Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-motýľ-efekt.
lightning
Efekt padajúceho hovna
(Aj vtáčí trus môže v niektorých prípadoch plniť funkciu vyvolávajúcu efekt motýlie krídiel)
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Múdry človek sa dokáže z hlúpej otázky poučiť viac, ako hlupák zistí z múdrej odpovede. Bruce Lee
Nikdy sa nevyjadrujte rýchlejšie, ako ste schopní premýšľať.  N.Bohr
Optimista si myslí, že je toto najlepší zo všetkých možných svetov. Pesimista sa obáva, že je to pravda.  J.R.Oppenheimer

Kruhy v obilí, Agrosymboly Efekt motýlích krídel

PagPh
Motto: Rad prírodných dejov vyžaduje pre svoje spustenie iniciáciu, impulz, ktorý ich uvedie do pohybu. Väčšinou ide o deje, ktoré sú na spustenie "prichystané", obsahujú nadbytok potenciálnej energie. Tá sa po spustení začne postupne transformovať na kinetickú a celý dej pokračuje ďalej až do vyčerpania. Veľa chemických procesov sa odohráva veľmi podobným spôsobom.

 

Úvod

Zatiaľ bude uvedené, že funkciu motýľa môže v niektorých prípadoch plniť napríklad ranná rosa. Podobne môže pôsobiť aj dážď. Inokedy vietor, aj pomerne slabý. Ide hlavne o to, aby väčšina pripravených " kociek domina< " už bola v natoľko labilnej polohe, že aj len nepatrný impulz spôsobí pád niektorej z nich k zemi, a ďalšie pokračovanie v podobe Domino Efektu.

 

Odbočka k nepravidelným tvarom om

Poznámka: bude v budúcnosti pravdepodobne takmer na každej stránke

poľahnutým obilím, so steblami ohnutými k zemi (kruhy v obilí) tvorí len nepatrné percento (odhadom jednu milióntinu) plochy nepravidelne poľahnutého ob obilia na celom svete, ktoré vzniká z úplne rovnakých príčin. Oslabením (veľmi podobnému vädnutiu) rastlín prostredníctvom prechodu elektrického prúdu cez ich tkaniva. Vďaka tomu vzniknú, pravdepodobne prevažne elektrolýzou, látky rastu nepriaznivé. Časť buniek môže byť poškodená tlakom plynov vzniknutých elektrolýzou. Oveľa podrobnejšie je problematika preskúmaná v časti menu a podmenu Elektro-fytopatológia.

 

Dať nejaký príklad - pýchavka, netýkavky

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetických polí, generovaných výbojom blesku

Hodnota prúdu sa v popisovanom prípade blíži 106 - tj. miliónu Ampérov (známe školské experimenty na magnetických pilinách nie viac ako 20 - 30 Ampérov)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované i privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Objaviteľ nie je ten, kto dáva správne odpovede, ale ten, kto si kladie tie správne otázky.  C.Levi-Strauss
Ak všetci premýšľa podobne, niekto nemyslí vôbec. G.S.Patton
Rusko je hádanka zahalená do tajomstva uprostred záhady.  W.Churchill
pz