvýšenom mechanickom namáhaní stonky v blízkosti klasu alebo poškodeniu (ochabnutiu) celej rastliny sa klasy začnú znateľne natáčať smerom dole podstatne skôr, než by tomu bolo počas ich prirodzeného rastu a vývoja. Naopak pšenica sa vyznačuje stonkou tesne pod klasom natoľko silnou a pevnou, že by k otáčaniu klasu smerom dole počas dozrievania nemuselo nikdy dôjsť, keby tomu neuľahčovali prirodzené anatomické, fyziologické alebo morfologické zmeny. (photo)

 

31.7.2010: Ďalšie odhady - nie je vylúčené, že niektoré Crop Circles sú vytvorené opakovaným výbojom blesku do toho istého miesta - prvýkrát prebehne len niečo ako predexpozícia (opäť aká podobnosť s fotografiou, koľkýkrát už!), A podstatná časť poľa je len oslabená, ale nepoľahnuté steblá nie sú ohnutá k zemi, snáď len miestami. Až keď do miesta dopadne druhý výboj (podstatne citlivejšieho na mechanické podnety), kde sa ľahko vytvorí obrazec, napríklad kruh, a to takmer okamžite, počas zlomku sekundy. Myšlienka pochádza už z roku 2008, dátum znamená len čas jeho zápisu sem

 

V nasledujúcom texte (ale predovšetkým na ďalších podstránkach) budú alebo už sú niektoré tieto údaje značne spresnené, tu len stručne. Elektrostatické pole vytvorené tesne pred, počas a tesne po výboji blesku je obrovské (anglicky: huge). Elektromagnetické pole vytvorené v okamihu výboja blesku je obrovské (anglicky: huge). Mechanická sila vytvorená výbojom blesku je obrovská (anglicky: huge). Všetky tieto veličiny sú rádovo minimálne miliónkrát až miliardukrát väčšie, ale aj oveľa viac, než čokoľvek čo je človek schopný vytvoriť v laboratóriu aj v priemysle. Nič ani náznakom podobného nie je možné pripraviť ani v tých najohromnejších (anglicky: huge) elektrárňach sveta. Snáď len pre porovnanie: počas výboja (iba!) priemerného blesku (ktorý trvá 100-150 milióntin sekundy) sa nad zemou a v podzemí vyžiari energia, na ktorú by dlhý a naložený nákladný vlak (tisíce ton) ušiel niekoľko desiatok kilometrov, a full loaded truck (desiatky ton) stovky až tisíce kilometrov. V prípade poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi niekoľko desiatok až stoviek metrov štvorcových obilia sa jedná o premiestnenie rádovo stoviek kilogramov materiálu o vzdialenosť desiatok centimetrov, dokonca bez akéhokoľvek transportu z miesta na miesto ...

 

Podrobnejším rozborom krivky priebehu výboja blesku je možné zistiť, že najpodstatnejšia časť energie, ktorá je počas neho vyžiarená, je prenesená v priebehu časového úseka neprevyšujúceho 10 mikrosekúnd. Strmosť nábehu prúdovej krivky sa pohybuje medzi 30 tisíckami (prvý Return Stroke) až 200 tisíc (niektoré následné RS) ampéry za mikrosekúnd

(pic - norm), Krátky opis

 

Popisované údaje sa týkajú priemerných výbojov blesku (vrcholový prúd 10-30 tisíc ampér). Za predpokladu, že rovnako ako inde v elektrotechnickej praxi platí tá úmernosť, že prenesená energia je úmerná druhej mocnine prúdu (aj keď tu ide o extrémny prípad a môžu sa uplatňovať rôzne náhodné pravidlá), potom na energiu z takýchto bleskov (vo všetkých troch prípadoch sa jednalo o tzv pozitívne blesky, ktoré bývajú podstatne silnejšie a dopadajú často aj veľa km od búrkového mraku, často aj bez dažďa, ako "blesk z čistého neba", "the bolt from the blue"), aké boli 6.8.2010 namerané neďaleko obce Morkovice-Slížany (jeden 115 tisíc ampér, čas približne 10:39, neďaleko ďalší 133 tisíc ampér, čas približne 10:40), alebo necelý kilometer nad severným okrajom Slavkova u Brna, približne 10:40 SELČ, 219 tisíc ampér, by snáď aj ten vlak obišiel celú zemeguľu niekoľkokrát ...

 

Poznámka: miesto navštívené (Slavkov), zdokumentované. Určité zmeny na rastlinnom materiáli (kukurica) pozorovateľné sú, ale už len zanedbateľné, v porovnaní s tým čo sa nad poľom odohralo. K tomu, aby došlo k poľahnutiu, ohnutiu stebiel rastlín k zemi, musel by sa blesk trafiť takzvane "do zeleného", kedy dôjde k čiastočnému poškodeniu a narušeniu meristémových tkanív, ktoré sa časom prejavia práve poruchami vo vzrastu. V auguste sa už rastliny nachádzali pomerne dlhšiu dobu po dosiahnutí štádia zelenej zrelosti a plnej produkčnej výšky, rast ukončený, rastové meristémy sú už neaktívne a ich bunky sa nemnožia, prebieha už len zrenia. Jednalo sa pravdepodobne o niektorú vysokovzrastnú neskorú odrodu (konský zub?), Neprešetrené podrobnejšie. Znovu ale nutné zdôrazniť, aj keby popisovaná situácia nastala skôr a rastliny boli dajme tomu až v polovičnej výške, bezprostredne po odznení blesku by na nich nebolo pozorovateľné takmer nič, hoci nad poľom sa odohral pravý a nefalšovaný ohňostroj.

 

Je nutné si uvedomiť obrovskú zotrvačnosť rastlinných pochodov. Aj obilie, ktoré je veľmi rýchlo úplne usmrtené (elektrinú, chemikáliami), nie je v prvých dňoch takmer možné rozoznať od obilia živého, stojaceho v jeho tesnej blízkosti. To by určite bolo možné dokázať len tak, že už nevykazuje látkovú výmenu. Až po niekoľkých dňoch začne vädnúť, a až po niekoľkých týždňoch sa doslova rozpadne na prach. To ale nie je prípad Crop Circles, ktoré pracujú predovšetkým s obilím oslabeným. Ako príklad môže poslúžiť situácia buriny alebo akékoľvek nežiaducej rastliny aj niekoľko dní po aplikácii herbicídov - ako by sa zdanlivo nič nestalo, hoci rastliny sú objektívne už úplne bezpečne mŕtve a úplne bez stopy akejkoľvek látkovej výmeny. Taká skutočnosť by bola určite objektívne zistiteľná, ale kto sebou pri cestách do polí ťahá chemické laboratórium ...

 

Podobný prípad vyfotografovaný - jedná sa o výboj blesku do hydrantu a totálne uhynutie obilia iba v miestach presne nad kovovou rúrou uloženou v podzemiu. Ako dlho ešte bude odtrhnutá kvetina vo váze vyzerať ako živá? (Slamienky navždy). Miesto fotografované opakovane, rôzne dni, možno sledovať chronológiu vývoja poškodení a odumieraní rastlín.

 

Vložené október 2011:

ako príklad pomalého priebehu rastlinných pochodov môže poslúžiť zožltnutie trávy na pardubickom závodisku na jeseň 2011 - ako bolo konštatované, k aplikácii herbicídov by muselo dôjsť minimálne týždeň pred zožltnutím. Mimochodom, nie je vylúčené, že aj tam došlo k zásahu blesku do trávnika, nejaká malá jesenná búrka bola. Mohla byť aj viac ako mesiac pred zožltnutím trávy. Bolo by potrebné sa spýtať meteorológov. Či tam ale naozaj k nejakému výboji blesku došlo, pracovníci závodiska si jej určite všimli, aj keď nemuseli stáť hneď vedľa neho, našťastie pre nich. Mohla aj zanechať nejaké následky na niektorých tam stojacich stromoch (popadané konáre, zásah kmeňa). Herbicídy zistené neboli. Záležitosť je naozaj veľmi zaujímavá, bola pre ňu zriadená špeciálna stránka. Ak sa skutočne jednalo o zásah bleskom, tráva časom úplne odumrie, ale miesto bude môcť byť úplne bez problémov nanovo vysiate znova. Pozri menovaná stránka Pardubice.

 

Prečo si samotní prieskumníci javu Crop Circles úplne zjavne nechcú dať tieto skutočnosti do súvislosti, keď sa na mieste veľmi často vyskytuje celá rada veľmi zaujímavých úkazov, ktoré možno úplne všetky bez výnimky zaradiť medzi sprievodné javy vznikajúce počas a po výboji blesku ?

 

Malfunctions - nefunkčnosť elektronických prístrojov - zvyšky statickej elektriny.

 

Kompas - napríklad LI (R) M Lightning induced (Remanent) Magnetism ( Google ). Ďalej napríklad v Uman : The lightning discharge, str 7 (The Modern Era)

... "Prvé meranie prúdov výboja blesku vykonal Pockels (1897, 1898, 1900) v Nemecku. Skúmal zvyškový magnetizmus indukovaný v čadiču zásluhou neďalekého výboja blesku a z neho potom odvodzoval predpokladanú intenzitu takých prúdov" ...

(Pozn aut. - Ako vidno, už pred rokom 1900 behali výskumníci po poliach a v ich okolí nad čadičovými podložím s kompasmi a magnetometrami, a vôbec sa nečudovali, že na miestach, kde nedávno udrel blesk, dochádza k odchýlkam magnetického poľa proti normálu. Stačilo sa len opýtať ...)

 

Mŕtve živočíchy, hmyz - zabití elektrickým prúdom, v prípade hmyzu by sa mohlo jednať niekedy aj len o prúd indukovaný. Ako to, že sa mŕtvy hmyz ale nenachádza na rastlinách všade, kde boli nájdené kruhy v obilí a vôbec poľahnuté, na zemi ležiace obilie? Objektívne vzaté, počas jari a leta sa hmyz vyskytuje úplne všade. Je tomu tak preto, že takmer vo všetkých prípadoch už dávno stačilo niečo z miesta, kde dopadol blesk, niečo všetok hmyz buď zahnať do úkrytu (blížiaca sa búrka, vietor, dážď), alebo jednoducho odfúknuť (prudký vietor), alebo spláchnuť. Mŕtvy hmyz je tak nájdený iba v tých veľmi ojedinelých prípadoch, na ktorých došlo k tak veľmi ojedinelému úkazu, akým blesk z jasného neba je. Počas návštev niekoľkých stoviek miest, na ktorých udrel blesk do poľa v rokoch 2008 - 2010, bolo miesto, na ktorom sa nachádzal aj mŕtvy hmyz, objavené iba raz. Zato ale sa jednalo o prípad, kde nie je potrebné vôbec pochybovať o možnej príčine ich stavu. Každý odfotografovaný exemplár hmyzu dostal dávku energie minimálne niekoľko Joulov, možno aj oveľa viac. Napriek tomu rastliny, na ktorých sa nachádzali, pravdepodobne neboli úplne usmrtené.

 

Čiastočky železa a oxidu železitého v pôde, možno aj na steblách, klasoch a zrnách: katodická a pyrolytická redukcia, čiastočky mohli byť aj čiastočne pretavené. Údajne vykazujúce magnetizmus, čo naozaj nie je vylúčené, vzhľadom k tomu čo sa tam odohrávalo. Prieskumníci ale nikdy vierohodne neobjasnili, ako ich údajný magnetizmus zistili alebo ho merali. Mimochodom, naozaj nie je potrebné pátrať po meteorickom pôvodu železa, v samotnej poľnohospodárskej pôde je ho len vďaka prirodzenému obsahu v jedinom hektári a len do hĺbky 10 cm obsiahnuté 7500 - 10000 ton. Ak bude poľnohospodárska pôda na niektorom mieste vystavená hoci len na okamih teplote okolo 30 tisíc stupňov Celsius a elektrickému prúdu niekedy presahujúcemu pol milióna ampér, nejaké čiastočky pretaveného železe sa v nej určite nájdu. Nič a nikomu nebráni, aby sa pokúsil vykonať niečo podobné v laboratóriu, nejaké výsledky dosiahne iste aj s ďaleko nižšími teplotami a prúdmi. Nasledujúci pokus síce nebol vykonaný s poľnohospodárskou pôdou, môže ale poslúžiť ako názorná demonštrácia. Na fotografii je čistý oxid železitý, vyzrážaný z roztoku chloridu železitého amoniakom, premytý a vysušený. Vľavo v pôvodnom stave a vpravo (jedná sa o jeden a tú istú vzorku, pred experimentom a po ňom) po vystavení opakovanému preskoku iskry o intenzite 0,03 J, 2500 V v jeho bezprostrednej blízkosti (menej ako milimeter). Farebná zmena môže byť spôsobená čiastočnou redukciou, rozkladom alebo zmenou modifikácie, zatiaľ bližšie neprešetrené. Množstvo použitého Fe2O3 bolo približne 0,3 g a preskokov iskry bolo niekoľko desiatok. Pokus je veľmi jednoducho demonstrovatelný a kedykoľvek opakovateľný. Sila výboje použitého v experimente je približne 1012 krát nižšia, než energia priemerného blesku (tisíc miliárd alebo milión miliónov krát nižšia). Možno si predstaviť, že aj len "o niečo" silnejšie výboje ako v popísanom pokuse (1000x, 10000x) by so zvoleným médiom vykonali podstatne rozsiahlejšie kvalitatívne i kvantitatívne zmeny. Fe je v poľnohospodárskej pôde obsiahnuté v ekvivalente niečo cez 3%, prevažne ako hydratované oxidy.

 

Výskyt jedov a najrôznejších zdraviu škodlivých chemikálií (to si síce návštevníci Crop Circles doteraz nikdy neuvedomili, ale ich svedectvá a zážitky nemôžu žiadneho toxikológa nechať ani v najmenšom na pochybách, a malo by sa im to preto čo najšetrnejšie oznámiť) - mnoho návštevníkov popisuje klasické príznaky otravy chemikáliami alebo pôsobenie halucinogénnych látok - dôsledok priechodu a aktivity obrovského množstva elektrickej energie v podzemí, ktorá je schopná premeniť stovky kilogramov tam prítomných pôvodne úplne neškodných prírodných látok na veľmi nebezpečné chemikálie. Elektrolýza, teplota, tlak, pyrolýza, vysokotlaková vysokoteplotná disociácia, termické procesy, ich kombinácie a mnoho ďalších následných procesov. Na mieste sa môžu vo veľmi znateľne zvýšenom množstve vyskytovať predovšetkým tieto chemikálie:

Oxid uhličitý CO2 (smrteľná koncentrácia okolo 20% vo vzduchu), Oxid uhoľnatý CO (smrteľná koncentrácia vo vzduchu niečo viac ako 0,2%), kyanovodík alebo kyanidy (LD približne 300mg). Bude upresnené. Okrem vymenovaných troch príkladov sa tam ale môžu vyskytovať tisíce ďalších veľmi nebezpečných chemikálií. Môžu vzniknúť prostredníctvom vymenovaných procesov len z toho, čo sa inak celkom prirodzene nachádza v pôde v úplne neškodné podobe. Námatkovo možno menovať napríklad organofosfáty.

 

Tvrdenie nie je zatiaľ nijako experimentálne overené, jedná sa výhradne a iba o kvalifikovaný odhad. Ktokoľvek by chcel tvrdiť že sa tam nič podobné nevyskytovalo a nevyskytuje, môže sa pokúsiť to dokázať u ktoréhokoľvek obrazce v budúcnosti. Pretože sa jedná o veľmi vážne tvrdenie, budú tu časom podrobne doplnené príznaky otravy predovšetkým vymenovanými tromi chemikáliami (na niektorých ďalších stránkach už vymenované sú). Prevažná väčšina z nich bola ako najrôznejšie popisované dojmy, pocity, predstavy a vnemy alebo dokonca halucinácie návštevníkov Crop Circles v priebehu rokov na miestach výskytu obrazcov svedecky doložená. Príklad - kovová chuť v ústach - typická napríklad pre otravu kyanidom, ale aj celý rad ďalších veľmi nebezpečných jedov. Kyanidy (v prípade kyanovodíka HCN) boli vybrané ako najtypickejší prípad predovšetkým preto, že všetky tri jeho zložky - H, C, aj N, na mieste úplne nepopierateľne bez akýchkoľvek pochybností prítomné sú, a pre výboj blesku a jeho energiu nebude pravdepodobne žiadny zvlášť veľký problém ich pospolu pospájať ("upiecť v prírodnom podzemnom autokláve"). Návštevníci Crop Circles sa preto možno radí medzi veľmi vzácnu skupinu ľudí, akési biele vrany, ktorí sa dokázali s niekým podeliť o svoje pocity po otrave kyanidami. Prevažná väčšina ľudí, ktorí kedy boli intoxikované kyanidovými ióny, nemala totiž na to, aby sa s niekým podelila o svoje pocity, takmer nikdy o mnoho viac času ako niekoľko sekúnd, najviac dve minúty.

 

Pravdepodobne najväčším zberateľom pocitov ľudí z kruhov v obilí je Lucy Pringle, ťahá tam objekty pozorovania ako pokusné králiky po tisícoch, vrátane maloletých, a nechá ich o tom vyplňovať dotazníky. Skôr alebo neskôr za to na ňu pravdepodobne niekto podá trestné oznámenie, pretože neinformovaných a nič netušiacich osôb bez akýchkoľvek ochranných pomôcok úplne preukázateľne vystavuje účinku toxických látok, smrtelne jedovatých chemikálií. Ich netrénované, celkom nepripravené a nič netušiace  organizmy sa nachádzajú v pocitoch aj stave blízkeho smrti a u niektorých jedincov môže dôjsť k iniciácii drogovej závislosti. Neznalosť zákona neospravedlňuje, Lucinka. Získanými informáciami plní stránky lacného braku a vydáva ich za mysteriózne a nadprirodzené javy. Ktokoľvek prehltne jedovatých látok (plyny) v množstve desiatok percent smrteľnej dávky (popisované pocity pokusných osôb tomu spoľahlivo zodpovedajú), môže si dlhší čas myslieť, že je na cudzej planéte, vidí UFO alebo sa stretol s mimozemšťanmi. Do úvahy prichádzajú akékoľvek zmyslové halucinácie. Preto je na všetky svedectvá, ktoré prichádzajú z kruhov v obilí, treba pozerať ako na činnosť s veľmi nízkou objektivitou. Ich vypovedacia hodnota je asi na takej úrovní, ako svedectvo opilca, alebo dokonca ešte oveľa nižšia. Akonáhle niekto spustí - zažívali sme tam niečo veľmi zvláštneho (nádherného, hrozivého, neobvyklého), je možné mu odpovedať: vieme prečo. Boli ste tak blízko smrti, že si to ani nedokážete predstaviť.

 

vložené november 2011

Podľa niektorých svedectiev sa na miestach výskytu Crop Circles občas vyskytujú jedinci, ktorí "čichajú k zemi" (napr. popísané na "Bára Klára sdílí" alebo tak nejako). Jedná sa pravdepodobne o indivíduá, ktorá sa pokúšajú zafungovať ako kanárik spustený v klietke na dno bane. (Červený Trpaslík, rada 8 ep. 4 - Kassandra)

 

Oxid uhoľnatý a oxid uhličitý (nielen) tvoria osobitnú podskupinu jedovatých chemikálií, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch vytvárať dokonca ešte v priebehu návštevy prieskumníkov Crop Circles na mieste, mnoho dní po výboji blesku. V podzemí pod hlbokou orbou sa môžu nachádzať najrôznejšie drevené predmety - časti pôvodných stavieb, koreňové systémy porazených stromov, ložiská humusu alebo rašeliny. Ktorýkoľvek z týchto predmetov môže byť priechodom blesku zapálený, dokonca aj v stave veľmi vysokej vlhkosti, a horieť (tlieť, kadiť sa) niekoľko dní, podobne ako miliere počas výroby dreveného uhlia, bez toho, aby sa tento stav nad zemou akokoľvek výraznejšie prejavoval a bol pozorovaný. Niečo by pravdepodobne bolo možné zistiť pomocou termokamery, ktorá by tiež určite veľa prezradila o teple, rozptýlenom v podzemí len ako energia prechádzajúceho elektrického prúdu. Termokamery (termovízia) na miestach výskytu Crop Circles doteraz nikdy využívané neboli, takže, milí výskumníci, v budúcich rokoch s chuťou do toho! Jedná sa o veľmi vhodnú metódu pozorovania, takzvanú dištantnú, takže pozorovateľ sa nevystavuje všetkým možným nebezpečenstvom, ktoré sa môžu vyskytovať na mieste. Pre chudobnejších prieskumníkov bude niekde na stránkach k nájdeniu pomerne podrobný popis, ako využiť aj veľmi jednoduchý a lacný fotoaparát (<2000 Sk) ako termokameru (>> 100 000 Sk), s ktorým je možné aspoň identifikovať už aj len nadbytok tepla uloženého v podzemí v dôsledku prechodu elektrického prúdu.

 

Vložené jeseň 2011: Ako anomálie z miest výskytu Crop Circles bývajú popisované poruchy motorov automobilov v ich blízkosti, snáď aj lietadiel pohybujúcich sa nad nimi. Motory jednak k svojej činnosti využívajú rad elektronických prístrojov, ktoré môžu byť ovplyvňované zostatkovou statickou elektrinou a indukciou, ako je popísané inde. Statická elektrina môže negatívne ovplyvňovať priamo i chod ich zapaľovacieho systému. Statická elektrina, ktorá môže byť po takom výboji blesku nejakú dobu uložená v podzemí, to nie je len niekoľko ebonitových tyčí, ktoré niekto trela líščím chvostom, Nick Carter, môže sa tam reálne v podobe uloženého elektrostatického náboja na náhodných prírodných kondenzátoroch izolovaných vysoko účinným dielektrikami (niektoré kamene) vyskytovať mnoho kilowatthodín (megajoulov). V bežných kondenzátoroch v prístrojoch býva uložené najvyššie niekoľko milijoulov, výnimočne o niečo viac. Ďalšou možnou príčinou porúch spaľovacích motorov na popisovaných miestach by mohla byť skutočnosť, že sa tam vôbec nemusí vyskytovať množstvo kyslíka zastúpeného vo vzduchu, aké podobné prístroje vyžadujú k bezporuchovej činnosti. Znížené percentuálneho zastúpeniea kyslíka môže byť aj príčinou porúch chodu ďalších prístrojov, na mieste prítomných, ktorými sú ľudské a zvieracie organizmy. Takéto poruchy bývajú tiež veľmi často opisované. Ako v mnohých podobných prípadoch na týchto stránkach, jedná sa (iba) predovšetkým o (nie príliš) kvalifikovaný odhad.

 

Takmer každá skupina (Se tu plúžíš ako nejaká lemra človeče, ty skupino!) Alebo ľudia, ktorí sa na internete alebo v knihách snažia i len trochu venovať javu Crop Circles, venujú minimálne jednu web stránku alebo kapitolu knihy "nevysvetliteľným" úkazom v mieste nálezu, pričom absolútne bez výnimky úplne všetky tieto zdanlivo nevysvetliteľné javy možno vysvetliť prostredníctvom pôsobenia nesmierne intenzívneho elektrického výboja neďaleko od miesta ich objavenia nedlho predtým, a pôsobenie nesmierne silného elektrostatického a elektromagnetického impulzu, akým výboj blesku je.

Pozri anomálie.

 

Ďalšou kapitolou "nevysvetliteľných javov" sú z hľadiska prieskumníkov Crop Circles "abnormality obilia", ktoré ale zatiaľ budú ponechané stranou. Jedná sa napríklad v prípade ohnutých a predĺžených kolienok o úplne normálnu reakciu oslabených a časom poľahnutých, na zemi ležiacích rastlín, takže vlastne ani žiadnymi abnormalitami niesu, pozri nodes.

 

Dokonca aj tie svetielka by malo byť pravdepodobne možné vysvetliť vďaka pôsobeniu zvyškové statickej elektriny a ďalšej energie v podzemí - výboje, Eliášov oheň, iskrenie. V podzemí v prítomných organických látkach môže vzniknúť aj určitá obdoba bahenných plynov, CO, H2, O3, k tomu ešte nejaké tie silne ionizované atómy a molekuly. Záhadné svetielka ale aj tak bude najlepšie ponechať príliš bujnej fantázii pozorovateľov, alebo pomerne veľmi jednoducho dokázateľné skutočnosti, že nemalé percento z nich mohlo byť naozaj "pod vplyvom" (z toho len čiastočne vlastným zavinením). Na mieste sa totiž môžu okrem iného vyskytovať také chemické zlúčeniny (pozri), že ich mozgy môžu pracovať na úplne iný "prevodový stupeň", ako je obvyklé, takže vôbec nie je nutné sa čudovať, že v niektorých prípadoch mohli vidieť veci, ktoré sa vôbec neudialy.

 

Často sa vyskytujú úvahy o možnosti pôsobenia guľového blesku, analógia kruh - guľa sa naozaj priamo ponúka. Skutočnosť je ale veľmi pravdepodobne oveľa jednoduchšia, prítomnosť guľového blesku na mieste totiž zrejme nie je vôbec potrebná. Išlo totiž veľmi pravdepodobne len o jednu z tradičných, veľmi často používaných slepých uličiek ľudstva pri pokuse o "vysvetlenie nevysvetliteľného nevysvetliteľným". Mimozemšťania by pravdepodobne mohli veľa rozprávať.

 

Za určitých, aj keď len veľmi vzácnych podmienok, popisovaných na desiatkach stránok a stovkách miest tohto webu, môže pravdepodobne Crop Circles vytvoriť blesk akýkoľvek. Všetky sily sa od bodového aj čiarového kolmo dopadajúceho zdroja šíria v kruhových vlnách po ploche na ktorú dopadly. Takouto plochou je najčastejšie fázové rozhranie. Povrch obilného poľa vo výške, kam dosahujú steblá obilia, je možné považovať za veľmi presnú aproximáciu fázového rozhrania. Môžu po ňom behať vlny rovnako ako po vode. (Youtube - wind waves). Rovnako ako po dopade akéhokoľvek telesa do vody sa vytvoria kruhové vlny, a niekoľko telies vytvorí interferencie kruhových vĺn, dopad niekoľkých ramien toho istého výboja blesku v neveľkej vzdialenosti od seba, v zhodnom čase alebo s odstupom desiatok až stoviek milisekúnd, vytvorí na povrche obilia interferencie kruhových vĺn, do ktorých sa môžu triafať, a tým ich fixovať ďalšie následné výboje, ktoré medzi sebou tiež môžu tvoriť rezonancie a interferencie. Elektrina nasledujúcho výboja je vedená predovšetkým po štruktúrach dočasne nakloneného obilia, ktoré majú aj niekoľko tisíckrát nižší odpor ako obilie stojace kolmo, pretože je medzi nimi vytvorené oveľa viac kontaktných bodov a sú oveľa silnejšie pritlačené k sebe. Utvárajú dočasnú štruktúru napodobňujúcu napríklad kruhy na vode, takže rastliny, ktoré sa v nich nachádzajú, sú zasiahnuté ďaleko vyšším množstvom energie dopadajúceho následného výboja. Okamžite po odznení mechanických impulzov sa ale kompletne navrátia do pôvodnej polohy, vďaka vlastnej pružnosti. "Obraz", ktorý sa tak v nich vytvoril vďaka tomu, že sú oveľa viac poškodené, ako rastliny v ich bezprostrednej blízkosti, je úplne neviditeľný, latentný. Ich poškodenie v priebehu času narastá, vďaka rastovým pochodom, ktoré sa v nich odohrávajú, a steblá nepretržite slabnú tak dlho, až nakoniec poľahnú, ohnú steblá k zemi. Tým ešte len dôjde k vlastnému zviditeľneniu pravidelného, ale aj akéhokoľvek nepravidelného obrazca. Problematika je alebo bude oveľa podrobnejšie rozpracovaná na ďalších stránkach webu, napríklad Chronológia a podstránky.

 

Vložené jeseň 2011:

Vďaka špecifickým vlastnostiam jačmeňa môže niekedy dôjsť k zviditeľneniu obrazca ešte pred poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi, čo je prípad obrazce z ..., (foto) V ktorom steblá nie sú vôbec poľahnuté, neležia na zemi, stále stojí takmer kolmo hore. Obrazec je zviditeľnený hlavne vďaka nakloneniu klasov a vlajkových listuov do úplne odlišnej polohy proti okolitým rastlinám. Jedná sa vlastne o určitú obdobu alebo formu ochabnutiua. Aj poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi je vlastne tiež len určitá forma ochabnutia, k zemi sa pokladajú zásadne len poškodené a tak oslabené (povädnuté) rastliny. Podobne sa môže správať aj len samotný praporcový (vlajkový) list (foto), Možno aj u ďalších obilnín. Opísané správanie klasu je ale naozaj špecialitou iba jačmeňa. Oveľa viac podrobností bude opäť na stránke Chronológia a ďalších. Nie je to jediný prípad Crop Circles, kedy sa jačmeň zachoval podobne, je to ale skôr výnimka, v celej dlhej histórii Crop Circles za posledných približne 30 rokov sa odohralo len niekoľko podobných. Jačmeň sa ale rovnakým spôsobom dokáže zachovať pravdepodobne veľmi často, predovšetkým v období máj - jún. Možno ale hlavne v období tesne pred a po vymeteniu - jarný jačmeň približne v polovici mája. Nič nebráni, aby v tomto smere bol urobený nejaký štatisticky významný počet ďalších pozorovaní, ktoré ale vôbec nen nutné vykonávať len na pravidelných obrazcoch. Je tiež jednoducho možné, že sú obrazce v jačmeni väčšinou objavované príliš neskoro, až po poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi, ale bolo by ich v skutočnosti možné objaviť o niečo skôr. Je tiež možné, že v prevažnej väčšine prípadov je obdobie "vychýlenie iba klasu" v skutočnosti tak krátke, že ich ani nie je možné zaregistrovať. Výrazne dlhšiu dobu môže trvať len v ojedinelých prípadoch, a za prispenia niektorého ďalšieho efektu, napríklad Povrchové Napätie Vody, ktorý pomôže udržať stojace stonky dlhšiu dobu.

 

Je pravdepodobne viac než na 99% isté, že steblá v spomínanom neskôr poľahnutom obrazcu, ako v akomkoľvek inom prípade, fotografie z neskoršej doby sa ale na žiadnych stránkach prieskumníkov Crop Circles nikdy neobjavili. Prečo aj, keď oni už majú "urobené". Ešte ani po viac ako 30 rokoch výskumu im nedošlo, že sledujú dej, ktorý začal často už niekoľko mesiacov pred tým, ako oni prišli fotografovať, a pokračuje ešte niekoľko mesiacov potom, až do žatvy aj po nej, a stále je čo fotografovať, stále je čo objavovať, k pozorovateľným zmenám dochádza takmer každý deň. Aj jedna fotografia za týždeň by stačila. Možno sa ale ozve nejaký návštevník "z ľudu", ktorý niektorý obrazec navštívil a fotografoval neskôr.

 

Vírový prstenec veľmi často vzniká po konvenčnej explózii (foto) Tesne nad zemou alebo vo vzduchu, po nukleárnej úplne vždy, a často sa môže pravdepodobne na niekoľko sekúnd vytvoriť aj po výboji blesku, vzhľadom k tomu čo sa tam odohráva po mechanickej stránke. Bezprostredne po výboji sa nad miestom dopadu môže pohybovať vírový prstenec o priemere niekoľko metrov až desiatok metrov, ktorý obsahuje veľké množstvo elektrického náboja, a v určitých chvíľach sa môže "odtlačiť" do štruktúry (obilia) pod ním. Prstencov sa môže pohybovať aj niekoľko v tesnej blízkosti, ich náboje sa môžu sčítať a odčítať. Podľa tvaru niektorých obrazcov by sa u niektorých z nich mohlo ísť o pomerne zložitú sústavu vírových prstencov, pohybujúcich sa nad krajinou rôznymi smermi, ktorých niektoré časti sa zobrazia v určitých chvíľach v štruktúre obilia. Môžu byť naklonené pod najrôznejšími uhlami.

 

Po interakcii vírových prstencov sa môžu odohrávať veľmi zaujímavé, aj veľmi súmerné procesy (foto-video)

 

Jedná sa zatiaľ len o veľmi teoretickú úvahu. Takže na niektorých ďalších stránkach toho určite bude plno. Vírový prstenec býva pozorovaný veľmi často bezprostredne po niektorých explóziách. (foto) Na mieste kde dopadne výboj blesku, dôjde k procesom veľmi podobným explózii. Naozaj len veľmi málo pozorovateľov z takého miesta odíde po svojich. Nejaké ďalšie podrobnosti budú tu.

 

Pôvodne napísané ako jeden text, pretože sa ale začal trochu rozrastať, rozhodnuté o rozdelení na viac exemplárov. Tu malá nápoveda pre tých, ktorí sa nemôžu dočkať, a chceli by rozbehnúť vlastné pátranie, ako to vlastne všetko bolo:

 

Bolo kalné februárové ráno, deň ako každý iný, a absolútne nič nenasvedčovalo tomu, že sa práve možno začína chystať položenie základu riešeni jednej z najväčších záhad ľudstva 20. storočia, ktorá sa nám úplne nevyriešená preliala do storočia dvadsiateho prvého ... Programy boli naprogramované, dokumenty boli zdokumentované, nahrávači boli nahraný, záznamy boli zaznamenané, filmy boli sfilmované a fotografie boli vyfotografované. Programy boli dokončené, materiály do premietacích prístrojov založené, prenosové cesty aktivované, prijímacie zariadenia nachystané, vysielacie elektrónky nažhavené. Bolo 12. februára 2008 ... Pokračovanie nabudúce ...

 

koniec časti 1

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

          Časť 1         Časť 2        Časť 3        Časť 4        Časť 5

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z