Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-vznikaju-po-vyboja-blesku-lokalizácia-výboje.
lightning
Lokalizácia výboja blesku
Kruhy v obilí: Najjednoduchším dôkazom súvislosti pravidelných obrazcov a výbojov blesku je lokalizácia
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Veda ponúka dôkazy, ale bez istoty. Kreacionisti ponúkajú istotu, ale bez akýchkoľvek dôkazov.  C.E.Montague
Fakty sú pre vedcov tým, čím je pre vtáky vzduch. Bez nich nedokážu lietať. Linus Pauling
Problém nie je existencia prebytku hlupákov, ale to, že blesky smerujú inam ako by mali.  M.Twain

Kruhy v obilí, Agrosymboly Lokalizácia výboja blesku

PagPh

 

 

Lokalizácia bleskového výboja

O princípoch lokalizácie výbojov bleskov nie je potrebné sa siahodlho rozpisovať. Najpodstatnejšie skutočnosťou je informácia, že lokalizácia je možná a existuje. Nasleduje stručný opis zo stránok EUCLID.com, na ktorých je samozrejme možné vyhľadať omnoho podrobnejšie informácie. Každý výboj blesku je zachytený ako rádiový signál, prostredníctvom detektorov, ktorých je po celej Európe asi 140, a následným počítačovým spracovaním je určená jeho poloha zásahu s presnosťou na niekoľko desiatok metrov, niekedy aj lepšie.

 

Aktuálne Euclid mapa detekcie bleskov

 

http://www.euclid.org/links.html - zaujímavé odkazy týkajúce sa detekcie bleskov

 

Technológia

V súčasnosti sa celá sieť pozostáva z približne 140 senzorov v rôznych štátoch Európy, zapojených do celoeurópskej siete detekcie bleskov.

Všetky dáta o jednotlivých výbojoch sú zachytávané elektromagnetickými senzory, ktorá prvotné údaje zasielajú k centrálnemu spracovaniu. Použitý systém využíva technológiu a softvér vyvinutý vo Vaisala (Tucson, AZ). Každý senzor zachytáva elektromagnetické signály, vyžarované počas výbojov blesku. Časové údaje preberá zo satelitného systému GPS.

Pre každý výboj je zaznamenaný predovšetkým presný čas a intenzita zaznamenaného signálu. Polarita a prúd, počet a parametre signálov z následných výbojov.

Dáta zo všetkých senzorov celej siete sú v reálnom čase koncentrované a okamžite odoslané do dvoch nezávilých centrálnych operačných centier Euclid. Sú tam okamžite spracované, je z nich vypočítaná a určená presná poloha výboje a ďalšie vlastnosti, okrem toho sú predpísanými spôsobmi dáta korigované pre získanie čo najpresnejších výsledkov. Získané údaje sú okamžite odosielané do servisných operačných centier Euclid, a do národných spolupracujúcich centier. V nich sa prevádzajú na obrázky aktualizované v reálnom čase, zobrazujúce aktivitu bleskov nad územím celej Európy a nad jednotlivými štátmi. Všetky získané dáta o nameraných výbojoch sú ukladané a archivované pre účely akéhokoľvek neskoršieho spracovania, analýzy a štatistiky.

 

Užitočné odkazy (tabuľka prevzatá z euclid.com)

LIGHTNING DETECTION - MEDZINÁRODNÉ CENTRA DETEKCIE BLESKOV
ALDIS - sieť detekcie bleskov Rakúsko
METEORAGE - Detekcia bleskov a dodávateľ software pre ich spracovanie vo Francúzsku
METEOFRANCE - Národný Meteorologický Ústav, Francúzsko - vlastník francúzskej siete detekcie bleskov a detektorov
BLIDS - "Blitz Informations Dienst von Siemens", Sieť detekcie bleskov v Nemecku, vlastnená Siemensom
SCALAR - Sieť detekcie bleskov v Slovinsku
Instituto Nacional de Meteorológia - Španielsky národný meteorologický inštitút, vlastník siete detekcie bleskov v Španielsku
SINTEF - vlastník siete detekcie bleskov v Nórsku
The Finnish Meteorological Institute (FMI), vlastník siete detekcie bleskov vo Fínsku
CESI SIRF - siet detekcie bleskov v Taliansku
INFORMÁCIE o búrkach a bleskoch
tigger.uic.edu Výskumný program, skúmajúci zásahy bleskov
lightningsafety.com Národný ústav ochrany proti zásahom bleskov
www.usatoday.com USA today, stránka s mnohými informáciami a odkazy o bleskoch
lightning.nmt.edu Langmuir Laboratory, výskumné laboratórium extrémneho počasia a bleskov USA
wwwghcc.msfc.nasa.gov Globálne centrum hydrológie a klímy, inštitúcie NASA
www.spc.noaa.gov SPC, centrum predpovedí búrok inštitúcie NOAA
www.nssl.noaa.gov Národné laboratórium výskumu prudkých búrok, inštitúcie NOAA
METEOROLOGICKÉ CENTRA
www.magmacom.com Magmacom, odkazy na meteorologické weby celého sveta
www.noaa.gov NOAA Národnej výskum oceánu a atmosféry - USA
www.met-office.gov.uk British Met Office
www.meteo.fr MeteoFrance
www.dwd.de Deutsche Wetterdienst
www.meteoswiss.ch MeteoSwiss
MEDZINÁRODNÉ LABORATÓRIÁ VÝSKUMU BLESKOV
www.cenelec.org CENELEC Európska komisia pre štandardizáciu v elektrotechnike
www.cigre.org CIGRE Medzinárodná rada pre elektrické siete vedenia Veľmi Vysokého Napätie
www.ieee.org IEEE Inštitút elektrického a elektronického výskumu

 

 

Princíp výboja blesku

Čo je to blesk?

Počas výboja blesku dôjde k premiestneniu významného množstva náboja medzi dvoma nabitými objektmi. Bleskové výboje môžu prebiehať ako cloud-to-cloud (CC, mrak-mrak), tzv cloud-to-air (CA, mrak-vzduch), a cloud-ground (CG, mrak-zem). Buienradar.nl poskytuje on-line dáta o bleskoch mrak-zem. Cloud-to-ground, blesky z mrakov do zeme majú najväčší vplyv na náš každodenný život. Úder blesku môže zabiť, zničiť zariadenia, zapríčiniť požiare, a je najbežnejšou príčinou približne 70% výpadkov napájania elektrickej siete.

 

Výboj

Priebeh výboja blesku sa skladá z niekoľkých fáz, z ktorých prvá sa anglicky nazýva "Leader" (stupňovitý alebo okamihový), ktorý je okom neviditeľný. Počas neho dôjde k utvoreniu vodivej cesty medzi mrakom a zemou, ktorá je potom použitá pre hlavný výboj elektrickej energie. Tento výboj sa nazýva "Return Stroke", hlavný výboj. Je to oslepujúci biely záblesk svetla, počas ktorého sa vzduchový kanál ohreje asi na 30 000 ° C, nasledovaný ohlušujúcou explóziou hromu, spôsobenú nadzvukovým šírením ohriateho vzduchu do okolia. Prvý výboj je často nasledovaný niekoľkými ďalšími, ktoré nasledujú po niekoľkých stotinách sekundy. Až 20 alebo viac takýchto sekvencií Leader / výboj môže prebehnúť za sebou, a to je dôvod, prečo blesky často vytvárajú dojem blikania, míhavého impulzu.

 

Blesk

Všetky výboje, ktoré sa odohrajú v priebehu okamihu nepresahujúcim jednu sekundu, a vo vzdialenosti menšej ako 10 km od prvého výboja, bývajú združené dohromady a nazvané jednoducho "Blesk" alebo "Výboj blesku". Tak býva dohromady potenciálne združená jedna udalosť výboja blesku do jednej spoločnej viditeľné udalosti.

 

Real-time, v priebehu reálneho času

Real-time znamená spracovanie informácií, okamžite potom čo sú doručené do centra spracovania. Proces, ktorý sa nezaoberá ich "real-time" spracovaním slúži napríklad na ich uloženie na účely neskoršieho spracovania. Systém detekcie bleskov - dáta sú preberaná zo všetkých senzorov, odkiaľ okamžite putujú do miesta, kde sú centrálne spracovaná.

 

Projekcia

Zeme je zhruba guľa. Pri potrebe zobrazenia sférickej zeme na plochej obrazovke monitora je potrebné využiť trochu matematického modelovania nazývaného projekcia. The earth is roughly a sphere. To view the Spherical earth on the flat screen of a monitor requires a bit of fancy math called a projection.

 

Time-Zone

Web www.buienradar.nl - stránky spracovávajú prevažnú väčšinu časových pásiem v Európe. Lightning Observer, Lightning Explorer a Lightning Advisor.

 

Acronyms

Euclid - European Cooperation for Lightning Detection

BLDN - Benelux Lightning Detection Network

CELDN - Central European Lightning Detection Network

 

Kompletná charakteristika negatívneho výboja blesku mrak - zem

Stupňovitý počiatočný výboj (Stepped leader)
Dĺžka kroku 50 m
Časový interval medzi krokmi 20 - 50 mikrosekúnd
Prúd krokového výboja > 1 kA
Náboj jednotlivého kroku > 1 MC
Priemerná rýchlosť šírenia 200 klm / s
Celková doba trvania 35 ms
Priemerný prúd 100 - 200 A
Celkový náboj 5 C
Elektrický potenciál ~ 50 MV
Teplota v kanáli výboja ~ 10.000 K
Prvý Return Stroke založené na meraniu u základne kanála blesku.
Špičkový prúd 30 kA
Maximálna strmosť nárastu prúdu > 10 - 20kA / mikrosekúnd
Doba nárastu prúdovej krivky (10 - 90%) 5 mikrosekúnd
Doba do poklesu na polovicu maxima 70 - 80 mikrosekúnd
Prenesený náboj 5 C
Rýchlosť šírenia 100 - 200.000 klm / s
Priemer kanála výboja ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanáli výboja ~ 30.000 K
Dart leader
Doba trvania 1 - 2 ms
Náboj 1 C
Prúd 1 kA
Napätie ~ 15 MV
Rýchlosť šírenia 10 - 20.000 klm / s
Teplota v kanáli výboja ~ 20.000 K
Dart-Stepped leader
Dĺžka kroku  10 m
Časový interval medzi krokmi 5 - 10 mikrosekúnd
Priemerná rýchlosť šírenia 1 - 2.000 klm / s
Následný Return Stroke založené na meraniu u základne kanála blesku.
Vrcholový prúd 10 - 15 kA
Maximálna strmosť nárastu prúdu 100km / mikrosekúnd
10-90% strmosť nárastu prúdu 30-50 kA / mikrosekúnd
Doba nárastu prúdovej krivky (10-90%) 0.3 - 0.6 mikrosekúnd
Doba do poklesu na polovicu maxima 30 - 40 mikrosekúnd
Prenesený náboj 1 C
Rýchlosť šírenia 100 - 200.000 klm / s
Priemer kanála výboja ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanáli výboja ~ 30.000 K
Pokračujúci prúd (dlhší ako ~ 40 ms) Zhruba 30 až 50% bleskov obsahuje prúdy doby trvania dlhšie než ~ 40 ms.
Prúd 100 - 200 A
Doba trvania ~ 100 ms
Prenesený náboj 10 - 20 C
M-component založené na meraniu u základne kanála blesku.
Vrcholový prúd  100 - 200 A
Doba nárastu prúdovej krivky (10-90%) 300 - 500 mikrosekúnd
Prenesený náboj 0.1 - 0.2 C
Kompletný výboj blesku
Celková doba trvania 200-300 ms
Počet výbojov v jeho priebehu 3-5 (približne 15 až 20 percent bleskov sa skladá z jediného výboja).
Priemerný interval medzi výbojmi 60 ms
Celkový prenesený náboj 20 C
Celková prenesená energia 109 - 1010 J

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetického poľa generovaného výbojom blesku

Hodnota prúdu sa blíži 106 - milión Ampér (známe školské experimenty 20 - 30 A)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované aj privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti. Môžu sa preto krátko správať podobne ako strelky kompasu, a tak je obrovské elektromagnetické sily výboje na okamih nútia vychýliť sa v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, v závislosti na vzájomnom pomere, polarite a fázovom posuvu prechádzajúcich prúdov. Dočasné mechanické zmeny a namáhanie môžu tiež spôsobiť zatiaľ neviditeľné smerovo orientované mechanické poškodenie. Takéto mikroskopické smerovo orientované poškodenia dokážu postupným narastaním poškodených tkanív neskôr spôsobiť postupné smerovo orientované nakláňanie všetkých stebiel jedným smerom (CW or CCW). Magnetické pole výboja priemerného blesku je v určitom okamihu aspoň desať tisíc krát silnejšie ako magnetické pole Zeme. Ďalšiu časť práce môžu vykonať obrovské sily elektrostatické, vďaka ktorým sa listy a steblá rastlín správajú ako lístky a steblá elektroskopov. Priemer kruhu približne vyznačuje dosah elektromagnetických síl výboja blesku. K tomu všetkému sa ale obrazec v obilí objaví najmenej niekoľko dní, niekedy až niekoľko týždňov po výboji blesku. Je to preto, že zasiahnuté rastlinné tkanivá slabnú veľmi pomaly, vďaka obrovskej zotrvačnosti a v jej dôsledku veľmi pomaly prebiehajúcim zmenám v rastlinách ( EPP, Chronológia ). Vďaka tomu, že sa niekedy na mieste môžu odohrať veľmi zložité interferencie a rezonancie, sa niekedy môže vytvoriť veľmi zložitý obrazec. Jediný výboj blesku vyžiari energiu, na ktorú by elektrická lokomotíva prešla niekoľko tisíc kilometrov. Priemerný (!) Výboj. (Zjednodušený výklad)

 

Išlo pravdepodobne o jednu z najväčších mystifikácií a zábavu, kanadské žartíky, ktoré si kedy Matka Príroda z užaslého ľudstva robila stovky aj tisícky rokov.

 

S uvedenými myšlienkami je možné nesúhlasiť, je možné proti nim aj protestovať, je to ale asi tak naozaj všetko, čo sa s tým alebo proti tomu dá robiť. Tzv. postulát Járu Cimrmana.

 

niektoré ďalšie sumarizujúce informácie:

Kruhy v obilí, ďalšie Kruhy v obilí - Kornkreise (anglicky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Nie je dobré pokúšať sa brzdiť pokrok. Nevedomosť nie je nikdy lepšia ako poznanie.  E.Fermi
Angličan považuje za morálne, len to, čo je nepríjemné. G.B.Shaw
O manželstve sa často hovorí, že je potvrdené v nebi. Ale to isté platí o hromu a blesku. Clint Eastwood
pz