Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-vznikaju-po-vyboja-blesku-mechanika. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
lightning
Mechanika výboja blesku
Mechanické účinky výbojov blesku, opakovaný výboj do jedného miesta alebo niekoľkých miest vedľa seba
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Opakom faktu je lož, ale opak niektorej hlbokej pravdy môže veľmi dobre byť ďalšia hlboká pravda.  N.Bohr
Hrom je impozantný, hrom je efektné. Ale je to blesk, kto koná všetku prácu.  M.Twain
Nezdá sa, že by inteligencia mala nejako zvlášť dlhodobo prežívajúce hodnotu.  S.Hawking

Ekvivalentná až niekoľkých kg TNT na meter dĺžky výboja

PagPh
Mechanické účinky blesku (mierne nadpriemerný výboj) možno prirovnať k explózii bleskovice hmotnosti niekoľko sto g trhaviny na meter dĺžky. Konkrétne účinky značne závisia na spôsobe kontaktu výboja so zemou. Veľmi nadpriemerný výboj aj viac ako len niekoľko kilogramov trhaviny na meter dĺžky.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Fyzika, teória, princípy, spôsob vzniku a šírenia, dôsledky

Z najlepších zdrojov vo vedeckých publikáciách a internetu.

Galéria, 117 foto bleskov, C.Doswell. Za pozretie stojí všetky. Slideshow

 

 

V úvode pojednanie o teórii a sile bleskov je možné prezrieť dva nasledujúce zábery.

Preskúmaním oboch snímok je možné aspoň približne odhadnúť, aké veľké sily sa v okamihu výboje na mieste vyskytovali a aké mechanické procesy sa tam odohrávali. Strom, ktorý pred zásahom blesku vážil niekoľko ton, je dolámaný ako špáradlá na mnoho častí a tie rozsypané po okolí ako obsah škatuľky zápaliek. Na mieste totiž došlo k úplne regulárnej explózii, porovnateľnej s explóziou niekoľkých stoviek kg TNT, a pri pomerne nekoordinovanom rozmiestneniu trhaviny ešte podstatne viac. Je možné si predstaviť, koľko energie a práce by bolo nutné vynaložiť na dosiahnutie podobného efektu na neporušenom strome podobnej veľkosti, napríklad pre účely nakrúcania filmového dokumentu. Sekery, píly, motorové píly, stroje, pracovníci, niekoľko hodín práce. Tu pracoval blesk iba zlomok sekundy, takmer nikdy nie dlhšie ako jedinú tisícinu. Najdôležitejšie fyzikálne charakteristiky výboja blesku sú uvedené v pripojenej tabuľke, ďalšie podrobnosti ďalej na stránke.

 

Základné charakteristiky výboja blesku, z Lightning: Physics and effects, Rakov, Uman, str 6;

Súhrnná charakteristika bleskového výboja:

Celková doba trvania 200-300 ms
Počet výbojov v jeho priebehu 3-5 (približne 15 až 20 percent bleskov sa skladá z jediného výboja).
Priemerný interval medzi výbojmi 60 ms
Celkový prenesený náboj 20 C
Celková vyžiarená energia 109 - 1010 J
Also a short look to another book, Lightning Electromagnetics, Robert L. Gardner, Taylor & Francis, 1990 ISBN 0891169881, where just at the starting pages able to read something about corona discharges, that appear in very-high-voltage-systems. Every lightning-discharge is a "really very-very-very-very-very-high-voltage-system-discharge", and operates with such a high voltage, that would be never found in any people - made systems and machines. (Maybe only lightning - rods); more about corona discharge on some other page

 

 

Súčasne je ale treba si všimnúť jednej veľmi dôležitej skutočnosti. Aj napriek tomu všetkému, čo sa na mieste odohralo po stránke mechanickej, sa na mieste nevyskytuje ani náznak akéhokoľvek spáleného alebo horiaceho materiálu, ani náznak toho, že by na mieste čokoľvek zhorelo alebo len chvíľu plápolalo, nieto známky nejakého rozsiahlejšieho požiaru. (v naprostej vetšine prípadov, aj keď nie vo všetkých)

 

Možno predpokladať, že podobné aj väčšie sily pôsobia v okamihu výboje do poľa na rastliny (integrálne), ktoré sa tam nachádzajú, môžu ale byť veľmi rovnomerne rozložené medzi stovky tisíc stebiel obilia, ktoré tak vytvárajú na povrche poľa gigantické iskrisko (1 hektár - asi desať miliónov stebiel, 1 m2 - približne 1000, 1 km2 polia okolo 109 ), alebo iné rastliny, ktoré sa tam nachádzajú. Po výboju zahynie treba len percento alebo aj menej, čo nemusí byť v poraste prakticky pozorovateľné. Veľmi často, bezprostredne po výboji blesku, nie je na poli poľahnuté jediné steblo, pretože mechanický impulz bol síce obrovský, ale veľmi rovnomerne rozložený a veľmi krátky (niekoľko desatín sekundy). Rastliny sú ďaleko viac poškodené elektrickým prúdom, ktorý cez ne prebehol, či už indukovaný, alebo dodaný priamo prostredníctvom korónového výboja, alebo vďaka okamihovo, tlakovým impulzom predchádzajúceho Return Stroke dočasne vytvorenú sústavú navzájom sa dotýkajúcich stebiel a listov s oveľa vyššou vodivosťou, cez ktorú môžu práve iba presne v takom okamohe prebiehať oveľa väčšie prúdy, ako po odznení mechanického impulza. Vďaka stavu rastlinných tkanív, ktoré sú stále prakticky neporušené, pevné a pružné, sa steblá okamžite počas necelej sekundy vracia späť do kolmej polohy, ale ešte než sa tak stane, rastliny sú navzájom mnohonásobne viac a lepšie elektricky prepojené.

 

Celá takto dočasne vytvorená štruktúra je zasiahnutá jedným alebo niekoľkými následnými výbojmi (prichádzajú necelú desatinu sekundy po sebe), a počas tej doby sa tvar vzniknutého obrazca môže rôzne meniť (kruhy na vode), a následné výboje ani nemusia dopadať do rovnakého miesta. Napríklad v knihe Lightning: Physics and Effects, Rakov, Uman, v kapitole "Winter Storms in Japan" sú uvádzané prípady, že u niektorých pozitívnych bleskov nedochádza k dopadu následných výbojov do rovnakého miesta nikdy, ako by sa ich ramená, dopadajúce tesne po sebe, navzájom odpudzovali. No a k niečomu podobnému nemusí dochádzať iba v zime a iba v Japonsku.

 

Aj po všetkom, čo sa odohralo, sa ale rastliny vráta vďaka pružnosti a pevnosti, ktorú zatiaľ nestratili, veľmi rýchlo do pôvodnej vztýčenej polohy (rozpoja sa), ale tesne predtým, keď sú ešte elektricky prepojené, sú zasiahnuté bezprostredne dopadajúcim následným impulzom blesku. I cez to všetko bezprostredne po odznení celej sústavy výbojov rastliny vyzerajú, ako by sa vôbec nič nestalo, aj keď sú značne poškodené. Môžu síce už obsahovať značné percento mŕtvych buniek, ale ich mechanické vlastnosti sú stále takmer nezmenené. Pevnosť v ťahu, proti ohnutiu, pretrhnutiu, pružnosť sa bude síce merateľne znižovať, ale až po mnohých dňoch aj týždňoch. (foto) Aj keď sú rastliny po zásahu bleskom okamžite mŕtve, a dokonca aj v prípade, že dostali dávku energie, mnohonásobne vyššiu ako smrteľnú, ešte niekoľko dní vyzerajú ako živé, až potom začnú žltnúť, uschnú a rozpadnú sa. Ich stav je možné prirovnať napríklad k situácii utŕžených kvetov vo váze. Transport tekutín je neprerušený a niektoré ich časti môžu dokonca ešte nejakú dobu vykazovať látkovú výmenu. Jedine rastliny, ktoré dostane dávku naozaj mnohonásobne prevyšujúcu dávku smrteľnú (50x, 200x aj viac ...vložené 26. 9. 2013 - orientačné pokusy ukazujú, že by sa v takom prípade malo jednať o dávky napríklad 10000x vyššie ako smrteľné, a napriek tomu ešte ani v takom prípade rastliny nevykazujú ani náznak zuhoľnatenia), môžu okamžite zožltnúť až zhnednúť, alebo dokonca zuhoľnatieť aj ohorieť. Rastliny, ktoré majú prerušený transport vody, vykazujú nápadné znaky odumierania neporovnateľne rýchlejšie (100x, tisíckrát), ako v prípade, keď tomu tak nie je. Proti dňom až týždňom sa následky prejavujú často už počas niekoľkých minút, nanajvýš hodín. K prerušeniu transportu vody uvniř rastlín je nutné ich veľmi znateľne mechanicky alebo termálne poškodiť, obyčajné uschnutie alebo odumretie častí rastlín (napr stonky) je úplne nepostačujúce. Ako je možné sa presvedčiť veľmi jednoduchým pokusom (viď foto), aj časť rastliny, ktorá je úplne odumretá, môže po celý zvyšok vegetačného obdobia rastliny alebo životnosti jej časti (listu) bez akýchkoľvek závad úspešne vykonávať funkciu cievneho pletiva.

 

Problematika bude oveľa podrobnejšie spracovaná na stránke Elektro-fytopatológia. Bude tam napríklad popísaná kvantitatívna metodika stanovenia hodnôt prešlej elektrickej energie, po ktorých dôjde k usmrteniu stanoveného hmotnostného množstva rastlinného materiálu, prípadne prepočítaného na sušinu. Ďalej bude preskúmané a zdokumentované napríklad stanovenie letálnej dávky elektrickej energie pre rôzne rastlinné materiály, vplyv rýchlosti prechodu prúdu (použité napätie), správanie rastlinného materiálu po priechode subletálnych, nadletálnych aj vysoko nadletálnych dávok elektrickej energie, a rad ďalších javov.

 

Ďalšie dávky elektrickej energie môžu byť dodané prostredníctvom elektrostatickej indukcie a ďalšie vedením prúdu pôdou a koreňmi. Medzi všetkými týmito prúdmi môže dochádzať k rezonanciám a interferenciám. Elektromagnetická a elektrostatická indukcia, prúdy korónového výboja a priame vedenie pôdou a koreňmi. Do úvahy pripadajú aj interferencie medzi LEMP (viď literatúra) - ich produktom je elmag žiarenie všetkých predstaviteľných vlnových dĺžok, okrem toho každý stonku a list má svoju vlastnú kapacitu, indukčnosť, odpor, rezonančnú frekvenciu a mohli by utvárať LC, RC nebo LRC elektrické obvody .

 

Tiež mechanické interferencie pripadajú do úvahy - stonky a listy sa môžu správať ako kyvadla a pružiny.

 

Za podobných podmienok, aké sú tu popisované, môže dokonca dôjsť k vytvoreniu útvarov, podobajúcim sa kruhom na vodnej hladine. Fakt, že sa po obilných lánoch preháňajú veterné vlny ako na vode, je známa a zdokumentovaná skutočnosť (video1), (video2). Vďaka, pán Větvička! A ak sa na nich môžu za vetra tvoriť vlny rovnako ako na vodnej hladine, potom sa na nich môžu vytvárať aj kruhy, obzvlášť po dopade tak silného impulzu, ako je rázová (čiže detonačná čiže nadzvuková) a tlaková vlna blesku, dopadajúceho kolmo zhora. Stovky kg TNT. (Bude experimentálne dokázané, ale až niekedy inokedy; je zozberané). V mieste dopadu výboja tiež dochádza k merateľným otrasom pôdy, vďaka ktorým sa môžu utvárať stojaté vlny, podobne ako pri utváraniu Chladniho obrazcov (Kymatika, Physics of musical instruments, Pattern formation in granular material)

 

To ale zďaleka nie je všetko, čo sa na mieste odohrávalo. Prebiehali tam obrovské elektromagnetické impulzy, medzi ktorými tiež mohlo dochádzať k najrôznejším interferenciám a rezonanciám. K tomu všetkému sa na mieste mohlo vyskytovať rotačné elektromagnetické pole, aj na viacerých miestach, veľmi podobné tomu, ktoré je dodávané prostredníctvom trojfázovej elektrickej siete, alebo dokonca oveľa zložitejšie.

 

Jednou z najzaujímavejších skutočností je ale fakt, že aj po tom všetkom, čo sa na onom mieste odohralo, nepredstaviteľne silné mechanické, elektromagnetické a elektrostatické impulzy, nemusí sa na celom šírom poli nachádzať jediné ležiace steblo. Vďaka veľmi pomalému priebehu fyziologických a biologických pochodov v rastlinách, rovnako tak aj látkovej výmene, sú aj tie z nich, ktoré boli okamžite po elektrickom výboji mŕtve, alebo zahynuli počas niekoľkých nasledujúcich minút až hodín, ešte po niekoľkých dňoch takmer na nerozoznanie od tých, ktoré celú "akciu" prežili, alebo dokonca neboli vôbec zasiahnuté. Až povedzme po týždni je možné zaznamenať pozorovateľné odchýlky vo vzrastu. Mŕtve rastliny vzrast úplne zastavili, ale sú stále zelené, len nižšie. Až po oveľa dlhšej dobe zožltnú, potom zhnednú, uschnú a rozpadnú sa. Rastliny, ktoré boli výbojom len poškodené, ale prežili, aj na niekoľko dní úplne alebo takmer zastavia rast, a obnoví ho až keď sa z vzniknutého šoku (podobného šoku z presadenia) spamätajú. Dozrievajú potom ale zreteľne pomalšie, vždy už bude poznať aspoň niekoľkodňový rozdiel vo vzraste a rýchlosti dozrievania proti rastlinám nepoškodeným. Oveľa viac informácií v oddieli Anatómia (súčasť stránky Biológia), kde bude aj mnoho fotografií z pokusov a experimentov, aj pohyblivé obrázky budú.

 

Pomalosť a zotrvačnosť biologických a fyziologických pochodov v rastlinách je tiež predovšetkým jeden z hlavných dôvodov, prečo sa tak dlho darilo jedinému možnému páchateľovi a vinníku všetkých popisovaných skutočnosťí tak dlho unikať pozornosti, a brániť tak akémukoľvek pokusu o "zadržanie" (čo aj tak nikdy nebude, ale aspoň usvedčený).

 

Ba čo viac, darilo sa mu celý čas veľmi úspešne zvaľovať vinu na najrôznejšie potenciálne vinníky z oblasti -rálnych, -tických, -rických, -gických a desiatok ďalších iných náuk a učení, aj na ľudí, z ktorých niektorí sa aj začali k ich vytváraniu hlásiť, no a okrem toho aj na mimozemšťanov. Pretože ale takmer všetky zhodne spadajú do oblasti pseudovedy a pavedy, boli klasickú vedú a ktorýmkoľvek na svete existujúcim realisticky zmýšľajúcim jedincom (tých je ale v skutočnosti len málo) veľmi rýchlo zavrhnutý.

 

Všetky doteraz popisované obrovské sily, mechanické a elektromagnetické, a nesmieme zabudnúť aj na sily elektrostatické. Na mieste sa totiž tiež okrem doteraz popisovaných síl vyskytovali aj sily elektrostatické, a to nie také, aké dokážu vychyľovať lístky, vlákna a steblá elektroskopov alebo zdvíhať vlasy pokusným osobám pri obľúbených fyzikálnych pokusoch na základnej škole, ale také, ktoré dokážu lámať stromy ako špáradlá a pozabíjať stáda kráv alebo iného dobytka. Všetky tieto popisované sily len "naexponovali" niečo ako latentný obraz vo steblách, listoch a zrnách obilia, v ktorých tak došlo iba k chemickým (prevažne elektrochemickým) a mikroskopickým mechanickým zmenám, ktoré nemajú spočiatku prakticky žiadny vplyv na ich mechanické vlastnosti. Bezprostredne po výboji, po niekoľkých sekundách rastliny stojí úplne vzpriamene, ako by sa vôbec nič nestalo, vďaka zatiaľ úplne nezmenenej pružnosti a mechanickej pevnosti stebiel. Pozorovateľné a merateľné zmeny prídu až oveľa neskôr. Veľmi pomalé biochemické zmeny, aj zmeny vyvolané rastom, počas ktorých narastajú mikroskopické zmeny a pomaly sa menia vo zmeny makroskopické. Po mnohých dňoch, alebo aj týždňoch sa mechanická pevnosť a pružnosť stebiel zníži o desiatky percent, stáva sa aj merateľnú a pozorovateľnú. Vďaka narastaniu poškodených tkanív a odumieraniu buniek v nich sa všetky vymenované, spočiatku úplne nepozorovateľné a nemerateľné zmeny stávajú čoraz viac pozorovateľnými a merateľnými. Poškodené rastliny stále viac slabnú, " Sťahovanie národov " (látková výmena) rastlinu ešte viac oslabuje, vzhľadom k nutnosti zbaviť sa nežiadúcich chemikálií smerom dolu ku koreňom spôsobí, že časť tesne nad zemou (do niekoľkých centimetrov) zoslabne najviac, pretože je vystavená pôsobeniu nežiaducich látok najdlhšie. Táto časť je preto najnáchylnejšia k poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi, napokon rastliny stále stoja, aj vďaka tomu, že sa čiastočne podopierajú navzájom. Kým zdravé rastliny vydržia aj sily (napríklad vietor), ktoré mnohonásobne prevyšujú ich vlastnú váhu, postupom času zoslabnú natoľko, že túto svoju vlastnú váhu udržia už len tak tak. Vlastná váha rastlín obilia, obývajúcich jeden hektár, činí podľa druhu a štádia vzrastu ešte dlho pred dosiahnutím zrelosti o veľa viav ako 50 ton. To znamená 5 kg / m2, a v prípade oslabených rastlín, ktoré stále slabnú. Po nejakom čase ...

 

Rastliny zatiaľ stále ešte stoja vzpriamene nahor, ale najväčšie prekvapenie sa začína blížiť. Po tak dlhom čase "príprav", mnohých týždňoch, prichádza najskôr proces, ktorý môže trvať len slabú hodinku až dve, alebo aj oveľa menej. Jeho jedinou príčinou môže byť aj len slabúčky jarný alebo letný osviežujúci dáždik, alebo len dokonca ranná hmla alebo rosa. Počas niekoľkých minút tak môžu zrejúce rastliny obilia oťažieť takmer na dvojnásobok, čo znamená rad kilogramov na meter štvorcový, alebo mnoho desiatok ton na hektár. Oslabené steblá nestojí osamotene, všetky sa čiastočne opierajú navzájom, a brána sa tak hlavne pred poryvmi vetra. Zatiaľ stále všetky mieria nahor ...

 

Začína sa blížiť vrcholné číslo, záver vystúpenia, toľko dlho očakávané finále. Bude nasledovať najviac šokujúca časť z celého zjavenia Crop Circles. Môže trvať len niekoľko minút, a každý, kto by bol náhodou prítomný a mohol ju sledovať, musel by si zákonite myslieť, že je prítomný zázraku. Počas nepočuteľnej famfáry neexistujúcich muzikantov, počas aplauzu neexistujúceho publika, sprevádzaný nepočuteľnými zvukmi a neviditeľnými žiarivými svetlami neexistujúceho slávnostného ohňostroja, dostavuje sa prvý viditeľný efekt, a súčasne posledná príčina vzniku pravidelného obrazca v obilí, jediná ktorej následky ešte len budú naozaj vidieť, ktorá sa môže odohrať iba počas niekoľkých minút (metre štvorcové v priebehu niekoľkých sekúnd) a iba presne na tých miestach, ktoré obsahujú oslabené rastliny, veľmi presne vymedzených predchádzajúcim pôsobením síce zložitých, ale veľmi presných interferencií a rezonancií, aj ďalších elektrických, mechanických, elektromagnetických a elektrostatických síl, polí a vĺn, ktoré sa presne na tomto mieste odohrávali pred niekoľkými týždňami, a na ktoré si už nikto nespomenie, aby ich označil za jedine prvotnú príčinu vzniku obrazca v obilí, prichádza -

The Domino Effect!

Mimochodom, ten popisovaný ohňostroj sa na onom mieste skutočne vyskytoval, a vôbec nebol "neviditeľný a nepočuteľný", naopak. Bol veľmi dobre viditeľný aj počuteľný. Bol to ten výboj blesku a okolitá búrka, ktorí obaja miesto navštívili, ale už pred niekoľkými týždňami ...

 

Všetko je konečne pripravené k veľkolepému záverečnému finále:

Miesta, kde sa nachádzajú oslabená steblá, ktoré všetky poslušne padajú k zemi, sú veľmi presne vymedzená, všetky sú naozaj veľmi zoslabnuté, ešte k tomu zťažknuté vlhkosťou, čakajú len na prvého iniciátora, dirigenta, ktorý všetko začne, aby sa celá takto dlho a veľmi starostlivo budovaná konštrukcia zosunula k zemi, v priebehu niekoľkých minút ako domček z kariet: chýba už naozaj len on, hlavný dirigent celého tohto predstavenia, veľký maestro, však čo to? Ktosi sa naozaj blíži zdali, áno, je to ON, ten kto celý proces spustí, je to naozaj ON, Motýľ, blíži sa, a sadá, unavený na jedno zo stebiel, aby si odpočinul. Konečne nastáva onen veľký okamih, ktorý sa pripravoval niekoľko týždňov aj mesiacov, a počas niekoľkých minút je všetko hotové. howgh.

 

Poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi sa objaví naozaj len na tých miestach, ktoré boli "exponované" - vystavené účinkom bleskov a ich interferencií, ale už pred mnohými týždňami. Takáto expozícia je veľmi podobná klasickým halogenidostrieborným fotografickým materiálom, v priebehu ktorej sa v štruktúre obilia len zaznamenal latentný obraz. Potom ešte len začal prebiehať "proces vyvolania obrazu" (naozaj veľmi pomalý), využívajízí iba a jedine prírodné fyzikálne - biochemické - chemické rastové procesy v poľnohospodárskych plodinách, "vývojka", zaistené prostredníctvom redox procesov, rastové biochemické procesy v steblách a ich súčasné oslabenie v dôsledku pôsobenia produktov elektrolýzy. Po tom všetkom nastane "ustálenie", vizualizácia obrazu prostredníctvom Domino Efektu. Veľmi zaujímavá je skutočnosť, že "expozícia" obrazu do štruktúry rastlín (rastra) na poli prebiehala predovšetkým vďaka veľmi, veľmi, veľmi intenzívnemu osvetleniu "fotografickým bleskom" (ale 109 - 1014 silnejším).

 

Je možné konštatovať, že rastliny na poli fungujú ako reálny, analógový (myslené iný ako digitálny) záznamový materiál, ktorý je schopný zaznamenať akýkoľvek (obrovský) elektromagnetický proces, ktorý sa odohral tesne nad ním, aj mechanický (tiež obrovský). To je dobre, taký materiál je veľmi ťažké možné preexponovať.

 

Deje opísané v predchádzajúcich odsekoch vyzerajú, ako by vysvetľovali predovšetkým a jedine proces, prostredníctvom ktorého sú formované pravidelné obrazce v obilí - Kruhy v obilí alebo akékoľvek iné súmerné a pravidelné obrazce. V skutočnosti ale pomerne komplexne opisujú spôsob utváranie akéhokoľvek poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia kdekoľvek na svete. Jedná sa vo všetkých prípadoch o úplne identický proces, len v ňom nie sú obsiahnuté prvky interferencie, rezonancie a symetrie. Popisovaný úplne identický proces prispieva k vytvoreniu približne miliónkrát väčších plôch poľahnutého obilia, úplne nesymetrických, ako je tomu v prípade pravidelných obrazcov. Jednu hlavnú vlastnosť ale majú všetky spoločnú: úplne všetky spôsobila elektrina dodaná výbojom blesku, a objavia sa až rad dní, alebo týždňov potom. Veľmi často dokonca podobná situácia nastane až niekoľko týždňov potom, za nádherného počasia, kedy ho zaviní napríklad len drobné zrážky, vánok, ranná hmla, alebo dokonca nič podobné (motýľ). Šokovaní poľnohospodári, nieto akýkoľvek náhodný pozorovateľ si potom už úplne pochopiteľne vôbec nie sú schopní domyslieť, kto bol naozaj reálny "páchateľ", kriminálnik, ktorý všetko zavinil, a radi by chytili aspoň kohokoľvek iného. Nebude ho možné vôbec nikdy "chytiť pri čine". Jeho rýchlosť sa pohybuje medzi 1/3-2/3c. Každý, kto by ho rád chytil, si môže len gratulovať, že sa s ním nikdy nestretol. Je už raz a navždy možné podobné straty na obilie obetovať a nezaoberať sa nimi. Ide odhadom o 10% osiatych plôch ročne. Ušetrenú prácu aj energiu venovať na iné účely. Niečo bude popísané na stránke Poľnohospodárom.

 

Prevažná väčšina ľudí na celej zemeguli má možnosť nájsť podobne vzniknuté nepravidelné poľahnuté plochy obilia vo vzdialenosti nie väčšej, ako kilometer od svojho domova, a ak by jeden kilometer nestačil, tak dva.

 

Môžu existovať aj poľahnuté plochy, ktoré sa objavili bezprostredne po búrke, viď http://www.iccra.com. V takom prípade je ale možné, že sa na ich vzniku podieľali búrky dve (dva výboje blesku). Približne na rovnakom mieste dopadol počas prvej búrky prvý výboj, ktorý na mieste pripravil určitú nepravidelnú plochu postupne výrazne slabnúceho obilia. Ďalší výboj po niekoľkých týždňoch už má potom veľmi uľahčenú prácu, a obrazce ním vytvorené, či už pravidelne alebo nepravidelne, sa môžu objaviť takmer okamžite alebo už po niekoľkých hodinách.

 

Je ale možné aj to, že po výnimočne silných výbojoch sa naozaj môžu obrazce objaviť v priebehu niekoľkých sekúnd. Keď už tam sú tie obhorené slnečnice ... (Slnečnice marec 2010 - Argentína )

 

Bolo reálne pozorované ( HOTY2008 ), že aj po pomerne "slabom" výboju blesku (vrcholový prúd "iba" 6000 ampérov), ale napríklad vďaka pomerne prudkým zrážkam a vysokej vlhkosti sa elektrina výboja mohla oveľa ľahšie šíriť do okolia, ako tomu býva v iných prípadoch. Na mieste bolo niekoľko hodín po výboju zistené, že je poľahnutých okolo 80-90% celého poľa (približne 6 hektárov, jačmeň). Miesto sa nachádza 1,8 km vzdušnou čiarou od laboratória, blesk bol pozorovaný aj ako záblesk svetla aj následné zvukové efekty. Miestny farmár potvrdil, že pred búrkou na poli nebol poľahnutý ani meter. Pole má pomerne zložitý tvar (veľmi pretiahnuté) a to, aby mohlo byť samostatne, a takmer úplne kompletne zasiahnuté nejakým lokálnym meteorologickým javom, akým by mohlo byť napríklad minitornáda (downburst), bez toho, aby to zanechalo sebamenšie následky na okolitých, bezprostredne susediacich poliach.

 

Podobné obrázky je možné nájsť aj v literatúre o Crop Circles ako príklady "klasického nepravidelného poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi", spôsobeného vetrom. Vietor nikdy nedokáže spôsobiť niečo podobné na porastu zdravého, elektrinou nepoškodeného a postupom času neoslabeného obilia, musel by to byť naozajstný uragán . O pravdivosti tohto tvrdenia sa môže presvedčiť naozaj každý na akomkoľvek porastu zdravého, nepoškodeného obilia.

 

V skutočnosti u dnes šľachtených a pestovaných odrôd už nikdy nikde vo svete nenastane jav nazývaný "klasické poľahnutie", napríklad v dôsledku javu zvaného "nízka odolnosť proti poliehaniu". Každé poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi v dnešných dobách vždy bolo, je a bude spôsobené elektrinou z výboja blesku, len sa tam žiadne pravidelné obrazce nevyskytujú. Jedná sa o plochy rádovo miliónkrát väčší, plochou i počtom, ako v prípade pravidelných obrazcov. Existujú výnimky, v prípade tornád, cyklónov, hurikánov, uragánov, takéto prípady ale len potvrdzujú pravidlo.

 

Galéria 117 snímok výboja blesku, ktoré zaobstaral Chuck Doswell. Za pozretie stojí všetky. Je možné použiť Slideshow, ktoré pri základnom nastavení (3sec/obr) trvá necelých 6 minút. Mimochodom, v jeho galériách je možné nájsť aj zábery jeho pravdepodobne niekoľkých návštev českej republiky, jedna z nich na pozvanie pána RNDr. Martina Setváka z ČHMÚ. Jedná sa tak o názorný príklad skutočnosti, že ten, kto takto dobre fotí búrky (blesky), sa jednoducho s pánom Setvákem poznať musí.

 

Tu tabuľka prevzatá z Lightning: Physics and effects, Rakov, Uman, str 6;

Ide o priemerný blesk, najobvyklejšieho typu, záporný výboj CG - cloud to ground, mrak - zem. Do slovenčiny (zatiaľ neúplne) preložil JL

 

Kompletná charakteristika negatívneho výboja blesku mrak - zem

Stupňovitý počiatočný výboj (Stepped leader)
Dĺžka kroku 50 m
Časový interval medzi krokmi 20 - 50 mikrosekúnd
Prúd krokového výboja > 1 kA
Náboj jednotlivého kroku > 1 MC
Priemerná rýchlosť šírenia 200 klm / s
Celková doba trvania 35 ms
Priemerný prúd 100 - 200 A
Celkový náboj 5 C
Elektrický potenciál ~ 50 MV
Teplota v kanáli výboja ~ 10.000 K
Prvý Return Stroke založené na meraniu u základne kanála blesku.
Špičkový prúd 30 kA
Maximálna strmosť nárastu prúdu > 10 - 20kA / mikrosekúnd
Doba nárastu prúdovej krivky (10 - 90%) 5 mikrosekúnd
Doba do poklesu na polovicu maxima 70 - 80 mikrosekúnd
Prenesený náboj 5 C
Rýchlosť šírenia 100 - 200.000 klm / s
Priemer kanála výboja ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanáli výboja ~ 30.000 K
Dart leader
Doba trvania 1 - 2 ms
Náboj 1 C
Prúd 1 kA
Napätie ~ 15 MV
Rýchlosť šírenia 10 - 20.000 klm / s
Teplota v kanáli výboja ~ 20.000 K
Dart-Stepped leader
Dĺžka kroku  10 m
Časový interval medzi krokmi 5 - 10 mikrosekúnd
Priemerná rýchlosť šírenia 1 - 2.000 klm / s
Následný Return Stroke založené na meraniu u základne kanála blesku.
Vrcholový prúd 10 - 15 kA
Maximálna strmosť nárastu prúdu 100km / mikrosekúnd
10-90% strmosť nárastu prúdu 30-50 kA / mikrosekúnd
Doba nárastu prúdovej krivky (10-90%) 0.3 - 0.6 mikrosekúnd
Doba do poklesu na polovicu maxima 30 - 40 mikrosekúnd
Prenesený náboj 1 C
Rýchlosť šírenia 100 - 200.000 klm / s
Priemer kanála výboja ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanáli výboja ~ 30.000 K
Pokračujúci prúd (dlhší ako ~ 40 ms) Zhruba 30 až 50% bleskov obsahuje prúdy doby trvania dlhšie než ~ 40 ms.
Prúd 100 - 200 A
Doba trvania ~ 100 ms
Prenesený náboj 10 - 20 C
M-component založené na meraniu u základne kanála blesku.
Vrcholový prúd  100 - 200 A
Doba nárastu prúdovej krivky (10-90%) 300 - 500 mikrosekúnd
Prenesený náboj 0.1 - 0.2 C
Kompletný výboj blesku
Celková doba trvania 200-300 ms
Počet výbojov v jeho priebehu 3-5 (približne 15 až 20 percent bleskov sa skladá z jediného výboja).
Priemerný interval medzi výbojmi 60 ms
Celkový prenesený náboj 20 C
Celková prenesená energia 109 - 1010 J

 

založené na meraniu u základne kanála blesku.

Ak je výboj osamotený, bez postranných a paralelných vedľajších výbojov (veľmi zriedka) a dostatočne presne kolmý, mechanické a tlakové sily sa od neho šíria v prvých okamihoch pomerne presne do kruhu (elektromagnetické úplne presne, v ktoromkoľvek okamihu). Ak ale osamotený nie je, niektoré výboje medzi sebou môžu (pravdepodobne hlavne za bezvetria, opäť veľmi zriedka) vytvárať veľmi zaujímavé interferencie a rezonancie. Niektoré rastliny nemusia zásah prežiť, v samom centre dopadu výboja môže ísť niekedy až o desiatky percent, záleží predovšetkým na veku porastu, výške a obsahu vlhkosti ( No.1 # 1 - zásah ešte počas klíčenia alebo tesne po ňom), niekedy len púhe percento aj menej, čo už nemusí byť v poraste vôbec pozorovateľné. Po zvyškoch rastlín, ktoré neprežili, nie je v poraste po niekoľkých týždňoch ani pamiatky ( No.1 # 2 ), prejaví sa len jeho zrednutím. V poraste sa potom vyskytuje len niečo akoby zvoľna začínajúcich plešinka.

 

Energia, vyžiarená i len iba priemerným bleskom je 109 - 1010 Joulov, (táto energia by odtiahla pomerne veľmi naložený nákladný vlak veľa kilometrov), energia nadpriemerných "Mackov", akých sa urodí len niekoľko za sezónu, je minimálne stokrát, ale aj oveľa viac ako tisíckrát väčšiu (na ňu už by rovnaký vlak veselo drandil niekoľkokráz okolo zemegule).

 

Ako je mnohokrát uvedené na mnohých iných miestach tohto webu, aj napriek tomu, že niektoré rastliny môžu byť okamžite po zásahu bleskom mŕtve, vždy trvá najmenej niekoľko dní, a u zvyšku porastu, ktorý prežil, aj keď s vážnym poškodením, až niekoľko týždňov, než na nich budú pozorovateľné akékoľvek zmeny.

 

 

 

Interferencie a odrazy v rozširujúcom stĺpci vzduchu

Nie sú tu popisované len čisto mechanické účinky výboja

pretože výboj blesku je vždy kombináciou mechanických a elektromagnetických účinkov, o obrovskej energii, s nepredstaviteľne strmú prúdovou nábežnou hranou.

 

Zložité fraktálové a interferenčné obrazce, nachádzané občas v poliach, sa vyznačujú jedným charakteristickým spoločným znakom: nachádzajú sa vo vnútri kruhu. Jednou z možností ich vzniku je tá, že po prvom Return Stroke sa najskôr vytvorí stĺpec rozpínajúceho sa vzduchu, vo vnútri ktorého potom dôjde k jednému alebo viacerým následným výbojom (Subsequent stroke). Väčšinou bývajú slabšie, než prvý RS, ale nemusí to byť pravidlom. Mávajú ale podstatne vyššiu strmosť nábežnej hrany. Prvý RS - väčšinou do 30 tisíc ampér/mikrosekúndu, následné výboje aj viac ako 200 tisíc. Prúd priemerného výboje CG je okolo 30 tisíc ampér.

 

Nie je vylúčené, že pravidelné interferenčné obrazce sa vytvárajú vďaka extrémne silným výbojom, veľa cez pol milióna ampér. Vnútri rozpínajúceho sa stĺpca vzduchu, ktorý sa vytvorí po prvom výboji (ide o ekvivalent explózie niekoľkých stoviek kg TNT, rozloženého rovnomerne v kanáli bleskového výboja), môže dochádzať k mnohonásobným odrazom lúčov vyzářených následným výbojom (Subsequent stroke). Mnohonásobne odrazené lúče môžu medzi sebou vytvárať veľmi zložité interferencie. Vnútri rozpínajúceho sa stĺpca vzduchu sa môžu pohybovať veľmi dlho a uraziť značnú vzdialenosť. Lúče sa pohybujú rýchlosťou svetla, stĺpec vzduchu sa pohybuje približne miliónkrát pomalšie, tj v porovnaniu s rýchlosťou svetla takmer nulovou rýchlosťou. Hoci ale takmer stojí, pohybuje sa, aj keď veľmi nízku, ale nenulovú rýchlosťou. V rámci doby pozorovania (zlomky sekundy až sekundy) prakticky konštantná, alebo s približne stabilným zrýchlením. Môže byť aj záporné, aj exponenciálne, môže vykazovať periodicky premenný priebeh, ale pre základné úvahy stačí konštantný. Môže sa tak pomerne významne podieľať na vzniknutých interferenciách.

 

(pic)Vnútri stĺpca vzduchu môže dôjsť aj ku niekoľkým následným výbojom, ktoré všetky medzi sebou môžu navzájom vytvárať interferencie. Značná časť energie sa môže indukovať a spätne vyžiariť na fázových rozhraniach plazma - vzduch, stojaci vzduch - pohybujúci sa vzduch, zriedený vzduch - stlačený vzduch. Niektoré alebo všetky popisované fázové rozhrania môžu byť veľmi dobre elektricky vodivé, pri zvislom priemetu na podložku sa jedná o sústredné kruhy. Počas ktoréhokoľvek následného výboja sa môže vďaka priechodu časti prúdu alebo aj indukciou v nich do rastlín, nad ktorými sa presne v tom okamihu dočasne nachádzajú, "naexponovať" ich okamžitý stav (tvar a poloha). Najvýznamnejšia časť energie, viac ako 99% následného výboja je vyžiarená počas časovej periódy kratšiej ako desať mikrosekúnd. Počas tej doby by okraj rozpínajúceho sa stĺpca vzduchu, pohybujúci sa rýchlosťou zvuku, urazil vzdialenosť 3 milimetre. Bolo by tak možné vysvetliť občasný výskyt veľmi úzkych kruhov v obrazcoch, ktoré by v poraste nevyrobilo ani dieťa, keby sa ním prebehlo.

 

To, čo sa pravdepodobne vnútri rozpínajúceho stĺpca vzduchu odohráva, ak v ňom prebiehajú následné výboje, bolo v predchádzajúcom odseku popísané veľmi zjednodušene. V skutočnosti sa vytvorí po každom následnom výboji ďalší rozpínajúci sa stĺpec plazmy vnútri predchádzajúceho, a zďaleka nie všetky sú koncentrické. Niektoré následné výboje môžu prebehnúť po okraji rozpínajúceho sa stĺpce plazmy, vytvoreného predchádzajúcim výbojom, ďalšie môžu dopadať aj mimo neho. Každý z popisovaných výbojov okolo seba vytvorí obrovské elektromagnetické pole. Prebiehajú v ňom prúdy až niekoľko sto tisíc ampér, so strmosťou nábehu až niekoľko sto tisíc ampér / mikrosekúndu. Vytvorené magnetické polia môžu veľmi výrazne ovplyvňovať všetko, čo sa vo vnútri vytvoreného silno ionizovaného stĺpca vzduchu odohráva. Magnetické polia (obrovské), vytvorená súbežne prebiehajúcimi ramenami jedného výboja, môžu medzi sebou vytvárať výrazné interferencie (pic).

 

Vnútri rozpínajúceho sa stĺpca vzduchu môže predovšetkým na vonkajšom okraju stĺpca (fázové rozhranie) dochádzať k totálnym odrazom lúčov elektromagnetického žiarenia, pri vyhovujúcom uhle dopadu (väčší ako medzný). Vo spojito premennom prostrediu vnútri valca sa môžu lúče ohýbať a lámať. Tlak vo vnútri stĺpca nie je rozložený rovnomerne, v určitom okamihu je uprostred najvyšší a na okraji najnižší, v inom naopak. Odohrávajú sa tam veľmi dynamické procesy a je plný veľmi silno ionizovaných častíc. Tlak a teplota vo vnútri stĺpca sú veľmi variabilné. Vzduch vo vnútri je miestami a občas veľmi silno zriedený, inde a v inom čase zase veľmi silne stlačený. Pripomína výbojku, na ktorú je pripojené napätie až niekoľko miliárd voltov. A skrz ktorú prebieha občas prúd takmer milión ampér. Môže aj pripomínať sústavu mnohých výbojok, prepojených najrôznejšími spôsobmi sério - paralelne. Dokonca môže pripomínať aj sústavu výbojok, aká sa v žiadnej technickej praxi nevyskytuje - sústredné valce o rôznom tlaku, od vysokého vákua až k vysokému pretlaku. V kolmom priemete k podložke (povrch Zeme) sa jedná o sústredné kruhy (obrázky).

 

Pre overenie možných interferencií by ale bolo nutné pravdepodobne zostrojiť počítačový program, takže zrejme nejaká práce do budúcnosti, a bude musieť byť oslovený Veľký Programátor, čo nebude vôbec lacná záležitosť.

 

Vnútri kruhu (valce) môžu nastať dva javy.

 

V niektorých prípadoch môže v dôsledku mnohonásobných odrazov elektromagnetických vĺn dôjsť k vytvoreniu zložitých kombinovaných fraktálových obrazcov, takže sa na ich tvorbe podieľajú predovšetkým interakcie a interferencie elektromagnetické. V niektorých prípadoch sa jedná pravdepodobne o prosté sčítanie účinkov opakovane dopadajúcich elektromagnetických lúčov, mnohonásobne sa odrážajúcich od okraja veľmi pomaly sa rozširujúceho valca vzduchu. Okraj valca vzduchu, vzniknutý počas niekoľkých desatín sekundy po dopade prvého RS, sa chová ako fázové rozhranie, a za určitých okolností na ňom môže dochádzať k totálnemu odrazu elektromagnetických lúčov.

 

V iných prípadoch dôjde vo vnútri kruhu (valca) skôr k mžikovému zobrazeniu mechanického deja, ktorý by bolo možné prirovnať k explózii. Veľmi často sa takéto obrazce podobajú deji, ktorý je možné pozorovať na spomalenom zázname procesov odohrávajúcich sa vo vnútri valca vznetového alebo spaľovacieho motora, je možné také obrazce nazývať ako "motorové typy". (Fotografie niekoľko) Vznikajú pravdepodobne tak, že najskôr dôjde prostredníctvom mechanických účinkov jedného alebo niekoľkých RS k tomu, že steblá sú vychýlená na nejakú dobu z rovnovážnej polohy. Môže sa jednať už aj len o mechanické účinky prvého RS zo sústavy niekoľkých veľmi rýchlo po sebe (v priemere 60ms, môže ich byť 3-5, ale aj viac ako 10) do rovnakého miesta dopadajúcich následných impulzov jediného výboja. Prvý RS často býva najsilnejší, aj keď to tak nemusí byť vždy. Mechanické účinky výboja (jedná sa o regulárnu explóziu) veľmi intenzívne vychýlia steblá až do mnohých metrov od miesta dopadu, ide ale len o veľmi prechodný účinok

 

V určitom okamihu dopadne následný výboj.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikdy nepodceňujte silu ľudskej hlúposti.    Robert A.Heinlein
Že manželstvo je spolupodpisované v nebu, hovorí sa. Ale to isté platí aj o hromoch a bleskoch.  Clint Eastwood
Z vedeckého hľadiska je možné predmety rozdeliť do troch hlavných skupín: také čo nepracujú, tie ktoré sa rozbili a tie ktoré sme stratili.  Russell Baker

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Nie je všetko zlato, čo sa čína. (Cesnak)
Všetci sme GOGO
Grécky štátny dlh sa vymkol kontrole a všetky vládne opatrenia zlyhávajú, tvrdí expertná výbor
Ženy dokážu zachovať tajomstvo, ale je k tomu treba veľkého množstva žien.
pz