Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-rolníkov.
lightning
Kruhy v obilí - Poľnohospodárom
Niekoľko rád všetkým poľnohospodárom, ako v budúcnosti zaobchádzať s Kruhy v obilí, ktoré budú nachádzať.
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Lepšie jačmeň, slad, pivo, pivovary, pivovarníctvo.

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

Ak existuje niečo, čo dokážu verejní činitelia naozaj dokonale a z duše nenávidieť, potom sú to ony vzácne chvíle, kedy sú okolnosťami donútení k práci pre verejnosť. Kin Hubbard
Nekonečný je len vesmír a ľudská hlúposť. Tým prvým si ale nie som tak úplne istý. A.Einstein
Svet máš vo svojich rukách. Použi ho. Phil Collins

Kruhy v obilí sa vyskytujú od doby, čo ľudstvo existuje

PagPh
Aj keď v predchádzajúcich dobách určite nie v takej miere ako dnes. Na svete totiž nebolo ani toľko polí, ani ľudí, ani obilia. V určitej nepatrnej miere sa už mohli vyskytovať kedykoľvek, ako signalizujú správy z dávnych čias.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

Lepšie jačmeň, whisky, pivo, slad, pivovary, pivovarníctvo

 

Dobré správy pre poľnohospodárov.

Nielen pre nich. Aj pre starostov obcí, policajtov, aj akékoľvek zainteresované osoby.

 

Najzaujímavejšie novinky pre poľnohospodárov, aj všetkých ostatných rastlinných špecialistov:

 

Vidlí a kosí môžete schovať do stodôl, brokovnice do skríň, náboje do šuplíkov. Nebudete ich nikdy potrebovať k tomu, aby ste z polí vyháňali akýchkoľvek výrobcov obrazcov - circle-makers. Jedinú jednoduchú príčinou sa javí skutočnosť, že totiž nikdy takmer neexistovali (circle-makers).

 

Toho, kto obrazce naozaj vytvoril, by ste nikdy nechytili, ba naopak. Je najlepšie sa pred ním dobre schovať. Boli to totiž blesky z búrok, ktoré sa mohli odohrávať aj niekoľko týždňov pred tým, ako sa obrazce objavili.

 

Lepšie jačmeň, slad, pivovarníctvo, pivo, whisky, pivovary.

 

Skutočne, nikdy nikto (žiadny existujúci človek) nikdy nevkročí do vašich polí, aby tam niečo také vyrábal. Ak sa naozaj na vašich poliach akékoľvek obrazce objavia, nielen tie pravidelné, čo bude signalizovať, že ich tam "niekto" naozaj vyrábal, najlepšou radou je ponáhľať do kostola a veľmi dlho sa nahlas modliť, že tam nikto z vás nebol presne v tom čase, kedy tam naozaj ten "niekto" obrazce vyrábal. Tú pravú príčinú vzniku obrazcov na vašich poliach sú totiž blesky počas búrok. Môže sa jednať aj o blesk z jasného neba. Žiadny vietor ani dážď. Obe tieto vymenované príčiny sa na vzniku plôch poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia len veľmi nepatrne spolupodieľajú. Keby nebolo prvotnej príčiny, výboja blesku, nebolo by na poliach na celom svete poľahnuté takmer úplne nič. Jedine krúpy môžu vyvolať podobné následky, ale skôr oveľa horšie - obilie je po nich totiž úplne zničené, a je nutné ho rovno odpísať. Obilie poľahnuté po výboji blesku sa ale dokáže ešte veľmi často spamätať natoľko, aby mohlo byť zožaté. Odhadom (nutné spresniť) na celom svete vyvolajú krúpy len približne tisícinu percenta zničeného obilia v porovnaní s plochami, ktoré sú poľahnuté vďaka bleskom.

 

Jednou z najzaujímavejších aj najviac prekvapujúcich skutočností je fakt, že k poľahnutiu, ohnutiu stebiel na zem nedochádza takmer nikdy bezprostredne po búrke a výboji blesku, ktorý všetko způsbil, ale až niekoľko dní potom. Niekedy rad týždňov, aj dlhšie ako dva mesiace.

 

foto blesk, krávy

 

Lepšie pivovarníctvo, jačmeň, slad, whisky, pivovary, pivo.

 

Ak by sa na akomkoľvek poli ktokoľvek (napríklad nejaký prihluply circle-maker) naozaj stretol presne v čase, kedy tam vznikajú obrazce, s tým, kto ich tam naozaj vytvára, bolo by nutné, aby nastúpili Muži v čiernom (aute), aby sa oňho postarali, a odviezli z poľa jeho ostatky, ešte predtým, než sa do nich zahryznú mrchožrúti. Ak sa tam blesk stretne s akýmkoľvek väčším zvieraťom, je nutné povolať pracovníkov kafilérie. (foto)

 

Doug a Dave? A nejakí im podobní "vierozvesti"? Nuž, ako to čo najlepšie definovať ... Pán Allzheimer je veru zlý radca, a ešte keď sa spája dohromady s pánom ožranom ...

 

Žiadne obilie, v ktorom sa vytvorili obrazce, netreba predčasne žať. Úplne zbytočná práca. Všetko obilie v pravidelných obrazcoch je totiž poľahnuté z úplne rovnakých príčin, ako akékoľvek iné poľahnuté obilie kdekoľvek inde na svete. Iba vďaka obrovskej náhode, k akej dochádza len v jedinom prípade miliónov, vznikol pravidelný obrazec.

 

That reason were great mechanical and electromagnetic, also electrostatics resonances and interferences between bolts, plants and earth surface. A simple model of making circle in granular material by a short serie of several equivalent spark discharges is possible to see here. Only a very approximative solution, but able to explain that mechanical forces of any vertical discharge propagates in circles (it is detonating and pressure wave). That same applies to electromagnetic waves. But in your fields there does not become mechanical damage (Mostly), much more really electric damage - electrolysis, heat, vapour and gases pressure, everything made ​​by classic electric induction in plants, at first only microscopics changes, absolutely invisible by eye, even if plants are badly Damaged or died.

 

Takéto obilie sa pokúsi časom opäť pozdvihnúť (prostredníctvom kolienok - nodes), a vo väčšine prípadov sa mu to aspoň čiastočne podarí. Dozreje úplne rovnako ako nepoškodené okolité obilie, len o niečo neskôr. (Nerovnomernosti dozrievania)

 

Also possible, that in such Damaged plants would became secondary phytopathological damages - insects, viruses, bacteria, mold, fungi. Keep on, take care, there is no need to use plenty of chemicals, badly Damaged areas of crop or plants do not harvest, Plough it under. (You know it, such infos are placed in your specialised literature many times)

 

That crop became lodged (Damaged, weakened) like any other lodged (Damaged, weakened) crop in the world, but only thanks to very anomalous circumstances, once from millions, has became a symetrická figure.

 

That crop will tray to stay after a few days, and in most cases will do (useful for harvesting). Will ripe like any other lodged (Damaged, weakened) crop, only some days later. Badly Damaged crop or plants (if any) do not harvest, Plough it under.

 

Next year - better harvest.

 

No matter, the longer time from now, the less interest of anybody in those figures. Especially after varovanie. Maybe absolute no new interest after that.

 

Maybe, better for you, today visitors will be afraid of any visiting any Crop Circles anywhere.

 

They will be shit-scared of that anytime in future.

 

Many thanks for your interest.

 

Your Man in B & W, now working a s deufoizer, desaucerizer and dealienizer, too.

 

James Blond

Also specialist in Alien-Rats liquidation.

 

 

Pohľady do minulosti

Kruhy v obilí neboli v predošlých ani pradávnych časoch zďaleka v takej miere pozorované, skúmané a fotografované. V predchádzajúcich stáročiach sa nevyskytovalo zďaleka toľko rogallistov aj majiteľov aeroplánov ako dnes. Rovnako tak aj majiteľov fotoaparátov. V polovici 19. storočia behalo po svete niekoľko prvých majiteľov prístroja Daguerrova, ovládajúcich jeho technológiu, a tie určite zaujímalo veľa iných vecí, ako sú kruhy v obilí. Ak ale predsa len zaznamenané boli, s pomerne veľkou pravdepodobnosťou boli zaznamenané aj v podobe maliarskych záznamov a vyskytujú sa tak aj na vyobrazeniach niektorých dávnych civilizácií. Len táto skutočnosť ešte nebola doteraz dostatočne a riadne odhalená a popísaná. Záznamy dávnych civilizácií sú novovekým bádateľom otvorené viac a viac. Dokonca aj niektoré kľúčové vyobrazenia dávnych kultúr mohli čerpať z obrazcov v obilí, ako napríklad symbol Jin - Jang, (Yin - Yang) alebo niektoré obrazce starých Mayov. Vo vtedajších dobách boli samozrejme považované za dielo božie, a bolo k nim podľa toho pristupované. Ako najväčší paradox je možné považovať skutočnosť, že nie je vôbec vylúčené, že niektoré dávne civilizácie mohli dokonca aj dospieť k poznaniu, že obrazce v obilí vznikajú po výboji blesku. (v nasledujúcom texte nahradená závislosť civilizácie-y väzbou ľudia-i) Nepotrebovali potom ale túto skutočnosť nijako ďalej skúmať a rozvíjať, ani sa ňú podrobnejšie zaoberať, pretože ako výboj blesku, tak ním vytvorené obrazce, považovali zhodne za dielo božie. Ich prístup k nim mohol byť v oboch prípadoch veľmi podobný a nepotrebovali akokoľvek rozobierať ani zaznamenať skutočnosť, že môže jeden vznikať v nadväznosti na druhý, pretože autor oboch bol pre nich v oboch prípadoch jeden a ten istý - boh Zeus hromovládca a ekvivalenté bytosti a sily, a podobné uvažovanie očakávali aj od kohokoľvek, kto sa bude ich vyobrazeniami v budúcnosti zaoberať. Je preto veľmi pravdepodobné, že u väčšiny z rozvinutých dávnych civilizácií bude akékoľvek vyobrazenie, ktoré môže byť pomerne presnou reprodukciou obrazca nájdeného v obilí, spojené s vyobrazením najvyšších bohov alebo boha. Či už pochopili, že obrazce vznikajú po výboji blesku, alebo nie. Keď totiž obe štruktúry považovali za dielo božie, tak je to takmer jedno. Je dokonca možné konštatovať, že na tom boli podstatne lepšie ako dnešná spoločnosť, a to aj v prípade, že sa ich vzájomného prepojenia nedovtípili. Stále je oveľa priamočiarejšia domnienka blesk - boh, kruhy v obilí - boh, ako dnešné klopotné ľudstvom uvažované odvodenia blesk - príroda, kruhy v obilí - mimozemšťania. Alebo že by nám tie blesky predsa len vyrábali mimozemšťania? Na to by sa bolo treba opýtať pánov profesorov Rakova a Umana z floridskej univerzity ( www.ufl.edu ), ale oni dvaja budú s niečím takým naozaj ťažko súhlasiť. V žiadnej publikácii, ktorú totiž títo dvaja "guru" svetovej vedy o výbojoch blesku spísali, totiž nie je o žiadnych mimozemšťanoch ani zmienka, ani čo by sa za necht vošlo, dokonca aj keď písali o výbojoch napríklad na Venuši alebo Jupiteri.

 

Ako ku kruhom v obilí pristupovať dnes?

Nijako prehnane. Nevyrábajú ich žiadni polointeligentný, dementný a senilný circle-makers, ani polointeligentný, dementný a senilný mimozemšťania alebo zelený mužíčkovia. Pre ich existenciu (kruhy v obilí) sa netreba na nikoho hnevať ani ho za to stíhať alebo trestať. Obilie v akýchkoľvek pravidelných obrazcoch je obilie poľahnuté z úplne rovnakých dôvodov, aké spôsobujú poškodenie a poľahnutie, ohnutie stebiel obilia k zemi kdekoľvek na svete. Každý, kto sa s akýmikoľvek obrazcami v obilí stretne, aj keby sa taký obrazec nevyznačoval akýmikoľvek známkami pravidelnosti, aj kto sa stretne s akýmkoľvek poľahnutým obilím kdekoľvek na celom svete, si môže len gratulovať, že nebol presne na onom mieste presne v okamihu, kedy tam práve pozorovaný obrazec naozaj vznikal (bol zaznamenávaný, exponovaný). Vôbec nezáleží na tom, či sa jedná o obrazec pravidelný, alebo o kompletne náhodnú nepravidelnú spletitú štruktúru poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia.

 

Ak cez to všetko bude niekto naďalej tvrdiť, že obrazce v obilí vyrába on, nie je potrebné mu to nijako vyvracať. Nezostáva, než mu len popriať veľa šťastia, aby sa nikdy v živote nestretol s tým, kto obrazce v obilí vyrába naozaj. Pravdepodobne najlepšie bude takého jedinca umiestniť do niektorého ústavu, ktorých je po celom svete celý rad, a kde sú pre účely uskladnenia a prechovávania podobných štruktúr, akými je aj on sám, náležite a dôkladne vybavení.

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Socializmus je filozofia zlyhania, vyznania nevedomosti, viera v závisť, a jeho najväčšou prednosťou je zdieľanie utrpenia. W.Churchill
Hlúposť často ochráni človeka pred zošialnením. O.W.Holmes
Možno som opitý, slečna, ale do rána vytrezvim, zatiaľ čo vy budete stále rovnako škaredá.   W.Churchill
z