Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-vznikaju-po-vyboja-blesku-vedení-výboje-po-povrchu.
lightning
Vedenie po povrchu Zeme
Pred zvedením do podzemia sa výboj určitú dobu môže kľukatiť po zemi podobne ako vo vzduchu
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Najvyššiu borovicu zmieta vietor najviac. Vysoké veže padajú s najväčším hlukom. Blesky sa trafujú do najvyšších hôr. Horace
Najťažšie je vziať si málo, keď môžete nabrať veľa.  K.Hubbard
Alchymisti počas hľadania zlata objavili aj rad iných vecí, oveľa užitočnejších.   A.Schopenhauer

Kruhy v obilí, Agrosymboly Vedenie po povrchu Zeme

PagPh
Motto: Táto stránka sa venuje priebehu elektrických prúdov po výboji blesku po povrchu zeme a v blízkom podzemí. Opisuje prípady, ktoré ovplyvňujú vitalitu, rýchlosť rastu a dozrievania rastlín

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Vedenie elektrickej energie po povrchu Zeme

prednostne miestami s nižším odporom (zviditeľní okrem iného i osevné príznaky)

Spočiatku sa vedenie prúdu odohráva viac-menej náhodne, v dôsledku obrovského prebytku náboja a energie v mieste dopadu. Lokálnym zohriatím a ionizáciou vznikajú na mieste skôr náhodne vodivejšie trasy, ktorými je prúd výboja vedený. Až vo vzdialenosti niekoľkých metrov od miesta dopadu je energia vedená ďalej rovnomerne, prednostne prostredníctvom vodivejšie trás, ktoré ma mieste existujú. Môže ich byť niekoľko druhov, podľa spôsobu vzniku:

(Sú zoradené podľa veku od najstarších)

1) Geologické (okrem mnohých iných s nimi súvisí aj rozloženie vlhkosti v podzemiu

2) Archeologické

3) Industriálne (inžinierske siete)

4) Obrábacie

5) Lokálne, náhodné, vzniknuté ionizáciou prostredia a ohrevom na zlomok sekundy:

 

Čiastočne náhodné vedenie prúdu výboja po povrchu Zeme

(Pokračovanie iskrového výboje nejakú dobu náhodnými smermi)

Vzťahuje sa napríklad k fotografii pod copyrightom. Presne na tom mieste, ani na žiadnom podobnom mieste nikdy nikto nebol, ani tam nič neprezeral presne v čase, keď tam obrazec vznikal. Je preto možné pripustiť aj tú teoretickú možnosť, že sa cez kľukatú čiaru, nasledovanú len mierne zahnutým úsekom v dĺžke približne 30 m, prebehol guľový blesk. Úvahy sa ale v týchto prípadoch pohybujú predovšetkým v rovine predstavivosti, ktorú je možné povolať na pomoc jedine na úplnom začiatku akejkoľvek vedeckej práce, potom musí nasledovať objektívne overovanie.

 

Vysvetľovanie jedného ťažko vysvetliteľného javu prostredníctvom iného ťažko vysvetliteľného javu je metóda veľmi krkolomná a medzi seriózne vedecké metódy rozhodne nepatrí. Je uvádzaná len úplne na okraj, ako viacmenej nepravdepodobná možnosť. Rovných čiar je na obrazci viac, síce podstatne kratších, ale pravdepodobne vzniknutých prepojením niektorých ramien výbojov dopadajúcich blízko seba. Všetky kruhy boli vytvorené dopadom mnohých ramien mnohonásobne rozvetveného výboja, z ktorých niektoré sa na zemi prepojili, a jeden výboj pravdepodobne pokračoval po zemi (chvíľu kľukato, potom takmer rovno) oveľa ďalej, než je tomu v podobných prípadoch obvyklé.

 

Poznámka: existuje fotografia, na ktorej sa vyskytuje niekoľko sto metrov dlhá čiara - cesta po zemi od obrazca do diaľky, kde je pravdepodobnosť pôsobenia guľového blesku oveľa pravdepodobnejšia, aj keď samozrejme úplne neoveriteľná. Tiež sa môže jednať o obyčajnú cestu elektrického prúdu od výboja po povrchu zeme.

 

Na mieste, kam dopadne čelo RS, sa po určitú veľmi krátku dobu vyskytuje obrovský prebytok elektrického náboja. Ten by mohol byť okamžite zvedený pod zem jedine veľmi dobrým bleskozvodom. Ak sa niečo ako veľmi dobrý hromozvod na mieste nevyskytuje, čo je na poli pravdepodobne veľa cez 99% prípadov, hľadá si z miesta dopadu cestu preč ktorýmkoľvek aj viacmenej náhodným smerom. Deje sa tak takmer bez ohľadu na to, ktorým smerom je nižší odpor, pretože pretože pre také obrovské prúdy, aké sa na mieste vyskytujú, obrazne povedané, žiadny odpor nie je dosť malý. Vodivosť akéhokoľvek na tom mieste sa vyskytujúceho materiálu je pre účely odvedenie prúdov niekoľko sto tisíc ampér príliš nízka. Lokálnym ohrevom, ionizáciou prostredí sa ale môže vodivosť v niektorých smeroch trhavo veľmi zvýšiť (prieraz dielektrika). Potom je tým smerom zostávajúca energie pomernej rýchlo zvedená do podzemia.

 

Niekedy je prúd v podzemí vedený veľmi zle (môže tam byť relatívne nízka vlhkosť), a prúdy sa potom šíra po povrchu zeme ešte oveľa dlhšie, napáchajú tak v poraste obilia oveľa viac škody. Pole môže byť v takom prípade poľahnuté až okolo 90%. (foto)

 

Niekedy sa výboj môže odobrať do podzemia cestou, ktorá približne napodobňuje štruktúru koreňov stromu. Vždy sa jedná o fraktálové štruktúry. Takýto fraktál môže vyzerať približne ako hore nohami obrátený a do zeme zapustený ihličnan - smrek, borovica, ale aj niektorý listnatý strom - topoľ, lipa. Vo všetkých v tomto odseku vymenovaných prípadoch je tiež okolo miesta dopadu rozprestretá pomerne presná kruhová plocha, na ktorej je prítomné životu nebezpečné krokové napätie. Nie je sa moc čomu diviť, pretože v neveľkej vzdialenosti od dopadu výboja blesku (desiatky metrov) bude komukoľvek hroziť smrteľné nebezpečenstvo vždy. Krokové napätie je v celej ploche kruhu približne konštantné, za hranicou kruhu klesá okamžite na nulu. (nákres)

 

Podiel podzemných štruktúr na vedeniu elektrickej energie

v blízkom podzemí (archeológie, geológie, industrializácia - inžinierske siete)

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetického poľa generovaného výbojom blesku

Hodnota prúdu sa blíži 106 - milión Ampér (známe školské experimenty 20 - 30 A)

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdi cez steblá obilia indukované aj privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti. K tomu všetkému sa ale obrazec v obilí objaví najmenej niekoľko dní, niekedy až niekoľko týždňov po výboji blesku. Je to preto, že zasiahnuté rastlinné tkanivá slabnú veľmi pomaly, vďaka obrovskej zotrvačnosti a v jej dôsledku veľmi pomaly prebiehajúcim zmenám v rastlinách ( EPP, Chronológia ). Vďaka tomu, že sa niekedy na mieste môžu odohrať veľmi zložité interferencie a rezonancie, sa niekedy môže vytvoriť veľmi zložitý obrazec. Jediný výboj blesku vyžiari energiu, na ktorú by elektrická lokomotíva prešla niekoľko tisíc kilometrov. Priemerný (!) Výboj. (Zjednodušený výklad)

 

Išlo pravdepodobne o jednu z najväčších mystifikácií a zábavu, kanadské žartíky, ktoré si kedy Matka Príroda z užaslého ľudstva robila stovky aj tisícky rokov.

 

S uvedenými myšlienkami je možné nesúhlasiť, je možné proti nim aj protestovať, je to ale asi tak naozaj všetko, čo sa s tým alebo proti tomu dá robiť. Tzv. postulát Járu Cimrmana.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Ak niekto tvrdí, že sa dokáže venovať kvantovej fyzike, bez toho, aby sa z toho takmer zbláznil, len potvrdzuje že nepochopil takmer nič, čo sa tam odohráva. N.Bohr
Blesk je úkaz, ktorému by sme sa mali radšej vyhýbať.  R.Branson
Príroda nijako neponáhľa, napriek tomu ale všetko dokončí.  Lao Tzu
z