Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-lovec-blesku.
lightning
Kruhy v obilí - Lovec bleskov
Najjednoduchšia z možností "lovu" bleskov je fotografia Kruh v obilí je vlastne tiež druh fotografie.
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

Tvorivý akt trvá iba nesmierne krátku chvíľu, kompromis bleskovo krátkeho okamihu na nastavenie fotoprístroja a zachytenie koristi do tej malej krabičky.  H.C.Bresson
Zo všetkých vlastností je najdôležitejšia intuícia. A.Einstein
Veda dnešných dní je technológiou zajtrajška. E.Teller

Je možné chytiť blesk?

Nie, ale dá sa zachytiť.

PagPh
Zachytiť v zmysle určenia pomerne presného, (metre, desiatky metrov) alebo i veľmi presného (cm) miesta dopadu, polarity, energie a typu (mrak - zem, mrak - mrak), veľmi presného času výboja (nano-sekundy).

 

Podrobnejšie údaje o elektronickom a fotografickom zameriavaniu polôh a meraniu intenzity bleskov tu budú umiestnené neskôr, zatiaľ sa tu nachádza predovšetkým vysvetlenie podobnosti poliehania, poškodenia, oslabenia obilia a fotografického procesu

 

Fotografia blesku je záznam svetelných účinkov výboja.

Kruh v obilí je záznamom fyzikálnych účinkov výboja blesku - prírodná fotografie.

 

Kruhy v obilí sú niečo ako "prírodné fotografie".

Fotografická emulzia je sústava stebiel obilia (záznamový materiál so zrnitosťou jeden až niekoľko tisíc pixelov na meter štvorcový). Expozícia prebieha počas zlomku sekundy, pravdepodobne čiastočne indukciou, čiastočne priamym vedením prúdu, a uloží sa v rastlinných tkanivách sprvu len ako produkty elektrolýzy, a z nej plynúce ich čiastočné poškodenie. Ako vývojka pôsobia prírodné procesy - najprv elektrochémia, nasleduje chémia, biochémia, biológia, slabnutie tkanív, fytopatológia. Proces vyvolania trvá v priemere niekoľko týždňov a je veľmi postupný - najprv poľahnú, ohnú steblá k zemi steblá najbližšie k miestu zásahu a deň za dňom sa pridávajú ďalšie. Na niektorých druhoch rastlín je často možné zistiť pozorovateľné zmeny aj niekoľko dní až týždňov pred poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi (najtypickejšie je v tomto ohľade napr. jačmeň).

 

Proces poliehania, poškodenia, oslabenia môže v niektorých fázach alebo kompletne pripomínať proces vädnutia, kedy sú rastliny vystavené najrôznejším stresovým podmienkam, najčastejšie napríklad nedostatku vlhkosti. Správanie rastlín v podmienkach nepriaznivých vzrastu (nedostatok vody, nedostatok alebo nevhodné zloženie živín, pH, vysoké teploty) je podrobne spracované napríklad v Handbook of plant and crop stress, Mohammad Pessarakli, CRC 2010. Vystavením rastlín podobným stresovým podmienkam je možné také procesy napodobniť aj overiť. Je možné overiť aj správanie rastlín po prechode určitého množstva elektrickej energie rastlinami alebo ich časťami - nepoškozujúce, subletálne, smrteľné (letálne), nad-letálne aj vysoko nad-letálne dávky. Bude spracované na iných stránkach. Ako ukážku je možné uviesť, že napríklad po prechode veľmi vysoko nadletálnych dávok elektrickej energie niektorú častí rastliny alebo v jej blízkosti je pomerne často možné zistiť, že takáto časť je obhorená ;-). Po prevedení niektorých pokusov je možné konštatovať, že obhorené časti boli zasiahnuté ešte oveľa vetšou dávkou, ako je 10 000 násobok letálnej dávky

 

Z iných pokusov je možné stanoviť, že po prechode pomerne vysoko nad-letálnych dávok časťami rastlín (10x, 100x), ktoré nemajú priamo význam pre fotosyntézu a rozmnožovanie, v prípade lipnicovitých napríklad časti steblá, aj v celom jeho priemere, môžu všetky bunky v takej zasiahnutej časti rastlín úplne odumrieť. Takáto časť rastliny je ale aj napriek tomu schopná ďalej pomerne neporušene vykonávať funkciu cievneho pletiva, a rastlina môže takmer bez následkov dokončiť vegetačný cyklus.

 

Postupné (dlhotrvajúce) poliehanie, poškodenie, oslabenie je možné pozorovať predovšetkým v prípade nepravidelného poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi. V prípade pravidelných obrazcov niekedy môže nastať poľahnutie podstatne rýchlejšie, jednak preto, že sa na nich v niektorých prípadoch pravdepodobne podieľajú veľmi intenzívne výboje proti bežnému priemeru, ďalej sa na nich môže podieľať Butterfly Effect (pozri), Domino Effect ( pozri) a Efekt dvoch výbojov (pozri)

 

Výboj blesku je pomerne zložitý fyzikálny proces.

Skladá sa z mnohých na seba nadväzujúcich fáz, ktorých súhrnná dĺžka len málokedy presahuje jednu sekundu. Doba jeho energeticky najvýraznejšie časti. Return Stroke, počas ktorej je vyžiarené viac ako 99% všetkej energie výboja, sa pohybuje okolo 10 mikrosekúnd, nanajvýš niekoľko desiatok. Jeho jednotlivé fyzikálne prejavy je možné rôznym spôsobom zaznamenávať, najčastejšie v elektromagnetickej oblasti. Zatiaľ pomerne stručný, ale pre účely tu vykonávaných výskumov postačujúci rozbor a popis jednotlivých fáz je obsiahnutý v menu a podmenu Blesk, aj s odkazmi na zdroje. (Bude podstatne rozšírené)

 

Meraním a skúmaním vlastností výbojov blesku sa zaoberajú rôzne výskumné inštitúcie na celom svete. Často sa jedná o pracovisko pridružená výrobe silovej elektriny, pretože ich pracovníkov ich problematika musí zaujímať už z jednoduchého princípu. Jednak sa samozrejme musia zaujímať o to, ako vyrába elektrinu konkurencia. Ďalším nemenej podstatným faktorom sú interakcie medzi rozvodami silovej elektriny a výbojom blesku, ktorých sú dva druhy: Priamy zásah a indukcia. Podrobnejšie informácie opäť budú umiestnené v menu a podmenu Blesk.

 

Tu zatiaľ len na okraj: aj niektoré rastliny a ich časti môžu byť zasiahnuté a poškodené obyčajnou indukciou elekrické energie v tele rastliny (vodič) po výboju blesku. Indukciou prúdu po výbojoch bleskov vo vodičoch sa pomerne podrobne zaoberajú elektrotechnickej normy, STN (EN) 62305. Tie ale slúži na ochranu a zabezpečenie elektrotechnických vedení a elektrických zariadení pred prúdami bleskov, priamymi alebo indukovanými. Každopádne ale aj rastlina je vodič, platia pre ňu rovnaké fyzikálne zákony a množstvo energie, ktoré sa v nej môže indukovať, na jej poškodenie stačiť môže. Samozrejme je rastlina vodič uzemnený.

 

 

Na podanie dôkazu, že kruhy v obilí vznikajú po výboji blesku, je potrebné monitorovať veľa úkazov a efektov, ktoré výboj blesku sprevádzajú a nasledujú. Je ale veľmi pravdepodobné, že najväčšie množstvo dôkazov poskytli, zatiaľ úplne nevedomky, prieskumníci záhadnosti výskytu tohto javu sami. Je samozrejme nutné im za to pekne poďakovať, hoci sa všetci zatiaľ uberali smerom, ktorý je možné nazvať slepá ulička - "Tadiaľto nie, priatelia" (Jára Cimrman).

 

Vrcholnou ukážkou ich snaženia v takomto smere sú napríklad ich veľmi obľúbené merania odchylok geomagnetického poľa (imi nazývané ako "nezvyčajné správanie kompasa"). Nikto ďalší právdepodobne v tejto oblasti nevykonal viac ako oni, aby dokázal, že kruhy v obilí sú tvorené od bleskov. Na celej zemeguli, ani v celom vesmíre, totiž neexistujú iné javy, okrem výbojov bleskov, ktoré by na imi skúmaných miestach boli schopné zpôsobiť také odchylky geomagnetického poľa, aké zaznamenali oni.

 

Ďakujeme vám veľmi, naozaj veľmi mnoho, milí "prieskumníci" psychotroniky, záhad, UFO, lietajucich tanierov, mimozemšťanov, špiritismu (alebo viacej špiritusu?), parapsychológie a kto vie čoho ešte.

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Existujú triviálne pravdy a hlboké pravdy. Opakom triviálnej pravdy je jednoducho nepravda. Opak hlbokej pravdy je opäť pravda.  N.Bohr
Dotknite sa vedcov, a dotkli ste sa dieťaťa. R.Bradbury
Zakaždým, keď ktokoľvek vykonáva ozajstnú hlúposť, je to iba z veľmi ušľachtilých dôvodov.     O.Wilde
z