Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-spinalis-problemy.
lightning
Zdravotné následky
Na poli, kde dopadol blesk, možno očakávať množstvo veľmi nebezpečných jedov: CO, CO2, psychoaktívne látky, drogy
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Tvorcovia vedia, že dokonalosti nie je dosiahnuté, keď už nie je čo pridať, ale vtedy, keď už nemožno nič odobrať A.de Saint-Exupery
Nesmiete sa nikdy vzdať. Víťaz sa nikdy nevzdá, a kto sa predčasne vzdá, nikdy nevyhrá. Ted Turner
Na všetkom v prírode je niečo nádherného. Aristoteles

Kruhy v obilí, Agrosymboly. Zdravotné následky a riziká

PagPh
Veľmi vážne varovanie! Ktorékoľvek miesto výskytu kruhu v obilí navštevujete iba len na vlastné nebezpečenstvo. Môžu tam byť prítomné vysoké koncentrácie veľmi nebezpečných jedov, CO (oxid uhoľnatý - bez zápachu). Tiež uhličitý, organické jedy, komplikované zlúčeniny uhlíka a kremíka.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Výboj blesku, ktorý prenáša v prípade nadpriemerných exemplárov energiu, na ktorú by aj veľmi naložený nákladný vlak niekoľkokrát obišiel zemeguľu dookola, je schopný vyprodukovať v podzemiu také množstvo jedovatých chemikálií, ktoré by boli schopné zlikvidovať populáciu celých miest. Jedine vďaka skutočnosti, že sa uvoľňujú smerom k povrchu nesmierne pomaly. Tiež vďaka tomu, že veľká väčšina z nich sú veľmi reaktívne látky, ktoré počas niekoľkých centimetrov pohybu štruktúrou podzemia reagujú okamžite s okolím i medzi sebou a tak veľká väčšina z nich (našťastie) zrekombinuje za vzniku produktov podstatne menej nebezpečných alebo úplne nejedovatých, vďačí mnoho ľudí, ktorí kedy Kruhy v obilí navštívili za to, že doteraz žijú.

 

Typické symptómy niektorých otráv

Avšak nejaké množstvo pomerne jedovatých látok sa v podzemí nachádzať môže naďalej, aj počas ich návštev. Je možné pozorovať, že niektorí ľudia sa na týchto miestach správajú veľmi nezvyklými spôsobmi.

"Niekto v obrazci medituje, niekto sa modlí, niekto ňuchá ku zemi atď "

 

Napríklad jedna z najznámejších pozorovateliek javu nazývaného Kruhy v obilí, Lucy Pringle, opisuje na dvoch alebo troch stránkach svojho webu úplne typické príznaky otravy subletálními dávkami smrteľne jedovatých zlúčenín alebo drog, je možné sa na to spýtať ktoréhokoľvek toxikológa.

 

Každopádne sú všetci pod vplyvom, môže tam totiž byť oxid uhoľnatý CO (a s veľkou pravdepodobnosťou tam naozaj je). Mnohé popisované pocity a správanie ľudíí sa totiž podobajú niektorým symptómom zo stránok publikácií toxikológie, ako vajciam.

 

Na mieste môže byť aj prebytok oxidu uhličitého CO2, takže prítomní pozorovatelia môžu byť ľahko pridusený, a následky v takom prípade môžu tiež byť veľmi podobné pôsobeniu drog. Príznaky tiež popísané v publikáciách toxikológie. (CO2 - normálny obsah vo vzduchu 0,03%, 2% - prvé príznaky otravy, 5% - bolesti hlavy, 20% - smrť).

 

Hlavným dôvodom, prečo sa na mieste s veľkou pravdepodobnosťou môžu vyskytovať dva v predchádzajúcom texte vymenované plyny, je skutočnosť, že v podzemiu mohlo veľké množstvo organického materiálu zhorieť - zvyšky rastlín, humus, korene dávno porazených stromov. Materiál v podzemí môže dokonca stále horieť aj počas návštev niektorých pozorovateľov, podobne ako miliere pri výrobe dreveného uhlia, so všetkými následkami z toho plynúcimi. Zvýšený obsah CO a CO2 na popisovanom mieste môže pôsobiť na kohokoľvek kto je na mieste prítomný. Je preukázateľne zdokumentovaným a známym faktom, že zvieratá, ktoré si so sebou niektorí prieskumníci privedú, sa správajú ako veľmi vyplašené. Pravdepodobne by bolo užitočné, keby si so sebou nosili v klietke kanárika (pozri Červený Trpaslík, epizóda Kassandra).

 

Veľmi dôrazné odporúčanie pre všetkých návštevníkov Kruhov v obilí kedykoľvek do budúcnosti. Aspoň si vziať sebou merače obsahu CO a CO2 vo vzduchu (kanárika). Správne by ale také miesta vôbec navštevovať nemali, najprv by ich mali nechať dôkladne preveriť skutočne odbornými pracovníkmi akreditovaného toxikologického laboratória. Pretože ale záhadologovia žiadne oficiálna merania a pracovníkov neuznávajú, a zo všetkého najradšej strkajú svoje rypáky do vecí, ktorým vôbec nerozumejú, mali by so sebou nosiť aspoň tie merače. Akýkoľvek popletený až úchylný pavedec s prútikmi, kompasom alebo dozimetrom, ktorý sa potáca vo vnútri Crop Circle, akoby v tranze, s očami obrátenými v stĺp, a pritom každú chvíľu zvolá WOW! alebo awesome!, naozaj nie je schopný objektívne zmerať koncentrácie smrteľne jedovatých látok. Len behajú po poškodenom obilia ako mäsiarky po hovne, a svojimi bezbrehými výmyslami verejnosť iba obťažujú. Dozimetrom ešte nikdy nikdo koncentrácie smtteľne jedovatých chemikálií nenameral ani nikdy nenamerá.

 

Niekedy neskôr budú popísané ďalšie symptómy, ktoré už nemožno vzťahovať len na CO a CO2. Napríklad kovová chuť v ústach, ktorá je typická napr pri otrave olovom (ktorého zlúčeniny by na poli bolo ťažko možné hľadať), ale aj niektorými organickými zlúčeninami, ktoré sa pôsobením obrovskej energie, vysokého napätia, elektrolýzou a termochemickými pochody z humusu vytvoriť môžu. No a kyanidy.

 

Je možné sa pozrieť napríklad na stránky Lucy Pringle. Už desiatky rokov opakovane vodí záujemcov husím pochodom do miest, kde sa môžu nachádzať zvýšené koncentrácie smrtelne nebezpečných jedov, čo je možné z popisovaných príznakov pomerne ľahko odhaliť (niektoré príznaky ako by užívateľom drog z vajec vypadli). Toxikologovia podobnú činnosť rozhodne chváliť nebudú. Rovnako ako miestneho felčiara, s ktorým pravdepodobne kedysi následky pôsobenia lokálnych podmienok na svoje "pokusné králiky" konzultovala. Skôr alebo neskôr už by niekto mal na tú Lucinu Prengeľovú podať trestné oznámenie, lebo sa preukázateľne rad rokov účastní akcií, ktoré navodzujú a iniciujú drogovú závislosť celkom nevedomých ľudí, pričom tam ťahajú aj ľudí mladších ako 18, aj pod 15 rokov.

 

Piloti, ktorí zasypávali černobyľský reaktor z vrtuľníka pieskom, keď sa po troch preletoch vypotácali z vrtuľníka a chodili zvracať do krovia, cítili v ústach práve kovovú pachuť. Je ale možné sa opýtať už len tých, ktorí sa dožili dnešných dní, a takých už veľa nie je.

 

Je tiež možné, že sa v pôde vďaka elektrolýze, vysokonapäťovej a vysokoteplotnej disociácii vytvorí značné množstvo vodíka v stave zrodu, ktorý ako je známe reaguje oveľa ochotnejšie a môže navodiť vznik najrôznejších rastlinných aj živočíšnych jedov, organizmom nebezpečných zlúčenín. Časť ho môže byť prítomná krátku dobu aj vo forme plazmy.

 

Iste je pomerne ľahko overiteľný fakt, že na mieste zasiahnutom bleskom sa môže vyskytovať mnoho "veľmi zvláštnych zlúčenín", voľné radikály, zlúčeniny ktorýchkoľvek prvkov prítomných v pôde s vysokými oxidačnými číslami, ktoré sa tam bežne nevyskytujú. Tie sú všeobecne väčšinou podstatne viac jedovatejšie, vďaka oveľa vyššiemu oxidačno - redukčnému potenciálu: bez kyslíka vo forme O2 by život neexistoval, kým všetky jeho zlúčeniny v ktorých je viac ako dvojmocný sú prudko jedovaté. Môže sa tam vyskytovať aj ozón O3 a produkty jeho reakcií, plynné silikáty a podobné zdraviu neveľmi prospešné látky. Je zaujímavé, že sa z tohto hľadiska ešte nezačali o problematiku bližšie zaujímať bezpečnostné orgány, keď sa im na podobné miesta slézají kvetinové deti z drogových squatov ako šváby na pivo, ako keby tam ponúkali jointy zadarmo. Možno by Jej Veličenstvo malo aktivovať niektoré tajné služby, James Bond napríklad práve zrejme nemá do čoho pichnúť, o inšpektorovi Cluseauovi nehovoriac.

 

Ako je už uvedené na iných stránkach tohto webu, najlepšou charakteristikou činnosti, ktorej sa drvivá väčšina návštevníkov obrazcov úplne nevedomky oddáva, je "expozícia subletálním dávkam smrteľne jedovatých chemikálií", ktorá je v naprostej väčšine prípadov prakticky nerozoznateľná od účinkov pôsobenia drog. Ony totiž aj všetky drogy sú v skutočnosti smrteľne jedovaté látky (napríklad aj nikotín, alkohol), podávané v subletálnych dávkach. Uvádzajú človeka do stavu, v ktorom je smrti podstatne bližšie, než za iných okolností (niekto tomu hovorí adrenalín), a smažky sa tejto situácii oddávajú radi a opakovane. Uvedenie organizmua do stavu blízkeho smrti sa tomu hovorí v odborných kruhoch aj literatúre.

 

Nezostáva, než všetkých návštevníkov Kruhov v obilí na celom svete veľmi dôrazne varovať, aby si dali naozaj veľký pozor. Môžu totiž mať, zatiaľ ešte veľmi podprahovo, a predovšetkým úplne nevedomky, nakročené k tomu, aby sa z nich stali smažky (presnejšie povedané tí, ktorí nimi ešte nie sú). Dobrou správou pre nich môže byť oznámenie, že po prečítaní a pochopení tohto odseku už v tom môžu pokračovať úplne vedome.

 

Symptómy otravy oxidom uhoľnatým

Pri 20% koncentrácii karboxyhemoglobínu udáva postihnutý bolesť hlavy, tlak na prsiach, pri 40-50% sa pridáva nevoľnosť, chuť k vracaniu a bolesti hlavy sa stávajú výraznejšími. Objavujú sa zrakové poruchy, zmeny správania. Nad 50% koncentrácii karboxyhemoglobínu postihnutý upadá do bezvedomia, má znížený krvný tlak, rozšírené zrenice, môžu sa vyskytnúť arytmie. Po otrave oxidom uhoľnatým bývajú pozorované poruchy osobnosti a pamäte, môže sa rozvinúť organický psychosyndróm

Lekárska prvá pomoc, Pokorný J., Galén 2005, str 231

 

Iné zdroje:

Drvivá väčšina príznakov otravy sú problémy nešpecifické, obvyklé aj u iných ochorení (nachladnutie, začínajúce vírusová infekcia, črevné problémy, otrava jedlom, mozgová mŕtvica a pod)

Okrem iného sa často sa dostavuje búšenie srdca, až arytmie.

 

Príznaky pobytu v prostredí so zvýšeným obsahom CO2

zrýchlené dýchanie, teple potenie pokožky, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, otupenosť, neschopnosť jasného myslenia, strata vědoní a kŕče

(Poznámka: v prípade niektorých jedincov môže otupenosť a neschopnosť jasného myslenia predstavovať úplne nešpecifický prejav, ktorý nemá žiadnu súvislosť s pobytom v prostredí so zvýšeným obsahom CO2 )

 

Kovová chuť v ústach: je typická napríklad pri otrave olovom, ale aj mnohými organickými jedy, ktoré žiadny kov neobsahujú. Dostaví sa napríklad po uštipnutí štrkáčom: Encyclopedia of Toxicology, Four Volume Set, 1-4, Wexler a kol., Str.142

ISBN13: 9780127453545

 

biguanidy (str 272): vracanie, nauzea, brušné kŕče, nechutenstvo, intolerancia k niektorým potravinám, pocit nasýtenia, fotosenzitivita, tráviace ťažkosti, pachuť (kovová chuť), zmätenosť a letargia

 

Cyklofosfamid (Cytoxan - Bristol-Myers Squibb Oncology; Neosar - Pharmacia)

(Strana 396, Appendix 2 - ide o liek používaný v chemoterapii)

Akútne účinky: Nausea and vomiting; Type 1 (anaphylactoid) hypersensitivity, facial burning and metallic taste, visual blurring

Chronické účinky: Bone marrow depression; alopecia; hemorrhagic cystitis; sterility (may be temporary); pulmonary infiltrates and fibrosis; hyponatremia; leukemia; bladder cancer; inappropriate ADH secretion; cardiac toxicity; amenorrhea

 

Koprin - účinná látka Hníku (Hnojník) atramentového

Symptómy: Kovová chuť v ústach, začervenanie v tvári, triaška, vracanie a hnačky

(Špeciálne toxikologie.pdf, Ing. Martin Adam, Ph.D.)

 

Lullman - Farmakológia a toxikológia

CO: závraty, hučanie v ušiach, vyčerpanie, rozšírené zrenice (str. 581)

 

CO2 : (str. 592) Pri stúpajúcich koncentráciách sa vyvíja zrýchlené dýchanie, bolesti hlavy, potenie, nepokoj, zmätenosť a prejavuje sa zvýšená dráždivosť. Nasledovať môžu apatia, kŕče a hlboké bezvedomie.

 

No a toto je naozaj hlina, z toho behá mráz po chrbte ...

Gupta, RC, Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, Elsevier 2009, ISBN: 978-0-12-374484-5, str 593

to už si prečítajte sami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Vedec, ktorý nevie vysvetliť čo vymyslel, nevymyslel nič.  Walter Reisch
Nič nazvedie objaviteľa na scestie ľahšie, ako unáhlene nájdená polopravda.   J.Rostand
Ak ktokoľvek tvrdí: "Vôbec nejde o peniaze, ale o princíp", potom ide len o peniaze.        Kin Hubbard
pz