Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Predpoved.
lightning
Kruhy v obilí-predpoveď
Predpovedať, kde a kedy sa Kruhy v obilí objavia je takmer nemožné. Kde sa neobjavia určiť možné je.
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Vedec miluje pravdu už len pre samotnú lásku k nej, či už môže ležať kdekoľvek. Luther Burbank
Predpovedanie je veľmi ťažké, najmä ak sa má týkať budúcnosti.  N. Bohr
Veda nikdy nevyrieši jediný problém, bez toho aby pritom okamžite nevytvorila desať ďalších.         G. B. Shaw

Kruhy v obilí, Agrosymboly možnosti predpovedania

PagPh
Na tejto stránke budú popísané niektoré možnosti predpovedania v budúcnosti (ne-) vzniku (ne-) pravidelných obrazcov. Budú tu vyslovené predovšetkým Predikcie sprievodných javov, ktoré by malo byť kedykoľvek v budúcnosti možné v súvislosti s objavovaním obrazcov v obilí potvrdiť alebo vyvrátiť.

 

Na tejto stránke sa nebudú nachádzať predpovede, kedy a kde sa aké kruhy objavia

Budú sa tu ale nachádzať predpovede vyplývajúce z rôznych vykonaných pozorovaní, takzvané Predikcie, neoceniteľný pomocníci vedy a výskumu (i základného). Niektoré ich formy je tiež možné nazvať prognózy, ale predikcie plne postačujú. Čo to je?

 

Zjednodušene povedané, predikcie je určitá forma predpovede, ktorá vychádza z nejakej formy objektívneho pozorovania, vďaka ktorej bolo možné dospieť k určitému záveru. Nejedná sa preto o žiadne bludy alebo výmysly, vyslovované najrôznejšími záhadologickými "kapacitami", ktoré majú takmer bez výnimky jedno spoločné: nie je možné ich vôbec žiadnym spôsobom ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Základný princíp akéhokoľvek vedeckého výskumu - princíp overiteľnosti, verifikovatelnosti a falzifikovatelnosti. Napríklad jedna z najobľúbenejších záhadologických teórií - Crop Circles vyrábajú mimozemšťania: Tú nie je možné potvrdiť alebo verifikovať - mimozemšťanov nikdy nikto nevidel. Rovnako tak nie je možné ju ani vyvrátiť čiže falzifikovat - na mimozemšťanov alias emzákov je totiž možné zviesť akýkoľvek nevysvetliteľný jav. (Hľa, pán Rimmer?)

 

Všetky také aj akékoľvek iné podobné teórie si preto záhadologové celého sveta môžu všetci spoločne strčiť do svojich záhadologických riťí.

 

Tu vyslovované predikcie sa budú všetky bez výnimky zakladať na overiteľných logických predpokladoch, a vôbec sa nebudú brániť tomu, aby boli kedykoľvek v budúcnosti akokoľvek potvrdené, alebo naopak vyvrátené.

 

Predikcie je možné kontrolovať aj spätne, tj použiť ich aplikácie aj na prípady, ktoré už nastali v minulosti, a skontrolovať či by boli týmito prípady potvrdené alebo vyvrátené.

 

Predikcia číslo 1

Genuine Crop Circles sa nikdy neobjaví na mieste, kde tomu nepredchádzala búrka, presnejšie povedané, kde sa výboj blesku nestrafil do poľa presne v mieste, kde sa neskôr objavili kruhy alebo akékoľvek iné pravidelné obrazce.

 

Konštatovanie, že sú genuine Crop Circles vytvárané výbojom blesku, je predikcia neoddeliteľne predchádzajúceho sprievodného javu. Každý, kto bude chcieť takéto tvrdenie vyvrátiť, má možnosť. Musel by sa síce naozaj veľmi snažiť, ale tá možnosť tu je. Každopádne sa jedná o úplne objektívny jav, ktorý je možné úplne bezo zvyšku potvrdiť alebo aj vyvrátiť, a existujú úplne objektívne technické prostriedky, ktoré to umožňujú.

 

Iné, dodatočné alebo vyplývajúce formulácie: Genuine Crop Circles budú objavené jedine tam, kde presne v tom bode bolo pole zasiahnuté výbojom blesku. Nikdy nebudú objavené pred prvou jarnou búrkou, alebo niekde kde búrka vôbec nebola, presnejšie tam, kde do poľa nedopadol výboj blesku. Niečo ako Crop Circle by sa mohlo objaviť v ozimných porastoch aj po búrke zimnej.

 

Predikcia číslo 2

Steblá na mieste výskytu genuine Crop Circle nikdy nepoľahnú (neohnú steblá k zemi) v dôsledku toho, že by na ne po nejakú presne vymedzenú dobu presne v určitom okamihu pôsobila nejaká lokálne koncentrovaná mechanická alebo akákoľvek iná sila. Obrazec už v nich bol vytvorený dávno predtým, a poliehajú len tam, kde bol vytvorený poškodením a následným oslabením stebiel. Poľahnú (ich steblá sa ohnú k zemi) jedine v dôsledku toho, že budú oslabené. Presnejšie povedané, budú natoľko oslabená, že môžu poľahnúť v dôsledku oveľa slabších síl, ktorým zdravé neoslabené steblá sú schopné bez najmenších problémov odolať. Zdravé, nepoškodené a neoslabené steblá sú aj viac než 100 x silnejší a odolnejší, schopná odolávať 100x väčším silám.

 

Steblá v mieste výskytu obrazcov budú natoľko oslabená, že nemusia uniesť ani vlastnú váhu. Väčšinou na nich ale môžu pôsobiť sily podstatne väčšie (spojená hmotnosť zväzku mnohých stebiel, Domino Efekt, hmotnosť stebiel zvýšená viac ako na dvojnásobok pôsobením vlhkosti z rosy alebo dažďa, dočasné pôsobenie prúdenia vzduchu.

 

Oslabenie stebiel v obrazcoch bude možné overiť mechanickými skúškami, a ide o oslabenie stebiel aké sa vyskytuje (bude vyskytovať) u akéhokoľvek poľahnutého obilia na svete, aj celkom nepravidelne. Je totiž poľahnuté z úplne rovnakého dôvodu, oslabenia priechodom elektriny dodanej na miesto výbojom blesku, v niektorých prípadoch i len indukciou.

 

Predikcia číslo 3

V prípade, že budú objavené dostatočne skoro po výboji blesku, ktorý ich vytvoril, bude právdepodobne niekedy možné na každom mieste výskytu Crop Circles termokamerou zistiť a tak overiť prítomnosť reziduálnej energie, dodanej prostredníctvom elektrického výboja, uloženej v podzemí ako dočasne akumulované teplo. V pokročilejšom štádiu výskumu bude možno pomocou termokamery možné identifikovať tesne po búrke poľa, ktorá bola bleskom zasiahnutá, a existuje tak zvýšená pravdepodobnosť, že na nich obilie poľahne, ohne steblá k povrchu zeme. Okrem toho existujú aj ďalšie možnosti, ako zistiť miesta, kde udrel blesk, s presnosťou na desiatky metrov, a fotogrametria umožní niečo podobné s presnosťou na centimetre.

 

Predikcia číslo 4

Skôr alebo neskôr bude fotograficky zachytený blesk, ktorý dopadol presne na miesto, kde neskôr vznikne pravidelný obrazec v obilí. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stane v starom dobrom Anglicku. Pre povzbudenie úsilia stormchaserů je tu na tomto mieste vyhlásené, že:

Prvý fotograf bleskov, ktorému sa úspešne podarí zaznamenať výboj blesku, ktorý sa trafil do poľa s obiliím presne do miesta, kde v dôsledku toho neskôr vznikol pravidelný obrazec, kruh v obilí, bude veľmi bohato odmenený.

Okrem nehynúcej slávy z toho, že bol prvý na svete komu sa niečo podobné podarilo, dostane z rúk autora tohto textu vrecúško dážďoviek (cukríky), a pravý vlastnoručne vyrobený falošný podpis autora tohto pojednania, zlepený z vystrihnuých písmen Rudého Práva. Stormchaseri, fotografovia búrok celého sveta, spojte sa!

 

Fotografovaním výbojov blesku sa zaoberá rad špecialistov na celom svete. Pozri napríklad Google (stormtrackers, stormchasers). Je to určité pododvetvie ich záujmu, sledovanie extrémnych prejavov počasia. Niektorí z nich dokonca prevádzkujú fotografovanie a sledovanie bleskov ako úplne uprednostňovaný, hlavný záujem. Okrem nich sa ale pozorovaním, meraním, dokumentáciou, sledovaním a záznamy extrémnych prejavov počasia zaoberá aj jeden úplne oficiálny vedecký odbor, nazývaný hydrometeorológia.

 

Predikcia číslo 5

V prípade, že budú objavené dostatočne skoro po výboji blesku, ktorý ich vytvoril, bude na mieste výskytu niektorých kruhov v obilí alebo iných pravidelných obrazcov úplne preukázateľne kvalitatívne i kvantitatívne zistená a overená zvýšená koncentrácia veľmi nebezpečných, aj smrteľne jedovatých chemikálií. Predovšetkým CO2, CO, ale pravdepodobne aj rad iných, oveľa horších (HCN), aj niektoré organické vysoko nebezpečné chemikálie. Možno aj zlúčeniny kremíka, alebo organofosfáty (no nepochádzajúce z ošetrovania rastlín ako herbicídy a pesticídy)

 

 

6. Na miestach s bežne poľahnutým obilím budú nájdené rastliny s úplne nerozoznatelnými znakmi od tých, aké sa nacádzajú v obrazcoch. Či už v blízkosti pravidelných obrazcov, alebo vo veľkej vzdialenosti od nich, alebo na miestach, kde po akýchkoľvek pravidelných obrazcoch, Crop Circles, nie je ani pamiatky.

 

 

7. Predikcia: Ak bezpodmienečne a okamžite nezanechajú circle-makers svojj choromyseľnej činnosti, bude skôr alebo neskôr niektorý z nich nájdený na mieste činu usmrtený výbojom blesku, jediným pravým a legitímnym autorom Crop Circles. Varovaní boli.

 

 

 

Možno vypracovať niečo ako čiastočnú celosvetovú predpoveď Crop Circles - nikdy a nikde inde ako tam, kde boli búrky a výdatne sa blýskalo, a budú sa vyskytovať hlavne v blízkosti umelých aj prírodných bleskozvodov - el vedenia, inž. siete, hnoj, stromy, kríky, podzemné zdroje vody

 

(Aj do fyziky) Zatiaľ pravdepodobne urobíme najlepšie, keď sa nebudeme pokúšať o vymýšľaní najrôznejších volovín. Keď proste a jednoducho namiesto toho prírode "dovolíme", alebo ponecháme, schopnosť vytvárať najrôznejšie pravidelné a fraktálové štruktúry. Ona nám niekedy sama prezradí, ako to naozaj robí. Keď budeme mať trochu šťastia, treba sa nám niektoré jej schopnosti podarí matematicky vymodelovať pomocou niektorých simulačných programov. Pre začiatok bude úplne stačiť vysvetlenie niektorých maličkostí, nerozlučne obrazce sprevádzajúcich, v minulosti aj v budúcnosti (čiastočná, odvodená predikcie sprievodných javov)

 

8. Elektromagnetizmus

 

9. Statická elektrina

Ďalšie do predikcií: elektromagnetizmus, statická elektrina. Predpovedať niečo, čo už je dávno známe, je nečestné a nešportové, povedal by Mirek Dušín. Lenže tým hlúpúčkým záhadologom to už do tých ich poloprázdnych vyklepaných makoviček niekto nasypať musel, keď už si to nedokázali prepojiť sami. (... Uman ... The Lightning Discharge ...) Stačilo sa len opýtať. Človeku je tých "expertov" z celého sveta, ktorí sa tak radi oháňajú "odbornosťou" svojich výskumov, až trochu ľúto. Je to ale bohužiaľ len potvrdenie, že sa nikdy vôbec nenamáhali akýmkoľvek štúdiom odbornej literatúry. V tomto prípade by sa naozaj nemuseli vôbec namáhať. Strana 7 sa nachádza naozaj veľmi blízko začiatku knihy.

 

"Can anyone predict their appearance" - ešte do 1. Nie je síce možné predpovedať kedy presne, kde presne a aké presne obrazce sa v poliach objavia. Miesto toho je ale možné predpovedať rad nerozlučne sprievodných javov, ktoré budú objaveniu obrazcov predchádzať, sprevádzať aj nasledovať. Je tiež veľmi jednoducho možné zdôvodniť prečo. Všetky tieto javy majú jednu jedinú spoločnú vlastnosť. Úplne neoddeliteľne sa radí medzi javy, nerozlučne späté s výbojom blesku. Je tak pomerne presne možné predpovedať, čo sa v súvislosti s objavovaním všetkých tzv Genuine Crop Circles bude v budúcnosti vo svete kdekoľvek na ich mieste odohrávať, čo sa na mieste ich objavu bude nachádzať a prečo.

 

10. Parazitná, vedľajšia indukcia - malé krúžky

 

11. puklé kamene, Fulgurity (ale aj iné kamene, preukázateľne zasiahnuté energiou výboja blesku, a účinkami výboje v pôde); všeobecne - následky pôsobenia energie výboja na poľnohospodársku pôdu

 

12. čiary v obilí -

a) rovné - nad potrubím a vedením ...

b) podľa koľají po traktora a uprostred medzi nimi.

Hustota osevu je veľmi presne stanovená, a ak sa nič nepokazí, rastlinky rastú ako z vody, veľmi rovnomerne a bez poliehania, poškodenia, oslabenia. Výboj blesku do poľa toho ale pokazí až dosť, "zasadí do poľa" rad škodlivých chemikálií. Rastliny už niekoľko týždňov predtým rástli presne v súlade s množstvom živín v pôde, a ak by k výboju blesku do poľa nedošlo, v ich veľmi pravidelnom rastri by boli medzi ne živiny rozdelené presne tak, ako potrebujú. Po výboji blesku sú ale rastliny na obrovskej ploche poškodené, a elektrina k nim prichádza predovšetkým prostredníctvom koľají po traktori, a je tak rovnomerne distribuovaná po obrovskej ploche. Najviac poškodené bývajú rastliny, ku ktorým prišla elektrina z oboch strán, presne uprostred medzi koľajnicami. Rastliny sa následne snažia nevhodných chemikálií zbavovať, a tam kde je ich najviac, sa im to darí najhoršie. Agronómia, osevné postupy, hnojenie, ošetrovanie, hustota osevu - všetko je spočítané na čo najvyšší výnos a je to rokmi preverené, tiež sú nepretržite šľachtené nové odrody.

c) krivolaké nachádzajúce sa nad predmetami v podzemí - ak nebudú vykopané, môžu sa nachádzať opakovane

 

13. "Diery po kolíkoch"

 

 

 

Mŕtve zvieratá

 

Doplňovanie a rozširovanie obrazce po určitej dobe, stavy predchádzajúce poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi

 

Polopredikcia - pripúšťa určitú možnosť zlyhania:

Známy čínsky symbol Jin - Jang, Yin - Yang pochádza z pozorovaní kruhov v obilí a prekreslenie ich tvarov v dávnoveku. Je takmer vylúčené, že by to mohlo byť inak. Skôr alebo neskôr bude možné uvedený názor potvrdiť zo štúdií spisového materiálu. Nepôjde síce v pravom slova zmysle o doslovný písaný papierový spisový materiál, ale napríklad záznamy vytesané do kameňa. Stačí len hľadať. Snáď bude možné niekedy v budúcnosti dokázať, že počas určitého druhu riadenej smerovanej explózie, počas ktorej s veľkou pravdepodobnosťou do jedného miesta dopadá kladný (jing) a do druhého záporný (jang) výboj blesku (presnejšie Return Stroke, existujú aj bipolárne blesky), môžu sa v ich okolí vytvoriť také okamihové vzdušné víry, a predovšetkým také elektromagnetické poľa, že nejaký podobný obrazec vytvoriť môže.

----

 

 

-----------------------------------------------

 

Časť 2

 

 

 

Je možné predpovedať vznik genuine kruhy v obilí?

Do určitej miery áno, aj keď samozrejme nie celkom presne ..

Predovšetkým je ale možné predpovedať, kedy a kde sa neobjavia. Nikdy sa neobjavia tam, kde nebola búrka a pole nebolo zasiahnuté bleskom. Samozrejme sa ale oveľa častejšie na takých miestach objavia obilie poľahnuté úplne nepravidelne. Celosvetovo sa jedná odhadom približne o miliónkrát väčšie množstvo prípadov aj plôch, než aké sa nachádzajú v pravidelných obrazcoch. Približne 10% celkovo osiatej plochy ročne. Ak počas "pristátia", dopadu niektorého elektrického výboja, o obrovskej energii, do plochy poľa dôjde pravdepodobne k viacmenej ťažko definovateľnéej a skôr náhodnej súhre niekoľkých okolností, môže sa vytvoriť obrazec pravidelný.

 

Obilie takmer nikdy nie nepoľahne bezprostredne po výboji blesku, naopak. To je tiež jedna z najpodstatnejších skutočností, ktorá akýchkoľvek potenciálnych prieskumníkov poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia najviac zmätie. Či už sa jedná o samozvaných prieskumníkov, "záhadológov" najrôznejšieho razenia, ufológov, alebo naopak jedincov, ktorí by sa chceli pokúsiť na problematiku nahliadnuť aspoň trochu z hľadiska akejkoľvek reálnej prírodnej vedy alebo výskumu. Ozajstní vedci a výskumníci sa ale výskumu problematiky venovali len s veľkým odstupom, pretože ich výskum bol prostredníctvom najrôznejších "odborníkov" ako sú už menovaní záhadologovia, Ufológovia a jedinci venujúci sa najrôznejším pseudovedám a pavedám príšerným spôsobom zdiskreditovaný. K tomu všetkému sa ešte okrem toho k autorstvo najrôznejších obrazcov začala hlásiť najrôznejšie pomätené indivíduá typu D&D, čo akékoľvek možné potenciálne seriózne výskumy v tejto oblasti zdiskreditovalo ešte oveľa viac. Dalo by sa povedať, že to akýmkoľvek ďalším serióznym výskumom v tejto oblasti len zarazilo ďalšie, už takmer definitívne, klinček do rakvy. Niektoré ďalšie indivíduá potom predovšetkým vďaka tomu, že im ich choré mozgy neboli schopné transpotrovat inú informáciu ako tú, že všetky Crop Circles sú dielom ľudí, skutočne nejaké nie príliš podarené obrazce vyrobili.

 

Skutočnosť že obilie poľahne, ohne steblá k povrchu zeme, oveľa neskôr, než nastala príčina, ktorá ho spôsobila, je možné nazvať "Prírodné mimikry". Oveľa viac podrobností o približnom časovom priebehu a postupnosti dejov, ktoré nakoniec vedú k poľahnutiu sa nachádza na stránke Chronológia.

 

Niekedy totiž poľahnutie obilia k zemi nastane za tak nádherného počasia, aké si len poľnohospodári dokážu pre jeho pestovanie predstaviť. Na búrku, ktorá bola už pred niekoľkými týždňami, si už v tej dobe väčšinou nikto ani nespomenie. Naopak, tesne po búrke počas zbežnej prehliadky predsa obilia vyzeralo, že sa mu nič nestalo, a žiadne krúpy nepadali. Lenže práve tesne po búrke už bolo v skutočnosti na ozaj rozsiahle poľahnutie, poškodenie, oslabenie "pripravené", v rozsahu aspoň do vzdialenosti desiatok metrov od miest, kam dopadol blesk, a niekedy ešte oveľa ďalej. Rastliny ale ešte niekoľko dní po prechode elektrického prúdu, niekedy pravdepodobne dokonca len indukovaného,vyzerajú ako by sa im zdanlivo takmer nič nestalo. Dokonca aj vtedy, keď nimi prešla taká dávka elektrickej energie, ktorá ich okamžite a úplne bezpečne usmrtila.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Sklon k alkoholizmu som zdedila, ale čoskoro som sa naučila s ním zaobchádzať. Vždy som sa radila s ľuďmi, ktorí o probléme vedeli oveľa viac, ako ja. L. Minnelli
Čas na akciu je teraz. Nikdy nie je neskoro niečo urobiť. A. de Saint-Exupery
Nevedomosť nie je nikdy lepšia ako vedomosti. E. Fermi
z