Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-elektro-fytopatológia-teórie .
lightning
Elektro - fytopatológia
Teoretické predpoklady, základné úvahy, výpočty, odhady, experimenty
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Som veľmi pyšný na svoje zlaté vreckové hodinky. Môj dedko mi ich odpredal, keď bol na smrteľnej posteli.  W.Allen
Vo svete výskumu šanca praje predovšetkým tým veľmi dobre pripraveným.  L.Pasteur
Vláda, ktorá okráda Petra v prospech Pavla, vždy veľmi závisí na podpore Pavla.    G.B.Shaw

Kruhy v obilí, Agrosymboly stručná charakteristika

PagPh

 

Úvod

Priechod elektrického prúdu rastlinami môže vyvolať v ich tkanivách najrôznejšie poškodenia, v závislosti na intenzite. Už veľmi malé dávky môžu vyvolať oslabenie, ktoré sa veľmi nápadne podobá napríklad dlhšie trvajúcemu pôsobeniu sucha. Na rozdiel od neho sa ale ďalej prehlbuje a rastlina prakticky nepretržite slabne až do zberu. Rastlina sa nemôže, až na výnimky, v dostatočnej miere zbaviť jedov, ktoré sa v nej vytvorili. Počas pôsobenia sucha sa v rastlinách žiadne látky nepriaznivé vzrastu nevytvárajú, a rastliny krátkodobo postihnuté suchom sa spamätajú okamžite, akonáhle sucho pominie, v priebehu niekoľkých minút až hodín. Jedine ak následky pôsobenia sucha boli tak dlhotrvajúce a drastické, že viedli k trvalej ireverzibilnej degradácii rastlinných tkanív, potrebných pre ďalší rast - delivé (meristematické) pletivá, a bunky sprostredkujúce fotosyntézu, rastlina zahynie. Ak zostalo zachované aspoň na najdôležitejších miestach delivé pletivo (meristém), čo je predovšetkým vegetačný vrchol, rastlina môže úspešne dokončiť vegetačný cyklus, pretože aj tkaniva veľmi poškodené pôsobením sucha sú naďalej schopné vykonávať funkciu cievneho pletiva a sprostredkovať látkovú výmenu medzi koreňmi a vegetačným vrcholom, ako aj akýmikoľvek rastu schopnými časťami rastliny.

 

Ďalej je potrebné vziať do úvahy, že aj pôsobenie nepatrného množstva elektrického prúdu niektoré bunky okamžite úplne zničí (vysoká koncentrácia škodlivých látok, možno aj čiastočná mechanická deštrukcia buniek), takže odumrú. Na popísané javy (myslené poškodenie buniek, predovšetkým stien, ale aj koncentrácia vytvorených škodlivých látok) je možné aplikovať klasické postupy pre vyhodnocovanie škodlivých vplyvov. Záleží na intenzite poškodenia rastliny (buniek), z koľkých percent sú zasiahnuté jedy alebo mechanicky poškodené, a ako sa s tým dokážu vyrovnať.

 

Zatiaľ je možné z predbežných odhadov a pokusov stanoviť, že po prechode 1 Joule energie, ktorá prejde cez rastlinu, je totálne zničené asi 3 gramy rastlinného materiála (odhadom 1 g sušiny, vzhľadom k tomu, že z prvých pokusov tiež vyplýva, že zničený materiál rôznych rastlín si približne zodpovedá po prepočte na sušinu). Pokusy samozrejme bude nutné mnohonásobne zopakovať, použiť rôzny potenciálový rozdiel a prúdy, a nakoniec ich aspoň trochu štatisticky vyhodnotiť. Potom by už bolo možné hovoriť o kvalifikovanom odhade kvantitatívnych účinkov stanoveného množstva elektrickej energie na deštrukciu rastlinných tkanív. Zatiaľ sa jedná skôr o približné skúšky kvalitatívneho charakteru.

 

Okrem toho sa uskutočnilo aj niekoľko skúšok na totožnom rastlinnom materiáli, testujúcich deštrukciu rastlinných tkanív prostredníctvom tepla. Išlo o okamihový zásah plameňom, bez zmeny farby a tvaru rastlinných tkanív - iba "nedeštruktívny" ohrev. Samozrejme iba vizuálne (tkanivá zostala zelené), všetky zasiahnuté bunky boli okamžite úplne mŕtve. Napriek tomu ale po celú dobu zostávajúceho života rastliny (vegetačného cyklu) sú schopné úspešne vykonávať všetky potrebné funkcie vodivého pletiva, aj po kompletnom vyschnutí a odumretiu. Živé tkanivá, ktorá sú mŕtvym tkanivom od zvyšku rastliny úplne oddelené, prežíva až do doby, kedy štandardne odumrie v priebehu procesu zrenia alebo vývoja rastliny. Podobné pokusy "oddelenia" niektorých častí rastliny (časť listu alebo celý list) od živého zvyšku rastliny prostredníctvom účinkov elektrickej energie na časť rastliny, prebehli s úplne identickými výsledkami. Obrázky neskôr tu.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Môžete si byť celkom istí, že Amíci vyvedú všetky hlúposte, ktoré je možné vymyslieť, plus ešte niekoľko ďalších, mimo akúkoľvek predstavivosť.  C.de Gaulle
Kto dáva sám seba, dostáva viac, než dáva. A.de Saint-Exupery
Zábava je niečo ako životné poistenie, čím ste starší, tým viac to stojí.  K.Hubbard
pz