Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-geológie.
lightning
Kruhy v obilí - Geológia
Geologické vlastnosti podložia sa významnou mierou môžu podieľať na "výstavbe" niektorých obrazcov
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed
 

Kruhy v obilí

Čím ďalej veda pokročí, tým viac sa otvárajú brány nepoznaných temnôt, ktoré obklopujú to, čo sme sa práve dozvedeli. A.Huxley
Predstavivosť je oveľa dôležitejšia ako vedomosti. A.Einstein
Všetko niekde začína, aj keď s tým veľa fyzikov nesúhlasí.   T.Pratchett

Kruhy v obilí, Agrosymboly vplyv geologických podmienok

PagPh
Geológia a speleológia by mohli poskytnúť pomerne veľké množstvo informácií o podzemných útvaroch, ktoré by sa mohli významne podieľať na formovaní obrazcov. Vedením elektriny, aj mechanickými interferenciami.

 

Kruhy v obilí vo vzťahu ku geológii

Úvodná poznámka

Bolo jest preverované, či sa na vzniku nemôže podieľať aj elektrina podzemná - geoelektrina (spresniť), a bolo jest konštatované, že napríklad možno ako určitá príčina zvýšenej pravdepodobnosti vzniku niektorých positive Streamers, ale len štatisticky nevýznamne. Na niektorých miestach by sa možno mohla podieľať na utváraní niektorých podzemných zvodových ciest. Venovať sa podobným výskumom by ale bolo z hľadiska nepravidelných aj pravidelných útvarov v obilí úplne nadbytočné, pretože pre ich utváranie úplne postačuje elektrina nadzemná. Viac ako miliarda výbojov do obilných polí a trávnych porastov na celej zemeguli ročne.

 

Niektoré geologické útvary sa ale môžu pomerne významne podieľať na spôsobe vedenia elektriny v podzemí.

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetických polí, generovaných výbojom blesku

Hodnota prúdu sa v popisovanom prípade blíži 106 - tj. miliónu Ampérov (známe školské experimenty na magnetických pilinách nie viac ako 20 - 30 Ampérov)

 

  

Presne v okamihe výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované i privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Taká je podstata vedy: položíte hlúpu otázku, a dostanete primeranú odpoveď. J.Bronowski
Včela nie je nikdy tak usilovná, ako sa zdá, len nedokáže bzučať menej nahlas.  Kin Hubbard
Každá veta, ktorú som povedal, nesmie byť chápaná ako odpoveď, ale ako otázka.          N.Bohr
pz