Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-vznikaju-po-vyboja-blesku-fyzika.
lightning
Kruhy v obilí - Fyzika
Fyzika blesku, všeobecná charakteristika, základné princípy utvárania výbojov
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Je chybou sa domnievať, že nám fyzika oznamuje, ako to v prírode funguje. Fyzika oznamuje, čo o prírode tvrdíme my. N.Bohr
Najväčšou životnou lekciou je zistenie, že aj blbec môže mať pravdu. Horace
Skutočne preukázanou známkou inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť. A.Einstein

Kruhy v obilí, Agrosymboly Princíp výboja blesku

PagPh
Blesk je nesmierne silný fyzikálny jav. Strmosť vzostupnej hrany prúdovej krivky je okolo 30 000A / μsec (RS prvého výboja, u následných výbojov aj cez 200 000A / μsec). Úplne nepredstaviteľné hodnoty.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Poznámka: pred doplnením údajov na tejto stránke, zatiaľ je veľké množstvo fyzikálnych údajov, vrátane elektromagnetických a elektrotechnických vlastností, obsiahnuté na stránke Mechanika

 

Búrky a blesky

 

Vysvetlenie vzniku blesku

 

Triedenie typov blesku

 

Energetická bilancia výboja blesku

 

Popis fáz vývoja bleskového výboja

vzťahuje sa k najbežnejšiemu typu výboja, zostupný záporný výboj mrak - zem

zatiaľ čiastočne obsiahnuté v prevzatej tabuľke

 

Charakteristika výboja blesku (negatívna  polarita, výboj mrak - zem)

Stupňovitý počiatočný výboj (Stepped leader)
Dĺžka kroka 50 m
Časový interval medzi krokmi 20 - 50 μs
Proud krokového výboja >1 kA
Náboj jednotlivého kroka >1 mC
Priemerná rýchlosť šírenia 200 km / s
Celková doba trvania 35 ms
Priemerný prúd 100 - 200 A
Celkový náboj 5 C
Elektrický potenciál ~ 50 MV
Teplota v kanáli výboja ~ 10.000 K
Prvý Return Stroke založené na meraniu u základne kanála bleska.
Špičkový prúd 30 kA
Maximálna strmosť nárastu prúdu >10 - 20kA / μs
Doba nárastu prúdovej krivky (10 - 90 %) 5 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 70 - 80 μs
Prenesený náboj 5 C
Rýchlosť šírenia 100 - 200.000 klm / s
Priemer kanála výboja ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanáli výboja ~ 30.000 K
Dart leader
Doba trvania 1 - 2 ms
Náboj 1 C
Prúd 1 kA
Napätie ~ 15 MV
Rýchlost šírenia 10 - 20.000 klm / s
Teplota v kanáli výboje ~ 20.000 K
Dart-stepped leader
Dĺžka kroku  10 m
Časový interval medzi krokmi 5 - 10 μs
Priemerná rýchlosť šírenia 1 - 2.000 km / s
Následný Return Stroke založené na meraniu u základne kanála bleska.
Vrcholový prúd 10 - 15 kA
Maximálna strmosť nárastu prúdu 100kA / μs
10-90 % strmosť nárastu prúdu 30-50 kA / μs
Doba nárastu prúdovej krivky (10-90 %) 0.3 - 0.6 μs
Doba do poklesu na polovicu maxima 30 - 40 μs
Prenesený náboj 1 C
Rychlost šírenia 100 - 200.000 km / s
Priemer kanála výboja ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanáli výboja ~ 30.000 K
Pokračujúcí prúd (delší ~ 40 ms) Približne 30 až 50% bleskov obsahuje prúdy trvajúce dlhšie ako ~ 40 ms.
Proud 100 - 200 A
Doba trvania ~ 100 ms
Prenesený náboj 10 - 20 C
M-component založené na meraniu u základne kanála bleska.
Vrcholový prúd  100 - 200 A
Doba nárastu prúdovej krivky (10-90 %) 300 - 500 μs
Prenesený náboj 0.1 - 0.2 C
Kompletný výboj blesku
Celková doba trvania 200-300 ms
Počet výbojov v jeho priebehu 3-5 (přibližně 15 až 20 procent bleskuv sa skladá z jediného výboja).
Priemerný interval medzi výbojmi 60 ms
Celkový prenesený náboj 20 C
Celková prenesená energia 109 - 1010 J

 

1. Preliminary Breakdown (Počiatočné zvýšenie elektrickej vodivosti)

 

 

2. Stepped Leader (krokový zostupujúci ústretový vodič)

 

 

3. Upward Positive Streamer

 

 

4. Attachment Process

 

 

5. Return Stroke

 

 

6. Dart Leader

 

 

7. Continuing Current

 

 

8. J and K Processes in Discharges to Ground

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetického poľa generovaného výbojom blesku

Hodnota prúdu sa blíži 106 - milión Ampér (známe školské experimenty 20 - 30 A)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdi cez steblá obilia indukované aj privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Bol tým typom človeka, čo stojí na špičke hory počas búrky, vo vlhkom brneniu z medi a kričí "Všetci Bohovia sú bastardi!" T.Pratchett
Fyzik - to je len spôsob, ktorým atómy skúmajú samy seba.  N.Bohr
Medzi dvoma zly si vždy vyberiem to, ktoré som predtým ešte nikdy nevyskúšala. Mae West
pz