Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-chronológia-Timelapse.
lightning
Kruhy v obilí - Timelapse
Priebežné časové snímanie sa ponúka ako veľmi zaujímavá možnosť záznamu po objavení formácie
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Je prirodzené predpokladať existenciu javov, neobjasnitelných dnes dostupnými metódami. Pritom ale toľko bádateľov ponúka tak prosté odpovede - mimozemšťania a špiritizmus. H.Ramis
Vždy je príliš skoro skončiť. N.V.Peale
Učením možno zvýšiť vedomosti. Inteligenciu nikdy.  Herakleitos

Kruhy v obilí, Agrosymboly Časové snímanie vývoja

PagPh
Definitívne rozlúsknutie nerozlúštiteľnej záhady

 

Úvod

Všetci prieskumníci Crop Circles sa úplne mylne domnievajú, že po zistení existencie obrazce už o to najdôležitejšie prišli (jeho vytvorenie). Nezostáva teda ako ho zaznamenať a ďalej už nie je čo sledovať. To ale nie je vôbec pravda, pretože mnoho veľmi zaujímavých vecí sa ešte len začne odohrávať (ak opomenieme zástupy zvedavcov, valiaci sa cez pole). Nie je síce už možné celý proces zaznamenať úplne od začiatku, ale to čo bude ešte len nasledovať, nie je o nič menej zaujímavé, a vývoj je možné sledovať až do žatvy, niekedy aj nejakú dobu po nej.

 

Timelapse camera.

odsek v príprave

 

Chyby prieskumníkov

Jednou z ďalších veľkých chýb, ktorých sa prieskumníci kruhov v obilí dopúšťajú, sú ich domnienky, že vznik kruhov v obilí kdekoľvek na svete je záležitosťou niekoľkých minút, odhadom okolo 5-10, nanajvýš 20-30, a predtým ani potom sa na poli už nič nedeje. V skutočnosti celý dej, ktorý sa na mieste odohráva, trvá súhrnne 1000 - 1500 krát dlhšiu dobu. Niekoľko mesiacov. Poľahnutie, ohnutie stebiel obilia k zemi (prvotné, najvýraznejšie pozorovateľné), ktoré počas neho naozaj a úplne zákonite nastane, predstavuje väčšinou len niekoľko percent z celej tej doby, ale aj hlboko pod jedno percento. Niekedy skutočne dôjde k poľahnutiu, ohnutiu stebiel obilia k zemi už počas výboja blesku, jedná sa ale naozaj o veľmi výnimočné prípady. Pravdepodobne predovšetkým vtedy, keď už k tomu bolo obilie pripravené o niekoľko týždňov skôr úplne iným výbojom (Dvaja výboje do jedného miesta). Ale aj v prípade ojedinelého extrémne silného výboja môže byť všetko inak, a žiadneho "predchodca" netreba.

 

Mechanické vlastnosti nepoškodeného obilia

I keď to naozaj nemusí byť zrejmé, nepoškodené úplne zdravé obilia dokáže odolať aj veľmi extrémnym poveternostným vplyvom, a bezprostredne po odznení tlakovej vlny, ktorá zodpovedá výbuchu niekoľkých stoviek kg TNT neďaleko nad povrchom poľa, ktorá sa nad poľom môže v zlomku sekundy prehnať rýchlosťou niekoľko stovák km / hod. Rázová vlna dokonca rýchlosťou mnohých tisíc km / hod. Obilie môže na okamih bez zlomenia ohnúť takmer k zemi, steblá sa bezprostredne po jej odznení postaví okamžite späť (takmer) do zvislej polohy. Rastliny si ale samozrejme taký mimoriadne intenzívny mechanický impulz "zapamätajú", v ich tkanivách dôjde k deformácii a poškodeniu (smerovému) častí tkanív, niektorých buniek, spočiatku síce nepozorovatelnému, mikroskopickému, ktoré ale po dlhšej dobe začne prerastať do makroskopických rozmerov.

 

Mechanické poškodenie

sa prejaví na rastlinách až do určitej pomerne presnej hraničnej vzdialenosti od miesta dopadu výboja, pomerne presne do kruhu, za touto vzdialenosťou prakticky vôbec. Túto vzdialenosť je možné pomerne presne určiť podľa intenzity výboje. Ide o desiatky až stovky tisíc ampér, v extrémnych prípadoch sa môže blížiť miliónu. Výboj sa odohral medzi miestami vzdialenými od seba v priemere 2 kilometre. Počiatočné napätie medzi mrakom a zemou mohlo byť až niekoľko miliárd voltov, prúd prebiehal niekoľko milióntin sekundy (8 - 10, jeho najpodstatnejšia časť), a počas cesty výboja medzi nebom a zemou (sú veci medzi nebom a zemou) bolo vyžiarené niekoľko megawatthodín elektrickej energie. Jedná sa o priemerný, alebo len mierne nadpriemerný blesk. V prípade extrémne silných výbojov sa môže jednať o hodnoty až tisíckrát väčšie.

 

Vyžiarená elektrická energia niekoľkých posledných metrov až desiatok metrov výboja nad poľom sa do rastlín (v pomerne presnom kruhu od miesta dopadu) čiastočne elektricky indukovala a poškodila ich. Toto poškodenie je ale bezprostredne po výboji vizuálne úplne nepozorovateľné, a ešte niekoľko hodín sa neprejaví na rastlinách ani znížením mechanickej pevnosti, pružnosti, odolnosti proti zlomeniu a pretrhnutiu, pevnosti v ťahu. Zato po niekoľkých dňoch, nieto týždňoch, mikroskopické zmeny sa začnú prejavovať aj makroskopicky, a zmeny začnú byť na rastlinách vizuálne aj mechanicky pozorovateľné.

 

Poľnohospodári by možno mohli hovoriť o šťastí, že veľká väčšina energie je vyžiarená na ceste výboje medzi nebom a povrchom Zeme, v kanále blesku ktorého šírka sa pohybuje okolo 5 mm, a ani u najextrémnejších výbojov bleskov nepresiahne 10 mm (zdroje sa líšia, existujú aj údaje 10-20mm, vysvetlené inde). Tento kanál plazmy o teplote približne 30 000 stupňov Celzia sa v okamihu, keď cez neho prechádza prúd blesku, chová ako odpor s hodnotou približne 1 ohm na meter. Ide o veľmi približnú aproximáciu, ktorá ale pre toto vysvetlenie stačí. Keby totiž bola hodnota odporu kanálu podstatne nižšia, dajme tomu desaťkrát, takmer všetka energia výboja by bola vyžiarená až tesne po dotyku čela výboja (Return Stroke) s povrchom zeme, poľnohospodári by na takých miestach miesto úrody žali na podstatnej časti takého poľa drevené uhlie.

 

Okrem indukovanej energie môže byť do rastlín elektrina privedená aj pôdou, ako obdoba takzvaného krokového napätia. Vďaka nemu môžu byť zasiahnuté koreňové systémy rastlín, v závislosti na variabilite elektrického odporu pôdy a podzemných vrstiev, opäť často aj pomerne presne do kruhu.

 

Ďalším faktorom, ktorý môže do rastlín v určitej vzdialenosti od miesta dopadu čela výboja priviesť elektrický prúd, je korona (koronový výboj). Ten obklopuje Return Stroke ako obal až do určitej vzdialenosti, podobne ako je vodič obklopený plášťom (sheath - Corona Sheath). Priemer korony závisí len na prúdu výboja (vrcholovom), čím väčší prúd, tým ďalej zasahuje. Spôsobí zasiahnutí rastlín elektrickým prúdom veľmi presne do vzdialenosti priemeru korony, ako inak, do kruhu. Nachádza sa medzi PT obecenstvom ešte nejaký "odvážlivec", ktorý neverí, že výboj blesku dokáže vytvoriť na poli kruh poškodených rastlín, ktoré skôr alebo neskôr zahynú, alebo sa ohnú k zemi v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek?

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetických polí, generovaných výbojom blesku

Hodnota prúdu sa v popisovanom prípade blíži 106 - tj. miliónu Ampérov (známe školské experimenty na magnetických pilinách nie viac ako 20 - 30 Ampérov)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované i privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Veda môže očistiť náboženstvo od chýb a povier. Náboženstvo môže očistiť vedu od modlárstva a falošných absolútnych právd. Pápež Jan Pavel II
Deň bez smiechu je úplne premárnený. Charles Chaplin
Keď nás hlúposť dostala do takej šlamastiky, prečo nás tiež nedokáže vytiahnuť z nej von? W.Rogers
z