Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-benatecka-Vrutice-2008.
lightning
Benátecká Vrutice 2008
Blesk registrovaný vizuálne, akusticky aj prístrojmi, 1800 m od miesta dopadu. Návštěva miesta po niekoľkých hodinách
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Vedec je motivovaný v prvom rade zvedavosťou a túžbou po pravde. I.Langmuir
Ľudia sú len tak dobrí, ako im ich technický vývoj umožní, aby boli. G.Orwell
Pesimista vidí obtiažnosť v každej príležitosti; optimista vidí príležitosť v každej obtiažnosti.  W.Churchill

Kruhy v obilí, Agrosymboly Benátecká Vrutice 2008

PagPh
Okamžitá kontrola miesta zásahu blesku - iba po niekoľkých hodinách.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Išlo o búrku sprevádzanú mimoriadne silným dažďom. Miesto navštívené po dvoch až troch hodinách, pole takmer celé poľahnuté, na zemi ležiace obilie odhadom z 80%. Okolité poľa bez zmeny, prakticky bez poľahnutia, aj tie najbližšie, susediace cez poľnú cestu. Presnejšie povedané, ich stav nezmenený, pretože poľahnuté, na zemi ležiace plochy na nich boli už predtým, všetko priebežne evidované a zdokumentované. Konzultáciou s miestnym farmárom, kontrolujúcim stav polí bezprostredne po búrke zistené, že pred búrkou na kontrolovanom poli neležalo na zemi ani steblo. Zvyšok poľa, do viac ako 95% poľahnutia, steblá boli položené na zem počas nasledujúcich týždňov.

 

Fotografie zhotovené asi 3 hodiny po výboju bleska. Vďaka informáciám od miestneho farmára zistené, že pole bolo pred búrkou celkom nepoškodené. Ostatné polia, len susediace cez cestu s týmto, zostali takmer nezasiahnuté. Nameraný výboj blesku nebol niak extrémne silný (vrcholový prúd 6000 A, možné zaradiť medzi tzv. "slabšie"), no dážď bol naozaj veľmi silný a prudký, niekoľko desiatok milimetrov zrážok počas menej ako hodiny. Možno, že výrazne zmenil (znížil), elektrický odpor zemského povrcha aj rastlín, a vďaka tomu mohli nastať tak rozsiahle zmeny tkanív rastlín v priebehu niekoľkých minút až hodín, pretože elektrický prúd prešiel kompletne cez povrch celého poľa, čím nastalo výnimočne silné zasiahnutie rastlín na takmer celej ploche.

 

V priebehu približne 30 minút spadlo niekoľko desiatok mm zrážok, Poľahlo celé políčko o približnej rozlohe 6 hektárov, pomerne veľmi nepravidelného tvaru. Fotografie sprevádzajúce tento odsek bola na rovnakom mieste zhotovená o 4 dni neskôr. Po konzultácii s miestnym farmárom, ktorý sa nachádzal priamo na mieste a kontroloval následky búrky, zistené, že pred búrkou na poli neležalo na zemi ani steblo. Ako sa vyjadril, počas zberu budú musieť u kombajnu asistovať chlapi s vidlami. Obilie (jačmeň) poľahnuté takmer kompletne, 80 - 90%, miesta ktoré neboli poľahnuté rozmiestnené len veľmi náhodne. Okolité polia nedotknutá, respektíve ich stav nezmenený, predtým ich stav niekoľkokrát overený a pravidelne kontrolovaný. Vrátane najbližších, vzdialených len o šírku poľnej cesty, krúpy by sa nedokázali trafiť tak selektívne do jediného poľa, ešte k tomu tak nepravidelného.

 

Blesk bolo možné sledovať vizuálne i počuť nasledujúci hrom, pozícia zásahu výboja blesku leží vzdušnou čiarou 1800 m od laboratória.

 

Znovu treba zdôrazniť, že aj napriek extrémne silným zrážkam boli ostatné bezprostredne súsediace polia celkom nedotknuté, no pole zasiahnuté bleskom je poľahnuté, na zemi ležiace obilie takmer kompletne po celej ploche (odhadom viac ako 80%). Pole má pomerne zložitý tvar, pozri sprievodný nákres a mapu, takže je takmer vylúčený lokálnej miestny zásah meteorologickým javom, tak aby bolo zasiahnuté len toto pole, bez citeľného zásahu susediacich polí, oddelených iba poľnou cestou.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Som veľmi inteligentná, dokážem robiť čokoľvek. Vymyslela som parfum a vlastním hotelový reťazec. Som živým dôkazom, že blondínky nie sú hlúpe. Paris Hilton
Natoľko zbožňujem hlúpe experimenty, že je stále vykonávam.  C.Darwin
Pomsta je sladká, a nepriberá sa po nej. Alfred Hitchcock
z