Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-elektro-fytopatológia .
lightning
Elektro-fytopatológia
Vplyv prechodu elektrického prúdu na rast rastlín, ich vädnutie, degradáciu a odumieranie tkanív
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Špecializované nezmysly až bludy sú v niektorých kruhoch považované za pravý punc skutočnej vedy. A.Huxley
Múdry človek získa viac od svojich nepriateľov, ako hlupák od svojich priateľov. B.Gracian
Odborník je ten, kto vykonal všetky omyly, ktoré sa dajú uskutočniť v jeho úzko špecializovanom odbore. N.Bohr

Kruhy v obilí, Agrosymboly Elektro-fytopatológia

PagPh
zaoberá sa účinkami priechodu elektrického prúdu rastlinnými tkanivami, bunkami i celými rastlinami

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Bude tu napríklad popísaná kvantitatívna metodika stanovenia hodnôt prešlej elektrickej energie, po ktorých dôjde k usmrteniu stanoveného hmotnostného množstva rastlinného materiála, prípadne prepočítaného na sušinu. Ďalej bude preskúmané a zdokumentované napríklad stanovenie letálnych dávok elektrickej energie pre rôzne rastlinné materiály, vplyv rýchlosti prechodu prúdu (použitého napätia), správanie rastlinného materiálu po prechodu subletálnych, nadletálnych aj vysoko nadletálnych dávok elektrickej energie, aj rad ďalších javov.

 

Aj za veľmi nepriaznivých podmienok a po poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi sa ale môžu rastliny až do úplnej zrelosti dostatočne alebo takmer úplne vzpriamiť, a odovzdať nepoškodenú genetickú informáciu v kvalitnom zrne, hoci mechanická pevnosť ich stebiel je v porovnaní s nezasaženým porastom neporovnateľne nižšia. Rovnako tak môže nastať situácia, že je zrno tesne pred dozretím (pšenica tesne pred fázou 89 - plná zrelosť, rastliny sú takmer suché, kedy majú rastliny mnohotisíckrát vyšší elektrický odpor než rastliny vo vegetatívnych fázach vývoja. V ich tkanivách môžu byť indukované neporovnateľne vyššie napätia (zjednodušený výklad), to už ale nemusí v DNA jadier zárodočných buniek semien narobiť takú škodu, pretože prechádza úplne inokade. Môže ale nastať smutný fakt, že je pole úplne poľahnuté, na zemi ležiace, aj keď s úplne zdravou úrodou, a veľmi ťažko sa zberá. Bolo by pravdepodobne možné stanoviť presné obdobia vývoja rastliny, kedy v rastlinách energia indukovaná výbojom blesku vyvolá najväčšie škody, a zachovať sa podľa toho. Jedná sa zatiaľ samozrejme iba len o predpoklady a teóriu.

 

 

Jedna z najzákladnejších a prvých úloh: zmerať odpor (merný, a pravdepodobne vzťahujúci sa aj na obsah sušiny) rastlín v rôznych fázach vývoja

 

je to približne 1MΩ/cm u zeleného obilia (merané pri 40V), to zatiaľ stačí

 

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Najistejšiou známkou, že inde vo vesmíre existuje inteligentný život je, že sa nikdy nepokúsil o kontakt s nami. B.Watterson
Skúsenosť je veľmi drahý učiteľ, ale pre hlupákov jediný možný. B.Franklin
Veda sa stáva nebezpečná len vtedy, keď si predstavuje, že dosiahla svoj cieľ.    G.B.Shaw
pz