Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-cary-v-obili.
lightning
Línie poľahnutého obilia
línie poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia alebo rastlín v poli, často aj totálne mŕtve, vznikajú úplne rovnakým spôsobom ako kruhy aj akékoľvek iné pravideľné obrazce
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Občas objavíme aj to, čo sme vôbec nehľadali.
A. Fleming
Z vedeckého hľadiska možno predmety rozdeliť na dve skupiny. Tie, čo nepotrebujeme, a nájdeme ich, kedykoľvek si spomenieme, a tie, čo práve potrebujeme, a nenájdeme ich nikdy. JL
Vo vede náhoda praje predovšetkým tým dobre pripraveným. L. Pasteur

Rovné línie sú tiež pravidelné obrazce

Crop circle created by lightning with underground pipes
Rovné línie poľahnutého, na zemi ležiaceho alebo úplne mŕtveho obilia (aj akýchkoľvek iných poľnohospodárskych plodín) vznikajú veľmi podobným, takmer identickým spôsobom, ako akékoľvek pravidelné aj úplne nepravidelné obrazce v obilí.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Poškodenie, oslabenie a poľahnutie rastlín (môžu úplne odumrieť)

Nad dlhými líniami vzniká vo všetkých prípadoch veľmi podobným spôsobom.

Vedením elektrického prúdu rastlinami, ich koreňovými systémami a pôdou v ich bezprostrednom okolí, no za významného prispenia vodivých dráh v podzemí. Tie zvyšujú elektrickú vodivosť, predovšetkým zeminy v blízkom okolí a nad nimi, až o niekoľko rádov. Takéto dráhy môžu byť pôvodu prírodného, archeologického alebo industriálneho. Vzniknuté línie môžu byť rôzne dĺžky. Od necelého metra až aj viac ako kilometer. Záleží na intenzite výboje a charakteru sprievodnej podzemnej línie - akým spôsobom prispeje k rozptýleniu prúdov v podzemí. Na niektorých (veľmi dlhých) sa môže podieľať aj niekoľko výbojov, alebo ramien toho istého výboja, alebo niektoré následné Return Stroke toho istého výboja, dopadajúce na iných miestach ako prvé hlavné RS (v ojedinelých prípadoch môžu dopadať až stovky metrov od seba, aj ďalej). Podieľa sa na tom čiastočne spôsob, akým sa vytvára vodivé prepojenie medzi mrakom a zemou, podrobnejší popis bude napríklad tu.

 

Prevažná väčšina z nich zostane po celý zvyšok vegetačného obdobia úplne bez povšimnutia. Nie je vylúčené, že vznikajú v oveľa väčšej miere, než toľko obdivované pravidelné obrazce, ale zaregistrované bývajú iba vtedy, ak sú ich súčasťou. Inak bývajú pravdepodobne považované za vetvenie koľají po traktori, alebo cesty v poli.

 

Jednou z najznámejších dlhých línií v poli bola tzv Línia F. L. VEKA medzi Opočnom a Dobruškou (2002). Zmienky o kratších líniách už sú na hlavnej stránke. Tie sa týkajú predovšetkým pravdepodobných podzemných potrubí, vodovodov a kanalizácie. Záležitosť bude tu na tomto mieste časom rozvedená oveľa podrobnejšie, aj s ohľadom na pravdepodobné archeologické a geologické príčiny.

 

Dva zábery v hlavičke tejto stránky, ktoré sú skopírované aj do tohto odseku, sa týkajú jedného takého miesta, s preukázateľne lokalizovatelným potrubím (zmienka o ňom je aj na hlavnej stránke). Fotografované boli s odstupom niekoľkých týždňov, kým úplne vpravo hore na (tu v odseku vľavo) stránke je snímka s obilím "iba" poľahnutým, so steblami ohnutými k zemi - aj keďv tej dobe je ale už pravdepodobne úplne mŕtve. To, čo sa tam dialo, bude oveľa podrobnejšie rozvedené napríklad na stránke Chronológia a podstránkach. Na snímke pod copyrightom (tu v odseku napravo) je už obilie viditelne úplne odumreté, mŕtve, a na mieste už sa pravdepodobne nachádzajú len jeho ťažko lokalizovateľné a identifikovateľné zvyšky. Prvý snímok pochádza z archívu Lucy Pringle, druhý z busty-taylor.com. Spoločným znakom takmer bez výnimky všetkých fotografií Crop Circles je pomerne smutná skutočnosť, že ak vôbec u nich nejaké dátum je, je k nim priradená iba informácia o čase objavenia obrazce, (v tomto prípade údaj 23, resp. 22. máj 1998). Pritom ale druhý snímok bol zhotovený s odstupom pravdepodobne minimálne mesiac od prvého. Nezostáva, než čo najslušnejšie, súčasne ale aj veľmi dôrazne všetkým prieskumníkom Crop Circles naznačiť, že ku každej profesionálne urobenej fotografii úplne neoddeliteľne patrí dátum jej zhotovenia (expozície), rovnako ako (alebo dokonca ešte oveľa viac) k akejkoľvek dokumentárnej fotografii zhotovenej pre účely vedeckého výskumu. Dátum je napríklad obsiahnutý v EXIF u každého snímku už od čias, kedy boli zrobené prvé digitálne fotoaparáty (ak ale vôbec vedia, čo to EXIF je). Tento veľmi užitočný sprievodný údaj každého digitálneho záberu sa bohužiaľ vždy cestou z ich fotoaparátu na ich web "záhadne stratí", nezostáva teda, ako požiadať ich, aby sa tak nedialo. Vypovedaciu hodnotu ich webov by totiž z odborného hľadiska okamžite stúpla o tisícky percent. Ak je zistenie existencie EXIF a informácie čo to vôbec je pre nich predsa len neprekonateľný problém, úplne by stačilo len dátum zhotovenia fotografie, tento jediný najdôležitejší údaj by totiž prínosnosť ich webov svetovému vedeckému pokroku zhodnotil úplne rovnako. Samozrejme aj aspoň približný údaj GPS má tiež veľmi prínosný charakter.

 

Podobné prípady, aké sú na fotografiách v hlavičke tejto stránky, tu na tomto webe ponesú zatiaľ pracovný názov "localizable metal plates underground" (lokalizovateľné podzemné plechy, predmety)

 

Poznámka: všetky autorské fotografie na tomto webe (© cropcirclesonline.com,  

© quick spigots obsahujú EXIF, tj nebol z nich nikdy odstránený. Týka sa aj údaje GPS, ak v nich je obsiahnutý. Všetky fotografie prevzaté z cudzích webov majú pokiaľ možno do síce neexistujúceho EXIFu doplnené údaje o zdroju - autor, web. Okrem iného slúži pre orientáciu autorov tohto webu, a ak nie je okamžite zriadený klik-link priamo na pôvodný zdroj, bude tam možno niekedy v budúcnosti doplnený. Okrem toho je zriadená (december 2011) špeciálna stránka Kruhy v obilí - GPS, kde sú postupne doplňované GPS údaje k čo najväčšiemu počtu fotografií kruhov v obili, ktoré kedy boli na celom svete nájdené, vrátane umiestnenia približného modela do terénu čo najpresnejšie (pomocou Google Earth).

 

 

Krivoľaké cestičky

Iným prípadom ciest v poliach sú tiež línie vytvorené elektrinou, ale v tomto prípade vôbec nie sú rovné. Jedná sa o najrôznejšie krivolaké cestičky, mieriaci odnikiaľ nikam v poli, alebo aj zdanlivo odniekiaľ niekam. Objavujú sa (vzniknú) veľmi často až niekoľko dní po objavení obrazca, a každý ich pozorovateľ si preto myslel, že ich tam jednoducho niekto vyšliapal. Cestičky samozrejme okolo obrazcov občas vychodené návstevníkmi naozaj sú, ale s veľkou pravdepodobnosťou zďaleka nie všetky. Môže ísť o celkom náhodné cesty, vytvorené prebytočným elektrickým nábojom, ktorý si odtiaľ razil cestu preč, viacmenej náhodným spôsobom, a bývajú často značne krivolaké. Úplne rovnako krivolaké, ako sa kľukatí blesk vo vzduchu. Na sprievodných fotografiách tohto odseku je umiestnených niekoľko fotografií takýchto pozemných cestičiek lokalizovaných priamo na fotografiách Crop Circles, sú ich k dispozícii desiatky. Samozrejme zďaleka nie všetky takéto cestičky na nich museli byť vyrobené dočasne po zemi plaziacim sa výbojom blesku, niektoré z nich naozaj mohli vytvoriť nejakí "priopitý námorníci", ale určite zďaleka nie všetky. Neskôr po objavení obrazca (niekoľko dní) môžu vzniknúť vďaka tomu, že zvyškový výboj, plaziaci sa od miesta dopadu preč, už nemá toľko energie, a rastliny preto nie sú zasiahnuté tak intenzívne, ako v hlavnom obrazcu. Samozrejme nie je vôbec vylúčené ani to, že niektoré z takých cestičiek sú po ich objavení dodatočne prechádzané návštevníkmi obrazcov, ktorí si len jednoducho myslel, že už ich prechádzal niekto pred nimi. Tým skôr, že nemusia byť na prvých dokumentárnych fotografiách vôbec zaznamenané, pretože ešte neexistovali.

 

Existuje jeden prípad, kedy naozaj nie je vylúčené, že si z miesta dopadu blesku a vytvorenie obrazca razil cestu preč guľový blesk. Ten bude popísaný inde, predovšetkým na mieste, kde je vysvetľované že guľové blesky sa na vytváraní obrazcov naozaj podieľať nemusia, na stránke, ktorá je venovaná predovšetkým guľovým bleskom. Samozrejme ale nie je vôbec vylúčené, že sa tadiaľ pohyboval preč prízemný kanál výboja. Bolo by pomerne ťažké ktorýkoľvek z možných variantov dokázať. Podstatné je, že sa na mieste v neveľkej výške nad zemou pohyboval elektrický náboj. Kliknutím možné zvetšiť, odkaz vedie na originál.

 

Rovné línie nad potrubím

Patria neoddeliteľne k mnohým obrazcom, objaveným v minulosti, boli však ponechané bez akéhokoľvek záujmu, alebo zostali úplne nepovšimnuté. Môžu prechádzať priamo cez obrazec, vedľa neho, v menšej i väčšej vzdialenosti od neho. Môžu sa nachádzať aj v pomerne veľkej vzdialenosti od obrazca (niekoľko sto metrov), na úplne inej časti poľa, takže ani nemusí byť považované za jeho súčasť. Môžu sa vyskytovať na vedľajšom alebo ešte vzdialenejšom poli, na ktorom vôbec žiadne pravidelne poľahnuté, na zemi ležiace obilie nie je, dokonca aj na poli na ktorom okrem nich nie je už vôbec žiadne iné poľahnuté alebo mŕtve obilie. Na sprievodnom snímke tohto odseku je jedna z veľmi typických línií (jednej už sa venoval niektorý predchádzajúci odsek). Pre túto líniu je celkom presne známe GPS, takže prípadní pochybovači by sa o prítomnosti potrubia mohli presvedčiť sami. Potrubie prechádza pod cestou, až do vedľajšieho poľa, ktoré pravdepodobne vôbec nebolo výbojom blesku zasiahnuté, a elektrina sa tam dostala len vďaka tomuto potrubia. Na sprievodnom snímke je časť potrubia na druhom poli zobrazená. Je to lokalita Stephen Castle Down, Hampshire, 20. júna 2005. Obrázok je možné kliknutím zväčšiť (odkaz vedie na originál).

 

Aj z dôvodu, že sa niekedy vôbec nemusia objaviť v rovnakom čase. Môže to byť o niekoľko dní skôr, ale aj neskôr. V niektorých (pravdepodobne pomerne častých prípadoch) nielen že obilie v nich bude poľahnuté, často dokonca úplne zahynie. Jedným z dôvodov, prečo im nie je venovaná prakticky žiadna pozornosť, je skutočnosť, že obilie v nich je pravdepodobne najčastejšie mŕtve tak rýchlo, že ani nestačí poľahnúť (ohnúť steblá k zemi), ale uschne postojačky. Vznikajú ale úplne rovnako, ako akékoľvek bežne poľahnuté, na zemi ležiace obilie - po oslabení obilia vďaka výboji blesku v ich blízkosti. Veľmi často ale dostane podstatne vyššiu dávku energie, ako v bežných prípadoch, vďaka elektricky vodivej štruktúre v podzemí. Pomerne často tiež pravdepodobne nastane jav, kedy rastlina (jej nadzemná časť) by zásah prežila takmer bez poškodenia (nachádza sa v pomerne veľkej vzdialenosti od výboja), jej koreňový systém bol ale úplne usmrtený alebo dostal takú dávku elektrickej energie, že ho to celkom neodvratne čaká. Jej stav pripomína situáciu rastliny, ktorá je odtrhnutá vo váze. Môže trvať aj o niečo dlhšie, ako sa na nej prejavia následky výboja. Okolité rastliny môžu poľahnúť (ohnúť steblá k zemi) skôr, ako uschne. Na sprievodnej fotografii tohto odseku je stav obilia nad podzemným vodovodným potrubím, do ktorého udrel blesk (hydrant v pozadí). Rastliny sú totálne usmrtené, a to tak rýchlo, že ani nestačili poľahnúť. Ale po niekoľkých dňoch po nich už v poraste nie je ani pamiatky.

 

 

Artefakty v podzemiu

Bolo by chybou na túto stránku nezaradiť ďalšie súčasti pravidelných obrazcov, ktoré by samostatne ostali celkom nezbadané. Priradených je niekoľko snímok, na ktorých je vidieť v blízkosti obrazcov akési bližšie neidentifikovateľné predmety, ktorým sú prisudzované najrôznejšie magické, kultovné, astrologické a ktovie aké ďalšie grafické významy. Podobných predmetov by určite bolo možné nájsť na ďalších fotografiách Crop Circles celý rad. Mnoho z nich býva určite v prípade neprítomnosti pravidelných obrazcov ponechaných bez akejkoľvek publicity. Ide o predmety, ktoré nerušene ležia v podzemí už niekoľko (sto) rokov, a zobrazí sa podobným spôsobom zakaždým, keď v ich tesnej blízkosti udrie blesk (do desiatok metrov). Ono to zase tak často nie je, pretože v zemepisných šírkach, kde sa obrazce objavujú, dôjde ročne v priemere k 2-3 zásahom bleskov na km2, necelá polovica môže byť mimo vegetačné obdobie, takže sa trafí do poľa kedy tam ešte alebo už nič nerastie, a tak si každý takýto predmet počká na svoje opätovné zobrazenie 10-20 rokov aj dlhšie, aj oveľa viac 100. Ako ale už bolo povedané, ak sa súčasne neobjaví v blízkosti nejaký veľký pravidelný obrazec, odohrá sa takáto udalosť úplne bez akejkoľvek publicity. Iste je to možné, že veľa takýchto vizualizácií sa objaví v blízkosti najrôznejších pravidelných obrazcov, ale nie je im venovaná vôbec žiadna pozornosť, a na fotografie sa v prevažnej väčšine už "nezmestili".

 

Princíp ich vizualizácie je úplne rovnaký, ako u podzemného potrubia - nachádzajú sa hlbšie, ako siaha hlboká orba, napriek tomu je ale vďaka ich prítomnosti značne ovplyvnená vodivosť pôdy nad nimi, a pri prechode prúdov blesku v podzemí môže vďaka nim dôjsť k významnému zasiahnutí rastlín v ich tesnej blízkosti, predovšetkým ich koreňových systémov. Môže sa jednať o archeologické artefakty, alebo v priebehu orby odpadnuté súčiastky poľnohospodárskych strojov aj akékoľvek industriálnej činnosti, pozostatky už dávno nevyužívaných vodovodov alebo kanalizácie, alebo o časti zrútených lietadiel. Nachádzajú sa pod hlbokou orbou, a ak ich doposiaľ nikto nevykopal, ležia tam do dnešných dní. GPS polohy zobrazených predmetov sú známe, a záujemcovia sa môžu pre nich vydať s krompáčami, po obdržaniu povolenia od príslušného majiteľa pozemku. Prajeme im veľa úspechov pri kopaní. Tiež by ich určite bolo možné lokalizovať s detektormi kovov alebo podzemnými radarmi (niektoré z nich nemusia byť priamo kovové).

 

Pomerne presné polohy GPS jednotlivých podzemných artefaktov budú v prvom rade o nejaký čas zverejnené tu.

 

Ďalší typ rovných čiar na poli

Nachádzajú sa prevažne presne uprostred medzi koľajami po traktoroch

Tu o nich len krátka zmienka. Nesúvisia totiž priamo s predmetami nachádzajúcimi sa v podzemiu, ale so spôsobom vedenia elektriny po povrchu zeme a v blízkom podzemiu. Sú spôsobené predovšetkým vedením prúdu v koľajniciach po traktora. Veľmi často na poliach dôjde k javu, kedy najviac sú zasiahnuté rastliny nachádzajúce sa presne v strede medzi nimi (sčítajú sa tam prúdy privedené z oboch smerov). Podobným útvarom bude venované ďaleko viac priestoru priamo na stránke Koľaje po traktori. Je už im venované veľa zmienok na niektorých ďalších súhrnných stránkach, odkiaľ budú premiestňované postupne aj na túto hlavnú stránku venujúcu sa koľajniciam po traktoroch. Takmer neobmedzené množstvo vyobrazení podobnej situácie možno náisť na Google Maps (Google Earth) (Niekoľko ilustračných fotografií)

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Hovorí sa, že prezident Wilson chyboval. Možno áno, ale všimol som si, že väčšinu omylov vopred odhadol.  T. A. Edison
Najväčší zarábači ťažkostí sú brunetky. Sú horší ako židia. Charlie Chaplin
Keby som si pamätal mená všetkých týchto častíc, bol by som botanik. E. Fermi
z