Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-domino-efekt.
lightning
Domino Efekt
Zväzky rastlín, ktoré sa z posledných síl podopierajú navzájom, popadajú nakoniec k zemi ako kocky domina
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Španielsko nie je Grécko, ale aj tak sa trh obáva domino efektu (Todanoticia.com)
Bez dodatočných financií môže Grécko odpísať časť dlhov, čo môže vytvoriť domino efekt v krajinách ako Španielsko, Taliansko a Portugalsko
Európa by nemala podceňovať domino efekt, Ktorý by mohla spustiť dlhová kríza v Grécku.  Evangelos Venizelos

Kruhy v obilí, Agrosymboly Účinky Domino Efektu

PagPh
Domino efekt je pravdepodobne jednou zo základných príčin, prečo sa obrazce v obilí niekedy objavujú tak rýchlo, v priebehu minút, nanajvýš desiatok minút až hodín. Záhadologovia vydesene pištia a utekajú ako myši.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Počas určitej doby po výboji blesku sa vytvorí na zasiahnutých miestach skupiny oslabených rastlín, z ktorých väčšina doteraz stoja, ako je popísané podrobnejšie na stránke popisujúce účinky povrchového napätia vody. V okamihu, keď potenciálna energia a náklon niektorej takej skupiny premôže silu, ktorá ju udržiava vo vzpriamenej polohe, netrvá dlhšie ako niekoľko sekúnd proces, počas ktorého padajú k zemi. Pritom ale zavadí o jednu až niekoľko ďalších, a nakoniec sa všetky položia na zem podobným spôsobom ako sa pokladá k zemi štruktúra z postavených kociek domina - nastane obdoba Domino Efektu. Pretože ale jedna skupina môže spôsobiť svojim pádom (v priemere) položenie viac ako jednej nasledujúcej (odhadom 1,2 - 1,3), dá sa vzniknutý jav prirovnať dokonca reťazovej reakcii (nukleárna; reťazová chemická reakcia sa ďaleko viac podobá práve domino efektu, napríklad reakcie radikálov, reťazová polymerizácia)

 

Jedna z mnohých príčin, prečo sú zväzky stebiel občas zaujímavo až nepochopiteľne poskladané cez seba, by pravdepodobne mohol byť práve domino efekt. Zodpovedá tomu aj niekoľko veľmi vzácnych, aj keď neoverených svedectev ľudí, ktorí skutočne na vlastné oči vytvorenie obrazca videli. Ich opis situácie je v tomto prípade s popisovanýmni teoretickými predpokladmi v pomerne vzácnej zhode. Znovu je ale nutné zopakovať, že ku skutočnému vytvoreniu obrazca, expozícii, došlo v naprostej väčšine prípadov mnoho týždňov pred tým, a oni sledovali až konečný efekt, kedy sa po dlhej dobe postupného slabnutia porastu steblá konečne zosunula k zemi.

 

Náhodní pozorovatelia s otvorenou hub tlamou pusou

Ak takýto proces trvá len niekoľko minút, a je sledovaný náhodnými pozorovateľovi s otvorenou hubou ústami, je pomerne logické, že im vôbec nemusí dôjsť, čo sa tam v skutočnosti deje a čo všetko sledovanému deji predchádzalo. Je pomerne samozrejmé, že si vôbec nedokážu spojiť prebiehajúci dej s búrkou, ktorá prebehla niekedy pred mesiacom aj dlhšie.

 

Efekt povievajúceho vetríka

(Divoké vetry - Mám ich!)

Ďalším javom, ktorý náhodní pozorovatelia zjavne nedokážu pochopiť (a nie je sa im čo čudovať), je dojem, ako by sa medzi padajúcimi trsmi obilia pohyboval záhadný veterný vír, vďaka ktorému sa dvíha prach, a ktorý ako by zdanlivo všetko vytváral. Je ale nutné si uvedomiť predovšetkým to, že v prípade obrazcov, tvorených niekoľkými kruhy s priemerom cez desať metrov, sa pokladá k zemi pomerne rýchlo mnoho stoviek kilogramov materiálu z priemernej výšky 50 cm, v prípade rozľahlejšieho obrazca to môže byť až niekoľko ton. Takýto rýchly pohyb materiálu už nejaké to vírenie vzduchu zpôsobí. Dajú sa do pohybu stovky metrov kubických vzduchu, rýchlosťou okolo 5 - 10 kilometrov za hodinu, aj viac. V tom všetkom oblaky zvíreného prachu, pohybujú sa približne nad miestami, kde sa obilie pokladá k zemi. Dokonca vďaka tomu, že dočasne vytvorené "kocky domina" z obilia (pozri Efekt povrchového napätia vody) sa pokladajú skutočne do kruhu, či už ľavotočivého alebo pravotočivého, nimi vyvolané prúdenie vzduchu by naozaj takmer zákonite mohlo pripomínať aj správať sa ako skutočný kruhový veterný vír . Každý, kto niečo podobné pozoruje, môže udalosť naozaj považovať za nadprirodzený jav.

 

http://www.phils.com.au/cropcircle.htmle.htm (úryvky preložené do češtiny)

 

Historky a fakty o kruhoch v obilí

Existujú približne dve desiatky očitých svedkov utváranie kruhy v obilí. Všetky popisujú podobný priebeh; neviditeľná sila prichádza z ničoho nič v inak pokojnej situácii, a ohne steblá obilia k zemi v priebehu niekoľkých sekúnd, akoby s prekvapujúcou silou - napriek tomu ale v ležiacom obiliu sú nájdené len drobné poškodenia. Tiež bývajú popisované viery podobné tornádom, svetelné efekty a prenikavé pískavé zvuky (*).

 

 

Biologické zmeny (úryvok zo stejného zdroja)

Formácie kruhov v obilí sa často vyskytujú v poliach repky olejnej. Táto rastlina má konzistenciu asi ako zelerová vňať (**). Ak je stonok ohnutý viac ako 45 stupňov, zlomí sa. Napriek tomu v "pravých" ("genuine") formáciách kruhov v obilí sú často ohnuté stonky až o 90 stupňov. Žiadny botanik ani akýkoľvek iný vedec nie je schopný niečo také vysvetliť, ani napodobniť akýmkoľvek experimentom. (***)

 

(*) svetelné efekty a zvuky sú alebo budú v oveľa väčšej miere vysvetlené na stránke alebo pododdieloch Anomálie

 

(**) v rannom rastovom štádiu; neskôr ale podstatne väčšie aj pevnejšie, priemer stonky veľa cez 10 mm, asi ako slnečnica, a už dlhšiu dobu pred zberom tvorí veľmi hustú, spletitú a prakticky nepreniknuteľnú húštinu, v ktorej by sa človek bez mačety dokázal pohybovať len rýchlosťou niekoľko desiatok metrov za hodinu a je možné ho prekonať už len kombajnom; poznámka J.L.

 

(***) 9.10.2011 vykonané experimenty s priechodom elektrického prúdu cez rastliny repky (výsev leto 2011 po zemiakoch, zelené hnojenie). Výsledky by sa mali dostaviť v priebehu niekoľkých dní. Pokus sa nevydaril, rastliny boli prejeté traktorom počas hnojenia močovkou. Nevadí, pokus bude zopakovaný inokedy.

 

Niektoré ďalšie odlišnosti rastlín repky olejnej

Vďaka odlišnej mechanickej stavbe repky sa u nej pravdepodobne Domino Efekt neuplatní v takej miere, alebo síce áno, ale trochu odlišným spôsobom. Naproti tomu ale rozdiel vo farebnosti počas obdobia kvitnutia umožní, aby sa obrazce objavili v plnej nádhere zeleného obrazu na žltom pozadí (vďaka oneskorenie rastu i kvitnutiu rastlín zasiahnutých elektrinou), a neskôr aj negatívne v podobe žltého obrazu na zelenom pozadí, keď nezasiahnuté miesta sú už odkvitnuté späť do zelenej, a zasiahnuté len začínajú žltnúť kvetami. Takýto farebný obraz sa môže objaviť aj bez akéhokoľvek poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi, alebo ešte dlho pred ním. U repky je tiež pravdepodobne možné, že počas vytvorenia obrazca nemusí ani poľahnúť (ohnúť steblá k zemi), len sa na nej prejavia zmeny v dobe kvitnutia u zasiahnutých rastlín, prípadne stagnácie vzrastu. Samozrejme existujú aj plochy repky poľahnutej, na zemi ležiacej, k zemi sa ale v takom prípade pokladá zvoľna (alebo aj veľmi rýchlo) celá prepletená mäsa rastlín naraz, nie po zväzkoch. K zemi sa rastliny repky skláňajú takmer naraz, ako pomerne súvislá, ale oslabená húština. Tiež sa môže niekedy stať, že rastliny poľahnú, ohnú steblá k zemi až následne potom, čo bol geometrický tvar najskôr zobrazený počas obdobia kvitnutia. Niekedy sa tiež až po odkvitnutí môžu začať výraznejšie prejavovať rozdiely vo vzrastu - rastliny zasiahnuté a poškodené elektrinou dosiahnu zreteľne nižšieho vzrastu, môže ísť až o desiatky percent.

 

 

Ojedinelé úkazy na bežnom obiliu (lipnicovité)

Wheat, barley, rye, oats, triticale

Naopak, aj keď veľmi zriedka, sa občas objavia obrazce v obilí, ktoré nie je poľahnuté, na zemi ležiace, len v nich majú rastliny nižší vzrast. Dôjde k tomu napríklad vtedy, keď výboj blesku zasiahne poľa tesne po vyklíčení, alebo dokonca počas neho. Rastliny, ktoré boli zasiahnuté, ale napriek tomu prežili, vykazujú znateľne nižší vzrast. Samozrejme je porast na zasiahnutom mieste podstatne redší, pretože zásah blesku neprežijú zďaleka všetky rastliny. Použiť obrázok z Kanady. Rastliny nemôžu poľahnúť (ohnúť steblá k zemi) preto, lebo v čase zásahu bleskom ešte neexistovali, a ich tkanivá nemohli byť zasiahnuté a oslabené prebiehajúcimi prúdy. Nižší vzrast vykazujú preto, že pôda obsahuje chemikálie, ktoré vznikli po výboji blesku, ktoré nemusia všetky prospievať, preto dôjde k čiastočnej retardácii vzrastu. Je preto možné, že k zásahu blesku, ktorý vyvolal podobné následky, mohlo dôjsť ešte pred vyklíčením, alebo dokonca ešte pred sejbou.

 

 

Spresnenie tvarov

Jedným z veľmi pravdepodobných dôsledkov Domino Efektu môže byť pomerne výrazné spresnenie tvara výsledného obrazca, napríklad kruhu, ale aj iných tvarov. Bude demonštrované na jednoduchom modeli - nie príliš presného kruhu.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Grécko má od Európy 110 miliardový záchranný balík, ktorý nikdy nesplatí. Kocky Domina sa pravdepodobne už dávno začali rútiť. Ľudia, ktorí stoja na nich a bezprostredne pod nimi si to ešte dlho nebudú schopní uvedomiť. Na prvom mieste pán Šarkézy a pani Merkelová, ktorí sami vyvolali ich pád tým, ako sa na nich usilovne snažili vyliezť hore.
z